Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Регламент міської ради

РЕГЛАМЕНТ

Тетіївської  міської ради територіальної громади

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Міська рада – представницький орган місцевого самоврядування

1.Тетіївська  міська рада територіальної громади  Київської області (далі – Рада) – виборний представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси Тетіївської міської територіальної громади і приймати від її імені рішення та здійснювати в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок здійснення повноважень Ради, її органів та посадових осіб  визначаються  Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про статус депутатів місцевих рад“, іншими законами України,   нормативно-правовими актами вищої юридичної сили, цим Регламентом і рішеннями Ради.

Стаття 2. Предмет Регламенту Тетіївської міської ради

1. Регламент Ради (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Ради, скликання сесій Ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії Ради, порядок проведення пленарних засідань Ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів Ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб Ради, порядок формування та організації роботи постійних і тимчасових  комісій та інших органів Ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі Ради та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією і законами України.

Регламент має вищу юридичну силу щодо усіх інших рішень Ради з цих питань.

2. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у Раді попереднього скликання. Не пізніш, як на другій сесії затверджується Регламент роботи ради нового скликання.

3. Регламент має силу нормативно - правового акта та є обов’язковим до виконання всіма розташованими на території громади органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно чи тимчасово проживають на її території.

4. Рішення Ради про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.

5. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Стаття 3. Склад та порядок роботи Ради

1. Рада складається з 26 депутатів, які обрані жителями Тетіївської міської територіальної громади 25 жовтня 2020 року.

2. Рада вважається правомочною за умови обрання не менше двох третин депутатів Ради від загального складу Ради і визнання повноважень цих депутатів міською територіальною виборчою комісією на першій сесії Ради.

3. У разі, якщо до Ради обрано менше двох третин депутатів Ради її загального складу, до обрання необхідної кількості депутатів Ради продовжує здійснювати повноваження Рада попереднього скликання.

4. Повноваження Ради  попереднього  скликання закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових/позачергових  місцевих виборах депутатів Ради.

Стаття 4. Місце проведення та мова ведення засідань Ради

1. Рада проводить засідання у сесійній залі Ради або в іншому місці, визначеному у розпорядженні про скликання сесії.

2. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

3.  У разі, коли промовець, що є іноземцем або особою без громадянства, який не володіє українською мовою, може виступати іншою мовою із забезпеченням у разі необхідності перекладу його виступу українською мовою.

Стаття 5. Відкритість і гласність у роботі Ради

1. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій та інших органів Ради, крім випадків, встановлених законами України та цим Регламентом, є відкритими.

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються:

1) інформації, щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку і належить міській раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю;

4) службової інформації або з обмеженим доступом,  якщо вона визнана такою в установленому порядку.

3. Відкритість засідань Ради забезпечується шляхом вільного доступу представників засобів масової інформації (далі — ЗМІ), присутніх запрошених осіб, почесних гостей і членів Тетіївської  міської територіальної громади у встановленому цим Регламентом порядку.

У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представником засобів масової інформації, процедурним рішенням рада може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

У випадку, якщо кількість громадян, які з’явилися на засідання ради суттєво перевищує фізичні можливості приміщення, на засідання ради обираються уповноважені особи, які від імені осіб, які не змогли потрапити на засідання міської ради, висловлюють їх вимоги або звернення і беруть участь у засіданні сесії міської ради. Повноваження присутніх на засіданні осіб підтверджуються підписами мешканців міста( із зазначенням прізвища ім’я та по батькові).

4. Пленарні засідання Ради, засідання постійних комісій та інших органів Ради проводяться гласно, крім випадків передбачених чинним законодавством і цим Регламентом, що забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото- , відео-, зйомки, звукозапису із застосуванням відповідних технічних засобів, а також транслюванням засідань у мережі Інтернет, прямим транслюванням засідань  онлайн, офіційного оприлюднення рішень Ради шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-порталі Ради, або в інший, визначений відповідним рішенням Ради спосіб.

5. Відкритість та гласність роботи Ради забезпечується завчасним оприлюдненням проєктів рішень Ради не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою громадського обговорення та внесення пропозицій.

6. Місця для запрошених осіб, почесних гостей та присутніх членів міської територіальної громади визначає апарат міської ради.

7. Право члена міської територіальної громади бути присутнім на пленарному засіданні може бути обмежене відповідно до законодавства України в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законами України.

8. Місця для депутатів Ради відводяться у залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданнях, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Ради особи, які не є депутатами (за винятком спеціально уповноважених працівників, помічників депутатів), не повинні заходити у частину сесійної зали, що призначена для розміщення депутатів.

9. Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні Ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені цим Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи на засіданні за рішенням більшості від присутніх на сесії депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

Стаття 6. Закриті пленарні засідання Ради


1. Закриті пленарні засідання Ради для розгляду окремо визначених питань відповідно до законодавства України в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законами України, проводяться за рішенням Ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу Ради.

2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана Радою необхідною.

3. Прийняття рішень та підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюються відповідними працівниками в режимі, що унеможливлює  розголошення обговорюваних на засіданні питань.

Стаття 7.  Встановлення державних та місцевих символів

 1. Державний прапор України на будинку Тетіївської міської ради встановлюється постійно.
 2. На час пленарних засідань Тетіївської міської ради Державний прапор та  хоругва громади можуть  встановлюватися в залі, де проходить засідання.

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ,  ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ  ТЕТІЇВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Підрозділ 1. Депутати

Стаття 8. Початок і термін повноважень депутата Ради

1. Депутат Ради набуває свої повноваження у результаті обрання його до Ради відповідно до чинного законодавства України.

2. Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з часу офіційного оголошення підсумків виборів міською територіальною виборчою комісією, складання присяги і закінчуються у день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків.

3. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються чинним законодавством України.

4. Повноваження депутата ради, обраного замість того депутата, який вибув, починаються з дня заслуховування на черговому пленарному засіданні ради повідомлення Тетіївської  міської територіальної виборчої комісії та прийняття ним Присяги.

Стаття 9. Діяльність депутата

 

1. Діяльність депутата під час сесії включає:

1) участь у засіданнях ради;

2) участь у засіданнях постійних комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп;

3) виконання доручень ради та її органів;

4) робота з виборцями на відповідній закріпленій території.

2. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) – 4) частини першої цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради.

3. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

Стаття 10. Права та обов’язки депутата у міській раді та її органах.

1. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

 Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос.

Депутат може брати участь в роботі інших комісій ради, до яких його не обрано, з правом дорадчого голосу.

2. Депутат при здійсненні своїх повноважень має право на депутатське звернення викладене в письмовій формі, відповідно до чинного законодавства України, а також на депутатський запит та депутатське запитання.

3. Депутат в порядку, визначеному законодавством України та Регламентом ради, має право:

3.1.  обирати і бути обраним до органів ради;

3.2.  офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;

3.3.  пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

3.4. вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

3.5. вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

3.6.  вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

3.7. висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

3.8.  порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення осіб місцевого самоврядування;

3.9. брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

3.10. вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;

3.11. порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ і організацій;

3.12. виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

3.13. ознайомлюватися з текстами виступів у відеозйомках, протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

3.14. оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

3.15. об’єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту ради.

4. Депутат з обговорюваного на сесії Ради питання може передавати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання Ради чи її органу, в якому він бере участь.

5. Депутат має право порушувати питання про  недовіру посадовим особам органів місцевого самоврядування, голові, особам яких обирала Рада або давала згоду на призначення. Це право реалізується через внесення відповідного проєкту рішення в порядку визначеному регламентом. Проєкт рішення повинен містити чіткі і послідовні мотиви недовіри (порушення вимог закону, ігнорування законних вимог, порушення норм моралі, професійної етики, тощо). Наслідки висловлення недовіри для особи визначаються законами України та рішеннями ради.

6. Депутат ради також має інші права, зокрема пов’язані з виконанням ним своїх повноважень у виборчому окрузі, що закріплений за ним чи взагалі на території громади в цілому, які випливають із законодавства України та рішень Ради.

Обов’язки депутата в Раді.

6. Депутат ради в процесі своєї діяльності у Раді та її органах зобов’язаний:

6.1. додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

6.2. зареєструватися та брати участь у роботі ради, її постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить;

6.3. виконувати доручення ради, її органів, міського голови та інформувати їх про виконання доручень;

6.4. підтримувати зв’язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, громадськими організаціями, колективами підприємств, установ, організацій міста незалежно від форми власності, органами самоорганізації населення відповідної території;

6.5. не рідше одного разу на рік звітувати перед виборцями, інформувати виборців про роботу Ради та її органів;

6.6. систематично (не рідше одного разу на місяць) проводити прийом громадян, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади та вживати заходи до їх своєчасного і обґрунтованого вирішення.

6.7. виконувати правомірні вимоги головуючого на пленарному засіданні Ради;

6.8. дотримуватись дисципліни і норм депутатської етики;

6.9. керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

6.10.не використовувати свій депутатський мандат в особистих чи корисливих та інших цілях, не пов’язаних з його депутатською діяльністю;

6.11. виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством та цим Регламентом

7. Рішення про відрядження депутата /за його згодою/ для виконання доручень міської ради приймає міський голова, а в разі його відсутності – секретар ради. Ці ж посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.

8. Міська рада та її органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами, депутатськими групами та фракціями їх повноважень. Порядок організації та забезпечення роботи депутатів, депутатських груп та фракцій, (надання їм приміщень, зв’язку, оргтехніки тощо) визначаються Радою.

9. У разі невиконання депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, Рада, за попередніми висновками визначених Радою, її комісій, відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” і “Про статус депутатів місцевих рад” та в порядку, встановленому цим Регламентом, може прийняти рішення про:

а) повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов’язків;

б) призначення голосування щодо ініціювання відкликання депутата.

10. Комунікація між депутатами міської ради відбувається у вайбер групі «Депутати міської ради восьмого скликання», у якій адміністратор – секретар міської ради.

Стаття 11. Помічники-консультанти депутата Ради

1. Депутат Ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на

громадських засадах. 

2. Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата Ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат Ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень. 

Стаття 12. Депутатський запит, запитання і звернення

1. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата до посадових осіб Ради і її органів, міського голови, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території громади з питань, які віднесені до компетенції Ради.

2. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на пленарному засіданні Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

3. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської територіальної громади здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

4. Порядок розгляду депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення встановлюється чинним законодавством України.

5. При здійсненні депутатських повноважень депутат Ради має право на депутатське звернення, на невідкладний прийом, а також вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

6. Депутат на території громади має право на невідкладний прийом будь-якою службовою особою підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також органів влади у тому числі правоохоронних органів, державних адміністрацій, судів.

7. У разі виявлення депутатом бажання взяти участь у розгляді свого звернення, що повинно бути зазначено у тексті звернення, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської територіальної громади повинні його повідомити про час та місце розгляду депутатського звернення завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

Підрозділ 2. Депутатські групи і фракції

Стаття 13. Депутатські групи і фракції міської ради

1. Депутатські групи:

1.1 Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

1.2 Депутати ради об’єднуються в депутатські групи за партійною ознакою або за іншими ознаками, які направлені на вирішення спільних проблем.

1.3 Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради, передбачених Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

1.4 Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

2. Порядок утворення депутатських груп:

2.1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п’яти  депутатів ради.

2.2. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

2.3. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу, партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

2.4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше, ніж на строк повноважень ради.

2.5. Організація діяльності депутатських груп покладається на міського голову а саме: надання приміщення та забезпечення відповідним обладнанням.

3. Депутатські фракції

3.1. Депутатські фракції міськради формуються на партійній основі депутатами міськради з чисельністю не менше трьох депутатів.

3.2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією та Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”. Депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

3.3. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні ради після отримання письмового повідомлення про створення фракції. У повідомленні зазначаються персональний склад, голова фракції та партійна належність депутатів.

3.4. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні міської ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції та її кількісний склад.

3.5 Організація діяльності депутатських фракцій покладається на міського голову, а саме: надання приміщення та забезпечення відповідним обладнанням.

4. Депутатські групи, фракції мають право:

4.1.  На пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісій ради;

4.2.  Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

4.3. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради.

4.4. Об’єднуватися з іншими групами, фракціями. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та цим Регламентом. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на міського голову.

5. Діяльність депутатських груп або фракцій припиняється:

5.1. у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого чисельність групи стає меншою, ніж 5 депутатів, чисельність фракції менше, ніж три депутати;

5.2. у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи, фракції;

5.3. після закінчення строку, на який депутати ради об’єдналися в депутатську групу або строку повноважень ради.

Підрозділ 3. Погоджувальна рада

Стаття 14. Погоджувальна рада.

1. З метою попереднього узгодження питань що вносяться на розгляд сесій та дати проведення сесії у складі Тетіївської міської ради утворюється та діє консультаційно-погоджувальний орган – Погоджувальна рада Тетіївської міської ради.

 

2. До складу Погоджувальної ради входять: міський голова, секретар ради,  голови пос­тійних комісій, керівники депутатських фракцій та груп  Тетіївської міської ради.

3. Погоджувальна рада:

3.1. Розглядає пропозиції щодо проєктів плану роботи, розкладу та порядку денного пленарних засідань сесії ради;

3.2. Сприяє узгодженню пози­цій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі Тетіївської міської ради та її органів;

3.3. Вносить пропозиції щодо скликання позачергового пленарного засідання Ради та дати його проведення відповідно до цього Регламенту;

3.4 Вживає заходів до організації скоординованої спільної роботи комісій Тетіївської міської ради, а також забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;

3.5. Розглядає інші пропозиції з організації роботи Ради відповідно до цього Регламенту.

 

4. Головує на засіданні Погоджувальної ради міський голова, а у разі його відсутності – секретар ради. У випадку відсутності міського голови та секретаря ради головує обраний погоджувальною радою її член. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу.

5. Засідання Погоджувальної Ради відбуваються за 11 днів до чергового пленарного засідання, за потребою проводиться не пізніше, ніж за 2 дні до самого засідання ради, у виняткових випадках – за день і протоколюються. Протокол засідання Погоджувальної Ради складається аналогічно протоколу засідання постійної комісії Ради, підписується головуючим на засіданні та зберігаються у секретаря ради.

6. Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі відкритих засідань, які є правомочними за умови присутності не менше половини її складу.

7. Рішення Погоджувальної ради мають рекомендаційний характер для міського голови і депутатів міської ради.

Голова враховує рішення Погоджувальної Ради під час формування порядку денного пленарних засідань та при внесенні кандидатур осіб, які пропонуються для  обрання,  затвердження,  призначення або погодження Радою.

Підрозділ 4. Посадові особи міської ради

Стаття 15. Посадові особи Ради

1. Посадова особа Ради – це особа, яка працює у Раді та її органах, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, підпадає під статус посадової особи місцевого самоврядування і отримує заробітну плату за рахунок бюджету Тетіївської міської територіальної громади.

2. Посадами у Раді, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, вважаються:

2.1. Виборні посади, на які особи обираються міською територіальною громадою

2.2. Виборні посади, на які осіб обирає або затверджує Рада.

2.3. Посади, на які осіб призначає Тетіївський міський голова на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Стаття 16.  Міський голова

1. Міський голова є головною посадовою особою Тетіївської міської територіальної громади.

2. Тетіївського міського голову обирає міська територіальна громада у порядку, визначеному законодавством України, і він здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Міський голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на засіданнях Ради.

4. Повноваження міського голови починаються з часу оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання і закінчуються зі вступом на цю посаду іншої обраної відповідно до закону України особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

5. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Тетіївською міською територіальною громадою, відповідальним – перед Радою.

6. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

7. На вимогу не менше двох третіх від кількості  депутатів Ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у визначений Радою термін.

8. Міський голова у межах своїх повноважень видає розпорядження та доручення, а також у терміни, передбачені чинним законодавством України та цим Регламентом, підписує рішення Ради та її виконавчого комітету.

9. Повноваження міського голови визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, рішеннями міської ради.

10. Повноваження міського голови достроково припиняються у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України. 

Стаття 17. Секретар Ради

1. Секретар Ради є посадовою особою і здійснює свої повноваження відповідно до чинного законодавства України та цього Регламенту.

2. Секретаря Рада обирає таємним голосуванням з числа її депутатів на термін своїх повноважень за пропозицією міського голови.

 Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від загального складу Ради у разі, якщо:

2.1. На день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови.

2.2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану міським головою.

2.3. Протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради.

2.4. На наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд Ради кандидатуру на посаду секретаря Ради.

2.5. Посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

3. У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру секретаря Ради, внесену на її розгляд, не менш як половиною депутатів від загального складу Ради наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря Ради вносить міський голова.

4. Секретар Ради для виконання повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, може видавати доручення. Секретар Ради веде засідання Ради, підписує її рішення та протоколи засідань у випадках, передбачених законодавством України.

5. Доручення секретаря Ради, надані з метою виконання повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та забезпечення розгляду документів, які надійшли йому на розгляд, є обов’язковими для розгляду всіма депутатами Ради, виконавчими органами Ради та їх посадовими особами.

6.  Секретар ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови;

2) у випадках, передбачених чинним законодавством, скликає сесії ради;

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд ради;

4) веде засідання ради – підписує протокол сесії, на якій головує, та її рішення;

5) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

6) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

7) за дорученням міського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

8) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

9) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

10) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

11) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

12) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

13) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цього Регламенту.

7. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд міського голови, згідно з положеннями цього Регламенту.

8.Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

9. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням Ради.

18. Заступники міського голови

1. Кількість заступників міського голови встановлюється  Радою за поданням міського голови.

2. Рада на своєму пленарному засідання затверджує  особу на посаду заступника  за поданням міського голови більшістю голосів.

3. Внесення кандидатур на посаду заступника є виключним правом міського голови. Міський голова несе відповідальність за організацію роботи та результати діяльності заступників.

4. Претенденти на посади заступників міського голови, як правило, виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання та обговорюються на пленарному засіданні.

5. В обговоренні кандидатур на посади заступників міського голови можуть брати участь тільки депутати Ради.

6. Звільнення заступника голови відбувається за погодженням із Радою після заслуховування звіту заступника про свою діяльність, крім причин, які носять форсмажорний характер.

7. У разі, якщо внесена кандидатура не набрала необхідної кількості голосів у Раді, міський голова одноосібно призначає  виконуючого обов’язки  заступника.

Стаття 19. Старости

1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка представляє інтереси жителів  села чи кількох сіл і діє згідно із законами України та відповідно до Положення, яке приймається рішенням Ради.

2. Особа набуває повноважень старости з моменту затвердження її кандидатури на пленарному засіданні Ради на строк її повноважень.

3. Суб’єктом подання кандидатури на посаду старости на затвердження Радою є міський голова.

4. Голосування в Раді за призначення старост може відбуватися за списком або за кожну кандидатуру окремо. Відповідне рішення Рада приймає більшістю голосів депутатів від свого складу (14).

5. Староста може бути членом виконавчого комітету Ради за посадою.

6. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним Раді та підконтрольний міському голові.

7. Дострокове звільнення старости з посади відбувається після  погодження  Радою відповідного подання міського  голови  з обґрунтуванням причин звільнення та заслуховування звіту старости про роботу за час перебування на посаді.

Підрозділ 5. Постійні комісії Ради

Стаття 20.  Постійні комісії Ради

1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обирає Рада не пізніш як на другій сесії Ради на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Питання порядку організації роботи постійної комісії вирішуються відповідною постійною комісією самостійно відповідно до Положення про постійні комісії, яке затверджується рішенням Ради.

2.1. Перелік постійних комісій, кількісний та персональний склад, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються радою окремим рішенням за пропозицією голови.

2.2. У разі, коли кількість депутатів, бажаючих працювати в тій чи іншій комісії, перевищує визначений радою кількісний склад комісії – проводиться відкрите голосування по кожному кандидату окремо.

2.3. Депутат, який у результаті голосування не увійшов до постійної комісії міської ради, за персональним складом якої проведено голосування та прийнято рішення, входить, за його бажанням, до складу іншої комісії.

3. У разі необхідності за поданням голови рада може утворити нові постійні комісії, ліквідувати, реорганізувати раніше створені, змінити їх кількісний, персональний склад, переобрати голову постійної комісії.

4. Повноваження, компетенція та порядок організації постійних комісій ради, визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом та Положенням про постійні комісії Ради.

5. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова і секретар ради.

6. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії ради, брати участь в роботі іншої постійної комісії, до складу якої він не входить, може з правом дорадчого голосу.

7. Голова постійної комісії обирається радою за поданням міського голови та за згодою депутата шляхом відкритого або таємного голосування. З питань визначення способу голосування /процедурне/ рада приймає окреме рішення. Кандидату на посаду голови постійної комісії може надаватися слово для виступу та відповідей на питання.

8. Голова постійної комісії може бути відкликаний в будь-який час міською радою на його прохання, а також у випадку невиконання або неналежного виконання ним функціональних обов’язків за пропозицією міського голови, секретаря ради або відповідної депутатської комісії.

9. У разі відкликання голови постійної комісії, він залишається її членом, якщо з цього питання рада не прийняла іншого рішення.

10. Члени постійної комісії можуть бути виведені з їх складу за рішенням ради на підставі особистої заяви про неможливість виконання обов’язків з зазначенням причини та за поданням відповідної комісії про невиконання або неналежне виконання ним функціональних обов’язків.

11. Постійні комісії будують свою роботу на принципах законності, компетентності, гласності, шляхом всебічного вивчення, вільного колективного обговорення питань для внесення раді об’єктивних висновків щодо них.

12.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Стаття 21. Організація роботи постійної комісії Ради

1. Організація роботи постійної комісії Ради покладається на голову постійної комісії.

Голова постійної комісії скликає і веде засідання постійної комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії.

У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

У разі необхідності засідання постійні комісії може також скликати міський голова, секретар Ради, а також вона може скликатись за ініціативи депутатської фракції або не менше однієї третини членів постійної комісії.

2. Засідання постійної комісії скликається у міру необхідності і є правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як половина від загального складу постійної комісії.

3. Засідання постійних комісій проводяться як в сесійний, так і в міжсесійний період.

4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії, як правило, готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, підписує їх голова постійної комісії, а у разі його відсутності – заступник голови або секретар постійної комісії. Протоколи засідань постійної комісії підписують голова і секретар постійної комісії.

5. Протокол засідання постійної комісії публікується на інформаційному порталі депутатів Ради протягом 5 робочих днів з моменту його підписання з врахуванням Законів України “Про захист персональних даних“ та “Про інформацію“.

6. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними термін.

7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень Ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, експертів, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до компетенції кількох постійних комісій, можуть за ініціативою постійних комісій, а також за дорученням Ради, секретаря Ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписують голови відповідних постійних комісій.

Підрозділ 6. Тимчасові контрольні комісії і робочі органи Ради

Стаття 22. Тимчасові контрольні та інші комісії Ради

1. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.

2. Рішення про утворення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій Ради є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України та цим Регламентом.

4. За своїм окремим рішенням тимчасові контрольні комісії Ради можуть працювати у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії Ради, що працює у закритому режимі, та залучені комісією для участі у її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з роботою комісії.

5. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з часу прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

6. Роботу тимчасових контрольних комісій Ради забезпечує секретаріат Ради.

7. За рішенням Ради можуть створюватись також інші комісії, робочі групи, у тому числі з включенням до їх складу посадових осіб виконавчих органів Ради та представників громадськості.

Стаття 23. Робочі органи Ради

1. Робочими органами Ради є секретаріат пленарного засідання та лічильна комісія, що обираються з числа депутатів Ради.

2. Секретаріат пленарного засідання надає допомогу головуючому у проведенні сесії, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому,  який оголошує на пленарному засіданні Ради звернення депутатів Ради, подані у письмовій формі, забезпечує ведення протоколу пленарного засідання Ради.

3. Секретаріат пленарного засідання обирається Радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого або голів постійних комісій з числа депутатів Ради у кількості двох осіб.

4. При проведенні голосування, підрахунок голосів доручається лічильній комісії з числа депутатів ради, склад якої затверджується на першій або другій сесії ради і діє впродовж скликання.

5. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

6. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

7. До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

7.1. поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;
7.2. вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

7.3. депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

8. У разі відсутності одного із членів лічильної комісії, депутатами міської ради приймається рішення про заміну тимчасово відсутнього члена комісії на іншу особу з числа присутніх депутатів міської ради, про що зазначається в протоколі засідання сесії.

9.Лічильна комісія:

9.1. фіксує наявність кворуму для роботи сесії, результати голосування по всіх питаннях, по яких проводиться голосування;

9.2.  повідомляє про результати голосування головуючого, депутатів міської ради;

9.3. організовує поіменне та таємне голосування;

9.4. фіксує результати голосування в листі поіменного голосування.

24. Редакційна комісія

10.1. Для узгодження текстів рішень, заяв, звернень, які приймаються радою, вона  може сформувати редакційну комісію. Редакційна комісія обирається Радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого із числа депутатів та з включенням до її складу відповідних фахівців. У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проєкту рішення (заяви, звернення);

10.2. Редакційна комісія оформляє остаточну редакцію проєкту прийнятого рішення (заяви, звернення) та вносить на розгляд Ради. Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії не пізніше наступного дня після пленарного засідання;

10.3. Редакційна комісія формується на випадок роботи із особливими текстами. В усіх інших випадках оформлення кінцевої редакції рішень Ради покладається на  секретаря  Ради і юридичний відділ виконавчого комітету.

 

Підрозділ 7. Виконавчі органи Ради

Стаття 25. Виконавчі органи Ради

1. У порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за пропозицією міського голови Рада затверджує структуру виконавчих органів Ради, загальну чисельність апарату Ради та її виконавчих органів.

2. Виконавчі органи Ради (виконавчий комітет, управління, відділи та інші утворювані Радою виконавчі органи) утворюються Радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування в певних сферах життя громади та у межах, визначених чинним законодавством України. 

Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

3. Виконавчі органи Ради підзвітні і підконтрольні Раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством України.

4. Керівники відділів, управлінь та інших органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноосібно, а у випадках, передбачених законом – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

 Стаття 26. Виконавчий комітет Ради

1. Виключною компетенцією Ради є утворення виконавчого комітету Ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу за пропозицією міського голови, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законами України порядку.

2. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь , старост та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

3. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком. Якщо запропонована Міським головою кандидатура (кандидатури) до складу виконавчого комітету не отримала підтримки необхідної більшості депутатів, Міський голова представляє Раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове голосування.

4. До складу виконавчого комітету Ради входить за посадою секретар Ради. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити інші депутати Ради.

5. Очолює виконавчий комітет Ради міський голова.

6. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»».

7. Рішення виконавчого комітету міської ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.

 

Стаття 27. Забезпечення діяльності ради

1.  Організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, забезпечують   юридичний, загальний відділи,  а також відділи організаційно – кадрової роботи та інформаційної політики виконавчого комітету Ради.

 

РОЗДІЛ ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. СЕСІЇ ТА ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РАДИ

Підрозділ 1. Сесії та пленарні засідання Ради

Стаття 28. Сесійна форма роботи Ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесія Ради – форма роботи Ради, як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Ради. 

3. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

4. Комісії Ради або її робочі група можуть проводити свої засідання в день проведення пленарного засідання Ради у тому разі, коли проєкт рішення визнано невідкладним, чи за дорученням Ради. У цьому разі в пленарному засіданні Ради оголошується перерва.

Стаття 29.  Планування роботи Ради

 1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до піврічного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.


2. План роботи включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.


3. Проєкт плану роботи Ради розробляється під керівництвом секретаря міської ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатських фракцій та груп, депутатів, виконавчих органів ради поданих відповідно до 1 грудня та 1 червня.


Стаття 30. Перше пленарне засідання Ради

1. Перед початком першого пленарного засідання міська територіальна виборча комісія за участю працівників виконавчого комітету міської ради здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі в пленарному засіданні.

2. Перше пленарне засідання першої сесії новообраної міської ради відкриває голова міської територіальної виборчої комісії і веде його до моменту визнання повноважень депутатів міської ради нового скликання та новообраного міського голови.

3. Голова міської територіальної виборчої комісії інформує міську раду про результати голосування і підсумки виборів депутатів та міського голови. Інформація голови міської територіальної виборчої комісії береться до уваги. Після оголошення інформації міський голова та депутати складають присягу .

4. Присягу зачитують міський голова та депутати міської ради особисто, після чого міський голова і депутати скріплюють Присягу своїми підписами під її текстом.

5.Міський голова приступає до подальшого ведення пленарного засідання.

6. У разі, якщо на час проведення першої сесії міський голова не зареєстрований відповідно до закону про місцеві вибори, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

7.  Перше пленарне засідання продовжуються за таким порядком денним:

1) Про затвердження Регламенту Тетіївської  міської ради восьмого скликання. За домовленістю з робочою групою затвердження Регламенту міської ради восьмого скликання може проходити на другій сесії.

2) Про обрання секретаря Тетіївської  міської ради восьмого скликання.

3) Про утворення постійних комісій Тетіївської  міської ради восьмого скликання, визначення їх переліку та кількісного складу.

4) Про обрання персонального складу постійних комісій Тетіївської  міської ради восьмого скликання та обрання голів постійних комісій.

5) Про затвердження структури виконавчого комітету Тетіївської  міської ради восьмого скликання, загальної чисельності апарату ради та її виконавчого комітету.

6) Про затвердження заступників Тетіївського міського голови.

7) Про погодження кандидатів на посади старост.

8) Про утворення виконавчого комітету Тетіївської міської ради восьмого скликання та затвердження його персонального складу.

9) Про умови оплати праці Тетіївського  міського голови.

Стаття 31. Суб’єкти скликання сесій Ради

1.Сесії Ради, наступні після першої, скликає міський голова з його ініціативи, але не рідше одного разу на квартал. У цьому разі сесію відкриває та веде міський голова.

2. Пленарні засідання сесії з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та надання інших адміністративних послуг проводяться не рідше ніж один раз на місяць.

3.Сесію Ради скликає секретар Ради у разі невмотивованої відмови міського голови або неможливості з інших причин скликати сесію Ради, а саме:

3.1. Якщо сесію міський голова не скликає у законодавчо встановлені терміни.

3.2. Якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий термін на вимогу не менш як однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

4. У разі, якщо міський голова або секретар Ради у двотижневий термін не скликають сесії на вимогу однієї третини депутатів від загального складу Ради або виконавчого комітету Ради, сесію можуть скликати депутати Ради, які становлять не менше як одну третину складу Ради, або постійна комісія Ради.

5. У разі, якщо сесія скликана депутатами Ради, які становлять не менше як одну третину складу Ради (9 депутатів), або постійною комісією Ради, її відкриває та веде один з депутатів, що входить до складу відповідної постійної комісії, або був одним з ініціаторів скликання сесії, відповідно до рішення Ради.

6. Вмотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії Ради, підписані ініціаторами у встановленому порядку, надсилаються секретарю Ради з визначенням питань і з проєктами документів, розгляд яких пропонується.

7.Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

8.Сесії ради скликаються для розгляду пропозицій, які вносяться за результатами громадських слухань.

9. Розпорядження міського голови про скликання сесії міської ради, а при настанні умов, передбачених п.4.1.5 цієї статті – секретаря ради або рішення не менш, як однієї третини складу ради чи однієї постійної комісії, доводиться до відома депутатів міської ради і населення не пізніш як за десять днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення сесії, питань, які передбачається внести на розгляд ради.

9.1. Розпорядження про скликання чергової сесії ради невідкладно публікується на веб-сайті міської ради та доводиться до відома кожного депутата секретарем Ради або електронною поштою.

Депутати повідомляються про час скликання, місце проведення сесії ради та питання, що  вносяться на її розгляд.

Про місце і час проведення позачергової сесії депутати повідомляються не пізніше ніж за один день до її проведення.

10. Інформацію про місце і час проведення пленарних засідань Ради відділ інформаційної політики виконавчого комітету  Ради повідомляє через офіційний веб-портал Ради.

11. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 32. Порядок роботи пленарних засідань Ради

1.Пленарні засідання сесії ранкові проводиться з 10.00 до 12.00  або з  14.00 до 16.00 години, якщо інше не встановлено рішенням Ради.   У разі, коли  засідання продовжується понад дві години роботи, може оголошуватися   перерва на 10 - 15 хв.

2.Пленарні засідання сесії не можуть проводитися у святкові та вихідні дні, окрім виняткових випадків за рішенням ради.

3.Питання про тривалість кожної сесії вирішується радою. На вимогу 1/3 присутніх на засіданні міської ради депутатів головуючий на засіданні оголошує перерву до 30 хв.

 

 Підрозділ 2. Порядок денний сесії

Стаття 33. Формування  порядку  денного сесії  Ради та пленарних засідань.

1. Порядок денний сесії Ради формує міський голова враховуючи:

1.1. затверджений план роботи Ради;

1.2. пропозиції секретаря Ради;

1.3. пропозиції депутатських фракцій, груп, постійних комісій, депутатів;

1.4. пропозиції виконавчого комітету;

1.5. пропозиції, внесені у порядку місцевих ініціатив, електронних петицій та громадських слухань.

2. Пропозиції до порядку денного пленарного засідання визначає та подає на розгляд Погоджувальної ради секретар Ради не пізніше як за 3 дні до дати пленарного засідання .

3. Проєкт порядку денного пленарного засідання Ради формує секретар Ради за результатами розгляду питань на Погоджувальній раді та подає міському голові.

4. Сформований порядок денний пленарного засідання Ради не пізніше як за 3 дні до дати пленарного засідання оприлюднюється  відділом інформаційної політики виконавчого комітету Ради на офіційному веб-порталі Ради.

5. У виняткових випадках, пов’язаних з необхідністю термінового проведення пленарного засідання, порядок денний пленарного засідання формується міським головою не пізніше як за день до його проведення.

6. Порядок денний сесії і пленарного засідання затверджує Рада.

7. У виняткових випадках, у разі невідкладності, за пропозицією головуючого на пленарному засіданні Ради порядок денний може бути розширений.

8. Пропозиція щодо включення додаткових питань до порядку денного розглядається за умови подання головуючому друкованого проєкту рішення та приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради.

9. Якщо порядок денний сесії чи пленарного засідання не затверджений Радою у цілому, то Рада більшістю голосів депутатів від загального складу Ради приймає рішення окремо щодо кожного питання, пропонованого до розгляду відповідного порядку денного.

10. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії або пленарного засідання, подається з друкованим і зареєстрованим секретаріатом Ради примірником проєкту ухвали, що був підготовлений згідно з вимогами цього Регламенту.

11. До проєкту порядку денного пленарного засідання включаються питання, які повністю підготовлені до розгляду на пленарних засіданнях міської ради.

12. Процедура розгляду питань у Раді передбачає:

12.1. внесення пропозиції (ініціювання) щодо розгляду питання у Раду;

12.2. вивчення питання і підготовку проєкту рішення Ради;

12.4 попередній розгляд проєкту рішення Ради на засіданні профільної постійної комісії;

12.5 розгляд питання на пленарному засіданні Ради з прийняттям відповідного рішення Ради.

13. Підставою для розгляду питань у Раді, залежно від того хто із суб’єктів зазначених у частині першій цієї статті є ініціатором, можуть бути:

13.1 розпорядження міського голови;

13.2. письмове звернення постійної, тимчасової контрольної або іншої депутатської комісії до міського голови, голови Ради з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято відповідне рішення;

13.3. письмове звернення депутата або депутатів до міського голови;

13.4. звернення депутатської групи, фракції Ради до міського голови з наданням витягу з протоколу засідання депутатської групи чи фракції Ради, на якому прийнято відповідне рішення;

13.5. рішення виконавчого комітету Ради;

13.6. протокол загальних зборів членів Тетіївської міської територіальної громади ;

13.7. протокол громадських слухань;

13.8. підтримана електрона петиція визначеною кількістю жителів міста ;

13.9. інше.

14.  Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання міської ради депутатам або посадовим особам Ради надається право виступити у «Різному».

 У «Різному» головуючий надає можливість депутатам, представникам депутатських груп та фракцій час до 3 хв. на проголошення заяв, повідомлень. Заяви, повідомлення попередньо письмово надаються секретарю ради. Міська рада приймає цю інформацію «до відома» без попереднього обговорення.

 Рішення з питань, обговорених у «Різному», не приймаються.

Підрозділ  3.  Підготовка питань на розгляд Ради

Стаття 34. Підготовка питань, що подаються на розгляд Ради

1. Підготовку питань, що подаються на розгляд Ради організовує секретар Ради.

2. Проєкт рішення Ради що планується винести на розгляд Ради, подається секретарю  Ради у друкованій та електронних формах і  розміщується на інформаційному інтернет-порталі  Тетіївської  міської ради розділі «Проєкти рішень міської ради» за 10 робочих днів до проведення сесії, окрім випадків, визначених законодавством  щодо  актів індивідуальної дії та інших випадків, визначених цим Регламентом.

3. Друкований примірник проєкту рішення повинен відповідати Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Тетіївської  міської ради (далі – Інструкція з діловодства), затвердженої розпорядженням міського голови  № 126 від 26 червня 2020 року.

4. Текст проєкту рішення повинен складатися з таких частин:

4.1. мотивувальної, в якій містяться посилання на закони, інші нормативні акти та документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття рішення;

4.2.резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюються завдання, визначені виконавці і терміни виконання поставленого завдання;

4.3. заключної (у разі необхідності), в якій вказується постійна комісія Ради, на яку покладається контроль за виконанням рішення.

5. До проєкту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, належним чином засвідчені копії документів на підставі яких підготовлено проєкт.

6. Проєкт рішення подається секретарю ради з погоджувальними підписами

( візами).

7.Проєкт рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи). Проєкт рішення проходить візування в:

7.1 секретаря Ради;

7.2. заступника міського голови, відповідно до розподілу обов’язків;

7.3 керівника виконавчого органу чи інших посадових осіб, до компетенції яких належить дане питання;

7.4.керівника юридичного відділу виконавчого комітету міської ради;

7.5. виконавця (розробника) проєкту.

8. Проєкт рішення повинен бути розглянутий відповідними постійними комісіями, про що зазначається у протоколі постійних комісій.

9. Візування проєкту рішення є обов’язковим. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші (або тексті проєкту рішення) у формі зауважень до проєкту рішення або окремої думки. Суб’єкти внесення проєктів рішення зобов’язані подавати проєкт рішення із погоджувальними підписами (візами), отримання погоджувальних підписів (віз) є обов’язком виконавця проєкту.

У випадках, коли виконавцями (розробника) проєкту рішення є депутати, депутатські фракції (групи) або постійні комісії – отримання погоджувальних підписів (віз) здійснюється  відділом організаційно – кадрової роботи виконавчого комітету  Ради.

10.Проєкти рішень, після їх розгляду постійними комісіями, візуються їх головами та передаються разом з висновками постійних комісій секретарю Ради для підготовки пленарного засідання.

11. Завізований проєкт рішення виконавець повертає у загальний  відділ виконавчого комітету  Ради не пізніше ніж за три дні  до проведення пленарного засідання ради разом з оригіналами або засвідченими копіями документів, на підставі яких готувався документ, переліком цих документів із зазначенням кількості аркушів, списком запрошених осіб для участі в розгляді цього питання.

12. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

13. Не пізніше як за три дні до відповідного пленарного засідання, а у виняткових випадках та у випадках, передбачених Регламентом, – не пізніше як за день до пленарного засідання загальний відділ виконавчого комітету  Ради забезпечує можливість ознайомлення депутатами з проєктами рішень та пояснювальних записок, шляхом надання (надсилання на електронну пошту) копій проєктів рішень та усіх додатків до них. При цьому на пленарному засіданні повинен бути наданий кожному депутату порядок денний у паперовому вигляді.

У разі, коли кожному депутату передано персональний планшет, електронна копія проєкту рішення завантажується на планшет для вивчення та узгодження проєкту рішення на засіданнях постійних комісій міської ради. При цьому, копії проєктів рішень у паперовому вигляді кожному депутату не виготовляються.

Стаття 35Попередній розгляд проєктів рішень у постійних комісіях Ради

1. Перед поданням  питань для розгляду на пленарних засіданнях Ради забезпечується їх розгляд  у постійних комісіях Ради, до сфери повноважень яких належать ці питання.

2. Постійні комісії Ради вивчають, попередньо розглядають і готують проєкти рішень, висновки і рекомендації до проєктів рішень, які належать до їх компетенції, здійснюють контроль за виконанням рішень Ради. 

3. Постійна комісія ради може:

3.1. підтримати проєкт рішення ради;

3.2. відхилити проєкт рішення;

3.3. дати рекомендацію суб’єкту подання або членам комісії на доопрацювання проєкту рішення;

3.4. внести зміни до проєкту рішення ради, попередньо погодивши їх з юридичним відділом виконавчого комітету  Ради.

4. Якщо постійна комісія відхилила проєкт рішення, а суб’єкт подання даного рішення наполягає на включенні його до порядку денного пленарного засідання ради, то такий проєкт рішення включається до порядку денного, а комісії надається право співдоповіді для обгрунтування свого рішення.

5. При прийнятті невідкладних рішень за пропозицією міського голови за погодженням не менше половини зареєстрованих на засіданні депутатів Ради засідання відповідної постійної комісії може бути проведене під час пленарного засідання Ради.

6. За дорученням міського голови або за письмовим обґрунтуванням суб’єкта подання (ініціатора внесення) проєкту рішення Ради, підтриманим міським головою допускається прискорений розгляд проєкту рішення Ради.

Це можуть бути питання внесення змін до  бюджету, Програми соціально-економічного розвитку громади, інших  цільових програм, питання виникнення надзвичайних ситуацій та в інших невідкладних випадках. При цьому у відповідних дорученнях секретарю Ради та профільній постійній комісії Ради зазначається термін попереднього розгляду проєкту рішення Ради за прискореною процедурою.

7. Проєкт рішення Ради, розглянутий за прискореною процедурою має бути оформлений відповідно до вимог цього Регламенту.

8.У випадку, якщо проєкт рішення, який відповідає вимогам Регламенту, був поданий на розгляд постійних комісій, але комісії його не розглянули, такий проєкт рішення може бути включеним до порядку денного сесії та винесеним на розгляд пленарного засідання сесії ради.

Стаття 36. Обговорення проєктів рішень

1. Обговорення та оприлюднення проєктів рішень, що подаються на розгляд Ради, забезпечує секретар Ради.

2. Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, вироблення остаточної редакції покладається на ініціаторів проєкту рішення і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій Ради.

3. Зауваження та пропозиції до проєктів рішень подаються у письмовій формі.

 Стаття 37. Підготовка проектів та прийняття  регуляторних актів

1. Планування діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний рік здійснюється в рамках підготовки та затвердження її планів роботи. Плани роботи міської ради оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному сайті міської ради не пізніше як у п’ятиденний строк після їх прийняття та підписання.

2. Особливості діяльності міської ради з підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та затвердженим міською радою Положенням про порядок підготовки та визначення ефективності регуляторних актів Тетіївської міської ради та виконавчого комітету, затвердженого міською радою.

3. З метою забезпечення підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу, внесених до порядку денного сесії проєктів регуляторних актів, відповідальна за реалізацію державної регуляторної політики постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету створює на громадських засадах підготовчі комісії чи робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів або звертається з відповідним зверненням до територіального підрозділу спеціально уповноваженого органу з питань регуляторної політики.

Строк підготовки таких експертних висновків не повинен перевищувати п’яти робочих днів.

4. Кожен проєкт регуляторного акта у сфері господарської діяльності, внесений на розгляд Ради, подається до профільної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проєкту регуляторного акта положенням Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, зокрема принципам державної регуляторної політики  і вимогам до підготовки аналізу регуляторного впливу.

Відповідальна постійна комісія Ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акта, у випадках зазначених у цій статті. Надання відповідальною постійною комісією негативного експертного висновку не позбавляє ініціатора проєкту регуляторного акта від необхідності винесення проєкту на розгляд Ради разом з доданим до нього негативним експертним висновком.

5. У разі внесення на розгляд Ради проєкту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проєкту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, які внесли проєкт. 
За поданням депутата, постійної комісії Ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення у порядку, передбаченому чинним законодавством, підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта, внесеного депутатом чи відповідною постійною комісією. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується. 

6. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проєкт регуляторного акта при його внесенні на розгляд Ради, або експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проєкту відповідальна постійна комісія у тижневий строк готує свої висновки про відповідність проєкту регуляторного акта загально встановленим вимогам. 

Стаття 38. Розгляд проєкту бюджету

1. Підготовка проєкту бюджету є обов'язком виконавчого комітету Тетіївської міської ради, що здійснюється ним у співпраці з постійними комісіями міської ради.

2. Проєкт рішення виноситься на засідання сесії міської ради міським головою за погодженням профілюючої постійної комісії з урахуванням пропозицій інших постійних комісій міської ради. Проєкт бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Відхилення від неї повинні бути зазначені окремо і ґрунтовно вмотивовані.

3. Проєкт бюджету повинен бути розданий депутатам не пізніше як за тиждень до закінчення розгляду проєкту в постійних комісіях. Засідання постійних комісій відбуваються за участю представника фінансового органу і керівників відповідних виконавчих органів міської ради. Постійні комісії передають свої поправки до проєкту бюджету у профілюючу постійну комісію.

4. Поправки можуть бути лише такого змісту:

 1. скоротити статтю видатків (доходів);
 2. виключити статтю видатків (доходів);
 3. збільшити статтю видатків (доходів);
 4. додати нову статтю видатків (доходів).

5. Якщо постійна комісія або депутат вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов'язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. У разі недотримання цих вимог поправка не приймається до розгляду.

 1. Протягом не більше тижня на засіданнях профілюючої постійної комісії розглядаються поправки, що надійшли у визначений термін. Про час цих засідань офіційно повідомляються інші постійні комісії.
 2. Управління фінансів готує доповідь про бюджет, а профілююча пос­тійна комісія готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок.
 3. Після обговорення на голосування ставиться проєкт доручення щодо врахування у проєкті бюджету висновків і пропозицій постійних комісій. Якщо проєкт такого доручення не підтримується, рада приймає рішення або про повернення проєкту доручення на доопрацювання в постійні комісії, або про розгляд на пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли в профілюючу постійну комісію з дотриманням вимог, зазначених в цій статті.
 4. Виконавчий комітет міської ради протягом двох тижнів доопрацьовує проєкт бюджету відповідно до доручення міської ради і подає доопрацьований прокт на затвердження.

Підрозділ 4. Порядок проведення пленарних засідань

Стаття 39. Правомочність пленарних засідань Ради

1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини депутатів Ради від загального складу Ради. Участь депутатів Ради визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання.

2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів Ради головуючий за погодженням з головами фракцій може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

Стаття 40. Порядок реєстрації депутатів та запрошених осіб

1. Реєстрація депутатів Ради і запрошених осіб на пленарне засідання Ради починається за 30 хвилин до його відкриття.

Письмова реєстрація депутатів Ради проводиться особисто на підставі пред’явленого посвідчення депутата Ради та підтвердження ним своєї присутності власноручним підписом у відповідній реєстраційній формі.

Відповідальність за організацію письмової реєстрації, достовірність її результатів несе секретар Ради.

2. Якщо депутат Ради не може взяти участь у пленарному засіданні Ради або може запізнитись на його відкриття, він повинен до початку пленарного засідання Ради письмово (а у невідкладних випадках – у телефонному режимі) повідомити міського голову чи секретаря Ради особисто, вказавши поважні причини.

3. Підставою для відсутності депутата Ради на пленарному засіданні Ради можуть бути тільки поважні причини, визначені чинним законодавством України.

4. Якщо на час відкриття пленарного засідання Ради було зареєстровано менше половини депутатів Ради від загального складу Ради, пленарне засідання Ради вважається таким, що не відбулося.

5. Про намір достроково покинути пленарне засідання Ради депутат Ради зобов’язаний поінформувати головуючого на пленарному засіданні Ради із зазначенням поважних причин.

6. За пропозицією міського голови або депутата Ради, підтриманою не менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради може бути проведена поіменна (шляхом опитування) реєстрація депутатів Ради перед голосуванням, після перерви або після розгляду останнього питання порядку денного пленарного засідання Ради.

Стаття 41. Відкриття, ведення та закриття пленарних засідань

1. Пленарні засідання Ради відкриває, веде та закриває міський голова, а у випадку передбаченому цим Регламентом – секретар Ради.

3. Якщо проводиться позачергова сесія міської ради за вимогою групи депутатів чи постійної комісії, то відкриває, веде, закриває сесію та підписує рішення один із депутатів в першому випадку, та голова постійної комісії – у другому.

4. Пленарне засідання Ради починається з повідомлення головуючого на пленарному засіданні Ради даних про кількість присутніх депутатів Ради згідно з реєстрацією.

4.1. Головуючий на сесії зобов’язаний оголосити депутатам список осіб, присутніх на пленарному засіданні за офіційним запрошенням або викликом, перед початком роботи сесії або при розгляді питання порядку денного.

5. Після відкриття пленарного засідання Ради послідовно розглядаються наступні питання:

5.1 обрання секретаріату пленарного засідання, якщо в цьому виникла потреба;

5.2 оголошення інформації про утворення депутатської групи (фракції) або припинення їх діяльності;

5.3 оголошення постійними комісіями інформації про утворення ними підготовчих комісій і робочих груп;

5.4 оголошення депутатських запитів;

5.5 затвердження порядку денного сесії Ради (змін до нього);

5.6 розгляд питань порядку денного сесії Ради, в тому числі прийняття рішень Ради по депутатських запитах, включеним до порядку денного;

5.7 оголошення заяв, питань і пропозицій не з питань порядку денного сесії Ради, що надійшли від депутатів Ради та присутніх, які записалися до виступу у секретаря Ради або надійшли в письмовій формі.

6. Під час сесійного засідання міської ради в залі зобов’язані бути присутні посадові особи, працівники управлінь, відділів міської ради, що мають відношення до підготовки та розгляду питань порядку денного сесії, та технічні працівники, визначені керівництвом ради для забезпечення необхідних умов проведення сесії.

7. Список запрошених на сесію міської ради формується секретарем ради з урахуванням пропозицій депутатів, виконавчого комітету, його відділів та управлінь, які брали участь у підготовці питань на розгляд сесії ради.

8. Сесія закривається після розгляду усіх питань порядку денного, у тому числі шляхом перенесення розгляду окремих питань на наступну сесію Ради.

Сесія не може бути закрита, якщо Рада не вичерпала порядок денний.

Стаття 42. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні Ради

1. Головуючий на засіданні Ради:

1.1 відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви у засіданнях Ради;

1.2. виносить на обговорення проєкти рішень Ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів та наявність віз (погоджень) і зауважень;

1.3. інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

1.4. організовує розгляд питань;

1.5. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

1.6. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця;

1.7. створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

1.8. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

1.9. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

1.10. робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

1.11. вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;

1.12. здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2. Головуючому на засіданні Ради забороняється коментувати чи давати оцінки щодо промовців та їх виступів.

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.

4. З питань, підготовлених відповідною комісією Ради, озвучення документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 43. Послідовність розгляду питань порядку денного

1. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного цього засідання.

2. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошує головуючий на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проєктів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.

3. Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення Рада приймає без обговорення.

4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення Раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.

6. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням Ради.

7. Головуючий не може оголосити розгляд наступного питання порядку денного, якщо не завершено розгляд попереднього.

Підрозділ 5. Розгляд питань на пленарному засіданні Ради

Стаття 44. Розгляд питань на пленарних засіданнях

1. Обговорення питання на засіданні Ради включає:

1.1. доповіді, запитання доповідачу і відповіді на них;

1.2. співдоповіді (у разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

1.3. виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;

1.4. виступ ініціатора пропозиції;

1.5. обговорення пропозиції, а також вирішення питання про перенесення розгляду проєкту;

1.6. виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;

1.7. виступи представників від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;

1.8. виступи депутатів Ради, що записались на виступ;

1.9 оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

1.10. заключне слово співдоповідачів і доповідача;

1.11. уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

1.12. виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;

1.13. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;

1.14. виступи депутатів з мотивів голосування.

2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

 

Стаття 45. Неприйняття питання до розгляду

1. У ході обговорення питань депутати у будь-який час можуть порушити питання про їх неприйнятність за таких підстав:

1) їх невідповідності Конституції або чинним законам, прийнятим рішенням ради;

2) їх невідповідності ратифікованим міжнародним договорам і угодам;

3) їх прийняття не входить до компетенції ради:

2. У разі порушення кількох питань про неприйнятність, їх обговорення здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.

3. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального складу ради.

 

Стаття 46. Відкладення розгляду питання

1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть поставити щодо нього питання про відкладення його розгляду чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.

2. Рішення про відкладення питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених Регламентом.

Стаття 47. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення

1. Розгляд пропозицій і прийняття рішення про неприйнятність чи про відкладення питання здійснюються відразу після їх внесення та обговорення за скороченою процедурою.

2. З’ясування, обговорення і прийняття рішення про неприйнятність чи відкладення питань порядку денного, відносно яких надійшли відповідні пропозиції, передує голосуванню щодо цих питань.

3. У разі внесення кількох відкладених питань вони обговорюються одночасно.

Стаття 48. Перерви для узгодження позицій фракцій

1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування головуючий, голова постійної комісії чи керівник фракції, груп може внести вмотивовану пропозицію про перерву у засіданні для узгодження позицій не більше 15 хвилин.

2. Перерву та її тривалість може також пропонувати головуючий на пленарному засіданні.

 

Підрозділ 6.  Порядок надання слова

Стаття 49. Черговість надання слова на пленарному засіданні

1. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для виступу депутатам з дотриманням черговості, визначеної при записі на виступ або за усним зверненням депутата. 

2. Для доповіді надається час тривалістю 10 хвилин, співдоповіді – 7 хвилин і заключного слова – 5 хвилин; тим, хто виступає в обговоренні, надається час тривалістю 5 хвилин; для повторних виступів в обговоренні процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проєктів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини.

3. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

4. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний час.

Стаття 50. Черговість виступів

1. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для доповідачів, співдоповідачів, осіб, які записалися на виступ або на усне звернення депутата з питання, що розглядається, іншим промовцям.

2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається. Головуючий на засіданні за погодженням з Радою може визначити іншу черговість виступаючих.

3. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і у разі усного звернення депутата, якщо у цьому виникла потреба і депутат  попросив слова шляхом підняття руки в ході розгляду питання.

4. Кожна з фракцій та постійних комісій має гарантоване право на запитання доповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування, в тому числі для висловлення узагальнених позицій фракції.

5. Гарантоване право на слово для виступу надається:

-  голові комісії ради з питань планування, бюджету та фінансів та начальнику фінансового управління  міськвиконкому -з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків міського бюджету;
- особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради;

- представникові ініціативної групи, від якої було внесено на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

5. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.

6. За процедурним рішенням Ради головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання: керівникам виконавчих органів Ради, їх структурних підрозділів; особам, запрошеним на засідання.

7. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутату або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.

8. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 51. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Ради

1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

2. Депутат (крім міського голови, секретаря Ради, голів постійних комісій Ради, представника від фракції, доповідача) може виступити на засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішення Ради, прийнятим без обговорення.

3. Головуючий на засіданні надає слово для довідки, відповіді на запитання, роз’яснень та щодо:

3.1. порядку ведення засідання Ради;

3.2. постановки питання про перенесення розгляду проєкту.

4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату Ради по черзі. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

5. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

Стаття 52. Оголошення доповідей та співдоповідей

1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни.

2. За звичайних обставин виступ промовця не переривається, окрім випадків порушення регламенту чи депутатської етики. 

3. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи чи комісії Ради зазначає їх назву.

Стаття 53. Пропозиції і поправки до проєктів рішень, голосування.

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки до проєктів рішень.

2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх також на голосування.

3. Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх поданні (у ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, окрім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

4. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), Рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, які на голосування не ставляться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення за основу і відправлення проєкту на доопрацювання у комісіях Ради.

5. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою у цілому.

6. Тексти пропозиції та поправок, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому зазначається прізвище, ім’я, по-батькові депутата, який їх ініціював.

7. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.

8. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується у цілому. 

9. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

Стаття 54. Закінчення обговорення питань

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування. З цього часу слово може надаватися тільки щодо процедурних питань, способу чи порядку голосування і тільки до моменту оголошення головуючим фрази: “ставиться на голосування…”.

3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.

4. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:

а) необхідну кількість голосів для прийняття рішення;

б) вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції).

 

Підрозділ 7. Порядок голосування в Раді

Стаття 55. Види голосування

1. Рішення Ради приймаються відкритим поіменним голосуванням або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом. Кожен депутат Ради голосує особисто.

2. Голосування на пленарному засіданні Ради проводиться після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради пропозицій чи поправок, що ставляться на голосування.

3. Перед голосуванням головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує:

3.1. вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги цього Регламенту або від депутатів Ради надійшли відповідні пропозиції);

3.2. необхідну кількість голосів депутатів Ради для прийняття рішення.

4. Текст пропозиції чи поправки, що ставиться на голосування, повинен оголошуватись. При цьому називається депутат Ради, постійна комісія Ради, депутатська група, фракція Ради, що ініціювали внесення пропозиції чи поправки.

5. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

6. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

7. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, Рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

8. Рішення Ради, за винятком випадків визначених цим Регламентом та рішень з процедурних питань, вважається прийнятим, якщо на пленарному засіданні Ради за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу Ради з урахуванням голосу міського голови відповідно до законодавства.

9. Контроль за здійсненням голосування покладається на міського голову, лічильну комісію, у випадках, передбачених цим Регламентом.

Стаття 56. Відкрите поіменне голосування

1.Усі пропозиції, що надійшли від депутатів міської ради, ставляться на відкрите поіменне голосування після закінчення обговорення в порядку їх надходження, якщо автори їх не знімають.

2. Перед початком відкритого поіменного голосування головуючий на пленарному засіданні міської ради оголошує пропозиції, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання.

3. Поіменне електронне голосування  щодо проектів рішень, що включені до порядку денного пленарних засідань сесії міської ради, може здійснюватися із використанням електронної системи «Голос».

Перед початком голосування всі присутні на засіданні сесії депутати міської ради, міський голова та секретар ради здійснюють реєстрацію особистої присутності в електронній системі «Голос» і надалі, після розгляду кожного питання, поправок та пропозицій ( за наявності), здійснюють електронне голосування на сенсорному екрані персонального планшету, що виданий кожному депутату, шляхом натиснення кнопок: «так», «ні», «утримався» .

 Результат електронного поіменного голосування фіксується на електронному табло після голосування кожного питання та у пам’яті сервера електронної системи.

Після того, як на екрані монітора системи електронного голосування висвічується кількість голосів, що подані: «за», «проти», «утримались» і «не голосували», головуючий на засіданні за результатами голосування оголошує результат голосування а також про те, що рішення прийнято або не прийнято (відхилено).

Секретар засідання записує результати голосування до протоколу сесії міської ради.

Після завершення пленарного засідання сесії міської ради результат поіменного голосування з питань порядку денного із сервера електронної системи «Голос» роздруковується на паперові носії і підписується головою та секретарем лічильної комісії.

 

4. У разі технічної непридатності електронної системи «Голос» та необхідності проведення засідання сесії міської ради, відкрите просте поіменне голосування здійснюється шляхом підняття рук. За кожне питання відкрите поіменне голосування здійснюється окремо. Підрахунок голосів фіксується  лічильною комісією міської ради.

 

За результатами голосування голова лічильної комісії оголошує результати поіменного голосування про кількість голосів депутатів, що подані : «за», «проти», «утримались», після чого головуючий на засіданні за результатами голосування оголошує про те, що рішення прийнято або не прийнято (відхилено). Секретар засідання записує результати голосування до протоколу сесії міської ради. Результат відкритого поіменного голосування, згідно зі списком депутатів, після завершення пленарного засідання засвідчується підписом голови та секретаря лічильної комісії і передається секретарем міської ради для оприлюднення.

5. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.  На інформаційному інтернет-порталі Тетіївської  міської ради результати поіменного відкритого голосування розміщуються у день голосування та є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

6. Контроль за наявністю підписів депутатів міської ради в протоколі голосування здійснює лічильна комісія, а відповідальність несуть депутати міської ради.

7.  Депутат не має права відкликати або змінити свій голос після закінчення процедури голосування. У випадку, якщо депутат допустив помилку під час голосування або через технічний збій електронної системи «Голос», його голос був врахований не правильно, він повинен до моменту розгляду наступного питання у порядку денному звернутися із відповідною усною заявою до головуючого на сесії. Така заява фіксується у протоколі засідання і враховується лічильною комісією у результатах голосування.

8. Прийняття одразу декількох рішень шляхом пакетного голосування допускається у випадках, коли до жодного з проєктів рішень, включених до пакету, немає критичних зауважень та більшість депутатів не заперечує проти пакетного голосування.

 

 

Стаття 57. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться бюлетенями Ради у випадках, передбачених чинним законодавством України. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що ставляться на голосування.

2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

2.1. час і місце проведення голосування;

2.2. порядок заповнення бюлетеня;

2.3. критерії визнання бюлетеня недійсним;

2.4. порядок організації голосування.

3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляє організаційний відділ міської Ради за дорученням міського голови або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.

4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

4.1. отримує складений за алфавітом список всіх депутатів Ради та бюлетені для таємного голосування;

4.2. опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

5. Члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.

6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують всі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування.

Підрозділ 8.  Прийняття рішень

Стаття 58. Рішення Ради

1. На пленарних засіданнях Рада може приймати нормативні та інші акти у формі рішення Ради, прийнятого у межах її компетенції для досягнення певної цілі, що спричинює  юридичні наслідки. Рішення ради з процедурних питань заноситься до протоколу пленарного засідання ради.

2. У рішеннях Ради не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у томі числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

3. Рішення Ради приймається на її пленарному засіданні більшістю голосів від складу Ради. При встановленні результатів голосування до загального складу Ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні Ради, і враховується його голос.

4. Рішення Ради протягом 5-ти робочих днів з моменту його прийняття підписує міський голова або воно може бути зупинено і подано на повторний розгляд Ради з обґрунтуванням зауважень не пізніше ніж у двотижневий термін після внесення таких зауважень.

5. Рада зобов’язана у двотижневий термін після внесення зауважень міського голови або на наступному пленарному засіданні повторно розглянути зупинене міським головою рішення. Якщо Рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу Ради, воно набирає чинності, реєструється та оприлюднюється у порядку встановленому цим регламентом.

6. Якщо міський голова у 5-денний термін або до наступного пленарного засідання не зупинив та  підписав прийняте Радою рішення, воно набирає чинності, реєструється та офіційно оприлюднюється

7. Офіційне оприлюднення рішень Ради на інформаційному інтернет-порталі міської ради покладається на  відділ інформаційної політики виконавчого комітету міської ради і здійснюється у 5-денний строк з дня їх підписання міським головою.

8. Правом робити копії з рішень Ради, протоколів сесій, витягів та скріплення їх печаткою наділяється загальний відділ апарату міської ради.

Стаття 59. Порядок прийняття Радою рішень

1. Рішення Ради приймається відкритим поіменним або таємним голосуванням.

2. За пропозицією головуючого проєкт рішення ради приймається за основу у разі, коли рада підтримує основні принципи, положення, критерії та структуру проєкту, однак має до нього пропозиції і зауваження. Після розгляду пропозицій і зауважень проєкт рішення приймається в цілому або вважається відхиленим, якщо в цілому проєкт рішення не отримав необхідної більшості голосів на підтримку.

3. Будь-який проєкт рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проєкту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання ради. Відхилений проєкт рішення не може повторно розглядатись на цій сесії, за винятком випадків коли рішення про повторний розгляд цього проєкту підтримано однією третиною голосів депутатів від загального складу Ради.

4. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.

5. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи Ради, спрямованих на одноразове відхилення від закріплених у цьому Регламенті положень, здійснюється 1/3 голосів депутатів від загального складу Ради.

6. Рішення Ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення Ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

7. Рада також може прийняти рішення про перенесення розгляду проєкту рішення на наступне пленарне засідання у разі необхідності суттєвого доопрацювання проекту та у разі якщо цей проєкт не визначено невідкладним.

8. Проєкт рішення, який не отримав необхідної кількості голосів депутатів, але був підтриманий постійною профільною комісією повторно на розгляд комісії не виноситься.

9. Проєкт рішення або його частина, які при голосуванні не були схвалені більшістю депутатів від загального складу Ради, вважаються відхиленими. Повторний розгляд даного проєкту рішення або його частини допускається не раніше, ніж на наступній сесії Ради.

Стаття 60. Рішення Ради з процедурних питань

1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі – процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення. 

2. Процедурне рішення приймається відкритим голосуванням однією третиною від загального складу Ради і заноситься до протоколу пленарного засідання Ради.

3. Процедурними вважаються також питання щодо визначення способу розгляду питань на засіданні Ради, зокрема:

3.1. про обрання секретаріату та лічильної комісії пленарного засідання Ради;

3.2. про перерву у засіданні, перенесення чи закриття засідання;

3.3. про проведення додаткової реєстрації;

3.4.про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії у цілому;

3.5.про надання додаткового часу для виступу;

3.6. про надання депутату міської ради право виступити на пленарному засіданні з

того самого питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, більше двох разів;

3.7. про зміну послідовності розгляду питань порядку денного;

3.8. про надання слова запрошеним на засідання;

3.9. про передачу питання на розгляд відповідної комісії Ради;

3.10. про переголосування.

4. При виникненні сумніву про те, чи є запропоноване до розгляду питання процедурним, Рада приймає про це процедурне рішення.

Стаття 61. Набрання чинності рішень Ради

1. Рішення міськради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо міськрадою не встановлено більш пізній термін введення цих рішень у дію. Рішення міськради не нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх підписання міським головою. Рішення міськради нормативно-правового характеру оприлюднюються  відділом інформаційної політики виконавчого комітету міської ради не пізніше 5 днів з моменту їх прийняття.

2.Офіційне оприлюднення рішень міськради нормативно-правового характеру здійснюється шляхом опублікування на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет.

Офіційне оприлюднення рішень міськради та контроль за ним покладається на секретаря міськради.

Стаття 62. Розгляд і прийняття Радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності.

1. Порядок розгляду і прийняття Радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та цим Регламентом.

2. При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності Рада виходить з необхідності вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, у порядку та у спосіб, встановлених Конституцією України та законами України. 

3. Регуляторний акт не може бути прийнятий міською радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу чи експертний висновок;

- проєкт регуляторного акту не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин міська рада вживає передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень у тому числі відповідно до закону скасовує або зупиняє дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

4. При представленні на пленарному засіданні Ради проєкту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам законодавства.

5.Звіт про відстеження результативності регуляторного акту, прийнятого міською радою, не пізніже  наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту, подається до постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акту, прийнятого міською радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія міської ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету.

6. Рішення міської ради, що є регуляторними актами, а також звіти про відстеження результативності регуляторного акту (моніторинг) та результати його розгляду виконавчим комітетом міської ради оприлюднюються шляхом опублікування в засобах масової інформації та розміщення на офіційному сайті міської ради не пізніше, як у п’ятиденний строк після їх прийняття та підписання.

Неопубліковані регуляторні акти не є чинними. Питання щодо стану здійснення регуляторної політики за попередній рік включається в щорічний звіт міського голови про роботу ради та її виконавчого комітету. 

7. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений Радою, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу та (або) якщо проєкт регуляторного акта не був оприлюднений.

8. Планування діяльності Ради з підготовки проєктів регуляторних актів здійснюється у рамках підготовки та затвердження планів роботи Ради. Інформація про включення до планів роботи Ради питань з розгляду регуляторних актів та змін до них оприлюднюється на інформаційному інтернет-порталі міської ради та в друкованих засобах масової інформації.

Підрозділ 9.   Фіксація проведення пленарного засідання Ради

Стаття 63. Протокол, аудіо -, відеозапис пленарного засідання Ради

1. Пленарні засідання Ради протоколює організаційний відділ міської ради. У протоколі фіксуються: 

1.1.день, місце, час початку і закінчення засідання Ради, тривалість перерв;

1.2. прізвище та ім’я головуючого на засіданні Ради;

1.3. список присутніх на пленарному засіданні сесії Ради депутатів, який оформляється як додаток до протоколу;

1.4.прізвища та імена присутніх на засіданні Ради запрошених осіб і членів міської територіальної громади міста , зокрема у разі надання слова;

1.5.питання порядку денного, винесені на розгляд, а також всі внесені пропозиції та зауваження;

1.6.зміни та доповнення до проектів рішень Ради, які враховуються при голосуванні;

1.7.результати виборів посадових осіб Ради;

1.8.заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу (як додатки до протоколу);

1.9.рішення щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони були вжиті;

1.10. копії запитів депутатів Ради (як додатки до протоколу);

1.11.повідомлення (як додатки до протоколу);

1.12.результати голосування з прийнятих рішень Ради, у тому числі поіменних голосувань;

1.13.короткий зміст доповідей і виступів від третьої особи. 

2. Засідання міської ради може записуватись у повному обсязі на електронний носій інформації.

3. Аудіозапис пленарного засідання Ради або відеозапис (в разі виготовлення останнього) записується за допомогою програмно-технічного забезпечення.

Аудіо-, відеозапис пленарного засідання Ради протягом строку її повноважень зберігається в організаційному відділі міської ради.

Після закінчення терміну повноважень Ради аудіо- та відеозаписи всіх пленарних засідань Ради передаються для зберігання в архівний відділ Ради.

4. Протоколи засідань сесії міської ради оприлюднюються не пізніше 10 днів з моменту проведення пленарного засідання.

Стаття 64. Зберігання протоколів                        

1. Протокол засідання міської ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішень радою.

2. Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання міської ради у секретаря ради і передаються до архіву із спливом п’яти років з дати прийняття рішення.

3. Протокол закритого засідання зберігається у порядку встановленому для документів з обмеженим доступом.

4. Депутати забезпечуються витягом з протоколу за їх особистими заявами до секретаря ради.

5. Протоколи засідань міської ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.

6. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

 

Підрозділ 10. Про дисципліну та етику на пленарних засіданнях

Стаття 65. Дотримання дисципліни та норм етики депутатами, іншими особами на пленарному засіданні

1. На засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в іншому випадку головуючий на засіданні може припинити його виступ.

3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути відключений без попередження.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.

5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій або усній формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або у кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

6. Під час засідання Ради особи, присутні на пленарному засіданні, не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

7. Якщо присутня на пленарному засіданні особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий на засіданні попереджає її персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням головуючий може запропонувати цій особі залишити зал до кінця засідання. Якщо особа відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання цією особою вимоги головуючого.

8. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

9. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку з обставинами, зазначеними у пункті 1 цієї статті, Рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

Стаття 66. Конфлікт інтересів

1. Міський голова, секретар та депутати міської Ради зобов’язані вживати всіх заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів протягом усього строку виконання ними повноважень, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах конфлікту інтересів, здійснювати заходи щодо вчасного врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Конфлікт інтересів, про який було заявлено належним чином, не є ані злочином, ані правопорушенням, ані порушенням правил депутатської етики.

2. У разі виникнення у міського голови, секретаря чи депутатів міської Ради реального чи потенційного конфлікту інтересів вони не мають права брати участь у прийнятті відповідного рішення Ради або будь-якими її органами, а також не мають права брати участь в обговоренні питань, які пов’язані з питанням, щодо якого у них виник конфлікт інтересів.

3. Міський голова, секретар та депутати міської Ради зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це міському голові та голові постійної комісії Ради, до функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції. Головуючий на пленарному засіданні Ради перед розглядом відповідного проєкту рішення інформує Раду або відповідну комісію про наявність у депутата конфлікту інтересів.

4. У випадку виявлення у себе реального чи потенційного конфлікту інтересів на пленарному засіданні Ради або на засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії міський голова, заступник голови, секретар ради, депутат зобов’язаний самостійно публічно заявити про такий конфлікт інтересів або письмово повідомити про це головуючому на пленарному засіданні Ради чи голові відповідної постійної чи тимчасової контрольної комісії, який інформує про це присутніх перед розглядом проєкту рішення.

Якщо неучасть осіб, зазначених у частині першій пункту 4 цієї  статті, при  прийнятті рішення призведе до втрати повноважності відповідної ради, іншого колегіального органу, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті радою, іншим колегіальним органом рішення за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання колегіального органу.

5. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол пленарного засідання Ради або в протокол засідання постійної, чи тимчасової контрольної комісії Ради..

6. Депутати Ради зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Підрозділ 11. Пленарне засідання ради в режимі аудіо- чи відеоконференцій (далі — дистанційне пленарне засідання).

 

Стаття 67. Підстави проведення дистанційного пленарного засідання ради, прийняття рішення ради про проведення дистанційного пленарного засідання

1. Проведення дистанційного пленарного засідання ради в режимі аудіо- чи відеоконференцій здійснюється у виключних випадках у період встановленого Кабінетом Міністрів України карантину з метою упередженням епідемій, епізоотій та пандемій з різних інфекційних захворювань, зокрема запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), у разі підтвердженого тестуванням захворювання більше семи депутатів від загального складу ради.

2. Проведення дистанційного пленарного засідання ради в режимі аудіо- чи відеоконференцій здійснюється у виключних випадках у період встановленого Кабінетом Міністрів України карантину з метою упередженням епідемій, епізоотій та пандемій з різних інфекційних захворювань, зокрема запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

3. Рішення про проведення дистанційного пленарного засідання місцевої ради приймається міським головою — видається розпорядження. У випадках відсутності міського голови або неможливості здійснення ним повноважень, ― посадовою особою, яка відповідно до законодавства виконує його повноваження.

4. Дистанційне пленарне засідання ради може відбуватися у період поточної сесії ради, а також під час позачергової сесії місцевої ради, рішення про скликання якої приймається відповідно:

міським головою;

секретарем ради (у визначених законодавством випадках);

однією третиною (1/3) депутатів від загального складу місцевої ради.

5. Під час прийняття рішення про проведення дистанційного пленарного засідання місцевої ради відповідною посадовою особою повинні бути забезпечені:

-реалізація прав усіх депутатів ради;

-ідентифікація депутатів ради та інших осіб, які беруть участь у засіданні місцевої ради;

-встановлення та фіксація результатів голосування депутатами ради стосовно кожного питання порядку денного засідання ради.

6. При прийнятті рішення про проведення дистанційного пленарного засідання ради потрібно враховувати існуючі технічні можливості забезпечення такого засідання – наявність відповідної оргтехніки, пристроїв та засобів у всіх депутатів ради та інших посадових осіб, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення засідання ради.

 

Стаття 68. Питання, що розглядаються на дистанційному пленарному засіданні ради

1. До порядку денного дистанційного пленарного засідання ради можуть включатися виключно невідкладні питання:

1.1.внесення змін до місцевого бюджету та відповідних місцевих цільових та бюджетних програм;

1.2.забезпечення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій та реалізації повноважень, пов’язаних із зазначеними обставинами, в т. ч. виконання місцевих програм та рішень уповноважених органів, в т. ч. з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

2.Питання, що потребують таємного голосування під час дистанційних пленарних засідань радою не розглядаються.

3.Порядок денний дистанційного пленарного засідання ради формується у визначеному законодавством та Регламентом ради поряду та затверджується міським головою.

 

Стаття 69. Організація дистанційного пленарного засідання місцевої ради

1.Учасники дистанційного засідання інформують секретаря ради (або іншу посадову особу, відповідальну за організацію проведення засідання) про номери телефонів та електронну пошту чи інші засоби комунікації, через які буде здійснюватися розсилка повідомлень та матеріали до засідань. У разі використання виключно аудіозв’язку, можна передбачити можливість надсилання депутатам ради перед засіданням номерів/кодів, за якими вони будуть ідентифіковані на початку засідання).

2.Секретар ради (у випадку відсутності секретаря ради або неможливості ним здійснення своїх повноваження — інша посадова особа, визначена міським головою:

2.1.доводить розпорядження міського голови до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 12 години до його початку із зазначенням дати, часу його проведення, порядку денного та порядку відкритого доступу до його трансляції;

розміщує на офіційному веб-сайті ради рішення про дистанційне пленарне її засідання (не пізніше, ніж за 12 години до його початку) з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень ради з кожного питання порядку денного і супровідними документами на електронну офіційну адресу кожного депутата місцевої ради та посадових осіб, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань ради.

2.2.У кожного депутата ради та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема тих, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань ради, повинен бути постійний (цілодобовий) доступ до їх офіційних електронних адрес (або електронної адреси, вказаної депутатом місцевої ради), незалежно від місця їх фізичного перебування.

3.У період від часу прийняття рішення про проведення дистанційного пленарного засідання ради і до часу його початку посадовими особами, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань ради, повинні бути технічно забезпечені якість, доступність, прозорість, а також можливість запису такого засідання.

4.Запис (аудіо- та/або відео) дистанційного пленарного засідання місцевої ради є невід’ємною частиною протоколу її засідання.

 

Стаття 70. Участь у дистанційному пленарному засіданні місцевої ради

1.У дистанційному пленарному засіданні місцевої ради беруть участь:

міський голова

секретар ради;

депутати ради;

посадові особи місцевого самоврядування, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань ради.

2.Учасники дистанційного пленарного засідання ради, міський голова, можуть брати у ньому участь за місцем свого проживання чи з інших місць за їх вибором за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням, де визначено місце (приміщення) для проведення засідань Тетіївської  міської ради.

3.У разі неможливості депутата місцевої ради взяти участь у дистанційному пленарному засіданні місцевої ради він повідомляє про це міського голову або іншу посадову особу, яка відповідно до законодавства головує на засіданні.

Також у дистанційному пленарному засіданні ради можуть брати участь інші посадові особи ради, список яких погоджується міським головою.

4.Головує на дистанційному пленарному ради міський голова, а з підстав, визначених у частині другій статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ― секретар міської ради. Головуючий на дистанційному пленарному засіданні міської ради може брати у ньому участь і з приміщення, визначеного регламентом місцевої ради як місце (приміщення) для проведення засідань ради.

5.Дистанційне пленарне засідання місцевої ради вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь (шляхом приєднання за допомогою технічних засобів аудіо- та/або відео-комунікації) більше половини депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 71. Проведення дистанційного пленарного засідання ради

1.Головуючий за годину до початку дистанційного пленарного засідання ради разом з посадовими особами цієї ж ради, які здійснюють організаційне забезпечення проведення засідань ради, перевіряє технічну готовність та можливість участі у ньому в режимі аудіо- чи відеоконференції усіх депутатів ради.

2.  Реєстрація депутатів місцевої ради

2.1.У визначений для засідання час головуючий на засіданні оголошує реєстрацію депутатів ради – учасників дистанційного пленарного засідання і здійснює їх поіменну перекличку.

2.2.Секретар ради після оголошення головуючим на засіданні прізвища, ім’я та по батькові кожного депутата ради та підтвердження ним (з відеофіксацією на екрані комп’ютера (планшета, іншого засобу телекомунікації у головуючого на засіданні) його особистої участі у засіданні, здійснює навпроти прізвища відповідного депутата відмітку у відомості, що додається до протоколу засідання.

2.3.Секретар ради за даними ідентифікації депутатів та фіксації їх участі у відповідній відомості здійснює підрахунок кількості депутатів ради, які зареєструвалися (шляхом приєднання за допомогою технічних засобів аудіо- та/або відео-комунікації) для участі у дистанційному пленарному засіданні ради. За результатами підрахунку секретар ради оголошує кількість депутатів – учасників засідання та інформує, чи є на засіданні кворум для його правоможності.

2.4.Після інформування секретарем ради кількості депутатів ради – учасників дистанційного пленарного засідання, головуючий на засідання оголошує про його правоможність і відкриття.

У випадку наявної технічної можливості застосовувати щодо ідентифікації депутатів ради електронні ключі чи коди, реєстрація здійснюється у відповідному електронному форматі.

3. Порядок денний дистанційного пленарного засідання ради.

Після відкриття дистанційного пленарного засідання ради головуючий інформує про питання порядку денного засідання і пропонує його затвердити.

Під час затвердження порядку денного дистанційного пленарного засідання ради не можуть вноситися пропозиції щодо включення до нього додаткових питань, крім випадків, коли їх невідкладний розгляд пов’язаний із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків або вирішенням інших питань, пов’язаних з виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення територіальної громади.

Затвердження порядку денного відбувається шляхом голосування кожного депутата.

4. Обговорення питань порядку денного засідання.

4.1.Після затвердження порядку денного дистанційного пленарного засідання головуючий пропонує регламент його проведення, розгляду питань порядку денного: до 5 хвилин — доповідь, і до 10 хвилин ― обговорення та ставить цю пропозицію на затвердження депутатами ради.

4.2.Після затвердження регламенту роботи головуючий оголошує кожне питання порядку денного засідання та надає слово доповідачам.

4.3.Доповідач з кожного питання порядку денного дистанційного пленарного засідання ради коротко інформує про його суть, передумови виникнення, обґрунтовує його актуальність, терміновість та необхідність прийняття, потребу у відповідних ресурсах, у т. ч. і фінансових, з вказанням джерел їх покриття тощо, а також про наслідки та результати прийняття відповідного рішення із зазначеного питання Під час дистанційного пленарного засідання ради забезпечується технічне надходження інформації доповідача та обговорення питань порядку денного до усіх учасників засідання, особливо до депутатів ради.

4.4.В обговоренні питань порядку денного дистанційного пленарного засідання ради можуть брати участь, крім депутатів ради, посадові особи виконавчого комітету ради та його підрозділів, за потреби – також представники відповідних органів державної влади, підприємств, установ та організації, незалежно від форми власності, до повноважень яких віднесено вирішення відповідного питання порядку денного і які запрошені до участі у засіданні.

4.5.Обговорення питання порядку денного засідання припиняється за рішенням головуючого.

Питання порядку денного дистанційного пленарного засідання ради вважається розглянутим, якщо за його результатами радою прийнято відповідне рішення.

5. Голосування

5.1.Рішення з кожного питання порядку денного дистанційного пленарного засідання ради приймаються особисто і відкрито депутатами ради шляхом висловлення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».

5.2.Підрахунок голосів під час голосування на дистанційному пленарному засіданні ради здійснюється секретарем ради, який в подальшому оголошує результати голосування.

6.Рішення ради приймається у наступній послідовності:

6.1.проект рішення ставиться на голосування за основу;

6.2.у випадку наявності за результатами обговорення зауважень та пропозицій до проекту рішення, кожне з них ставиться головуючим на голосування у порядку їх надходження;

6.3.проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням тих змін та доповнень, за які підтримані більшістю депутатів від загального складу ради.

7.У випадку надходження пропозиції про неприйнятність запропонованого проекту рішення та зняття його з розгляду, вона ставиться на голосування першою.

Прийнятим може бути тільки те рішення, проект якого поданий у письмовому вигляді.

8.Можливе прийняття рішення ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому. У випадку надходження двох або більше пропозицій до одного і того ж пункту рішення, усі пропозиції ставляться на голосування, а прийнятою вважається та, що набрала більшу в порівнянні з іншими кількість голосів.

9.Голосування за проект здійснюється кожним депутатом особисто шляхом озвучення свого прізвища, ім’я, по батькові та позиції («за», «проти», «утримався») по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції, зауваження до проекту рішенні ради;

10.Доповненням до результату голосування та встановлення його результатів може бути особистий підпис кожного депутата навпроти кожного питання порядку денного з визначеною його позицію щодо підтримання того чи іншого проекту рішення, що буде додатком до проколу засідання та оприлюднене на офіційному сайті ради.

11.У випадку наявної технічної можливості застосовувати щодо ідентифікації депутатів ради електронні ключі чи коди, голосування здійснюється в відповідному електронному форматі.

12. Підрахунок голосів, встановлення результатів голосування

12.1.Фіксація результатів голосування, підрахунок голосів та встановлення результатів голосування здійснюється секретарем ради.

12.2.Фіксація результату голосування кожного депутата по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту відповідного рішенні ради здійснюється наступним чином.

1)За результатами озвучення кожним з депутатів місцевої ради своєї позиції по проекту рішення місцевої ради чи пропозиції, доповнення до нього секретар ради заповнює відповідну таблицю, в якій навпроти кожного депутата у графі з назвою проекту рішення ради ставить позначку у тій колонці, що відповідає результату рішення депутата по зазначеному проекту.

2)У випадку наявної технічної можливості застосовувати щодо ідентифікації депутатів місцевої ради електронні ключі чи коди, підрахунок результату голосування здійснюється у відповідному електронному форматі та автоматичному режимі.

3)За результатами підрахунку голосів секретар місцевої ради встановлює результат головування по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту відповідного рішенні ради. Результат голосування оголошується головуючим і фіксується у протоколі дистанційного пленарного засідання ради.

 

Стаття 72. Протокол дистанційного пленарного засідання ради

1. Протокол дистанційного пленарного засідання ради ведеться державною мовою.

Секретар ради (у випадку відсутності секретаря ради або неможливості ним здійснення своїх повноважень інша посадова особа, визначена на засіданні ради, веде протокол дистанційного пленарного засідання ради.

2. У протоколі дистанційного пленарного засідання ради зазначаються: дата, час, формат (дистанційне чи інший формат), кількість депутатів, які взяли участь у засіданні (відомості про реєстрацію депутатів додаються до протоколу), питання порядку денного засідання; прізвища головуючого на засіданні, виступаючих з кожного питання порядку денного, учасників обговорень, ініціаторів пропозицій, внесених під час засідання; результати голосування по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту відповідного рішення ради тощо.

3. Відео та аудіозапис дистанційного пленарного засідання ради, його стенограма, а також відомості про реєстрацію депутатів ради, результати голосування (загальні та кожного депутата) по кожному з проектів рішення ради щодо кожного з питань порядку денного або щодо кожної пропозиції чи зауваження до проекту рішення ради додаються до протоколу дистанційного пленарного засідання місцевої ради і є його додатками, а також оприлюднюються на офіційному сайті ради на наступний після такого засідання день.

 

Стаття 73. Підготовка проєктів рішень ради з питань порядку денного дистанційного пленарного її засідання

Проєкти рішень ради з питань порядку денного дистанційного пленарного засідання місцевої ради готуються у порядку, передбаченому цим Регламентом.

На проєкти рішень ради з питань порядку денного дистанційного пленарного її засідання  згідно з пунктом 11-1 Розділу V Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не поширюються вимоги Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, частини третьої статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”.

 

РОЗДІЛ ІV.  КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 74.  Контрольні функції міської ради

1. Раз у квартал Рада заслуховує звіт міського голови ( або уповноважений фінансовий орган) про виконання міського бюджету.

2. Раз на рік рада заслуховує звіт міського голови (уповноваженої ним особи) про соціально-економічну ситуацію у міській територіальній громаді.

3. Раз на рік заслуховує звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради.

4. Раз у півріччя секретар міської ради звітує про хід реалізації основних рішень міської ради.

5. Рада може періодично заслуховувати звіт про виконання окремих своїх рішень.

6. На вимогу депутатів, депутатських фракцій чи груп  рада може заслуховувати звіти  старост, керівників виконавчих органів Ради, комунальних підприємств,  установ, закладів з окремих питань їх діяльності.

 

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 75. Контроль за дотриманням Регламенту.

1. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря Ради, постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні, секретаря ради.

Зміни та доповнення до цього Регламенту можуть вноситися лише шляхом прийняття Радою відповідного рішення

Стаття 76. Санкції за порушення регламенту

1. Значне порушення депутатом даного Регламенту і загально прийнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного характеру приймається радою як процедурне. У випадку його прийняття винний має залишити зал.

2.Якщо депутат чинить опір і не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може припинити сесію на певний час і дати розпорядження, щоб депутата міської ради силоміць вивели із залу, або закрити сесію.

3. Депутат міської ради, до якого Рада вжила захід дисциплінарного впливу, може опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест голові міської ради. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду цього питання. Попередньо депутату надається право короткого виступу для відповідних пояснень. Означений депутат як зацікавлена сторона участі в голосуванні не приймає.

Рада може продовжити термін заборони на участь депутата в пленарних засіданнях міської ради на декілька сесійних днів. Протягом терміну дії цього рішення той, кому заборонено брати участь у пленарних засіданнях Ради, не позбавляється права на роботу в складі комісій міської ради.

 

Стаття 77. Порядок прийняття Регламенту. Внесення змін і доповнень до Регламенту

 

1. Зміни та доповнення до Регламенту можуть вноситися за пропозицією міського голови, секретаря ради, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, окремих депутатів за рішенням сесії ради простою більшістю голосів від загального складу ради.

2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту міської ради підлягають обов'язковому розгляду постійною комісією чи спеціально створеною міською радою робочою групою.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь