Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОГРАМА охорони навколишнього природного середовища населених пунктів Тетіївської міської ради на 2021 - 2025 роки

П Р О Г Р А М А

охорони навколишнього природного середовища населених пунктів Тетіївської міської ради  на 2021 - 2025 роки

  1. ПАСПОРТ

міської Програми охорони навколишнього природного середовища

населених пунктів Тетіївської міської ради на 2021-2025 роки

 

1

 

Ініціатор розроблення програми

 

Тетіївська міська рада, Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

2

Дата, номер і назва законодавчих документів щодо розроблення Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р. №1264-XІІ, Постанова КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996р. №1147

3

Розробник Програми

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища

4

Співрозробники Програми

Структурні підрозділи виконавчого апарату Тетіївської міської ради

5

Відповідальний виконавець Програми

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища

6

Учасники Програми

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради, старости старостинських округів міської ради, КП «Благоустрій», КП «Дібрівка-Обрій»

7

Термін реалізації Програми

2021-2025 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Місцевий бюджет за видатками Фонду охорони навколишнього природного середовища та інші кошти не заборонені чинним законодавством.

9

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми, всього

100,0 тис.грн.

 

 

 

 

 

  1. Загальні положення

 Ініціатором розроблення Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2025р. (далі – Програма) є виконавчий комітет Тетіївської міської ради. Програму розроблено відділом земельних відносин та охорони навколишнього середовища  відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р. №1264-XІІ, Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996р. №1147, постанови Кабінету Міністрів України  від 7 травня 1998 року № 634 «Про затвердження Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами).

 Підставою для розроблення Програми є існування проблем на території громади, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій виконавчого комітету ради, підприємств, установ, організацій та населення.

  1. Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Основною метою Програми є створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану, реалізація ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні. Програма визначає основні напрямки дій, терміни та етапи робіт з метою поліпшення стану навколишнього середовища.

Виконання передбачених Програмою природоохоронних заходів буде забезпечуватися шляхом сприяння їх реалізації, об’єднання та координації зусиль виконавчого комітету ради, природоохоронних організацій, підприємств, наукових установ, засобів масової інформації, населення та громадських організацій, залучення зацікавлених сторін до вирішення пріоритетних проблем.

  1. Основні завдання Програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території громади, основними завданнями Програми охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики міської ради є:

 

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів:

- придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах ВУ ВКГ «Тетіївводоканал»;

- ліквідаційний тампонаж артезіанських свердловин;

- заходи з охорони підземних вод та ліквідація джерел їх забруднення;

- паспортизація водойм;

- заходи щодо відновлення і підтримання санітарного стану річок.

         2.Охорона і раціональне використання земель:

- здійснення заходів по очищенню, відновленню земель засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами.

         3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів:

- ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів;

- заходи з озеленення населених пунктів.

        4. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу:

- заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством.

        5. Збереження природно-заповідного фонду.

        6. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів:

- придбання обладнання та машин для збору, транспортування та складування побутових відходів;

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин.

7. Еколого-просвітницька діяльність.

 

5. Очікувані результати реалізації Програми

В результаті реалізації програмних заходів очікується:

- прийняття екологічно виважених управлінських рішень;

- ефективне використання коштів, передбачених на природоохоронні    заходи та комплексне вирішення екологічних проблем громади;

- підвищення рівня екологічної культури та екологічної свідомості громадян;

- збереження та раціональне використання природних ресурсів;

- зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище та здоров’я людини;

 

6. Джерела фінансування заходів Програми

 Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів місцевого фонду охорони навколишнього середовища за рахунок надходження екологічного податку та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. Фонд охорони навколишнього середовища утворюється у відповідності з Положенням про фонд охорони навколишнього природного середовища Тетіївської міської ради .

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях міської ради.

 

7. Термін реалізації заходів Програми

Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Тетіївської міської ради  передбачена шляхом виконання природоохоронних заходів протягом 2021-2025 років.

 

 

 

   Міський голова                                            Б.БАЛАГУРА

 

Додаток по Програми

Перелік природоохоронних заходів на 2021-2025 роки

що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища

 

№№

з/п

Назва заходу

Виконавець

Підстава

1.

Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що  використало  свої технічні можливості на комунальних каналізаційних  системах ВУ ВКГ «Тетіївводоканал»

ВУ ВКГ «Тетіївводоканал»

Пункт 2 переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 (надалі – Перелік)

2.

Ліквідаційний тампонаж артезіанських свердловин

ВУ ВКГ «Тетіївводоканал»

Пункт 6 Переліку

3.

Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм

КП «Благоустрій»

Пункт 9 Переліку

4.

Розроблення паспортів на водні об’єкти

 

 

Проектна організація

Пункт 11 Переліку

5.

Здійснення заходів для очищення, відновлення засмічених земель побутовими та іншими відходами

КП «Благоустрій», КП «Дібрівка Обрій»

Пункт 33 Переліку

6.

Заходи з озеленення населених пунктів

КП «Благоустрій», КП «Дібрівка Обрій»

Пункт 47 Переліку

7.

Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо)

Постійно діюча комісія з питань здійснення контролю за додержанням природоохорон-ного законодавства

Пункт 50 Переліку

8.

Витрати на утримання об'єктів природно-заповідного фонду, а саме: придбання інформаційно-охоронних знаків та інформаційних щитів

КП «Благоустрій», КП «Дібрівка Обрій»

Пункт 57 Переліку

9.

Придбання обладнання та машин для збору, транспортування та складування побутових відходів

 

КП «Благоустрій», КП «Дібрівка Обрій»

Пункт 68 Переліку

10.

Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (с. Ненадиха)

 

Пункт 74-1 Переліку

11.

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення і зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть

КП «Благоустрій»

Пункт 74-1 Переліку

12

Резерв  для здійснення не передбачених видатків, а саме: на випадок необхідності ліквідації аварій, що спричинили шкоду  навколишньому природному середовищу, та їх наслідків

 

Положення про місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

    Секретар  ради                                               Н. ІВАНЮТА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь