Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма підтримки та розвитку молоді Тетіївської міської територіальної громади на 2023-2026 роки «Молодь Тетіївщини»

ПРОГРАМА

підтримки та розвитку молоді

Тетіївської  міської територіальної громади

на 2023-2026 роки

«Молодь Тетіївщини»

 

 

                                                   ЗМІСТ

 

     І. Паспорт Програми                             

    ІІ. Мета Програми та завдання Програми.                     

    ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

    ІV. Очікувані результати Програми

    V. Управління та контроль за ходом виконання Програми

                                

 

                                             І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ культури, молоді та спорту  Тетіївської міської ради  

2.

Розробник програми

Відділ культури, молоді та спорту  Тетіївської міської ради  

3.

Відповідальний виконавець програми

Відділ культури, молоді та спорту  Тетіївської міської ради  

4

Учасники програми

Відділ культури, молоді та спорту  Тетіївської міської ради ,  всі інші суб’єкти освітнього округу та молодь, яка проживає на території Тетіївської територіальної громади

5.

Мета Програми

Метою Програми є :

   -реалізація політики у молодіжній сфері;

-створення умов для розвитку і самореалізації молодих хлопців та дівчат в громаді, формування їх активної громадянської позиції та свідомості;

-розвиток інфраструктури дозвіллєвого характеру;

- забезпечення сприятливих передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян;

- формування позитивного світогляду молоді на основі почуття патріотизму, культурних,загальнолюдських цінностей;

-популяризація безпечного та корисного відпочинку;

- підтримка молодіжних ініціатив та проектів на території Тетіївської міської територіальної громади ;            

- налагодження діалогу між різними учасниками молодіжної політики;

- залучення молоді до активної участі у житті громади та мотивування молодого покоління залишатися в ній.

6.

Термін реалізації програми           

2023-2026 роки

 

                  

                                     ІІ. Мета та завдання Програми

 Метою Програми є:

     -реалізація політики у молодіжній сфері;

    - створення умов для розвитку і самореалізації молодих хлопців та дівчат в громаді,     формування їх активної громадянської позиції та свідомості;

- розвиток інфраструктури дозвіллєвого характеру;

- забезпечення сприятливих передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян;

- формування позитивного світогляду молоді на основі почуття патріотизму, культурних,загальнолюдських цінностей;

- популяризація безпечного та корисного відпочинку;

- підтримка молодіжних ініціатив та проектів на території Тетіївської міської територіальної громади ;            

- налагодження діалогу між різними учасниками молодіжної політики;

- залучення молоді до активної участі у житті громади та мотивування молодого покоління залишатися в ній.

Для виконання мети Програми необхідним, в першу чергу, є дотримання основного принципу реалізації молодіжної політики, який на сьогодні продекларований на державному рівні: «Жодних рішень для молоді без самої молоді!». Тому дана Програма буде реалізовуватися на засадах дієвості, доступності, відкритості та  прозорості.

 

Основні завдання Програми:

 Основними завданнями Програми є:

 • сприяння самореалізації та всебічному розвитку молоді, заохочення її до реалізації поставленої мети, спонукання до прозорості діяльності молодіжних об'єднань;
 • підвищення рівня відповідальності при реалізації молодіжної політики, сприяння співпраці молоді з органами місцевого самоврядування, підтримка молодіжних ініціатив;
 • сприяння розвитку органів учнівського самоврядування у навчальних закладах громади;
 • утвердження патріотичної свідомості та активної громадянської позиції молоді, виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, популяризація національної культури;
 • формування у молоді бережливого ставлення до природного, соціального, культурного та предметно-побутового довкілля;
 • створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді, підтримка творчих ініціатив молоді та активності у різних сферах життєдіяльності суспільства;
 • сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі;
 • розширення соціальних можливостей молоді через розвиток та популяризацію волонтерського руху як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності, способу неформальної освіти і вторинної зайнятості;                                                        
 • створення комплексної системи підвищення рівня інформованості молоді з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД, туберкульоз, інфекцій, що передаються статевим шляхом тощо;
 • активізація зусиль, направлених на покращення здоров’я молоді, усвідомлення цінності здоров’я, відповідальності за його збереження шляхом залучення молоді до занять спортом;

- впровадження нових форм організації змістовного дозвілля молоді у сфері пропаганди здорового способу життя та запобігання негативних проявів у молодіжному середовищі;                                                                                            

         - сприяння статевому вихованню молоді, відповідальному ставленню до сексуальних стосунків, підготовці до сімейного життя та відповідального батьківства;                                                                                                                                 

Виконання Програми сприятиме:

 • активній участі молоді у розбудові громадянського суспільства та прийнятті рішень, залученню молоді до реалізації державної молодіжної політики;
 • підвищенню молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності суспільства;
 • активізації діяльності молодіжних громадських організацій;
 • створенню умов для повноцінної самореалізації молоді, її творчого потенціалу;
 • популяризації волонтерського руху;
 • підвищенню національної гідності та патріотичної свідомості, популяризації національної культури;
 • зменшенню негативних явищ у молодіжному середовищі;
 • інтеграції молоді до світової та європейської молодіжної спільноти, обміну досвідом молоді на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;       
 • вивчення та впровадження в дію кращих внутрішньодержавних, європейських, світових практик реалізації молодіжної політики

                                ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів з підтримки та розвитку молоді Тетіївської міської територіальної громади, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, враховуючи власні ресурси громадських організацій молодіжної спрямованості, підприємств і організацій різних форм власності, вітчизняних та іноземних інвесторів, спонсорів, власні кошти громадян.

    Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень на відповідні роки.

                               ІV. Очікувані результати Програми

 Виконання Програми дасть змогу:

 • збільшити чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;
 • створити цілісну систему неформальної освіти молоді;
 • збільшити кількість молоді, залученої як до розробки та організації, так і до участі у заходах та проектах, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з молоддю, молодіжних працівників, волонтерів;
 • забезпечити розвиток молодіжного підприємництва шляхом удосконалення існуючої нормативно-правової бази та систематизації преференцій для молодих підприємців, формування підприємницьких навичок молоді;
 • забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;
 • знизити рівень правопорушень серед молоді, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;
 • забезпечити інтеграцію української молоді в європейські та світові молодіжні структури.

     

- створити конкурентоспроможне середовище шляхом застосування конкурсних засад фінансової підтримки їх проектів та заходів за рахунок бюджетних коштів;

   - знизити рівень правопорушень серед молоді до 2023 року,            

    активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій  

    громадській діяльності;

- підвищити рівень активності молоді в Тетіївській  міській  територіальній громаді.

У разі потреби здійснюватимуться перегляд запланованої  

       діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.

         

 V. Управління та контроль за ходом виконання Програми

    Головним виконавцем і координатором Програми є відділ культури, молоді та спорту Тетіївської міської територіальної громади. Контроль за її виконанням здійснює відділ культури, молоді та спорту Тетіївської міської територіальної громади. Один раз на рік  відділ культури, молоді та спорту Тетіївської міської  територіальної громади звітує на засіданні сесії Тетіївської міської ради.

 

      

     Міський голова                                                  Богдан БАЛАГУРА

 

 

                                                                                                         Додаток

                                                                                  до  Програми підтримки та розвитку

                                                                                  молоді Тетіївської міської територіальної  

                                                                                  громади на 2023-2026 роки  «Молодь  

                                                                                  Тетіївщини»

 

                                                       Заходи

до Програми підтримки та розвитку молоді Тетіївської міської територіальної громади   на 2023-2026 роки

 

Зміст заходів

Відповідальні

Термін реалізації

                            Здоровий та безпечний спосіб життя

1.

Забезпечувати проведення профілактичних лекцій, бесід, тренінгів щодо пропаганди здорового способу життя для учнів, організовувати зустрічі, круглі столи.

 Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р.

2.

Проводити інформаційно-профілактичні, просвітницькі заходи з формування навичок відповідальної безпечної поведінки та попередження можливих негативних дій відносно здоров'я.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

3.

Організовувати виїзні тематичні акції, культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі заходи, які спрямовані на попередження та профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

4.

Систематично проводити заходи для молоді, у тому числі для учнівської молоді з питань профілактики туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, вживання алкоголю, наркотиків та тютюнопаління.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

5.

Проводити заходи до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, Всесвітнього дня боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом та Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

6.

Сприяти громадським організаціям у проведенні заходів з питань  профілактики негативних явищ, формування здорового способу життя та правової освіти молоді.

Відділ культури,молоді та спорту.

2023-2026 р.р

7.

Організовувати заходи з популяризації здорового способу життя, змістовного активного дозвілля, в т.ч.: туристичні походи, інформаційно-освітні форуми, зустрічі з відомими особистостями, оздоровчі акції, молодіжні форуми, культурно-масові фестивалі, тематичні шоу-програми, інші.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою) громадські організації (за згодою), навчальні заклади (за згодою).

2023-2026 р.р

8.

Організовувати заходи з пропаганди безпечної поведінки, безпеки життєдіяльності, знання правил дорожнього руху, безпеки поводження у громаді, в т.ч.: акції, семінари, практичні заняття, тренінги в  навчальних закладах, місцях масового відпочинку, парках, площах.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

9.

Організовувати заходи щодо адаптації до корисного використання сучасних інформаційних технологій, профілактики негативного впливу Інтернету на підлітків та молодь.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

 Національно-патріотичне виховання (здійснення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді; розвиток молодіжного руху)

1.

З метою ефективного врахування думки молоді при реалізації молодіжної політики забезпечити фінансову підтримку діяльності молодіжної ради Тетіївської міської територіальної громади.

Відділ культури,молоді та спорту

2023-2026 р.р

2.

Забезпечити проведення щорiчного конкурсу проектiв програм, розроблених молодiжними та дитячими громадськими об'єднаннями  стосовно реалізації молодіжної політики у громаді.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

3.

Забезпечити фінансову підтримку участі активної молодi у форумах, конференцiях  різного рівня, що спрямованi на вирiшення актуальних молодiжних питань.

 

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

4.

Проводити заходи до Дня молодi, Дня Незалежності України, Дня міста, що сприяють пiдвищенню iнтересу молодi до проблем державотворення, розвитку демократiї та громадянського суспiльства, участi молодi у реалiзацiї державної молодiжної полiтики.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

5.

Проводити молодіжні форуми, що спрямовані на вирiшення актуальних питань молоді.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

6.

Проводити навчання, тренінги, семінари, круглі столи та інші заходи з питань патріотичного виховання молоді та популяризації національної культури.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

7.

Забезпечити участь молоді у заходах з питань патріотичного виховання молоді та популяризації національної культури.

Відділ культури,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

8.

Проводити молодіжні заходи до державних свят України.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

9.

Проводити заходи з метою популяризації культури, традицій, звичаїв, побуту, фольклору українського народу.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада (за згодою)

2023-2026 р.р

10.

Проводити заходи з метою виховання у молоді правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державних символів – Герба, Прапора, Гімну України.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

11.

Сприяти розширенню туристично-краєзнавчої роботи для молоді, спрямованої на відродження національних традицій, формування національної свідомості дітей, підлітків та молоді.

Відділ культури,молоді та спорту, Тетіївський народний історико-краєзнавчий музей.

2023-2026 р.р

12.

Проведення освітньо-інформаційних, туристично-краєзнавчих екскурсій, позакласної роботи з вивчення історії рідного краю.

Відділ культури, молоді та спорту, Тетіївський народний історико-краєзнавчий музей..

2023-2026 р.р

13.

Організовувати заходи та проводити конкурси зі сприяння патріотичному вихованню молоді до своєї країни і міста, в т.ч. - «Я-українець!», «Я-люблю Тетіївщину!», «Це-моя громада!» «Модна вишиванка», інші

Відділ культури, молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою).

2023-2026 р.р

14.

Відзначення грамотами,подарунками талановиту молодь, активних учасників що беруть участь у розв’язанні актуальних соціально-економічних проблем громади, волонтерського руху, шляхом нагородження

Відділ культури, молоді та спорту

2023-2026 р.р

15.

Створення умов для підвищення соціальної активності молоді з числа переселенців із тимчасово окупованих територій та зони проведення бойових дій.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

16.

Проведення культурно-мистецьких та освітньо-виховних заходів, спрямованих на ознайомлення з історією та традиціями Тетіївської міської територіальної громади для дітей та молоді з тимчасово окупованих територій та зони проведення бойових дій

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

 Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді 

1.

Сприяти проведенню молодіжних творчих заходів до відзначення державних свят, зокрема, Дня Незалежності України, Дня Конституції, Дня Соборності, Дня молоді України, інші.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

2.

Проводити молодіжні заходи до відзначення свят, зокрема, Різдва Христового, Великодніх свят, Івана Купала,Св.Миколая, Св.Валентина, інші

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

3.

Організовувати заходи з популяризації молодіжної творчості, зокрема, літературні вечори, фотовиставки,танцювальні майстер-класи, флешмоби, квести та інші.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

4.

Сприяти реалізації проектів, спрямованих на співпрацю навчальних закладів з молодіжними та дитячими об'єднаннями у галузі інтелектуального розвитку молоді

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

5.

Організація та фінансова підтримка забезпечення  участі молодіжних делегацій в фестивалях, виставках, конкурсах, форумах, творчих змаганнях, семінарах та інших заходах, в т.ч. і за межами Тетіївської місько територіальної громади

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

6.

Організовувати та проводити культурно-масові заходи, творчі  форуми, фестивалі для молоді.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

7.

Організовувати проведення суспільно корисних заходів та акцій для підлітків та молоді в місцях масового відпочинку Тетіївської міської територіальної громади

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023-2026 р.р

8.

Організовувати заходи із інформування молоді про перспективи і проблеми при користуванні інформаційними технологіями: Інтернет, соціальних мереж.

Відділ культури,молоді та спорту, молодіжна рада(за згодою)

2023 -2026 р.р

         

 

 

 

     Секретар міської ради                                                       Наталія ІВАНЮТА

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
щодо реалізації  «Програми підтримки та розвитку молоді

Тетіївської міської територіальної громади

                                                   на 2023 рік

Місяць проведення

Назва заходів

Сума, грн

Інше

1

Січень

 

Новорічні та різдвяні свята

2500,00

Кондитерські вироби,

Подарунки, канцтовари, квіти

2

День Соборності України

500,00

3

Лютий

 

День  пам’яті Героїв Небесної Сотні

 

1000,00

Квіти,канцтовари, сувеніри, цукерки

4

Міжнародний день рідної мови

 

 

5

День закоханих

2500,00

 

Забезпечення участі активної молоді, молодіжних організацій та громадських об’єднань в форумах, конференціях, культурно - масових заходах, що спрямовані на вирішення актуальних молодіжних питань різного рівня (регіональні, обласні, всеукраїнські, міжнародні та ін.)

2000,00

Нерегулярні пасажирські перевезення

6

Березень

 

Міжнародний жіночий день

 

2500,00

Квіти, подарунки.

7

День щастя

1500,00

 

Забезпечення участі активної молоді, молодіжних організацій та громадських об’єднань в форумах, конференціях, культурно - масових заходах що спрямовані на вирішення актуальних молодіжних питань різного рівня (регіональні, обласні, всеукраїнські, міжнародні та ін.)

2000,00

Нерегулярні пасажирські перевезення

8

Квітень

 

День довкілля

 

1000,00

Грамоти, подарунки

9

Травень

«День міста»

10 000,00

Подарунки, предмети декору, квіти, сувеніри

10

День Вишиванки

 

1000,00

11

Військово-патріотична гра «Сокіл (Джура)»

 

1000,00

Подарунки, цукерки, гра грам, сувеніри

12

«Геній вироста з дитини»

1000,00

Подарунки, грамоти, квіти

 

Забезпечення участі активної молоді, молодіжних організацій та громадських об’єднань в форумах, конференціях, культурно - масових заходах що спрямовані на вирішення актуальних молодіжних питань різного рівня (регіональні, обласні, всеукраїнські, міжнародні та ін.)

2000,00

Нерегулярні пасажирські перевезення

13

Червень

 

День захисту дітей

 

3000,00

Подарунки, грамоти, декорації, сувеніри, квіти

 

Забезпечення участі активної молоді, молодіжних організацій та громадських об’єднань в форумах, конференціях, культурно - масових заходах що спрямовані на вирішення актуальних молодіжних питань різного рівня (регіональні, обласні, всеукраїнські, міжнародні та ін.)

2000,00

Нерегулярні пасажирські перевезення

14

Липень

 

Івана Купала

 

2500,00

Сувеніри, канцтовари

 

Забезпечення участі активної молоді, молодіжних організацій та громадських об’єднань в форумах, конференціях, культурно - масових заходах що спрямовані на вирішення актуальних молодіжних питань різного рівня (регіональні, обласні, всеукраїнські, міжнародні та ін.)

2000,00

Нерегулярні пасажирські перевезення

15

Серпень

 

День молоді

5000,00

Подарунки, квіти, цукерки

16

День незалежності

 

 

5000,00

17

Зустріч із працівниками поліції щодо прав та обов’язків молоді та правил дорожнього руху

-

 

Забезпечення участі активної молоді, молодіжних організацій та громадських об’єднань в форумах, конференціях, культурно - масових заходах що спрямовані на вирішення актуальних молодіжних питань різного рівня (регіональні, обласні, всеукраїнські, міжнародні та ін.)

3000,00

Нерегулярні пасажирські перевезення

18

Вересень

 

Акція «Україна без наркотиків»

1000,00

Грамоти,канцтовари

-

19

Жовтень

 

 

 

Міні-фестиваль здорового способу життя «Будь молодим - живи активно“

 

3500,00

Декорації, цукерки, сувеніри

 

20

КВК «Обери  майбутнє»

 

1000,00

 

Забезпечення участі активної молоді, молодіжних організацій та громадських об’єднань в форумах, конференціях, культурно - масових заходах що спрямовані на вирішення актуальних молодіжних питань різного рівня (регіональні, обласні, всеукраїнські, міжнародні та ін.)

3000,00

Нерегулярні пасажирські перевезення

21

Листопад

Участь у заході «Бал Лідерів 2023»

 

2000,00

Подарунки, цукерки, квіти

 

22

«Міс Тетіїв 2023»

 

6000,00

 

Забезпечення участі активної молоді, молодіжних організацій та громадських об’єднань в форумах, конференціях, культурно - масових заходах що спрямовані на вирішення актуальних молодіжних питань різного рівня (регіональні, обласні, всеукраїнські, міжнародні та ін.)

2000,00

Нерегулярні пасажирські перевезення

23

Грудень

 

Проведення заходу «Новорічна дискотека – Карнавал 2023»

3000,00

Подарунки,цукерки,сувеніри

 

Забезпечення участі активної молоді, молодіжних організацій та громадських об’єднань в форумах, конференціях, культурно - масових заходах що спрямовані на вирішення актуальних молодіжних питань різного рівня (регіональні, обласні, всеукраїнські, міжнародні та ін.)

2000,00

Нерегулярні пасажирські перевезення

 

Заходи  :            56 500 ,00

Перевезення   :  20 000,00

                                                                            Всього:                76  500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь