Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма збереження документів Трудового архіву, що не належать до Національного архівного фонду на 2021-2025 р. р.

Програма збереження документів Трудового архіву,

що не належать

до Національного архівного фонду

на 2021-2025 р. р.

 

 

Паспорт Програми

 

1. Ініціатор розроблення Програми

 

Тетіївська міська рада

 

2. Попередні періоди Програми

 

I  - 2007-2010 роки

II - 2011-2013 роки

III-2014-2017 роки

IV-2018-2020 роки

3. Нормативно-правова база  Програми

 

Закони України:

 «Про місцеве самоврядування в Україні»,

«Про Національний архівний фонд

і архівні установи»

4. Розробник Програми

 

Трудовий архів

 

5. Відповідальний виконавець Програми

 

Трудовий архів

 

 

6. Учасники Програми

 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради,

Трудовий архів

7. Термін реалізації Програми

 

2021 – 2025 роки

 

8. Бюджети, які беруть участь в програмі

 

 

Місцеві бюджети, власні надходження

10. Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

З місцевого бюджету:

1140804 грн.

з надходжень Трудового архіву:

128970 грн.

 

 

I. Загальні положення

 

          Програма збереження  архівних  документів, що  не  належать до  Національного архівного фонду, визначає  шляхи розв’язання проблем збереження в територіальній  громаді    архівних документів ліквідованих   суб'єктів  господарювання  різних  форм власності,  нагромаджених  у  процесі  документування  службових, трудових  та  інших    правовідносин   юридичних   і   фізичних    осіб   та    інших   архівних    документів  -  крім  документів, що   належать   до   Національного архівного фонду.         

          Завдання    збереження   архівних   документів  з  кадрових питань (особового складу)  ліквідованих суб'єктів господарювання різних  форм власності вирішується  шляхом  створення   і діяльності трудових архівних установ.

     Трудовий архів є об’єднаним трудовим архівом, заснованим територіальними громадами сіл та міста району на підставі делегування Трудовому архіву Бурковецькою, Височанською, Галайківською, Голодьківською, Горошківською, Денихівською, Дзвеняцькою, Дібрівською, Кашперівською, Клюківською, Кошівською, Михайлівською, Ненадихівською, Одайпільською, П'ятигірською, Росішківською, Скибинецькою, Стадницькою, Тайницькою, Теліжинецькою, Черепинською та Степівською сільськими радами та Тетіївською міською радою власних повноважень в частині централізованого тимчасового зберігання нагромаджених в процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.       

            Відповідно до статті 43    Закону України «Про  місцеве самоврядування  в Україні»,   Трудовий  архів створений   як складова  Програми соціально-еко-номічного та культурного розвитку для захисту    соціально-правових  інтересів громадян.

 

ІІ.  Мета Програми

 

 1. Забезпечення комплектування документами тимчасового зберігання та з кадрових питань (особового складу) підприємств, установ і організацій, що діяли на території громади та ліквідувались без правонаступників.

2. Забезпечення обліку, збереження і охорони документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств, установ і організацій.

3. Надання підприємствам, установам, організаціям та громадянам в установленому порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що перебувають на зберіганні в трудовому архіві.

4. Надання методичної і практичної допомоги установам, підприємствам і організаціям в упорядкуванні відповідних документів та підготовці їх до передачі на зберігання до трудового архіву.

5. Створення та фінансування належних умов гарантованого зберігання та користування документами у службових, наукових, соціально-правових та інших цілях. Програма розрахована на 2021-2025 роки і покликана стимулювати діяльність Трудового архіву щодо поліпшення фізичного стану документів та умов їх зберігання та використання.

 

ІІІ. Завдання і організація виконання Програми

 

 

Період виконання

01 січня 2021 – 31 грудня 2025

 

 

Завдання

Виконавці

1

Координація роботи з виконання Програми

Місцева рада

 

2

Приймання від ліквідованих підприємств, установ і організацій архівних документів з кадрових питань (особового складу), а також фінансово - господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися.

 

Трудовий архів

 

3

Облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості   архівних   документів   до   передачі  їх  на  зберігання до Трудового архіву.

 

Трудовий архів

 

4

Створення  і  вдосконалення   довідкового  апарату до    архівних документів, ведення обліку документів, що зберігаються в Трудовому архіві.

Трудовий архів

 

5

Надання архівних довідок, копій документів на запити фізичних і юридичних осіб, організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях із забезпеченням збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в  інформаційних системах  Трудового архіву.

 

Трудовий архів

 

6

Науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Державної архівної служби України.

 

Трудовий архів

 

7

Впровадження та використання архівних технологій, вдосконалення та поповнення баз даних,   довідкового   аппарату

 до документів, що зберігаються в Трудовому архіві; організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових  та  інших  цілях.

 

Трудовий архів

 

8

Інформування громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву.

 

Трудовий архів

 

9

Встановлення та інформування про місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву,  зацікавлених громадян, юридичних осіб.

Трудовий архів

 

10

Методична допомога для збереження та впорядкування документів з особового складу на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності.

 

Трудовий архів

 

11

Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівних установ.

Трудовий архів

 

       

 

                                ІV. Фінансове забезпечення Програми

 

          Фінансування   Програми  здійснюється   за рахунок коштів  місцевого  бюджету, визначених  під   час формування   його  показників   на відповідний рік  за  поданням головного розпорядника бюджетних коштів, а також за рахунок надходжень за виконання робіт (послуг), що виконуються Трудовим   архівом  на   договірних засадах  згідно   рішення  дванадцятої сесії шостого скликання Тетіївської   районної ради від 28 лютого 2012 року (№140-12-VI) та інших надходжень, передбачених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів – табл.1, 2 (додаються)

 

V. Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити збереженість документів з кадрових питань (особового складу) та документів тимчасового зберігання суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності майна та підпорядкування, що ліквідовуються і розташовані на території громади;

- виявити та включити до джерел комплектування підприємства, установи і організації в діяльності яких, не створюються документи Національного архівного фонду;

- приймати від підприємств, установ, та організацій документи з кадрових питань (особового складу), документи фінансово - господарської діяльності та інші документи, строк зберігання яких не закінчився;

- здійснювати облік документів та контроль за наявністю і рухом документів, що зберігаються в Трудовому архіві;

- організувати користування документами в службових, наукових, соціально-правових та інших цілях, надавати в установленому Держархівом порядку юридичним особам та громадянам архівні довідки, копії та витяги з документів, що знаходяться на зберіганні;

- подавати на затвердження експертної комісії архівного сектору райдержадміністрації, описи справ документів тимчасового терміну зберігання та актів про виділення до знищення справ, термін зберігання яких закінчився;

- зміцнити матеріально - технічну базу Трудового архіву та поліпшити умови праці працівників

 

 

                     Міський голова                                            Б.БАЛАГУРА

 

                                   Додаток № 1

                                     до Програми  збереження документів Трудового архіву, 

                         що не належать до Національного архівного фонду

на 2021-2025 р. р.

 

                                                                                                             

 

               Орієнтовний обсяг фінансових   ресурсів

 

 

в тому числі по роках :

 

 

всього

Джерела

фінансування

напрямки

2021

2022

2023

2024

2025

 

Оплата праці

 

199202

206180

222040

238332

254252

1120006

Місцевий бюджет

 

при розмірі  мінімальної

заробітної плати

6000

6500

7000

7500

8000

Оплата теплопостачання

---

---

---

---

----

---

Оплата

електроенергії

---

---

---

---

----

---

Придбання комп'ютерної техніки

(комп’ютер, принтер)

20798

---

---

---

----

20798

Місцевий бюджет

 

Всього за рахунок

місцевого бюджету

220000

206180

222040

238332

254252

1140804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата надання Інтернет послуг

4200

4200

4560

4560

4800

22320

Надходження до

Трудового архіву

Послуги по обслуговуванню сайту установи

1580

1580

1580

1580

1580

7900

Надходження до

Трудового архіву

Придбання картонажів

в архівосховище

150,00 х 200

10000

10000

10000

----

10000

40000

Надходження до

Трудового архіву

Придбання канцтоварів та заправлення картриджів

5750

6750

7750

8750

9750

38750

Надходження до

Трудового архіву

Оновлення та придбання комп’ютерної техніки

---

----

---

10000

10000

20000

 

Всього за рахунок

надходжень Трудового архіву

 

21530

 

22530

 

23890

 

24890

 

36130

 

128970

 

 

 

 

                   Секретар ради                                          Н.ІВАНЮТА

                 

 

 

 

                         Додаток № 2

                                     до Програми  збереження документів Трудового архіву, 

                         що не належать до Національного архівного фонду

                на 2021-2025 р. р.

 

 

 

Всього з/пл КЕКВ 2610

Розрахунковий фонд оплати праці

Трудового архіву Тетіївського району на 2021 рік

Разом за 12 місяців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕКВ 1120

0

6000

 6000

6000

6000

6000

6000

6500

6500

6500

6500

6500

6500

 

 

 

січень

лютий

березень

квітень

  травень

  червень

  липень

 серпень

 вересень

 жовтень

листопад

грудень

 

1

5

6=8+9+10+

11+12+13+

14+15+16+

17+18+19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

    Х

 

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6500

6500

6500

6500

6500

6500

75000

Бухгалтер

Х

 

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3250

3250

3250

3250

3250

3250

37500

Архівіст

Х

 

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3250

3250

3250

3250

3250

3250

37500

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надбавка

за інтенсив-ність

 

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

оздоровчі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13000

 

 

 

 

13000

Всього

 

 

12000

12000

12000

12000

12000

12000

13000

26000

13000

13000

13000

13000

163000

Нарахуван-ня   22%

 

 

2640

2640

2640

2640

2640

2640

2860

5720

2860

2860

2860

2860

35860

Послуги

банк

 

 

25

25

25

25

25

25

30

42

30

30

30

30

342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

14665

14665

14665

14665

14665

14665

15890

31762

 

15890

15890

15890

15890

199202

 

 

 

                  Секретар ради                                          Н.ІВАНЮТА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь