Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «комунальне некомерційне підприємство «ТЕТІЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2019-2021 Р

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«комунальне некомерційне підприємство

 «ТЕТІЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 НА 2019-2021 РОКИ   

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетіївської міської ради (КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»»

2.

Розробник Програми

Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетіївської міської ради (КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»»

3.

Співрозробники Програми

Управління фінансів Тетіївської ОТГ

4.

Відповідальні виконавці Програми

1.Тетіївська ОТГ;

2. КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»»;

3.Тетіївська районна рада.

5.

Учасники Програми

1.Тетіївська ОТГ;

2. КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»»;

3.Тетіївська районна рада.

6.

Термін реалізації Програми

2019-2021 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцеві бюджети꞉ районний бюджет, бюджети ОТГ, бюджети сільських рад району та інші кошти, не  заборонені чинним законодавством.

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми

2019 рік  6403,6  тис.грн.

2020 рік  6388,6  тис.грн.

2021 рік  6830,1  тис. грн..

 

1. Загальні положення.

 

         Пріоритетом в охороні здоров’я населення визначено надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини (далі – ЗПСМ).

          В Тетіївському районі проводиться реалізація заходів спрямованих на підвищення якості та ефективності медичних послуг, наближення кваліфікованої медико-санітарної допомоги до кожного мешканця, поліпшення демографічної ситуації, раціонального використання ресурсів охорони здоров'я.

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню Тетіївського району.

 

2. Мета та завдання Програми.

 

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів Тетіївського району, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя.

В умовах діючих механізмів та обсягів фінансування первинної ланки охорони здоров’я району необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні в тому числі:

 •  забезпечення безкоштовними медикаментами для амбулаторного лікування відповідно до нормативних актів;
 • фінансування заходів, на виконання яких використання коштів Національної служби здоров’я України (НСЗУ) заборонено.

Метою Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2019-2020 роки є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги.

Для досягнення мети Програми Центром забезпечується:

-        медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

-        забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

 

-        надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

-        проведення профілактичних щеплень;

  -    планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

-        консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

-        проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

-        направлення на медико-соціальну експертизу осіб із стійкою втратою працездатності;

-        участь  у  проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

-        організації пільгового забезпечення лікарськими та технічними засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення;

-        скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

-   визначення потреби структурних підрозділів Центру та  населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

-        забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;

-        закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів для надання невідкладної допомоги, обладнання та інвентаря;

-        надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України; 

-        надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

-        надання будь-яких інших послуг суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території  Білоцерківського району;

-        організація та проведення курсів з тематичного вдосконалення для лікарів та середніх медичних працівників, науково-практичних конференцій,  круглих столів, семінарів тощо;

-        інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань.

 

3. Загальна характеристика Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетіївської міської ради

 

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення і мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення політики охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД» створений для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Тетіївського району.

До складу КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД» входять наступні структурні підрозділи:

-    8 амбулаторій ЗПСМ;

-    12 фельдшерсько-акушерські пункти ;

 • 8 фельдшерських пунктів;

З них в оперативному управлінні перебувають ꞉

 • 5 амбулаторії ЗПСМ
 • 3 фельдшерсько-акушерські пункти;
 • 4 фельдшерських пунктів.

 

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми.

 

Мережа Центру забезпечує потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній первинній медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я, направлені на формування спроможної мережі надання первинної медичної допомоги, підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в первинній ланці, проведення будівництва, реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення транспортом, сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних умов для комфортного обслуговування пацієнтів.

Основними шляхами розв’язання проблем є:

— пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;

— удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню району, в межах лікувального закладу;

— приведення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики-сімейної медицини у відповідність до «Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб підприємців, які надають первинну медичну допомогу», затвердженого наказом МОЗ України від 26.01.2018 № 148;

 • матеріальній мотивації праці медичних працівників;

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану заходів фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

 

5. Фінансова підтримка виконання Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок:

 • коштів бюджетів: сільських рад, районного бюджету, бюджету ОТГ.
 •  коштів державного бюджету;
 • інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання плану заходів  Програми.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання підтримки з усіх джерел фінансування на 2019-2021 роки (додаток 1).

 

6. Очікувані результати та ефективність Програми

 

 Виконання Програми дозволить:

- створити цілісну систему надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, що в свою чергу дасть змогу зменшити захворюваність та смертність населення Тетіївського  району, підвищити народжуваність та продовжити життя.

- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики - сімейними лікарями;

 • запровадити ефективну систему багатоканального фінансування, збільшення бюджетних асигнувань на первинну медико-санітарну допомогу.
 • покращити матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних підрозділів Центру;

- поліпшення надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам населення.

 

 

       7. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів, цін та соціально-економічного і культурного розвитку, та з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді і спорту Тетіївської районноїради та Тетіївської міської ради.

Організація виконання Програми покладається на КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД», виконання Програми – на  управління фінансів Тетіївської  райдержадміністрації та фінансове управління Тетіївської ОТГ.

 

 

 

Секретар ради                                                        С.М.Денисюк

 

 

                                                          Додаток 1

 

План заходів програми розвитку та  підтримки

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД» Тетіївської міської ради на 2019-2021 рік.

 

№ п/п

Перелік заходів Програми

Відповідальні за виконання

Джерело фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.) 2019р.

Орієнтовані обсяги фінансування

(тис. грн ) 2020р

Орієнтовані обсяги фінансування

(тис. грн ) 2021р.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

 1.  

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг (електроенергія, газ, теплопостачання, водопостачання). Придбання палива.

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

 

Бюджет ОТГ

1506,0

1657,0

1822,0

Забезпечення сталого функціонування структурних підрозділів

Районний бюджет

697,0

767,0

843,0

 1.  

Оплата ліків для амбулаторного лікування пільгових категорій населення в тому числі для паліативного лікування онкологічних хворих(Постанова КМУ № 1303 від 17.08.1998р.)

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

 

40,0

44,0

49,0

Забезпечення безкоштовного амбулаторного лікування пільгових категорій хворих за рецептами лікарів

Районний бюджет

20,0

22,0

24,5

 1.  

Придбання туберкуліну

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

125,6

125,6

125,6

Проведення профілактичних заходів

Районний бюджет

63,0

63,0

63,0

 1.  

Забезпечення протипожежних заходів

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

54,0

60,0

66,0

Приведення у відповідність приміщень до вимог протипожежного захисту

Районний бюджет

37,0

42,0

46,0

5.

Реконструкція систем газопостачання

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

268,0

49,0

54,0

Приведення у відповідність до існуючих вимог

Районний бюджет

216,0

40,0

44,0

6.

Фінансове забезпечення пункту невідкладної допомоги КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД» в  тому числі надати кошти для виплати заробітної  плати його працівникам

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ,

668,0

732,0

806,0

Забезпечення роботи підрозділу

Районний бюджет

334,0

366,0

403,0

7.

Надання сільськими радами та ОТГ коштів у вигляді субвенції на виплату заробітної  плати  та матеріальної мотивації працівників структурних підрозділів КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД», які знаходяться на їх території

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

1580,0

1600,0

1640,0

Матеріальне стимулювання роботи медичних працівників

Районний бюджет, кошти сільських рад

720,0

740,0

760,0

8.

Оплата ліків для амбулаторного лікування хворих на рідкісні (орфанні) захворювання

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

 

Бюджет ОТГ

20,0

20,0

20,0

Забезпечення безкоштовного амбулаторного лікування пільгових категорій хворих за рецептами лікарів

Районний бюджет

10,0

10,0

10,0

9.

Оплата ліків для амбулаторного лікування учасників АТО.

КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

30,0

34,0

36,0

Забезпечення безкоштовного амбулаторного лікування пільгових категорій хворих за рецептами лікарів

Районний бюджет

15,0

17,0

18,0

 

 

 

Бюджет ОТГ

4291,6

 

4321,6

4618,6

 

Районний бюджет

2112,0

2067,0

2211,5

Всього

6403,6

6388,6

6830,1

 

 

                          Секретар ради                                                        С.М.Денисюк

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь