Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Тетіївської міської ради на 2020 – 2024 роки

Програма

забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Тетіївської міської ради

на 2020 – 2024 роки

 

 

Програма

 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Тетіївської міської ради на 2020-2024 роки

 

 

1. Паспорт програми

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ініціатор розроблення

 

 

 

Програми:

Управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Дата, номер і назва

Закон   України   «Про   освіту»; 

 

 

розпорядчого

Закон України «Про місцеве самоврядування в

 

 

документу органу

Україні»,   Кодекс цивільного захисту України, постанова

 

 

виконавчої влади про

Кабінету Міністрів України від 21.10.1999 р. № 1943 «Про

 

 

розроблення Програми

стан  забезпечення  пожежної  безпеки  та  заходи  щодо  її

 

 

 

поліпшення»,  Правила  пожежної безпеки  для навчальних

 

 

 

закладів та установ системи освіти України, затверджених

 

 

 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08. 2016

 

 

 

р. № 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

 

 

 

08.09.2016 р. за № 1229/29359, доручення Прем’єр- міністра

 

 

 

України від 11.12.2019р. № 10326/01.01-09/12.19

 

3.

Розробник Програми

Управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Співрозробники

Структурні підрозділи Тетіївської міської ради, заклади освіти

 

 

 

 

 

Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Відповідальний

Управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

 

виконавець Програми

 

 

 

 

 

6.

Учасники Програми

Структурні підрозділи міської ради, фінансовий

совий відділ

 

 

міської ради,  заклади освіти Тетіївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Терміни реалізації

2020 – 2024 роки

 

 

 

Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Перелік бюджетів, що

місцевий бюджет

 

 

 

беруть участь у

 

 

 

 

 

 

 

виконанні

 

 

 

9.

 

- місцевий бюджет;

 

 

 

 

- позабюджетні надходження  закладів освіти;

 

 

Основні джерела

- кошти громадських організацій;

 

 

 

- кошти підприємств та організацій;

 

 

 

фінансування Програми

 

 

 

-  інші  джерела,  не  заборонені  чинним  законодавством

 

 

 

 

 

 

України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Загальні положення

 

Значущість проблеми забезпечення протипожежного захисту об’єктів освіти Тетіївської ОТГ полягає у необхідності реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, яка відповідно до Кодексу цивільного захисту України є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Стан протипожежного захисту в закладах освіти Тетіївської міської ради знаходиться в прямому зв’язку з соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. З кожним роком збільшуються матеріальні збитки від пожеж, вони все частіше загрожують життю і здоров’ю людей. Незадовільний стан справ з пожежами та їх наслідками свідчить про необхідність розв’язання проблеми охорони життя дітей та працівників освіти, що потребує посилення протипожежного захисту відповідних об’єктів.

Слід зазначити, що від встановлення пожежної сигналізації у будівлях, проведення вогнезахисної обробки деревини закладів освіти залежить своєчасне оперативне реагування та зменшення часу тління дерев’яних конструкцій горищ, що дасть змогу уникнути людських жертв та значних матеріальних збитків.

 • зв’язку з тим, що проблема пожежної та техногенної безпеки є складовою частиною національної безпеки, вона потребує здійснення першочергових заходів, на виконання яких і розроблена дана Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Тетіївської міської ради на 2020-2024 роки ( далі – Програми ).

 

 

 1. Мета Програми

 

Програму розроблено з метою створення механізму забезпечення заходів пожежної та техногенної безпеки та умов для реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, зокрема:

 

 • забезпечення захисту життя та здоров’я учасників освітнього  процесу;

 

 • забезпечення належного протипожежного режиму та недопущення пожеж у закладах освіти Тетіївської міської ради;

 

 • приведення систем протипожежного захисту закладів освіти Тетіївської міської ради у відповідність до вимог нормативно-правових актів, норм і правил.

 

 

 

 

 

 1. Основні завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є :

 

 • створення єдиної системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів освіти Тетіївської міської ради;

 

 • удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із захистом учасників освітнього процесу;ефективне розв’язання завдань із забезпечення протипожежного захисту та оперативного реагування на надзвичайні ситуації на об’єктах освіти Тетіївської міської ради;

 

 • посилення контролю за станом пожежної та техногенної безпеки в будівлях закладів освіти Тетіївської міської ради, організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків.

 

5. Шляхти і засоби розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми забезпечення пожежної та техногенної безпеки полягає у комплексному, поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної та техногенної безпеки, гарантованого захисту суспільства та навколишнього природного середовища від пожеж та їх наслідків, впровадження організаційних засад функціонування системи забезпечення

 

пожежної та техногенної безпеки, зміцнення правової, науково-технічної і ресурсної бази, що дасть змогу суттєво зменшити кількість пожеж та надзвичайних ситуацій.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

 

Передбачається виконання заходів програми упродовж 2020-2024 років. Потреба у фінансуванні програми за рахунок коштів місцевого бюджету протягом 2020-2024 років складає  4 700 000 грн.

Заходи з виконання програми наведено в додатках. Перелік заходів сформовано відповідно до виробничо-господарських, організаційно-правових, соціально-економічних, екологічних вимог.

Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть щорічно коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний рік.

7. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми повинна забезпечити:

 • швидке оповіщення учасників освітнього процесу про загоряння;
 • зменшення кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;
 • зменшення часу тління деревини горищного перекриття;
 •   забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх   

  успішної локалізації та ліквідації;

 • формування громадського світогляду та громадської позиції підростаючого покоління у сфері пожежної та техногенної безпеки;
 • формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на попередження пожеж, навчання діям при виникненні пожежі;
 • зменшення часу на проведення евакуації людей з будівель;
 • попередження та зменшення кількості пожеж від дитячих пустощів з вогнем;
 • відновлення працездатності та підтримання у робочому стані існуючих джерел протипожежного водопостачання;
 • виведення сигналів від систем пожежної автоматики об’єктів на пульти пожежного та техногенного спостереження для швидкого реагування пожежних служб на випадки загорання.

 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація виконання заходів Програми покладається на структурні підрозділи Тетіївської міської ради (згідно з розподілу обов’язків).

Загальний контроль за реалізацією Програми здійснюють депутатські комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, туризму, соціального захисту населення; соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів

 

 

                 Секретар  ради                                         С. М. ДЕНИСЮК

 

 

 

                                                    Додаток 1

 

до Програми забезпечення пожежної та техногенної

безпеки в закладах освіти Тетіївської міської ради

на 2020-2024 роки

 

 

Основні заходи, передбачені Програмою забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Тетіївської міської ради

на 2020-2024 роки

I. План заходів, щодо покращення протипожежного забезпечення закладів    освіти Тетіївської міської ради.

1. Розробити економічні, управлінські і правові механізми, спрямовані на здійснення заходів, передбачених Програмою на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж;

                                                                                    управління освіти                                                                      

                                                                                                                                            2020-2022 роки

 

2. здійснити комплекс заходів, встановити порядок і форми розв’язання проблем, пов’язаних з приведенням у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, норм та правил систем протипожежних заходів на об’єктах освіти Тетіївської міської ради, а також систем протипожежного захисту;

                                                                                   управління освіти

                                                                                   2020 рік

                                                                                    

3. забезпечити проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки керівниками, їх заступниками та іншими посадовими особами закладів освіти, які виконують обов’язки, пов’язані із забезпеченням пожежної та техногенної безпеки об’єктів;

                                                                                управління освіти

                                                                                2020-2021роки

 

 1. створити єдину систему забезпечення пожежної і техногенної безпеки в закладах освіти Тетіївської міської ради та здійснити її впровадження;

                                                                             управління освіти,

                                                                             заклади освіти

                                                                             2020-2024 роки

 

 1.  розробити організаційно-правові засади діяльності щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти;

                                                                             заклади освіти

                                                                             2020-2021 роки

 

 1.  здійснити ефективне розв’язання завдань із забезпеченням протипожежного захисту та оперативного реагування на ситуацію, що склалася;

                                                                              заклади освіти

                                                                              2020 рік

 

 1.  посилити нагляд за станом пожежної безпеки в закладах освіти Тетіївської міської ради, організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

                                                                               управління освіти,

                                                                               заклади освіти

                                                                               2020-2022 роки

 

8.  організувати роботу щодо запобігання виникнення пожеж в закладах освіти   у відповідності  з вимогами нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;

                                                                                     заклади освіти

                                                                                     2020-2024 роки

 

 1. забезпечити підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу шляхом вивчення правил пожежної безпеки в закладах освіти, активного залучення до цієї проблеми засобів масової інформації;

 

                                                                                                           заклади освіти

                                                                                    2020-2024 роки

 1. передбачити в комплексних планах по профілактиці виробничого та побутового травматизму заходи щодо попередження пожеж і пов’язаних з ними фактів травмування і загибелі людей;

                                                                         заклади освіти

                                                                               2020-2024 роки

 

 1. організувати розробку та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежно-небезпечних періодів року;

                                                                               заклади освіти

                                                                                2020-2023 роки

 

 1. провести вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горищних приміщень закладів освіти;

                                                                                управління освіти,

                                                                                заклади освіти

                                                                                2020-2024 роки

 1. обладнати приміщення  закладів освіти системою протипожежного захисту (системою пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу);

                                                                                управління освіти,

                                                                                заклади освіти

                                                                                2020-2024 роки

 

 1. провести ремонт   зовнішніх та   внутрішніх протипожежних водопроводів та гідрантів;

                                                                                                 управління освіти,

                                                                                заклади освіти

                                                                                2020-2024 роки

 

 1. обладнати приміщення електрощитових протипожежними дверима сертифікованими в Україні;

                                                                                управління освіти,

                                                                                заклади освіти

                                                                                2020-2024 роки

 

 1. провести ремонт контурів заземлення і блискавкозахисту та виконання замірів опору заземлення і ізоляції електромережі на об’єктах із масовим перебуванням людей;

                                                                                 управління освіти,

                                                                                заклади освіти

                                                                                2020-2023 роки

 

 1. забезпечити приміщення закладів освіти необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, привести в робочий стан вогнегасники (провести їх інвентаризацію), укомплектувати пожежні щити необхідним інвентарем;

                                                                                 заклади освіти                                                                                   

                                                                                2020-2021 роки

 

 1. організувати навчання працівників об’єктів, здобувачів освіти діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до Постанови КМУ від 26.06.2013 року №444 «Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»;

                                                                                 заклади освіти                                                                                                                                                                       

                                                                                2020-2021 роки

 

 1. провести навчальні тривоги та навчально – тренувальні заняття з працівниками по ліквідації аварійних ситуацій для відпрацювання навичок дій при аварійних ситуаціях, використання засобів захисту, надання першої домедичної допомоги у разі нещасного випадку;

                                                                                заклади освіти

                                                                                2020-2021 роки

 

 1. з метою запобігання нещасних випадків та забезпечення пожежної безпеки серед учнів і вихованців провести практичні відпрацювання планів евакуації на випадок пожежі та інших незвичайних ситуацій;

                                                                            заклади освіти

                                                                                2020 рік

 

 

 1. під час сильних снігопадів проводити організаційні та практичні заходи щодо очищення покрівель будівель, доріг, проходів та пожежних гідрантів від снігу;

                                                                                 заклади освіти

                                                                                2020-2024 роки

 

 1. для боротьби з ожеледицею забезпечити достатньою кількістю інвентарю та матеріалу для посипання доріг.

                                                                                   управління освіти

                                                                               2020-2024 роки

II.  План інформаційно- просвітницьких заходів:

                                                                                                  

 1. Проведення Тижнів безпеки життєдіяльності із практичними заняттями на протипожежну тематику з усіма працівниками та учнями (вихованцями) закладів освіти.

заклади освіти,

2020-2024 роки

 

 1. Обговорення на батьківських зборах питань профілактики пожеж з причини пустощів дітей з вогнем та пожежонебезпечними приладами.

 

заклади освіти,

2020-2024 роки

 

 1. Поновлення інформаційних вказівників, наклейок на протипожежну тематику.

заклади освіти,

2020-2024 роки

 

4.       Організація та проведення шкільних і міського турів щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних .

 

заклади загальної середньої освіти

2020-2024 роки

 

 1. Організація проведення в закладах загальної середньої освіти конкурсу на кращий дитячий малюнок із протипожежної тематики та про службу порятунку «101».

заклади освіти,

2020-2024 роки

 

 1. Виготовлення наочних матеріалів для обладнання в закладах освіти куточків щодо навчання правилам безпечної поведінки.

 

заклади освіти

2020-2024 роки

 1. Виготовлення і друк інформаційно-просвітницьких матеріалів на протипожежну тематику.

заклади освіти

2020-2024 роки

 

8.       Організація         дитячого   театралізованого   конкурсу  на   протипожежну

тематику серед закладів дошкільної освіти «Хочу жити у безпеці!».

                                                                                    

                                                                                         заклади дошкільної освіти

                                                                                                                                                                                             2023 рік

 

 1. Організація конкурсу на протипожежну тематику серед закладів загальної середньої освіти «Не жартуй з вогнем!».

 

заклади загальної середньої освіти

2023 рік

 

 1. Виготовлення та розміщення постерів соціальної реклами (білборди, сіті-лайти) на пожежну тематику.

 

структурні підрозділи Тетіївської міської ради

2022-2024 роки

 

 1. Виготовлення та презентація відеоролика соціального характеру на протипожежну тематику в закладах освіти.

 

заклади загальної середньої освіти

2021-2024 роки

 

 1. Створення та впровадження мобільного додатку для школярів з правилами безпечної поведінки у кризових ситуаціях та екстреними номерами телефонів ( для Android та iOS ).

 

структурні підрозділи Тетіївської міської ради

2022-2024 роки

 

 

 1. З метою ознайомлення населення з правилами пожежної безпеки, на сайті міської ради періодично висвітлювати інформацію з проблемних питань у сфері пожежної безпеки.

 

структурні підрозділи Тетіївської міської ради,

спеціаліст сайту міської ради 2020-2024 роки

 

 

 Секретар  ради

 

 

 

С. М. Денисюк

 

 

 

Додаток 2

до Програми забезпечення пожежної та техногенної

безпеки в закладах освіти Тетіївської міської ради на 2020-2024 роки

 

Розподіл фінансування Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки

в закладах освіти Тетіївської міської ради на 2020- 2024 роки за сферами діяльності

 

Обсяг коштів, які

 

у тому числі по роках, тис. грн

 

Всього витрат на

 

 

 

 

 

 

виконання

 

пропонується залучити на

 

 

 

 

 

 

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Програми,

 

виконання Програми

 

 

 

 

 

 

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, всього

200 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 500 000,0

4 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з місцевого бюджету

200 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 500 000,0

4 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі по закладах:

 

 

 

 

 

 

 

 

освіти

200 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 000 000,0

1 500 000,0

4 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

                                    Секретар ради                                             С.М.ДЕНИСЮК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь