Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

                            

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

09800, Київська область

м. Тетіїв вул. Комсомольська, 5  тел. 5-27-44

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

Тетіївського міського голови

 

 12 липня 2011 року                                                №  81

 

Про організацію в Тетіївській міській раді

роботи щодо доступу до публічної інформації

 

   Відповідно  до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та з метою прозорості і відкритості діяльності Тетіївської міської ради:

 

1. Встановити, що завідуючий загально-організаційним відділом Тетіївської міської ради Гріщенко Н.В.:

1.1.Є відповідальним за реєстрацію, опрацювання, облік та

систематизацію запитів на інформацію, що надійшли до міської ради.

1.2. У встановленому порядку надає запитувачам форми запитів на

інформацію згідно з додатком 1.

1.3. Надає консультації під час оформлення запитів на інформації.

1.4. Оформляє запити на інформацію у разі якщо з поважних причин

(інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може

подати письмовий запит (З обов’язковим зазначенням запитів свого  ім’я, контактного телефону та наданням копії запиту особі яка його подала);

1.5. Обробляє запити, що пройшли реєстрацію у встановленому порядку, опрацьовує, систематизує, аналізує та контролює задоволення запитів на інформацію

1.6. Витребовує відповідну інформацію в посадових осіб Тетіївської міської 

     ради.

2. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями № 3 на другому поверсі адміністративного будинку Тетіївської міської ради, розташованого за адресою: 09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Комсомольська, 5.

3.Завідуючій загально-організаційним відділом:

 Розробити та подати на затвердження міському голові:

- порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі         ( поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

- перелік відомостей, що становлять службові інформації;

- інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних коштів, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України « Про доступ до публічної інформації» та внести голові міської ради пропозиції щодо створення системи обліку документів, що знаходяться в міській раді і містять публічну інформацію, передбачивши обов’язковому реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному сайті

4.Покласти на керівників апарату міської ради та посадових осіб персональну відповідальність за дотримання встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію.

5.Спеціалісту з економічного забезпечення  Тетіївської міської ради в двотижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк подати голові міської ради письмову пропозицію щодо розміру фактичних витрат на копіювання та друк копій документів, що надаватимуться за запитами на інформацію.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

                       Міський голова                               Р.Майструк 

 

                                                                                

 

 

                               

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

09800, Київська область

м. Тетіїв вул. Комсомольська, 5  тел. 5-27-44

  

                              Р О З П О Р Я Д Ж ЕННЯ

Тетіївського  міського  голови  

 

18 липня  2011 року                                                                                  84

 

Про  затвердження порядку складання та подання

запитів на інформацію, форми запиту на інформацію,

порядку опрацювання запитів на інформацію  та

системи обліку документів, що містять публічну

інформацію

 

   Відповідно  до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету міністрів України від 25.05.2011 р. № 583 « Питання виконання Закону України « про доступ до публічної інформації в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпорядження Тетіївського міського голови від 12.07.2011р. № 81 «Про організацію в Тетіївській міській раді роботи щодо доступу до публічної інформації»:           

1.Затвердити:

1.1. Порядок складання та подання запитів на інформацію  в усній, письмовій  або  іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) згідно з додатком 1.

1.2. Форму запиту на інформацію згідно з додатком 2.

1.3. Порядок опрацювання запитів на інформацію в Тетіївській міській раді згідно з додатком 3.

1.4.Розпорядником якої є Тетіївська міська рада, згідно з додатком 4.

 

2. Внести до розпорядження міського голови від  12.07.2011 р. № 81 «Про організацію в Тетіївській міській раді роботи щодо доступу до публічної інформації»  такі зміни:

2.1.Визнати таким, що втратило чинність додаток № 1 до розпорядження міського голови від 12.07.2011 р. № 81.          

 

 

Міський голова                                  Р.Майструк

 

                                                                     

  Додаток № 1

                                                                       до розпорядження Тетіївського 

                                                                       міського голови від 18.07.11 р. № 84

 

                                                 

П О Р Я Д О К

складання та подання запитів на інформацію

в усній, письмовій або іншій формі

 (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

 

 1. Запит на інформацію. Подається фізичною або юридично особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи Тетіївської міської ради в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або за телефоном.
 2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
 3. Запит на інформацію повинен містити:

-         прізвище, ім’я, по батькові ( найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

-         загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

-         підпис і дату, за умови подання письмового запиту.

 1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає відповідальна особа за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію, які надійшли до Тетіївської міської ради або яка розміщується на сайті міської ради.
 2. Запит на інформацію може бути поданий особисто відповідальній особі за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію щодня, крім вихідних та святкових днів, з 8.00 до 16.00 години, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 години.
 3. Під час подання звіту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 4. У разі, коли з поважних причин ( інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформлює відповідальний за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію в Тетіївській міській раді із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.
 5. На вимогу запитувача на першому аркуші  копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Секретар ради                         І.Погоріла

 

                                                                        

Додаток № 2

                                                                       до розпорядження Тетіївського 

                                                                       міського голови від 18.07.11 р. № 84

 

                            ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 Розпорядник інформації               Тетіївська міська рада

 

  Запитувач                         ___________________________________________________________

                                                ( прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найм. організації)

                                                                       

                                            ______________________________________________________________

                                                                       

                                            ____________________________________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові  представника організації – для фізичних осіб

                                            ____________________________________________________________________________________ 

та  громадських організацій, що не мають статусу юридичної особи)

 

                                            _____________________________________________________________________________________

( поштова  або електронна адреса, контактний телефон )

 

                            

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

              Прошу відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації» надати

  ____________________________________________________________________________________

                  ( загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа) 

  ____________________________________________________________________________________

 

           Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк ( необхідне зазначити):

 

На поштову адресу   _________________________________________________________________

                                       ( поштовий індекс, обл.., район, населений пункт, вулиця, будинок,                                                     

                                   ___________________________________________________________________  

                                                                    корпус, квартира)

на електронну адресу  _________________________________________________________________

телефаксом                   _________________________________________________________________

за телефоном                _________________________________________________________________

                                                      

     

           ____________________                                             _____________________________                    

                 ( дата)                                                                                    ( підпис)

 

__________________

 

Примітки

 

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Тетіївської міської ради розміщується на сайті: tetiivmiskrada.org.ua

2.Запит на інформацію може бути поданий:

На поштову адресу  вул. Комсомольська, 5, м. Тетіїв, 09800;

На електронну адресу: miskradatetiiv@gmail.com

 Телефаксом                                           (04560) 5-27-44

 За телефоном                                       (04560) 5- 14-62

3.Запит може бути поданий особисто відповідальній  особі за реєстрацію, працювання, облік та систематизацію запитів на інформацію щодня, крім вихідних та святкових днів, з 8.00 до 16.00 години, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 години.

4.У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5.Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6.У разі, коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7.У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8.Інформація на запит надається безплатно.

9.У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом п’яти робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10.У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

10.1. розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

10.2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

10.3. запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до п. 9 цих приміток;

10.4. не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію,передбачених частиною п’ятою статті 19 закону України « Про доступ до публічної інформації», зокрема не зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові ( найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит ( якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату ( за умови подання письмового запиту).

 

 

Секретар ради                                       І.Погоріла

 

                                                                      Додаток № 3

                                                                                      до розпорядження Тетіївського міського 

                                                                                      голови від 18.07.11 р. № 84

 

                                                 

     П О Р Я Д О К

             опрацювання запитів на інформацію в Тетіївській міській раді

 

 1. Порядок опрацювання запитів на інформацію в Тетіївській міській раді визначає порядок розгляду, підготовки та надання відповідей за запитами на інформацію в Тетіївській міській раді.
 2. Відповідальний за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію, що надходять до міської ради ( долі – відповідальний) у день надходження запиту на інформацію реєструє його та передає або надсилає невідкладно ( протягом одного робочого дня) посадовій особі міської ради, яка володіє інформацією для його опрацювання та підготовки інформаційних матеріалів.
 3. Посадова особа  міської ради готує інформаційний матеріал або проект відповіді на запит протягом одного робочого дня.
 4. У разі, коли запит стосується  надання великого обсягу інформації або потребує значної кількості даних, строк підготовки інформаційних матеріалів посадовою особою може бути продовжено до 15 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Посадова особа невідкладно (протягом одного робочого дня) повідомляє відповідального про продовження строку виконання запиту. Відповідальний повідомляє запитувача про продовження строку протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 5. Інформаційні матеріали або проект відповіді візуються керівником, передаються у письмовому вигляді та надсилаються електронною поштою до Відділу.
 6. Відділ протягом двох днів готує та надає відповідь запитувачу.
 7. Відповідальність за достовірність підготовлених та наданих відповідальному матеріалів несе посадова особа, яка надала інформаційний матеріал.
 8. У разі коли посадова особа не володію запитуваною інформацією, але їй за статусом або характером діяльності відомо, хто нею володіє, вона подає відповідні пропозиції, згідно з пунктом 4 цього Порядку відповідальному, який надсилає оригінал запиту на інформацію її розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача інформації.
 9. У разі, коли міська рада не володіє запитуваною інформацією, і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, або інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом, відповідальний  повертає запит запитувачу з відповідним роз’ясненням.

 

Секретар ради                            І.Погоріла

 

 

                                                                       Додаток № 4

                                                                       до розпорядження Тетіївського             

                                                                       міського голови від 18.07.11 р. № 84

 

С И С Т Е М А

Обліку документів, що містять публічну інформацію,

розпорядником якої є Тетіївська міська рада

 

     Облік документів, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є Тетіївська міська рада, здійснюється на сайті в установленому порядку за такими напрямами:

 

Назва розділу інформаційного наповнення

Періодичність оновлення інформації

1.

Інформація про організаційну структуру Тетіївської міської ради

по мірі внесення змін

2

Розпорядження Тетіївського міського голови що стосуються територіальної громади міста

щомісяця, до 5 числа

3.

Проекти рішень міської ради та виконавчого комітету, що підлягають обговоренню

по мірі появи таких проектів

4.

Плани проведення та порядок денний громадських слухань міської ради

у разі потреби

5.

 Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

в разі виникнення вакансій

6.

Перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Тетіївської міської ради, та їх керівників

по мірі внесення змін

7.

Інші документи, що містять публічну інформацію

 у разі потреби

 

   Наповнення зазначеної системи обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечує Відповідальний за реєстрацію, опрацювання, облік та систематизацію запитів на інформацію.

 

  

Секретар ради                         І.Погоріла

 

 

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Двадцять третя сесія шостого скликання

 

       м. Тетіїв                                                              22 лютого 2012 року

 

РІШЕННЯ №  313

 

      Про внесення змін до додатку до рішення

      20 сесії міської ради шостого скликання

      № 280 від  30. 12.11р.

 

   З метою належного забезпечення доступу до публічної інформації та покращення роботи із зверненнями громадян в Тетіївській міській раді, відповідно до Закону України № 2939-УІ « Про доступ до публічної інформації» та ст. 26 п. 5 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Внести зміни в структуру та чисельність апарату виконавчого  комітету Тетіївської міської ради на 2012 рік:

1.1.Ввести ставку спеціаліста по роботі із забезпечення доступу до публічної інформації та по роботі із зверненнями громадян з 01 березня 2012 року.

1.2.  Скоротити посаду секретаря-керівника з 01 березня 2012 року.

 

               

                             Міський голова                                 Р.Майструк

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення                          Н. Складена      

 

 

 

                                 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

09800, Київська область

м. Тетіїв вул. Комсомольська, 5  тел. 5-27-44

  

Розпорядження  № 20 

Тетіївського  міського голови  від  29 лютого 2012 року

 

 

Про переведення Псуй А.О. з посади

секретаря керівника на посаду

спеціаліста по забезпеченню доступу

до публічної інформації та по роботі

із зверненнями громадян в Тетіївській

міській раді.

 

    Відповідно ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи рекомендацію конкурсної комісії виконавчого комітету Тетіївської міської ради від 27.02.2012 року

( протокол № 2):

1.Перевести Псуй Аллу Олексіївну з посади секретаря керівника на посаду спеціаліста І категорії по забезпеченню доступу до публічної інформації та по роботі із зверненнями громадян в Тетіївській міській раді з 1 березня 2012 року за конкурсом.

  2.Присвоїти 15 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

  3.Оплату праці здійснювати згідно штатного розпису.

 

                                                                       Підстава: заява Псуй А.О.,

                                                                       протокол конкурсної комісії

                                                                       № 2 від 27.02.2012 р.

 

 

Міський голова                          Р.Майструк

 

                                 

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

 

 

Від   20.12.2011 р.                                                    № 202

    м. Тетіїв

Про затвердження фактичних

норм витрат на копіювання або

друк документів, що надаються

за запитом на публічну інформацію

в Тетіївській міській раді

      

   Відповідно до Закону України « Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.11р. № 740 « Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію», розпорядження Тетіївського міського голови від 12.07.2011р. № 81  «Про організацію в Тетіївській міській раді роботи щодо доступу до публічної інформації», з метою відшкодування фактичних витрат на виготовлення копій документів за запитом на публічну інформацію, виконавчий комітет міської ради      

                                                              в и р і ш и в :

1.     Затвердити фактичні норми витрат на копіювання або друк  документів, що надаються за запитом на публічну інформацію в Тетіївській міській раді, що додаються.

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідуючу загально-організаційним відділом Н.В.Гріщенко.

 

 

           Міський голова                                                Р.Майструк                   

 

Спеціаліст з юридичного забезпечення                       Н.Складена

 

                                                                                         

Додаток

                                                                           до рішення виконавчого комітету 

                                                                           від 20.12.2011 р. № 202

                                         ФАКТИЧНІ НОРМИ

                  витрат на копіювання або друк документів,

             що надаються за запитом на публічну інформацію

п/п

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

1.

Копіювання або друк копій документів формату А-4 та меншого розміру ( у тому числі двохсторонній друк)

Не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

2.

Копіювання або друк копій документів формату А-3 та більшого розміру ( у тому числі двохсторонній друк)

Не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

3.

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо ( у тому числі двохсторонній друк)

Від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

1.      Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

2.      Норми застосовуються під час копіювання або друку копій документів, що надаються за запитом на інформацію понад 10 сторінок, починаючи з першої сторінки.

           

                     Секретар ради                                         І.Погоріла

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь