Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма підтримки та розвитку молоді Тетіївської ОТГ на 2019-2022 роки «Молодь Тетіївщини»

Програма підтримки та розвитку

 молоді Тетіївської ОТГ на 2019-2022 роки

«Молодь Тетіївщини»

 

                       І. Загальні положення

 

       Програма розроблена відповідно до концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016—2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року

№ 1018-р, де визначено основні пріоритети, напрямки та, відповідно, заходи розвитку молодіжної сфери.

 

                       ІІ. Мета та завдання Програми

 

Метою Програми є створення належних умов для всебічного розвитку молоді Тетіївщини з урахуванням її вікових, індивідуальних, соціальних, творчих, інтелектуальних потреб та запитів шляхом підтримки та розвитку пріоритетних напрямків та актуальних для молоді форм та форматів роботи.

Для виконання мети Програми необхідним, в першу чергу, є дотримання основного принципу реалізації молодіжної політики, який на сьогодні продекларований на державному рівні: «Жодних рішень для молоді без самої молоді!». Тому дана Програма буде реалізовуватися на засадах дієвості, доступності, відкритості та  прозорості.

 

Основні завдання Програми:

 

1. Налагодження та забезпечення ефективної взаємодії усіх учасників процесу реалізації молодіжної політики.

2. Використання, як основного, принципу делегування повноважень та управлінських рішень від органів влади до інститутів громадянського суспільства, створюючи, при цьому, конкурентоспроможне середовище для останніх.

3. Підвищення рівня національно-патріотичного виховання молоді, шляхом як урізноманітнення форм та методів роботи, так і підвищення рівня професійності кола тих осіб, якими забезпечується зазначений виховний процес.

4. Вивчення та впровадження в дію кращих внутрішньодержавних, європейських, світових практик реалізації молодіжної політки.

           

 

      

                   ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

 

    Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів з підтримки та розвитку молоді Тетіївської ОТГ, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, враховуючи власні ресурси громадських організацій молодіжної спрямованості, підприємств і організацій різних форм власності, вітчизняних та іноземних інвесторів, спонсорів, власні кошти громадян.

    Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень на відповідні роки

 

                   ІV. Очікувані результати Програми

 

Виконання програми дасть можливість:

 

 • збільшити кількість молоді, залученої як до розробки та організації, так і до участі у заходах та проектах, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з молоддю, молодіжних працівників, волонтерів;
 • урізноманітнити та запровадити нові форми та формати роботи з молоддю, зробивши найефективніші з них обов’язковими не лише до виконання, але й до щорічного збільшеного фінансування;
 • збільшити чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;
 • здійснити аналіз рівня зайнятості молоді з визначенням основних проблем напрямку та шляхів їх вирішення за участю усіх зацікавлених у даному процесі сторін;
 • забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;
 • створити конкурентоспроможне середовище шляхом застосування конкурсних засад фінансової підтримки їх проектів та заходів за рахунок бюджетних коштів;
 • підвищення рівня залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;
 • знизити рівень правопорушень серед молоді до 2022 року, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;
 • підвищити рівень активності молоді в Тетіївській об’єднаній територіальній громаді.

 

 

 

У разі потреби здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.

 

             V. Управління та контроль за ходом виконання Програми

 

        Головним виконавцем і координатором Програми є відділ культури,релігії, молоді та спорту Тетіївської міської ОТГ. Контроль за її виконанням здійснює відділ культури, релігії, молоді та спорту Тетіївської міської ОТГ. Двічі на рік відділ культури, релігії, молоді та спорту Тетіївської міської ОТГ звітує на засіданні виконавчого комітету Тетіївської міської ОТГ, щодо виконання програми, один раз на рік – на засіданні сесії Тетіївської міської ОТГ. Звіт про виконання Програми публікується на сайті Тетіївської міської ради. 

 

 

 

             Секретар ради                                               С.М.Денисюк

 

                                       Додаток

                                                       до  Програми підтримки та розвитку

                                                             молоді Тетіївської ОТГ на 2019-2022 роки

                           «Молодь Тетіївщини»

 

Заходи Програми підтримки та розвитку молоді Тетіївської ОТГ  на 2019-2022 роки

 

Зміст заходів

Відповідальні

Термін реалізації

 

 1. Здоровий та безпечний спосіб життя

 

1.

Забезпечувати проведення профілактичних лекцій, бесід, тренінгів щодо пропаганди здорового способу життя для учнів, організовувати зустрічі, круглі столи.

 Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р.

2.

Проводити інформаційно-профілактичні, просвітницькі заходи з формування навичок відповідальної безпечної поведінки та попередження можливих негативних дій відносно здоров'я.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

3.

Організовувати виїзні тематичні акції, культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі заходи, які спрямовані на попередження та профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

4.

Систематично проводити заходи для молоді, у тому числі для учнівської молоді з питань профілактики туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, вживання алкоголю, наркотиків та тютюнопаління.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

5.

Проводити заходи до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, Всесвітнього дня боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом та Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

6.

Сприяти громадським організаціям у проведенні заходів з питань  профілактики негативних явищ, формування здорового способу життя та правової освіти молоді.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту.

2019-2022 р.р

7.

Організовувати заходи з популяризації здорового способу життя, змістовного активного дозвілля, в т.ч.: туристичні походи, інформаційно-освітні форуми, зустрічі з відомими особистостями, оздоровчі акції, молодіжні форуми, культурно-масові фестивалі, тематичні шоу-програми, інші.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)громадські організації (за згодою), навчальні заклади (за згодою).

2019-2022 р.р

8.

Організовувати заходи з пропаганди безпечної поведінки, безпеки життєдіяльності, знання правил дорожнього руху, безпеки поводження у громаді, в т.ч.: акції, семінари, практичні заняття, тренінги в  навчальних закладах, місцях масового відпочинку, парках, площах.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

9.

Організовувати заходи щодо адаптації до корисного використання сучасних інформаційних технологій, профілактики негативного впливу Інтернету на підлітків та молодь.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

 

 1.  Національно-патріотичне виховання (здійснення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції молоді; розвиток молодіжного руху)

 

1.

З метою ефективного врахування думки молоді при реалізації молодіжної політики забезпечити діяльність Молодіжної ради Тетіївської ОТГ.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту.

2019-2022 р.р

2.

Забезпечити проведення щорiчного конкурсу проектiв програм, розроблених молодiжними та дитячими громадськими об'єднаннями  стосовно реалізації молодіжної політики у громаді.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

3.

Забезпечити участь активної молодi у форумах, конференцiях, що спрямованi на вирiшення актуальних молодiжних питань.

 

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

4.

Проводити заходи до Дня молодi, Дня Незалежності України, Дня міста, що сприяють пiдвищенню iнтересу молодi до проблем державотворення, розвитку демократiї та громадянського суспiльства, участi молодi у реалiзацiї державної молодiжної полiтики.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

5.

Проводити молодіжні форуми, що спрямовані на вирiшення актуальних питань молоді.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

6.

Проводити навчання, тренінги, семінари, круглі столи та інші заходи з питань патріотичного виховання молоді та популяризації національної культури.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

7.

Забезпечити участь молоді у заходах з питань патріотичного виховання молоді та популяризації національної культури.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

8.

Проводити молодіжні заходи до державних свят України.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

9.

Проводити заходи з метою популяризації культури, традицій, звичаїв, побуту, фольклору українського народу.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

10.

Проводити заходи з метою виховання у молоді правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державних символів – Герба, Прапора, Гімну України.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

11.

Сприяти розширенню туристично-краєзнавчої роботи для молоді, спрямованої на відродження національних традицій, формування національної свідомості дітей, підлітків та молоді.

 

 

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Тетіївський районний народний історико-краєзнавчий музей.

2019-2022 р.р

12.

Проведення освітньо-інформаційних, туристично-краєзнавчих екскурсій, позакласної роботи з вивчення історії рідного краю.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Тетіївський районний народний історико-краєзнавчий музей..

2019-2022 р.р

13.

Організовувати заходи та проводити конкурси зі сприяння патріотичному вихованню молоді до своєї країни і міста, в т.ч. - «Я-українець!», «Я-люблю Тетіївську ОТГ!», «Це-моя громада!» «Модна вишиванка», інші

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою).

2019-2022 р.р

14.

Проводити нагородження грамотами, стипендіями, подарунками талановиту молодь, що бере активну участь у розв’язанні актуальних соціально-економічних проблем громади, залучається до волонтерського руху.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту.

2019-2022 р.р

15.

Створення умов для підвищення соціальної активності молоді з числа переселенців із тимчасово окупованих територій та зони проведення АТО.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

16.

Проведення культурно-мистецьких та освітньо-виховних заходів, спрямованих на ознайомлення з історією та традиціями Тетіївської ОТГ  для дітей та молоді з тимчасово окупованих територій та зони проведення АТО

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою).

2019-2022 р.р

 

 

 

 1. Підтримка творчих ініціатив та сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді

 

1.

Сприяти проведенню молодіжних творчих заходів до відзначення державних свят, зокрема, Дня Незалежності України, Дня Конституції, Дня Соборності, Дня молоді України, інші.

 

 

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

2.

Проводити молодіжні заходи до відзначення свят, зокрема, Різдва Христового, Великодніх свят, Івана Купала,Св.Миколая, Св.Валентина, інші

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

3.

Організовувати заходи з популяризації молодіжної творчості, зокрема, літературні вечори, фотовиставки,танцювальні майстер-класи, флешмоби, квести та інші.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

4.

Сприяти реалізації проектів, спрямованих на співпрацю навчальних закладів з молодіжними та дитячими об'єднаннями у галузі інтелектуального розвитку молоді

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

5.

Організовувати та забезпечувати участь молодіжних делегацій в фестивалях, виставках, конкурсах, форумах, творчих змаганнях, семінарах та інших заходах, в т.ч. і за межами Тетіївської ОТГ.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

6.

Організовувати та проводити культурно-масові заходи, творчі  форуми, фестивалі для молоді.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

7.

Організовувати проведення суспільно корисних заходів та акцій для підлітків та молоді в місцях масового відпочинку Тетіївської ОТГ.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

8.

Організовувати заходи із інформування молоді про перспективи і проблеми при користуванні інформаційними технологіями: Інтернет, соціальних мереж.

Відділ культури,релігії,молоді та спорту, Молодіжна рада(за згодою)

2019-2022 р.р

 

 

 

           Секретар ради                                               С.М.Денисюк

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь