Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

«Програма щодо відшкодування витрат за надані пільги з телекомунікаційних послуг пільговим категоріям населення Тетіївської об’єднаної громади на 2018 -2022 роки»

 

«Програма щодо відшкодування витрат за надані пільги

з  телекомунікаційних послуг пільговим  категоріям населення  Тетіївської об’єднаної  громади на 2018 -2022 роки

1.  Паспорт Програми

1. 

Ініціатор розроблення

Програми

 

Управління  соціального захисту населення   Тетіївської райдержадміністрації

2. 

Підстава для розробки Програми

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»,

Бюджетний кодекс України,

Закон України « Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

3. 

Розробник Програми

Управління  соціального захисту населення   Тетіївської райдержадміністрації

4. 

Співрозробники Програми

                       -

5. 

Відповідальний виконавець Програми

Управління  соціального захисту населення   Тетіївської райдержадміністрації

6. 

Головний розпорядник бюджетних коштів

Управління  соціального захисту населення   Тетіївської райдержадміністрації

7. 

Термін реалізації Програми

                         2018-2022 роки

 

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 Міський бюджет

9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього:

 

 

 

в межах фінансових можливостей

Розділ.1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Конституція України гарантує соціальний захист і гідний рівень життя кожному громадянину України. Соціальний захист – один з суттєвих механізмів подолання бідності, підтримка соціально незахищених верств населення та надання пільг  громадянам, які відповідно до чинного законодавства України мають таке право.

         Незважаючи на те, що держава докладає зусиль по соціальному захисту осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги, залишається ще ряд проблем, які потребують розв’язання на місцевому рівні, в тому числі і за рахунок місцевих бюджетів.

При прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік »  видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування наданих пільг окремим категоріям громадян на послуги зв’язку  відповідно до діючого законодавства України, не передбачені.

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", виключно Законами України визначаються пільги щодо оплати житлово-комунальних, транспортних послуг і послуг зв'язку та критерії їх надання. Державні соціальні гарантії є обов'язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.

Згідно до ч. 3 ст. 63 Закону України "Про телекомунікації" та п. 63 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 за № 295, телекомунікаційні послуги споживачам, які мають установлені законодавством України пільги з їх оплати, надаються операторами, провайдерами телекомунікацій відповідно до законодавства України.

З 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)», яким органам місцевого самоврядування передані повноваження ухвалювати рішення про надання окремих видів пільг для низки категорій громадян, для яких раніше ці пільги забезпечувала держава. Зокрема йдеться про  відшкодування наданих пільг окремим категоріям громадян на послуги зв’язку  .

Статті 89, 91 Бюджетного кодексу України передбачають видатки з місцевого бюджету на державні програми соціального захисту окремих категорій громадян та соціальне забезпечення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Місцеві органи виконавчої влади, які володіють ситуацією на місцях та можуть оперативно впливати на її зміну, мають можливість самостійно визначати обсяг пільг та передбачати видатки, забезпечуючи при цьому контроль за ефективним і цільовим використанням коштів на зазначені цілі.

В умовах поглиблення децентралізації влади та розширення повноважень органів місцевого самоврядування одним із ключових завдань є наближення фінансування послуг до рівня, де вони надаються.

Дії органів місцевого самоврядування щодо реалізації програми регламентуються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативними актами.

           Програм органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо відшкодування   витрат пов’язаних з наданням послуг з встановлення телефону по пільговій  вартості  та знижки на абонентську плату за користування телефоном   раніш не затверджено.

               Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України « Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Закону України « Про телекомунікації», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», постанови Кабінету  Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».

           Вжиття системних заходів щодо соціальної підтримки пільгових категорій населення дозволить підняти рівень соціальної захищеності окремих категорій громадян.

Розділ.2.  Мета    Програми.

          Головною метою Програми є реалізація державної політики в галузі соціального  захисту населення окремих категорій населення Тетіївської об’єднаної громади шляхом фінансового забезпечення  витрат пов’язаних з наданням послуг з встановлення телефону по пільговій  вартості  та знижка на абонентську плату за користування телефоном.

     На території  Тетіївської об’єднаної громади проживає  більше 700 осіб, які відповідно до чинного законодавства України мають право  на пільги з оплати за  телекомунікаційні послуги щомісячно.

Розділ.3. Завдання Програми.

          Знижка соціальної напруги серед населення Тетіївської об’єднаної громади.

          Головним завданням  даної  Програми  буде відшкодування витрат пов’язаних з наданням послуг з встановлення телефону по пільговій  вартості  та знижка на абонентську плату за користування телефоном пільговим категоріям громадян Тетіївської об’єднаної громади.

Розділ 4. Заходи щодо   реалізації  Програми.

       Керуючись законодавством України для вирішення даної проблеми розроблені заходи, спрямовані на фінансування витрат пов’язаних з наданням пільг з оплати послуг зв’язку та відшкодування пільгової вартості встановлення телефону окремим категоріям громадян.

На реалізацію Програми у 2018 році потреба у коштах становить    204,0 тис. грн.(Двісті чотири тисячі гривень)                                                                       

Розділ.5. Механізм реалізації Програми.

      Порядок є нормативно-правовим актом, який визначає механізм здійснення видатків з районного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, проведення відшкодування вартості встановлення телефону та знижки на абонентну плату за користування телефоном, громадянам, які мають таке право відповідно до Закону України Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та які перебувають на обліку в базі Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №117 від  29.01.2003р. «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».

        Відповідно до вимог чинного законодавства відшкодування за надані пільги з послуг зв’язку здійснюється на підставі укладеного договору з організацією - надавачом пільгових послуг та поданих ними щомісячних Розрахунків щодо вартості послуг телефонного зв’язку,  наданих пільговикам (форма “2-пільга)  на  паперовому  та електронному вигляді.

Надавач  пільгових послуг до 5 числа місяця, що настає за звітнім надає до управління соціального захисту населення райдержадміністрації розрахунки вартості пільг, наданих у звітному періоді та підписує з управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації Акт звіряння  розрахунків за надані послуги  на перше число  (форма 3-пільга).

Фінансування програми здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань. Управління  фінансів Тетіївської райдержадміністрації здійснює фінансування Програми через управління  соціального захисту населення для подальшого перерахування коштів організації-надавачові пільгових послуг.

Розділ 6. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми

       Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів,        передбачених у міському бюджеті за відповідним напрямком та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. Конкретний розмір фінансових показників програми визначається відповідним рішенням  Тетіївської міської  ради на відповідний бюджетний рік.

      Програма  може  коригуватись  виходячи  з  фінансових  можливостей   міського бюджету.

 Виходячи з фінансових можливостей міського бюджету, для забезпечення реалізації Програми у 2018 році необхідна сума виділених коштів складає  204,0 тис. грн.. (Двісті чотири тисячі гривень)

Розділ 7. Координація та контроль за виконанням Програми.

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає управління соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації.

Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають щомісячно  управлінню  фінансів Тетіївської райдержадміністрації.

Розділ 8. Очікувані результати від виконання Програми

           Реалізація Програми забезпечить поліпшення  стану захищеності пільгових категорій населення району.        

 

             Секретар ради                                   С.М.Денисюк

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь