Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про внесення змін до Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2018-2022 роки

ПРОГРАМА

компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян  на залізничному транспорті приміського сполучення

 на 2018-2022 роки

                                    

  Паспорт Програми

Ініціатор розроблення програми

Управління соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації

Розробник програми

Управління соціального захисту населення Тетіївської райдержадміністрації

Співрозробники програми

Підприємство – перевізник: Виробничий підрозділ «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

Відповідальні виконавці програми

Відділи соціального захисту населення  та обліку і звітності виконавчого комітету Тетіївської міської ради, Виробничий підрозділ «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»

Термін реалізації програми

2018-2022 роки

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

  Міський бюджет

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

В межах фінансових можливостей

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

   Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України: Законів України „ Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",  "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про охорону дитинства", постанов Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" та від 16 серпня 1994 року № 555 "Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354"; від 16.12.2009 № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» " – окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду  на залізничному  приміському транспорті.

Згідно з Законом України “Про залізничний транспорт” пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.

До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законодавством.

 Відповідно до Закону України від 20 грудня 2016 року №1789-VIII „Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України ”,  який набрав чинності  1 січня 2017 року, компенсаційні витрати перевізникам за перевезення окремих категорій громадян здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, а не за рахунок субвенції з державного бюджету.

     Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, постільки  пільговим категоріям громадян  Тетіївської територіальної громади проблематично скористатися правом на пільговий проїзд  на залізничному транспорті  приміського сполучення через відсутність фінансового ресурсу, а перевізник несе фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

       Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2018-2022 роки   направлена на організацію відшкодування перевізнику вартості пільгового перевезення окремих категорій громадян, яким законодавством  України надано право безоплатного проїзду.

Фінансування Програми здійснюється у межах фактичних коштів, передбачених у міському бюджеті, та  інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. Конкретний розмір фінансових показників програми визначається відповідним рішенням міської ради на відповідний бюджетний рік.

 

 

 

                                          Розділ 2. Мета Програми

Метою Програми є реалізація державної політики в галузі соціального захисту населення окремих категорій населення Тетіївської територіальної громади  шляхом фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян  на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів  місцевого бюджету.

Розділ 3. Завдання Програми

Зниження соціальної напруги серед населення громади.

Компенсація вартості перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів місцевого бюджету  згідно з укладеним з підприємством-перевізником договором.

Розділ 4. Механізм реалізації Програми

Порядок проведення розрахунку втрат доходів виробничого підрозділу «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за безоплатний проїзд на приміських поїздах окремих категорій громадян визначає процедуру прийняття від суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення громадян, щомісячних облікових форм про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, створених на основі відомостей продажу квитків.

За рахунок коштів  місцевого бюджету  здійснюється компенсація втрат доходу від безоплатних перевезень окремих категорій громадян  на залізничному транспорті приміського сполучення.

Проведення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом  приміського сполучення здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1359 “Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян”.

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні розрахунків компенсаційних виплат за рахунок коштів місцевого бюджету, визначається у відповідності до замовлення на види та обсяги пільгових перевезень та порядку компенсації збитків перевізника від пільгових перевезень згідно з положеннями статті 9 Закону України “Про залізничний транспорт”, а саме додатком «Перелік окремих категорій пасажирів, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом приміського сполучення відповідно до чинного законодавства».

Пільги надаються мешканцям Тетіївської міської територіальної громади  на підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус окремої категорії пасажира-пільговика.

Компенсація втрат доходу виробничого підрозділу «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця « за виконання безоплатних перевезень окремих категорій пасажирів здійснюється на підставі укладеного підприємством-перевізником договору з виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

Для отримання компенсації втрат доходу виробничому підрозділу «Козятинська дирекція залізничних перевезень» регіональна філія «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця « від безоплатного перевезення окремих категорій пасажирів необхідно щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, надавати до виконавчого комітету Тетіївської міської ради звіт про втрати доходу від безоплатних перевезень окремих категорій пасажирів (облікові форми), які підписуються та скріплюються печаткою Перевізника та акти звіряння розрахунків за надані послуги  за формою «3-пільга» .

Фінансування здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань.

Розділ 5. Джерела та обсяг фінансування заходів Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету  в межах видатків, затверджених міським бюджетом  за відповідним напрямком, виходячи з фінансових можливостей міського бюджету на відповідний рік.

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає виконавчий комітет Тетіївської міської ради..

Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити окремі категорії громадян  пільговим проїздом на залізничному транспорті приміського сполучення та отримати підприємством-перевізником відшкодування втрачених доходів.

 

Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких здійснюються компенсаційні відшкодування у приміських поїздах

1. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них (в т.ч. АТО);

2. Інваліди війни 1-3 груп;

3. Особа, яка супроводжує інваліда війни 1-ї групи;

4. Члени сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців.

5. Громадяни, віднесені до категорії 1;

6. Громадяни-учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2;

7. Діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою.

8.  Інваліди 1-3 груп;

9. Дитина-інвалід;

10. Особа, яка супроводжує інваліда I групи або дитину-інваліда.

11. Пенсіонери за віком;

12. Діти з багатодітних сімей;

13. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь