Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІД 29.05.2018 РОКУ

Дата: 30.05.2018 16:26
Кількість переглядів: 10

 

      УКРАЇНА

  ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   РІШЕННЯ

 

 «29»  травня 2018 року №  54

м Тетіїв

Про схвалення та винесення на

затвердження сесії ради Правил

благоустрою міста та сіл ОТГ

       Розглянувши та обговоривши Правила  благоустрою міста та сіл ОТГ, керуючись Законом України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

В И Р ІШ И В:

      Схвалити та винести на затвердження сесії ради Правила благоустрою міста та сіл ОТГ.

 

              Міський голова                                        Р.В. Майструк

 

  УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 «29»  травня 2018 року №  55

м Тетіїв

Про схвалення та винесення на

затвердження сесії ради Правил

з організації збирання, перевезення

та  утилізації відходів на території

м. Тетієва  та сіл ОТГ, затвердження

норм  їх  накопичення

       Розглянувши та обговоривши Правила  з організації збирання, перевезення та  утилізації відходів на території  м. Тетієва  та сіл ОТГ, затвердження  норм  їх  накопичення , керуючись Законом України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р ІШ И В:

          Схвалити та винести на затвердження сесії ради  Правила   з організації збирання, перевезення та  утилізації відходів на території  м. Тетієва  та сіл ОТГ, затвердження  норм  їх  накопичення.

 

              Міський голова                                        Р.В. Майструк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 «29»  травня 2018 року №  56

м Тетіїв

 

Про схвалення та винесення на

затвердження сесії ради Плану

модернізації  та оптимізації  мережі

навчальних закладів Тетіївської

міської ОТГ  на 2018-2020 роки

 

        Розглянувши та обговоривши План  модернізації  та оптимізації  мережі навчальних закладів Тетіївської  міської ОТГ  на 2018-2020 роки, керуючись Законом України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

                                              В И Р ІШ И В:

       Схвалити та винести на затвердження сесії ради План  модернізації  та оптимізації  мережі навчальних закладів Тетіївської  міської ОТГ  на 2018-2020 роки.

 

              Міський голова                                        Р.В. Майструк

 

                                                                           Додаток

                                                             до рішення виконавчого комітету

                                                             від 29.05.2018р. № 56

 

План модернізації та оптимізації мережі

закладів освіти Тетіївської міської ОТГ

на 2018-2020 роки

№ з/п

Заходи з модернізації та оптимізації мережі навчальних закладів

Терміни виконання

Відповідальні особи

  1.  

Вивчити стан розвитку мережі навчальних закладів, визначення її ефективності щодо задоволення потреб населення у високоякісних освітніх послугах, соціальної та економічної доцільності, перспектив модернізації відповідно до демографічних показників, рівня міграції, стану ринку праці, фінансування, а також коригування мережі та модернізації опорних закладів освітніх округів  відповідно до потреб та економічних можливостей регіону.

2018–2020

Координаційна рада

  1.  

Визначити орієнтовні обсяги регіонального замовлення на освітні послуги відповідно до державних стандартів освіти, навчальних програм, базового навчального плану за результатами щорічного аналізу стану та перспектив розвитку наявної мережі навчальних закладів.

2018–2020

Координаційна рада

  1.  

Провести  детальний аналіз:

3.1.стану будівель навчальних закладів, потреби у будівництві, капітальному ремонті, реконструкції об’єктів, обсягу відповідного фінансування, наявності необхідних приміщень, внутрішніх вбиралень, водогонів, систем опалення, їдалень, спортивних залів, майстерень;

3.2.розташування навчальних закладів різних типів відносно місць проживання учнів;

3.3.потреби у створенні навчально-виховних комплексів, освітніх округів;

  1. можливостей транспортної системи, порівняльної картосхеми розташування навчальних закладів і їх транспортної доступності;

3.5.демографічної ситуації з прогнозуванням дитячого контингенту на наступні три роки;

3.6.рівня попиту населення на освітні послуги (з урахуванням потреби у поглибленому вивченні окремих предметів, допрофільній та профільній підготовці, мови навчання, форм організації навчально-виховного процесу, змінності навчання, забезпечення варіативності освітніх послуг для задоволення індивідуальних запитів учнів, зокрема обдарованої молоді, осіб, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, а також дітей з особливими освітніми потребами);

3.7.пропозицій навчальних закладів щодо об’єднання в освітні округи;

3.8.пропозицій територіальних громад щодо необхідності створення освітніх округів, реорганізації та ліквідації навчальних закладів;

3.9.освітніх запитів національних меншин;

3.10.рівня забезпеченості педагогічними кадрами, іншими спеціалістами;

3.11.відповідності оснащення навчальних закладів сучасним вимогам;

3.12.потреби у пришкільних інтернатах, гуртожитках;

3.13.інформації про результативність і ефективність діяльності навчальних закладів, перспектив зайнятості молоді;

3.14.можливостей концентрації та ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових ресурсів регіону для урізноманітнення форм організації навчання і виховання, підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

3.15.у разі закриття навчальних закладів - рішень територіальних громад, рівня організації навчання учнів, підвезення до інших навчальних закладів, забезпечення автотранспортом, працевлаштування вивільнених педагогічних кадрів та персоналу;

3.16.економіки регіону за галузями, розподілу зайнятого і незайнятого населення, кон’юктури ринку праці;

3.17.фінансування галузі освіти в регіоні протягом останніх 10 років, обсягу витрат на одного учня (вихованця) та відповідності фінансовим нормативам;

3.18.ризиків, пов’язаних з оптимізацією мережі навчальних закладів (їх створенням, реорганізацією та ліквідацією), об’єднанням у навчально-виховні комплекси, створенням освітніх округів, а також адміністративних перешкод;

3.19.актуальності модернізації мережі навчальних закладів та обраних для цього методів, реалістичності виконання планів, тенденцій розвитку варіативності освіти в регіоні відповідно до національних та світових тенденцій, альтернативних варіантів і результатів виконання планів.

Червень-серпень 2018

Координаційна рада

  1.  

Припинення набору до 10 класу:

  • Черепинське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»;
  • Голодьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів;

2018-2019

 

Управління

освіти ВК Тетіївської міської ради

5.

 

Реорганізація з пониженням ступеня:

 

- Стадницьке  НВО «ЗОШ І-ІІІ ст.– дитячий садок»  у Стадницьке  НВО «ЗОШ І-ІІ ст.– дитячий садок»  ;

- Горошківське  НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» у Горошківське  НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок»;

- Бурковецьке НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок» у  Бурковецьке НВО «ЗОШ І ступеня-дитячий садок»

2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

Управління

освіти ВК Тетіївської міської ради

 

6.

 

 

 

Модернізація освітніх округів (забезпечення сучасними навчальними кабінетами, розширення курсів, факультативів, спецкурсів за вибором, забезпечення навчальних комп’ютерних комплексів опорних загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійними інтерактивними дошками, тощо).

2018-2019

Управління

освіти ВК Тетіївської міської ради

7.

 

Відкриття  додаткової групи у  Тетіївському закладі дошкільної освіти «Калинка»

Серпень 2018

Управління

освіти ВК Тетіївської міської ради

8

Реорганізація Дібрівського НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок» в Комунальний заклад  «Дібрівський аграрний ліцей»

2018

Управління

освіти ВК Тетіївської міської ради

                     

                  Секретар ради                                                           С.Денисюк

 

          УКРАЇНА

          ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 «29» травня  2018 року  № 60

м Тетіїв

 

Про розгляд  тарифів  на послуги

з водопостачання  та водовідведення

для І-ї групи споживачів, запропонованих

ВУ ВКГ «Тетіївводоканал»

 

            Розглянувши звернення ВУ ВКГ «Тетіївводоканал»,  щодо розгляду тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення для І-ї групи споживачів, представлені ними розрахунки, керуючись пп.2 п.а ст. 28 та пп. 2 п. б ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Винести на обговорення територіальної громади міста  запропоновані ВУ ВКГ «Тетіївводоканал» тарифи на водопостачання  в розмірі 19 грн 57 коп. та водовідведення в розмірі 43 грн. 02 коп. для споживачів І-ї групи  (населення).    
  2. Громадське обговорення тарифів провести згідно діючого законодавства.

 

Міський голова                                           Р.В.Майструк

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь