Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІД 28.01.2021

Дата: 16.03.2021 11:09
Кількість переглядів: 48

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

28.01.2021 р.                                  Тетіїв                                  №  1

 

 

Аналіз і узагальнення пропозицій,

заяв і скарг громадян, що надійшли

до виконавчого комітету Тетіївської

міської ради в 2020 році

 

       Заслухавши та обговоривши інформацію начальника загального відділу виконавчого комітету Тетіївської міської ради Гріщенко Н.В. про аналіз і узагальнення пропозицій, заяв і скарг громадян, що надійшли до виконавчого комітету та старостинських округів в 2020 році, виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                                         В И Р І Ш И В:

 

 1. Інформацію  начальника загального відділу виконавчого комітету Тетіївської міської ради Гріщенко Н.В. прийняти до відома (додається).

 

2.Начальнику загального відділу виконавчого комітету Тетіївської

міської ради Гріщенко Н.В.:

 

 •   Систематично проводити  аналіз і узагальнення питань порушених

            громадянами в письмових і усних зверненнях, виявляти і ставити

            питання перед виконавчим комітетом про усунення причин, що

            породжують повторні і колективні скарги.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

    (секретаря)  виконкому. 

 

 

             Перший заступник

          міського голови                                           Василь КИЗИМИШИН

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

28.01.2021 р.                                  Тетіїв                             №  2

 

  Про затвердження Положення 

  про порядок ведення договірної

  роботи у виконавчому комітеті

  Тетіївської міської ради

 

З метою запровадження єдиного порядку ведення договірної роботи у виконавчому комітеті Тетіївської міської ради, впорядкування договірної роботи, врегулювання відносин, пов’язаних з організацією договірно-правового забезпечення, визначення процедури укладення, реєстрації, зберігання та ведення обліку договорів, що укладаються від імені виконавчого комітету Тетіївської міської ради, керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                              В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Положення про порядок ведення договірної  роботи

    у виконавчому комітеті  Тетіївської міської ради (додається).

 

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Тетіївської  

    міської ради забезпечити виконання вимог Положення про порядок  

    ведення договірної роботи у виконавчому комітеті Тетіївської міської

    ради .

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого

    заступника  міського голови Кизимишина В.Й.

 

 

        Перший заступник

        міського голова                                          Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

             Додаток

до рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 р. № 2

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок ведення договірної роботи

у виконавчому комітеті Тетіївської міської ради

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативно-правових актів і визначає порядок підготовки проєктів договорів, їх укладення та контролю за їх виконанням у  виконавчому комітеті Тетіївської міської ради.

1.2. Положенням визначені загальні засади організації робіт з укладення, виконання договорів та контролю за їх виконанням, реєстрації, зберігання і ведення реєстру договорів.

1.3. Положення є обов’язковим для виконання посадовими особами та працівниками виконавчого комітету Тетіївської міської ради, які беруть участь у веденні договірної роботи.

У кожному структурному підрозділі виконавчого комітету Тетіївської  міської ради, що бере участь у веденні договірної роботи, визначається працівник, який, відповідно до посадової інструкції, забезпечує ведення цієї роботи.

Недотримання встановленого порядку ведення договірної роботи тягне за собою відповідальність винних у цьому осіб згідно з чинним законодавством України.

1.4. Договірна робота має сприяти:

виконанню зобов’язань для задоволення потреб виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

забезпеченню виконання договірних зобов’язань в усіх сферах діяльності;

економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових та інших видів ресурсів;

зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричиняють.

1.5. До договірної роботи належить:

підготовка та розгляд проєктів договорів, що надійшли від іншої сторони (контрагента);

погодження проєктів договорів структурними підрозділами виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

реєстрація та зберігання укладених договорів;

контроль за виконанням договорів.

1.6. Договори, додаткові угоди та документи, що є додатками до цих договорів та додаткових угод, укладаються у письмовій формі.

 

II. Підготовка проєкту договору

 

2.1. Договори, стороною в яких виступає виконавчий комітет Тетіївської міської ради, укладаються за результатами проведеної процедури державної закупівлі товарів, робіт та послуг. У випадку, якщо така закупівля не підпадає під вимоги законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, договори укладаються за резолюцією міського голови або особи, яка виконує його обов’язки.

2.2. Проєкт договору готується та супроводжується структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради, до компетенції якого належать питання, що становлять предмет договору (далі - структурний підрозділ, що супроводжує договір).

     Проєкт договору може розроблятися будь-якою зі сторін, що домовляються, крім типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови.

2.3. Підготовка проєкту договору здійснюється на підставі службової (доповідної) записки чи іншого документа, у якому зазначається про необхідність укладання договору з відповідною резолюцією міського голови або особи, яка виконує його обов’язки.

2.4. Проєкт договору візується заінтересованими структурними підрозділами в порядку, визначеному в додатку 1.

Разом із проєктом договору до структурного підрозділу подається листок погодження проєкту договору (додаток 2).

2.5. Під час укладення договору структурний підрозділ, що супроводжує договір, виконує роботи щодо аналізу та первинного погодження з можливими виконавцями - суб’єктами господарювання проєкту договору, а саме:

    2.5.1 отримує від контрагента копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію платника податку, наказу про призначення на посаду уповноваженої особи, яка підписуватиме договір з боку контрагента або довіреність на уповноважену особу, яка буде підписувати договір, із зазначенням відповідних повноважень, якщо такі повноваження не визначені статутом (положенням), витягу із статуту (положення), довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), інших дозвільних документів на реалізацію товару, виконання робіт, надання послуг. Вищезазначені документи мають бути засвідчені печаткою та підписом уповноваженої особи контрагента;

2.5.2 здійснює перевірку договірних документів на їх відповідність актам законодавства;

2.5.3 аналізує прийнятність для виконавчого комітету Тетіївської міської ради вартості товарів, робіт і послуг за договором;

2.5.4 отримує погодження міського голови або особи, яка виконує його обов’язки, на укладення договору шляхом проставляння резолюції на службовій (доповідній) записці чи іншому документі, у якому зазначається про необхідність укладення договору.

2.6. Вартість договору погоджується сторонами до початку його виконання і залежить від ефективності, якості, строку виконання договору та інших критеріїв оцінки. Виконавчий комітет Тетіївської міської ради має право укладати договори в межах бюджетних асигнувань.

2.7. Договір повинен містити:

2.7.1 дату та місце укладення договору;

2.7.2 предмет, об’єкт договору;

2.7.3 інформацію про кожну зі сторін за договором (найменування,    

         відомості про представників тощо);

2.7.4 зобов’язання (права та обов'язки сторін) за договором;

2.7.5 загальну вартість договору (ціну договору);

2.7.6 способи забезпечення виконання зобов’язань за договором (неустойка,  

        завдаток, порука, гарантія, застава);

2.7.7. порядок здійснення розрахунків за договором;

2.7.8 порядок розгляду спорів;

2.7.9 строк дії договору, порядок внесення змін, умови розірвання договору  

        та припинення його дії;

2.7.10 відповідальність сторін за договором;

2.7.11 обставини непереборної сили;

2.7.12 реквізити сторін (юридичні адреси, банківські реквізити);

2.7.13 інші умови, що не суперечать законодавству.

 

2.8. За необхідності в договорі передбачається, що якщо в процесі виконання договору виявиться неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого його використання, виконавець зобов’язаний призупинити його виконання, повідомивши негайно про це замовника. У цьому випадку сторони зобов’язані у 30-денний або інший, обумовлений в договорі строк, розглянути питання про доцільність продовження виконання договору.

2.9. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за договором сторони передбачають у договорі відповідальність у межах чинного законодавства.

2.10. Розбіжності, що виникають між сторонами під час підготовки проєкту договору або укладення договору, зі сторони виконавчого комітету Тетіївської міської ради розглядаються структурним підрозділом, який супроводжує договір, із залученням, у разі необхідності, відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

2.11. У випадку наявності заперечень щодо умов проєкту договору, стосовно яких не можна досягти згоди шляхом усних домовленостей, сторона, яка одержала його, складає та підписує належним чином оформлений протокол розбіжностей, про що робиться застереження в договорі, та не пізніше 20-денного строку надсилає іншій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом із договором.

      Протокол розбіжностей готує структурний підрозділ, що висловив такі заперечення.

      Сторона, яка одержала протокол розбіжностей, зобов’язана розглянути його, вжити заходів до врегулювання розбіжностей з іншою стороною, включити до договору всі прийнятні пропозиції.

2.12. Додатки до договору, специфікації, календарні плани тощо, які містять технічні умови відповідного договору, візуються структурним підрозділом, що супроводжує договір.

      Примірник договору, який залишається у виконавчому комітеті Тетіївської міської ради, візується уповноваженими працівниками структурних підрозділів, які брали учать у його укладенні.

Віза проставляється як на лицьовому, так і на зворотньому боці останнього аркуша договору, якщо місця для візування на лицьовому боці останнього аркуша документа недостатньо.

2.13. Структурний підрозділ, що супроводжує проєкт договору, координує роботу, пов'язану з процедурою укладення договору.

2.14. Кількість примірників визначається кількістю сторін договору.

2.15. У разі відсутності зауважень проєкт договору візується відповідними структурними підрозділами та подається на підпис міському голові або особі, яка виконує його обов’язки.

2.16. Договір має бути підписаний лише тією уповноваженою особою, прізвище якої зазначено в преамбулі та реквізитах договору. Підписання договорів іншими особами та проставляння риски біля посади належної особи не допускається.

2.17. Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронночислового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

2.18. Укладений договір реєструється юридичним відділом  виконавчого комітету Тетіївської міської ради в журналі обліку договорів, примірна форма якого додається (додаток 3).

2.19. Зміни та доповнення до договору укладаються в тому ж порядку, що і договір.

2.20. Особливості укладення договорів за результатами проведеної процедури закупівлі за державні кошти:

2.20.1 річний план закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти, який затверджується відповідно до законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, є базовим планом щодо укладення договорів.

2.20.2 однією зі складових тендерної документації є основні умови до проєкту договору, які обов'язково мають бути включені до договору про закупівлю.

2.20.3 проєкт договору або основні умови, які обов’язково мають бути включені до договору про закупівлю, попередньо перед проведенням процедури закупівлі візуються відповідальним виконавцем і передаються на розгляд та візування до відповідних структурних підрозділів.

2.20.4 після проведення процедури закупівлі, визначення переможця та оформлення виконавцем - суб’єктом господарювання договору останній передається відповідальним структурним підрозділам для візування.

 

III. Порядок приймання товарів, виконаних робіт, наданих послуг

 

3.1. Приймання товарів здійснюється за накладною, а приймання робіт та послуг оформлюється двостороннім актом, який складається сторонами і є підставою для взаємних розрахунків.

 

3.2. Структурний підрозділ, який супроводжує договір, перевіряє достовірність складання актів та накладних.

 

3.3. Зі сторони виконавчого комітету Тетіївської міської ради акт підписується членами комісії, яка створена та персональний склад якої затверджений рішенням виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

Проєкт рішення про створення комісії вноситься на розгляд виконавчого комітету Тетіївської міської ради заступником міського голови, начальником відділу обліку та звітності виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

3.4. Замовник у строк, встановлений договором, зобов’язаний направити виконавцю підписану накладну (акт) або мотивовану відмову від приймання товарів (робіт, послуг). У випадку мотивованої відмови замовника від приймання товарів (робіт, послуг) сторони складають двосторонній акт з переліком необхідних доробок, які виконуватимуться за рахунок виконавця у відповідні строки.

 

IV. Розрахунки за договором

 

4.1. Розрахунки за виконані за договором зобов’язання здійснюються на підставі вартості, визначеної договором, з урахуванням фактичного виконання сторонами договірних зобов’язань та відповідно до строків платежів, передбачених договором (за умови поетапності виконання замовлення).

 

4.2. У договорі може бути передбачена як одноразова, так і поетапна оплата вартості зобов’язань за договором у встановлений сторонами термін.

Конкретна схема фінансування визначається в договорі, враховуючи вимоги чинного законодавства.

 

4.3. У випадку дострокового виконання договору може передбачатись його дострокове прийняття і оплата за ціною, визначеною в договорі.

 

V. Підстави для зміни або розірвання договору

 

5.1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом, та вчинюється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Сторона, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, надсилає пропозицію щодо цього іншій стороні в строки, зазначені в такому договорі.

Сторона, яка отримала пропозицію про зміну або розірвання договору, має відповісти на неї. Якщо сторони не досягли згоди щодо зміни або розірвання договору, а також у разі неотримання відповіді в встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, спір вирішується в судовому порядку.

У випадку виникнення необхідності внесення за згодою сторін змін до договору, проєкт таких змін готується структурним підрозділом, що супроводжує договір.

 

5.2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною, а також в інших випадках, встановлених договором або законом.

 

5.3. У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов (предмету, місця, строків виконання тощо).

У разі розірвання договору зобов’язання сторін припиняються, про що робиться відмітка в журналі реєстрації договорів.

 

VI. Контроль за виконанням договорів

 

6.1. З метою ведення контролю за виконанням умов договору юридичний відділ виконавчого комітету Тетіївської міської ради веде журнал обліку договорів.

     Такий облік має забезпечити створення документальної бази для аналізу причин невиконання договірних зобов’язань, розробки заходів щодо запобігання та усунення цих причин, сприяти правильному розгляду претензії та позовів контрагентів.

 

6.2. Контроль за своєчасністю підготовки, візування та виконання договорів покладається на структурний підрозділ, що супроводжує договір.

 

6.3. Структурний підрозділ, що супроводжує проєкт договору, здійснює контроль за своєчасністю реєстрації, виконанням умов договору щодо порядку розрахунків, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, наданих товарів (робіт, послуг) за договором.

 

6.4. Юридичний відділ виконавчого комітету Тетіївської міської ради здійснює контроль у частині відповідності вимогам чинного законодавства положень, викладених у проєкті договору.

 

VII. Порядок реєстрації, зберігання та ведення реєстру договорів,

що укладаються виконавчим комітетом Тетіївської міської ради

 

7.1. Реєстрацію, зберігання та ведення реєстру міжнародних договорів, меморандумів, угод про співпрацю (співробітництво), інших договорів - здійснює юридичний відділ виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

7.2. Упродовж одного робочого дня після укладення виконавчим комітетом Тетіївської міської ради договору всі його оригінальні примірники подаються до відповідного структурного підрозділу, визначеного в п. 7.1 цього розділу, для реєстрації. Передачу на реєстрацію примірників договору здійснює структурний підрозділ, що супроводжує договір.

 

7.3. Для реєстрації разом із примірниками договору подаються:

7.3.1 службова (доповідна) записка чи інший документ, де зазначається необхідність укладення договору з резолюцією міського голови або особи, яка виконує його обов’язки;

7.3.2 оригінали додатків до договору, що є його невід’ємною частиною, копії документів, що обґрунтовують підстави його укладення.

 

7.4. За результатами розгляду вказаних документів здійснюється реєстрація договору, присвоюється дата і номер реєстрації на всіх його примірниках. У разі подання на реєстрацію примірників договору з присвоєними реєстраційними номерами контрагентів номер реєстрації виконавчого комітету Тетіївської міської ради ставиться через дріб.

 

7.5. Один з примірників договору (з візами відповідних структурних підрозділів) після реєстрації зберігається юридичним відділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради, визначеним у п. 7.1 цього розділу. Інші примірники договору повертають структурному підрозділові, який супроводжує договір, для передачі контрагентам.

 

7.6. Дані про зареєстрований договір вносяться в установленому порядку до реєстру договорів. Видача працівникам виконавчого комітету Тетіївської міської ради оригінальних примірників договорів, які зберігаються у юридичному відділі виконавчого комітету Тетіївської міської ради, здійснюється під розписку з дозволу його керівника (заступника керівника) або особи, яка виконує їх обов’язки. У разі необхідності може видаватись виписка з реєстру договорів, завірена підписом відповідального працівника відповідного структурного підрозділу. Зареєстровані договори та їх реєстри підлягають зберіганню відповідно до затвердженої номенклатури справ.

 

7.7. Реєстр договорів ведеться в журналі реєстрації договорів, укладених виконавчим комітетом Тетіївської міської ради (додаток 3).

 

VIII. Відповідальність за ведення договірної роботи

 

8.1. Відповідальність за підготовку та розгляд проєктів договорів, що надійшли від іншої сторони (контрагента), погодження проєктів договорів структурними підрозділами виконавчого комітету Тетіївської міської ради, контроль за виконанням договорів, перевірку відповідності товарів, виконуваних робіт і послуг умовам укладених договорів покладається на структурний підрозділ, що супроводжує договір.

 

8.2. Відповідальність за правильність складання кошторисів, специфікацій до договорів покладається на відділ обліку та звітності виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

8.3. Відповідальність за достовірність вказаних в договорі банківських реквізитів виконавчого комітету Тетіївської міської ради, своєчасність реєстрації договору, здійснення фінансових операцій покладається на відділ обліку та звітності виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

8.4. Відповідальність за відповідність договорів та додаткових угод вимогам чинного законодавства покладається на юридичний відділ виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

Перший заступник

міського голови                                           Василь КИЗИМИШИН

 

Додаток 1

до Положення про порядок ведення договірної роботи у виконавчому комітеті Тетіївської міської ради

(пункт 2.4)

 

Порядок підготовки проектів та укладання договорів

виконавчим комітетом Тетіївської міської ради

 

 1. Управління, відділ виконавчого комітету Тетіївської міської ради, що підготували або отримали проєкт договору, додають до проєкту листок погодження та іншу необхідну документацію (заяви, листи, ліцензії, протоколи засідань тендерного комітету тощо). Керівник управління (відділу) першим візує проєкт.

 

 1. З метою з’ясування можливості фінансування даного  проєкту договору, виявлення порушень бюджетного законодавства, з’ясування наявності у проєкті договору суми договору, штрафних санкцій, проєкт договору погоджується з посадовою особою (начальником-головним бухгалтером) відділу обліку та звітності виконавчого комітету Тетіївської міської ради, про що робиться відмітка у листку погодження.

 

 1. З метою визначення необхідності в укладанні даного договору, з’ясування чи проведена належним чином переддоговірна робота, чи є в наявності всі необхідні документи, проект договору погоджується із заступником міського голови, який координує роботу управління (відділу), що готував чи отримав проєкт договору. Для цього заступнику міського голови подається проєкт договору разом з листком погодження та письмовим обґрунтуванням зацікавленого підрозділу в необхідності укладання даного договору. Про погодження проєкту договору заступником міського голови робиться відмітка у наданому листку погодження.

 

 1. Після погодження проєкту договору з вищевказаними (зацікавленими) особами, з метою з’ясування чи дотримані у договорі усі суттєві умови для договорів певного виду, чи відповідає договір чинному законодавству України, договір проходить юридичну експертизу. Всі проекти договорів обліковуються і реєструються юридичним відділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

 1. Після погодження договору юридичним відділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради, договір подається на підпис міському голові або його заступникам, секретарю міської ради, керуючому справами виконкому  згідно з розподілом обов’язків.

 

 1. Після укладання договору (коли на обох примірниках договору будуть підписи та печатки сторін), копія договору надається до юридичного відділу виконавчого комітету Тетіївської міської ради разом з копією листа погодження.

 

Перший заступник

міського голови                                           Василь КИЗИМИШИН

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

28.01.2021 р.                               Тетіїв                                   № 6

 

 

Про винесення на обговорення Статуту

Тетіївської міської територіальної громади

 

        Керуючись ст.19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тетіївської  міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Винести на обговорення Статут Тетіївської  міської територіальної

    громади (додається).

 

 1. Відділу електронного урядування  та зв’язків з громадськістю   

  виконавчого комітету Тетіївської міської ради забезпечити оприлюднення   

  даного рішення на офіційному веб-сайті міської ради.

 

3. Юридичному відділу провести аналіз поданих жителями громади,   

    пропозицій

 

4.  Подати на розгляд та затвердження сесії Тетіївської міської ради  Статут

    Тетіївської міської територіальної громади з урахуванням пропозицій,

    згідно  законодавства.

 

 

 

              Перший заступник

              міського голови                                           Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

                                                                                                      Додаток

                                                                    до рішення виконавчого комітету

                                                                    від 28.01.2021р. № 6

 

СТАТУТ

ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

 

                                                     ЗМІСТ

 

 1.  

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………..4

Стаття 1. Статут Тетіївської міської територіальної громади…………4

Стаття 2. Символіка територіальної громади…………………………...4

Стаття 3. Місцеві свята…………………………………………………...5

Стаття 4. Почесні відзнаки територіальної громади…………………....5

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ ПРАВ ЖИТЕЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ………………………………………………………………………5

Стаття 5. Права жителів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення…………………………………………………...5

Стаття 6. Обов’язки жителів територіальної громади……………………..6

Стаття 7. Гарантії прав жителів територіальної громади………………....7

РОЗДІЛ ІІІ. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ………… 7

Стаття 8. Форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення………………………………………….………..7

Стаття 9. Місцеві вибори та місцевий референдум………………………...8

Стаття 10. Загальні збори громадян за місцем проживання……………….8

Стаття 11. Місцеві ініціативи…………………………………………….8

Стаття 12. Громадські слухання………………………………………….8

Стаття 13. Звернення громадян та електронні петиції, як особлива форма колективного звернення громадян……………………………………………..9

Стаття 14. Консультації з громадськістю……………………………….9

Стаття 15. Участь жителів територіальної громади в консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування...........................................................................................9

Стаття 16. Участь жителів територіальної громади в роботі контрольно-наглядових органах юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради……………………………………………………………………………..…9

Стаття 17. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету……………..9

Стаття 18. Органи самоорганізації населення…………………….……10

РОЗДІЛ ІV. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ………………………….10

Стаття 19. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади та їх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства…………………………………………….…...10

Стаття 20. Взаємовідносини Тетіївської міської територіальної громади з іншими територіальними громадами…………………………………….…11

Стаття 21. Участь в асоційованих організаціях і міжнародна співпраця……………………………………………………………….…11

РОЗДІЛ V. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ……….12

Стаття 22. Засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб…………………………..12

Стаття 23. Форми здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб…………………12

Стаття 24. Громадська експертиза……………………………………………...13

РОЗДІЛ VІ. ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ……………………………………………...…13

Стаття 25. Засади розвитку територіальної громади………………………13

Стаття 26. Планування розвитку територіальної громади………………...13

Стаття 27. Охорона довкілля………………………………………………...…13

Стаття 28. Застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування розвитку територіальної громади…………………………..…14

Стаття 29. Розвиток науки й освіти, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, культури та мистецтва……………………………………………………….14

РОЗДІЛ VІІ. ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕТІЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ………………………………………..14

Стаття 30. Засади звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, депутатів місцевої ради перед територіальною громадою…14

Стаття 31. Звітування міського голови……………………………………...15

Стаття 32. Звітування депутатів Ради………………………………………...…16

Стаття 33. Звітування старости……………………………………………...16

РОЗДІЛ VІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………….16

 

ПРЕАМБУЛА

 

Тетіївська міська рада Білоцерківського району Київської області, як повноважний представник Тетіївської міської територіальної громади, до якої входять населені пункти: місто Тетіїв; села: Бурківці, Високе, Галайки, Голодьки, Горошків, Денихівка, Дзвеняче, Тарасівка, Дібрівка, Дубина, Кашперівка, Клюки, Кошів, Михайлівка, Перше травня,  Ненадиха, Одайпіль, П’ятигори, Молочне, Росішки, Скибинці, Стадниця, Степове, Тайниця, Теліжинці, Черепин, Черепинка, Григорівка.

 

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статут Тетіївської міської територіальної громади

1. Статут Тетіївської міської територіальної громади (далі за текстом – Статут) є основним локальним нормативно-правовим актом Тетіївської міської територіальної громади, що приймається Тетіївською міською радою (далі за текстом – Рада) від імені та в інтересах територіальної громади на основі Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших актів законодавства України з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей організації та здійснення місцевого самоврядування Тетіївською міською територіальною громадою.

2. Статут є обов’язковим для виконання всіма органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади (державними органами) та/або їхніми територіальними підрозділами, іншими юридичними особами та громадськими формуваннями, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території громади, їх посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на відповідній території.

3. Інші акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади повинні прийматися з урахуванням положень Статуту та відповідати йому.

Стаття 2. Символіка територіальної громади

1. Територіальна громада має власну символіку – герб, прапор та гімн, які відображають історичні, культурні, духовні особливості та традиції територіальної громади.

2. Опис та порядок використання символіки територіальної громади визначається окремим Положенням, яке затверджується рішенням Тетіївської міської ради.

Стаття 3. Місцеві свята

1. День міста Тетієва відзначається щорічно в першу суботу травня.

2. День кожного із сіл Тетіївської міської територіальної громади визначається щорічно у дату, визначену рішенням Ради.

3. Рішенням Ради можуть встановлюватись інші місцеві свята.

 

Стаття 4. Почесні відзнаки територіальної громади

1. Особи, які зробили значний внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади, підвищення добробуту її жителів, примноження культурних, духовних надбань та інших цінностей, зміцнення місцевого самоврядування і демократії, нагороджуються почесними відзнаками територіальної громади.

2. Порядок нагородження почесними відзнаками територіальної громади визначаються Положенням про почесні відзнаки Тетіївської міської територіальної громади, яке затверджується рішенням Ради.

РОЗДІЛ ІІ ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ ПРАВ ЖИТЕЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

Стаття 5. Права жителів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення

 

1. Права жителів територіальної громади на участь у вирішені питань місцевого значення, гарантовані Конституцією та законами України, не можуть бути обмежені.

2. Процедури та правила, передбачені цим Статутом, прийняті виключно з метою встановлення загальних, чітких, недискримінаційних і прозорих механізмів реалізації права участі жителів громади у вирішенні питань місцевого значення, забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у громаді.

3. При вирішенні питань місцевого значення жителі територіальної громади мають право:

 1. подавати індивідуальні та колективні звернення органам і посадовим особам місцевого самоврядування, одержувати на них відповіді у встановлені законодавством строки;
 2. бути включеними у встановленому порядку до складу консультативно-дорадчих органів при Тетіївській міській раді та її виконавчих органах;
 3. одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність Ради, міського голови, виконавчих органів Ради та їх посадових осіб у спосіб, передбачений законодавством та іншими нормативно-правовими актами;
 4. одержувати копії актів Ради, міського голови, виконавчих органів Ради та їх посадових осіб у порядку, визначеному законодавством;
 5. брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій у порядку й у формах, встановлених законодавством України;
 6. брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;
 1. брати участь у розподілі частини видатків місцевого бюджету через механізм громадського бюджету;
 2. бути присутніми на засіданнях Ради, її постійних комісій, виконавчого комітету в порядку, встановленому цим Статутом, регламентами Ради та її виконавчого комітету;
 3. на виступ на пленарному засіданні Ради, засіданні постійної комісії у порядку, встановленому Радою, на засіданні виконавчого комітету в порядку, встановленому виконавчим комітетом;
 4. на особистий прийом депутатами Ради, міським головою, іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування;
 5. на ознайомлення з проектами актів органів місцевого самоврядування;
 6. брати участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб, засновниками яких є Рада;
 7. на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
 8. брати участь у реалізації форм участі територіальної громади в місцевому самоврядуванні, визначених цим Статутом, а також іншими рішеннями Ради;
 9. користуватися іншими правами, передбаченими Конституцією та актами законодавства України.

 

Стаття 6. Обов’язки жителів територіальної громади

 

1.Жителі територіальної громади зобов’язані:

 1. проявляти повагу до гідності кожної людини, вірувань, традицій, історії, національної та/або етнічної самобутності осіб та/або груп осіб, сприяти забезпеченню рівності інших прав і свобод осіб та/або груп осіб, які проживають чи на інших законних підставах перебувають у межах територіальної громади;

2) утримуватися від будь-яких форм дискримінації;

3) шанобливо ставитися до традицій, звичаїв територіальної громади, її самобутності, історії такультури;

4) сприятисталомурозвиткутериторіальноїгромадитаїїнаселенихпунктів;

5) шанобливотаощадливоставитисядомайна,коштів,землі,природнихресурсівтериторіальноїгромади,атакожоб’єктівспільноївласностітериторіальнихгромад Білоцерківського району області, розташованих у межа Тетіївської міської територіальної громади;

6) поважатисимволікутериторіальноїгромадиівикористовуватиїїтількизапризначенням;

7) реалізовувати свої права, свободи та законні інтереси з повагою до прав жителів територіальної громади та інших осіб, які на законних підставах проживають (перебувають) у межах територіальної громади, до інтересів держави та територіальної громади.

2. Обов’язки жителів територіальної громади в частині, що не суперечить Конституції та законам України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які проживають (перебувають) у межах територіальної громади.

 

Стаття 7. Гарантії прав жителів територіальної громади

 

1. Рада, її депутати, виконавчі органи та посадові особи забезпечують реалізацію прав та законних інтересів жителів територіальної громади у межах, визначених Конституцією та законами України.

2. Жителям територіальної громади гарантується право на участь у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених до відання територіальної громади та її органів, у порядку і формах, визначених Конституцією та актами законодавства України, цим Статутом та іншими рішеннями Ради.

3. Захист та реалізація прав і свобод людини та громадянина, які закріплені в Конституції та законах України, визначають зміст і спрямованість діяльності органів міського самоврядування територіальної громади.

4. Органимісцевогосамоврядуваннятаїхпосадовіособиусвоїйдіяльностізобов’язані надаватипріоритетнезначенняслужіннюінтересамтериторіальноїгромадитазабезпеченнюусімїїжителямреальноїможливостіреалізуватиїхправа.

5. Рішення та дії органів і посадових осіб місцевого самоврядування не можуть обмежувативстановленихКонституцієютазаконамиУкраїниправісвободлюдинитагромадянина.

6. Реалізація жителями територіальної громади своїх прав, свобод та законних інтересів не повинна призводити до порушення прав і свобод інших осіб, а також інтересів територіальної громади, суспільства чи держави в цілому.

РОЗДІЛ ІІІ ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

Стаття 8. Форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

 

 1. Формами безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:
  1. місцеві вибори;
  2. місцевий референдум;
  3. загальні збори громадян за місцем проживання;
  4. місцеві ініціативи;
  5. громадські слухання;
  6. звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції;
  7. консультації з громадськістю;
  8. участь у консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування;
  9. участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради;
 1. участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення розвитку територіальної громади та/або голосування за них (громадський бюджет, бюджет місцевих проектів);
 2. участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;
 3. інші форми участі, передбачені законодавством.
 1. Можливість використання особою певної форми участі у вирішенні питань місцевого значення визначається Конституцією та законами України.

 

Стаття 9. Місцеві вибори та місцевий референдум

 

 1. Засади, організація і порядок проведення місцевого референдуму та місцевих виборів визначаються законами України.

 

Стаття 10. Загальні збори громадян за місцем проживання

 

1. Загальнізборигромадянзамісцемпроживанняєформоюїхбезпосередньоїучастіу вирішенні питань місцевогозначення.

2. Порядок ініціювання, організації, проведення загальних зборів громадян за місцем проживання та порядок урахування результатів загальних зборів органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначається Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання.

 

Стаття 11. Місцеві ініціативи

1. Місцева ініціатива – це форма участі жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого самоврядування шляхом ініціювання розгляду Радою будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

2. Порядок ініціювання, організації збору підписів та внесення місцевої ініціативи на розгляд Ради визначається Положенням про місцеві ініціативи в Тетіївській міській територіальній громаді.

 

Стаття 12. Громадські слухання

 

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких жителі територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

2. Предметом громадських слухань можуть бути будь-які питання, віднесені Конституцією та законами України до відання місцевогосамоврядування.

3. Пропозиції, які вносяться за громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевогосамоврядування.

4. Порядок ініціювання, організації, проведення громадських слухань та врахування їх результатів органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначається Положенням про громадські слухання в Тетіївській міській територіальній громаді.

 

Стаття13.Зверненнягромадянтаелектронніпетиціїякособливаформаколективного зверненнягромадян

 

1. Порядок звернення громадян України до органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, засновником яких є Рада, їх посадових осіб визначаєтьсязаконом.

2. Особи, які не є громадянами України і законно перебувають у межах територіальної громади, мають таке саме право на подання звернення, як і громадяни України, якщо іншене передбачено міжнароднимидоговорами.

3. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до органів місцевого самоврядування територіальної громади, що здійснюється через офіційний веб-сайт Ради або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, щодо будь-якого питання, котре належить до компетенції Ради та її виконавчих органів.

4. Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до Тетіївської міської ради таїївиконавчихорганів,строкузборупідписівтощовизначаютьсяПоложеннямпропорядок розглядуелектронноїпетиції,адресованоїРаді,їївиконавчиморганам.

 

Стаття 14. Консультації з громадськістю

 

1. Органимісцевогосамоврядуваннятаїхпосадовіособипроводятьконсультаціїзгромадськістюзпитань,щоналежатьдоїхкомпетенції.

2. Порядок проведення консультацій з громадськістю визначається Положенням про консультації з громадськістю в територіальній громаді.

 

Стаття 15. Участь жителів територіальної громади в консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування

 

1. Притаїївиконавчихорганахможутьутворюватисяконсультативно-дорадчіоргани,метоюякихєпідготовкапропозиційщодовдосконаленняроботиорганівмісцевогосамоврядування,участьурозробленніпроектіврішеньзважливихпитаньмісцевогозначення.

2. Порядокутвореннятаформироботиконсультативно-дорадчихорганіввизначаються положеннями, затвердженими відповідним органом місцевого самоврядування, при якому вони створюються.

Стаття 16. Участь жителів територіальної громади в роботі контрольно-наглядових органах юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради

1. Жителі територіальної громади можуть брати участь в роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради на умовах, визначених відповідними актами законодавства України, з метою забезпечення прозорості й ефективності їх роботи, здійснення контролю за прийняттям рішень щодо діяльності цих осіб.

2. Порядокучастіувідповіднихконтрольно-наглядовихорганахвизначаєтьсянормами відповідногозаконодавства.

 

Стаття 17. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету

 

1. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету – це демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення розвитку територіальної громади та/або голосування за них. Це спосіб визначення напрямів використання видаткової частини міського бюджету за допомогою прямого волевиявлення жителів територіальної громади.

2. Форми та порядок безпосередньої участі територіальної громади у розподілі коштів місцевого бюджету визначаються Радою, а результати участі територіальної громади у розподілі коштів місцевого бюджету обов’язково враховуються Радою при плануванні бюджету на відповідний рік.

3. Громадський бюджет територіальної громади (далі – громадський бюджет) – це частина бюджету розвитку місцевого бюджету, за рахунок якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, виконання робіт та на дання послуг відповідно до оформлених в установленому порядку проектів, що стали переможцями конкурсного відбору.

4. Кошти громадського бюджету спрямовуються на реалізацію проектів розвитку територіальної громади, які надійшли до від жителів територіальноїгромади.

5. Порядок проведення конкурсного відбору проектів, які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету, визначається Положенням про громадський бюджет Тетіївської міської територіальної громади, що затверджується Радою.

 

Стаття 18. Органи самоорганізації населення

 

1. Органи самоорганізації населення є елементом системи місцевого самоврядування й однією з форм участі членів Тетіївської міської територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом.

 1. За ініціативою жителів Рада може надавати дозвіл на створення будинкових, вуличних, квартальних та інших органів самоорганізації населення і у порядку, визначеному законодавством, наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

РОЗДІЛ ІV ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ

 

Стаття 19. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади та їхніх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства

 

 1. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства здійснюються шляхом:
 1. сприяння діяльності будь-яким законно сформованим інститутам громадянського суспільства, їх максимального залучення до участі у вирішенні питань місцевого значення;
 2. неупередженій та однаковій підтримці законної діяльності усіх інститутів громадянського суспільства, що зареєстровані чи на інших законних підставах діють у межах територіальної громади;
 3. залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки проекту місцевого бюджету, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій;
 4. забезпечення доступу будь-яких осіб, що на законних підставах перебувають у межах Тетіївської міської територіальної громади, до консультацій та правової допомоги (у тому числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського суспільства;
 5. стимулювання волонтерської діяльності.
 1. Порядок взаємовідносин органів місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади із політичними партіями, органами виконавчої влади та іншими суб’єктами владних повноважень не є предметом регулювання цього Статуту та визначається Конституцією та актами законодавства України.

 

Стаття 20. Взаємовідносини територіальної громади з іншими територіальними громадами

 

1. Взаємовідносини Тетіївської міської територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами здійснюються на принципах добросусідства, партнерства та взаємної вигоди.

2. З метою налагодження взаємовідносин, реалізації спільних проектів між територіальною громадою та іншими територіальними громадами можуть укладатися відповідні договори.

3. Співробітництво територіальних громад здійснюється у визначеному законодавствомУкраїни.

4. Територіальна громада може об’єднуватися з іншими територіальними громадами в порядку, визначеному законом.

 

Стаття 21. Участь в асоційованих організаціях і міжнародна співпраця

 

1. Органи місцевого самоврядування територіальної громади з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади можуть об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання.

2. Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися владні повноваження органів місцевого самоврядування територіальноїгромади.

3. Органи місцевого самоврядування в інтересах територіальної громади можуть брати участь у міжмуніципальній, транскордонній та міжнародній співпраці, організовувати співробітництво з міжнародними організаціями у різних сферах суспільного життя.

4. Співпраця територіальної громади з іншими територіальними громадами, асоціаціями органів місцевого самоврядування та їх добровільними об’єднаннями, міжнародними організаціями тощо реалізовується через обмін офіційними делегаціями, проведення спільних заходів, реалізацію спільних проектів, а також іншими передбаченими актами законодавства України способами.

РОЗДІЛ V ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

 

Стаття 22. Засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 

1. Здійснення громадського контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади ґрунтується на Конституції та актах законодавства України,Європейськійхартіїмісцевогосамоврядування,цьомуСтатутітаіншихактахРади.

2. Громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється з метою захисту прав, свобод та законних інтересів жителів територіальної громади, їїінтересів.

3. Громадськийконтрользадіяльністюорганівтапосадовихосібмісцевогосамоврядування здійснюється на основі такихпринципів:

 1. відкритості та прозорості;
 2. пріоритетності прав людини та громадянина;
 3. законності;
 4. добровільності та безоплатної участі у здійсненні громадського контролю;
 5. неупередженості, об’єктивності та достовірності;
 6. сприяння досягненню балансу приватних та публічних інтересів при вирішенні питань місцевого значення;
 7. сприяння недопущенню перешкоджання здійсненню законного громадського контролю;
 8. професійності та компетентності учасників громадського контролю;
 9. взаємодії жителів територіальної громади та органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 23. Форми здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 

 1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади та їх посадових осіб здійснюється шляхом:
 1. забезпечення органами місцевого самоврядування територіальної громади та їх уповноваженими посадовими особами права кожного на доступ до публічної інформації у обсягах, передбачених актами законодавства України;
 2. звітування міського голови, депутатів Ради, старост про їх роботу згідно з вимогами чинного законодавства;
 3. участі жителів територіальної громади у роботі консультативно-дорадчих органів, що створюються при Раді або її виконавчих органах;

 

 

 1. подання індивідуальних чи колективних звернень громадян України та/або осіб, які не є громадянами України і законно перебувають на її території, із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, заяв або клопотань щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних й особистих прав і законних інтересів та скарг про їх порушення;
 2. громадської експертизи діяльності органів місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади та їх посадових осіб;
 3. використання інших форм, передбачених законодавством.

 

Стаття 24. Громадська експертиза

 

1. Громадська експертиза діяльності органів місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади та їх посадових осіб є складовою механізму демократичного управління, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства дослідження, аналізу та оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх урахування цими органами у своїй роботі.

2. Громадська експертиза діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що затверджується рішенням Ради.

РОЗДІЛ VІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 25. Засади розвитку територіальної громади

 

 1. Основні напрями розвитку територіальної громади базуються на концепції сталого та збалансованого розвитку усіх сфер її соціально-економічного, політичного і культурного життя.

 

Стаття 26. Планування розвитку територіальної громади

 

1. Планування розвитку територіальної громади є інструментом управління її розвитком, який визначає бажане майбутнє територіальної громади та способи його досягнення, базується на аналізі зовнішнього оточення та внутрішнього потенціалу територіальної громади і полягає у формуванні узгоджених дій, на реалізації яких концентруються її ресурси.

2. Планування розвитку територіальної громади здійснюється зметою:

 1. підвищення спроможності територіальної громади;
 2. раціонального використання ресурсів територіальної громади;
 3. досягнення бажаного рівня благоустрою території, стану інфраструктури та якості життя жителів територіальної громади;

 

 

 

 1. ідентифікації та інтеграції інтересів жителів територіальної громади, суб’єктів господарювання, інших суб’єктів, органів місцевого самоврядування територіальної громади та держави;
 2. підвищення результативності контролю за досягненням поставлених цілей розвитку.

3. Рада затверджує такі документи з планування розвитку:

1) програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади та її окремих населених пунктів;

2) цільові програми з інших питань місцевого самоврядування;

3) місцеві програмиприватизації;

4) місцеві містобудівні програми та генеральні плани забудови населених пунктів територіальноїгромади;

5) інші документи з планування розвитку територіальної громади.

 

Стаття 27. Охорона довкілля

 

1. Діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування з охорони довкілля і вирішення екологічних проблем територіальної громади спрямовується на захист навколишнього природного середовища через підготовку і реалізацію цільових проектів з метою забезпечення сприятливих екологічних умов для проживання, праці та відпочинку людей, а також формування системи контролю за станом навколишньогосередовища.

2. Рада затверджує цільові програми покращення екологічного стану території територіальної громади, включає екологічні розділи до документів з планування її розвитку, вирішує питання виділення бюджетного фінансування на охоронудовкілля.

3. Рада та виконавчий комітет не менше двох разів на рік розглядають на своїх засіданнях питання щодо екологічної ситуації на території територіальної громади і контролю за ходом виконання запланованих заходів із її покращання.

 

Стаття 28. Застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування розвитку територіальної громади

 

1. Під час розроблення документів з планування розвитку територіальної громади, проєкту місцевого бюджету на наступний рік, проектів інших рішень нормативно-правового характеру обов’язково проводиться їх гендерно-правова експертиза.

2. Гендерно-правова експертиза передбачає аналіз проектів актів Ради та її виконавчих органів на відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Стаття 29. Розвиток науки й освіти, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, культури та мистецтва

 

1. Органами місцевого самоврядування забезпечується розвиток соціально-гуманітарної

2. Основні напрями і пріоритети соціально-гуманітарного розвитку територіальної громади визначаються радою при складанні документів з планування розвитку територіальної громади.

РОЗДІЛ VІІ ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕТІЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

 

Стаття 30. Загальні засади звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, депутатів місцевої ради перед територіальною громадою

 

1. Звітуванняорганівмісцевогосамоврядуваннятаїхпосадовихосібздійснюєтьсязметоюзабезпеченняпрозоростідіяльностіорганівмісцевогосамоврядуваннятаїхпосадових осіб,атакожінформуваннянаселенняпровирішенняпитаньмісцевогозначення.

2. Просвоюроботупередтериторіальноюгромадоюзвітують:

 1. міський голова;
 2. депутати Ради;
 3. староста – перед жителями населених пунктів відповідного старостинського округу.

3. Звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою відбувається у порядку, визначеному законодавством.

4. Про час і адомляє не ніж за сім до дня на Міський голова або уповноважена ним особа забезпечує невідкладне оприлюднення інформації про час та місце звітування зазначених у частині 2 цієї статті осіб на власних ресурсах Ради.

5. Відкритазустрічзтериторіальноюгромадоюорганізовуєтьсятаздійснюєтьсяуспосіб, якийдозволяєжителямтериторіальноїгромадипоставитизапитання,висловитиня та податипропозиції.

6. Звітування перед Радою відбувається на її пленарнихзасіданнях.

7. Письмові звіти, надані особами, переліченими у п. 2 цієї статті, оприлюднюються на офіційному сайті (за наявності) та розміщуються у вільному доступі у приміщенні не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати зустрічі з територіальною громадою. звіту має забезпечити його своєчасне подання уповноваженій особі Ради для попереднього оприлюднення.

 

Стаття 31. Звітування міського голови

 

 1. Міський голова звітує перед територіальною громадою на відкритій зустрічі не менше одного разу на рік.
 2. Звіт міського голови перед територіальною громадою включає, крім інформації про його діяльність, відомості про:
 1. реалізацію стратегічних і програмних документів розвитку територіальної громади;
 2. виконання місцевого бюджету;
 3. план роботи на наступний звітний період;
 4. результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану – відповідні причини;
 5. інші питання місцевого значення.

3. Міський голова звітує про роботу виконавчих органів Ради на пленарному засіданні Ради на вимогу не менше як половини депутатів від загального складу Ради в будь-який визначений ними термін.

4. Звіт міського голови перед Радою включає доповідь про його роботу та роботу виконавчих органів Ради за звітний період, інформацію про хід і результати виконання місцевого бюджету, реалізацію затверджених Радою стратегічних і програмних документів розвитку територіальної громади, а також відомості про роботу його заступників, відповіді на запитання депутатів Ради.

5. За результатами звітування голови Рада може прийняти рішення, яке містить оцінку діяльності міського голови за звітний період, доручення та рекомендації, спрямовані на реалізацію повноважень голови тощо.

Стаття 32. Звітування депутатів Ради

 1. Депутати Ради не менше одного разу на рік звітують про свою роботу перед територіальною громадою, у тому числі про:
 1. діяльність у Раді та її органах, зокрема, але не виключно, – про присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій Ради;
 2. роботу у виборчому окрузі;
 3. прийняті Радою та її органами рішення, хід їх виконання;
 4. особисту участь в обговоренні, прийнятті та організації виконання рішень Ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.
 1. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців.

Стаття 33. Звітування старости

1. Старостазвітуєпереджителяминаселенихпунктів,розташованихнатериторіївідповідногостаростинськогоокругу,навідкритійзустрічінеменшеодногоразунарік.

2. Звітстаростипереджителяминаселенихпунктів,розташованихнатериторіївідповідногостаростинськогоокругу,включаєвсебе,крімінформаціїпройогодіяльність,відомості про:

 1. реалізацію документів з планування розвитку територіальної громади в частині, що стосується населених пунктів, розташованих на території відповідного старостинського округу;
 2. виконання місцевого бюджету в частині, що стосується відповідного старостинського округу;
 3. план роботи на наступний звітний період;
 4. результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану – відповідні причини;
 5. інші питання місцевого значення.

3. ЗвітстаростипередРадоювключаєдоповідьпройогороботузазвітнийперіод,інформаціюпрохідівиконаннямісцевогобюджетувчастині,щостосуєтьсявідповідногостаростинськогореалізаціюзатвердженихРадоюдокументівзплануваннярозвиткутериторіальноїгромадивчастині,щостосуєтьсянаселенихпунктів,розташованихна територіївідповідногостаростинськоговідповідіназапитаннядепутатів

4. За результатами звітування старости Рада може прийняти рішення, яке містить оцінку його діяльності за звітний період, доручення та рекомендації, спрямовані на реалізацію повноважень старости, тощо.

РОЗДІЛ VІІІ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього здійснюєтьсяРадою.

2. ПропозиціїщодовнесеннязмінтадоповненьдоСтатутумаютьправоподаватинарозгляд голова, депутати Ради, виконавчий комітет та жителі територіальної громади в порядку внесення місцевоїініціативи.

3. Статут підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

4. Рішення про затвердження цього Статуту, текст Статуту, а також рішення про внесення змін до статуту оприлюднюються у порядку, визначеному ч. 5 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Статут та зміни чи доповнення до нього вводяться у дію з моменту їх державноїреєстрації.

5. Контроль за виконанням Статуту здійснюють Рада та її виконавчі органи, міський голова та жителі територіальноїгромади.

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

28.01.2021 р.                                  Тетіїв                             №  7

 

  Про розгляд Програми профілактики злочинності

  та сприяння діяльності правоохоронних органів

  Національної поліції на території Тетіївської   

  територіальної  громади на 2021 -2025  роки

 

                Заслухавши та обговоривши  проект Програми  профілактики злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території Тетіївської  територіальної  громади на 2021 -2022 роки,

       відповідно статті 38  Закону  України " Про місцеве самоврядування в            

       Україні,"  виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                                                              В И Р І Ш И В:

                               

      1.  Подати на розгляд сесії міської ради  проект Програми  профілактики

           злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів Національної

           поліції на території Тетіївської  територіальної  громади на 2021 -2025 роки 

           ( додається).

 

      2.  Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника          

          міського голови Кизимишина В.Й.

 

        Перший заступник

        міського голова                                          Василь КИЗИМИШИН

 

                                                                           Додаток

                                                                             до рішення виконавчого комітету  

                                                                              від 28.01.2021 р. № 7

 

Проєкт Програми профілактики злочинності

та сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території Тетіївського району

 на 2021 -2025 роки

 

 1. Паспорт цільової програми профілактики злочинності та сприяння діяльності органам Національної поліції на території  Тетіївської громади на 2021-2025 роки

 

1.1

Ініціатор та розробник програми

 

1.2

Співрозробник програми

 

1.3

Відповідальний виконавець програми 

Тетіївська ОТГ, Тетіївське ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області,

1.4

Термін реалізації програми

2021-2022 роки

1.5

Етапи виконання програми

Перший  етап у  2021 році

Другий етап у  2022 році

Третій етап у 2023 році

Четвертий етап  у 2024 році

П’ятий етап у 2025 році

1.6

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

1 077 174 тис. грн.

 

1. Стан криміногенної ситуації та основні проблеми її подолання.

 

Профілактика злочинності має велике суспільне значення . Незважаючи  на заходи, які вживаються Тетіївським відділенням поліції щодо профілактики та попередження злочинних проявів. Оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. Найпоширенішими злочинами є різноманітні крадіжки, нанесення різного ступеню тілесних ушкоджень, більша частина яких скоюється у стані алкогольного сп’яніння.

Гострою проблемою постає питання транспортування померлих осіб як від природних смертей, так і в дорожньо – транспортних пригодах при отриманні тяжких тілесних ушкоджень, при вбивствах та інших смертей різного характеру. Організація поховання вищезазначених осіб проводиться з відома Національної поліції України.

Також постає питання забезпечення публічного порядку на території Тетіївського району, комплексне використання сил та засобів в системі єдиної дислокації, своєчасне маневрування нарядами, забезпечення 100 відсотковою щільністю перекриття маршрутів за умов перевищення науково - обґрунтованих норм по навантаженню дільничних офіцерів поліції та працівників груп реагування патрульної поліції в обслуговуванні населення.

            З цих причин мобілізація сил для боротьби з криміналітетом ускладнюється тим, що оперативні підрозділи періодично відволікаються для охорони публічного порядку. З року в рік зростає число поставлених на облік, які вживають наркотичні засоби, які з причин низького ступеню зайнятості і працевлаштування допускають правопорушення.

            Розповсюджений характер набувають злочини, пов’язані із незаконним заволодінням транспортними засобами та скоєння ДТП. Малоефективними є запобіжні заходи з протидії рецидивної злочинності, надання раніше судимим допомоги в соціальній адаптації.

Вкрай ускладнює своєчасність реагування на заяви про кримінальні правопорушення та інші події застарілий автопарк, недостатність спецтехніки, озброєння, засобів зв’язку,  паливно – мастильних матеріалів.

 

2. Організаційне забезпечення боротьби зі злочинністю,

зв'язок із громадськістю.

 

1. Забезпечувати постійне стеження та аналіз за станом оперативної обстановки в районі із зосередженням уваги на виявленні факторів, що впливають на загострення криміногенної ситуації.

З урахуванням таких факторів і особливостей громади, вжити заходи, спрямованні на попередження проявів, насамперед проти державної безпеки, особистості, у сфері охорони публічного порядку та економіки.  

 

Тетіївське відділення поліції за участю прокуратури району

 Термін виконання : щоквартально

2.  В засобах масової інформації (далі ЗМІ) висвітлювати найбільш резонансні злочини та заходи, що приймаються Тетіївським відділенням ГУ Національної поліції в Київській області по їх розкриттю.

Тетіївське відділення поліції

Термін виконання: постійно

 

3.  В напрямках співпраці з громадськістю:

 

3.1. Згідно графіку проводити зустрічі керівництва відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області з населенням при цьому використовувати можливості міських мас-медіа, також проводити звітування перед населенням на виїздних прийомах громадян.

 

3.2. Проводити підготовку інформаційних та аналітичних публікацій в пресі..

 

3. Організаційне забезпечення реалізації громадянами України

наданого їм Конституційного права на звернення, покращення, удосконалення організації їх особистого прийому

 

1. Аналізування стану дотримання Закону України «Про звернення громадян» - вирішення звернень громадян та надання відповідей авторам, терміни розгляду звернень  громадян, розгляд скарг громадян, особистий прийом громадян, приймати заходи щодо поліпшення цієї роботи та інше.

 

Тетіївське відділення поліції за участю місцевої прокуратури,  Тетіївська ТГ

Термін виконання:  щоквартально

 

2 . Забезпечення постійного моніторингу громадської думки щодо служб  Тетіївського відділення, діяльність яких викликає найбільш нарікань громадян, формування негативних рис, які виявляють працівники поліції під час спілкування з громадянами.

 

Тетіївське відділення поліції, Тетіївська ТГ

Термін виконання:  постійно

 

4. Заходи у сфері захисту життя, здоров’я, честі

та гідності людини, її майна від злочинних посягань

 

1. З метою підвищення рівня боротьби зі злочинністю і забезпечення  публічної безпеки, вжити заходи щодо виявлення осіб, які незаконно використовують зброю, вибухові пристрої та інші загально небезпечні предмети і речовини. Особливу увагу приділити викриттю, документуванню та знешкодженню злочинних груп, відпрацюванню їх на причетність до нерозкритих злочинів.

Тетіївське відділення поліції

Термін виконання:  постійно

 

2. На підставі аналізу криміногенної ситуації в громаді, організовувати і проводити оперативно-профілактичні відпрацювання населених пунктів громади із складною оперативною обстановкою.

Тетіївське відділення поліції при сприянні Тетіївської ТГ

Термін виконання:  постійно

 

         3. Провести облік житла, де проживають особи похилого віку, самотні особи, визнанні недієздатними, психічно хворі, хворі на алкоголізм та наркоманію, інші особи, які потребують опіки, з метою забезпечення їх особистої безпеки та недопущення незаконного відчуження майна.

Тетіївське відділення поліції, Тетіївська ТГ, комунальні підприємства громади

    Термін виконання:  постійно

 

4. З метою захисту прав найбільш незахищених верств населення, в першу чергу – пристарілих та самотніх громадян, забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України. Здійснювати  соціальний супровід громадян, особливо жінок та неповнолітніх, які зазнали насильства в сім’ї.

 служба  у справах дітей та сім’ї                                                                                                                                                            Тетіївської  ТГ, Тетіївське  ВП

Термін виконання:  постійно

 

5. Започатковувати проведення нарад за участю представників правоохоронних органів, молодіжних громадських організацій, районних  організацій політичних партій, ЗМІ з питань забезпечення охорони прав і свобод громадян, законності та проведення правопорядку під час проведення масових заходів громадсько-політичного та культурно-мистецького характеру.

Тетіївське відділення поліції, Тетіївська ТГ, ЗМІ

 

 

5. Забезпечення захисту державного майна

та бюджетних коштів усіх рівнів

 

1.         Вжити заходів щодо виявлення і документування фактів зловживань з боку посадових осіб підприємств, на яких формуються, зберігаються та використовуються запаси державного майнового резерву.

                                                         Тетіївське відділення поліції

Термін виконання:  постійно

 

2.         Спільно з контролюючими органами вжити комплекс заходів щодо виявлення нелегального виробництва алкогольних напоїв, випадків оптової та роздрібної торгівлі фальсифікованими алкогольними напоями і тютюновими виробами, каналів надходження в незаконний обіг акцизних марок на ці товари. 

                                                                     Тетіївське відділення поліції

Термін виконання:  постійно

 

3.         Вжити невідкладних заходів щодо виявлення та припинення діяльності нелегальних пунктів прийому металобрухту на території громади .

Органи місцевого самоврядування, 

Тетіївське   ВП

Термін виконання:  постійно

 

6. Заходи у сфері протидії організованій злочинності та корупції

 

1.         Виходячи з наявної інформації і оперативної обстановки, що склалася в громадіі, визначити об’єкти найбільш піддані корупції, скласти схеми корумпованих зв’язків і розробити відповідні заходи, спрямовані на їхнє викриття. Особливу увагу приділити протидії корупції і злочинним проявам на об’єктах паливо – енергетичного та агропромислового комплексів, у сфері приватизації, кредитно – фінансовій і банківських сферах.

                                 Тетіївське відділення поліції

   Термін виконання:  постійно

 

2.         Здійснити комплекс оперативно – розшукових заходів, спрямованих на викриття комерційних структур, інших суб’єктів господарювання, підконтрольних злочинним групам, взяти їх на оперативний облік та відпрацювання.

                                                                          Тетіївське відділення поліції

 Термін виконання:  постійно

 

3. Вжити додаткових заходів щодо попередження та викриття факторів хабарництва і корупції, насамперед в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також повного відшкодування нанесених державі матеріальних збитків.   

     Тетіївське відділення поліції

Термін виконання:  постійно

 

 

7. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодь

 

1. Здійснювати своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік і систематичну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім’ям адресної допомоги.

                                                                        служба у справах дітей та сім’ї             

                                                                       Тетіївської ТГ  відділ  освіти Тетіївської ТГ,  Тетіївське   відділення поліції, 

 

          2. Організувати роботу щодо протидії втягненню неповнолітніх у заняття проституцією та використанню у порнобізнесі через всесвітню мережу Інтернет. Вжити заходів щодо виявлення та припинення діяльності фірм, які використовують Інтернет для розповсюдження дитячої та підліткової порнографії.

                                                                 Тетіївське відділення поліції, служба у                                                                 справах  дітей та сім’ї  Тетіївської ТГ

                                                                Термін виконання:  постійно

 

     3..Здійснювати заходи по виконанню вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї». При розслідуванні кримінальних справ цієї категорії вживати заходів щодо своєчасного виявлення причин та умов, що сприяють його проявам.

                                                                        Тетіївське відділення поліції

                                                                        Термін виконання: постійно

 

4.         З метою виявлення неблагополучних сімей, де є неповнолітні діти, та поліпшення індивідуально – профілактичної роботи серед осіб, схильних до вчинення правопорушень у сфері сімейно -  побутових відносин, та таких, що втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, пияцтво, наркоманію організувати та провести оперативно – профілактичну операцію «Побут». До проведення заходів залучати зацікавлені органи влади, установи, громадськість.

                                                                        Тетіївське відділення поліції, служба у     

                                                                        справах дітей та сім’ї

                                                                        Термін виконання: постійно

 

5.         З метою попередження бродяжництва, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх продовжити проведення комплексних оперативно – профілактичних операцій та рейдів: «Підліток», «Канікули», «Літо», «Діти вулиці», «Урок». Вжити дієвих заходів, щодо запобігання і ліквідації жебракування дітей, особливо використання з цією метою дітей грудного віку.

                                                                        Тетіївське відділення поліції, служба у

                                                                        справах  дітей та сім’ї

                                                                        Термін виконання: щорічно

 

6.         З метою організації змістовного дозвілля неповнолітніх і молоді, сприяти поліпшенню якості культурно – мистецьких акцій, програм, заходів, їх орієнтації на підвищення духовності та моральності в суспільстві.

 

                                                                     сільвиконкоми, Тетіївське відділення поліції, служба у справах сім»ї та дітей райдержадміністрація

 

 

8. Запобігання розповсюдженню наркоманії, пияцтва та алкоголізму

 

1.         Проводити комплексні заходи щодо перекриття каналів проникнення до громади наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, систематично приймати участь у державних операціях «Канал».

                                                                     Тетіївське відділення поліції

                                                                     Термін виконання: остійно

 

2.З метою позбавлення збувальників сировинної бази, основну увагу зосередити на виявленні та перекриттю каналів надходження до громади наркотичних речовин та наркосировини.

                                                                    Тетіївське відділення поліції

                                                                    Термін виконання: постійно

 

3.         Здійснювати відпрацювання розважальних закладів і місць масового відпочинку молоді (барів, кафе, дискотек, нічних клубів тощо) з метою недопущення поширення в них наркотичних речовин. Вжити заходів щодо припинення діяльності об’єктів, де будуть виявлені факти торгівлі або вживання наркотиків.

                                                                    Тетіївське відділення поліції

                                                                    Термін виконання: постійно

 

4.Залучати представників релігійних організацій до профілактики алкоголізму, наркоманії, інших негативних явищ серед молоді.

служба у справах сім’ї та дітей  Тетіїївської  міської ТГ,  Тетіївське відділення поліції

 

5.         Широко висвітлювати у засобах масової інформації результати боротьби  з наркозлочинністю.  

                                                                    ПП «Тетіївська земля», Тетіївське відділення поліції

                                                                     Термін виконання: постійно

 

9. Заходи в сфері протидії рецидивній злочинності та охорони

публічного порядку, організації безпеки дорожнього руху.

 

1.         Сприяти соціальній адаптації особам, звільненим з місць позбавлення волі згідно з чинним законодавством України.

                                                                     Центр соціальних служб

                                                                     Тетіївське відділення поліції

                                                                     Термін виконання: постійно

 

2.         З метою посилення контролю за поведінкою осіб, звільнених з місць позбавлення волі, запобіганню вчинення ними повторних злочинів, вжити заходів щодо встановлення в окремих випадках адміністративного нагляду за ініціативою поліції.

                                                                      Тетіївське відділення поліції

                                                                      Термін виконання: постійно

 

          3.З метою профілактики злочинів, пов’язаних із застосуванням зброї, недопущення її крадіжок і втрат, здійснювати ретельні перевірки діяльності суб’єктів господарювання щодо дотримання ними порядку придбання та торгівлі вогнепальною, холодною, газовою та пневматичною зброєю.

                                                                      Тетіївське відділення поліції

   

          4.Продовжити роботу по впровадженню в діяльність органів внутрішніх справ нових форм несення служби.

                                                                      Тетіївське відділення поліції

                                                                      Термін виконання: постійно

 

5.         Для зниження рівня аварійності на дорогах міста визначити місця з інтенсивних рухом і при необхідності згідно з вимогами нормативних актів нанести відповідну дорожню розмітку, встановити знаки «Обмеження швидкості», «Діти», «Пішохідний перехід» та інші. Перед початком навчального року проводити рейди «Діти на дорогах», забезпечити трансляцію по телебаченню соціальних відео роликів,

                                                                        Тетіївське відділення поліції, відділ   

                                                                          містобудування та архітектури, відділ    житлово-комунального господарства,  транспорту та благоустрою

                                                                        Термін виконання: постійно

 

6. З метою посилення контролю  за експлуатаційним станом доріг та вулиць, забезпечення учасників дорожнього руху безпечними умовами дорожнього руху, проводити комплексне обстеження вулично-дорожньої мережі, за їх результатами вносити пропозиції, щодо вдосконалення системи дорожнього руху вгромаді.

                                                                       Тетіївське відділення поліції,

                                                                       органи місцевого  самоврядування

Термін виконання: щорічно  

 

10.  Матеріально-технічне забезпечення програми профілактики правопорушень, боротьби з злочинністю і корупцією, забезпечення публічної безпеки у Тетіївській міській територіальній громаді.

 

1. При формуванні бюджету територіальної громади та в межах фінансових ресурсів, передбачити витрати на виконання Програми на матеріально-технічне забезпечення Тетіївського ВП ГУНП в Київській області.

  Управління фінансів Тетіївської ТГ      

  Термін виконання: щорічно

 

2. Здійснювати заходи щодо вшанування пам’яті загиблих співробітників  Міністерства внутрішніх справ України, заохочувати представників молодого покоління сімей працівників Національної поліції України до вибору професії батьків та пропаганди династій правоохоронців.

                                                                         Тетіївське відділення поліції, Тетіївська ТГ

                                                                         Термін виконання: постійно

 

3. З метою вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події, забезпечення належного рівня виконання заходів щодо профілактики та протидії злочинності, корупції, вжити заходів щодо максимального забезпечення  Тетіївського ВП ГУНП в Київській області.  Сприяти у виділенні коштів:

 

3.1. Для оперативного реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події: спеціальними засобами, засобами зв’язку, оргтехнікою, дактилосканером та іншого комп’ютерного обладнання  криміналістичною й іншою технікою (вт.ч. LED телевізорами, лазерними МФУ, мобільними переносними прожекторами, відео реєстраторами для ІР камер, дизельним електрогенератором, алкотестерами, мобільними металошукачами, пошукових трекерів GPS/GSM,  засобами для архівації даних – жорстких дисків об’ємом 1тера/байт та   витратними матеріалами до них). ( 30 000 грн.)

3.2. Патрульним спецавтотранспортом, експертними валізами, цифровими далекомірами, ліхтарями, радіозв’язком.

   Управління  фінансів   Тетіївська ТГ

                                                                          Термін виконання: 2021-2025 р.р.

 

4. З метою створення належних умов для роботи дільничних інспекторів поліції забезпечити їх необхідною  кількістю службових приміщень, облаштувати меблями та оргтехнікою для здійснення прийому громадян.

                                                                       Тетіївська   ТГ,  Тетіївське відділення поліції,

                 Термін виконання: в період дії програми

 

5.  Для виконання завдань з розкриття злочинів організувати комплексне використання наявних сил і засобів на всіх етапах розкриття та розслідування вчинених злочинів і з цією метою забезпечити:

 

5.1. У провадження в діяльність служб і підрозділів Тетіївського ВП ГУНП в Київській області необхідних технічних засобів та сучасних інформаційних технологій, підтримання їх в постійній готовності для використання в роботі.

 

5.2. Впровадження в населених пунктах громади в місцях великого скупчення населення, місцях підвищеної небезпеки та біля державних установ камер відеоспостереження.  (30 000 грн)

                                                                       Тетіївська ТГ, Тетіївське відділення поліції , 

                                                                       Термін виконання:   2021-2025 роки

 

6. Проведення ремонтних робіт адмінбудівлі,(утеплення фасаду, ремонт системи опалення) та прилеглої території Тетіївського ВП ГУНП в Київській області встановлення охоронної сигналізації та системи відеоспостереження. (300 000 грн)

                                                                        Тетіївська ТГ, Тетіївське відділення поліції,

    Термін виконання: протягом 2022 -2025 роки

  

7. Придбання спеціалізованого автомобіля підвищеної прохідності для виїзду слідчо – оперативної групи поліції із відповідним багажним відсіком для перевезення затриманих, померлих осіб та інше. ( автомобіль Reno – Doker VAN -350 000 грн.)

                                                                        Тетіївська ТГ, Тетіївське відділення поліції,

    Термін виконання: протягом 2021-2025 роки.  

 

8. З метою створення належних умов для здійснення прийому громадян в сільській місцевості поліцейськими, виділити кошти, оснащення поліцейських станції.

                                                                        Тетіївська ТГ, Тетіївське відділення поліції, 

 

9. З метою оперативного прибуття на місце пригоди, затримання злочинців, встановлення та допиту можливих свідків пригоди, цілодобове перекриття обслуговуючої території, виділити кошти на придбання:

- цифрового ретранслятора у комплекті з антенно – фідерною системою та доступом до єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі ( 203.662 грн. за одиницю)

- стаціонарної радіостанції з дистанційним керуванням ( 93.960 грн) за одиницю, без дистанційного керування ( 39.042 грн) за одиницю.

- автомобільнаої радіостанції з GPS позиціюваням  ( 18.684 грн)

- носимої радіостанціїз GPS позиціюваням  (11.826 грн.)

                                                                        Тетіївська ТГ Тетіївське відділення поліції,

 Термін виконання: протягом 2022-2025 роки.

 

10  . Для належного інформування населення, щодо стану криміногенної обстановки на території району, проведення брифінгів та інших зустрічей з представниками засобів масової інформації придбати МФУ лазерний кольоровий.

                                                                         Тетіївська ТГ

Термін виконання: в період дії програми  

 

 1. В разі необхідності вносити зміни до Програми профілактики злочинності  та сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території Тетіївської громади на 2021 - 2025 роки

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

28.01.2021 р.                                  Тетіїв                             №  8

 

Про розгляд Програми підтримки

заходів мобілізаційної підготовки на території

Тетіївської міської  територіальної громади

у 2021 – 2025 роках

 

      Заслухавши та обговоривши  проект Програми  підтримки заходів мобілізаційної підготовки на території Тетіївської міської  територіальної громади у 2021 – 2023 роках, відповідно  до пункту 3 статті 36  Закону  України " Про місцеве самоврядування в  Україні,"  виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                                                              В И Р І Ш И В:

                               

 1.  Подати на розгляд сесії міської ради  проект Програми  підтримки заходів  

      мобілізаційної підготовки на території Тетіївської об’єднаної 

      територіальної громади у 2021 – 2025 роках ( додається).

 

      2.  Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника          

           міського голови Кизимишина В.Й.

 

 

 

        Перший заступник

        міського голова                                          Василь КИЗИМИШИН

 

 

                                                 Додаток

                                                                   до рішення виконавчого комітету

                                              від 28.01.2021р. № 8

 

 

Програма

підтримки заходів мобілізаційної підготовки на території

Тетіївської міської територіальної громади у 2021 – 2025 роках

 

 

Зміст

 

І.         Загальна частина

 

ІІ.        Мета Програми

 

ІІІ.       Основні заходи Програми

 

ІV.      Фінансове забезпечення Програми

 

V.       Реалізація Програми та контроль за виконанням

 

Районна програма підтримки заходів

мобілізаційної підготовки у 2021 - 2025 роках

 

І.         Загальна частина

 

У зв'язку з різким загостренням внутрішньої та зовнішньополітичної обстановки, виникненням загрози захоплення території України, можливим переведенням національної економіки, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу, виникає потреба в підтримці державних мобілізаційних заходів на території Тетіївської міської територіальної громади.

 

ІІ.        Мета Програми

Метою Програми є безпосередня реалізація органами місцевого самоврядування заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території громади та матеріально-технічне забезпечення Тетіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі ТЦК та СП) а також роти охорони Тетіївського районного ТЦК та СП.

 

ІІІ.       Основні заходи Програми

3.1. Своєчасне проведення оповіщення військовозобов'язаних і постачальників транспортних засобів національної економіки України про прибуття до пунктів збору, до призовної дільниці, та відправлення техніки до пунктів збору військових частин.

Тетіївська міська рада

Тетіївський районний ТЦК та СП

В особливий період, під час введення правового режиму воєнного стану та під час проведення мобілізації

3.2. Забезпечення пунктів оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів засобами зв'язку, документацією та обладнанням.

Тетіївська міська рада

Тетіївський районний ТЦК та СП

В особливий період, під час введення правового режиму воєнного стану та під час проведення мобілізації

3.3. Затвердження, за поданням Тетіївського районного ТЦК та СП, списків уповноважених в старостинських округах для доставки повісток, мобілізаційних нарядів, мобілізаційних повідомлень, наказів про оголошення мобілізації.

Міська рада

Тетіївський районний ТЦК та СП

3.4. Підготовка апарату посилення, штабів оповіщення, пунктів збору старостинських округів,  проведення занять з адміністраціями дільниці оповіщення, пунктів збору та відправки мобілізаційних ресурсів.

Тетіївська міська рада

Тетіївський районний ТЦК та СП

В період підготовки до мобілізації

3.5. Виділення спеціальної техніки та нарядів для:

-  охорони перевезення таємних документів;

- забезпечення охорони громадського порядку на території відповідальності Тетіївського районного ТЦК та СП під час проведення поставок мобілізаційних ресурсів.

Тетіївське відділення Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області

Міська рада

Тетіївський районний ТЦК та СП

В особливий період, під час введення правового режиму воєнного стану та під час проведення мобілізації

3.6. Виділення, за погодженням з військовим комісаром Тетіївського районного ТЦК та СП, необхідної кількості автомобілів для забезпечення проведення контрольного оповіщення на території громади.

Міська рада

Тетіївський районний ТЦК та СП

В період підготовки до мобілізації, особливий період

3.7. Організація основних видів забезпечення дій органів управління державної влади, місцевого самоврядування, установ та організацій громади в особливий період: медичне, радіаційне, хімічне, інженерне, протипожежне, транспортне, матеріальне, технічне.

Відділ містобудування, архітектури,житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури

Міська рада

Тетіївський районний ТЦК та СП

Відділ з питань цивільного захисту Виконкоми органів місцевого самоврядування

В особливий період, під час введення правового режиму воєнного стану та під час проведення мобілізації

3.8. Організація забезпечення засобами індивідуального захисту та індивідуальними аптечками особового складу пункту управління мобілізацією.

Центральна районна лікарня

Міська рада

Тетіївський районний ТЦК та СП

В період підготовки та проведення мобілізації

 

3.9. Організація інформаційної підтримки та забезпечення.

Міська рада

Тетіївський районний ТЦК та СП

Відділ електронного урядування та зв’язків з громадськістю міської ради

Білоцерківський міжрайонний відділ ГУ СБУ в м.Києві та Києвській області

В особливий період, під час введення правового режиму воєнного стану та під час проведення мобілізації

 

3.10. Залучення роти охорони Тетіївського районного ТЦК та СП до посилення охорони важливих державних та регіональних об'єктів і комунікацій, об'єктів 1 та 2 груп місцевого та регіонального значення (по можливості).

Міська рада

Тетіївський районний ТЦК та СП

Виконкоми органів місцевого самоврядування

В особливий період, під час введення правового режиму воєнного стану та під час проведення мобілізації

3.11. Забезпечення потреб та роботи організаційного ядра роти охорони Тетіївського районного ТЦК та СП матеріально-технічні засобами, пально-мастильні матеріалами, обладнанням, протягом 48 годин .

Міська рада

Тетіївський районний ТЦК та СП

Виконкоми органів місцевого самоврядування

В особливий період, під час введення правового режиму воєнного стану та під час проведення мобілізації.

3.12. Облаштування навчально-тренувального полігону для проведення практичних занять з особовим складом, призначених до складу роти охорони та підрозділів територіальної оборони

Тетіївська міська рада

Тетіївський районний ТЦК та СП

Тетіївське відділення Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області

В період підготовки до мобілізації.

 

 

ІV.      Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету громади, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Розрахунок потреби коштів для реалізації заходів Програми наведено у додатках № 1, № 2, №3 з правом внесення змін міською радою та Тетіївським районним ТЦК та СП і наступним затвердженням сесією міської ради.

Розпорядником коштів бюджету є міська рада.

 

V.       Реалізація Програми та контроль за виконанням

Координація заходів, передбачених Програмою покладається на міську раду та Тетіївський районний ТЦК та СП.

Контроль за реалізацією заходів у межах компетенції здійснює міська рада.

Інформація про виконання заходів Програми подається Тетіївським районним ТЦК та СП до міської ради.

 

 

 

                                                                                       Додаток 1

                                                                   до Програми підтримки заходів  

                                                                   мобілізаційної підготовки на

                                                                   2021 - 2025 роки

 

                                          ЗАХОДИ   ПРОГРАМИ

 

п/п

Зміст заходу

Джерела фінансування

 
 

1

Забезпечення Тетіївського районного ТЦК та СП бланками, журналами та іншою друкованою та рекламно-агітаційною продукцією, ПЕОМ, багатофункціональними пристроями (принтер-сканер-копір).

Кошти бюджету громади та інші джерела не заборонені законодавством

 

2

Організація перевезення  військовозобов’язаних на навчальні збори та під час мобілізації

Кошти бюджету громади та інші джерела не заборонені законодавством

 

3

Роботи по облаштуванню призовної дільниці та пункту управління мобілізацією громади у відповідності з вимогами діючого законодавства.

Кошти бюджету громади та інші джерела не заборонені законодавством

 

4

Роботи по облаштуванню кімнати чергового та кімнати для зберігання зброї районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 

Кошти бюджету громади та інші джерела не заборонені законодавством

 

5

Обладнання ДО, ПЗ старостинських округів, забезпечення безперебійної роботи

Кошти бюджету громади та інші джерела не заборонені законодавством

 

6

Обладнання основного та запасного пунктів управління штабу територіальної оборони  громади, забезпечення безперебійної роботи

Кошти бюджету громади та інші джерела не заборонені законодавством

 

 

Всього:

 

 

 

 

                                            Додаток № 2

до програми підтримки заходів мобілізаційної підготовки

на 2021 - 2025 роки

 

 

РОЗРАХУНОК

потреби індивідуальних аптечок, засобів індивідуального

захисту посадових осіб призначених до складу призовної комісії

та пункту управління (тис. гри.)

 

п/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Усього

(тис.грн.)

Орієнтовний обсяг та фінансування, тис. гри.

У т.ч. за рахунок

Державного

бюджету

Міського

бюджету

Інші джерела

1.

Придбання індивідуальних аптечок (50 штук)

2021 -  2023 р.

50,0

 

50,0

 

 

Всього:

 

50,0

 

50,0

 

 

 

                                                                     Додаток 3

                                                                       до програми підтримки заходів  

                                                                       мобілізаційної підготовки

                                                                       на 2021 - 2023 роки

 

 

РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ КОШТІВ

забезпечення роти охорони Тетіївського районного ТЦК та СП на 2021 – 2023 роки ( тис. грн.)

 

 

 

п/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Усього

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. і грн.

 

У т.ч. за рахунок

(тис. грн.)

Державного

бюджету

Міського

бюджету

Інші джерела

1

Дооблаштування приміщення для розташування особового складу роти охорони Тетіївського РТЦК та СП.

2021 - 2025

400,0

 

400,0

 

2

Засоби зв’язку

2021 - 2025

250,0

 

250,0

 

3

Засоби освітлення

2021 - 2025

20,0

 

20,0

 

4

Паливно-мастильні

матеріали

2021 - 2025

50,0

 

50,0

 

 

Всього:

 

720,0

 

720,0

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

28.01.2021 р.                                  Тетіїв                                  №  20

 

Про перелік об’єктів та видів безоплатних

суспільно-корисних робіт для відбування 

правопорушниками адміністративного

стягнення  у вигляді громадських робіт та

оплачуваних суспільно-корисних робіт

і засудженими до покарання у вигляді

громадських робіт

 

            Розглянувши лист  Тетіївського районного сектор філії ДУ  «Центр пробації» у м. Києві та Київській області, відповідно до частини 1 статті 56 Кримінального кодексу України,  частини 1 статті 36  Кримінально-виконавчого кодексу України, ст. 30-1, 31-1 та  325-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись п.1 ст. 30 ( власні повноваження)  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

                                             В И Р І Ш И В:

 

1. Визначити об’єктами для виконання  безоплатних суспільно-корисних робіт для відбування порушниками адміністративного стягнення  у виді громадських та оплачувальних суспільно-корисних  робіт та засудженими

до покарання у виді громадських робіт:

    -  КП «Благоустрій»

    - КП «Дібрівка- Обрій»

 

2. Визначити об’єктами для виконання адміністративного стягнення у  

    вигляді  суспільно-корисних робіт  наступні підприємства:

    -  КП «Благоустрій»

    - КП «Дібрівка- Обрій»

   - організації підприємства та інші установи розташовані на території 

     населених пунктів Тетіївської міської ради, якщо на час звернення

     постанови суду, порушник притягнутий до адміністративного стягнення у  

    виді суспільно-корисних робіт вже офіційно працевлаштований на одному

    з  них ( на вимогу порушника чи відділу пробації).

 

3. Визначити роботи пов’язані з благоустроєм території Тетіївської міської 

    ради як суспільно-корисні та громадські роботи.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника  

    міського голови  В.Й.Кизимишина.

 

 

 

       Перший заступник

        міського голова                                          Василь КИЗИМИШИН

 

                                                                        

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

28.01.2021 р.                                  Тетіїв                             №  13

 

 

Про  план роботи виконкому

Тетіївської міської ради на 2021 рік

      

       Розглянувши проект плану роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради, керуючись  ст.. 27 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Тетіївської міської ради

 

                                       В И Р І Ш И В:

 

       Затвердити план роботи виконкому міської ради на 2021 рік

відповідно додатків № 1-2.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                           Василь КИЗИМИШИН

ДОДАТОК №    1

до рішення міськвиконкому

        № 13  від  28.01.2021 р.

 

 

                                              К А Л Е Н Д А Р

 

      засідань виконавчого комітету міської ради на 2021 рік

 

 

Січень – 28

Лютий – 18

Березень – 18

Квітень – 15

Травень –20

Червень – 17

Липень – 15

Серпень – 19

Вересень -16

Жовтень – 14

Листопад -18

Грудень – 16

 

 

                   Секретар ради                                 Наталія ІВАНЮТА

 

 

ДОДАТОК №    2

до рішення міськвиконкому

         №  13  від 28.01.2021р.

 

П Е Р Е Л І К

   питань до розгляду на засіданнях виконкому міської ради  

 

п/п

НАЗВА ПИТАНЬ

Дата проведення виконкому

Відповідальний за підготовку матеріалів

Термін подання матеріалів

 1.  

1. Аналіз і узагальнення  пропозицій, заяв і скарг громадян, що надійшли до виконавчого комітету та старостинських округів в 2020 році.

2. Звіт про роботу КП «Соціальний центр» Тетіївської міської ради

 

 

3. Винесення на обговорення

    Статуту Тетіївської міської

    територіальної громади

    СІЧЕНЬ

    28.01.21 р.

Начальник загального відділу Гріщенко Н.В.

 

Директор КП «Соціальний центр»

Корчак Г.В.

 

Начальник юридичного відділу Складена Н.М.

До 27.01.21р.

 1.  

Про організацію  проведення весняного   двомісячника благоустрою міста 

та  сіл Тетіївської територіальної громади

   ЛЮТИЙ

    18.02.21р.

Перший заст.

міського голови Кизимишин В.Й.

До

17.02.21 р.

 1.  

Про забезпечення утримання в належному стані кладовищ та надання ритуальних послуг.

 

  БЕРЕЗЕНЬ

   18.03.21р.

Керівники комунальних підприємств Косович О.М., Фармагей О.В.

До

17.03.21 р.

 1.  

Про розгляд плану  заходів модернізації та оптимізації  мережі закладів освіти Тетіївської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

 

 

  КВІТЕНЬ

15.04.21р.

Заступник міського го-лови з гума-нітарних пи-тань Дячук Н.А.

До 14.04.21р.

 1.  

Про стан пожежної безпеки в навчальних закладах територіальної громади

 

 ТРАВЕНЬ

15.05.21р.

Заступник міського го-лови з гума-нітарних пи-тань Дячук Н.А.

 

До 14.05.21р.

 

 

 1.  

Про стан роботи щодо захисту соціально-правових, майнових, житлових прав дітей, які опинилися без піклування батьків.

 

  ЧЕРВЕНЬ

17.06.21р.

Начальник служби у справах дітей та сім’ї  Панченко Л.В.

До 16.06.21р.

7.

 1. Про стан роботи адміністратив-ної комісії Тетіївської міської ради

 

 

 

2. Про стан роботи інспекторів з благоустрою  та КП «Муніци-пальна варта» щодо дотримання жителями об’єднаної громади  «Правил з благоустрою  міста та сіл ОТГ»

   ЛИПЕНЬ

15.07.21р.

 

 

Перший заступник міського голови Кизимишин В.Й.

Керівники комунальних підприємств Косович О.М., Фармагей О.В., Чоловський М.В.

До 14.07.21р.

8.

1. Про підготовку закладів освіти до початку нового 2021-2022 навчального року

 

2. Про підготовку закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

  СЕРПЕНЬ

19.08.21р.

Начальник управління освіти

Ільїна Т.І., начальник відділу куль-тури, релігії,

 молоді та спорту Дідковська А.В.

До 18.08.21р.

9.

Про стан готовності підприємств, установ житлово- комунального фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період.

  ВЕРЕСЕНЬ

16.09.21р.

Начальник відділу ЖКГ Дем’янчук П.В.

До 15.09.21р.

10.

Про роботу дільничних офіцерів поліції Тетіївського відділення поліції  та КП «Муніципальна варта» щодо профілактики злочинності та забезпечення правопорядку  в Тетіївській міській територіальній громаді

  ЖОВТЕНЬ

14.10.21р.

Перший заступник міського голови Кизимишин В.Й.

До 13.10.21р.

 

 

11.

1. Про підсумки проведення днів осіннього благоустрою в Тетіївській міській територіальній громаді.

 

2. Затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік.

 

ЛИСТОПАД

18.11.21р.

Начальник відділу ЖКГ Дем’янчук П.В.

 

Начальник відділу економіки  та інвестиційної діяльності  Карпович В.В.

До 17.11.21р.

12.

1. Затвердження плану роботи  виконавчого комітету Тетіївської  міської ради на 2022 рік.

 

2.Розгляд проекту Програми соціально-економічного та  культурного розвитку Тетіївської міської територіальної громади    на 2022 рік.

 

3.Розгляд проекту  бюджету Тетіївської міської ради 

     на 2022 рік.

 

 

 

  ГРУДЕНЬ

16.12.21р.

Секретар виконкому

 

 

Перший заступник міського голови Кизимишин В.Й.

 

Ліщук Є.В. –

начальник управління

фінансів

До 15.12.21р.

 

                

 

                   Секретар ради                                               Наталія ІВАНЮТА

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

28.01.2021 р.                                  Тетіїв                             №  9

 

Про затвердження Положення  про порядок

списання майна комунальної власності

Тетіївської міської ради

 

     З метою впорядкування списання майна комунальної власності Тетіївської міської ради, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. за №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року за № 280/97-ВР, наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016р. № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», наказу Державного казначейства України від 18.12.2000р. N 130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» (зі змінами), Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.02.2010р № 1202,  Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.02.2010р № 1202, постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності»,  керуючись статтею 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                              В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Положення про порядок списання майна комунальної власності

Тетіївської міської ради (додається).

 

2. Керівнику відділу обліку та звітності виконавчого комітету Тетіївської  

    міської ради забезпечити виконання вимог даного  Положення.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

    міського голови Кизимишина В.Й.

 

        Перший заступник

        міського голови                                      Василь КИЗИМИШИН

 

                                                                                       Додаток 

                                                                       до рішення виконавчого комітету

                                                                       від 28.01.2021 р. № 9

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання майна комунальної власності Тетіївської міської ради

 

 1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. за №996-XIV (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року за № 280/97-ВР, наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016р. № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», наказу Державного казначейства України від 18.12.2000р. N 130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» (зі змінами), Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.02.2010р № 1202,  Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.02.2010р № 1202, постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності».
 2. Дія цього Положення не поширюється на списання:

2.1. Цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів.

2.2.  Майна, правовий режим якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, об'єкти цивільної оборони тощо).

2.3. Індивідуально визначеного нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що підлягають приватизації, відчуження яких регулюється Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», інших законів та нормативно-правових актів з приватизації майна.

2.4. Майна, на яке відповідно до діючого законодавства України встановлена заборона на відчуження (застава, податкова застава, накладення арешту тощо).

 1. З балансу установи відповідно до вимог цього Положення можуть бути списані матеріальні цінності:

а) необоротні активи - будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, інші основні засоби (крім земельних ділянок та капітальних витрат на поліпшення земель), інші нематеріальні активи.

б) запаси - сировина і матеріали, обладнання, конструкції і деталі до установки, малоцінні та швидкозношувані предмети, медикаменти, продукти харчування, паливо, запасні частини до машин і обладнання та інші матеріали.

Музейні цінності списуються в установленому чинним законодавством порядку.

Майно спеціального призначення списуються за окремими нормативними актами, розробленими відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з галузевими управліннями.

4. Списанню підлягає  майно, яке:

а) не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане іншим підприємствам, установам, організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне);

б) морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого вико-ристання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням;

в) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає;

г) виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

При цьому списання майна виявленого в результаті інвентаризації як нестача здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків коли здійснити таке відшкодування неможливо.

Морально застаріла комп’ютерна техніка, придатна для подальшого використання, може передаватися до сфери управління комунальних підприємств з подальшим її закріпленням за відповідними закладами, установами та організаціями.

5. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, не може бути підставою для їх списання.

6. Списання з балансу установи матеріальних цінностей здійснюється шляхом їх:

- продажу;

- безоплатної передачі;

- ліквідації (на підставі акту).

7. Для визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей наказом керівника установи  щорічно створюється постійно діюча комісія, яка діє протягом року, у складі:

- заступника керівника або секретаря ради (голова комісії);

- головного бухгалтера або його заступника;

- керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

- особа, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей;

- інших посадових осіб (на розсуд керівника установи).

Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою.

Право визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації наказом керівника установи може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії.

Для участі в роботі комісії з встановлення непридатності автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших необоротних активів, які перебувають під наглядом Державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який передає комісії свій письмовий висновок про неможливість або неефективність проведення відновлювального ремонту, що додається до акта.

До списання музейних цінностей або матеріальних цінностей спеціального призначення комісія створюється за окремим наказом керівника установи.

8. Постійно діюча комісія установи:

а) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

б) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, по етажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

в) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

г) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

д) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню;

е) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також  вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння.

9. За результатами обстеження комісією складаються акти про списання майна.

При списанні необоротних активів складається відповідний акт за типовою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2016 №818.

При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів і деталей автомобіля та можливість подальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу.

При списанні з балансів установи майна, яке вибуло внаслідок непередбачених подій, до акта про списання додається копія акта про подію з поясненням причин, які викликали її, та вказуються заходи, прийняті щодо винних осіб.

Якщо в результаті ліквідації майна окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленому порядку, комісією додатково складається акт про оцінку таких цінностей.

10. Складені комісією акти по списання майна відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою (керівним органом), уповноваженою згідно із законодавством приймати рішення щодо розпорядження майном.

11. Дозвіл на списання з балансу матеріальних цінностей надається міським головою або міською радою в залежності від вартості матеріальних цінностей та причин списання.

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), крім нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 50 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника.

            12.  Для підготовки дозволу на списання вартістю більшою 50 тис. гривень в міську раду необхідно представити такі документи:

     1) підписане міським головою техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться розрахунки та/або інша інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна, напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

     2) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

     3) акт технічного стану майна, (не подається у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);

     4) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, щ

о пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

     5) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із  зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, та у разі наявності - копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану або договору оренди землі;

     6) відомості про вчинення дій, спрямованих на визначення можливості застосування інших способів управління щодо нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, зокрема вивчення попиту щодо їх відчуження, оренди, безоплатної передачі іншим суб’єктам господарювання;

     7) висновок спеціалізованої організації про технічний стан об’єкта нерухомості, що пропонується до списання, із визначенням витрат, необхідних для відновлення такого об’єкта (подається за вимогою міської ради)

13. Списання матеріальних цінностей проводиться за первісною вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки матеріальних цінностей).

При списанні необоротних активів, що були в експлуатації, в документах поряд з їх первісною (відновлювальною) вартістю вказується сума нарахованого зносу.

14. Усі деталі, вузли і агрегати, розібраного та демонтованого обладнання, які придатні  для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів, оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали - оприбутковуються як інші матеріали і підлягають обов'язковій здачі установі, на яку покладено збір такої сировини.

 

Також підлягають обов'язковій здачі виготовлені із кольорових металів деталі та вузли, які не використовуються в даній установі для ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання.

15. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння підлягають здачі суб’єктам господарювання, що займаються збиранням та первинною обробкою брухту і відходів дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння.

16. Розбирання та демонтаж або знищення майна, яке втратило своє експлуатаційне призначення, або стало непридатним проводяться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про списання.

17. Посадові особи, які не вжили необхідних заходів для належного забезпечення утримання та збереження майна, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» та Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації, розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей».

18.Міський голова організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна, відповідно до цього Положення.

Процедура списання майна вважається закінченою з моменту затвердження акту списання майна керівником або міською радою.

 

Секретар ради                                             Наталія ІВАНЮТА

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

 

                26.01.2021 р.                                  Тетіїв                             №  14

 

 

 Про затвердження графіка

 прийому громадян в виконавчому

 комітеті Тетіївської міської ради

 

         На виконання Закону України  від 02.07 2015р. «Про внесення змін до 

  України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 19.03.97 р.

№ 241/97 « Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на  звернення», виконавчий комітет міської ради

 

                                        В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити графік прийому громадян в виконавчому   комітеті

    Тетіївської міської ради  ( додається).

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого

     справами (секретаря)  виконкому     

 

 

             Перший заступник

             міського голови                                           Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

                                                                               Додаток

                                                              до рішення виконавчого комітету

                                                              від 28.01.2021 р. № 14

ГРАФІК

 

прийому громадян у виконавчому комітеті Тетіївської міської ради

 
 

№ з/п

Дні тижня

Прізвище, ім'я по батькові керівника, який веде прийом

Посада керівника, який веде прийом

Години прийому

 

1

середа

Балагура Богдан Олегович

міський голова

9.00 - 12.00

 

2

п'ятниця

Кизимишин Василь Йосипович

перший заступник міського голови

9.00 - 12.00

 

3

четвер

Дячук Надія Анатоліївна

заступник міського голови

9.00 - 12.00

 

4

понеділок

Іванюта Наталія Федорівна

секретар ради

9.00 - 12.00

 

5

вівторок

 

Керуючий справами (секретар) виконкому

9.00 - 12.00

 

6

середа

Косович Олег Михайлович

начальник КП "Благоустрій"

9.00 - 12.00

 

7

середа

Вівденко Володимир Петрович

начальник КП "БТІ"

9.00 - 12.00

 

8

середа

Оржехівський Ярослав Вікторович

начальник ВУ ВКГ "Тетіївводоканал"

9.00 - 12.00

 

9

середа

Лавренюк Ярослав Миколайович

директор КП "Тетіївтепломережа"

9.00 - 12.00

 

10

середа

Фармагей Олександр Володимирович

директор КП "Дібрівка-Обрій"

9.00 - 12.00

 

11

середа

Корчак Галина Василівна

директор КП "Соціальний центр"

9.00 - 12.00

 

12

середа

Думанський Василь Павлович

головний лікар КП "Комунальне некомерційне" підприємство Тетіївський ЦПМСД

9.00 - 12.00

 

13

середа

 Старости  

 села громади

9.00 - 12.00

 

ПОНЕДІЛОК - ЧЕТВЕР з 8.00 - 17.00

 

П'ЯТНИЦЯ з 8.00 - 16.00

 

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА з 12.00 - 13.00

 

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

28.01.2021 р.                                  Тетіїв                             №  10

 

Про проведення конкурсу з визначення

виконавця послуг із вивезення побутових

відходів на території  Тетіївської

територіальної громади

 

     З метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами на території  Тетіївської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2011 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

                                       В И Р І Ш И В :

 

1.Затвердити склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на визначення виконавця послуг  з вивезення побутових відходів на території Тетіївської територіальної громади, згідно з додатком 1.

 

2. Затвердити конкурсну документацію для проведення конкурсу на визначення виконавця послуг  з вивезення побутових відходів на території Тетіївської територіальної громади, згідно з додатком 2.

 

3.Провести конкурс на визначення виконавця послуг  з вивезення побутових відходів на території Тетіївської територіальної громади.

 

4. Оприлюднити дане рішення в газеті «Тетіївська земля» та на офіційному  веб-сайті Тетіївської міської ради.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Кизимишина В.Й.

 

 

          Перший заступник

          міського голови                                            Василь КИЗИМИШИН

 

 

                                         Додаток № 1

                                                            до рішення виконавчого комітету

                                          від 28.01.2021 р. № 10

        

 

Склад конкурсної комісії з вивезення побутових відходів

 

Голова комісії :

        Кизимишин Василь Йосипович – перший заступник міського голови

 

Заступник голови комісії:

       Дем'янчук Петро Володимирович – начальник відділу ЖКГ транспорту

       та  благоустрою

 

Секретар комісії:

       Вітюк Олег Васильович – провідний спеціаліст відділу ЖКГ транспорту

       та благоустрою

 

Члени комісії:

 

Складена Наталія Михайлівна – начальник юридичного відділу

 

      Павлунько Сергій Вікторович – головний бухгалтер

 

      Павленко Дмитро Миколайович – начальник відділу містобудування та 

      архітектури виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

     Представник держпродспоживслужби (за згодою).

 

 

 

      Секретар міської ради                                   Наталія ІВАНЮТА

 

 

                                                                                Додаток 2

                                                                     до рішення виконавчого комітету

                                                                     Тетіївської міської ради

                                                                     від 28.03.2021 р. № 10

 

 

 

Конкурсна документація

з визначення виконавця із надання послуг з вивезення побутових відходів

у м. Тетієві та селах Тетіївської територіальної громади

 

Умови проведення конкурсу з визначення виконавця з надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Тетієва

 

I. Загальні положення

1

2

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу                     

 

повне  найменування

 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради.

місцезнаходження

 

 Київська область,  м. Тетіїв,  вул. Януша Острозького 3, поштовий індекс 09800. 

терміни, що використовуються  в конкурсній документації

Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні наведеному у Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року №1070, Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року №1173, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року №145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» та цією конкурсною документацією. Підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

2. Підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування чи розпорядження місцевої державної адміністрації)

Рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради від 28 січня 2021 року № 10 «Про проведення конкурсу із надання послуг з вивезення побутових відходів на території Тетіївської територіальної громади»

3. Місце і час проведення конкурсу , прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів                   

 

місце і час проведення конкурсу

Актова зала  Тетіївської міської ради, 09800, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького 3;  09 березня 2021 року о 14:00 год.

посадова особа  

замовника,   уповноважена    

здійснювати  зв'язок з  учасниками      

Вітюк Олег Васильович, провідний спеціаліст відділу ЖКГ транспорту та благоустрою, (04560) 5-27-44

електронна адреса: viddilzkh.tetiiv@gmail.com

адреса за якою можна ознайомитись з умовами конкурсної документації та умовами проведення конкурсу

Тетіївська міська рада, 09800, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького 3; 

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у конкурсній документації організатор конкурсу керується переліком кваліфікаційних вимог, зазначених у пункті 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1173.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються Учасниками  конкурсу для підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним вимогам шляхом пред’явлення наступних документів:

1.- наявність матеріально-технічної бази (довідка про наявність основних засобів із окремим зазначенням будівель, споруд, складських приміщень, автотранспорту, машин та обладнання (власного чи орендованого),- за рекомендованою формою у Додатку №3 конкурсної документації;

2. - відомість про вартість надання послуг із вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, включно із великогабаритними відходами)

(за рекомендованою формою, встановленою цією конкурсною документацією – додаток №4);

3. – наявність документально підтвердженого

досвіду роботи із надання послуг з вивезення побутових відходів, за рекомендованою формою у Додатку №5 конкурсної документації.

4. - довідка про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, за рекомендованою формою у Додатку №6 конкурсної документації.

5.- ліцензія на провадження господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих видів відходів, як вторинної сировини (при наявності)

6. - довідка про відсутність або наявність    заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів (документ повинен бути дійсний на дату подання).

5.  Характеристика території,  де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

Розміри і межі територій та перелік об'єктів утворення побутових    відходів, середня відстань до об'єктів поводження  з відходами та їх місцезнаходження. Межі території міста, де планується надавати послуги, з вивезення побутових відходів, визначає організатор конкурсу, наведені в додатку №7.

6. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення

     Наведені згідно додатку №8.

7. Характеристика, включаючи потужність та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування , утилізація, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо)

     Наведені згідно додатку №9

8.  Перелік документів, оригінали та (або) засвідчені в установленому порядку копії документів, які подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям.

8.1.  Заява та реєстр документів наданих у складі конкурсної пропозиції (за формою, встановленою цією конкурсною документацією – додаток №10);

8.2.  Відомості про Учасника (за формою, встановленою цією конкурсною документацією – додаток №11);

8.3.  Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4 – ОПП) – завірена належним чином;

8.4.  Копія свідоцтва про реєстрацію Учасника платника ПДВ чи єдиного податку (завірена належним чином);

8.5.  Копія (завірена належним чином) або оригінал витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, чинний на дату

 

розкриття, але не більш місячної давнини;

8.6.  Копія довідки (завірена належним чином) з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи – підприємця – завірену належним чином копію довідки про присвоєння ідентифікаціцйного коду);

8.7.  Копія Статуту (завірена належним чином) (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – завірену копію паспорту);

8.8.  Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (завірена належним чином) для фізичної особи-підприємця – завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності);

8.9.  Копія балансу (фома №1) або фінансового звіту учасника – суб'єкта малого підприємництва (форма №1-м) за останній звітний період 2017 рік (завірена належним чином);

8.10.  Копія звіту про фінансові результати (форма №2) або звіту про фінансові результати учасника – суб'єкта малого підприємництва (форма – №2-м) за останній звітний період 2017 рік (окрім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України) (завірена належним чином);

8.11. Оригінал або копія довідки ДПІ (завірена Учасником про відсутність (наявність) заборгованості за податками зобовязаннями та по сплаті обов'язкових податків і зборів в Україні, дійсної на дату розкриття конкурсних пропозицій (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш місячної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) – окрім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України.

8.12. Оригінал або копія довідки Пенсійного фонду України (завірена Учасником) про відсутність (наявність) заборгованості по сплаті зобов»язань та платежів до Пенсійного фонду України, дійсної на дату розкриття конкурсних пропозицій (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш місячної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності)  - окрім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України.

8.13.Документ, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання. Наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку, тощо ), за рекомендованною формою, згідно з додатком №3;

8.14. Документ, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних  побутових відходів

 

за  2019 рік.

8.15. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

8.16. Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспорних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належить спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника організації;

8.17. Довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспорних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

8.18. Довідки про проходження водіями медичного огляду;

8.19. Документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів, (копія завіреного в установленому порядку договору), додаток №5.

8.20. Документ, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

8.21. Інші документи, які подаються за бажанням Учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської сужби, тощо) належного рівня якості.

У разі відсутності вищевказаних документів, Учасник зазначає їх перелік та причини їх ненадання в довільній формі на окремому листі.

Примітка:

Передбачені конкурсною документацією  умови проведення конкурсу є обов'язковими для конкурсної комісії та його Учасників. 

9. Вимоги до конкурсних пропозицій

9.1 Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу.

9.2. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

9.3. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

 

10. Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним критеріям

Наведені в додатку №1

11. Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Особисто або поштою

11.1 місце подання конкурсних пропозицій

Тетіївська міська рада, Київська область,  м. Тетіїв,  вул. Януша Острозького 3

11.2 кінцевий строк подання конкурсних пропозицій (дата, час)

09 березня  2021 року до 10 – 00.

11.3 місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій

Тетіївська міська рада, Київська область,  м. Тетіїв,  вул. Януша Острозького 3

12. Вимоги щодо подання конкурсних пропозицій

12.1 Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії .

12.2. Конверти з конкурсними пропозиціями , що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

12.3. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію  або внести до неї зміни до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

12.4. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та часі передбаченою конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з'явилися на конкурс. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

12.5. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також секретар конкурсної комісії оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

12.6. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

12.7. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

 - учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

 

12.8. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

неподання конкурсних пропозицій;

12.9. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та може розпочати підготовчі роботи до оголошення нового конкурсу.

12.10. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з підстав передбачених пунктом 12.7. цього Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації. Критерії відповідних конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам наведено у Додатку 1.

12.11. Переможцем конкурсу визначається його Учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

 

 

12.12. Рішення про результати проведення конкурсу приймаються конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш, як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

12.13. Організатор конкурсу протягом не більш, як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить в дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на території міста та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надати такі послуги.

II. Укладання договору  

13. Порядок укладання договору

 13.1. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення, укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста відповідно до типового договору, наведеного у додатку №2.

13.2. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

13.3 Спори, що виникають у звязку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленному законодавстом  порядку.

 

 

 

      Секретар міської ради                                   Наталія ІВАНЮТА

 

 

Додаток №1

до конкурсної документації

 

 

Критерії відповідності

конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

 

п/п

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

Критерії оцінювання (максимальна кількість балів)

1

Наявність в Учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення  побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних  побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів),  що утворюються  у житловій забудові та  на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених на території

Перевага надається Учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення  усіх видів побутових відходів твердих, великогабаритних, ремонтних  побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів.

 

(Для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів Учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної  у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких не перевищує 75 відсотків, не враховується.

Перевага надається Учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший). 

20

 

 

 

 

 

2

Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

Наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту

5

3

Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів

Наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів

10

4

Можливість проводити в установленному законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті 

Використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі 

5

5

Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством 

Зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг 

5

6

Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів

Перевага надається Учасникові, що використовує супутникову систему навігації

5

7

Вартість надання послуги з вивезення побутових відходів

Вартість надання послуг з вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних  побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів порівнюється окремо. Перевага надається Учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

30

8

Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

Перевага надається Учасникові, який має достатню кількість працівників відповідної кваліфікації   

5

9

Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага у порядку спадання

Перевага надається Учасникові, що здійснює сортування ресурсоцінних відходів

15

 

 

Додаток №3

до конкурсної документації

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Довідка

про наявність матеріально-технічної бази, яка засвідчує спроможність Учасника виконати умови конкурсу

 

                                                                                  «_____» ____________ 20__ рік

 

Дісним сповіщаємо, що ______________________________________________

                                                           (повна назва Учасника)

має необхідне обладнання та відповідну матеріально-технічну базу для виконання умов конкурсу, які зазначені у конкурсній документації з надання з вивезення побутових відходів на території м. Тернополя

Найменування основних засобів із окремим зазначенням будівель, споруд, складських приміщень

Власне, м.кв

Орендоване, м.кв

 

 

 

 

 

 

 

Найменування основних засобів, машин, обладнання та транспортних засобів

Опис моделей та термін експлуатації (років

Власне

Стан

Орендоване

Стан

нове

добре

погане

нове

добре

погане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі відсутності власних основних засобів, машин, обладнання та транспортних засобів, обов'язково надати копію договору оренди (завірену належним чином).

 

Довідка надається для участі у конкурсі.

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

 

Додаток №4

до конкурсної документації

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Відомість

про вартість надання послуг з вивезення побутових відходів на території м.Тетієва

 

 

п/п

Статті витрат

Відсотки

Ціна

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

ПДВ (єдиний податок)

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

Додаток №5

до конкурсної документації

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Довідка

Учасника, яка документально підтверджує наявність досвіду з надання послуг з вивезення побутових відходів

 

                                                                                               «_____»__________ 20___ року

 

 

Дісним сповіщаємо, що ______________________________________________

                                                           (повна назва Учасника)

має досвід, для виконання умов конкурсу

 

п/п

Найменування предмету договору

Кількість договорів
(од. виміру)

Рік надання послуг

Найменування замовника, його адреса, телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

Додаток №6

до конкурсної документації

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Довідка

про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що засвідчує спроможність Учасника виконати умови конкурсної документації з надання послуг з вивезення побутових відходів на території м.Тетієва

 

                                                                                               «_____»__________ 20___ року

 

 

Дісним сповіщаємо, що ______________________________________________

                                                           (повна назва Учасника)

 

має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, для виконання умов конкурсу

 

п/п

П.І.Б.

Посада, професія (спеціальність)

Освіта

Стаж роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка надається для участі у конкурсі.

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

Додаток №7

до конкурсної документації

 

 

 

Характеристика території, де планується надавати послуги з вивезення побутових відходів

 

 

- площа території міста Тетіїв  – 13,45 км2

- кількість населення м. Тетіїв – 13032.

- кількість багатоквартирних житлових будинків м. Тетіїв  - 41.

- кількість будинків приватного сектору м. Тетіїв – 5300.

- площа сіл Тетіївської територіальної громади – 32,44 км2

- кількість жителів по селах громади – 7639

- кількість багатоквартирних будинків по селах - 37

- кількість житлових будинків приватного сектору по селах – 4245.

 

 

Територія де вивозитиметься ТПВ: м. Тетіїв, с.Голодьки, с.Росішки, с.Теліженці, с.Михайлівка, с. Перше Травня, с.Дзвеняче, с. Тарасівка, с.Бурківці, с. Кашперівка, с.Погреби, с.Кошів, с. Скибенці.

 

 

Додаток №8

до конкурсної документації

 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення

 

Багатоквартирні житлові будинки:

 

По м. Тетіїв загальна кількість житлових багатоквартирних будинків – 41, з них двоповерхові – 20, трьохповерхові – 1, чотирьохповерхові – 1, п»ятиповерхові – 18, дев»ятиповерхові - 1; кількість мешканців будинків – 2797. По селах Тетіївської територіальної громади – 37

 

Будинки приватного сектору:

Загальна кількість  житлових будинків приватного сектору по м. Тетіїв – 5300. Кількість мешканців таких будинків – 10600. По селах Тетіївської територіальної громади – 4245. Кількість мешканців таких будинків – 7639.

 

Підприємства, установи, організації загалом:

 - загальна кількість  юридичних установ та організацій – 14.

-  загальна кількість приватних підприємців – 103.

 

Загальний  обсяг відходів орієнтовно : 15т/день ,  5475 т/рік.

 

 

Додаток №9

до конкурсної документації

 

 

Характеристика

включаючи потужність, та місцезнаходження об»єктів поводження з побутовими відходами (об»єкти перероблення, сортування, утилізація, видалення відходів, об»єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів, тощо….)

 

 Сміттєзвалище побутових відходів місто Тетіїв:

-  місцезнаходження -  2,1 км. від м. Тетієва на південний схід

-  рік початку експлуатації   -  1975р.

-  обсяг видалених відходів – 53110 т.

-  обсяг видалених відходів за 2018 рік – 391 т.

-  проектний обсяг видалення відходів – 61700 т.

-  Площа МВВ – 2,1 га.

-  Площа МВВ з санітарною зоною  - 28,3 га.

-  Проектна площа – 2,2 га. 

 

Додаток №10

до конкурсної документації

 

 

Голові конкурсної комісії

______________________________

(повна назва підприємства)

______________________________

(юридична адреса)

 

 

Фірмовий бланк Учасника

 

ЗАЯВКА

__________________________________________________________________

                                   (повна назва претендента нау часть у конкурсі)

 

Згоден взяти участь у конкурсі на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м. Тернополя на умовах визначених організатором конкурсу. До заяви додаються такі документи, згідно реєстру наданих у складі конкурсної пропозиції

 

 

п/п

Найменування документу

№ сторінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

Додаток №11

до конкурсної документації

 

 

Голові конкурсної комісії

(повна назва підприємства)

 

(юридична адреса)

 

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Відомість про Учасника

Повна назва:__________________________________________________

Код ЄДРПОУ:_________________________________________________

Юридична адреса:_____________________________________________

Поштова адреса:_______________________________________________

Телефон:_____________________________________________________

Факс:________________________________________________________

Адреса електронної пошти:_____________________________________

Профілюючий напрямок діяльності:______________________________

Найменуваання банку, що обслуговує Учасника:____________________

 Поточний (розрахунковий) рахунок:______________________________

МФО :_______________________________________________________

Прізвище, імя по-батькові керівника:____________________________

Найменування посади керівника:________________________________

Інша інформація*:_____________________________________________

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

Примітка:

 

* - зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника:

 

 

 

                                                                                        Додаток 2

                                                                             до рішення  Виконавчого комітету

                                                          Тетіївської міської ради

                                                       від 28.01.2021 р. № 10

 

 

Конкурсна документація

з визначення виконавця із надання послуг з вивезення побутових відходів

у селах Тетіївської територіальної громади

 

 

                                                          м. Тетіїв  - 2021

 

 

 

Умови проведення конкурсу з визначення виконавця з надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Тетієва

 

I. Загальні положення

1

2

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу                     

 

повне  найменування

 

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради.

місцезнаходження

 

 Київська область,  м. Тетіїв,  вул. Януша Острозького 3, поштовий індекс 09800. 

терміни, що використовуються  в конкурсній документації

Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні наведеному у Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року №1070, Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року №1173, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року №145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» та цією конкурсною документацією. Підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

2. Підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування чи розпорядження місцевої державної адміністрації)

Рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради від 28 січня 2021 року № 10 «Про проведення конкурсу із надання послуг з вивезення побутових відходів на території Тетіївської територіальної громади»

3. Місце і час проведення конкурсу , прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів                   

 

місце і час проведення конкурсу

Актова зала  Тетіївської міської ради, 09800, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького 3;  09 березня 2021 року о 14:00 год.

посадова особа  

замовника,   уповноважена    

здійснювати  зв'язок з  учасниками      

Вітюк Олег Васильович, провідний спеціаліст відділу ЖКГ транспорту та благоустрою, (04560) 5-27-44

електронна адреса: viddilzkh.tetiiv@gmail.com

адреса за якою можна ознайомитись з умовами конкурсної документації та умовами проведення конкурсу

Тетіївська міська рада, 09800, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького 3; 

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у конкурсній документації організатор конкурсу керується переліком кваліфікаційних вимог, зазначених у пункті 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1173.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються Учасниками  конкурсу для підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним вимогам шляхом пред’явлення наступних документів:

1.- наявність матеріально-технічної бази (довідка про наявність основних засобів із окремим зазначенням будівель, споруд, складських приміщень, автотранспорту, машин та обладнання (власного чи орендованого),- за рекомендованою формою у Додатку №3 конкурсної документації;

2. - відомість про вартість надання послуг із вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, включно із великогабаритними відходами)

(за рекомендованою формою, встановленою цією конкурсною документацією – додаток №4);

3. – наявність документально підтвердженого

досвіду роботи із надання послуг з вивезення побутових відходів, за рекомендованою формою у Додатку №5 конкурсної документації.

4. - довідка про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, за рекомендованою формою у Додатку №6 конкурсної документації.

5.- ліцензія на провадження господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих видів відходів, як вторинної сировини (при наявності)

6. - довідка про відсутність або наявність    заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів (документ повинен бути дійсний на дату подання).

5.  Характеристика території,  де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

Розміри і межі територій та перелік об'єктів утворення побутових    відходів, середня відстань до об'єктів поводження  з відходами та їх місцезнаходження. Межі території міста, де планується надавати послуги, з вивезення побутових відходів, визначає організатор конкурсу, наведені в додатку №7.

6. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення

     Наведені згідно додатку №8.

7. Характеристика, включаючи потужність та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування , утилізація, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо)

     Наведені згідно додатку №9

8.  Перелік документів, оригінали та (або) засвідчені в установленому порядку копії документів, які подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним критеріям.

8.1.  Заява та реєстр документів наданих у складі конкурсної пропозиції (за формою, встановленою цією конкурсною документацією – додаток №10);

8.2.  Відомості про Учасника (за формою, встановленою цією конкурсною документацією – додаток №11);

8.3.  Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4 – ОПП) – завірена належним чином;

8.4.  Копія свідоцтва про реєстрацію Учасника платника ПДВ чи єдиного податку (завірена належним чином);

8.5.  Копія (завірена належним чином) або оригінал витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, чинний на дату розкриття, але не більш місячної давнини;

 

8.6.  Копія довідки (завірена належним чином) з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи – підприємця – завірену належним чином копію довідки про присвоєння ідентифікаціцйного коду);

8.7.  Копія Статуту (завірена належним чином) (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – завірену копію паспорту);

8.8.  Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (завірена належним чином) для фізичної особи-підприємця – завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності);

8.9.  Копія балансу (фома №1) або фінансового звіту учасника – суб'єкта малого підприємництва (форма №1-м) за останній звітний період 2017 рік (завірена належним чином);

8.10.  Копія звіту про фінансові результати (форма №2) або звіту про фінансові результати учасника – суб'єкта малого підприємництва (форма – №2-м) за останній звітний період 2017 рік (окрім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України) (завірена належним чином);

8.11. Оригінал або копія довідки ДПІ (завірена Учасником про відсутність (наявність) заборгованості за податками зобовязаннями та по сплаті обов'язкових податків і зборів в Україні, дійсної на дату розкриття конкурсних пропозицій (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш місячної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) – окрім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України.

8.12. Оригінал або копія довідки Пенсійного фонду України (завірена Учасником) про відсутність (наявність) заборгованості по сплаті зобов»язань та платежів до Пенсійного фонду України, дійсної на дату розкриття конкурсних пропозицій (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш місячної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності)  - окрім фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України.

8.13.Документ, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання. Наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку, тощо ), за рекомендованною формою, згідно з додатком №3;

8.14. Документ, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних  побутових відходів за  2019 рік.

 

8.15. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

8.16. Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспорних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належить спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника організації;

8.17. Довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспорних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

8.18. Довідки про проходження водіями медичного огляду;

8.19. Документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів, (копія завіреного в установленому порядку договору), додаток №5.

8.20. Документ, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

8.21. Інші документи, які подаються за бажанням Учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської сужби, тощо) належного рівня якості.

У разі відсутності вищевказаних документів, Учасник зазначає їх перелік та причини їх ненадання в довільній формі на окремому листі.

Примітка:

Передбачені конкурсною документацією  умови проведення конкурсу є обов'язковими для конкурсної комісії та його Учасників. 

9. Вимоги до конкурсних пропозицій

9.1 Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу.

9.2. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

9.3. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

 

10. Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним критеріям

Наведені в додатку №1

11. Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Особисто або поштою

11.1 місце подання конкурсних пропозицій

Тетіївська міська рада, Київська область,  м. Тетіїв,  вул. Януша Острозького 3

11.2 кінцевий строк подання конкурсних пропозицій (дата, час)

09 березня  2021 року до 10 – 00.

11.3 місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій

Тетіївська міська рада, Київська область,  м. Тетіїв,  вул. Януша Острозького 3

12. Вимоги щодо подання конкурсних пропозицій

12.1 Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії .

12.2. Конверти з конкурсними пропозиціями , що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

12.3. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію  або внести до неї зміни до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

12.4. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та часі передбаченою конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з'явилися на конкурс. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

12.5. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також секретар конкурсної комісії оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

12.6. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

12.7. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

 - учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

 

12.8. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

неподання конкурсних пропозицій;

12.9. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та може розпочати підготовчі роботи до оголошення нового конкурсу.

12.10. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з підстав передбачених пунктом 12.7. цього Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації. Критерії відповідних конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам наведено у Додатку 1.

12.11. Переможцем конкурсу визначається його Учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

12.12. Рішення про результати проведення конкурсу приймаються конкурсною комісією на засіданні у

 

присутності не менш, як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

12.13. Організатор конкурсу протягом не більш, як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить в дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на території міста та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надати такі послуги.

II. Укладання договору  

13. Порядок укладання договору

 13.1. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення, укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста відповідно до типового договору, наведеного у додатку №2.

13.2. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

13.3 Спори, що виникають у звязку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленному законодавстом  порядку.

 

 

 

 

       Секретар міської ради                                      Наталія ІВАНЮТА

 

 

 

Додаток №1

до конкурсної документації

 

Критерії відповідності

конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

 

п/п

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

Критерії оцінювання (максимальна кількість балів)

1

Наявність в Учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення  побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних  побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів),  що утворюються  у житловій забудові та  на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених на території

Перевага надається Учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення  усіх видів побутових відходів твердих, великогабаритних, ремонтних  побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів.

 

(Для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів Учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної  у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких не перевищує 75 відсотків, не враховується.

Перевага надається Учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший). 

20

 

 

 

 

 

2

Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

Наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту

5

3

Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів

Наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів

10

4

Можливість проводити в установленному законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті 

Використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі 

5

5

Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством 

Зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг 

5

6

Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів

Перевага надається Учасникові, що використовує супутникову систему навігації

5

7

Вартість надання послуги з вивезення побутових відходів

Вартість надання послуг з вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних  побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів порівнюється окремо. Перевага надається Учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

30

8

Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

Перевага надається Учасникові, який має достатню кількість працівників відповідної кваліфікації   

5

9

Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага у порядку спадання

Перевага надається Учасникові, що здійснює сортування ресурсоцінних відходів

15

 

 

Додаток №3

до конкурсної документації

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Довідка

про наявність матеріально-технічної бази, яка засвідчує спроможність Учасника виконати умови конкурсу

 

                                                                                  «_____» ____________ 20__ рік

 

Дісним сповіщаємо, що ______________________________________________

                                                           (повна назва Учасника)

має необхідне обладнання та відповідну матеріально-технічну базу для виконання умов конкурсу, які зазначені у конкурсній документації з надання з вивезення побутових відходів на території м. Тернополя

Найменування основних засобів із окремим зазначенням будівель, споруд, складських приміщень

Власне, м.кв

Орендоване, м.кв

 

 

 

 

 

 

 

Найменування основних засобів, машин, обладнання та транспортних засобів

Опис моделей та термін експлуатації (років

Власне

Стан

Орендоване

Стан

нове

добре

погане

нове

добре

погане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі відсутності власних основних засобів, машин, обладнання та транспортних засобів, обов'язково надати копію договору оренди (завірену належним чином).

 

Довідка надається для участі у конкурсі.

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

Додаток №4

до конкурсної документації

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Відомість

про вартість надання послуг з вивезення побутових відходів на території м.Тетієва

 

 

п/п

Статті витрат

Відсотки

Ціна

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

ПДВ (єдиний податок)

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

 

Додаток №5

до конкурсної документації

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Довідка

Учасника, яка документально підтверджує наявність досвіду з надання послуг з вивезення побутових відходів

 

                                                                                               «_____»__________ 20___ року

 

 

Дісним сповіщаємо, що ______________________________________________

                                                           (повна назва Учасника)

має досвід, для виконання умов конкурсу

 

п/п

Найменування предмету договору

Кількість договорів
(од. виміру)

Рік надання послуг

Найменування замовника, його адреса, телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

Додаток №6

до конкурсної документації

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Довідка

про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що засвідчує спроможність Учасника виконати умови конкурсної документації з надання послуг з вивезення побутових відходів на території м.Тетієва

 

                                                                                               «_____»__________ 20___ року

 

 

Дісним сповіщаємо, що ______________________________________________

                                                           (повна назва Учасника)

 

має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, для виконання умов конкурсу

 

п/п

П.І.Б.

Посада, професія (спеціальність)

Освіта

Стаж роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка надається для участі у конкурсі.

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

Додаток №7

до конкурсної документації

 

 

 

Характеристика території, де планується надавати послуги з вивезення побутових відходів

 

 

- площа сіл Тетіївської територіальної громади – 52,4 км2.

- кількість жителів по селах громади – 10225.

- кількість багатоквартирних будинків по селах – 12.

- кількість квартир у багатоквартирних будинках по селах -161.

- кількість житлових будинків приватного сектору по селах – 5600.

 

Територія де вивозитиметься ТПВ: с.Грошків, с.Ріденьке, с.Тайниця, с.Степове, с.Денихівка, с.Дібрівка, с.Стадниця, с.П'ятигори, с.Софіполь, с.Одайпіль, с.Галайки, с.Черепин, с.Черепинка, с.Григорівка, с.Високе, с. Клюки, с.Хмелівка

 

Додаток №8

до конкурсної документації

 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення

 

Багатоквартирні житлові будинки:

 

По селах Тетіївської територіальної громади – 12

Кількість квартир у них - 162

 

Будинки приватного сектору:

По селах Тетіївської територіальної громади – 5600. Кількість мешканців таких будинків – 10225.

Загальний  обсяг відходів орієнтовно : 13т/день ,  4745 т/рік.

 

Додаток №9

до конкурсної документації

 

 

Характеристика

включаючи потужність, та місцезнаходження об»єктів поводження з побутовими відходами (об»єкти перероблення, сортування, утилізація, видалення відходів, об»єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів, тощо….)

 

 Сміттєзвалище побутових відходів місто Тетіїв:

-  місцезнаходження -  2,1 км. від м. Тетієва на південний схід

-  рік початку експлуатації   -  1975р.

-  обсяг видалених відходів – 53110 т.

-  обсяг видалених відходів за 2018 рік – 391 т.

-  проектний обсяг видалення відходів – 61700 т.

-  Площа МВВ – 2,1 га.

-  Площа МВВ з санітарною зоною  - 28,3 га.

-  Проектна площа – 2,2 га. 

 

 

Додаток №10

до конкурсної документації

 

 

Голові конкурсної комісії

______________________________

(повна назва підприємства)

______________________________

(юридична адреса)

 

 

Фірмовий бланк Учасника

 

ЗАЯВКА

__________________________________________________________________

                                   (повна назва претендента нау часть у конкурсі)

 

Згоден взяти участь у конкурсі на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м. Тернополя на умовах визначених організатором конкурсу. До заяви додаються такі документи, згідно реєстру наданих у складі конкурсної пропозиції

 

 

п/п

Найменування документу

№ сторінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

Додаток №11

до конкурсної документації

 

 

Голові конкурсної комісії

(повна назва підприємства)

 

(юридична адреса)

 

 

Фірмовий бланк Учасника

 

Відомість про Учасника

Повна назва:__________________________________________________

Код ЄДРПОУ:_________________________________________________

Юридична адреса:_____________________________________________

Поштова адреса:_______________________________________________

Телефон:_____________________________________________________

Факс:________________________________________________________

Адреса електронної пошти:_____________________________________

Профілюючий напрямок діяльності:______________________________

Найменуваання банку, що обслуговує Учасника:____________________

 Поточний (розрахунковий) рахунок:______________________________

МФО :_______________________________________________________

Прізвище, імя по-батькові керівника:____________________________

Найменування посади керівника:________________________________

Інша інформація*:_____________________________________________

 

 

 

 

(посада особи)                        (підпис)                                (розшифрування підпису (П. І. Б)

                                               М.П.

 

 

 

Примітка:

 

* - зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника:

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 

28.01.2021 р.                                  Тетіїв                             №  12

 

Про  внесення змін  до   Регламенту

виконавчого комітету Тетіївської

міської ради

 

       Розглянувши  та обговоривши  зміни до Регламенту  виконавчого комітету Тетіївської міської ради , відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

                                         В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни в пункт 1.5. розділу 1. Загальні положення  Регламенту 

    виконавчого комітету Тетіївської міської  ради, виклавши в такій 

    редакції:

 •   Засідання виконавчого комітету проводяться один раз на місяць ,

           третій четвер кожного місяця. За необхідності скликаються  

           позачергові засідання виконавчого комітету. Початок засідань  

           виконавчого комітету о 10:00 год. або о 14:00 год.

 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого  

           справами (секретаря ) виконкому  .

 

 

Перший заступник

міського голови                                           Василь КИЗИМИШИН

 

 

                                                                                      Додаток

                                                                 до проекту рішення виконкому

                                                                 № 12  від 28.01.2021р.

 

РЕГЛАМЕНТ

Виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

Київської області

 

ЗМІСТ

1. Загальні положення

2. Члени виконавчого комітету

3. Планування роботи виконавчого комітету

4. Підготовка проектів рішень

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

6. Прийняття рішень

7. Скасування рішень виконавчого комітету

8. Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг

 

 1. Загальні положення

 

 1.1. Виконавчий комітет Тетіївської міської ради   (далі виконавчий комітет) відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень і забезпечує розгляд та вирішення питань, віднесених вищезгаданим законом до відання виконавчих органів ради.

1.2. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

1.3. Регламент виконавчого комітету ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету і затверджується шляхом прийняття відповідного рішення виконкому.

1.4. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

1.5. Засідання виконавчого комітету проводяться один раз на місяць , третій четвер кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Початок засідань виконавчого комітету о 10:00 год. або о 14:00 год.

1.6. При проведенні позачергового засідання виконавчого комітету міської ради підготовка матеріалів до засідання, оформлення протоколу, прийнятих рішень здійснюється з дотриманням встановлених правил.

1.7. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. У  випадках визначених законом засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.

1.8. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

1.9. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або керуючого справами виконавчого комітету.

 1.10.У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету крім членів виконавчого комітету, які входять до складу виконкому за посадою.

1.11. На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депутати України, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

1.12. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює загальний відділ.

1.13. Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

Список присутніх відображається у протоколі засідання.

1.14. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує керуючий справами  за погодженням міським головою.

1.15. Порядок денний та проекти рішень оприлюднюються на офіційному сайті Тетіївської міської ради невідкладно після їх підготовки.

1.16. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадова особа, яка здійснює його повноваження.

1.17. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

1.18. Для доповіді та інформації надається до 10 хвилин, для співдоповіді і виступів при обговоренні – до 5 хвилин. У необхідних випадках головуючий на засіданні може змінити час тривалості виступів в ході засідання.

Обговорення питань припиняється головуючим.

1.19. На засіданні виконавчого комітету працівником загального відділу  ведеться протокол. Протокол складається в стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, у разі потреби відображаються обговорення питань. В десятиденний термін після засідання виконавчого комітету міської ради керуючий справами складає протокол, який підписує головуючий.

1.20. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадової особи, яка здійснює його повноваження.

1.21. Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат виконавчого комітету. 

 

2. Члени виконавчого комітету

 2.1. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією  міського голови.

До складу виконавчого комітету за посадою входять міський голова, 1-й заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, заступники міського голови, а також керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради.  До складу виконавчого комітету міської ради входять також за посадою секретар Тетіївської міської ради та старости.

2.2.  Заступники  міського голови, керуючий справами виконавчого комітету здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено.

2.3. Члени виконавчого комітету мають право:

2.3.1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні. Проекти рішень надсилаються членам виконавчого комітету в електронному вигляді  на персональні електронні скриньки.

2.3.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

- вносити пропозиції щодо порядку денного;

- отримувати від доповідачів роз’яснення;

- вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

2.4. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків.

2.5. Членам виконавчого комітету видаються посвідчення на строк повноважень виконавчого комітету ради.

 

3. Планування роботи виконавчого комітету

3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

3.2. План роботи виконавчого комітету складається загальним відділом за пропозиціями  заступників  міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів ради на рік і затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

- календарний план засідань виконавчого комітету;

- перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

3.4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, основні питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, та відповідальний за підготовку питання.

3.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

3.6. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

3.7. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється керуючим справами виконавчого комітету.

3.8. При розгляді плану роботи на наступний рік керуючий справами виконавчого комітету узагальнює надані структурними підрозділами звіти про виконання та пропозиції щодо наступних питань, які мають бути включенні до плану роботи.

3.9. У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується загальним відділом  та подається на затвердження міському голові.

 

4. Підготовка проектів рішень

4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ , організацій та громадян.

     Проекти рішень розробляються  також за дорученнями міського голови або в ініціативному порядку  заступниками міського голови в межах своєї компетенції , секретарем ради, керуючим справами виконавчого комітету.

4.2. Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на  заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради, відділів.

4.3. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються на офіційному веб-порталі ради в мережі Інтернет невідкладно після підготовки і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.4. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

     Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші ознайомлення з проектом регуляторного акта.

     Строк, протягом якого виконавчий орган ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проект регуляторного акта на відповідність дотримання вимог вказаного Закону.

    У разі непогодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проектом регуляторного акта вищевказаним виконавчим органом ради  підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проект регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.

     У разі погодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі.

Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проекту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

-відсутній аналіз регуляторного впливу;

-проект регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

-відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідальність за підготовку та виконання  таких рішень несуть  заступник міського голови (відповідно до розподілу посадових обов’язків) та юрист міської ради.

4.5. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями керуючому справами в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету.

4.6. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

4.7.  До проектів  додаються: коротка довідка по суті питання (у разі потреби),список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

4.8. До проекту рішення додається аркуш погодження. Аркуш погодження включає в себе найменування посади, особистий підпис, ініціали, прізвище особи, яка візує документи, погодження нової редакції (у разі внесення змін та доповнень).

4.9. Проект рішення виконавчого комітету в аркуші погодження  обов’язково погоджують:

- перший заступник міського голови;

- керуючий справами виконавчого комітету;

- заступники міського голови (відповідно до розподілу

обов’язків);

- керівник виконавчого органу ради, який готує питання;

- керівники виконавчих органів міської ради – з питань, що відносяться до їхньої      

  компетенції;

- юрист міської ради;

Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком міста, в обов’язковому порядку погоджуються з фінансовим управлінням.

4.10. Після погодження проекту рішення з посадовими особами, вказаними в аркуші погодження, загальний відділ редагує його відповідно до вимог діловодства та правопису.

4.11. До проектів рішень виконавчого комітету, що надаються керуючому справами, додається перелік документів із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі.

    Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

    Проект рішення, який не отримав необхідної більшості голосів на підтримку вважається відхиленим і заноситься до Протоколу з поміткою „протокольно”.

 

 5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

 

5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – 1-м заступником міського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць ( четвертий вівторок місяця), і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5.2. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується керуючим справами , до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету.

В порядку денному засідання виконавчого комітету  визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання.

Порядок денний затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

 

6. Прийняття рішень

 

6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення.

6.2. Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

6.3. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

6.4. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.5. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

6.6. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються до загального відділу , який надає їх на підпис міському голові, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

6.7. Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – керуючим справами( секретарем) виконкому на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

6.8. Підписані рішення реєструються  шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

6.9. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується загальним відділом в 10-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою загального відділу.

6.10. Виготовлення витягів з рішень здійснюють виконавці зазначених актів, проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що виготовляються загальним відділом на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також правоохоронних органів.

6.11. Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець.

    Засвідчення витягів здійснює загальний відділ шляхом проставляння штампа «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою загального відділу.

6.12. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується відділом, на який покладено функції контролю.

6.13. Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно загальним відділом, доведення та збирання інформації , контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів, здійснюється відділом, на який покладено функції контролю.

6.14. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи ради.

 

7. Скасування рішень виконавчого комітету

 7.1. Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або міською радою.

 

8.Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг

1. Виконавчий комітет міської ради у роботі з розгляду звернень громадян керується Законом України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», інструкцією з діловодства та іншими нормативними актами державної влади, що регулюють роботу із зверненнями громадян.

2. Особистий прийом громадян здійснюють міський голова, його заступники, секретар ради, керуючий справами, начальники відділів згідно з затвердженими графіками, які доводяться до відома населення.

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

28.01.2021 р.                                  Тетіїв                             №  18

 

Про винесення на обговорення

підвищення платних послуг КЗ «Тетіївська

дитяча музична школа»

 

       З метою зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази КЗ «Тетіївська дитяча музична школа» Тетіївської міської ради,  відповідно до розділу V статті 26 та статті 28 Закону України «Про позашкільну освіту», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет

міської ради

В И Р І Ш И В:

 

1. Винести на обговорення  платні послуги  КЗ «Тетіївська  дитяча музична  

    школа», а саме:

 •  Гітара
 • Фортепіано              200 грн. (було 120 грн.)
 • Сольний спів
 • Баян, акордеон
 • Бандура                             100 грн. (було 75 грн.)
 • Духові інструменти
 • фортепіано – 60,00 грн., (замість 50 грн)
 • бандура – 40,00 грн. (замість 35 грн)
 • Затвердити  оренду баяна та акордеону – 40,00 грн.

   

2. Відділу електронного урядування та зв’язків з громадськістю виконавчого  

    комітету Тетіївської міської ради (Дубін А.) забезпечити оприлюднення

    даного рішення на офіційному сайті Тетіївської міської ради в мережі

    Інтернет.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о.заступника  

    міського голови з гуманітарних питань І.В.Погорілу

 

              Перший заступник

              міського голови                                        Василь КИЗИМИШИН

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь