Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІД 25.03.2021

Дата: 06.04.2021 10:24
Кількість переглядів: 16

 

 
  Фото без опису

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                РІШЕННЯ

 

25.03.2021 р.                                         Тетіїв                                           № 62

 

Про затвердження Положення про

Тетіївську міську територіальну

комісію з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій і

її посадового складу

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, пп.2 п. “б” ч.1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 року № 18 «Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» (із змінами), від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» (із змінами), протокольного рішення Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 14 січня 2021 року (протокол №1, пит.5.8), виконавчий комітет Тетіївської міської ради

                                    В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Положення про Тетіївську міську територіальну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (додаток 1).

 

2. Затвердити посадовий склад Тетіївської міської територіальної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (додаток 2).

 

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Тетіївського міського голови від 11 березня 2020 року № 46 «Про створення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Тетіївської міської ради» зі змінами.

 

            4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Кизимишина Василя Йосиповича.

 

 

Міський  голова                                        Богдан БАЛАГУРА

 

 

            Додаток 1

до рішенням виконавчого комітету                                           

                  від 25.03.2021 р. № 62

 

Положення

про Тетіївську міську територіальну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

 

1. Тетіївська міська територіальна  комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - комісія) є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим комітетом Тетіївської міської ради для координації діяльності підприємств, установ та організацій Тетіївської громади, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню та реагування на них.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Кодексом цивільного захисту України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної та регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

3.1) координація діяльності Тетіївської міської територіальної громади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із:

функціонуванням місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;

визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організацією та здійсненням:

заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

заходів з евакуації (у разі потреби);

радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

вжиттям заходів до забезпечення готовності місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

забезпеченням:

 

 

живучості об’єктів національної економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;

стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів Єдиної газотранспортної та об’єднаної енергетичної систем України;

безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

санітарного та епідемічного благополуччя населення;

організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального і місцевого рівня;

встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних  трубопроводів, мостів, шляхопроводів тощо;

3.2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

здійснення заходів:

щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;

3.3) підвищення ефективності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1) у режимі повсякденної діяльності:

здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо  розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.

Комісія, крім перелічених у цьому пункті функцій, погоджує перелік потенційно небезпечних об’єктів та перелік споживачів, на яких поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до рівня екологічної броні, затверджує результати класифікації об’єктів і адміністративно-територіальних одиниць стосовно рівня хімічної небезпеки, здійснює методичне керівництво та контроль за роботою місцевих комісій;

4.2) у режимі підвищеної готовності:

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального і місцевого рівня;

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

4.3) у режимі надзвичайної ситуації:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня;

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня;

організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених матеріалів;

вивчає обставини, що склалися, та подає органові, який її утворив, інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;

4.4) у режимі надзвичайного стану:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України ,,Про правовий режим воєнного стану”, ,,Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів;

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

4.5) проводить моніторинг стану виконання місцевою виконавчою владою та органами місцевого самоврядування покладених на них завдань;

 

 

 

 

 

 

5. Комісія має право:

залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня сили і засоби місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади, місцевого органу виконавчої влади,  підприємств, установ та організацій, розташованих на території Тетіївської громади з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;

одержувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Тетіївської громади матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Тетіївської громади (за погодженням з їх керівниками);

розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

6. Головою комісії є Тетіївський міський голова.

Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови - перший заступник голови комісії та за відсутності першого заступника - заступник голови комісії.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - перший заступник голови.

Посадовий склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Тетіївської міської ради на основі пропозицій центральних органів виконавчої влади, місцевого органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Тетіївської громади.

Персональний склад комісії затверджується головою комісії.

Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату відповідно до п. 8 цього Положення.

7. Голова комісії має право:

залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;

в межах повноважень комісії приймати рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови комісії.

Визначати функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).

8. Робочим органом комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є структурний підрозділ житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Тетіївської міської  ради.

9. Комісія проводить засідання в разі потреби, але не менше одного разу на три місяці згідно з планом роботи, який затверджується виконавчим комітетом Тетіївської міської ради. У разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації, яка потребує вжиття невідкладних заходів, засідання комісії проводиться невідкладно.

Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем комісії.

10. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території Тетіївської громади.

11. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

12. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на Тетіївську міську раду.

13. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту                                                                       Петро ДЕМ’ЯНЧУК

 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток 2

 

до рішенням виконавчого комітету

 від  23.03.2021 р. № 62

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД

Тетіївської міської територіальної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

 

Голова комісії – Тетіївський міський голова

Перший заступник голови комісії – перший заступник Тетіївського міського голови.

Заступник голови комісії – начальник відділу житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Тетіївської міської  ради.

Секретар комісії – головний спеціаліст  (з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи) відділу житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Тетіївської міської ради.

Члени комісії:

 

Заступник міського голови з гуманітарних питань.

Начальник відділу містобудування та архітектури Тетіївської міської ради.

Начальник фінансового управління  Тетіївської міської ради.

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Тетіївської міської ради.

Головний спеціаліст з питань екології відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища Тетіївської міської ради.

Головний лікар  комунального некомерційного підприємства „Тетіївська  лікарня” Тетіївської міської ради  (за згодою).

Головний лікар комунального некомерційного підприємства „Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги” Тетіївської міської ради (за згодою).

Начальник  Тетіївського районного сектору ДСНС України в Київській області (за згодою).

Начальник станційно-лінійної дільниці № 5 комбінованого центру телекомунікацій Київської обласної філії ПАТ „Укртелеком” (за згодою).

Лісничий Тетіївського лісництва ДП ,,Білоцерківське лісове господарство” (за згодою).

Директор ДП СЛП Київоблагроліс філія ДП Тетіївське Державне аграрне лісництво (за згодою).

 

Начальник відділення № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області (за згодою).

Начальник Тетіївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області (за згодою).

Начальник з експлуатаційної діяльності Тетіївської філії Таращанського відділення ПАТ „Київоблгаз” (за згодою).

Лікар-епідеміолог Білоцерківського міськарайонного відділу лабораторних досліджень ДУ “Київський обласний лабораторний центр” МОЗ України (за згодою)

Начальник районного підрозділу ПрАТ „Київобленерго” (за згодою).

Військовий комісар (за згодою).

Керівник дорожньої служби за приналежністю (за згодою).

Інженер - гідротехнік регіонального офісу водних ресурсів річки Рось (за згодою).

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту Тетіївської міської ради                           Петро ДЕМ’ЯНЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

25.03.2021 р.                                      Тетіїв                                              № 63

 

Про затвердження

Порядку створення та використання

матеріальних резервів для запобігання і

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

 

Відповідно до пункту 15 частини 2 статей 19, 98 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», пункту 5.7 протокольного рішення чергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 14.01.2021 № 1 «Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», Методичних рекомендацій ДСНС України щодо створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, схвалених науково-технічною радою Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту 29 червня 2017 року, підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 38 та керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської  ради вирішив:

 

1. Затвердити Порядок створення та використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (додаток 1).

2. Відповідальній особі з питань цивільного захисту :

1) забезпечити виконання вимог Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – Порядок);

2) привести у відповідність з вимогами Порядку документи з питань організації створення матеріальних резервів.

 

3. Затвердити обґрунтування створення матеріального резерву Тетіївської міської ради (територіальної громади) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  (додаток 2).

4. Затвердити номенклатуру та норми накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, що підлягають закладанню в місцевий матеріальний резерв виконавчого органу Тетіївської міської  ради (територіальної громади) (додаток 3). 

 

5. Визначити  місця розміщення цінностей місцевого матеріального резерву Тетіївської міської ради (територіальної громади):

- приміщення Тетіївської міської ради по вул. Цвіткова, 11;

- 9-ДПРЧ Тетіївського РС ГУ ДСНС України у Київській області.

 

 6. Затвердити річний графік створення та накопичення матеріального резерву (додаток 4).

 

7. Взяти до відома, що фінансування створення, утримання та поповнення матеріального резерву здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету,  в межах виконання відповідних завдань програми у сфері цивільного захисту.

Створення, утримання та поповнення матеріального резерву може здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об’єднань, інших джерел не заборонених законодавством.

Видача, використання, списання цінностей матеріального резерву та відпуск матеріальних цінностей, що підлягають освіженню (поповненню) здійснюється рішенням виконавчого комітету.

 

8. Під час формування проекту міського бюджету передбачити, з урахуванням реальних можливостей, кошти на виконання заходів щодо створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  першого заступника голови Тетіївської міської  ради Кизимишина Василя Йосиповича.  

 

 

Міський  голова                                                              Богдан БАЛАГУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Додаток 1

до рішенням виконавчого комітету                                           

      від 25.03.2021 р. № 63

 

ПОРЯДОК

створення та використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

 

1. Порядок створення та використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі  – Порядок) визначає механізм створення та використання матеріального резерву на території Тетіївської міської ради  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2. У цьому Порядку терміни  вживаються у такому значенні:

- матеріальний резерв – запас будівельних і паливно-мастильних матеріалів, лікарських  засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей (далі – матеріальні цінності), призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;

- номенклатура матеріального резерву (далі – номенклатура) – обґрунтований і затверджений у встановленому порядку перелік матеріальних цінностей.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України.

3. Матеріальний резерв створюється виконавчим комітетом Тетіївської міської ради (далі — виконавчим комітетом) для здійснення  заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню.

4. Номенклатура та обсяги матеріального резерву Тетіївської міської ради визначаються та затверджуються виконавчим комітетом. Номенклатура та обсяги матеріального резерву визначаються з урахуванням прогнозованих для конкретної території, галузі, об’єкта підприємства видів та рівня надзвичайних ситуацій, обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.

5. Створення, утримання та поповнення  матеріального резерву здійснюється  за рахунок коштів місцевого бюджету.

Створення, утримання та поповнення матеріального резерву може здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

6. Місце розміщення матеріального резерву визначається і затверджуються  рішенням виконавчого комітету.

Матеріальний резерв розміщується на об’єктах, призначених або пристосованих для їх зберігання, за рішенням виконавчого комітету з урахуванням оперативної доставки таких резервів до можливих зон надзвичайних ситуацій.

7. Матеріальні цінності, що поставляються до матеріального резерву, повинні мати сертифікати відповідності на весь нормативний строк їх зберігання.

8. Керівники установ, на балансі яких перебувають матеріальні резерви, повинні щороку проводити перевірку наявності, якості, умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей.

9. Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до матеріального резерву, здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

10. Зберігання та облік матеріального резерву здійснюється в установленому законодавством порядку.

11. Накопичення матеріального резерву здійснюється відповідно до річних графіків, затверджених виконавчим комітетом.

12. Матеріальний резерв використовується виключно для:

- здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;

- надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності;

- розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населення;

- забезпечення паливно-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження.

13. Матеріальний резерв використовується відповідно до рівня надзвичайної ситуації для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідних територіях та об’єктах Тетіївської міської територіальної громади.

У разі недостатності матеріального резерву чи його використання у повному обсязі залучається матеріальний резерв вищого рівня.

Залучення матеріальних резервів вищого рівня здійснюється за рішенням відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівників підприємств.

14. Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву для запобігання і ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється за рішенням виконавчого комітету.

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву, що підлягають освіженню (поновленню), здійснюється за рішенням виконавчого комітету.

15. Відповідальність за створення та використання матеріального резерву, здійснення контролю за його наявністю несуть посадові особи виконавчого комітету відповідно до закону.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Додаток 2

до рішенням виконавчого комітету                                           

       від 25.03.2021 р. № 63

 

Обґрунтування

створення матеріального резерву Тетіївської міської територіальної громади   для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

 

Аналіз надзвичайних ситуацій та подій на підвідомчій території:

Протягом останніх 10 років на території Тетіївської міської ради (територія міста і сіл ліквідованого Тетіївського району)  виникали  неодноразово надзвичайні ситуації об’єктового та місцевого рівнів.

З усіх надзвичайних ситуацій природного походження найбільш вірогідними для території Тетіївської міської територіальної громади можуть бути:

     - у зимовий період можливі снігові замети, сильна ожеледь, що може призвести до зупинки руху транспорту, порушення енергопостачання об’єктів господарювання та житлових масивів, дестабілізації життєдіяльності  району (територіальної громади);

     -  шквальні вітри, які виникають практично на всій території міста і сіл громади  осередками і охоплюють його  тривалістю  від кількох годин до доби, а також короткочасні, але великої руйнуючої сили;

     - затоплення звичайного (внаслідок повені) характеру, які виникають  при  сильних затяжних дощах, інтенсивному розтаванні снігу в басейні річки  Роська;

     - лісові пожежі;

     - групові випадки небезпечних інфекційних хвороб;

     - епідемічний спалах небезпечних інфекційних хвороб;

     - отруєння людей в результаті споживання продуктів харчування, токсични­ми та іншими речовинами;

     До найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій техногенного походження слід віднести:

     - аварії на транспорті з викидом хімічно небезпечних речовин;

     - аварії, у які потрапили керівники держави та народні депутати України;

     - катастрофи на міському транспорті;

     - пожежі (вибухи) у спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об'єктів;

     - пожежі (вибухи) на транспорті;

     - пожежі (вибухи) у будівлях та спорудах громадського призначення;

     - руйнування будівель та споруд виробничого та громадського призначення;

     - аварії у електричних мережах;

     - аварії на каналізаційних системах з масовим викидом забруднюючих речовин;

     - аварії на тепломережах в холодну пору року;

     - аварії в системах забезпечення населення питною водою;

 

 

     -аварії на комунальних газопроводах (вибух газу у житлових та виробничих приміщеннях);

     - аварії на магістральних газопроводах;

     - аварії систем зв'язку та телекомунікації;

     - аварії на очисних спорудах стічних вод з масовим викидом забруднюючих речовин;

в результаті підняття рівня води у р. Роська та її притоках, затоплення присадибних ділянок та колодязів з питною водою міста Тетієва вул. Першотравнева, Набережна, с. Кашперівка, с. Скибинці, с. Росішки;

Гідродинамічна небезпека зумовлена  наявністю 3 гідротехнічних споруд (водоймища) загальним обсягом 6,49 млн. куб. м.

По території  громади проходить система   газопроводів.  Магістральний газопровід  високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород)  проходить  через польові землі сільськогосподарських формувань с.Стадниця та с.Високе.    На території м. Тетієва пролягає система газопроводів загальною довжиною 115.1 км., із них високого тиску – 0.7 км., середнього тиску – 33.7 км., низького тиску – 80.7 км.  По територіях сільських рад  і землях  сільськогосподарських формувань району проходить  газопровід довжиною 296 км., із них високого тиску – 97.2 км., середнього тиску – 52.3 км. та низького тиску – 146.5 км.

 В останні роки  виникали  надзвичайні ситуації метеорологічного характеру місцевого рівня (сильний снігопад, хуртовина, снігові замети), що призводило  до припинення руху транспорту. Крім того, на території міської ради (територіальної громади) трапляються надзвичайні події, пов’язані з пожежами в приміщеннях, на відкритих територіях та природних екосистемах; погіршенням погодних умов у зимовий період (сильний снігопад, ожеледь, хуртовина, снігові замети) та у літній період (крупний град, сильні зливи, сильний вітер).

 

Прогнозування видів надзвичайних ситуацій та подій

 

Територією Тетіївської міської ради (територіальної громади) протікає річка Роська.  В результаті підняття рівня води у р. Роська та її притоків, можливе затоплення присадибних ділянок та колодязів з питною водою.  За розрахунком у зону надзвичайної ситуації максимально може потрапити  м. Тетіїв  (23 осіб (7 сімей)), с. Кашперівка (8 осіб (3 сім’ї)), с. Скибинці та с. Росішки (підтоплюються городи, погреба, колодязі з питною водою).

Тетіївська міська рада забезпечує приймання та розміщення евакуйованого населення, яке постраждало внаслідок підтоплень.

На території міської територіальної громади розташовано  6 тис. гектарів лісів та лісосмуг. У разі виникнення лісових пожеж виникає необхідність використовувати пристосовану техніку приватних підприємців.

Перелік ймовірних пожеж в лісових масивах, які можуть виникнути на території громади:

 • Пожежа в лісовому масиві села Черепин;
 • Пожежа в лісовому масиві село Кашперівка;
 • Пожежа в урочищі Чагарі в м. Тетієві;
 • Пожежа в лісовому масиві с. Бурківці;
 • Пожежа в лісовому масиві с. Теліжинці.

 

Надзвичайні ситуації та події, що виникають внаслідок погіршення погодних умов, можуть призвести до значних матеріальних збитків.

Аварії на газових мережах громади,  пожежі в приміщеннях можуть призвести до їх руйнування, значних матеріальних збитків, можливо і людських жертв.

Аварії на електромережах внаслідок налипання снігу та обледеніння дроту може призвести до відключення населених пунктів від мережі електропостачання, внаслідок чого порушується життєдіяльність населення.

Значні снігові замети призводять до припинення транспортного сполучення між населеними пунктами та припинення руху транспорту і пішоходів вулицями, що призводить до порушення умов життєдіяльності населення.

На території району  знаходиться понад 12 об’єктів  підвищеної небезпеки та потенційно-небезпечних об’єктів, а саме, вибухо-пожежонебезпечних і тому ймовірні виникнення таких техногенних аварій. 

 • Вибух автоцистерни з бензином і порушення герметичності резервуару спиртосховища на МПД ДП «Укрспирт» Стадницький спиртзавод;
 • Вибух та загорання зерна  в силосі та вибух газу в зерносушарці на ТОВ СП «Нібулон» с. Денихівка, вул. Кагатна, 3;
 • Вибух парів бензину, зрідженних газів та вибух в автоцистерні

на АЗС ТОВ «Валентина» в м. Тетієві;

 • Вибух парів бензину, та вибух в автоцистерні

на АЗС № 46  ТОВ «Оптіма-Транс» в м. Тетієві;

 • Вибух парів бензину, зрідженних газів та вибух в автоцистерні

на АЗС ТОВ «Ойл Босс» в м. Тетієві.

 

Обсяг робіт та збитків

Для проведення евакуації населення з прогнозованої зони підтоплення  залучаються автобуси: СПД Поляруш С.С., відділ освіти Тетіївської міської ради. Крім того, відповідно до плану транспортного забезпечення евакуації населення Тетіївської міської територіальної громади, до здійснення евакуаційних заходів залучаються транспортні засоби  приватних підприємств, установ та транспорт  приватних осіб, що проживають на зазначеній території.

Аварії на газових та електромережах можуть призвести до значних збитків та потребують значного обсягу робіт для ліквідації їх наслідків.

Для ліквідації наслідків негоди, в т.ч. снігових заметів необхідна наявність снігоочисної та пристосованої важкої техніки, а також забезпечення її паливно-мастильними матеріалами. Розчищенню підлягають автомобільні шляхи загальнодержавного і місцевого значення.

 

Використання сил та засобів

Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків в Тетіївській міській раді використовується пристосована техніка  цивільного захисту до складу яких входять сили та засоби підприємств, установ та організацій, що розташовані на території міської територіальної громади, в тому числі:

транспортного та технічного забезпечення – до складу входять сили та засоби відділу освіти, СПД Поляруш С.С. для здійснення заходів з евакуації;

матеріального забезпечення, торгівлі та харчування – до складу входять сили та засоби суб’єктів господарювання у сфері торгівлі та харчування, суб’єкти господарювання, що здійснюють постачання будівельних матеріалів, робочого інвентарю та спеціального одягу, засобів і послуг зв’язку, медико-санітарного майна, дегазаційних, паливно-мастильних та інших матеріалів, питної води, продовольства та речового майна;

медична – до складу входять сили Тетіївської ЦЛ, Тетіївського ЦПМСД та засоби фельдшерських пунктів та амбулаторій;

оповіщення та зв’язку – до складу входять сили та засоби підприємства «Укртелеком», диспетчерські служби 9-ДПРЧ та відділення поліції, старости на місцях та депутатський корпус для організації та здійснення заходів з оповіщення, а також  оператори та провайдери телекомунікацій;

протипожежна – до складу входять сили та засоби підрозділів відомчої, місцевої пожежної охорони;

охорони громадського порядку – до складу входять сили та засоби органів національної поліції України, що здійснюють охорону громадського порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху в зонах проведення аварійно-відновлювальних робіт на відповідній території Тетіївської міської ради (територіальної громади).

 

Тривалість проведення аварійно-відновлювальних робіт

Тривалість використання сил та засобів при проведенні ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та здійснені аварійно-відновлювальних робіт в залежності від характеру уражень та ступеня пошкодження може бути як від декількох годин так і протягом декількох діб.

 

Особливості регіону

На території міської ради відсутні підприємства:

що мають важку техніку високої прохідності;

у житлово-комунальному господарстві недостатня кількість техніки для виконання відновлювальних робіт.

 

Визначення переліку матеріальних цінностей

 

№ з/п

Можливі надзвичайні ситуації, передбачені ДК 019:2010 та інші події і ситуації

Найменування матеріальних цінностей затверджених номенклатурою

1

НС, унаслідок руйнування будівель і споруд

Будівельні матеріали: цвяхи будівельні (різні), шифер, руберойд,  плівка поліетиленова, пиломатеріали

Інші матеріали: лопати совкові, лопати штикові, відра металеві, візок для перевезення вантажів, рукавиці робочі, провід різний, мотузка, сокира теслярська, молоток слюсарний

2

НС, унаслідок аварій з викиданням (загрозою викидання) НХР та РР  

Засоби захисту: протигази з фільтруючими коробками універсальні.

Дозиметр-радіометр професійний МКС-05 ТЕРРА-Н

3

НС, унаслідок пожежі

Засоби попередження: оприскувач Stihl

4

НС, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних        інфекційних хвороб    

Прилад  для безконтактного вимірювання температури: Безконтактний інфрачервоний термометр JXB-178 

5

Метеорологічні НС (крупний град; сильні снігопад, дощ, вітер, ожеледь, хуртовина, снігові замети)

Паливно-мастильні матеріали

Засоби рятування: бензопила, лом звичайний,мотопомпа.

Засоби енергозабезпечення:  бензогенератори , продовжувач електричний, ліхтарі електричні

6

ДТП з потерпілими

Засоби рятування: рятувальний інструмент (бензоріз, домкрат), кувалда важка

7

Підтримання життєзабезпечення населення

Засоби життєзабезпечення: мило,  комплекти посуду, ємності для води.

8

Надання допомоги потерпілим

Медичні засоби та обладнання: сумка санітарна в комплекті

 

                                           

 

 

                                                                              Додаток 3

до рішенням виконавчого комітету                                           

       від 25.03.2021 р. № 63

 

НОМЕНКЛАТУРА

та обсяги місцевого матеріального резерву Тетіївської міської територіальної громади Білоцерківського району, з урахуванням прогнозованих для території Тетіївської громади видів та рівня надзвичайних ситуацій, обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення

 

 

п/п

Найменування матеріальних цінностей

Одиниця виміру

Обсяги накопичення

Загальнавартість (грн)

Матеріальні цінності

 1.  

Генератор бензиновий Konner&Sohnen KS 7000E-13

шт.

1

24200,00

 1.  

Мотопомпа IRON ANGEL WPGD 90

шт.

1

6700,00

 1.  

Дозиметр-радіометр професійний МКС-05 ТЕРРА-Н з Bluetooth каналом

шт.

1

9100,00

 1.  

Обприскувач  Stihl 430

шт

1

15239,00

 1.  

Генератор бензиновий Кентавр 202

шт.

1

5480,00

 1.  

Безконтактний інфрачервоний термометр JXB-178 

шт.

5

11980,00

 1.  

Шланг всмоктуючий ПВХ діаметр 75 мм, 5м

шт.

1

500,00

 1.  

Шланг всмоктуючий ПВХ діаметр 75 мм, 5м

шт.

1

500,00

 1.  

Костюм спеціальний захисний для пожежних “Фенікс” тип Standart з теплозахисною підкладкою

шт.

15

59715,00

 1.  

Шифер 8 хвильовий

шт

70

10850,00

 1.  

Руберойд

рул.

10

4000,00

 1.  

Цвяхи

кг.

10

420,00

 

Запаси паливно-мастильних матеріалів

1.

Бензин А-92 Energy

літрів

355

7333,51

2.

Дизельне пальне Energy

літрів

330

7095,00

                 

 

 

 

 

Начальник відділу

житлово-комунального господарства,

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту                                             П.ДЕМ’ЯНЧУК

 

 

 

 

                                                                              Додаток 4

до рішенням виконавчого комітету                                           

      від 25.03.2021 р. № 63

 

 

ГРАФІК

накопичення матеріального резерву Тетіївської міської територіальної громади  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 2021 році 

з/п

Найменування матеріальних засобів

Одиниця

виміру

Кількість

1. 

Бензин

л

1000

2.

Дизельне пальне

л

1000

3.   

Панорамна маска Panorama Standart P

шт.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Фото без опису       

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 25.03.2021 р.                                      Тетіїв                                              № 66

 

Про схвалення Положення

про службу у справах дітей та сім’ї

виконавчого комітету Тетіївської

міської ради у новій редакції

 

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26, пункту 6 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Закону України  «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», враховуючи рішення сесії Тетіївської міської ради від 31.12.2020р. № 61-03-VІІІ «Про внесення доповнень до рішення четвертого пленарного засідання першої сесії міської ради VІІІ скликання від 22.12.2020 р. № 24-01-VІІІ «Про затвердження структури, виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2021 рік»», виконавчий комітет Тетіївської міської ради вирішив:

 

        1. Схвалити Положення про Службу у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради в новій редакції  згідно додатку 1.

 

        2. Подати Положення про Службу у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради в новій редакції на розгляд чергової сесії Тетіївської міської ради.

 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

 

 

 

 

 

  Міський голова                                                              Богдан БАЛАГУРА

 

 

                                                                                                                       Додаток 1

до рішення сесії

Тетіївської міської ради

від  25.03.2021р.   №        66

 

 

Положення

про службу у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

 

(нова редакція)

   

             1. Загальні положення:

 

           Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – Служба ) є виконавчим органом Тетіївської міської ради, структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради, входить до його складу і в межах територіальної громади забезпечує виконання покладених на неї завдань.

 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради має скорочену назву ССДС ВК Тетіївської МР.

           Служба підзвітна та підконтрольна виконавчому комітету Тетіївської міської ради, а також взаємодіє зі службою у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації та службою у справах дітей та сім’ї Білоцерківської районної державної адміністрації.

           Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень   взаємодіє   з   іншими   структурними   підрозділами виконавчого комітету Тетіївської  міської ради, органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

         Служба не має статусу юридичної особи, не має самостійного балансу, рахунків в органах Державної казначейської служби України та установах банків, проте, має печатку зі своїм найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути.

Служба   у   своїй   діяльності   керується   Конституцією і законами  України,  а  також  Указами  Президента України   та   постановами   Верховної  Ради  України,  прийнятими відповідно до Конституції і законів України, постановами Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Мінсоцполітики, рішеннями голови Київської обласної адміністрації, рішеннями Тетіївської міської ради, виконавчого комітету Тетіївської міської ради, розпорядженнями міського голови, та цим Положенням.

  Служба забезпечує виконання повноважень, встановлених законо­давством України у сфері захисту прав дітей зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавленх батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, оздоровлення та відпочинку дітей, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми.

Служба здійснює самопредставництво органу місцевого самоврядування в особі виконавчого комітету Тетіївської міської ради з питань віднесених до повноважень служби в судах усіх юрисдикцій.

 

      2. Основними завданнями служби є:

 

         2.1  реалізація на  території громади державної  політики  з питань   соціального   захисту    дітей,    запобігання    дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

         2.2 розроблення і   здійснення  самостійно  або  разом  з  іншими
структурними підрозділами  виконавчого комітету Тетіївської міської ради,    підприємствами,  установами та організаціями усіх форм власності,  громадськими організаціями заходів  щодо  захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

         2.3 координація зусиль структурних підрозділів виконавчого комітету Тетіївської міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм  власності  у  вирішенні  питань соціального захисту дітей та організації  роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності   та безпритульності;

         2.4 здійснення контролю  за умовами утримання і виховання дітей у закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  спеціальних  установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

         2.5  ведення державної статистики щодо дітей;

         2.6 ведення обліку  дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах,   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків   сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних  центрів (дитячих містечок);

         2.7 забезпечення тимчасового влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також прийняття рішень про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей до батьків або осіб, які їх замінюють;

         2.8  здійснення заходів щодо надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, його зміни;

         2.9 здійснення заходів щодо влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування до закладу освіти, охорони здоров’я або іншого дитячого закладу;

         2.10 здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновлених дітей та дітей, влаштованих під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які проживають на території Тетіївської територіальної громади;

         2.11 здійснення перевірки стану виховної роботи з дітьми у закладах освіти Тетіївської територіальної громади;

         2.12 надання органам   виконавчої   влади,    органам    місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським  організаціям,  громадянам  практичної  та методичної допомоги,  консультацій  з  питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

         2.13 здійснення заходів щодо усиновлення дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського піклування, влаштування їх під  опіку,  піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

         2.14 забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України щодо захисту житлових та майнових прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

         2.15 здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

         2.16 здійснення заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

         2.17 здійснення заходів щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

         2.18  здійснення  видачі, продовження терміну дії посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім’ї;

         2.19 опрацювання документів щодо присвоєння почесного звання України «Мати героїня»;

         2.20 здійснення заходів щодо оздоровлення та відпочинку дітей, в тому числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

         2.21  підготовка інформаційно-аналітичних      і       статистичних матеріалів,  організація  дослідження  стану  соціального  захисту дітей,  запобігання  дитячій  бездоглядності  та  безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

         2.22  визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення  на території  громади становища  дітей,  їх  соціального  захисту,   сприяння фізичному,  духовному та інтелектуальному розвиткові. 

         2.23   ведення Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

         2.24  створення, впровадження, керування комплексною системою захисту інформації  (КСЗІ), що обробляється в ЄІАС «Діти»;

         2.25 здійснення інших функцій, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

   3. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 

3.1 надає безоплатні адміністративні послуги відповідно до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

3.2 здійснює організаційне забезпечення діяльності Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Тетіївської міської ради;

          3.3  організовує   розроблення   і  здійснення  на  території громади заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального  і  духовного  розвитку,  запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання  вчиненню дітьми правопорушень;

           3.4  надає   структурним підрозділам виконавчого комітету Тетіївської міської ради, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

           3.5  подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і прогнозів у  частині  соціального  захисту,  забезпечення  прав, свобод і законних інтересів дітей;

           3.6  забезпечує  у  межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства  щодо  соціального  захисту  дітей  і запобігання вчиненню ними правопорушень;

           3.7 організовує   і  проводить  разом  з  іншими  структурними підрозділами    виконавчого комітету Тетіївської міської ради,  уповноваженими  підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

          3.8  проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;  

          3.9  готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність;

          3.10  розглядає в установленому порядку звернення громадян;

          3.11 розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації  усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

          3.12 розглядає звернення керівників навчальних закладів  усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо відрахування із закладу  учня молодше 18 років;

          3.13 проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

          3.14 порушує  перед  органами  виконавчої  влади  та органами місцевого    самоврядування    питання    про    притягнення    до відповідальності    посадових  осіб  у  разі невиконання  або  неналежного  виконання  ними  обов’язків щодо захисту прав дітей.

 

     4. Служба має право:

 

         4.1 отримувати повідомлення від  місцевих  органів  виконавчої влади,  підприємств, установ та організацій усіх форм власності,  посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

         4.2  отримувати  в  установленому порядку від інших структурних підрозділів  виконавчого комітету Тетіївської міської ради, підприємств,  установ   та   організацій   усіх   форм   власності інформацію,  документи та інші матеріали з питань,  що належать до її компетенції,  а від місцевих  органів  державної  статистики  - статистичні  дані,  необхідні  для  виконання  покладених  на  неї завдань;

         4.3 звертатися до місцевих органів виконавчої  влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

         4.4 проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню правопорушень;

         4.5  порушувати  питання про  направлення  до  спеціальних установ,  навчальних  закладів  усіх  форм  власності  дітей,  які опинилися у складних життєвих обставинах,  неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

         4.6 вести справи з опіки, піклування над дітьми ;

         4.7 перевіряти  стан  роботи  із  соціально-правового  захисту дітей   у   закладах   для   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  спеціальних   установах   і   закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності,  стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,  за  місцем  проживання,  а також  у  разі  необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх  форм
власності;

         4.8 представляти  у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

         4.9 запрошувати   для   бесіди    батьків    або    опікунів, піклувальників,  посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які  призвели  до  порушення   прав   дітей,   бездоглядності   та безпритульності,  вчинення  правопорушень,  і  вживати  заходів до усунення таких причин;

         4.10 порушувати  перед  виконавчим комітетом Тетіївської міської ради  питання  про  накладення  дисциплінарних стягнень  на  посадових  осіб  у  разі  невиконання  ними  рішень, прийнятих спеціально уповноваженим Міністерством соціальної політики;

         4.11 скликати в установленному  порядку  наради,  конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

         4.12 проводити  особистий  прийом  дітей,  а також їх батьків, опікунів чи  піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви  з питань, що належать до її компетенції;

         4.13 визначати  потребу  в  утворенні  спеціальних  установ  і закладів соціального захисту для дітей;

         4.14 розробляти  і  реалізовувати   власні   та   підтримувати громадські  програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

         4.15 відвідувати дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах,   перебувають   на  обліку  в  службі,  за  місцем  їх проживання,  навчання і роботи;  вживати заходів  для  соціального захисту дітей.

 

     5. Служба   під  час  виконання  покладених  на  неї  завдань взаємодіє   з   іншими   структурними   підрозділами   виконавчого комітету Тетіївської міської ради, підприємствами,  установами та організаціями усіх форм  власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

 

          6. Службу  очолює  начальник,  який призначається на посаду і
звільняється з посади міським головою.

 

    7. Начальник служби, його права і обов’язки:

 

 7.1  здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці у службі;

  7.2 затверджує посадові інструкції працівників служби та сектору соціальних служб і розподіляє обов'язки між ними;

  7.3  планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

  7.4 вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

  7.5  звітує перед виконавчим комітетом Тетіївської міської ради, міським головою про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

  7.6  може брати участь у засіданнях органів виконавчої влади;

  7.7 представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Тетіївської міської ради, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням міського голови;

  7.8 видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

  7.9 подає на затвердження Тетіївської міської ради проекти кошторису та штатного розпису служби в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників;

  7.10 здійснює добір кадрів;

  7.11 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

            7.12 забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни

         

8.Заключні положення

 

 Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній можуть створюватися координаційні ради і комісії у складі начальника служби, керівників інших підрозділів виконавчого комітету Тетіївської міської ради та органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

Склад координаційної ради і комісії затверджується виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

 

9. Ліквідіція і реорганізація служби та сектору здійснюється за рішенням сесії Тетіївської міської  ради у встановленому законом порядку.

 

10. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються сесією Тетіївської міської ради.

 

 

         Секретар міської ради                                    Наталія ІВАНЮТА                                                                              

 

 

 

 
  Фото без опису

 

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 25.03.2021 р.                                      Тетіїв                                              № 67

 

Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради № 110 від 23.06.2020 року "Про створення комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа при виконавчому комітеті Тетіївської міської ради та затвердження її Положення»

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні», статей 4, 7 Закону України « Про забезпечення організаційно-правових умов та соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статей 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», статті 47 Житлового Кодексу Української РСР, постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» зі змінами, з метою захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виконавчий комітет міської ради

                                       В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради №110 від 23.06.2020 року "Про створення комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа при виконавчому комітеті Тетіївської міської ради та затвердження її Положення», а  саме затвердити склад комісії в новій редакції   ( додаток  ).

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.       

 

            Міський голова                                                        Богдан БАЛАГУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток

                                                                     до рішення виконавчого комітету

                                                    Тетіївської міської ради

                                                  від 25.03.2021 р. № 67

 

СКЛАД

комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа при виконавчому комітеті Тетіївської міської ради

 

Дячук Надія Анатоліївна        –  заступник міського голови з гуманітарних питань, голова комісії;

 

Панченко Лариса Володимирівна - начальник служби у справах дітей та сім’ї   виконавчого комітету Тетіївської міської ради, заступник голови комісії

 

Береговець Юлія Сергіївна            – провідний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради, секретар комісії                    

Члени комісії:

 

 Васалатьєва Олена Анатоліївна     - приватний нотаріус (за згодою)

 Василенко Олена Семенівна          -  в.о. начальника відділу освіти Тетіївської міської  ради

 Данильчук Світлана                        -  начальник Тетіївського відділу Управління

 Мечиславівна                                    соціального захисту населення Білоцерківської      РДА

Демянчук Петро Володимирович – начальник відділу житлово-комунального  господарства, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Тетіївської міської ради

Коробко Олег Петрович                 -  директор Комунальної установи «Тетіївський  центр соціальних служб» Тетіївської міської ради

Ліщук Євгеній Васильович     –  начальник управління фінансів Тетіївської міської ради

Павленко Дмитро                         - начальник відділу містобудування та архітектури      

Миколайович                                   виконавчого комітету Тетіївської міської ради

Складена Наталія             - начальник юридичного відділу виконавчого  Михайлівна                                       комітету Тетіївської міської ради   

                   

 

 

 

             Секретар ради                                            Наталія ІВАНЮТА

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

25.03.2021 р.                                      Тетіїв                                              № 68

 

Про утворення міждисциплінарної команди

для організації соціального захисту дітей,

які перебувають у складних життєвих обставинах

 

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», виконавчий комітет Тетіївської міської ради вирішив :

 

1. Утворити міждисциплінарну команду для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та затвердити її персональний склад  згідно  додатку.

2. Службі у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської  міської ради:

2.1. Надати повноваження організувати діяльність міждисциплінарної  команди шляхом формування її персонального складу;

2.2.  Проводити  засідання міждисциплінарної команди;

2.3.  Рішення міждисциплінарної команди оформлювати протоколом.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського  голови з гуманітарних питань.

  

 

    Міський голова                                                            Богдан БАЛАГУРА                                                                                         

                                                                       

 

 

 

 

 

                                                               Додаток 

                            до рішення виконавчого комітету       

                                                           Тетіївської міської ради

                                                        від 25.03.2021 р. № 68

 

СКЛАД

міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах

 

 

Панченко Лариса Володимирівна

 

-

начальник служби у  справах дітей та сім’ї                                                       виконавчого комітету Тетіївської міської ради,

голова комісії

Янцен

Діна Василівна

-

провідний спеціаліст  служби у справах дітей

та сім’ї  виконавчого комітету Тетіївської міської ради, секретар комісії

 

                     Члени комісії :

 

Василенко

Олена Семенівна

-

в.о. начальника відділу освіти Тетіївської міської ради

 

Данильчук Світлана Мечиславівна

-

начальник Тетіївського відділу управління соціального захисту населення Білоцерківської районної адміністрації

 

Дударчук Альона Володимирівна

-

інспектор ювенальної превенції відділу поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області

 

Кузьмик Василь Федорович

-

 заступник головного лікаря комунального підприємства “Комунальне некомерційне підприємство “ Тетіївський Центр первинної медико-санітарної допомоги ””

 

Кобець Олена Юріївна

-

лікар-нарколог комунального некомерційного  підприємства «Тетіївська центральна лікарня» Тетіївської міської ради

 

Колесник

Світлана Адамівна

-

начальник Тетіївського районного відділу державної виконавчої служби центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Київ

 

Коробко

Олег Петрович

-

директор Комунальної установи “Тетіївський центр соціальних служб” Тетіївської міської ради

 

 

 

 

Мельничук Віталій Миколайович

-

начальник Тетіївського районного сектору філії Державної установи “ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ” в м. Києві та Київській області   

 

 

Присяжнюк Юлія Миколаївна

 

 

-

 

 

директор комунальної установи “Інклюзивно-ресурсний центр” Тетіївської міської ради

 

Романчук Ольга Олександрівна

-

Заступник начальника відділу Тетіївського бюро правової допомоги Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

Шевчук

Ольга Олександрівна

-

начальник Тетіївського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).

 

 

 

 

 
  Фото без опису


Секретар ради                                                                  Наталія ІВАНЮТА

 

 

                                                 УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 25.03.2021 р.                                      Тетіїв                                              № 69

 

Про  внесення змін до рішення

виконавчого комітету Тетіївської

міської ради № 192 від 23.12.2020 року

"Про утворення комісії з питань захисту

прав дитини  виконавчого комітету

Тетіївської міської ради»

 

Відповідно до Закону України «Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. №866 «Про діяльність органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення системи управління у сфері захисту прав дитини, виконавчий комітет міської ради

                                                       В И Р І Ш И В:

 1. Внести зміни до рішення  виконавчого комітету Тетіївської міської ради № 192 від 23.12.2020 року «Про утворення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Тетіївської міської ради», а саме затвердити склад комісії в новій редакції ( додаток ).

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.      

     Міський голова                                                              Богдан  БАЛАГУРА

 

                                

 

                                       

                                                                                               Додаток

                                                                     до рішення виконавчого комітету                                               

                                                     Тетіївської міської ради

                                                                              від 25.03.2021 р. № 69

 

  Склад

                            комісії з питань захисту прав дитини при

                       виконавчому комітеті Тетіївської міської ради

 

Балагура Богдан Олегович

-

 міський голова,

 голова комісії

 

 

 

Дячук Надія Анатоліївна

-

заступник міського голови з гуманітарних питань, заступник голови комісії

 

Береговець Юлія Сергіївна

-

провідний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради, секретар комісії                 

 

 

 

 

 

Члени комісії:

 

 

 

Василенко Олена Семенівна

-

в.о. начальника відділу освіти Тетіївської міської ради

 

 

 

Данильчук Світлана Мечиславівна

-

начальник Тетіївського відділу Управління соціального захисту населення Білоцерківської РДА

 

 

 

Дударчук Альона Володимирівна 

-

інспектор ювенальної превенції відділу поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції  ГУ НП в Київській області    

 

 

 

Кобець Олена Юріївна

-

лікар-нарколог комунального некомерційного підприємства «Тетіївська центральна лікарня» Тетіївської міської ради

 

 

 

Колесник Світлана Адамівна

-

начальник Тетіївського РВ ДВС центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)                                                

 

 

 

Кузьмик Василь Федорович 

-

заступник головного лікаря комунального підприємства «КНП «Тетіївського Центру первинної медико-санітарної допомоги»»

 

 

 

Коробко Олег Петрович

-

директор Комунальної установи «Тетіївський центр соціальних служб» Тетіївської міської ради

 

 

 

Панченко Лариса Володимирівна

-

начальник служби у справах дітей та сім’ї   виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

 

Присяжнюк Юлія Миколаївна

-

директор комунальної установи «Інклюзивно

ресурсний центр» Тетіївської міської ради Київської області

 

Складена Наталія Михайлівна

-

начальник юридичного відділу виконавчого      комітету Тетіївської міської ради

 

Шевчук Ольга Олександрівна

-

начальник Тетіївського районного ВДРАЦС ЦМУМЮ (м. Київ)

 

 

 

 

         Секретар ради                                                  Наталія ІВАНЮТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Фото без опису

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

 25.03.2021 р.                                      Тетіїв                                              № 70

 

Про схвалення Положення

Про порядок надання пільг 

з оплати житлово-комунальних послуг

у межах норм, передбачених законодавством,

членам сімей загиблих (померлих)

учасників АТОООС за рахунок

коштів місцевого бюджету

 

На виконання Програми соціальної підтримки учасників операції об’єднаних сил, антитерористичної операції та членів сім’ї загиблих на 2021-2025р, відповідно до пункту  статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту» керуючись статтями 40,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тетіївської міської ради вирішив:

 

        1. Схвалити Положення про порядок надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у межах норм, передбачених законодавством, членам сімей загиблих(померлих) учасників АТО/ООС за рахунок коштів місцевого б»юджету  згідно додатку 1.

 

        2. Подати дане Положення на розгляд чергової сесії Тетіївської міської ради.

 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

 

 

 

 

 

  Міський голова                                                              Богдан БАЛАГУРА

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток

                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                            Тетіївської міської ради

                                                                            від 25. 03.2021 р. № 70

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг у межах норм, передбачених законодавством,  членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО /ООС за рахунок коштів місцевого бюджету

 

1.Це положення визначає механізм надання пільг на оплату комунальних послуг, квартирної плати, внесків на витрати з управління багатоквартирним будинком, у межах норм, передбачених законодавством, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, які проживають в Тетіївській міській територіальній громаді.

 

2.Пільги, передбачені цим  Положенням надаються в розмірі 50 %:

 

2.1. Членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, які проживають  на території Тетіївської міської територіальної громади, незалежно від форми власності житла.

2.2. В окремих випадках, на підставі клопотання громадських об’єднань учасників АТО/ООС, за рішенням виконавчого комітету Тетіївської міської ради, членам сімей померлих учасників АТО/ООС, смерть яких не пов’язана з участю в антитерористичній операції.

2.3.До членів сім’ї учасників АТО/ООС, членів сім’ї загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та бійців-добровольців АТО/ООС належать дружина (чоловік), неповнолітні діти до 18 років (у разі навчання – діти до 23 років), батьки, які проживають разом з учасниками АТО/ООС.

 

3. Пільги, передбачені цим Положенням, надаються в межах норм споживання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (зі змінами).

 

4. Для надання пільг, передбачених цим Положенням, особи подають до відділу соціального захисту населення Тетіївської міської ради Київської області заяву, до заяви додаються наступні документи:

 

4.1. Копія паспорта.

4.2. Копія ідентифікаційного коду.

4.3.Рахунок ощадбанку.      

4.4.Довідка про доходи за попередній рік(соціальні послуги).

 

 

4.5. Копія посвідчення  члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, посвідчення батьків загиблого військовослужбовця, посвідчення вдова (вдівець) військовослужбовця.

 

Копії документів надаються разом з оригіналами.

 

5. Відшкодування коштів  за нараховані пільги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТОООС проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених у бюджеті Тетіївської міської територіальної громади на відповідний рік.

 

 

 

Міський голова                                                Богдан Балагура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь