Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 6.12.2022

Дата: 25.01.2023 15:03
Кількість переглядів: 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

рішення

    6 грудня 2022 року                                                                                         № 282

 

Про схвалення проекту бюджету

Тетіївської міської територіальної

громади на 2023 рік

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, розглянувши проект бюджету Тетіївської міської територіальної громади на 2023 рік, виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити проект бюджету Тетіївської міської територіальної громади на 2023 рік (додається).

2. Подати проект бюджету Тетіївської міської територіальної громади на 2023 рік  на затвердження сесії Тетіївської міської ради.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кизимишина В.Й.

      

    

Перший заступник міського голови                                   Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

 

                     

                   Проект бюджету

Тетіївської міської територіальної громади

на 2023 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тетіївська міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

 

1. Визначити на 2023 рік:

 

 доходи бюджету Тетіївської міської територіальної громади (далі – бюджет громади) у сумі 206 921 700 гривень, у тому числі доходів загального фонду бюджету громади – 202 253 500 гривень та доходи спеціального фонду бюджету громади  –  4 668 200 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

видатки бюджету громади в сумі 206 921 700 гривень., у тому числі видатки загального фонду бюджету громади – 202 253 500 гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади – 4 668 200 гривень.;

 

повернення кредитів до бюджету громади та надання кредитів з бюджету громади згідно з додатком  4 до цього рішення;

 

загальний та спеціальний фонд бюджету громади є збалансованим згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади у розмірі        10 000 гривень, що становить 0,004 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;

 

резервний фонд  бюджету громади у розмірі 5 000 000 гривень, що становить 2,5 відсоток видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право міському голові Тетіївської міської ради у міжсесійний період Тетіївської міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини бюджету громади в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та інших бюджетів, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів бюджету громади, за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської міської ради та подальшим затвердженням на сесії міської ради.

 

4. Затвердити на 2023 рік обсяг капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету громади на реалізацію місцевих/регіональних програм  у сумі 27 615 800 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету громади на 2023 рік:

 

6.1 до доходів загального фонду бюджету громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

 

6.2 джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету громади на 2023 рік:

 

7.1 у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;

 

7.2 у частині фінансування є залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету громади до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету громади:

 

8.1 згідно з пунктом 1 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України;

 

8.2 згідно з пунктом 2 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на видатки, визначені статтею 209 Земельного кодексу України;

 

8.3 згідно з пунктом 4 та  4частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію міських програм природоохоронних заходів місцевого значення відповідно до Переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами);

 

8.4 згідно з пунктом 6 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

 

8.5 згідно з пунктом 9 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій.

 

9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатки бюджету громади видатки загального фонду за їх економічною структурою на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • соціальне забезпечення;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам;
  • оплату енергосервісу.

 

10. Надати право управлінню фінансів Тетіївської міської ради:

 

10.1 відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

10.2 в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою по загальному та спеціальному фондах бюджету громади, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету громади та кошторисах, в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету;

 

10.3 погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету громади платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

 

10.4 здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків бюджету  громади повернення помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, пункту 9 Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року   № 1204 надати право управлінню фінансів Тетіївської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Головним розпорядникам коштів бюджету громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

 

12.1 затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

 

12.2 здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 

12.3 здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик) отриманих міською територіальною громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

 

12.4 доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 

12.5 в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

 

12.6 проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

 

13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Виконавчому комітету Тетіївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської міської ради (за виключенням питань резервного фонду бюджету громади) з наступним внесенням змін до рішення про  бюджет громади та з подальшим затвердженням таких змін на сесії Тетіївської міської ради.

 

14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

 

15. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

16. Виконавчому комітету Тетіївської міської ради забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

17. Інші положення, що регламентують процес виконання бюджету громади:

17.1 головним розпорядникам коштів бюджету громади:

у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету громади і подати їх до управління Державної казначейської служби України у Тетіївському районі Київської області;

затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

 

17.2. розпорядникам коштів бюджету громади:

забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів;

забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

17.3 якщо після прийняття рішення про бюджет громади повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається в установленому порядку від одного розпорядника коштів бюджету громади іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, то дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісією з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської міської ради.

 

      Перший заступник міського голови                                                           Василь КИЗИМИШИН

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 06 грудня  2022 року                                                                                  № 283

Про проведення  оптимізації посад

Комунального некомерційного

підприємства «Тетіївська центральна

лікарня» Тетіївської міської ради

 

    Відповідно до статей 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист Київської обласної військової адміністрації від 03.11.2022 №7139/11/33-2022, протокол наради у заступника міського голови  від 29.11.2022 року, протокол комісії проведення аналізу  фінансового стану  КНП «Тетіївська ЦЛ», службову записку директора КНП «Тетіївська ЦЛ» від 28.11.2022 року з метою раціонального та ефективного використання фінансових ресурсів Тетіївської центральної лікарні, виконавчий комітет Тетіївської міської ради

                                                         В И Р І Ш И В:

1. Рекомендувати директору Комунального некомерційного підприємства «Тетіївська центральна лікарня» Тетіївської міської ради Потієнку Д.В.:

1.1. Провести оптимізацію посад шляхом запровадження неповного робочого дня, враховуючи рівень навантаження працівників лікарні.

1.2. Провести аналіз видатків на господарську діяльність та зменшити енергоносії, паливо-мастильні матеріали, комунальні послуги тощо.

1.3. Переглянути перелік послуг, що надаються лікарнею (розширення або скорочення переліку).

1.4. Про проведену роботу проінформувати Тетіївську міську раду  до 30 грудня 2022 року.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань Дячук Н.А.

 

Перший заступник міського голови                                                Василь КИЗИМИШИН

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь