Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Засідання виконавчого комітету 31.10.2017

Дата: 09.11.2017 10:44
Кількість переглядів: 26

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 Рішення

 

від   30.11.2017 р      № 128

   м. Тетіїв

 

Про хід реалізації  Громадського

бюджету участі за 2017 рік.

 

       Розглянувши звіт начальника відділу міжнародних відносин та проектно – інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради Коцеруби О.О. про хід реалізації  Громадського бюджету участі за 2017 рік, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

 

                                       в и р і ш и в :

 

 1. Роботу щодо реалізації   Громадського бюджету участі за 2017 рік     вважати задовільною.

 

 1. Номінаційному комітету більш детальніше аналізувати подані проекти щодо можливості їх реалізації.

 

 1. Рекомендувати сесії міської ради збільшити фонд Громадського бюджету на 2019 рік .

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ міжнародних відносин та проектно – інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради  ( начальник відділу Коцеруби О.О.)

 

 

 

               Міський голова                                          Р.Майструк

 

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 Рішення

 

від   30.11.2017 р.  №   129

          м. Тетіїв

 

Про затвердження плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних

актів на 2018 рік

 

             Відповідно до ст. 27 ч.1,2 ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 7 Закону України « Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  виконавчий комітет міської ради  

                                        в и р і ш и в :

 

 1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

     на 2018 рік ( додається).

 

 1. Секретарю ради Погорілій І.В. забезпечити публікацію данного рішення в засобах масової інформації.

 

 1. Координацію роботи щодо виконання данного рішення покласти на спеціаліста з юридичного забезпечення міської ради Складену Н.М., контроль на першого заступника міського голови Мащенка І.В.

 

 

             Міський голова                                           Р. Майструк

 

                                                               

                                                                                    Додаток

                                                                   до рішення виконавчого комітету 

                                                                   від 30.11.2017 р.  №  129

 

                                            П Л А Н

                        діяльності з підготовки проектів

                          регуляторних актів на 2018 рік

 

№ п/п

Вид та назва проекту регуляторних актів

Цілі його прийняття

1

Про встановлення місцевих податків та зборів

Приведення у відповідність до нормативно-правової бази, наповнення бюджету міста

2

Про розгляд нормативної одиниці створеної потужності будівництва об’єктів в місті Тетієві на 2018 рік.

Приведення містобудівної документації у відповідність до містобудівного законодавства

 

               Секретар ради                                            І.В.Погоріла

 

 

                УКРАЇНА

       ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

         Рішення

 

    від  30.11.2017 р.  №  130

       м. Тетіїв                                            

Про затвердження Положення про адміністративну

комісію при виконавчому комітеті Тетіївської

міської ради

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 38, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

в и р і ш и в :

 

 1. Затвердити Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Тетіївської міської ради ( додається).

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови П.В.Дем’янчука.

 

 

            Міський голова                                       Р.Майструк

 

 

                                                                                                             

                                                                                                            Додаток  № 1

                                                                   до  рішення виконавчого комітету

                                                                   від  30.11.2017  № 130

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ КОМІСІЮ

ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ Тетіївської  МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Адміністративна комісія – це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті Тетіївської міської ради для розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб).
 2. Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, а також рішеннями обласної, районної,міської ради та її виконавчого комітету.
 3. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, виховання громадян у дусі чіткого і неухильного дотримання існуючих норм права, чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобігання нових правопорушень, як  самими правопорушниками, так і іншими особами.


2. ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ

 

 1. Адміністративна комісія розглядає, відповідно до чинного законодавства, справи про адміністративні правопорушення:
 • у галузі охорони праці  і здоров’я населення;
 • у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам‘яток історії та культури;
 • у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії;
 • на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв’язку ;
 • у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою;
 • у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності;
 • що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;
 • що посягають на встановлений порядок управління;
 • і інші.
  1. Порядок створення і склад адміністративної комісії, порядок розгляду нею справ про адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством та Положенням про адміністративну комісію при виконкомі Тетіївської міської ради, що його затверджує виконавчий комітет Тетіївської  міської ради.
  2. Адміністративна комісія утворюється відповідними органами місцевого самоврядування в складі  голови, заступника голови, відповідального секретаря та членів комісії (стаття 215 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
  3. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності, заступник голови:
 • керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;
 • головує на засіданнях комісії;
 • забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;
 • вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;
 • підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення.
  1. Відповідальний секретар адміністративної комісії:
 • заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;
 • здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;
 • вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;
 • веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії;
 • разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення;
 • звертається до відповідних органів щодо примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання;
 • веде діловодство комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ.
  1. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її у відповідності з законодавством, виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.
  2. Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед міською радою і її виконавчим комітетом та їм підзвітна.
  3.  Засідання комісії є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу комісії. До складу комісії можуть входити депутати міської ради, представники профспілкових та інших громадських організацій, трудових колективів.
  4. Адміністративна комісія в своїй діяльності спирається на широкий актив громадськості. Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенції, взаємодіє з постійними комісіями депутатів міської ради та комісіями, утвореними при виконавчому комітеті.
  5. Адміністративна комісія організує облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, узагальнює практику цих справ у межах території, що підпорядкована Тетіївській міській раді.
  6. Діловодство у справах, що розглядаються адміністративною комісією, ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення,цього Положення та інших актів законодавства про адміністративні правопорушення.Порядок реєстрації та зберігання справ, зразки форм документів, необхідних для роботи адміністративної комісії, затверджується виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.
  7. Справа, що заводиться адміністративною комісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову комісії, дані про оповіщення осіб, які беруть участь і справі, про день і час засідання комісії, вручення або надсилання постанови особі, до якої її винесено, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.
  8. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет Тетіївської міської ради.
  9. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються адміністративною комісією відносно громадян, зареєстрованих на території м. Тетієва.


3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 1. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст.218 КУпАП).
 2. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою, відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 3. Справи розглядаються відкрито.
  З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення, справи можуть розглядатися у виїзних засіданнях комісії.
 4. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. В разі відсутності цієї особи, справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, або за довіреністю особи, яка притягується до адміністративної відповідальності.
 5. При підготовці до розгляду справи, відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:
  -чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;
  -чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;
  -чи оповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;
  -чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
  -чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого їх законних представників і адвоката.
 6. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яка розглядає дану справу.
     Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей 268-274 Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх права і обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справ, досліджуються докази й вирішуються клопотання. У разі участі у розгляді справи прокурора, заслуховується його висновок.
 7. Адміністративна комісія, при розгляді справи про адміністративне правопорушення, зобов’язана з’ясувати:
  -чи було вчинено адміністративне правопорушення;
  -чи винна дана особа в його вчиненні;
  -чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
  -чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність;
  -чи заподіяно майнову шкоду;
  -інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
 8. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення, адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:
  -дата і місце засідання;
  -найменування і склад комісії;
  -зміст справи, що розглядається;
  -відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
  -пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;
  -документи і речові докази, досліджені під час розгляду справи;
  -відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та строків її оскарження.
     Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.
 9. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:
  -про накладення адміністративного стягнення;
  -про закриття справи.
 10. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:
  -попередження;
  -штраф.
 11. При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення, адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною статтею  Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення. 
  При накладенні стягнення,адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.
 12. Постанова про закриття справи виноситься в разі оголошення усного зауваження, а також в разі наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених у статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 13. Постанова комісії повинна містити:
  ю• найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;
  -дату розгляду справи;
  -відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
  -викладення обставин, установлених під час розгляду справи;
  -зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
  -прийняте по справі рішення.
  Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.
  Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.
 14. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання. Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна помітка у справі.
 15. Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, відносно якої її винесено, а також потерпілим у виконавчий комітет Тетіївської міської ради або в суд. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин, цей строк адміністративною комісією за заявою особи, відносно якої винесено постанову, може бути поновлено. Скарга на постанову подається в адміністративну комісію, яка винесла постанову, якщо інше не встановлено законодавством. Постанова адмінкомісії визнається незаконною з ініціативи зацікавлених осіб судом загальної юрисдикції. Однак, це не позбавляє її права за власною ініціативою або ініціативою інших зацікавлених осіб, змінити чи скасувати прийнятий нею правовий  акт.
 16. Постанову адміністративної комісії може бути опротестовано прокурором.
 17. У разі надходження скарги або протесту на постанову, адміністративна комісія протягом трьох діб надсилає скаргу разом зі справою в орган, де оскаржується постанова.
 18. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, а також винесення прокурором протесту, зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або протесту.
 19. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, посадовими особами і громадянами.
 20. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення надається порушнику, відповідно до правил, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 21. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить на постанові відповідну відмітку.

              Секретар ради                                             І.Погоріла

 

 

 

Фото без опису

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

 

Від   30.11.2017 р.     № 134

    м. Тетіїв.

 

Про затвердження тарифів  на послуги з водопостачання

та водовідведення для ІІ та ІІІ групп споживачів,

запропонованих ВУ ВКГ «Тетіївводоканал»

 

            Розглянувши звернення ВУ ВКГ «Тетіївводоканал» за № 157 від 28.11.2017р.,  щодо затвердження тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення для ІІ та ІІІ групп споживачів та представлені розрахунки,  керуючись пп.2 п.а ст. 28 та пп. 2 п. б ст. 30 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

                          

                                               в и р і ш и в :

 

 1. Затвердити  ВУ ВКГ «Тетіївводоканал» тарифи  для споживачів ІІ та ІІІ груп споживачів

 

            -  на водопостачання  в розмірі  18 грн.

            -  на водовідведення в розмірі  40 грн.

    

2. ВУ ВКГ «Тетіївводоканал»:

  

       2.1. Інформацію про введення  тарифів в дію довести до всіх  

              споживачів ІІ та ІІІ групп.

 

       2.2. Погоджені тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення

               для ІІ та ІІІ  груп споживачів ввести в дію з 01.01.2018 року.

 

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого  

    заступника міського голови  І.В.Мащенка.

 

 

 

        Міський голова                                                       Р.Майструк

 

 

 

 

Фото без опису

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 Рішення

 

      від  30.11.2017 р.  №  131

                м. Тетіїв                                            

 

Про затвердження Положення про

житлову  комісію при виконавчому

комітеті Тетіївської міської ради

 

         Керуючись Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Житловим кодексом, Постановами Кабінету Міністрів, “Правилами обліку громадян, які потребують покращення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР”, затверджених Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради профспілок за № 470 від 11.12.1984 року, виконавчий комітет міської ради

 

                                                    в и р і ш и в :

 

 1. Затвердити Положення про житлову  комісію при виконавчому комітеті  Тетіївської міської ради (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

    міського голови П.В.Дем’янчука.

 

 

           Міський голова                                                Р.Майструк

                                                 

 

 

                                                                                                Додаток  № 1

                                                                                                до  рішення виконавчого комітету

                                                                                                від  30.11.2017  № 131

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про житлову  комісію при виконавчому комітеті

Тетіївської міської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Житлова комісія, як громадський орган, утворюється при виконавчому комітеті Тетіївської міської ради ( далі Комісія).

Склад Комісії, а також її голова, заступник, секретар затверджуються на засіданні виконавчого комітету міської ради.

         Комісія керується у своїй роботі Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Житловим кодексом, Постановами Кабінету Міністрів, “Правилами обліку громадян, які потребують покращення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській РСР”, затверджених Постановою Ради Міністрів і Української республіканської ради профспілок за № 470 від 11.12.1984 року, рішеннями сесії та  рішеннями виконавчого комітету Тетіївської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

ІІ. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

 

Відповідно до покладених  завдань Комісія з житлових питань:

1. Приймає від громадян заяви про взяття на квартирний  облік при виконкомі міської ради, відповідні документи, перевіряє, розглядає їх та подає свої пропозиції виконкому для розгляду.

2. Розглядає питання, надає пропозиції щодо:

- взяття громадян на квартирний  облік,

-  включення в списки осіб, що користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих приміщень,

- зняття громадян з квартирного обліку, виключення із списків осіб, які користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих приміщень,

-розподілу жилої площі та надання громадянам жилих приміщень,

-переоформлення особових рахунків на займану жилу площу (зміна договору найму);

- обміну квартир

3. Готує проекти рішень виконкому з питань, що відносяться до її компетенції.

4. Оформляє  ордери на жилі приміщення;

5. Проводить обстеження житлово-побутових умов громадян.

6. Надає консультації та роз’яснює житлове законодавство населенню міста;

7. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян з питань, що входять до компетенції комісії та вживає заходи щодо усунення  виявлених порушень;

8. Формує справи осіб, що взяті на квартирний облік.

 9. Впорядковує квартирну чергу відповідно до рішень виконавчого комітету.

10.Проводить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному  обліку при виконкомі;

11.Проводить реєстрацію заяв громадян про взяття на квартирний облік.

12.Проводить реєстрацію  громадян,  взятих на квартирний облік, у книзі ведення квартирного обліку.

13.Вживає заходів щодо оформлення  документів та подання до суду позовних заяв про визнання осіб такими, що втратили право користування житловими приміщеннями.

 

 

IІІ. РОБОТА КОМІСІЇ

 

3.1.Засідання комісії скликаються не рідше одного разу в місяць і оформляються протоколом. Протоколи підписують усі члени комісії.

3.2.Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Засідання є чинним при присутності не менше двох третин складу комісії.

3.3.В разі потреби на засідання комісії викликаються зацікавлені особи.

 

ІV. РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ У КОМІСІЇ.

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ:

 

 •   здійснює загальне керівництво роботою комісії і відповідає за   

  діяльність комісії;

 • веде особистий прийом громадян;
 •  веде облік громадян, які потребують покращення житлових умов;
 • впорядковує квартирну чергу відповідно до рішень виконавчого комітету;
 • впорядковує квартирну чергу відповідно до рішень виконавчого комітету;
 • проводить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному  обліку при виконкомі;
 • вживає заходів щодо оформлення  документів та подання до суду позовних заяв про визнання осіб такими, що втратили право користування житловими приміщеннями.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ:

   - виконує доручення голови комісії;

   - у період відсутності голови комісії виконує його обов’язки.

 

СЕКРЕТАР ЖИТЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

-     готує проекти рішень виконкому;

-     веде облік громадян, які потребують покращення житлових умов;

-     впорядковує квартирну чергу відповідно до рішень виконавчого комітету;

-  впорядковує квартирну чергу відповідно до рішень виконавчого комітету;

-  проводить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на

    квартирному  обліку при виконкомі;

-  вживає заходів щодо оформлення  документів та подання до суду позовних

    заяв про визнання осіб такими, що втратили право користування житловими 

    приміщеннями.

відповідає за:

 • прийом документів від громадян;
 • ведення і оформлення протоколів засідань;
 • підготовку засідань;
 • оформлення та видачу ордерів;
 • формування справ осіб, що взяті на квартирний облік.
 • проводить реєстрацію заяв громадян про взяття на квартирний облік.
 • проводить реєстрацію  громадян,  взятих на квартирний облік, у книзі ведення.

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

 

беруть участь у засіданні комісії, обстеженні житлових умов, та виконують окремі доручення голови комісії.

 

 

             Секретар ради                                      І.Погоріла

 

 

 

                                                           УКРАЇНА                                                               

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Рішення

 

    від   30.11.2017 р.   №  139

               м. Тетіїв

 

Про затвердження розпорядку роботи

та абонентної плати на послуги

КП «ТММЦ «Креатив»

 

               Розглянувши клопотання директора комунального підприємства «Тетіївський міський молодіжний центр «Креатив» про затвердження розпорядку роботи та абонентної плати на послуги , що надає заклад, керуючись пп.1 п.а ст. 32 Закону України «Про  місцеве самоврядування

в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

                                                в и р і ш и в :

 

 1. Затвердити порядок роботи КП «ТММЦ «Креатив»:

 

 •  Понеділок – п’ятниця з 9.00 до 21.00 год.

                   Тренажерний зал з 14.00 до 21.00 год.

 •  Субота з 12.00 до 18.00 год.
 • Неділя  –  вихідний.

 

 1. Затвердити абонентну плату на послуги закладу згідно додатка

( додається).

 

 

 

           Міський голова                                              Р.Майструк

 

 

                                                                                  Додаток

                                                                до рішення виконавчого комітету

                                                                № 139 від 30.11.2017 р.

 

                                       Абонентна плата

                            на послуги КП МЦ «Креатив»

 

Діти до 16 років (тренажерний зал)

 

Безкоштовно 1 година - час відвідування  з 14 00 до 17 00 пн.-пт.

           з 12 00 до 18 сб.

 

від 16 до 18 років (тренажерний зал)

15 грн. 1 година

20 грн. 1 година 30 хвилин

25 грн. 2 години

Абонемент (12 занять –  1 година – 150 грн.)

(12 занять – 1 година 30 хв. – 200 грн.)

 

Дорослі (тренажерний зал)

25 грн. 1 година

35 грн. 1 година 30 хвилин

45 грн. 2 години

 

Персональні тренування (тренажерний зал, фітнес)

 

1 заняття 50 грн. 1 година

 

Використання танцювального залу 1 година:

діти віком до 16 років безкоштовно - (група не більше 10 чоловік, підготовка до концертів та інших святкових заходів);

1 год - 50 гривень.

Абонемент (тренажерний зал)

 

240 грн. на 12 занять в місяць, одне заняття 1 година;

300 грн. на 12 занять в місяць, одне заняття 1 година 30 хвилин;

360 грн. на 12 занять в місяць, одне заняття дві години;

500 грн. на 25 занять в місяць, одне заняття 1 година;

575 грн. на 25 занять в місяць, одне заняття 1 година 30 хвилин;

750 грн. на 25 занять в місяць, одне заняття дві години;

5000 грн. безлімітний абонемент в тренажерний зал на рік;

 

Подарунковий КУПОН

250 гривень*, 550 гривень*.

- Персональні тренування з інструктором проводяться з 9.00-14.00 за попереднім записом;

- Повідомляти про відсутність на персональне тренування не пізніше ніж за 3 години ніж за 3 год.

 

Система лояльності:

 

 • ЗНИЖКА для відвідувачів (вага яких перевищує 150 кг.) 10%, пенсіонерам - 15% від вартості абонементу (за наявності посвідчення).
 • Система знижок не є накопичувальною.
 • У вартість абонементу в тренажерний зал включений Первинний інструктаж з інструктором, без написання програми, тривалістю 30 хв. Скористатися можна тільки 1 раз за попереднім записом на рецепції клубу при купівлі абонементу у тренажерний зал.
 • Власник абонементу має право займатися на кардіо тренажерах не більше 15 хв.
 • Групові заняття проводяться за умови присутності на занятті не менше двох осіб.
 • Термін дії абонементів на кількість занять (12, 25) становить 1 місяць. Після закінчення терміну дії абонементу не використані заняття анулюються.
 • Абонементи не мають права передачі іншим особам.
 • * на 12 занять в місяць, одне заняття 1 година, **на 25 занять в місяць, одне заняття 1 година.

 

           Секретар ради                                       І.Погоріла

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь