Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 29.08.2018Р.

Дата: 30.08.2018 09:15
Кількість переглядів: 24

   

УКРАЇНА

   ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 «29» серпня  2018 року  №  98

м Тетіїв

 

Про стан готовності  закладів освіти до початку

нового 2018-2019 навчального року

      

     Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради Коробко Т.І. про стан готовності  закладів освіти до початку нового 2018-2019 навчального року, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію начальника управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради прийняти до відома.

2. Вважати, що стан підготовки закладів освіти до початку нового 2018-2019 навчального року знаходиться на задовільному рівні.

3. Управлінню освіти та керівникам навчальних закладів ОТГ:

3.1. Спрямувати роботу на створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, для реалізації державних  освітніх стандартів, сучасних підходів до організації навчання, виховання і розвитку особистості, на підвищення якості надання освітніх послуг в умовах переходу до Нової української школи;

3.2. Забезпечити втілення державної політики щодо новітніх змін та перетворень у системі функціонування закладів загальної середньої освіти, сконценьрувати увагу на підготовці до запровадження у практичну діяльність ідей Концепції нової української школи;

3.3. Продовжити розвиток  громадсько-державної системи управління освітою, забезпечивши участь громадськості ОТГ у вирішенні освітніх проблем;

3.4. Сприяти функціонуванню інклюзивно-ресурсного центру, створити належні умови для навчання та розвитку дітей із особливими освітніми проблемами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти;

3.5. Продовжити оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів із урахуванням запитів населення та фінансово-економічних чинників;

3.6. Забезпечити належну підготовку закладів дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільних навчальних закладів до нового навчального року, безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми потребами до будівель і приміщень.

4. Управлінню фінансів передбачити в бюджеті на 2019 рік кошти на поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти та здійснення необхідних ремонтних робіт.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань Т.Л.Подашевську.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Міський голова                                               Р.В.Майструк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

« 29» серпня 2018 р.  №  99

м. Тетіїв

 

Про припинення надання дозволів

на встановлення гаражів

 

         З метою встановлення меж прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків, проведення інвентаризації майна та земельних ділянок прибудинкових територій в зв»язку з реорганізацією КП «Житлокомунсервіс» та створенням ОСББ, виконавчий комітет Тетіївської міської ради

                                                     В И Р І Ш И В:

 

  1. Припинити надання дозволів (погоджень) на встановлення металевих гаражів чи будівництво гаражів на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків в місті Тетієві Київської області.
  2. Створити комісію по інвентаризації земельних ділянок прибудинкових територій та розташованого на них нерухомого майна та малих архітектурних форм в м.Тетієві Київської області.                   
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кацерубу О.О..

Міський голова                                   Р.В. Майструк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

 

 «29»  серпня 2018 року № 111

 м. Тетіїв                                                                                                                    

 

Про створення Тетіївської міської

архітектурно-містобудівної ради

при відділі містобудування та

архітектури та затвердження

Положення про неї

 

      Відповідно до Законів України «Про архітектурну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 14.05.2007 № 15 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2007 за № 564/13831 виконавчий комітет Тетіївської міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Створити архітектурно-містобудівну раду при відділі містобудування та архітектури  виконавчого комітету Тетіївської міської ради.
  2. Затвердити Положення про архітектурно-містобудівну раду при відділі містобудування та архітектури виконавчого комітету Тетіївської міської ради (додаток 1).                           
  3. Затвердити склад архітектурно-містобудівної ради (додаток 2).
  4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови № 131 від 20.08.2018 р.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань економічного розвитку Коцерубу О.О.

 

                Міський голова                                                       Р.В. Майструк

      

                                                           Додаток 1
                                                                                 до рішення виконавчого комітету
                                                                                Тетіївської міської ради 
                                                                                 29.08 2018 р.   № 111

 

                        П О Л О Ж Е Н Н Я

                                    про архітектурно-містобудівну раду

                       1. Загальні положення

     1.1. Це    Положення    визначає   порядок   роботи архітектурно-містобудівної  ради  (далі  -  Рада) при уповноваженому органі - відділі  містобудування та архітектури виконавчого комітету Тетіївської міської ради, що створений на підставі рішення  виконавчого комітету міської ради №111 від 29.08.2018 року і  постійно  діє при відділі  містобудування та архітектури   виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

     Порядок роботи Ради визначається  цим положенням про архітектурно – містобудівну Раду.

     1.2. Рада є дорадчим органом для  професійного  колегіального розгляду й обговорення містобудівних,  архітектурних та інженерних рішень  містобудівної  та  проектної  документації.  Рада  діє  на громадських засадах.

     1.3. У  своїй  діяльності Рада керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України,  а  також  указами  Президента України  та  постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими відповідно до  Конституції  і законів  України,  актами  Кабінету Міністрів  України,  наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  України,  рішеннями Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

     1.4. Рада  здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів.

                                               2. Основні завдання Ради

     2.1. Рада   згідно   з   наданими    чинним    законодавством повноваженнями  у  сфері  містобудування  та архітектури розглядає містобудівну та  проектну  документацію  і  надає  рекомендації  з питань  планування,  забудови  та  іншого  використання  територій відповідному органу містобудування та архітектури, а саме:

     визначення державних   інтересів   у  проектах  містобудівної документації; генеральні плани населених пунктів ОТГ;  детальні плани  територій,  проекти  зонування територій), а також історико-архітектурних опорних планів;

     будівництва об'єктів   (будинків    і    споруд    житлового, громадського,  комунального,  промислового  та іншого призначення, об'єктів    садово-паркової    та     ландшафтної     архітектури, монументального  і монументально-декоративного мистецтва,  а також об'єктів  реставрації,  пристосування  пам'яток   архітектури   та містобудування).

     2.2. При розгляді  містобудівної  та  проектної  документації рекомендації  надаються  на підставі їх оцінки відповідно до вимог законодавства,   державних    будівельних    норм,    особливостей містобудівної    ситуації    (архітектурно-планувальних    рішень, техніко-економічних показників та архітектурної виразності).

     2.3. Результати   розгляду   Радою   проектів   містобудівної документації  враховуються  під  час  подальшого  доопрацювання та затвердження таких проектів.

     2.4. Результати розгляду  Радою  проектів  будівництва  мають виключно  рекомендаційний  характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження таких проектів.

     2.5. Ради надають рекомендації з питань планування,  забудови та  іншого  використання  територій  у  межах  історичних  ареалів населених  місць   і   зон   охорони   пам'яток   архітектури   та містобудування  з  урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини.

                                             3. Склад і структура Ради

     3.1. Головою  Ради  є  начальник відділу архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Тетіївської міської ради  - головний  архітектор  Тетіївської міської ради (ОТГ).

     3.2. До складу Ради входять один заступник голови,  секретар, фахівці  у сфері будівництва,  містобудування та архітектури,  які мають відповідну  вищу  освіту  та  досвід  роботи  у  цій  сфері, представники відповідних органів виконавчої влади,  творчих спілок (за згодою).

     Заступник Голови  Ради  та  її секретар призначаються з числа посадових  осіб  виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

     3.3. Фахівці   у   сфері   будівництва,   містобудування   та архітектури за кількістю повинні  становити  не  менше  п'ятдесяти відсотків від загальної кількості членів Ради.

     3.4. Персональний   склад  Ради  формується  Головою  Ради  з урахуванням  пропозицій  територіальних  організацій  Національної спілки   архітекторів   України   та   затверджується   рішенням уповноваженого органу містобудування та архітектури.

     3.5. У  разі  неспроможності   формування   Ради   згідно   з пунктами 3.2,  3.3  цього Типового положення питання розглядаються Радою вищого рівня.

             4. Організаційні засади членства у Раді

     4.1. Члени Ради беруть участь  у  її  роботі  на  громадських засадах.

     4.2. Члени Ради мають право:

     заздалегідь бути  поінформованими  про  план   роботи   Ради, порядок денний засідань та про питання,  запропоновані до розгляду на засіданні Ради;

     брати участь у розгляді питань, включених до порядку денного, обговорювати  містобудівні,  архітектурно-технічні  та   інженерні проектні рішення, висловлювати свої зауваження та пропозиції.

     4.3. При  розгляді  містобудівної  та  проектної документації члени Ради зобов'язані керуватися вимогами чинного  законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил.

     4.4. Голова Ради,  його заступник,  секретар,  члени не мають права  брати  участь  в  обговоренні  на  засіданнях  питань  щодо проектування  об'єктів  містобудування,  у  розробленні  яких вони брали участь.

     4.5. Члени Ради  не  можуть  брати  участь  в  обговоренні  і голосуванні  щодо проектів,  авторами яких є їх близькі родичі,  а також  у  випадках,  коли   проекти   розробляються   працівниками проектної установи, у якій вони працюють.

     4.6. Рада проводить свою діяльність на засадах гласності.

                               5. Організація роботи Ради

     5.1. Формою роботи Ради є засідання,  що проводяться згідно з планом та  порядком  денним,  які  складаються  її  секретарем  та затверджуються Головою Ради.

     Позачергові засідання Ради  скликаються  за  рішенням  Голови Ради.

     Засідання Ради є відкритими.

     Рада розглядає   питання,  включені  до  порядку  денного  за поданням замовника проекту.

     Порядок денний формується за зверненнями замовників.

     Подання Раді  проектних  та  демонстраційних  матеріалів  для розгляду  та  їх технічний супровід здійснюються замовником або за його  дорученням  автором-розробником  (тиражування,   копіювання, інформаційні та довідкові матеріали тощо).

     Склад матеріалів  повинен   відповідати   вимогам   державних будівельних  норм  щодо  проектної документації відповідної стадії проектування.

     5.2. Засідання Ради веде Голова,  а  за  його  відсутності  - заступник Голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях забезпечує секретар Ради.

     Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

     5.3. Організаційне забезпечення роботи Ради  покладається  на відповідний уповноважений орган містобудування та архітектури.

     5.4. Рада  розглядає  матеріали  проекту,  подані  за  десять робочих днів до її засідання.

     5.5.  Уповноважений  орган містобудування та архітектури, при якому функціонує Рада, за 20 робочих днів до розгляду на засіданні Ради проекту містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду органи державної влади, які відповідно до закону  мають  повноваження  щодо  розгляду  проекту містобудівної документації, та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за  відповідним  напрямом).  За  результатами  розгляду зазначені органи   подають   уповноваженому   органові   містобудування   та архітектури   свої   висновки.   Письмові  висновки  додаються  до матеріалів засідання Ради.

     У разі ненадання письмових висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 днів з  дня  надходження  інформації  про розгляд   містобудівної   документації   такий  проект  вважається погодженим цими органами.

{  Пункт  5.5 глави 5 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку,  будівництва  та житлово-комунального господарства N 199 ( z0879-13 ) від 20.05.2013 }

     5.6. На засіданні Ради доповідає автор проекту.

     5.7. На  проекти  містобудівної   документації   та   проекти будівництва  IV,  V  категорій  складності  готується рецензія (на замовлення замовника проектною організацією,  яку замовник  обирає самостійно). Рецензія подається у письмовому вигляді.

     5.8. Розгляд   на   засіданні   Ради  проектів  реконструкції об'єктів  будівництва,  щодо  яких  діють  майнові  права  автора, проводиться  за  участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ).

     5.9. Пропозиції та рекомендації вважаються  схваленими,  якщо за  них  проголосувало  більш  як  половина присутніх на засіданні членів Ради.

     У разі   рівного   розподілу   голосів  вирішальним  є  голос головуючого на засіданні.

     5.10. За   результатами   розгляду   й   обговорення   питань секретарем  складається протокол,  який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

     5.11. До протоколу включаються:

     поіменний перелік присутніх членів Ради та запрошених осіб;

     питання, які розглядаються на засіданні;

     відомості про замовника;

     дані щодо  автора-розробника  передпроектної   та   проектної документації, доповідача, рецензента та тих, хто виступає;

     у разі необхідності:  основні характеристики об'єкта, перелік вихідних   даних  (основних),  рішення  про  відведення  земельної ділянки  (для  об'єктів  будівництва),  особливі  умови,   основні висновки   щодо   відповідності   вихідним  даним,  стислий  зміст обговорень з відображенням позицій,  висловлювань щодо питання  та остаточними рекомендаціями Ради.

     5.12. Протокол  складається  протягом  5  робочих  днів з дня проведення відповідного засідання Ради.

     5.13. Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

             Керуюча справами (секретар) виконкому                                    І.Погоріла

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь