Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Засідання виконавчого комітету 27.02.2018р.

Дата: 01.03.2018 11:43
Кількість переглядів: 20

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 Рішення

 

Від  27.02.2018 р.    №  11

       м. Тетіїв

Про затвердження  Регламенту

виконавчого комітету Тетіївської

міської ради

       Розглянувши  та обговоривши  проект Регламенту  виконавчого комітету Тетіївської міської ради , відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

                                        в и р і ш и в :

 1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Тетіївської міської ради ( додається).
 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керівника апарату(секретаря) виконкому  І.В.Погорілу.

               Міський голова                                           Р.Майструк

 

                                                                                      Додаток

                                                                 до проекту рішення виконкому

                                                                 № 11 від 27.02.2018р.

 

РЕГЛАМЕНТ

Виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

Тетіївського району Київської області

 

ЗМІСТ

1. Загальні положення

2. Члени виконавчого комітету

3. Планування роботи виконавчого комітету

4. Підготовка проектів рішень

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

6. Прийняття рішень

7. Скасування рішень виконавчого комітету

8. Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг

 1. Загальні положення

 1.1. Виконавчий комітет Тетіївської міської ради   (далі виконавчий комітет) відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень і забезпечує розгляд та вирішення питань, віднесених вищезгаданим законом до відання виконавчих органів ради.

1.2. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила.

1.3. Регламент виконавчого комітету ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету і затверджується шляхом прийняття відповідного рішення виконкому.

1.4. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

1.5. Засідання виконавчого комітету проводяться один раз на місяць , останній вівторок кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Початок засідань виконавчого комітету о 10:00 год або о 14:00 год.

1.6. При проведенні позачергового засідання виконавчого комітету міської ради підготовка матеріалів до засідання, оформлення протоколу, прийнятих рішень здійснюється з дотриманням встановлених правил.

1.7. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. У  випадках визначених законом засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.

1.8. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

1.9. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або керуючого справами виконавчого комітету.

 1.10.У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету крім членів виконавчого комітету, які входять до складу виконкому за посадою.

1.11. На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депутати України, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

1.12. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює загальний відділ.

1.13. Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

Список присутніх відображається у протоколі засідання.

1.14. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує керуючий справами  за погодженням міським головою.

1.15. Порядок денний та проекти рішень оприлюднюються на офіційному сайті Тетіївської міської ради невідкладно після їх підготовки.

1.16. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадова особа, яка здійснює його повноваження.

1.17. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

1.18. Для доповіді та інформації надається до 10 хвилин, для співдоповіді і виступів при обговоренні – до 5 хвилин. У необхідних випадках головуючий на засіданні може змінити час тривалості виступів в ході засідання.

Обговорення питань припиняється головуючим.

1.19. На засіданні виконавчого комітету працівником загального відділу  ведеться протокол. Протокол складається в стислій формі, фіксуються лише прийняті рішення, у разі потреби відображаються обговорення питань. В десятиденний термін після засідання виконавчого комітету міської ради керуючий справами складає протокол, який підписує головуючий.

1.20. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадової особи, яка здійснює його повноваження.

1.21. Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат виконавчого комітету. 

2. Члени виконавчого комітету

 2.1. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією  міського голови.

До складу виконавчого комітету за посадою входять міський голова, 1-й заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету, заступники міського голови, а також керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради.  До складу виконавчого комітету міської ради входять також за посадою секретар Тетіївської міської ради та старости.

2.2.  Заступники  міського голови, керуючий справами виконавчого комітету здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено.

2.3. Члени виконавчого комітету мають право:

2.3.1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні. Проекти рішень надсилаються членам виконавчого комітету в електронному вигляді  на персональні електронні скриньки.

2.3.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

- вносити пропозиції щодо порядку денного;

- отримувати від доповідачів роз’яснення;

- вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

2.4. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків.

2.5. Членам виконавчого комітету видаються посвідчення на строк повноважень виконавчого комітету ради.

3. Планування роботи виконавчого комітету

3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

3.2. План роботи виконавчого комітету складається загальним відділом за пропозиціями  заступників  міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів ради на рік і затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

- календарний план засідань виконавчого комітету;

- перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

3.4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, основні питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, та відповідальний за підготовку питання.

3.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

3.6. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

3.7. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється керуючим справами виконавчого комітету.

3.8. При розгляді плану роботи на наступний рік керуючий справами виконавчого комітету узагальнює надані структурними підрозділами звіти про виконання та пропозиції щодо наступних питань, які мають бути включенні до плану роботи.

3.9. У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується загальним відділом  та подається на затвердження міському голові.

4. Підготовка проектів рішень

4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ , організацій та громадян.

Проекти рішень розробляються  також за дорученнями міського голови або в ініціативному порядку  заступниками міського голови в межах своєї компетенції , секретарем ради, керуючим справами виконавчого комітету.

4.2. Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на  заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради, відділів.

4.3. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються на офіційному веб-порталі ради в мережі Інтернет невідкладно після підготовки і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.4. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші ознайомлення з проектом регуляторного акта.

Строк, протягом якого виконавчий орган ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проект регуляторного акта на відповідність дотримання вимог вказаного Закону.

У разі непогодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проектом регуляторного акта вищевказаним виконавчим органом ради  підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проект регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.

У разі погодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі.

Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проекту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

-відсутній аналіз регуляторного впливу;

-проект регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

-відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідальність за підготовку та виконання  таких рішень несуть  заступник міського голови (відповідно до розподілу посадових обов’язків) та юрист міської ради.

4.5. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями керуючому справами в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету.

4.6. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

4.7.  До проектів  додаються: коротка довідка по суті питання (у разі потреби),список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

4.8. До проекту рішення додається аркуш погодження. Аркуш погодження включає в себе найменування посади, особистий підпис, ініціали, прізвище особи, яка візує документи, погодження нової редакції (у разі внесення змін та доповнень).

4.9. Проект рішення виконавчого комітету в аркуші погодження  обов’язково погоджують:

- перший заступник міського голови;

- керуючий справами виконавчого комітету;

- заступники міського голови (відповідно до розподілу

обов’язків);

- керівник виконавчого органу ради, який готує питання;

- керівники виконавчих органів міської ради – з питань, що відносяться до їхньої      

  компетенції;

- юрист міської ради;

Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком міста, в обов’язковому порядку погоджуються з фінансовим управлінням.

4.10. Після погодження проекту рішення з посадовими особами, вказаними в аркуші погодження, загальний відділ редагує його відповідно до вимог діловодства та правопису.

4.11. До проектів рішень виконавчого комітету, що надаються керуючому справами, додається перелік документів із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі.

Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

Проект рішення, який не отримав необхідної більшості голосів на підтримку вважається відхиленим і заноситься до Протоколу з поміткою „протокольно”

 5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – 1-м заступником міського голови в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць ( четвертий вівторок місяця), і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5.2. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується керуючим справами , до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету.

В порядку денному засідання виконавчого комітету  визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання.

Порядок денний затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

6. Прийняття рішень

 6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення.

6.2. Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

6.3. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

6.4. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.5. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

6.6. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються до загального відділу , який надає їх на підпис міському голові, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

6.7. Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – керуючим справами( секретарем) виконкому на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

6.8. Підписані рішення реєструються  шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну введення їх в дію.

6.9. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується загальним відділом в 10-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою загального відділу.

6.10. Виготовлення витягів з рішень здійснюють виконавці зазначених актів, проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що виготовляються загальним відділом на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також правоохоронних органів.

6.11. Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець.

Засвідчення витягів здійснює загальний відділ шляхом проставляння штампа «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою загального відділу.

6.12. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується відділом, на який покладено функції контролю.

6.13. Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно загальним відділом, доведення та збирання інформації , контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів, здійснюється відділом, на який покладено функції контролю.

6.14. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи ради.

7. Скасування рішень виконавчого комітету

 7.1. Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або міською радою.

8.Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг

1. Виконавчий комітет міської ради у роботі з розгляду звернень громадян керується Законом України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», інструкцією з діловодства та іншими нормативними актами державної влади, що регулюють роботу із зверненнями громадян.

2. Особистий прийом громадян здійснюють міський голова, його заступники, секретар ради, керуючий справами, начальники відділів згідно з затвердженими графіками, які доводяться до відома населення.

                                                                                                                

 

 Керуючий справами(секретар) виконкому                          Погоріла І.В.

 

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 Рішення

 

 

Від  27.02.2018 р.    №  12

       м. Тетіїв

 

 Про затвердження графіка

 прийому громадян

       На виконання Закону України  від 02.07 2015р. «Про внесення змін до України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 19.03.97 р.

№ 241/97 « Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення», виконавчий комітет міської ради

                                        в и р і ш и в :

 1. Затвердити графік прийому громадян у міськвиконкомі ( додається).
 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря)  виконкому  І.В.Погорілу.

 

               Міський голова                                           Р.Майструк

 

                                                                                      Додаток

                                                                                      до рішення виконкому

                                                                                      № 12  від 27.02.2018р.          

               

                                  Г Р А Ф І К

         прийому громадян у виконкомі міської ради

 • міський голова Р.В.Майструк –  середа з 9 год. до 12 год.
 •  перший заступник міського голови І.В.Мащенко –

                                                              вівторок з 9 год. до 12 год.

 • заступник міського голови Подашевська Т.Л.- середа з 9 год. до12 год.
 • заступник міського голови Коцеруба О.О.- четвер з 9 год. до12 год.
 • секретар ради Денисюк С.М.- понеділок, середа з 9 год. до12 год.
 • керуючий справами (секретар) виконкому Погоріла І.В.- понеділок, середа

                  з 9 год. до12 год.

 • начальника КП «Житлокомунсервіс» Медведчук С.П. – середа з 9 год. до 15 год.
 • начальник КП «Благоустрій» Поліщук І.П.– середа з 9 год. до 15 год.
 • начальник КП «Тетіївське БТІ» Вівденко В.П. – середа, п’ятниця

                                                             з 8 год. до 15 год.

 • начальник ВУ ВКГ «Тетіївводоканал» Оржехівський Я.В.–

                                                              середа з 9 год. до 15 год.

 • в.о.старост старостинських округів – середа з 9 год. до 12 год.

   Довідки видаються щопонеділка і щосереди з 9 год. до 17 год.

   Початок і кінець роботи – з 8 год. до 17 год.

   Обідня перерва – 12 год. до 13 год.

             Керуюча справами

             (секретар) виконкому                                                І.Погоріла                         

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 Рішення

 

Від   27.02.2018 р.     № 14

          м. Тетіїв.

Про винесення на обговорення  одиниці

створеної потужності будівництва на

території Тетіївської ОТГ

         Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» , керуючись Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та  ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

                                            в и р і ш и в :

1. Винести на обговорення  норматив для одиниці створеної потужності будівництва на території  Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади в розмірі 5000 грн.

2. Дане рішення опублікувати на сайті міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника  

    міського голови І.В.Мащенка.

 

               Міський голова                                          Р.Майструк

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Рішення

 

Від   27.02.2018 р.   №  15

    м. Тетіїв.

 

Про встановлення тарифів на

вивезення та захоронення

твердих побутових відходів

КП «Благоустрій»

             Розглянувши   лист КП «Благоустрій » щодо  встановлення тарифів на вивезення та захоронення твердих побутових відходів  від населення, організацій, підприємств міста Тетієва, керуючись Законом України «Про відходи», Закону України  «Про благоустрій населених пунктів», п.а пп. 2

ст. 28  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

                            в и р і ш и в :

 1. Встановити тариф на вивезення та захоронення твердих побутових відходів від населення в розмірі 16.00 грн. за 100 кг. твердих побутових відходів
 2. Встановити тариф на вивезення та захоронення твердих побутових відходів від організацій, підприємств в розмірі 108.00 грн. за 1 м3.
 3. Встановити тариф на збереження та захоронення  ТПВ на  сміттєзвалищі в розмірі 30 грн. за 1м3.

        Міський голова                                     Р.Майструк

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь