Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 20.12.2018Р

Дата: 26.12.2018 14:57
Кількість переглядів: 56

                                                                                                                                              

    УКРАЇНА

   ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                         РІШЕННЯ

 

 «20» грудня  2018 року  №  157

м Тетіїв

 

Розгляд Стратегії розвитку Тетіївської

міської об’єднаної громади

на 2019-2023 роки

 

       Розглянувши проект Стратегії розвитку Тетіївської міської об’єднаної громади на 2019-2023 роки, враховуючи пропозиції та зауваження членів  виконкому, керуючись ст. 27 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні," виконавчий комітет міської ради

 

                                   В И Р ІШ И В:

 

1. Схвалити проект  Стратегії розвитку Тетіївської міської об’єднаної 

    громади на 2019-2023 роки.

  

2. Подати  проект  Стратегії розвитку Тетіївської міської об’єднаної  громади

на 2019-2023 роки на розгляд та затвердження   сесії Тетіївської міської 

ради сьомого скликання   ( додається). 

               Міський голова                                             Р.В.Майструк

 

 

Начальник юридичного відділу                                                      Н.М.Складена

 

                                                                                    Додаток

                                                             до рішення виконавчого комітету

                                                             № 157 від 20. 12.2018р

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Тетіївської об’єднаної територіальної громади

на період до 2023 року

 

 

Зміст

                                                                                                                                  Стор.

Титульний лист                                                                                                   2

Зміст                                                                                                                     3

Перелік скорочень                                                                                              4  

І. Вступ: передумови створення Стратегії, методологія, учасники        5

 

ІІ. Аналіз розвитку громади

 1. Соціально-економічний аналіз                                                              12
 2. Результати соціологічного дослідження – основні показники           37
 3. SWOT-аналіз – висновки                                                                        43   
 4. SWOT-матриця Тетіївської громади                                                     48
 5. Порівняльні переваги, виклики, ризики                                               54
 6.  Сценарії розвитку громади                                                                   55

 

ІІІ. Стратегічне бачення, цілі розвитку і завдання

 1. Стратегічне бачення                                                                               59
 2.  Цілі розвитку – стратегічні та операційні завдання                           60

3.Узгодженість Стратегії розвитку Тетіївської громади з іншими

стратегічними документами69

 

IV. План заходів із реалізації Стратегії

 1. Часові рамки, засоби реалізації                                                              70
 2. Орієнтовний фінансовий план реалізації Стратегії                             71
 3. Джерела фінансування реалізації завдань                                            77

 

V. Впровадження та моніторинг реалізації Стратегії                              78

Перелік скорочень

 

SWOT – аналіз сильних, слабких сторін, сприятливих можливостей і загроз

ВРП - внутрішній регіональний продукт

ДП - державне підприємство

ДФРР – державний фонд регіонального розвитку

ГО - громадська організація

ЄС – Європейський Союз

ЗУ - Закон України

МТД - міжнародна технічна допомога

ОДА - обласна державна адміністрація

ОМС - органи місцевого самоврядування

ОТГ - об’єднана територіальна громада

С/г - сільське господарство

ТОВ - товариство з обмеженою відповідальністю

ТПВ - тверді побутові відходи

РБК – районний будинок культури

 

І. Вступ: передумови створення Стратегії, методологія, учасники

 

   Стратегія Тетіївської об’єднаної територіальної громади (далі Стратегія) – це системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу в громаді, а також створення спільного бачення економічного майбутнього розвитку громади, творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань та проектів, здійснення яких вирішить ці проблеми.

 Стратегічне планування є також потужним інструментом об’єднання лідерів бізнесу та місцевої влади для створення публічно-приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем життя всіх громадян.

         Розроблялася Стратегія у відповідності із вимогами чинного законодавства, зокрема, Указу Президента України від 12.01.2015 № 05/2015 «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020», законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державну регіональну політику», постанов Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року», від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», «Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально- економічного розвитку об'єднаної територіальної громади», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 30 березня 2016 року № 75, рішення Київської обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VI «Про Стратегію розвитку Київської області на період до 2020 року». При розробці використовувалася також методологія, запропонована Проектом Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні».

Відповідно до зазначених документів, Стратегія Тетіївської громади розроблена на період до 2023 року. При створенні планувального документу використовувався інтегрований підхід, який передбачає поєднання секторальної, просторової та управлінської складових.

 Стратегія Тетіївської ОТГ визначає стратегічне бачення її розвитку, стратегічні та операційні цілі, індикатори (показники) їх досягнення, завдання для її сталого економічного і соціального розвитку. Вона ґрунтується на результатах SWOT-аналізу, проведеного робочою групою, та враховує залежності, виявлені під час складання SWOT-матриці.

 Основні принципи розробки Стратегії:

 - об'єктивність: використана інформація органів державної статистики, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та реальні індикатори, яких реально можна досягти, виміряти і оцінити;

обґрунтованість та доцільність: розроблена на основі чітко визначених цілей розвитку, завдань та проектів, що сприяють їх досягненню;

відкритість та прозорість: всі мешканці громади та підприємці мали можливість безперешкодного доступу до засідань робочої групи на всіх етапах стратегування. Крім того, було проведено опитування шляхом анкетування цих шести категорій та його результати враховані при визначенні стратегічних та операційних цілей;

ефективність: визначення механізму досягнення цілей, виконання завдань, реалізації проектних ідей у встановлені терміни;

сталого розвитку: – забезпечення розвитку громади для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь.

Стратегія передбачає створення комфортних умов проживання, формування безпечного простору для життя та ведення бізнесу, стимулювання громадянської та підприємницької активності, модернізацію інфраструктури, створення нових робочих місць.

У процесі стратегічного планування дуже важливим є етап організаційного забезпечення. Саме від нього залежить адекватність та якість самого процесу. На цьому етапі формується центральний орган стратегічного планування - Робоча група, якій громада делегує право та наділяє відповідальністю за формулювання й прийняття стратегічних рішень щодо її майбутнього. Робоча група є легітимним робочим органом, діяльність якого поширюється на весь період планування.

З метою підготовки Стратегічного плану розвитку Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Розпорядженням Тетіївського міського голови від 15 лютого 2018 р. № 10, було створено Робочу групу з підготовки Стратегічного плану розвитку Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади до 2023 року, як консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті Тетіївської міської ради.

Робоча група формується з представників виконкому, громадських, організацій, бізнесових кіл, ЗМІ, депутатів та спеціалістів міської ради, небайдужих жителів міста, фахівців з питань планування розвитку міста (в т.ч. представників навчальних та наукових закладів та установ), спеціалістів з питань освіти, медицини, культури, спорту та житлово–комунального господарства, тощо. До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються окремо. Робоча         група         працює постійно,         на засадах повної добровільності,  самовідданості та безкорисливості.

 

 

Таблиця 1. Склад Робочої групи з підготовки стратегічного плану

розвитку Тетіївської міської об’єднаної

територіальної громади до 2023 року

 

№ з/п

Прізвище, Ім’я, по-Батькові

           Посада

 

1

 

Майструк Руслан Володимирович

 Голова Робочої групи, міський голова

 

2

 

Коцеруба Олена Олександрівна

 Заступник Голови Робочої групи, заступник міського голови з питань економічного розвитку

 

3

Фармагей Володимир Володимирович

 Секретар Робочої групи,

в.о. старости сіл Дібрівка, Дубина

 

 

 Члени робочої групи

4

Мащенко Ігор Васильович

Перший заступник міського голови

 

5

 

Подашевська Тетяна Леонтіївна

Заступник міського голови з гуманітарних питань

6

Денисюк Сергій Михайлович

Секретар Тетіївської міської ради

7

Погоріла Ірина Володимирівна

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Тетіївської міської ради

8

Коробко Тетяна Іванівна

В.о. начальника управління відділу освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради

9

Дідковська Аліна Василівна

В.о. начальника відділу культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

10

 

Дубін Алла Олексіївна

В.о. начальника відділу електронного урядування та зв’язків з громадськістю

 

11

Фармагей Оксана Сергіївна

В.о. начальника

відділу стратегічного планування та аналітики виконавчого комітету Тетіївської міської ради

12

Уманець Тамара Григорівна

В.о. начальника відділу міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності виконавчого комітету Тетіївської міської ради

13

Дем’янчук Петро Володимирович

 

 

 Начальник відділу житлово- комунального господарства,   транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тетіївської міської ради

14

Литвин Сергій Петрович

Начальник відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Тетіївської міської ради

15

Поліщук Ганна Михайлівна 

Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Тетіївської міської ради

16

Складена Наталія Михайлівна

В.о. начальника юридичного відділу виконавчого комітету Тетіївської міської ради

17

Поліщук Ігор Петрович

Директор КП «Благоустрій»

18

Ворона Ігор Васильович

Директор КП «Житлокомунсервіс»

19

Оржехівський Ярослав Вікторович

Директор ВУ ВКГ «Тетіївводоканал»

20

Новіцька Олеся Олександрівна

Директор КП «Молодіжний центр «Креатив»

21

Думанський Василь Павлович

В.о. директора КП «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

22

Охримович Володимир Мар’янович

В.о. старости села Бурківці

23

Пущик Олександр Іванович

В.о. старости сіл Горошків, Ріденьке

24

Франчук Володимир Тарасович

В.о. старости села Голодьки

25

Горошко Наталія Іванівна

В.о. старости сіл Дзвеняче, Тарасівка

26

Руденко Володимир Йосипович

В.о. сіл Михайлівка, Перше травня

27

Файдюк Василь Володимирович

В.о. старости села Ненадиха

28

Щербюк Валентина Павлівна

В.о. старости села Росішки

29

Сидорчук Юрій Іванович

В.о. старости села Стадниця

30

Коваль Олег Іванович

В.о. старости села Степове

31

Грабовенко Василь Сергійович

В.о. старости села Скибинці

32

Іщенко Сергій Григорович

В.о. старости села Тайниця

33

Рудюк Петро Миколайович

В.о. старости сіл Черепин, Черепинка, Григорівка

34

Демцюра Юрій Васильович

Депутат Тетіївської міської ради

35

Троянська Наталія Іванівна

Депутат Тетіївської міської ради

36

Михалевич Іван Йосипович

Депутат Тетіївської міської ради

37

Миколюк Іван Іванович

Депутат Тетіївської міської ради

38

Ющишин Павло Броніславович

Депутат Тетіївської міської ради

39

Вішталюк Михайло В’ячеславович

Депутат Тетіївської міської ради

40

Поляруш Сергій Сергійович

Голова громадської ради при Тетіївській РДА

41

Ільїна Тетяна Іванівна

Радник Тетіївського міського голови, журналіст

42

Гусар Григорій Орестович

Представник газети «Тетіївські оголошення»

43

Метулинська Наталія Іванівна

Представник газети «Тетіївська земля» та ТРК «Грант»

44

Баклаєнко Дмитро Іванович

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА НЕЗАКОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ" 

45

Бондаренко Григорій Іванович

Представник Тетіївської районної ГО «Сільський актив»

46

Коцеруба Олександр Миколайович

Громадська організація «Єдина громада -єдина мета»

47

Гуменюк Лариса Леонідівна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РОДИЧІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА УЧАСНИКІВ АТО "НІХТО КРІМ НАС""

48

Майструк Галина Леонідівна

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "БДЖОЛЯРІВ "НЕКТАР""

49

Гріпак Анатолій Леонідович

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "РИБОЛОВІВ ТЕТІЇВЩИНИ"

50

Поліщук Петро Іванович

Громадська Організація Спортивний Клуб "Черепин"

51

Любаренко Олексій Андрійович

Представник Київського обласного осередку федерації біатлону України

52

 

Красилівський Віталій Михайлович

Громадська організація "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУЛ - КОНТАКТ КАРАТЕ"

53

Бишовий Валентин Нінелович

Громадська організація Футбольний клуб "Тетій"

54

Голодний Євгеній В’ячеславович

Благодійна організація «Ініціативна Молодь Тетіївщини»

55

Мащенко Оксана Володимирівна

Благодійна організація «Благодійний фонд Руслан Голуба»

56

Колос Оксана Костянтинівна

Громадська організація "Молодь Тетіївщини"

57

Майструк Петро Григорович

Представник Тетіївської районної ГО дитячо-юнацька спортивна організація «Колосок»

58

Мукомел Юлія

Голова Молодіжної ради при  Тетіївській міській раді

59

Артеменко Богдана

Заступник голови молодіжної ради:

з питань молодіжної політики молодшого віку (з 14 до 18 років) 

 

60

Моргун Софія

Заступник голови молодіжної ради:

з питань молодіжної політики старшого віку (з 18 до 35 років) 

 

61

Гриша Валерій

Модератор групи «Тетіїв Сьогодні», журналіст, оператор, радник  молодіжної ради з питань інформації та зв’язку

62

Мельник Юрій Васильович

 

Меценат, підприємець

63

Голуб Руслан Тарасович

 

Меценат, підприємець

64

Шумко Анатолій Костянтинович

 

Підприємець

65

Марисик Петро Олексійович

 

Підприємець

66

Затишний Олександр Петрович

 

Підприємець

67

Гончарук Федір Філімонович

 

Підприємець

68

Паламарчук Андрій Григорович

 

Підприємець

69

Оберемок Олександр Іванович

 

Підприємець

70

Наконечний Сергій Дмитрович

 

Підприємець

71

Балагура Богдан Олегович

 

Підприємець

72

Строянівський Святослав Віталійович

 

Підприємець

73

Мамітько Роман Володимирович

 

Підприємець

74

Гук Володимир Анатолійович

 

Підприємець

75

Костенко Віталій Анатолійович

 

Підприємець

76

Гібелінда Руслан Володимирович

Тетіївський районний військовий комісар

        

          Розробка Стратегії розпочалася із засідання робочої групи 27 лютого 2018 року, на якому було проведено ознайомлення з персональним складом робочої групи та методологією розробки Стратегії, обговорення плану заходів та строки написання Стратегії, обговорення організації процесу збору даних та проведення соціально-економічного аналізу, підведення підсумків.

        Протягом березня-квітня було проведено анкетування мешканців громади та бізнесу, зібрано та проаналізовано інформацію про стан та динаміку соціально-економічного розвитку громади.

       На розширеному засіданні робочої групи яке відбулося 26 квітня 2018 року проведено презентацію стратегії держави та області, презентовано та затверджено паспорт громади та обговорення результатів стратегічного аналізу громади. Проведення результатів опитування жителів Тетіївської ОТГ та представників бізнесу, формулювання та обговорення прогнозів та можливих сценаріїв розвитку громади, формулювання стратегічного бачення та підведення підсумків.

        На наступному засіданні робочої групи 12 липня 2018 року було проведено презентацію SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків, а також презентацію проекту структури стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії.

На четвертому засіданні робочої групи  10 серпня 2018 року представлено технічні завдання та проекти розвитку для реалізації Стратегії та моніторингу Стратегії.

Підготовлений проект Стратегії був розміщений на офіційному сайті Тетіївської міської ради, на сторінці у соціальних мережах з метою отримання зауважень та пропозицій.

Доопрацьований проект із врахуванням пропозицій, що надійшли до робочої групи, винесений на затвердження сесії Тетіївської міської ради 21 грудня 2018 року.

 

ІІ. Аналіз розвитку громади

 1. Соціально-економічний аналіз

 

Коротка характеристика громади

Тетіївська міська об’єднана територіальна громада утворена 14 вересня 2017 року в результаті адміністративно-територіальної реформи (розпорядження голови КОДА № 490), до якої увійшли Тетіївська міська рада та 13 сільських – Бурківецька, Голодьківська, Горошківська, Дзвеняцька, Дібрівська, Михайлівська, Ненадихівська, Росішківська, Скибинецька, Стадницька, Степівська, Тайницька, Черепинська. Перші вибори відбулися 24 грудня 2017 року.

      Тетіївська міська ОТГ розміщена у  південно-західній частині Київської області та межує з двома областями Вінницькою та Черкаською і складає 442,18 км2.

           На півночі Громада межує з Володарським районом, Кашперівською, Погребищенською, Кошівською сільськими радами Тетіївського району, на північному заході із Погребищенським районом Вінницької області, на сході з Ставищанським районом, Галаєцькою, П’ятигірською, Одайпільською сільськими радами Тетіївського району, на півдні з Жашківським районом Черкаської області, Денихівською, Височанською, Клюківською, Хмелівською сільськими радами Тетіївського району, на заході з Оратівською ОТГ Вінницької області та Теліженецькою сільською радою Тетіївського району.

Карта 1. Територія Тетіївської ОТГ

 

 

 

      Територія Тетіївської ОТГ займає положення у Придніпровській височині. Місцевість складена в основному з осадових гірських порід, глини, піску, що лежать на товстому шарі твердих кристалічних порід, які по берегах річки Роськи виходять на денну поверхню.

      Клімат помірно-континентальний, з м’якою зимою і теплим літом. Кліматичні умови даної території формуються внаслідок взаємодії сонячної радiації, циркуляції атмосфери і земної поверхні. Усi чинники дiють постійно і безперервно. Вiдсутнiсть гір сприяє вiльному перемiщенню і перемішуванню повітряних мас рiзного походження, що зумовлює значну мiнливiстъ погодних процесiв за сезонами.

        Територія Тетіївської громади знаходиться в лісостеповій зоні, входить до складу Дністровсько-Дніпровської лісостепової провінції. Основними лісоутворюючими породами наших лісів є граб, дуб, сосна, ялина, береза, вільха.

      Забрудненість повітря і поверхневих вод одна з найнижчих в Україні, в межах санітарно-епідеіологічних норм.

      Громада має вигідне економіко-географічне положення з добре розвиненим залізничним та автомобільним сполученням. На території громади розташована залізнична станція «Тетіїів».

        Місто Тетіїв розташоване за 150 км від столиці України м. Києва,  180 км від міжнародного аеропорту "Бориспіль", відстань до автодороги М-05 – 34км.

 

Таблиця 2. Порівняння громади, району, області

 

Регіони

Площа, км2

Площа у % до загально ї площі/ра йону/обл асті

Населе ння (тис.осі б)

Населен ня у % до загально го населенн я/району /області

Густота населення

Тетіївська ОТГ

442

 

21926

 

49,6

Тетіївський р-н

758

58,3

37866

57,9

49,9

Київська обл

28121

1,57

1722875

1,27

61,3

Інформація про орган місцевого самоврядування

      До Тетіївської міської ради об’єднаної територальної громади на перших виборах, що відбулися 24 грудня 2017 року, обрано 26 депутатів. Сформовано та працюють 5 постійних депутатських комісій:

 • Комісія з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законності та правопорядку;
 • Комісія з питань планування, бюджету, фінансів та соціально- економічного розвитку міста;
 • Комісія  питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти, культури, молоді і спорту;
 • Комісія з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв’язку;
 • Комісія з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища.

Керуючись п. 3 ч.1 ст. 26, ст. 51 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  в міськійраді було утворено виконавчий комітет в кількості 31 особи, до якого входять представники різних сфер діяльності громади та затверджено персональний склад виконавчого комітету.

 

Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації

На території Тетіївської міської  об’єднаної територіальної громади діють   Громадські організації:

 1. Тетіївська районна організація Всеукраїнського фізкультурно - спортивного товариства"Колос" агропромислового комплексу України (ВФСТ "Колос" АПК України)
 2. Тетіївська районна організація "Спілка дрібних підприємців"
 3. Тетіївська районна організація "Спілка жінок Тетіївщини"
 4. Районна громадська організація "Спілка промисловців та підприємців Тетіївщини"
 5. Тетіївська районна громадська організація "Ти - Дитина України"
 6. Громадська організація Футбольний клуб "Тетій"
 7. Тетіївська районна дитяча громадська організація "Соняшник"
 8. Тетіївська районна організація ветеранів
 9. Тетіївське районне об'єднання військовослужбовців запасу
 10.  Тетіївська районна громадська організація "Творче об'єднання "Край"
 11.  Тетіївська районна громадська молодіжна організація "Без числа"
 12.  Тетіївська районна громадська організація "Дитяча Хореографічна студія "СЯЙВО"
 13.  Профспілка працівників агропромислового комплексу Тетіївського району
 14.  Тетіївська районна в Київській області організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України"
 15.  Тетіївська районна спілка ветеранів Афганської війни
 16.  Тетіївське районне об'єднання /Асоціація/ фермерів та приватних землевласників
 17.  Громадська організація "Тетіївська районна федерація футболу" (ТРФФ)
 18.  Тетіївська районна Громадська організація "Сільський Актив"
 19.  Тетіївська районна громадська організація "Ти - дитина України
 20.  Тетіївська районна громадська організація "Районний комітет по боротьбі з корупцією"
 21.  Тетіївська районна громадська організація Дитячо-юнацька спортивна школа "Колосок"
 22.  Тетіївська громадська організація мисливців і рибалок "Росичі" (ТГОМР "Росичі")
 23.  Київський обласний осередок федерації біатлону України
 24.  Громадська організація "ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА НЕЗАКОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ" ( ГО "ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА НЕЗАКОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ")
 25.  Громадська організація Клуб нетрадиційної медицини і оздоровлення "Дивосил"
 26.  Громадська організація "Спортивний клуб "Тетіїв"
 27.  Бурківецька сільська дитяча громадська організація "Бджілка"
 28.  Дзвеняцька сільська дитяча громадська організація "Джерело"
 29.  Громадська організація "Добробут" Дібрівського місцевого розвитку"
 30.  Громадська організація "РОСІШКІВСЬКИЙ ЦЕНТР МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ" (ГО "РОСІШКІВСЬКИЙ ЦЕНТР МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ")
 31.  Громадська організація "Оріана" Ненадихівського місцевого розвитку
 32.  Громадська організація "Скибинецький центр місцевого розвитку"
 33.  Громадська організація "Бурковецький центр місцевого розвитку"
 34.  Громадська організація "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУЛ - КОНТАКТ КАРАТЕ" (ГО "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУЛ - КОНТАКТ КАРАТЕ")
 35.  Рада колективних сільськогосподарських підприємств Тетіївського району
 36.  Громадська організація "Молодь Тетіївщини" (ГО "Молодь Тетіївщини")
 37.  Громадська Організація Спортивний Клуб "Черепин" (ГО СК "Черепин")
 38.  Громадське об'єднання "Майдан" Тетіївського району" (ГО "Майдан" Тетіївського району")
 39.  Громадська спілка "РИБОЛОВІВ ТЕТІЇВЩИНИ" (ГС "РТ")
 40.  Громадська організація  "БДЖОЛЯРІВ "НЕКТАР""
 41.  Громадська організація  "ПЕРЕМОЖЕМО РАЗОМ!" (ГО "ПЕРЕМОЖЕМО РАЗОМ!")
 42.  Громадська організація  "ДІТИ МАЙБУТНЬОГО" (ГО "ДІТИ МАЙБУТНЬОГО")
 43.  Громадська організація  "ДОВІРА" ГОРОШКІВСЬКОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ (ГО "ДОВІРА" ГОРОШКІВСЬКОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ)
 44.  Громадська організація  "САМООБОРОНА ТЕТІЇВЩИНИ" (ГО "САМООБОРОНА ТЕТІЇВЩИНИ")
 45.  Громадська організація  "НЕБАЙДУЖІ" (ГО "НЕБАЙДУЖІ")
 46.  Громадська організація  "ВОЛОНТЕРСЬКА ГРУПА "ТЕТІЇВ"" (ГО "ВОЛОНТЕРСЬКА ГРУПА "ТЕТІЇВ"")
 47.  Громадська організація  "АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ТЕТІЇВЩИНИ" (ГО"АМР ТЕТІЇВЩИНИ")
 48.  Громадська організація  "ТЕТІЇВСЬКЕ РАЙОННЕ ОБ'ЄДНАННЯ РОДИН УЧАСНИКІВ АТО" (ГО "ТЕТІЇВСЬКЕ РАЙОННЕ ОБ'ЄДНАННЯ РОДИН УЧАСНИКІВ АТО")
 49.  Громадська організація  "ЗАХИСНИКИ ТЕТІЇВЩИНИ" (ГО "ЗАХИСНИКИ ТЕТІЇВЩИНИ")
 50.  Громадська організація  "РОДИЧІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА УЧАСНИКІВ АТО "НІХТО КРІМ НАС"" (ГО "РВУАТО "НІХТО КРІМ НАС"")
 51.  Громадська спілка "ІНФОРМАЦІЙНО - КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ" (ГС "ІКЦ")
 52.  Громадська організація  "ЄДИНА ГРОМАДА" (ГО "ЄДИНА ГРОМАДА")
 53.  Громадська організація  "ЄДИНА ГРОМАДА-ЄДИНА МЕТА" (ГО "ЄДИНА ГРОМАДА-ЄДИНА МЕТА")

Газета «Тетіївська Земля» та «Тетіїв Сьогодні» є основними друкованими засобами масової інформації Тетіївської ОТГ. Інші засоби через які може здійснюватися донесення інформації в ОТГ це інтернет – спільноти:

 • «Тетіївська міська рада» (соціальна мережа Facebook.com);
 • «Тетіїв Сьогодні»  (соціальна мережа Facebook.com, Instagram, Twitter);

Офіційні інтернет сайти:

 

Історична довідка

Перші поселення людей на території сучасного Тетієва виникли в давні часи. Історики вважають, що за часів Київської Русі тут було місто Тимошня, яке знаходилося на лівому березі річки Роська біля південного водопаду Скала. Це видно по рештках стародавнього городища та валу, яким воно було обнесене. Сліди цього круглого валу збереглися до наших днів на Слободі (передмістя Тетіїва).
В місті жили греки, які вели торгівлю з слов'янським населенням. Греки мали свою церкву, де зараз височить стародавня могила , яка зветься «Червоною», на ній видно і тепер кам'яні плити і хрест.

Назва міста Тетіїв історики виводять від імені половецького хана Тетія, якого згадують літописи від 1185 року.

      В 1240 році татаро-монгольські завойовники зруйнували і спустошили численні поселення на правому березі Дніпра, в тому числі і Тетіїв. В 16ст. Київщина, в тому числі і Тетіїв була захоплена литовськими панами. З документів за 1514 рік видно, що землями Тетієва володіли литовські вельможі Іван і Андрій Кошки.
Землями Тетієва в 1596 році заволодів один з найбільших українських магнатів К.Острозький, а в 1602 році вони дістались його сину Янушу, якому в 1620 році належало вже 2760 сіл, 80 міст і містечок.

Навколо замку володарі Тетієва оселяють втікачів-селян, міщан і козаків, що прибували в цю місцевість в західних районів Волині, північної Київщини. В кінці 16ст. Тетіїв обростає селами : Слобода, Плоханівка, Снігурівка.

З 1606 року Тетієву надано магдебурзьке право і герб, місто отримує своє самоврядування.На території Тетієва, крім селян проживало кілька сотень козаків, економічне становище яких було трохи кращим, ніж становище селян.
        Соціальне гноблення українського населення доповнювалось національно релігійним гнітом. Зокрема, володар Тетієва магнат В.Д.Заславський віддав розпорядження усім православним священикам своїх маєтків підкорятися уніатському митрополиту. Жорсткий феодально-кріпосницький гніт і національно-релігійне гноблення, якого зазнавало населення Тетієва, зумовило його активну участь у визвольній війні 1648-1654рр. під проводом Б.Хмельницького. У 1648 році тетіївці сформували 4-ту сотню козаків на чолі з сотником Феськом Федченком, хорунжим Стасем, яка входила до Білоцерківського полку, який розгромив шляхту і зайняв Тетіїв. Під час походу на Волинь Богдан Хмельницький зупинився в Тетієві. Його козаки неодноразово займали містечко. Після Андрусівського перемир'я 1667 року Тетіїв залишається в складі Речі Посполитої, а в 1681 – 1683 роках був під владою Туреччини. За часів її перебування він перетворився на пустир.

У році 1709 Іван Мазепа, заморений тяжкою недугою зупинився в лісі біля Тетієва (нині невеличкий лісок Мазепинці) легенда говорить що лишив Мазепа там скарб, втікаючи від переслідування і наздоганяючи шведського короля Карла 12. У 1711 році Тетіїв знову переходить у володіння польського магната Януша Сангушко.

Доведені до розпачу тяжким гнітом тетіївці були активними учасниками гайдамацького руху, який ширився в 30-60 роках 18.ст. Про це свідчать численні документи, могили, що і досі височать на полях. 19 липня 1768 року гайдамацький загін на чолі з козаком Серединенком оволодів містечком Тетієвом, розправився з шляхтою, яка з'їхалась сюди з навколишніх маєтків, а здобуте майно роздав бідним міщанам і селянам. До загону Серединенка приєдналось багато місцевих жителів, особливо молоді. Це дало можливість утворити ще кілька повстанських загонів, що стали табором в навколишніх лісах. Загін з тетіївським козаком Фургульцем зайняв П'ятигори , Кашперівку, Жашків і Житники, загін на чолі з тетіївцями Дяченком і Пташником взяв Погребище і Борщагівку. Проте повстанці недовго втримували Тетіїв, який незабаром був захоплений польськими військами на чолі з капітаном Маліцьким. Цілий тиждень поляки «втихомирювали» народ: прив'язували до стовпів, сікли батогами, грабували.

Кілька разів Тетіїв переходив з рук в руки і, нарешті, війська Катерини ІІ, вступили в Тетіїв, придушивши повстання. За рішенням шляхетського суду на шибениці було страчено до 1000 місцевих жителів, що брали участь у повстанні. Серед страчених Стецько Нечипоренко, Тишко Козак та багато інших. Цим судилищем у Тетієві керував Дзевчипольський, який придумав найжорстокіші тортури. Трупами повстанців наповняли яму, яка виросла у велику могилу при в'їзді від села Росішки. Вона і тепер нагадує сучасникам про героїчну боротьбу їх предків.

Після возз'єднання в 1793 році Правобережної України з Росією, Тетіїв входив до складу Пятигірського повіту, а з 22 листопада 1800 року Тетіїв – волосне містечко Таращанського повіту Київської губернії.

За даними на 1851 рік тут діяли гуральня, пивоварний і цегляний заводи, які виробляли продукції на 870 карбованців. У 1853 році за офіційними даними тут проживало 4488 чоловік. Тетіївщина належала до району, який спеціалізувався на виробництві сільськогосподарської продукції тому наприкінці 1917ст. промисловість була розвинута дуже слабо.

      Під час революції 1905 року в економіці Тетіївської волості прокотилася хвиля страйків сільськогосподарських робітників, які вимагали підвищення заробітної плати , поліпшення умов життя. Ці заворушення в Тетієві були придушені за допомогою козаків. 17 учасників страйків кинуто у в'язницю. В роки першої світової війни більшість чоловіків було мобілізовано в армію.

Поряд з утворенням державних органів Тимчасового уряду Центральна Рада,яка виникла в Україні в березні 1917 року, почала створювати свої органи. У Тетієві і селах волості пройшли вибори до народної ради. Були створені загони вільного козацтва. В цей період у містечку активізувалися есери і українські націоналісти. Вони створили комітет «Української селянської спілки».
Навесні і влітку 1919 р. Україною прокотилася хвиля єврейських погромів, у яких загинуло що найменше 30 тис. чоловік, зокрема 4 тис. - у Тетієві.
14лютого 1920 року «Запорізький кіш» вчинив розправу над комуністами повіту, під час якого було заживо спалено багато представників Радянського уряду.
24 травня 1920 року перша Кінна армія на чолі з С.М.Будьонним перейшла у наступ і Тетієвом знову заволоділи комуністи. В ці часи більшість підприємств було зруйновано, крамниці пограбовано, в містечку лютували епідемії тифу і холери, не вистачало працівників.

      На території сучасного будинку культури, до 1920 року стояла дерев'яна Успенська церква з високою дзвіницею, що згоріла від пожару, завданого блискавкою.
      У другій половині 1920 року і на початку 1921 року Тетіїв відвойовували загони Махна, Тютюнника, Куравського, Чайковського, Марусі та інших. На початку 1921 року в Тетієві проживало тільки 5975 чоловік майже вдвічі менше, ніж у 1916році.

 

Коротка характеристика області та району

Київська область

 

      Київська область, як адміністративно-територіальна одиниця в складі України, утворилась 27 лютого 1932 року, є одним з найбільших регіонів України, займає площу 28,1 тис.кв.км (без Києва), що становить 4,7% площі країни. За розмірами території Київська область займає 8 місце серед інших регіонів України.

Карта 2. Територія Київської області

Київщина є столичним регіоном, у центрі території якого знаходиться м. Київ – столиця України, потужний політичний, діловий, індустріальний, науково- технічний, транспортний та культурний центр країни, пов'язаний з областю тісними комерційними і соціальними зв’язками.

 

     В  адміністративному відношенні область поділяється на 25 районів, 13 міст обласного значення, 13 міст районного значення, 30 селищ міського типу, 605 сільських рад та 1126 сільських населених пунктів, 9 об’єднаних територіальних громад. Місто Київ, де розміщуються основні органи управління області, адміністративно до складу області не входить. Ще однією особливістю області є наявність у її складі міста Славутич, яке територіально знаходиться у Чернігівській області.

        Рельєф області сприятливий для розвитку сільськогосподарського виробництва і транспортної інфраструктури. Річка Дніпро з утвореними на ній Київським та Канівським водосховищами ділить територію області на дві частини: правобережну і лівобережну, які мають особливості рельєфу. На півночі переважають низовинні рівнини Поліської низовини. Південно-західна і центральна частини лежать на Придніпровській височині (максимальна висота 273 метри). Східна, лівобережна територія області, розташована в межах Придніпровської низовини.

      Природно-кліматичні умови області оптимальні для життя людини і господарської діяльності. Київщина розташована на межі двох природних зон: північна частина розташована в зоні Полісся, південь області лежить у лісостеповій зоні.

 

Карта 3. Грунти Київської області

      Ґрунтовий покрив області досить різноманітний. Найпоширенішими серед них є чорноземи, площа яких становить близько 50% площі орних земель регіону. Ступінь розораності території області перевищує 60 відсотків. Загальна площа лісового фонду області становить майже 746 тис. гектарів. Рівень лісистості по території області нерівномірний і коливається від 2,0% в зоні Лісостепу до 53,8% в зоні Полісся. Водний потенціал області дозволяє забезпечувати водними ресурсами всі галузі економіки регіону, які у процесі свого виробництва використовують поверхневі і підземні води; стимулює подальший розвиток рибогосподарських підприємств і туристично-рекреаційної сфери. Корисні копалини Київщини – це переважно матеріали що використовуються в будівництві: граніти, гнейси, каолін, глина, піски. Є поклади торфу і джерела мінеральних вод .

      Київська область загалом досить добре покрита мережею транспортних шляхів міжнародного, державного та обласного значення. Виняток стосується крайніх північних малозаселених районів області, які менш інтегровані у транспортну мережу і знаходяться на значній віддалі від Києва. Проте, це не суттєво впливає на розвиток області, оскільки північна частина області знаходиться в зоні, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Завдяки вдалому розташуванню області через її територію проходять 3 міжнародних транспортних коридори (№3, 7 і 9) та залізниці за 5 магістральними напрямами. На території області знаходиться найбільший в Україні аеропорт міжнародного класу "Бориспіль".

       Всього в Київській області функціонує 9 логістичних комплексів. Розміщення логістичних комплексів у районах, близьких до столиці – Броварському, Бориспільському, Києво-Святошинському, Васильківському дозволяє розвивати логістичну сферу Київської області.

      Чисельність наявного населення Київської області з 1995 року до 2011 року зменшилася з 1 млн. 911,6 тис. осіб до 1 млн. 717,7 тис. осіб. Починаючи з 2012 року чисельність населення області почала зростати і станом на 1січня 2018 року становить 1754,3 тис. осіб. У міських поселеннях переважно за рахунок міграції відбувається процес зростання чисельності населення, який призводить до його збільшення в цілому по області. Разом з тим через природне скорочення відбувається процес депопуляції сільського населення. За національним складом населення області є фактично моноетнічним – 92,5% складають українці, 6% – росіяни, решта етносів – менше 1% (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року). У структурі населення Київської області 53,8% складають жінки і 46,2% – чоловіки. Вікова структура визначає і демографічне навантаження. Станом на 1 січня 2017 року на 1000 осіб у віці 16–59 років припадало 284 особи у віці 0–15 років та 349 осіб у віці більше 60 років. Протягом останніх років кількість людей у віці 16-59 років постійно зменшується, водночас спостерігається збільшення чисельності людей у віці 0-15 років та старшого покоління.

      Двадцять п’ять районів області чітко поділяються на п’ять груп: шість центральних, навколо Києва, які є густонаселені, де на чверті території сконцентровано майже половина населення області, з рівнем урбанізації 64,5%; чотири східні та три західні, переважно урбанізовані, з рівнем урбанізації 50% та 60% відповідно; вісім південних районів та Білоцерківський район переважно з сільським населенням, зі щільністю близько 38 осіб на 1 кв.км; п’яту групу складають два північних райони, малозаселені, з низькими ступенем урбанізації – 31% та щільністю населення – 7,4 особи на 1 кв.км.

      Київська область за обсягами валового регіонального продукту (ВРП), який у 2016 році становив 128,6 млдр.грн., належить до п’ятірки економічно розвинутих регіонів України. Випереджаючі темпи зростання ВРП Київської області у порівнянні із загальнодержавними темпами сприяли тому, що починаючи з 2008 року ВРП у розрахунку на одну особу перевищував відповідне значення показника в цілому по Україні, зокрема у 2011-2012 роках у середньому на 20%, проте поступався таким економічно розвинутим регіонам як м.Київ та Дніпропетровська область, а також Нижнєсілезькому воєводству Республіки Польща. У 2016 році ВРП на 1 особу у Київській області становить 74,2 тис.гривень, на 18,3 тис.гривень, або на 18% більше середнього показника по Україні. Позитивна динаміка зростання ВРП області сприяла підвищенню частки Київщини у валовому внутрішньому продукті України з 3,4% у 2004 році до 5,4% у 2016 році. Структура валової доданої вартості області в розрізі видів економічної діяльності протягом 2004-2012 років постійно змінювалась в залежності від темпів зростання ВДВ у відповідних галузях та сферах. Так, за рахунок введення в дію в області потужних логістичних центрів, елеваторів, овочесховищ, міжрегіонального оптового ринку "Столичний", розвитку сфери телекомунікацій, мережевої торгівлі, збільшення обсягів операцій з нерухомістю, ВДВ у сферах економічної діяльності, пов’язаних з торгівлею, послугами юридичним і фізичним особам, транспортом і зв’язком значно випереджали темпи зростання ВДВ у промисловості, сільському господарстві і будівництві.

       За різними підходами до типологізації регіонів Київська область відноситься до групи областей, які мають середній рівень урбанізації, з малими міськими центрами, а за типом економіки - з орієнтацією на сферу послуг та середнім рівнем розвитку з дещо кращими темпами економічного зростання.

 

Тетіївський район

     Те́тіївський райо́н знаходиться у південно-західній частині Київської області. Адміністративний центр — місто Тетіїв.  Населення становить 32 361 особу. Площа району 756 км². Засновано 1923 року.

Карта 4.  Територія Тетіївського району

 

 

     На півночі межує з Володарським районом, на сході — зі Ставищенським,  на півдні — з Черкаською,  а на заході — з Вінницькою областю. Займає площу 75,6 тис. га, в тому числі 60,3 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких 53,4 тис. га — рілля.

        У геоморфологічному відношенні територія району розташована у межах плато Правобережжя України і займає в ньому найвищі місця — відроги Придніпровської височини, де відмітка відносно рівня моря становить 250–280 метрів, а найвища точка розміщена біля села Високе, де проходить водорозділ.

        Тетіївщина має розвинуту гідрогеографічну сітку, загальна протяжність якої становить 257,5 км, є численні водойми, як природні так і штучні. Але найцінніше природне багатство краю — його чорноземи.

       Тетіївщина — район сільськогосподарський, де основними напрямками визначені виробництво зернових культур, цукрових буряків у рослинництві, та м'ясо-молочний напрямок у тваринництві.

     Адміністративний устрій Тетіївського району — адміністративно-територіальний, поділяється на 1 Тетіївську міську громаду та 9 сільських рад (Височанська, Галайківська, Денихівська, Кашперівська, Клюківська, Кошівська, Одайпільська, Пятигірська, Теліженецька), які об'єднують 13 населених пункти та підпорядковані Тетіївській районній раді. 

      Збереження життєвого та трудового потенціалу населення Тетіївщини на основі формування та реалізації заходів ефективної демографічної політики є найважливішим ресурсом для забезпечення економічного зростання району. Основні чинники, під впливом яких формується демографічна ситуація в районі – процеси природнього скорочення населення, його старіння, трудова міграція та наслідки переселення у район жителів окупованих територій (АРК Крим, частина Донецької та Луганської областей).

      Пріоритетними напрямками розвитку району є розвиток охорони здоров’я, освітній розвиток, енергозбереження та ресурсозбереження, розвиток культурного середовища та спортивної інфраструктури.

 

Земельні ресурси і територія Тетіївської ОТГ

Загальна площа Тетіївської ОТГ - 44217,7983 га , в тому числі:

 • земель державної власності- 11276,1976  га;
 • земель комунальної власності - 4030,8095 га;
 • земель приватної власності 28910,7912  га, з них:
 • земельних часток (паїв)  17768,3 га;

 

Структура земельного фонду Тетіївської ОТГ:

 • сільськогосподарські землі 35573 га, в тому числі:
 • земель запасу 2805,6986 га;
 • пасовища 1472,4201 га;
 • ліси 3587 га;
 • забудовані землі 1916,5 га;

 

Землі водного фонду Тетіївської ОТГ  - 1309 га: з них:

 - в оренді  714,963 га;

річки, що протікають територією селищної ради  (р.Роська); (р.Дубравка); (р.Молочна); (р.Росошка)

 

      В зв’язку з ліквідацією колективних господарств, зміною власників землі та засобів виробництва частина земель використовується під вирощування зернових культур, частина не використовується взагалі, хоч за характеритикою грунтів землі сільськогосподарського призначення придатні і для вирощування картоплі, льону та овочевих культур та ін.

 

Природні ресурси

Загалом об’єднана громада багата на пісковики, вапнякові родовища, глину, ліси, гіпсові родовища, які можуть використовуватися для виробництва будівельних матеріалів, родючі чорноземи, наявні поклади торфу, водні ресурси.

      Внутрішні води представлені річкою Роська і її У живленні річки найбільша роль дощових вод, меншу частку становлять снігові та підземні води. Наявна широка мережа озер і ставків.

 

Об’єктиприродно-заповідного фондуприродоохоронного призначення займають445,1 га серед них:

 

Чисельність населення і демографічна ситуація
         Сучасна демографічна ситуація в Тетіївській об’єднаній територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Загальна кількість мешканців громади складає 21 926 осіб. В загальній структурі населення громади перше місце посідає місто Тетіїв з чисельністю міського населення в 13,445 тис. чол., решта населення громади відноситься до сільського і складає 8,481 тис. чол. станом на 2018 рік.

Таблиця 3. Склад населення Тетіївської ОТГ

 

На

01.01.2015 р.

На

01.01.2016 р.

На

01.01.2017 р.

Міське населення, всього, чол.

13 397

13 373

13 445

дітей дошкільного віку

999

968

971

дітей шкільного віку

1 459

1 524

1 561

громадян пенсійного віку

3 247

3 238

3 089

працездатне населення

7 694

7 716

7 769

кількість працюючих на    підприємствах, установах,  організаціях усіх форм  власності та господарювання

2 270

2 205

2 250

Сільське населення, всього, чол.

8 735

8 594

8 517

дітей дошкільного віку

549

561

520

дітей шкільного віку

919

905

905

громадян пенсійного віку

2 438

2 377

2 286

працездатне населення

4 662

4 812

4 771

кількість працюючих на    підприємствах, установах,  організаціях усіх форм  власності та господарювання

1 952

2 016

2 184

 

        За статтю населення громади розподіляється наступним чином: із загальної чисельності жителів усіх населених пунктів чоловіки становлять 48,6% (10 338 особи), жінки – 54,3 % (11 588 особи). Для порівняння: в цілому по Київській області у загальній кількості населення чоловіки – 45,5%, жінки -54,5%.

Таблиця 4. Стан смертності – народжуваності

Роки

Загальна чисельність населення

Померло (осіб)

Народилося (осіб)

Приріст, зменшення

(+, -)

2014

22136

346

219

-127

2015

21918

359

247

-112

2016

21907

327

313

-14

2017

21926

391

337

-54

  

 Протягом останніх  років відбувається позитивна динаміка по приросту населення за рахунок збільшенню народжуваності серед міського насчелення. Слід відмітити, що в сільських місцевостях все таки переважає негативний природний рух населення,  кількість померлих осіб продовжує переважати кількість новонароджених.

 

 Зайнятість населення

       На ринку праці склалась така ситуація: у різних сферах економічної діяльності у громаді у 2017 році було зайнято 6 946 осіб, їх кількість щорічно збільшується, працездатне населення складає 56,2% , а непрацездатне – 39%. Дані наведено в наступній таблиці.

 

Таблиця 6. Працездатність населення

№ з/п

Тетіївська ОТГ

Усього населення

Працездатне населення

Непрацездатне населення

Чол.

Жін.

Разом

Чол.

Жін.

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

ч.

%

Селищна рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Тетіїв

13445

4090

29,6

3780

27,4

7870

57,0

2450

17,7

3490

25,3

5940

43,0

2.

с.Бурківці

488

165

33,8

128

26,2

293

60

83

17

112

22,6

195

39,6

3.

с.Голодьки

629

130

20

139

21

269

41

16

9

14

7

30

16

4.

с.Горошків

670

145

20

150

21

295

41

16

9

14

7

30

16

5.

с.Григорівка

7

1

25

-

-

1

25

-

-

-

-

-

-

6.

с. Дзвеняче

328

89

27

87

27

176

54

67

20

85

26

152

46

7.

с.Дібрівка

1381

409

29,6

378

27,4

787

57,0

245

17,7

349

25,3

594

43,0

8.

с.Дубина

105

36

34.3

30

28.6

66

62.9

17

16.2

22

21

39

37.2

9.

с.Михайлівка

284

88

31

60

21

148

52

53

18

83

29

136

48

10.

с.Ненадиха

688

145

20

150

21

295

41

16

9

14

7

30

16

11.

с.Перше Травня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

с.Ріденьке

8

3

30

2

20

5

50

1

10

4

40

5

50

13.

с.Росішки

502

144

49,3

148

50,7

292

58,2

98

47,6

112

53,3

210

41,8

14.

с.Скибинці

730

196

27

229

31

425

58

135

19

170

23

305

42

15.

с.Стадниця

704

145

20

150

21

295

41

16

9

14

7

30

16

16.

с.Степове

702

196

27

229

31

425

58

135

19

170

23

305

42

17.

с.Тайниця

478

142

52

129

48

271

57

84

41

123

59

207

43

18.

с.Тарасівка

10

3

30

2

20

5

50

1

10

4

40

5

50

19

с.Черепин

503

136

49,3

148

50,7

284

58,2

98

47,6

112

53,3

210

41,8

20.

с.Черепинка

245

75

31

60

21

135

52

53

18

83

29

136

48

 

Усього:

21926

6338

28,9

5999

27,4

12337

56,2

3584

16,3

4975

22,7

8559

39,0

 

         На ринку праці домінують професії, пов’язані з виробництвом промислової продукції, сільським господарством, освітою та медициною, сферою послуг. Галузева зайнятість, в цілому, відповідає наявній структурі економіки громади.

 

         Тетіївський районний центр зайнятості  надає послуги  громадянам та роботодавцям Тетіївського району, в тому числі  Тетіївської об’єднаної територіальної громади.  Впродовж  2018 року на обліку у центрі зайнятості перебували 883 особи. Число безробітних на обліку в службі зайнятості  станом на 01.10.2018 року становило 224  безробітних жителів Тетіївської ОТГ. Протягом 9 місяців 2018 року  працевлаштовано 483 особи з числа незайнятого населення.

                Професійне навчання та стажування на підприємствах за направленням служби зайнятості проходили 174 особи. Також безробітніх громадян в Тетіївській ОТГ було залучено до участі у громадських  та  інших  роботах тимчасового характеру.

Тетіївський районний центр зайнятості проводить профінформаційну та профорієнтаційну роботу з незайнятим населенням Тетіївської ОТГ, учнями шкіл та Тетіївського ПТУ, проводяться семінари, Дні відкритих дверей, Ярмарки вакансій та професій, Дні відкритих дверей на виробництві.

 

        За національним складом населення Тетіївського ОТГ  поділяється на:  українців – 21 047 чол, росіян – 730 чол, білорусів – 64 чол, поляк – 42 чол, молдован – 23 чол, азербайджанців – 8 чол, болгарів – 5 чол, африканців – 4 чол і арабів – 3 чол.

 

Економіка громади

Суб’єкти господарської діяльності

           Структуру місцевої економіки визначають підприємства сільського господарства, промислового виробництва та сфери послуг. На території Тетіївської міської ОТГ працює 1113 СПД-фізичних осіб та 256 СПД-юридичних осіб. В громаді станом на 01.01.2018 року функціонує 66 фермерських господарств, в користуванні яких знаходиться 22698 га сільськогосподарських угідь. Основні напрямки спеціалізації в структурі сільського господарства: рослинництво 90%, тваринництво – 10%. А також 6 промислових підприємств, 8 комунальних підприємств, 4 ринки (2- стаціонарні і 2 стихійні), 265 магазинів (127 продуктові, 112 промислові та інші – 26), а також 28 побутових підприємств.

       Підприємства з обслуговування населення надають такі послуги, як громадське харчування 17 закладів, перукарські послуги – 9 перукарень, ремонт взуття – 4 майстерні, також послуги зв’язку - 5031 телефонних абонентів та 179 радіоточок.

Сільськогосподарські підприємства є найбільш ефективні та найшвидше зростали за останні два роки. Ці підприємства в більшій мірі орієнтовані на місцевих постачальників і місцеві ресурси при побудові ланцюжка створення вартості.

Продукція ТОВ «Дібрівка-Агросервіс» (сільське господарство), продукція малина, яблука та ТОВ «Гулівер інтернешнл» (легка промисловість), продукція іграшки є "візитною карткою" унікальних продуктів та послуг, властивих цій території.

     Серед промислових підприємств, які займаються виробництвом кондитерських виробів, етилового ректифікованого спирту, виробництвом комбікормів, пошиття спецодягу та м’яких іграшок та інше, є:

 1. М'ЯСО-ПЕРЕРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕТІЇВСЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ
 2. МІЖГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ ТОВАРНОЇ РИБИ
 3. МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНДТРИКОТАЖ"
 4. ТОВ “ТЕТІЇВСЬКИЙ  ПРЯНИК”
 5. ДП СТАДНИЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД
 6. ГУЛІВЕР ІНТЕРНЕШНЛ СП  УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКЕ ТОВ, філія

Комунальні підприємства, які надають послуги населенню:

 1. КП «Житлокомунсервіс»
 2. КП «Благоустрій»
 3. ВУ ВКГ «Тетіївводоканал»
 4. КП КОР «Тетіївтепломережа»
 5. КП «Тетіївське БТІ»
 6. КП «Тетіївський міський ринок»
 7. КП «Тетіївський МЦ «Креатив»
 8. КП «Дібрівка-Обрій»

 

Фінансовий стан та бюджет громади

Успішне вирішення комплексу завдань щодо забезпечення сталого економічного та соціального зростання, функціонування і розвитку різних сфер економіки міста значною мірою залежить від економічної ефективності фінансової політики, орієнтованої на поступове зростання та формування необхідних обсягів фінансових ресурсів.

   Згідно діючого бюджетного та податкового законодавства  доходи міського бюджету на 2018 рік прогнозується отримати на рівні  135 млн. грн., в тому числі по  загальному  фонду бюджету Тетіївської ОТГ прогнозується на рівні 17 млн. 176 тис. 700 грн.,  та спеціальному фонду 4 млн. 577 тис. 500 грн.

В І півріччі 2018 року загальний обсяг надходжень до міського бюджету без трансфертів становить 78,7 млн грн. Питома вага бюджету розвитку в загальному обсязі видатків становить 8%.

Основними джерелами формування до загального фонду міського бюджету є: податок на доходи фізичних осіб (43,3 млн грн); плата за землю (8,9 млн грн); єдиний податок (17,8 млн грн); акцизний податок (6,5 млн грн).

 

 

Таблиця 5. Бюджет Міської ради

 

2015р.

2016р.

2017р.

2018р.

Доходи місцевого бюджету всього, в т.ч.

12 554,9

19 690,2

24 639,0

131 538,2

Доходи спеціального фонду, в т.ч.

981,9

690,4

1 189,3

297,3

Бюджет розвитку

612,2

515,9

1 102,6

206

Офіційні трансферти, в т.ч.

-

-

-

54 525,9

 • Освітня субвенція

-

-

-

35 778,3

 • Медична субвенція

-

-

-

16 225,5

 • Базова дотація

-

-

-

2 522,1

Субвенція

73,4

-

-

-

Дотація

-

-

-

-

Видатки місцевого бюджету, в т.ч.

17 431,5

19 463,6

25 766,3

131 538,2

               поточні

9 004,9

13 429,1

18 700,9

126 940,7

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

73,4

-

-

54 525,9

               капітальні

8 353,2

6 034,5

7 065,4

4 597,5

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

-

-

-

-

Із загального обсягу видатків на утримання:

17 431,5

19 463,6

25 766,3

131 538,2

  державне управління

4 305,8

3972,9

4 843,7

16 489,6

освіта

12,3

17

41,2

69 250,1

  культура

158,1

157,2

260,0

5 111,7

  охорона здоров’я  

-

-

-

19 371,5

житлово-комунальне господарство

5 868,6

6520,1

11 631,9

12 975,6

  соціальний захист

-

-

808,2

3 090,1

фізична культура і       спорт

-

-

522,0

1 390,0

економічна діяльність

-

-

345,7

3 818,3

інші

7 086,7

8 796,4

7 313,6

41,3

Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу

       На території Тетіївської ОТГ функціонують філія ПАТ «Ощадбанк», Тетіївське відділення Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», Райффайзен Банк Аваль. Інших фінансових установ, кредитних спілок для підтримки бізнесу немає.

Транспортна інфраструктура і зв’язок

Вулично-дорожна мережа громади нараховує:

-  по місту Тетієву загальна протяжність доріг складає 125 км, та налічує 111 вулиць та 48 провулків. Із них з асфальтобетонним покриттям - 80 вулиць загальною протяжністю 70 км.; з біло щебеневим покриттям 69 вулиць загальною протяжністю 40 км., ґрунтове – 10 вулиць протяжністю 15 км.

- по селам, що входять до громади вулично-дорожна мережа налічує 198 вулиць, із них з асфальтним покриттям 109 вулиць, біло щебеневим – 49 вулиць, ґрунтовим покриттям – 39 та 1 з чорно-щебеневим покриттям.

        Щоденно здійснюється 94 рейси на 33 автобусних маршрутах. 

Одним з найважливіших питань об’єднаної громади є стан дорожнього покриття, який як в межах населених пунктів, так і поза ними, знаходиться в незадовільному стані. Мережа автомобільних доріг потребує капітального ремонту, а подекуди і повної заміни дорожнього покриття. Щороку проводиться ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі вирішити проблему.

Громада користується послугами ДП ДЗ «УкрПочта» - підприємство поштового зв'язку.

Послуги Інтернету надають:

 • ПАТ «Укртелеком» надання послуг зв’язку та інтернет (сполучення ADSL). Охоплення території – за наявності підключення до телефонної лінії
 • «Інтертелеком» (сполучення CDMA). Охоплення території – 50%
 • ТетіївТелеком надання послуг інтернет з використанням гігабітних оптоволоконних магістралей та сучасного комутаційного обладнання.
 • Satok надання послуг інтернет з використанням гігабітних оптоволоконних магістралей та сучасного комутаційного обладнання.

 

Енергопостачання та комунальні послуги

Систему енергопостачання в Тетїівській ОТГ представляє Тетіївський районний підрозділ ПрАТ «Київобленерго» - компанія, що здійснює передачу та постачання електроенергії електромережами споживача Київської області та Тетіївського району в цілому.

Систему газопостачання в Тетїівській ОТГ представляє Тетіївська філія ПАТ «Київоблгаз» - компанія, що здійснює передачу та постачання природного газу споживача Київської області та Тетіївського району в цілому.

Систему теплопостачання в Тетіївській ОТГ представляє КП КОР «Тетіївтепломережа».

Систему водопостачання та водовідведення в Тетїівській ОТГ представляє ВУ ВКГ «Тетіївводоканал». Станом на 01.01.2018 року ВУ ВКГ «Тетіївводоканал» по водопостачанню обслуговує:

- населення  - 9,0 тис. чоловік  (3603 абонентських рахунки);

- підприємства та організації (в т.ч. ФОП) – 144.

Протяжність  розподільчих мереж – 129,78 км., середній діаметр мереж –    100 мм., середній вік мереж – 34 роки. На  водопровідній мережі встановлено 2 водорозбірні колонки та 23 пожежних гідранти. Водопостачання м. Тетієва здійснюється з підземних вододжерел, що знаходяться переважно на Південно-Східній ділянці Тетіївського родовища. На балансі підприємства знаходиться 10 артезіанських свердловин, 3 водонапірні вежі та 2 резервуари чистої води.  Також наявні очисні споруди. Система водовідведення  – повна та роздільна. Протяжність каналізаційних мереж  - 32,8 км., середній вік мереж -26 років., середній діаметр мереж – 250 мм. Кількість КНС – 8 шт.

Комунальне підприємство «Благоустрій» надає  послуги по благоустрою міста: прибирання вулиць , міських парків, озеленення міста,  утримання доріг міста в зимовий  період, утримання  ремонт та  відновлення  вуличного освітлення, косіння  зелених зон міста, обрізка дерев. На території Тетіївської ОТГ наявний полігон твердих побутових відходів, що знаходиться за межами міста та обслуговується даним підприємством.

Управитель багатоповерхового житлового фонду Тетіївської ОТГ являється КП «Житлокомунсервіс». Також даному підприємству підпорядковано обслуговування міських кладовищ. Станом на 01.01.2018 р. житловий фонд комунальної власності складає 62 багатоповерхових будинків з них 41 будинок  комунальної власності, загальна житлова площа складає 89,412 тис. кв. м., також в місті налічується близько 5100 індивідуальних житлових будинків житлова площа яких складає 459 тис. кв. м.

КП «Тетіївське МБТІ»  забезпечує технічну інвентаризацію,  паспортизацію  і оцінку житлових  будинків, будинків і  споруд громадського та виробничого призначення, господарських будівель та споруд, садових та дачних будинків, гаражів, незалежно від форми  власності. 

 

Соціальна сфера

Мережа закладів освіти

Одним з пріоритетів Тетіївської міської ради ОТГ є забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форми і методів організації навчально - виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, сприяння інноваційному розвитку освітнього середовища, збереження та вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій з розвитку освіти.

За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території  функціонують 26 закладів освіти, а саме: 1 гімназія, 2 ліцея, 4 ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2 ЗОШ І-ІІ ступенів, 5 НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів, 3 НВО ЗОШ І-ІІ ступенів, 8 дошкільних навчальних закладів, 1 заклад позашкільної освіти, 1 ДНЗ «Професійно-Технічне училище».

Фактична наповнюваність в навчальних закладах складає 25%  (2 160 дітей), при розрахунковій кількості місць 6 503 дитини. Особливо гострою ситуацією відзначаються школи в сільських місцевостях, де мала кількісь учнів. Низька наповнюваність шкіл призводить до збільшення вартості утримання на одного учня, в свою чергу збільшуються витрати на освіту.

Загалом охоплення шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, що проживають у віддалених населених пунктах, забезпечені автобусним підвезенням.

 

Таблиця 6. Загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади

Заклади освіти, з них

на 01.01.2018

Розрахункова кількість місць

в них:

Кількість учнів на одного вчителя

Вчителів, вихователів

Учнів, дітей

Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

600

31

221

7,13

Тетіївський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів Природничо-математичний ліцей»

800

58

646

11,14

 Тетіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

784

41

350

8,54

Тетіївський НВК «Гімназія-ЗОШ І-ІІІ ступенів»

560

30

309

10,3

Голодьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

320

19

76

4

Горошківське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів- дитячий садок»

560

17+2

69+18

4,06 / 9

Стадницьке НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів- дитячий садок»

560

17+3

69+25

4,05 / 8,33

Черепинське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів- дитячий садок»

464

18+1

65+17

3,61 / 17

Бурківецьке  НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів- дитячий садок»

85

11+2

44+12

4 / 6

Степівське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів- дитячий садок»

320

16+3

61+26

3,81 / 8,67

Ненадихівське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів- дитячий садок»

320

13+2

49+16

3,76 / 8

Дібрівське НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів- дитячий садок»

450

16+3

79+26

4,94 / 8,67

Дзвеняцьке НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів- дитячий садок»

400

13+1

44+21

4 / 6

Росішківська ЗОШ І-ІІ ступенів

280

14

78

3,81 / 8,67

Дитячі садочки

Тетіївський ДНЗ Сонечко

140

13

156

12

Тетіївський ДНЗ «Веселка»

210

9

89

9,8

Тетіївський ДНЗ «Оленка»

140

13

140

10,8

Тетіївський ДНЗ «Калинка»

140

9

117

13

Тетіївський ДНЗ «Берізка»

70

8

76

9,5

Голодьківський ДНЗ «Казка»

45

3

20

6,7

Росішківський ДНЗ «Барвінок»

25

1

14

14

           

 

Мережа закладів охорони здоров’я

       Тетіївська центральна районна лікарня — це сучасний медичний комплекс, розташований на площі 9,4 га  в центрі міста. Лікарня має у своєму складі поліклініку на 375 відвідувань у зміну, щоденний прийом хворих ведеться за 28 спеціальностями. В поліклініці діє денний  стаціонар на 40 ліжок.

      В центральній районній лікарні працює 84 лікарі, 290 осіб середнього медичного персоналу та 162 — молодшого персоналу. Стаціонар розрахований на 124 ліжка. Працює відділення відновлюваного лікування, куди увійшли кабінет озокеритолікування, ЛФК, масажу, механотерапії, спелео-терапії, фізкабінети. Також на території Тетіївської ОТГ діють  3 амбулаторії на 40 ліжок, 13 ФАПів.  На даній території працюють 11 аптек.

Таблиця 7. Склад закладів охорони здоров’я

 

на 01.01.2018

В них:

працівників

Форма власності

Кількість закладів

Ліжок, відвідувань

Медичні заклади в т.ч.:

- поліклініки (Центр ПМСД)

1

40/85173

111/10

комунальна

- Лікарень

1

124 ліжок;

5706 чол. проліковано

289

комунальна

- Амбулаторій

3

40/52788

62/3

(зов.сумісники)

комунальна

- Диспансери

-

-

-

-

- ФАП

13

0/32385

33

комунальна

- аптека

11

-

-

-

    

         В місті Тетієві на території центральної районної лікарні у 2002 році було створено стаціонарне відділення для постійного проживання одиноких та одиноко проживаючих  громадян похилого віку (в даний час називається відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання). Відділення розраховане на проживання 30 осіб. Працює у даному закладі  10 працівників. В даний час проживає 15 осіб похилого віку та інваліди. 

       У відділенні надаються  соціальні послуги та постійний догляд громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Пенсіонери які проживають у відділенні забезпечуються чотирьохразовим харчуванням, одягом, взуттям, реабілітаційними засобами та інше.

        В Тетіївській громаді діє Тетіївська районна організація Товариства Червоного Хреста України.

 

Мережа закладів культури і спорту

          Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно - культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов'язані з відзначенням календарних та пам'ятних дат в Україні, а також обласні культурно - мистецькі свята, що є історичним надбанням не лише Тетіївської громади, а й України в цілому.

       Культурно-освітню роботу в Тетіївській об’єднаній територіальній громаді здійснюють 17 будинків культури та клубних установ, 9 колективів художньої самодіяльності, що мають статус народного , які популяризують громаду в Україні, 19 бібліотекТетіївський історико-краєзнавчий Музей , що зберігає історичний та культурний спадок нашої місцевості, 18 історико-архітектурних пам’яток.

 

Основною проблемою культурно-освітнього спрямування в громаді є відсутність достойних умов (ремонту) для забезпечення основних видів діяльності працівників клубних закладів, що значно ускладнює, а подекуди унеможливлює проведення культурно-масових заходів для населення, насамперед молоді. Також гострою проблемою є опалення закладів культури, що практично робить неможливим їх використання у зимовий період.

Проблема наповнюваності бібліотечних установ новими зразками художньої, спеціалізованої та іншої літератури, яка б була цікава для молоді і могла відродити у неї культуру читання також потребує вирішення.

       До спортивної інфраструктури громади  відноситься Стадіон «Колос», КП МЦ «Креатив».  На території стадіону "Колос" знаходиться: футбольне поле з рулонним газоном європейського формату, поле для міні-футболу, комплекс вуличних тренажерів, бігові легкоатлетичні доріжки.

     Проводиться підтримка команд міста з Біатлону, Карате, Веслування на байдарках та каное, які беруть участь в різноманітних змаганнях, конкурсах,  зборах, олімпіадах тощо.

 

Соціальне забезпечення

        Соціальне забезпечення - одна з головних функцій держави, яка здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних і хворих людей, пенсіонерів, безробітних, малозабезпечених. За останні роки, незважаючи на зусилля влади щодо поліпшення соціально-економічної ситуації та підвищення матеріального рівня життя населення, збільшується кількість громадян, які потребують соціального захисту. Соціальний захист пенсіонерів та інвалідів з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, у встановленні опіки або стороннього догляду.

На сьогоднішній день соціальну інфраструктуру Тетіївської ОТГ представляють:

 • Управління соціального захисту населення РДА;
 • Тетіївський районний центр  зайнятості;
 • Тетіївське об’єднане управління пенсійного фонду України в Київській області;
 • Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тетіївського району.

 

 

2. Результати соціологічного дослідження – основні показники

Протягом березня-травня 2018 року у громаді проводилося соціологічне дослідження умов життя та якості послуг що надаються. Для цього були розроблені форми анкет для опитування мешканців громади та керівників установ, підприємств і організацій, затверджені на засіданні робочої групи, організовано розповсюдження та отримання відповідей на поставлені в анкетах запитання. В результаті були отримані відповіді від 427 респондентів в тому числі 400 – мешканців громади (в т.ч. 65% - жінки, 35% - чоловіки) та 27 – керівників підприємств. Підсумки опитування є репрезентативними.

Результати опитування мешканців громади

     Найактивнішу участь в опитуванні прийняли такі версти населення, як наймані працівники, службовці та безробітні, а також студенти, пенсіонери, підприємці і керівники. За віковою категорією 36%  громадян віком 40-50 років та  31% - 25-40 років, молодь до 25 років та люди віком 50-60 років прийняли участь в опитуванні у кількості по 15%  та люди пенсійного віку проголосували в кількості 4%.

 

       Більша частина населення громади –  37,9% опитуваних -  задоволені умовами і вважають комфортним проживанням в громаді , 7,3% з них хочуть, щоб тут жили і їхні діти та 5,3%  людей рекомендували свою громаду для проживання своїм знайомим. 29,8%  опитуваних відповідають що просто змушені жити в даній місцевості 23,3%  - вважають, що немає перспектив для розвитку. Нажаль, є такі громадяни 5,5%, що бажають виїхати при найменшій можливості.

 

      Як показують дані наступного опитування, найбільшою проблемою для населення є можливість працевлаштування, незадовільний стан доріг та умови започаткування та ведення власного бізнесу. Проте,більшість задоволені рівнем надання освітніх послуг, роботою дошкільних установ, медичним забезпеченням та екологічним станом громади.

 

      Можливість працевлаштування є головною проблемою більшості опитаних громадян і становить 21% голосів, відсутність зовнішніх інвестицій на територій громади заважає розвитку економіки, так вважають 10% населення, стільки ж вважають, що громадська ініціативність і активність недостатньо розвинена. Питому вагу має низька якість (відсутність) дорожнього покриття між населеними пунктами, а також хотілось збільшити можливість для самореалізації та забезпечення змістовного дозвілля.

На питання: «В якій послідовності Ви б розмістили нижче представлені завдання, які необхідно здійснити для розвитку громади?» громадяни відповіль в такому порядку:

 1. Зменшення рівня безробіття – 63%
 2. Сприяння розвитку промислових підприємств – 8%
 3. Ремонт вулиць – 8%
 4. Розвиток малого і середнього бізнесу – 7%
 5. Ремонт доріг між поселеннями громади – 5%
 6. Підтримка кооперативного руху – 2%
 7. Благоустрій населених пунктів громади – 2%
 8. Покращення освітлення населених пунктів громади – 2%
 9. Розвиток сфери дозвілля (відпочинку, спорту)– 2%
 10.  Покращення водопостачання – 1%

 

       На думку населення громади основним ресурсом для подальшого розвитку є прогресивна та дієва місцева влада,місцеві підприємства і підприємці, активність мешканців громади та вільні промислові приміщення.

Анкетування підприємців громади

       Участь в анкетувані взяли 27 підприємців різних напрямків діяльності. Основним власником підприємства є фізичні особи (в т.ч. ФОП) – 70%,  Українські юридичні особи – 26% та громада – 4%.

     Сфери діяльності підприємств: 12 підприємств по вирощуванню і переробці с/г продукції,  9 -  з роздрібної торгівлі, 2 – по виробництву харчової промисловості, 2 – з оптової торгівлі харчової продукції, 1 -  з перевезення і 1 іншої категорії.

      Підприємці переважно задоволені рівнем співпраці з різними державними установами.

   

Підприємці дають високу оцінку діяльності органам місцевого самоврядування, особливо управлінні міської та селищним радам, постійним комісіям ради, депутатм ради, також органу реєстрації бізнесу, податковому органу та пожежній охороні.

 

       Всього 10 підприємців відчувають нестачу спеціалістів певних специфічних професій, навичок персоналу, які є важливими для майбутнього розвитку підприємства, двоє з них очікують в найближчому майбутньому, 17 задоволені підбором кадрів.

 

       Підприємці, що взяли участь у голосуванні, вважають що розвитку громади найбільше заважає недостатня кількість місць для працевлаштування, недостатня громадська ініціативність та активність мешканців і низька якість дорожнього покриття між населеними пунктами.

 

На думку підприємців значна частина бізнесу знаходиться в тіні.

    Проаналізувавши більш поглиблено відповіді в анкетуванні доходимо висновку, що базовою проблемою є слабка економіка у громаді. Відсутність ділової активності, що в основі має недостатні зовнішні і в більшій мірі внутрішні інвестиції. Передумовою цього є мало вивчені представниками бізнесу світові економічні тенденції і страх інвестувати в модернізацію своїх підприємств.

 

3.SWOT-аналіз – висновки

SWOT-аналіз Тетіївської ОТГ

SWOT-аналіз Тетіївської   міської об’єднаної територіальної громади проведено з урахуванням стану та тенденцій розвитку громади, актуальних проблемних питань галузей господарського комплексу та соціальної сфери. Також проаналізувавши статистичну інформацію описово-аналітичної частини (соціально-економічного аналізу розвитку громади за 2012-2017 роки), результати опитування думки мешканців громади та підприємців та пропозицій, наданих членами робочої групи з розроблення проекту Стратегії розвитку Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2023 року визначено такі сильні й слабкі чинники (сторони) та можливі зовнішні впливи (можливості та загрози) на подальший соціальний та економічний розвиток для ОТГ.

Таблиця 8. Сильні та слабкі сторони Тетіївської ОТГ

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Адміністрація

 • Прогресивна, дієва та цілеспрямована місцева влада
 • Поінформованість громади про роботу та прийняття рішення влади через наявні інформаційні ресурси: (офіційний веб-сайт Тетіївської міської ради, сторінка у Facebook, суспільно- політичні газети «Тетіївська Земля» та «Тетіїв сьогодні», врахування керівництвом думки мешканців громади)
 • Створення міського Центру надання адміністративних послуг
 • Недостатність власних (бюджетних) фінансових ресурсів  (для  забезпечення системного соціально-економічного розвитку громади.)
 • Відсутність єдиної електронної бази в управлінні громадою (наприклад у вигляді CRM системи, що включає в себе просторовий план громади)

 

2. Економіка

 • Наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування с/г культур (34 573 га), переважно чорноземи.
 • Розвинена транспортна мережа. наявна залізнична гілка Козятин – Жашків, з станцією в м.Тетіїв, невелика відстань (~30км ) до автомобільної дороги міжнародного значення  (Е-95)  Київ – Одеса
 • Наявність об‘єктів, доступних для інвестування та земель за межами населених пунктів, які потенційно можуть бути інвестиційними ділянками
 • Привабливі природно- рекреаційні території  громади
 • Значна частка працездатного населення (52% від загальної кількості)
 • Відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон

Недостатня кількість робочих місць (переважно в сільській місцевості з належною оплатою праці)

 • Зменшення кількості підприємств, що здійснюють виробництво товарів та зниження  потужностей яких залишились.

 

 

     

 

3. Інфраструктура

 • Наявність розгалуженої мережі електропостачання, міського водопостачання, газопостачання
 • Встановлення системи відеоспостереження в місті
 • Застаріла  матеріально-технічна база підприємств
 • Зношеність переважної більшості інженерних мереж (систем водопостачання, центрального водовідведення)
 • Дорожнє покриття, зокрема, в сільській місцевості, потребує ремонту
 1.  
 • Наявна достатня мережа навчальних закладів: Тетіївський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - природничо-математичний ліцей"(646 учнів) , Тетіївський навчально - виховний комплекс "Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (309 учнів)", “Дібрівський аграрний ліцей”,  4 ЗОШ (725 учнів), 8 НВО (480 учнів), 7 дошкільних закладів (773 дітей)

Наявність закладів позашкільної освіти: центр дитячої та юнацької творчості, музична школа та дитяча юнацько-спортивна школа

 • Приміщення навчальних закладів потребують впровадження заходів із теплореновації та підвищення енергоефективності
 • Недостатня кількість дітей шкільного та дошкільного віку зокрема у сільських населених пунктах громади
 • Невідповідність потужностей на які розраховані навчальні заклади

(наповнюваність шкіл в середньому складає майже 38%)

 • Невідповідність матеріально- технічного забезпечення закладів освіти сучасним вимогам

5.Медицина

 • Розвинута система медичних установ (центр первинної медико-санітарної допомоги, поліклініка,  центр надання спеціалізованоі допомоги, наявність ФАПу в кожному старостинському окрузі)
 • Недостатній рівень медичного обслуговування ( дефіцит  молодих кваліфікованих спеціалістів  для медичних закладів, застаріле діагностичне та лікувальне обладнання медичних закладів)

 

6.Культура та спорт

 • Розвинена мережа закладів культури  (17 будинків культури та клубних установ, 9 колективів художньої самодіяльності, що мають статус народного ,які популяризують громаду в Україні,19 бібліотек

Тетіївський історико-краєзнавчий Музей , що зберігає історичний та культурний спадок нашої місцевості, 18 історико-архітектурних пам’яток

Наявність стадіону «Колос» таКП «Тетіївський МЦ «Креатив» Тетіївська школа біатлону, Федерація «веслування на байдарках та каное», «міжрегіональна федерація фул-контакт карате», «федерація сокарате України», 3D Кінотеатр «Адреналін»)

 • Більшість закладів культури потребують ремонту та впровадження заходів щодо енергоефективності
 • Недостатня кількість зон для дитячого відпочинку та сучасних спортивних майданчиків

7. Навколишнє середовище та туризм

 • Екологічно чистий регіон, відсутність промислових підприємств - забруднювачів навколишнього середовища
 • Наявність природних ресурсів:    Мальовничі та привабливі ландшафти (ліси 3 586га), ставки (815,3га), річка Роська, заказники, пам’ятки природи та архітектури ), які можуть бути використані для відпочинку та зеленого туризму

 

 • Забруднюваність  навколишнього середовища твердими побутовими відходами  (Відсутність організацій по переробці даних відходів).
 • Недостатньо використовується потенціал громади для організації та розвитку туризму (Нерозвинута  туристична  інфраструктура (готелі, атракціони, виставки та ін.)

 

 

 

 

 

Можливості

Загрози

Економіка

 • Розширення меж громади за рахунок приєднання сіл, які не створили громаду.
 • Розвиток підприємств з переробки с/г продукції (переробка зернових, плодово-ягідних та овочевих культур за підтримки вітчизняних та іноземних інвесторів)
 • Розвиток альтернативної енергетики (енергія сонця - теплова та електроенергія , виробництво біопалива, біогазу).
 •  Вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції (використання інноваційних підходів, новітніх технологій, добрив та техніки)
 •  Розвиток тваринництва, підсобних господарств
 • Створення технопарку
 • Військовий конфлікт на сході
 • Відтік людських ресурсів (Міграція до великих міст та за кордон через відсутність робочих місць з належною оплатою праці)
 • Знецінення національної грошової одиниці
 • Зростання цін на енергоносії (газ,електроенергія, нафтопродукти)

 

 

Регіональні та міжнародні контакти

 • Розширення міжрегіональних зв’язків (співпраця з іншими об’єднаними громадами)
 • Участь у державних та закордонних проектах із впровадження інноваційних підходів
 • Конкуренція з іншими містами та громадами (як усередині, так і за її межами.)

Демографічна ситуація

 • Покращення показників природнього відтворення населення (стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми)
 • Погіршення демографічної ситуації (старіння громади, низька народжуваність та поширення алкоголізму і наркоманії)

Навколишнє середовище та туризм

 • Розвиток туристичної галузі популяризація привабливості архітектурно-історичних об’єктів, організація міжнародних фестивалів,облаштування зон відпочинку та розвиток зеленого туризму, наявні мальовничі та привабливі ландшафти (ліси, ставки, річка Роська, заказники, пам’ятки природи та ін.) які можуть бути використані для відпочинку та зеленого туризму

 

 • Забруднення навколишнього середовища (стихійні сміттєзвалища)

 

       Для сильних сторін Тетіївіської громади важливо поєднання чистого середовища з величезними можливостям для розвитку сфери рекреації з хорошим транспортним сполученням, з доволі розвинутою промисловістю, наявністю достатньо розвиненої мережі навчальних закладів, системи медичних установ, розвиненої мережі закладів культури.

       Наявність потужних підприємств, їх розвиток та розширення потужностей зумовлюють соціальну активність місцевого населення, що проявляє себе як в громадській сфері, так і економіці. Це дозволяє громаді отримувати суттєві надходження до бюджету та забезпечувати надання визначеного законодавством України переліку публічних та соціальних послуг.

      Слід відмітити і низку локальних факторів, що посилюють унікальність вищезазначених: великі площі землі, що придатні для обробітку та вирощування с/г культур (переважно чорноземи) та водні ресурси, наявність об‘єктів, доступних для інвестування та земель за межами населених пунктів, які потенційно можуть бути інвестиційними ділянками в поєднанні з екологічно чистим регіоном та достатньою  наявністю природних ресурсів може сприяти позитивній динаміці розвитку Тетіївської громади.

       Серед негативних факторів найзагрозливішим є негативні демографічні тенденції, зокрема в сільських місцевостях, недостатня кількість робочих місць з належною оплатою праці, в результаті відбувається відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон.  Недостатність власних (бюджетних) фінансових ресурсів для  забезпечення системного соціально-економічного розвитку громади.

     Більшість навчальних закладів потребують оновлення матеріально- технічного забезпечення  які відповідаютимуть сучасним вимогам, також необхідне впровадження заходів із теплореновації та підвищення енергоефективності, невідповідність потужностей, особливо сільських місцевостях,  на які розраховані навчальні заклади.

       Недостатній рівень медичного обслуговування, особливо дефіцит  молодих кваліфікованих спеціалістів, застаріле діагностичне та лікувальне обладнання медичних закладів.

      Проблема навколишнього середовища полягає у відсутності організації по переробці твердих побутових відходів.

      Підсумовуючи висновки SWOT варто зауважити, що в Тетіївській ОТГ сильні сторони переважають над слабкими, хоча перелік останніх – великий. Є значна кількість загроз, але можливостей для успішного розвитку громади явно більше.

      До проектів, що матимуть стратегічне значення, відносяться  - розширення меж громади, розвиток підприємств з переробки с/г продукції, розвиток альтернативної енергетики, вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції, розвиток тваринництва, підсобних господарств, створення технопарку, розвиток туристичної галузі.

      Участь у державних та закордонних проектах із впровадження інноваційних підходів та співпраця з іншими об’єднаними громадами дасть значний зріст в економіці Тетіївської ОТГ.

      Зрештою, всі проекти, що здійснюватимуться, матимуть на меті створення максимально комфортних умов проживання на території громади, привабливих як для місцевих мешканців, так і для жителів інших міст.

 1. SWOT-матриця Тетіївської громади

 

        SWOT-матриця є методом визначення конкурентних переваг, викликів, захищеності та ризиків, яка дозволяє виявити взаємозв‘язки між внутрішніми чинниками – сильними та слабкими сторонами суб’єкта аналізу та зовнішніми впливами – можливостями та загрозами. Далі подаються варіанти кореляцій між внутрішніми чинниками та зовнішніми впливами, які дозволяють в подальшому визначити стратегію дій для реалізації можливостей у використанні сильних сторін та зменшення ризиків впливу на слабкі сторони суб’єкта аналізу. Такі варіанти називаються стратегіями й їх може бути чотири, а саме:

Стратегія 1 – «Порівняльні (конкурентні) переваги». За допомогою матриці зв’язків між внутрішніми чинниками, а саме сильними сторонами суб’єкту, та зовнішніми впливами – можливостями, визначаються найбільш перспективні сторони, які краще за інших сприймають вплив зовнішніх факторів й дають сильніший поштовх соціально-економічному розвитку .

Стратегія 2 – «Виклики». В цьому випадку матриця зв’язків будується між слабкими сторонами суб’єкта та зовнішніми позитивними можливостями, які дозволяють зменшити вразливість суб’єкта.

 Стратегія 3 – «Ризики». Матриця зв’язків між слабкими сторонами та загрозами дозволяє визначити найбільш слабкі місця (внутрішні чинники) суб’єкта аналізу при впливі негативних зовнішніх факторів – загроз, тобто найбільш імовірні ризики при подальшій реалізації планів розвитку громади.

Стратегія 4 – «Захищеність». Матриця зв’язків між сильними сторонами суб’єкта та зовнішніми негативними впливами (загрозами) й дозволяє визначити які саме сильні сторони суб’єкта дозволяють нівелювати останні.

      Лінія з стрілкою на схемах означає сильний вплив сторін. Саме зв'язки дозволяють визначити конкурентні переваги, виклики, захищеність та ризики при розробці стратегії розвитку області. Далі вони є основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгострокову перспективу.

 

 

 

 

Наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування с/г культур

 

Розширення меж  громади

Розвинена транспортна мережа

 

Розвиток підприємств з переробки с/г продукції

Наявність об‘єктів, доступних для інвестування та земель за межами населених пунктів, які потенційно можуть бути інвестиційними ділянками

 

Розвиток альтернативної енергетики

Створення технопарку

Привабливі природно- рекреаційні території  громади

 

Вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції

 Значна частка працездатного населення

 

Розвиток тваринництва, підсобних господарств

Наявність розгалуженої мережі електропостачання, міського водопостачання, газопостачання

 

Розширення міжрегіональних зв’язків

Встановлення системи відеоспостереження в місті

 

Участь у державних та закордонних проектах

Наявна достатня мережа навчальних закладів

 

Покращення показників природнього відтворення населення

Розвинута система медичних установ

 

Розвиток туристичної галузі

Розвинена мережа закладів культури

 

 

Екологічно чистий регіон

 

 

Наявність природних ресурсів

 

 

Стратегія 1

 Порівняльні переваги «сильні сторони – можливості»

 

 

 

 

 

Стратегія 2

Виклики «слабкі сторони – можливості»

Слабкі сторони

 

Зменшують

 

Можливості

Недостатність власних (бюджетних)фінансових ресурсів 

 

Розширення меж громади

Відсутність єдиної електронної бази в управлінні громадою

 

Розвиток підприємств з переробки с/г продукції

Відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон

 

Розвиток альтернативної енергетики

Створення технопарку

Зменшення  кількості підприємств, що здійснюють виробництво товарів та зниження  потужностей тих, що залишились

 

Вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції

Застаріла  матеріально-технічна база підприємств

 

 

Розвиток тваринництва, підсобних господарств

Зношеність переважної більшості інженерних мереж

 

Розширення міжрегіональних зв’язків

Дорожнє покриття, зокрема, в сільській місцевості, потребує ремонту

 

Участь у державних та закордонних проектах

Приміщення навчальних закладів потребують впровадження заходів із теплореновації та підвищення енергоефективності

 

Покращення показників природнього відтворення населення

Недостатня кількість дітей шкільного та дошкільного віку зокрема у сільських населених пунктах громади

 

Розвиток туристичної галузі

Невідповідність потужностей на які розраховані навчальні заклади

 

 

Невідповідність матеріально- технічного забезпечення закладів освіти сучасним вимогам

 

 

 

Недостатній рівень медичного обслуговування

 

 

Більшість закладів культури потребують ремонту та впровадження заходів щодо енергоефективності

 

 

Недостатня кількість зон для дитячого відпочинку та сучасних спортивних майданчиків

 

 

Забруднюваність  навколишнього середовища твердими побутовими відходами 

 

 

Недостатньо використовується потенціал громади для організації та розвитку туризму

 

 

 

Стратегія 3

Захищеність «загрози – сильні сторони»

Загрози

 

Зменшують

 

Сильні сторони

Військовий конфлікт на сході

 

Наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування с/г культур

Відтік людських ресурсів

 

Розвинена транспортна мережа

Знецінення національної грошової одиниці

 

Наявність об‘єктів, доступних для інвестування та земель за межами населених пунктів, які потенційно можуть бути інвестиційними ділянками

Зростання цін на енергоносії

 

Привабливі природно- рекреаційні території  громади

Зняття мораторію на продаж земель с/г призначення

 

Значна частка працездатного населення

Конкуренція з іншими містами та громадами

 

Наявність розгалуженої мережі електропостачання, міського водопостачання, газопостачання

Погіршення демографічної ситуації

 

Встановлення системи відеоспостереження в місті

Забруднення навколишнього середовища

 

Наявна достатня мережа навчальних закладів

 

 

Розвинута система медичних установ

 

 

Розвинена мережа закладів культури

 

 

Екологічно чистий регіон

 

 

Наявність природних ресурсів

 

Стратегія 4

 Ризики «слабкі сторони – загрози»

Слабкі сторони

 

Посилюють

 

Загрози

Недостатність власних (бюджетних)фінансових ресурсів 

 

Військовий конфлікт на сході

Відсутність єдиної електронної бази в управлінні громадою

 

Відтік людських ресурсів

Відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон

 

Знецінення національної грошової одиниці

Зменшення  кількості підприємств, що здійснюють виробництво товарів та зниження  потужностей тих, що залишились

 

Зростання цін на енергоносії

Застаріла  матеріально-технічна база підприємств

 

Зняття мораторію на продаж земель с/г призначення

Зношеність переважної більшості інженерних мереж

 

Конкуренція з іншими містами та громадами

Дорожнє покриття, зокрема, в сільській місцевості, потребує ремонту

 

Погіршення демографічної ситуації

Приміщення навчальних закладів потребують впровадження заходів із теплореновації та підвищення енергоефективності

 

Забруднення навколишнього середовища

Недостатня кількість дітей шкільного та дошкільного віку зокрема у сільських населених пунктах громади

 

 

Невідповідність потужностей на які розраховані навчальні заклади

 

 

Невідповідність матеріально- технічного забезпечення закладів освіти сучасним вимогам

 

 

Недостатній рівень медичного обслуговування

 

 

Більшість закладів культури потребують ремонту та впровадження заходів щодо енергоефективності

 

 

Недостатня кількість зон для дитячого відпочинку та сучасних спортивних майданчиків

 

 

Забруднюваність  навколишнього середовища твердими побутовими відходами 

 

 

Недостатньо використовується потенціал громади для організації та розвитку туризму

 

 

 

 

5.Порівняльні переваги, виклики, захищеність та ризики

    Порівняльні переваги

       В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між сильними сторонами та можливостями найбільшу підтримку через реалізацію сприятливих можливостей мають такі сторони:

 • Наявність природних ресурсів, потенційних рекреаційних зон, природно – ландшафтних об’єктів водного фонду, що в сумісництві з тим, що ми маємо екологічно чистий регіон дає нам змогу впевнено розвивати туристичну галузь.
 • На світових ринках зростає попит на сільськогосподарську продукцію та продовольчі товари. Наявність земель сільськогосподарського призначення та використання їх для виробництва екологічно чистої продукції, використання місцевої спеціалізації дозволить утворити диверсифіковані робочі місця та зменшити відтік з громади кваліфікованих кадрів.
 • Інтереси донорів та інвесторів саме до об’єднаних територіальних громад та наявність дієвої влади у співпраці з громадою дозволяє розраховувати на додаткові кошти для реалізації інфраструктурних та інестиційних проектів.

      Виклики

        У результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між слабкими сторонами та можливостями останні спроможні компенсувати перші, а саме, можливіть розвитку підприємств з переробки  с/г продукції, вирощування екологічно чистої продукції та розвиток туристичної галузі зменшить відтік молоді та кваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон.

       Розвиток альтернативної енергетики дозволить зменшити залежність від дорогих енергоресурсів.

    Захищеність

В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між сильними сторонами та загрозами можна визначити які позитивні внутрішні чинники дозволяють компенсувати зовнішні негативні фактори (загрози):

Такі сильні сторони як наявність об’єктів для інвестування, привабливі природно – рекреаційні умови та значна частка працездатного населення дозволяє нам сміливо конкурувати з іншими громадами та містами.

 

    Ризики

      В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між загрозами та слабкими сторонами можна з’ясувати, на які слабкі сторони суб’єкта аналізу найбільше можуть вплинути негативні зовнішні фактори (загрози):

      Військовий конфлікт на сході та відтік людських ресурсів із держави значно посилює таку слабку сторону як відтік молоді та висококваліфікованої робочої сили за межі громади.

      Погіршення демографічної ситуації посилює таку слабку сторону як недостатня кількість дітей дошкільного та шкільного віку а разом з тим невідповідність потужностей на які розраховані навчальні заклади, що значно здорожчує їх утримання.

 

6. Сценарії розвитку громади

      Основними сценаріями розвитку є базовий (або інерційний) та модернізаційний (або реалістичний).

Інерційний сценарій розвитку:

      Інерційний сценарій базується на припущення, що баланс внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на громаду як суспільне та соціально-економічне явище залишається незмінним, система змінюється за попереднім алгоритмом, тобто за інерцією. В цілому, суспільно-економічний стан країни та регіону є або нейтральним, або таким, що не сприяє розвитку громади.

       Базові припущення інерційного сценарію (національний рівень):

− на сході України триває військовий конфлікт, що відволікає значні ресурси, але широкомасштабний військових дій немає;

− триває міжнародний тиск на державу Україна від її союзників, що стимулює її запровадження нових регуляторних актів, які спрямовані на зменшення рівня корупції та покращення умови ведення бізнесу, втім відбувається це все вкрай повільно;

− у зв`язку з проведенням в 2019 р. президентських виборів темпи реформ в Україні згортаються; деяке виключення становить реформа місцевого самоврядування через те, що вже набрала значний темп та продемонструвала кращі результати, але й вона рухається переважно за інерцією під власним тиском;

− Україна отримує лише частину із запланованої допомоги Європейського Союзу через постійні зриви у виконанні власних зобов`язань щодо реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

− зовнішньоторгівельне сальдо України залишається від’ємним на тлі постійних проблем із отриманням чергового траншу кредиту від МВФ та інших міжнародних донорів;

− інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення інвестицій не зростає;

− ВВП України повільно зростає (біля 2% на рік), а інфляція балансує на межі повзучою та галопуючої;

− Українська держава виявляється неспроможною здійснити монетизацію пільг та субсидій, що призводить до збагачення одним та збідніння інших громадян України та росту утриманських настроїв, отже негативно впливає на соціальну та економічну активність населення;

− в цілому в країні зберігається динамічний баланс серед різних політичних сил та суспільних настроїв, який створює доволі неспокійне суспільне тло, але без значних потрясінь.

 

Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень:

− формуватиметься ідентичність громади, але впізнаваність її в регіоні та в Україні поки що незначна;

− наявна структура економіки громади не зазнає принципових змін, інвестиції не надходять, загальна тенденція залишається незмінною;

- підприємницький та інвестиційний клімат залишається на тому ж рівні;

− держава виконуватиме свої зобов`язання щодо надання субвенції на розвиток інфраструктури Тетіївської ОТГ, але її обсяги, які і сьогодні є незначними, постійно зменшуватимуться;

- більшість коштів державного бюджету, що спрямовуються на розвиток, надалі розподілятимуться не через ДФРР, а в «ручному режимі» – через субвенцію на соціально-економічний розвиток, громада зможе отримати незначну частину цього фінансування, що дозволить реалізувати кілька проектів, які матимуть локальний характер, та не розв’яжуть жодної принципової проблеми;

− громада не скористається можливостями та коштами міжнародної технічної допомоги через брак кваліфікованих фахівців з підготовки проектів;

− інфраструктура освітньої, медичної, соціальної та комунальної сфер залишається такою ж і буде обтяжливою для бюджету громади;

− рівень громадянської та підприємницької активності не зміниться, надходження від такого роду діяльності незначно зростуть, але й надалі місцеві підприємці масово уникатимуть сплати податків.

 

Що відбувається:

 • демографічна ситуація залишається без змін, а вікова структура населення

змінюється у бік зменшення працездатного населення ;

 • промисловий потенціал повільно скорочується без відчутних інвестицій в

модернізацію підприємств;

 •  внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі, більшість

населення живе за рахунок торгівлі, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат;

 • Посилюється відтік кваліфікованих кадрів працездатного віку поза межі

громади;

 • За рахунок зростання надходжень до бюджету ОТГ дещо покращаться окремі об’єкти інфраструктури громади, однак її модернізація розтягється на довгі роки.

 

Модернізаційний сценарій розвитку

     Модернізаційний сценарій розвитку базується на припущеннях формування дуже

сприятливих зовнішніх (міжнародних, національних) та внутрішніх (в громаді) факторів впливу. Тобто громада максимально скористається можливостями стрімкого розвитку країни.

Базові припущення модернізаційного сценарію (національний та регіональний

рівень»:

− державі Україна вдасться подолати системну корупцію та її обсяги суттєво зменшаться на оперативному рівні, що призведе до суттєвого зростання доходів державного бюджету та коштів, якими оперує держава для підтримки регіонального розвитку;

− економіка України демонструватиме стійке зростання, що перевищуватиме 5% на рік, а інфляція не виходитиме за межі 10%;

− курс гривні залишатиметься в межах прогнозного, а кількість вільних кредитних ресурсів зростатиме, відповідно ціна запозичень зменшуватиметься, а їхня доступність для бізнесу й громадян зростатиме;

− Україна вчасно та в повному обсязі виконуватиме свої зобов`язання перед партнерами (насамперед, ЄС та США), що призведе до збільшення обсягів фінансової допомоги та дешевих кредитів;

− кошти, що спрямовуються на регіональний економічний розвиток, розподілятимуться прозоро, на конкурсних засадах, виключно через ДФРР;

− дедалі зростатиме економічний ефект від децентралізації, що позитивно вплине на рівень життя в країні в цілому;

− на сході України запанує тиша, почнеться процес поступової реінтеграції окупованих територій, але тримаватиме він довго, тому в перші роки не вимагатиме значних капіталовкладень зі сторони України;

− українській державі вдасться навести лад у системі пільг та соціальної допомоги, що дозволить перерозподілити наявні ресурси та використовувати їх ефективніше;

− Київська область демонструватиме темпи розвитку, що випереджатимуть середньо-українські показники та привертатимуть додатковий інтерес потенційних інвесторів;

− частина коштів обласного бюджету розподілятиметься між громадами на конкурсних засадах для підтримки їхніх проектів місцевого розвитку (на основі дольової участі).

 

Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень:

− буде сформовано локальну ідентичність громади як територіальної спільноти, мешканці якої розуміють спільність своїх особистих інтересів з інтересами громади;

− місцевий бізнес позитивно відреагує на зміни що відбуваються, збільшиться його ступінь довіри до самоврядної влади;

− громада матиме достатню інституційну спроможність, аби постійно працювати над залученням зовнішніх джерел фінансування – на конкурсних засадах;

− громада сформує всі базові планові документи та, в цілому, буде їх дотримуватися;

− громада інвентаризує всі свої наявні ресурси (майно, земля) та зможе ними ефективно управляти;

− будуть розроблені та поширені інвестиційні пропозиції громади;

− громада докладатиме чималих зусиль для розвитку на її теренах туризму, насамперед, сільського, зеленого, спортивного;

− діловий клімат в громаді спрятиме поширенню та урізноманітненню підприємницької діяльності;

− заклади соціальної та гуманітарної сфери будуть модернізовані.

Що відбувається:

− Збільшується громадянська активність мешканців громади, вони разом відстоюють її інтереси, докладають особистих зусиль заради загального успіху;

− на терени громади заходять стратегічні для неї бізнес-проекти;

− місцеві підприємці свідомо виводять частину своєї діяльності з «тіні», відповідно помітно зростають власні надходження до бюджету громади;

− кожного року громада залучає значні зовнішні ресурси для свого розвитку як з державного бюджету України, так і міжнародної технічної допомоги;

− зростає рівень доходів населення, відповідно – надходження до місцевого бюджету;

− доля витрат на утримання закладів соціальної та гуманітарної сфери в бюджеті громади зменшується, а відсоток коштів, що спрямовується на розвиткові проекти – збільшується;

− життя в громаді стає комфортним та привабливим, а демографічна ситуація стабілізується.

ІІІ. Стратегічне бачення, цілі розвитку і завдання

Стратегічне бачення

          Бачення сформульовано на розширеному засіданні робочої групи із розробки стратегії, в якому брали участь представники влади, бізнесу, громадськості, експерти. Отже, воно є партисипативним. Формулювання бачення проходило у фокус-групах, кожна з яких запропонувала свою версію цінностей. Результати напрацювання були узагальнені робочою групою, враховані підсумки проведеного опитування мешканців та представників бізнесу в частині «якою Ви хочете бачити громаду у 2023 році», використані результати проведення SWOT-аналізу.

        Наявне формулювання бачення максимально повно враховує нинішній стан Тетіївської громади, відштовхується від наявних проблем та водночас пропонує позитивний варіант її розвитку. Кожна теза у баченні означає, що нині цієї складової бракує, але мешканці громади прагнуть змінити ситуацію, а саме: розвинути успішне підприємництво, але без шкоди для навколишнього середовища, створити сучасну інфраструктуру, перетворити Тетіїв та прилеглі території на туристичний та рекреаційний центр, де пануватиме здоровий спосіб життя та будуть створені комфортні умови для мешканців громади та її гостей. Зрештою, на думку розробників, це призведе до зміни якості життя на краще.

       Таким чином, бачення Тетіївської громади доволі конкретне. Крім того, в баченні стисло відображені всі чотири стратегічні цілі, отже – і оперативні цілі. Таким чином, бачення стало реальним концентрованим виразом усього змісту Стратегії.

      «Тетіївська ОТГ – громада європейського рівня життя, з розвиненою економікою та інфраструктурою, культурний, мистецький та спортивний центр з якісним та змістовним дозвіллям».

 

 1. Цілі розвитку – стратегічні та операційні, завдання

       Реалізація бачення Тетіївської ОТГ вимагає відповідної підготовки. З метою реалізації комплексного підходу до планування було проаналізовано ефекти, які вдалося досягнути в попередній період розвитку. У результаті проведених із робочою групою та представниками зацікавлених сторін аналізу та дискусії були сформульовані стратегічні та операційні цілі. В основі запропонованих цілей – результати, отримані завдяки SWOT-матриці, та аналізу виявлених проблем громади. Останні робоча група спробувала переформулювати на завдання. В процесі роботи з`ясувалося, що так можна зробити лише стосовно частини проблем. Інші вимагали значно ширшого підходу, тому стали основою для операційних цілей.

В цілому, структура стратегічних та операційних цілей виглядає так:

Таблиця 10. Структура цілей Тетіївської ОТГ

Стратегічна  ціль

Операційна  ціль

Завдання

 

1. Розвиток економічної спроможності громади

1.1. Покращення можливостей для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

1.1.1. Проведення інвентаризації земельних, водних та лісових ресурсів ОТГ, розробка містобудівної документації

1.1.2. Розвиток сучасних форм кооперації, кластерів

1.1.3. Створення коворкінг центру,  молодіжного бізнес інкубатора

1.1.4. Створення умов для стимулювання підприємницької активності громадян

1.1.5. Створення технопарку

1.2. Покращення умов для залучення інвестицій, розвиток громади

1.2.1. Підготовка об’єктів для залучення інвестицій

1.2.2. Демонстрація інвестиційних можливостей громади

1.2.3. Розвиток міжмуніципального та міжнародного співробітництва

 1. Розвиток громади

 

2. Створення комфортних умов для проживання

2.1.Розвиток інфраструктури

 

 

2.1.1. Створення ОСББ, ремонт багатоквартирних будинків

2.1.2. Будівництво та реконструкція доріг

2.1.3. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення

2.1.4. Модернізація та проведення мереж вуличного освітлення

2.1.5. Покращення мережі та якості транспортних сполучень між населеними пунктами громади, облаштування зупинок

2.1.6. Оптимізація роботи комунальних підприємств, оновлення матеріально-технічної бази

2.1.7. Покращення благоустрою громади

2.2. Покращення послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення

 

 

 

 

2.2.1. Підвищення якості освіти шляхом запровадження інноваційних технологій оптимізаційних процесів, модернізації та оснащення навчальних закладів

2.2.2. Підвищення якості послуг у закладах охорони здоров’я

2.2.3. Створення КП «Територіальний центр»

2.2.4 Підвищення якості надання соціальних послуг 

 

 

 

2.3. Створення умов для розвитку культури, спорту і духовності

2.3.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури і спорту.

 2.3.2. Встановлення ігрових та універсальних спортивних майданчиків з метою залучення всіх верств населення до здорового способу життя.

2.3.3. Проведення спортивних змагань різних рівнів (карате, біатлон, футбол, легка атлетика, веслування на байдарках та каное)

2.3.4. Побудова спортивної інфраструктури

2.4. Підвищення рівня екологічної та енергетичної безпеки

2.4.1. Забезпечення роздільного збору сміття та утилізації твердих побутових відходів у населених пунктах громади, ліквідація стихійних сміттєзвалищ

2.4.2. Встановлення сортувальної лінії для сміття

2.4.3. Здійснення заходів з енергоефективності у будівлях комунальної власності

2.4.4. Переведення на альтернативне опалення об’єктів комунальної власності

2.4.5. Сприяння в запровадженні технологій із використання альтернативних джерел енергії

2.5. Підвищення рівня безпеки проживання у громаді

2.5.1. Створення муніципальної варти ОТГ

2.5.2. Встановлення світлофорів та мережі відеоспостереження з системою аналітики в місцях масового перебування людей та перетину транспортних потоків,

2.5.3. Забезпечення функціонування притулку для бездомних тварин та зимування тварин

2.5.4. Збереження водойм, чисте повітря

3. Розвиток громадянського суспільства та висока якість надання послуг

3.1. Підвищення якості надання послуг

 

3.1.1. Створення ЦНАПу

3.1.2. Організація роботи мобільних груп та автономних робочих місць із надання адміністративних послуг  у населених пунктах громади

3.1.3. Створення міського кол-центру та картки жителя ОТГ

 

3.2. Прозорість прийняття рішень, покращення комунікацій влади, бізнесу та громади

3.2.1. Запровадження  ефективного електронного урядування в ОТГ та реєстрів

3.2.2. Участь громади в прийнятті рішень владою

3.2.3. Інформування громади

4. Розвиток туризму

 

 

4.1. Розвиток інфраструктури зеленого, релігійного та інших видів туризму, народних промислів

4.1.1. Обстеження об’єктів туристичної інфраструктури, створення бази об’єктів, сприяння проведенню ремонтних і реставраційних робіт пам’яток місцевого значення та об’єктів історико-культурної спадщини громади, створення туристичних маршрутів, виготовлення та встановлення туристичних вказівників 4.1.2. Розвиток зеленого туризму

4.2. Популяризація туристичного потенціалу Тетіївської ОТГ

4.2.1. Створення та постійне оновлення сторінки «Тетіїв туристичний» в соціальних мережах

4.2.2. Розробка та виготовлення сувенірної продукції, путівників, буклетів, рекламних відеороликів

       

  Таблиця 11. Визначений перелік проектів, які потрібно виконати  для досягнення кожного завдання стратегії розвитку громади.

Завдання стратегії

№ проекту

Назва проекту

1.1.1.

1

Проведення інвентаризації земель Тетіївської міської ОТГ

1.1.1.

2

Розробка генпланів та меж населених пунктів Тетіївської міської ОТГ 

1.1.2.

3

Формування органічного кластеру агровиробників у Тетіївській міській ОТГ

1.1.3

4

Створення коворкінг-центру для інформаційно-комунікативних заходів  та молодіжного бізнес-інкубатора

1.1.4.

5

Розробка тематичних туристичних маршрутів

1.1.4.

6

Розвиток кулінарної спадщини

1.1.4.

7

Розвиток народних ремесел та промислів

1.1.5.

8

Створення Технопарку

1.2.1.

9

Створення інвестиційного паспорту

1.2.2.

10

Тетіїв. Розміщення сонячних батарей – 2019 1,2 млрд. грн. Розміщення двох нових ринків.  Створення супермаркету. Відкриття хлібопекарні.  Створення логістичної  бази. Створення заводу по виробництву резинової крошки

1.2.2.

11

Тетіїв. Створення на млині «Порхун» відпочинково-рекреаційної зони 

1.2.2.

12

Створення в Дібрівському старостинському окрузі  Бази спортивної стрільби, що включає в себе готель, ресторан, стадіон для стрільби. Побудова підприємства шокової заморозки, створення переробка (пюре, крем-мед). Створення приватних та комунальних теплиць.  Створення завод по виробництву крохмалю. Побудова медичної амбулаторії

1.2.2.

13

Створення в Тайницькому старостинському  окрузі легкої промисловості, побудова готелю, ресторану, АЗС. Побудова дороги в напрямку Жашкова 

1.2.2.

14

Створення в Cкибенецькому старостинському окрузі музею -

1.2.2.

15

Створення в Горошківському старостинському окрузі рекреаційної зони та садового господарства

1.2.2.

16

Горошків, Ріденька – сади, база спортивної рибалки

1.2.2.

17

Створення в  Ненадихівському старостинському окрузі молочної промисловості , сільськогосподарського обслуговуючого кооператива з пунктами прийому молока та міні-сироварні

1.2.2.

18

Побудова в Степівському старостинському окрузі насіннєвого заводу

1.2.2.

19

Створення в Стадницькому старостинському окрузі  виробництва алкопродукції побудова каналізаційних споруд

1.2.2.

20

Створення Голодьківському старостинському окрузі  виробництва з вирощування птиці та дрібного промислового виробництва

1.2.2.

21

Створення в Росішанському старостинському окрузі рекреаційної зони

1.2.2.

22

Створення в Бурківецькому старостинському окрузі тепличного господарства

1.2.2.

23

Створення в Дзвеняцькому  старостинському окрузі тепличного господарства

1.2.2.

24

Створення в Михайлівському старостинському окрузі тепличного господарства та рекреаційної зони

1.2.2.

25

Створення санаторію та дитячого табору в старостинському окрузі Черепин

1.2.2.

26

Проведення щорічного Інвестиційного форуму

1.2.3.

27

Розвиток  міжмуніципального та міжнародного співробітництва

1.2.4.

28

Створення КП «Агенція регіонального розвитку»  шляхом злиття КП «Креатив», КП «Міський ринок», КП «МБТІ»

2.1.1.

29

Створення перших трьох пілотних ОСББ

2.1.2.

30

Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги Тетіїв – Стадниця

2.1.2.

31

Реконстукція дороги сполучення с.Дзвеняче – с.Бурківці Тетіївського р-ну

2.1.2.

32

Побудова дороги с. Тайниця – с. Олександрівка Жашківського р-ну

2.1.2.

33

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця Ак. Байраківського (м. Тетіїв)

2.1.2.

34

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця Центральна  (м. Тетіїв)

2.1.2.

35

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця Януша Острозького  (м. Тетіїв)

2.1.2.

36

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця Соборна  (м. Тетіїв)

2.1.2.

37

Побудова дороги Голодьки – с.Осична Оратівського р-ну Вінницька область 

2.1.2.

38

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Цвіткова  (м. Тетіїв)

2.1.2.

39

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Гуменюка  (м. Тетіїв)

2.1.2.

40

Поточний ремонт доріг Тетіївської ОТГ власною технікою

2.1.2.

41

Капітальний ремонт доріг Тетіївської ОТГ

2.1.2.

42

Реконструкція трьох мості в місті

2.1.2.

43

Побудова Тетіївської об’їздної

2.1.3.

44

Диспетчеризація водоканалу

2.1.3.

45

Буріння двох свердловин для водопостачання

2.1.3.

46

Встановлення дистанційних лічильників для обліку води

2.1.3.

47

Заміна труб водопостачання

2.1.3.

48

Встановлення міського бювету в центрі Тетієва 

2.1.4.

49

Заміна та встановлення вуличного освітлення на енергоефективне та диспетчеризація

2.1.4.

50

Виготовлення святкової ілюмінації

2.1.5.

51

Організація комунального траспорту. Закупівля 8 електроавтобусів. Запуск 4-ьох маршрутів по громаді, 2 по місту із системою електронний квиток

2.1.5.

52

Встановлення та ремонт зупинок в громаді 

2.1.6.

53

Створення пилорами на базі КП «Благоустрій» 

2.1.6.

54

Створення підрозділу на базі КП «Благоустрій» для надання ритуальних послуг 

2.1.6.

55

Оновлення бази комунальної техніки

2.1.7.

56

Реновації центрів сіл громади 

2.1.7.

57

Оформлення в’їздів в населенні пункти громади

2.1.7.

58

Озеленення території Тетіївської ОТГ

2.1.7.

59

Створення ландшафтного дизайну центральної частини Тетієва 

2.1.7.

60

Встановлення міських теплиць для вирощування рослин для озеленення громади

2.1.7.

61

Проект реновації міського парку «Слави»

2.2.1.

62

Встановлення безпечного доступу в школи громади

2.2.1.

63

Створення шкільних електронних бібліотек

2.2.1.

64

Запровадження електронних щоденників та журналів

2.2.1.

65

Закупка шкільних автобусів

2.2.1.

66

Реалізація проекту «Безпечна школа» на базі Тетіївського ліцею 

2.2.1.

67

Реалізація проекту «Аграрний ліцей»

2.2.1.

68

Реалізація «Інклюзивно-ресурсного центру»  в сш№1, перша опорна школа

2.2.1.

69

Реалізація проекту «Спорт, мови,економіка» в сш№3, друга опорна школа 

2.2.2.

70

Проведення ремонтів амбулаторій та ФАПів

2.2.2.

71

Оснащення всіх ФАПів, ФПів обладнанням 

2.2.2.

72

Запровадження картки пацієнта, кабінет пацієнта

2.2.2.

73

Запровадження страхової медицини

2.2.2.

74

Створення відділення гемодіалізу

2.2.3.

75

Створення КП «Територіальний центр»

2.2.4.

76

Проект «Коробка для новонародженого від міського голови» 

2.2.4.

77

Ремонт та оснащення приміщення Будинку людей похилого віку

2.2.4.

78

Створення будинку  в селі старостинського округу «Senior+» для дозвілля літніх людей

2.3.1.

79

Реконструкція Центрального будинку культури Тетіївської міської ОТГ

2.3.1.

80

Ремонт сільських клубів, проведення опалення в клуби, створення громадських просторів у сільській місцевості  на базі клубів

2.3.2

81

Створення жіночого оркестру 

2.3.1.

82

Реконструкція стадіону «Колос»

2.3.1.

83

Реконструкція закритої спортивної зали в колишньому приміщенні кінотеатру 

2.3.2.

84

Створення воркаут-майданчиків в селах  старостинських округів та місті Тетієві

2.3.3.

85

Проведення спортивних заходів – «Пробіг над Роською» , чемпіонат України з карате, чемпіонат Київської області з веслування на Байдарках та Каное, чемпіонат України з літнього біатлону 

2.3.4.

86

Побудова політної велосипедної доріжки

2.3.4.

87

Побудова стадіону для біатлону

2.3.4.

88

Добудова другої частини стадіону. Криті тенісні корти, танцювальна зала, зал для бойових мистецтв

2.3.4.

89

Побудова басейну на території сш№3 

2.4.1.

90

Встановлення контейнерів  з роздільного збору сміття біля багатоквартирних будинків

2.4.1.

91

Проведення інформаційної кампанії з роздільного збору сміття

2.4.1.

92

Організація вивозу сміття в приватному секторі. Придбання індивідуальних контейнерів для приватного сектору та контейнерів для роздільного збору сміття

2.4.1.

93

Встановлення фандомату  для збору пластикових пляшок та банок від населення

2.4.1.

94

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

2.4.2.

95

Встановлення лінії з переробки сміття 

2.4.3.

96

Утеплення об’єктів комунальної власності

2.4.3.

97

Встановлення сонячних батарей на будинках комунальної власності

2.4.4.

98

Переведення об’єктів комунальної власності  на альтернативне опалення

2.4.5.

99

Щоденний  енергомоніторинг 

2.4.5.

100

Проведення енергоаудиту об’єктів комунальної власності 

2.4.5.

101

Перевід на індивідуальне опалення, програма відшкодування

2.4.5.

102

Вирощування енергетичних рослин (павловнія, енергетична верба)

2.4.5.

103

Запровадження реверсного фонду з метою покращення енергоефективності громади

2.5.1.

104

Створення  КП «Муніципальна варта»

2.5.1.

105

Встановлення камер відеоспостереження по місту та системи розумної аналітики для відеоспостереження 

2.5.1.

106

Встановлення 3-х світлофорів. 1-а, 4-а, 3-я школи

2.5.2.

107

Встановлення будиночків для зимування тварин

2.5.2.

108

Створення притулку для тварин

2.5.4.

109

Створення КП для охорони водойм, зариблення та запровадження абонементів на риболовлю

2.5.4.

110

Розчистка водойм Тетіївщини

3.1.1.

111

Відкриття ЦНАП 

3.1.2.

112

Створення віддалених офісів ЦНАПу в кожному старостинському окрузі громади

3.1.3.

113

Створення міського кол-центру 

3.1.3.

114

Створення картки жителя Тетіївської ОТГ

3.2.1.

115

Запровадження електронного документообігу

3.2.1.

116

Створення реєстру захоронень та карт кладовищ, доріг, освітлення, об’єктів комунальної власності, жителів громади, пільговиків, громадян, які потребують допомоги

3.2.1.

117

Проведення  інтернету в заклади освіти, культури, медицини, інші об’єкти комунальної власності

3.2.1.

118

Повна комп’ютеризація об’єктів комунальної власності

3.2.2.

119

Громадський бюджет

3.2.2.

120

Створення громадської ради

3.2.3.

121

Випуск газети «Вісник Тетіївської ОТГ» 

4.1.1.

122

Розробка стратегії  розвитку  туризму Тетіївської міської ОТГ до 2023 року

4.1.1.

123

Розробка бренду Тетіївської ОТГ

4.1.1.

124

Паспортизація та інвентаризація туристичних пам’яток Тетіївської міської ОТГ

4.1.1.

125

Маркування історичних пам’яток громади інформаційними табличками та вказівниками, виготовлення туристичної продукції

4.1.1.

126

Реконструкція музею

4.1.1.

127

Відновлення польського костелу, встановлення пам’ятного знаку на місці польського кладовища

4.1.1.

128

Встановлення меморіалу пам’яті жертв погрому та холокосту на єврейському кладовищі  в місті Тетієві

4.1.1.

129

Проект реновації центральної  частини міста. Туристичний проект «Старе місто» 

4.1.2.

130

Започаткування зеленого туризму

4.2.1.

131

Створення та постійне оновлення сторінки «Тетіїв туристичний» 

4.2.3.

132

Програма «Інформаційний Тетіїв» 

 

 1. Узгодженість Стратегії розвитку Тетіївської ОТГ з іншими стратегічними документами

У Стратегії розвитку Тетіївської об’єднаної територіальної громади до 2023 року враховані основні положення Стратегії сталого розвитку «Україна- 2020», затвердженої Президентом України, узгоджується з Державною стратегією регіонального розвитку на перод до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року, затвердженою рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VI, відповідними планами заходів з їх реалізації.

 

Узгодженість із Стратегією розвитку Київської області

Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року включає три стратегічних цілі:

 • Стратегічна ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузеої економки
 • Стратегічна ціль 2.  Висока якість життя людини
 • Стратегічна ціль 3.  Збереження та розвиток територій

 

       Стратегія розвитку Тетіївської ОТГ враховє вимоги Стратегії розвитку Київської області на перод до 2020 року, зокрема містить стратегічні, операційні цілі та завдання і План заходів з реалізації стратегії на 2018-2023роки. Водночас у ній враховані особливості Тетіївської громади і на цій основі сформовані власні операційні цілі та завдання дещо відмінні від обласних. Ци видно з наступної таблиці:

Таблиця 12. Узгодженість стратегічних цілей Стратегї розвитку Тетіївської ОТГ із оперційними цілями Стратегії розвитку Київської області на перод до 2020 року

 

Стратегічні цілі Київської області

Стратегічні цілі Тетіївської ОТГ

1.Розвиток економічної спроможності громади

 1. Створення комфортних умов для проживання
 1. Розвиток громадянського суспільства та висока якість надання послуг

4. Розвиток туризму

1.Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки

 •  
 •  
 •  
 •  

2.Висока якість життя людини

 •  
 •  
 •  
 •  

3. Збереження та розвиток територій

 •  
 •  
 •  
 •  

Розвиток економічної спроможності громади (Стратегічна ціль 1) Стратегії розвитку Тетіївської ОТГ повністю узгоджується зі стратегічними цілями 1 та 2 Стратегії розвитку Київської області, в дещо меншій мірі – зі стратегічною ціллю 3.

Розвиток людського потенціалу та територіх громади якості послуг повністю узгоджується з усіма стратегічними цілями обласної стратегії.

       Розвиток громадянського суспільства та висока якість надання послуг повністю узгоджується із стратегічними цілями 1 -  3 обласної стратегії.

Розвиток туризму в повній мірі узгоджується з стратегічними цілями 1 і 3 області та в меншій мірі з ціллю 2.

 

 

IV. План заходів з реалізації Стратегії на 2019-2023 роки

 

 1. Часові рамки, засоби реалізації

В основі Плану заходів із реалізації Стратегії – проектівідеї, що були запропоновані мешканцями громади та відібрані робочою групою. При цьому були внесені деякі зміни до запропонованих технічних завдань або ж кілька

проектних ідей узагальнено через їхню однотипність.

Всього в переліку132 технічні завдання на проекти місцевого розвитку. Всі

вони розраховані на період 2019 – 2023 років.

Конкретизація та впровадження проектів можливо через:

 • внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку,

можливо – галузевих регіональних програм;

 • фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ;
 • залучення коштів державного фонду регіонального розвитку, в т.ч. на

проекти міжмуніципальної співпраці;

 • залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної

допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;

 • залучення співфінансування від мешканців громади;
 • державно-приватне партнерство.
 •  

 

 

 1. Орієнтовний фінансовий план

 

Таблиця 13. Орієнтовний фінансовий план на 2019-2020 роки

№ з/п

Назва проекту

Вартість проекту, тис.грн.

 •  
 1.  
 1.  
 1.  

Відкриття ЦНАП

 

 •  

 

 1.  

Створення віддалених офісів ЦНАПу в кожному старостинському окрузі громади

 

 •  

 

 1.  

Створення міського кол-центру

 

50 000

 

 1.  

Громадський бюджет

 

 •  
 •  
 1.  

Створення громадської ради

 

 1.  

 

 1.  

Створення перших трьох пілотних ОСББ

 

350 000

 

 1.  

Перевід на індивідуальне опалення, програма відшкодування для незахищених верств населення

 

 •  
 •  
 1.  

Встановлення контейнерівз роздільного збору сміття біля багатоквартирних будинків

 

 •  

 

 1.  

Проведення інформаційної кампанії з роздільного збору сміття

 

 •  

 

 1.  

Організація вивозу сміття в приватному секторі. Придбання індивідуальних контейнерів для приватного сектору

 

 •  
 •  
 1.  

Встановлення фандоматудля збору пластикових пляшок та банок від населення

 

 •  

 

 1.  

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

 

 •  
 •  
 1.  

Заміна та встановлення вуличного освітлення на енергоефективне та диспетчеризація

 

 •  
 •  
 1.  

Встановлення 3-х світлофорів: 1-а, 4-а, 3-я школи

 

 

 •  
 1.  

Виготовлення святкової ілюмінації

 

 •  
 •  
 1.  

Створення пилорами на базі КП «Благоустрій»

 

 •  

 

 1.  

Створення підрозділу на базі КП «Благоустрій» для надання ритуальних послуг

 

 •  

 

 1.  

Оновлення бази комунальної техніки (Трактор – 4 одиниці, Сміттєвоз – 2 одиниці, Автомобіль для нанесення дорожньоїрозмітки, аварійний автомобіль)

 

 •  
 •  
 1.  

Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги Тетіїв– Стадниця

 

 •  

 

 

 1.  

Побудова дороги Тайниця – с. Олександрівка Жашківський р-н

 

 •  

 

 1.  

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця Ак. Байраківського (м. Тетіїв)

 

 •  

 

 1.  

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця Центральна(м. Тетіїв)

 

16 000 000

 

 1.  

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця Януша Острозького(м. Тетіїв)

 

 

 •  
 1.  

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиця Соборна(м. Тетіїв)

 

 

 •  
 1.  

Поточний ремонт доріг Тетіївської ОТГ

 

 •  
 •  
 1.  

Оформлення в’їздів в населенні пункти громади

 

 •  

 

 1.  

Встановлення та ремонт зупинок в громаді

 

 •  
 •  
 1.  

Озеленення території Тетіївської ОТГ

 

 •  
 •  
 1.  

Створення ландшафтного дизайну центральної частини Тетієва

 

 •  

 

 1.  

Встановлення міських теплиць для вирощування рослин для озеленення громади

 

 •  
 •  
 1.  

Диспетчеризація водоканалу

 

 •  

 

 1.  

Буріння двох свердловин для водопостачання

 

1 500  000

 

 1.  

Встановлення дистанційних лічильників для обліку води

 

 •  
 •  
 1.  

Заміна труб водопостачання

 

 •  
 •  
 1.  

Встановлення міського бювету в центрі Тетієва

 

 •  

 

 1.  

СтворенняКП «Муніципальна варта»

 

 •  
 •  
 1.  

Встановлення камер відеоспостереження по місту та системи розумної аналітики для відеоспостереження

 

 •  
 •  
 1.  

Організація комунального траспорту. Закупівля 8 електроавтобусів. Запуск 4-ьох маршрутів по громаді, 2 по місту із системою електронний квиток.

 

 •  
 •  
 1.  

Проведення енергоаудиту об’єктів комунальної власності

 

 •  

 

 1.  

Переведення об’єктів комунальної власностіна альтернативне опалення

 

 •  
 •  
 1.  

Утеплення об’єктів комунальної власності

 

 •  
 •  
 1.  

Вирощування енергетичних рослин (павловнія, енергетична верба)

 

 •  

 

 1.  

Проведення ремонту амбулаторій та ФАПів

 

6 500 000

 

 1.  

Оснащення всіх ФАПів, ФПів обладнанням

 

 •  

 

 1.  

Запровадження картки пацієнта, кабінет пацієнта

 

 •  

 

 1.  

Запровадження страхової медицини

 

 •  

 

 1.  

Створення відділення гемодіалізу

 

 •  

 

 1.  

Створення КП «Територіальний центр»

 

 •  
 •  
 1.  

Проект «Коробка для новонародженого від міського голови»

 

 •  
 •  
 1.  

Ремонт та оснащення приміщення Будинку людей похилого віку

 

 •  
 •  
 1.  

Встановлення безпечного доступу в школи громади

 

 •  
 •  
 1.  

Створення шкільних електронних бібліотек

 

 •  

 

 1.  

Закупка шкільних автобусів

 

 •  
 •  
 1.  

Реалізація проекту «Безпечна школа» на базі Тетіївського ліцею

 

 •  

 

 1.  

Реалізація проекту «Аграрний ліцей»

 

 •  
 •  
 1.  

Реалізація «Інклюзивно-ресурсного центру»в сш№1, перша опорна школа

 

 •  

 

 1.  

Реалізація проекту «Спорт, мови,економіка» в сш№3, друга опорна школа

 

 •  
 •  
 1.  

Побудова басейну на території сш№3

 

 •  

 

 1.  

Програма «Інформаційний Тетіїв»

 

 •  
 •  
 1.  

Випуск газети «Вісник Тетіївської ОТГ»

 

 •  
 •  
 1.  

Проведення щорічного Інвестиційного форуму

 

 •  
 •  
 1.  

Проведення інвентаризації земель Тетіївської міської ОТГ

 

 •  

 

 1.  

Розробка генпланів та меж населених пунктів громади

 

 •  
 •  
 1.  

Розвитокміжмуніципального та міжнародного співробітництва

 

100 000

 •  
 1.  

Проведенняінтернету в заклади освіти, культури, медицини, інші об’єкти комунальної власності

 

 •  

 

 1.  

Повна комп’ютеризація об’єктів комунальної власності

 

 •  
 •  
 1.  

Створення картки жителя Тетіївської ОТГ

 

100 000

 

 1.  

Створення реєстру захоронень та карт кладовищ, доріг, освітлення, об’єктів комунальної власності, жителів громади, пільговиків, громадян, які потребують допомоги

 

 •  

 

 1.  

Запровадження електронного документообігу із державними установами

 

50 000

 

 1.  

Встановленнябудиночків для зимування дрібних тварин

 

 •  

 

 1.  

Створення притулку для тварин

 

 

 •  
 1.  

Створити Агенцію регіонального розвиткушляхом злиття КП «Креатив», КП «Міський ринок», КП «МБТІ»

 

 •  

 

 1.  

Створення коворкінг-центру для інформаційно-комунікативних заходівта молодіжного бізнес-інкубатора

 

250 000

 

 1.  

Реконструкція стадіону «Колос»

 

 •  

 

 1.  

Реконструкція закритої спортивної зали в колишньому приміщенні кінотеатру

 

 

 •  
 1.  

Проведення спортивних заходів – «Пробіг над Роською» , чемпіонат України з карате, чемпіонат Київської області з веслування на Байдарках та Каное, чемпіонат України з літнього біатлону

 

 •  

 

 1.  

Побудова стадіону для біатлону

 

 •  
 •  
 1.  

Реконструкція Центрального будинку культури Тетіївської ОТГ

 

 •  

 

 1.  

Ремонт сільських клубів, проведення опалення в клуби, створення громадських просторів у сільській місцевостіна базі клубів, запровадити перегляд кіно по п’ятницям та суботам

 

 •  
 •  
 1.  

Створення жіночого оркестру

 

 •  

 

 1.  

Розробка бренду Тетіївської ОТГ

 

 •  

 

 1.  

Маркування історичних пам’яток громади інформаційними табличками та вказівниками, виготовлення туристичної продукції

 

 •  

 

 1.  

Проект реновації центральноїчастини міста. Туристичний проект «Старе місто»

 

 •  
 •  
 1.  

Проект реновації міського парку «Слави»

 

 •  
 •  
 1.  

Реконструкція музею

 

 

 •  
 1.  

Встановлення меморіалу пам’яті жертв погрому та холокосту на єврейському кладовищів місті Тетієві

 

 

 •  
 1.  

Тетіїв. Розміщення сонячних батарей

 

1,2 млрд.

 

 

Також до переліку технічних завдань Тетіївської ОТГ входять такі завдання, які будуть фінансуватися у продовж 2021-2023 роках:

 

 1. Громадський бюджет – 2021-2023рр
 2. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ  – 2021-2023рр
 3. Встановлення лінії з переробки сміття  - 2021р
 4. Заміна та встановлення вуличного освітлення на енергоефективне та диспетчеризація -  2021-2023рр
 5. Оновлення бази комунальної техніки (Трактор – 4 одиниці, Сміттєвоз – 2 одиниці, Автомобіль для нанесення дорожньої  розмітки, аварійний автомобіль) –2021-2023рр
 6. Побудова дороги Голодьки – Вінницька область  -2021р
 7. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Цвіткова  (м. Тетіїв) – 2021р
 8. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиця Гуменюка  (м. Тетіїв) – 2021р
 9. Поточний ремонт доріг Тетіївської ОТГ –  2021-2023 рр
 10.  Капітальний ремонт доріг Тетіївської ОТГ 2021-2023рр
 11.  Реконструкція трьох мості в місті – 2022-2023рр
 12.  Побудова Тетіївської об’їздної –2022 -2023рр
 13.  Реновації центрів сіл громади  - 2021-2023рр
 14.  Встановлення та ремонт зупинок в громаді – 2021-2023 рр
 15.  Озеленення території Тетіївської ОТГ – 2021-2023рр
 16.  Створення КП для охорони водойм, зариблення та запровадження абонементів на риболовлю 2021-2023рр
 17.   Розчистка водойм Тетіївщини – 2021-2023рр
 18.   Встановлення дистанційних лічильників для обліку води – 2021-2023рр
 19.   Заміна труб водопостачання – 2021-2023рр
 20.  Створення  КП «Муніципальна варта» - 2021-2023рр
 21.  Організація комунального траспорту. Закупівля 8 електроавтобусів. Запуск 4-ьох маршрутів по громаді, 2 по місту із системою електронний квиток - 2021-2023рр
 22.  Утеплення об’єктів комунальної власності  – 2021-2023рр
 23.  Встановлення сонячних батарей на будинках комунальної власності – 2021-2023 рр
 24.  Створення КП «Територіальний центр» - 2021-2023рр
 25.  Проект «Коробка для новонародженого від міського голови»  - 2021-2023рр
 26.  Ремонт та оснащення приміщення Будинку людей похилого віку – 2021-2023рр
 27.  Створення будинку  в селі старостинського округу «Senior+» для дозвілля літніх людей – 2021р
 28. Закупка шкільних автобусів - 2021-2023рр
 29. Програма «Інформаційний Тетіїв»  - 2021-2023рр
 30. Випуск газети «Вісник Тетіївської ОТГ» –2021-2023, мб
 31. Проведення щорічного Інвестиційного форуму  - 2019- 50 000 грн., 2020 – 50 000 грн., 2021-2023рр
 32. Розробка генпланів та меж населених пунктів громади  – 2021-2023рр
 33. Розвиток  міжмуніципального та міжнародного співробітництва –  2021-2023рр
 34. Повна комп’ютеризація об’єктів комунальної власності – 2021-2023рр
 35. Побудова політної велосипедної доріжки – 2021 р
 36. Побудова стадіону для біатлону – 2021-2023рр
 37. Добудова другої частини стадіону. Криті тенісні корти, танцювальна зала, зал для бойових мистецтв – 2022-2023рр
 38. Ремонт сільських клубів, проведення опалення в клуби, створення громадських просторів у сільській місцевості  на базі клубів, запровадити перегляд кіно по п’ятницям та суботам – 2021-2023рр
 39. Проект реновації міського парку «Слави» - 2021-2023рр
 40. Відновлення польського костелу та встановлення пам’ятного знаку на місці польського кладовища – 2021-2023рр
 41. Створення Технопарку – 2021-2023
 42. Розміщення двох нових ринків - 2021-2023рр
 43.   Створення супермаркету - 2021-2023рр
 44.  Відкриття хлібопекарні - 2021-2023рр
 45.   Створення логістичної  бази - 2021-2023рр
 46.  Створення заводу по виробництву резинової крошки - 2021-2023рр
 47.  Створення технопарку - 2021-2023рр
 48.  Формування органічного кластеру агровиробників у Тетіївській ОТГ  - 2021-2023рр
 49.  Створення на млині «Порхун» відпочинково-рекреаційної зони  - 2021-2023рр
 50. Створення в Дібрівському старостинському окрузі в 2021-2023рр: бази спортивної стрільби, що включає в себе готель, ресторан, стадіон для стрільби, побудова підприємства шокової заморозки, створення переробка (пюре, крем-мед), створення приватних та комунальних теплиць, створення завод по виробництву крохмалю, побудова медичної амбулаторії .
 51. Створення в Тайницькому старостинському  окрузі 2021-2023рр: легкої промисловості, побудова готелю, ресторану, побудова  АЗС, побудова дороги в напрямку Жашкова 
 52. Створення в Cкибенецькому старостинському окрузі музею - 2020-2023рр
 53. Створення в Горошківському старостинському окрузі рекреаційної зони та садового господарства - 2021-2023рр
 54. Горошків, Ріденька – сади, база спортивної рибалки 2020-2023рр
 55. Створення в  Ненадихівському старостинському окрузі молочної промисловості , сільськогосподарського обслуговуючого кооператива з пунктами прийому молока та міні-сироварні - 2021-2023рр
 56. Побудова в Степівському старостинському окрузі насіннєвого заводу - 2021-2023рр
 57. Створення в Стадницькому старостинському окрузі  виробництва алкопродукції , побудова каналізаційних споруд - 2021-2023рр
 58. Створення Голодьківському старостинському окрузі  виробництва з вирощування птиці та дрібного промислового виробництва - 2021-2023рр
 59. Створення в Росішанському старостинському окрузі рекреаційної зони - 2021-2023рр
 60. Створення в Бурківецькому старостинському окрузі тепличного господарства - 2021-2023рр
 61. Створення в Дзвеняцькому  старостинському окрузі тепличного господарства - 2021-2023рр
 62. Реконстукція дороги сполучення с.Дзвеняче – с.Бурківці Тетіївського р-ну – 2021р
 63. Створення в Михайлівському старостинському окрузі тепличного господарства та рекреаційної зони 2021-2023рр
 64. Створення санаторію та дитячого табору в старостинському окрузі Черепин - 2021-2023рр
 1. Джерела фінансування реалізації завдань

        Основними джерелам фінансування заходів з реалізації Стратегії розвитку Тетіївської ОТГ є власні надходження до бюджету громади, а також зовнішні джерела (в тому числі цільові субвенції, кредити).

        Джерелом отримання цільової субвенції можуть бути урядові програми, що реалізують за посередництвом Міністерства регіонального розвитку (державна інфраструктурна субвенція, ДФРР) та обласні інституції, що підтримують відповідні сфери (обласний бюджет).

Державний бюджет – це:

 - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури ОТГ;

 - субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій;

 - кошти ДФРР;

 - інші державні субвенції на виконання інвестиційних програм.

         Щодо першого випадку – ці кошти надаватимуться обмежений період і поступово зменшуватимуться. За умови підвищення інституційної можливості фахівців у підготовці якісних проектів громада матиме можливість збільшити кошти на реалізацію проектів за рахунок ДФРР, коштів ЄС (секторальна співпраця), міжнародної технічної допомоги. Що стосується обласного бюджету, то можливості громади у їх отриманні цілком реальні.

       Слід відмітити, що збільшаться можливості участі громади у програмах, що продовжують діяти і фінансуються міжнародними інституціями, в тому числі – Радою Європи, Європейським Союзом, США, окремими країнами ЄС, Швейцарією, Канадою, Ізраїлем, приватними міжнародними фондами, іншими суб`єктами. У зв`язку з тим, що ці інституції надають перевагу співпраці з громадськими організаціями та об’єднаннями, місцева влада буде надавати підтримку, в тому числі і фінансову, тим організаціям, які будуть ініціювати та реалізувати проекти на території громади.

V. ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

       Ефективність впровадження Стратегії розвитку Тетіївської ОТГ значною мірою залежатиме від скоординованості дій, їх послідовності та рівня відповідальності міської ради, її виконкому, представників робочої групи та усіх небайдужих, хто матиме нагоду і бажання взяти участь у досягненні сформульованого бачення майбутнього територіальної громади. При цьому роль ініціатора, координатора впровадження, моніторингу та оцінки бере на себе сама громада – через виборні органи самоврядної влади.

      При створені комітету який візьме на себе  функцію центру управління Стратегією розвитку, застосовуватиметься гендерний підхід та включатимуться представники органу місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості, молоді, журналістів, пенсіонерів, осіб з обмеженими можливостями – так, аби були відображені інтереси різних соціальних груп.

       Комітет відповідає:

- за забезпечення актуальності та реалістичності стратегічних і операційних цілей та за їх досягнення, його засідання проводяться не рідше двох разів на рік, частіше – за потребою;

- за комунікаційні процеси на усіх рівнях міської ради, а також з усіма зацікавленими партнерами. Вся інформація, що стосується реалізації Стратегії, має збиратись і координуватись спільно зі структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради;

- за постійний моніторинг і адаптацію Стратегії до умов, що змінюються.

       Моніторинг Стратегії здійснюється протягом усього періоду її впровадження.

Моніторинг та оцінка здійснюються на основі систематичного збору інформації про стан реалізації запланованих завдань та цілей у ситуації що змінюється.

       Збирання даних та систематичний їх аналіз має на меті оцінити:

− відповідність до часу реалізації;

− ступінь реалізації закладених у документі продуктів та, водночас, досягнутих таким чином результатів;

− запровадження змін до завдань у зв`язку зі змінами соціально-економічних

умов.

        На основі опрацювання звітних матеріалів комітетом готується аналітичний документ – звіт про виконання Стратегії, який має бути обговореним та поданим на сесію міської ради для затвердження.

        Комітет повинен бути уповноваженим координувати підготовку звіту щодо оцінки стратегії, який може вказувати на необхідність внесення змін з врахуванням нових обставин.

           Основний принцип оновлення Стратегії – діяльність відповідно до процесів першої редакції документу, що підготовлена на основі широкої участі мешканців громади. Скажімо, жоден з видів діяльності, що має здійснюватися відповідно до зазначеної редакції, не може бути виключений з наступної.

       Іншим важливим принципом є акцент на аналізі змін і стану реалізації Стратегії розвитку громади, також уміння робити висновки та вносити корективи. Це робить можливим впевненість у встановлених пріоритетах або в добре продуманих рішеннях, що спрямовані на зміни. Крім того, це тягне за собою усунення випадковості проектів.

        В роботі з підготовки Стратегії особлива увага зверталася на усвідомленні того, що щорічне узгодження з соціальними партнерами пріоритетів дозволяє представити пропозиції щодо проектів від усіх бажаючих взяти участь у реалізації Стратегії. Участь соціальних партнерів дозволятиме враховувати під час внесення змін до Стратегії волю, ідеї та інтереси груп, які є представницькими для територіальної спільноти.

       Кількість показників у Стратегії оптимізована – аби не зменшувати можливості управління, але водночас мати можливості для об`єктивного оцінювання. Причому вони спираються на переважно місцеві джерела: дані досліджень, звіти виконкому, інформацію місцевих органів державної влади, територіальних органів центральних органів державної влади (насамперед, казначейської служби, податкової, Пенсійного фонду), звіти суб`єктів господарювання, матеріали в ЗМІ, Інтернет-ресурсах, зокрема – соціальних мережах. За можливості отримана інформація співставлятиметься з даними державної статистики. Це дає можливість порівнювати локальні показники громади із загальнодержавними та міжнародними. Разом із тим Стратегія передбачає появу власної, муніципальної статистики.

       Важливим індикатором є врахування в процесі розробки щорічного бюджету проектів Стратегії, а також формування на основі Стратегії інвестиційних програм та проектів місцевого розвитку, зокрема – планів (програм) соціально-економічного розвитку та галузевих програм. Проекти, включені до Стратегії відповідно до визначених завдань, користуватимуться пріоритетним правом на фінансування за рахунок бюджетних коштів.

       Зміни до Стратегії вноситимуться за результатами моніторингу її впровадження. Моніторинг здійснюватиметься публічно – щорічно його результати оприлюднюватимуться на громадських слуханнях мешканців громади, висвітлюватимуться на офіційному сайті міської ради.

 

       Керуюча справами

       (секретар) ради                                        І.В.Погоріла

 

            УКРАЇНА

         ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                           РІШЕННЯ

 

 «20» грудня  2018 року № 158

м Тетіїв

 

 

Про  проект  місцевого бюджету

Тетіївської міської ради

(об`єднаної громади) на  2019 рік

       Розглянувши Проект    місцевого бюджету Тетіївської міської ради

(об`єднаної громади) на  2019 рік, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет  

 

                                                     В И Р І Ш И В :

 

 

1. Схвалити проект місцевого бюджету Тетіївської міської ради

 

     (об`єднаної громади) на  2019 рік.

 

2. Подати проект  місцевого бюджету Тетіївської міської ради

    (об`єднаної громади) на  2019 рік на розгляд чергової сесії міської ради.

               Міський голова                                             Р.В.Майструк

Начальник юридичного відділу                                                      Н.М.Складена

 

                                                                  Додаток

до рішення виконавчого комітету

       від 23.01.2018 р. № 2       

 

                                                                 ПРОЕКТ 

                              місцевого бюджету Тетіївської міської ради

                                        (об`єднаної громади) на  2019 рік
              

1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 167 562 438 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 163 698 074  гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 3 864 364 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 167 562 438  гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 152 776 505 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 14 785 933 гривень;

повернення кредитів до бюджету ОТГ , згідно з додатком № 4 до цього рішення;

надання кредитів до бюджету ОТГ , згідно з додатком № 4 до цього рішення;

профіцит загального фонду місцевого бюджету у сумі 13 407 343 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету у сумі 13 407 343 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у сумі 1000  грн.

4. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2019 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку  згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду  бюджету ОТГ на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

7. Затвердити в складі видатків бюджету ОТГ кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм  згідно з додатком № 7 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді бюджету ОТГ на 2019 рік:

–  до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України;

–  джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про бюджет ОТГ за результатами річного звіту про виконання міського та сільських бюджетів, що об’єднались  за попередній бюджетний період.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету ОТГ на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-¹ Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду міського та сільських бюджетів, що об’єднались  (крім власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до рішення про бюджет ОТГ за результатами річного звіту про виконання бюджетів за попередній період.

10. Тетіївська міська рада визначає головним розпорядником коштів бюджету Тетіївської міської ради (об’єднаної громади) – юридично зареєстровану особу Фінансове управління Виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Фінансовому управлінню Виконавчого комітету Тетіївської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету ОТГ, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Надати право Фінансовому управлінню Виконавчому комітету Тетіївської міської ради:

– укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України у Тетіївському районі Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів  бюджету ОТГ, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці з нарахування працівників бюджетних установ, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою по загальному та спеціальному фондах бюджету ОТГ за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету ОТГ та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

13. Надати право Фінансовому управлінню Виконавчого комітету Тетіївської міської ради:

–  відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, за погодженням з постійною комісією ради з питань з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської ОТГ та подальшим затвердженням на сесії міської ради;

– відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати Фінансовому управлінню Виконавчому комітету Тетіївської міської ради у міжсесійний період міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини бюджету ОТГ в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та інших бюджетів, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між бюджетам ОТГ, головними розпорядниками коштів бюджету ОТГ, за погодженням з постійною комісією постійною комісією ради з питань з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської ОТГ.

14. Якщо після прийняття рішення про бюджет ОТГ повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається в установленому порядку від одного розпорядника коштів бюджету ОТГ іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, то дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

15. Розпоряднику коштів бюджету ОТГ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електроенергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

16. Головному розпоряднику коштів бюджету ОТГ – Фінансовому управлінню Виконавчому комітету Тетіївської міської ради:

– у тижневий термін забезпечити складання і затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету ОТГ і подати їх до Управління Державної казначейської служби України у Тетіївському районі Київській області;

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпоряднику бюджетних коштів.

17. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

18. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Відповідно до пункту 18 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України починаючи з 2018 року на рівні бюджету ОТГ застосовується програмно-цільовий метод у бюджетному процесі.

20. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Тетіївської ОТГ.

      

              Міський голова                                                                      Р.В.Майструк

 

 

         Начальник юридичного відділу                                             Н.М.Складена

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до  рішення міської ради «Про  бюджет об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради на 2019 рік»

           

Підсумки виконання  бюджету Тетіївської об’єднаної територіальної громади  в 2018 році

Протягом 11 місяців 2018 року до загального фонду місцевого бюджету громади надійшло власних надходжень 77005850  грн., що становить 106,53% від плану, затвердженого на 11 місяців. Перевиконання плану склало 4722700  грн.

Відношення фактичних до запланованих в розписі окремих видів доходів загального фонду бюджету у січні – листопаді 2018 році становлять:

-  податкові надходження виконані на 106,51%;

-  неподаткові надходження виконані на 107,66%;

-  доходи від операції з капіталом виконані на 556,67%.

Надходження дотацій та субвенцій за 11 місяців складають – 75299300 грн., в тому числі:

      - Базова дотація -2311900  грн;

 • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 14885400 грн.;
 • Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 32880300  грн.;
 • Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам–17562300 грн.;
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 250000  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 354400  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 445004  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 786800  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 697400 грн. ;
 • Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 592700  грн.;
 •   інші  субвенції  – 291800  грн..

 

 

Прогноз доходів місцевого бюджету громади на 2019 рік

Формування доходів бюджету  об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради  здійснено на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради на 2019 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2018 рік, прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2019 рік, підвищення мінімальної заробітної плати до 4 173 грн., а також фактичне виконання дохідної частини бюджету за 11 місяців 2018 року.   

 

Основні показники  бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради на 2019 рік

 

Доходи

Обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради прогнозується на рівні 167562438 грн. , у т.ч. обсяг загального фонду – 163698074 грн. , обсяг спеціального фонду – 3864364 грн..

Обсяг податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік в цілому по бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради визначено у розмірі 52041460 грн.,  

Обрахування податку на доходи фізичних осіб проведено відповідно до норм Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України з урахуванням  соціальних пільг, передбачених законодавством, та податкової ставки у розмірі 18%. Враховано підвищення мінімальної заробітної плати до
4 173 грн., підняття в три етапи прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 01.01.2019 року до 1 921 грн., з 01.07.2019 року до 2007 грн., з 01.12.2019 року до 2102 грн..

Відрахування до бюджету громади податку на доходи фізичних осіб визначені від обсягу податку, обрахованого в цілому по громаді, 60%, як і передбачено ст. 64 Бюджетного кодексу. Питома вага податку у  прогнозному обсязі загального фонду бюджету власних надходжень становить 52,2%.

Прогноз обсягу податку на прибуток  підприємств комунальної власності міської ради  обраховано відповідно до положень розділу ІІІ Податкового кодексу України на підставі динаміки надходжень за попередній рік та очікуваного фінансового результату підприємств до оподаткування за 2018 рік. Ставка податку на прибуток зберігається на рівні 18%. Розрахункова сума податку становить 46300  грн., що обрахована на рівні надходжень 2018 року. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень міського бюджету становить 0,05%.

По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів прогнозний обсяг визначений у сумі 2054880 грн.. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень міського бюджету становить 2,1%. По акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів прогнозний обсяг визначений у сумі 1706330 грн. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень міського бюджету  становить 1,7 %. По акцизному податку з ввезених на митну територію  України підакцизних товарів прогнозний обсяг визначений у сумі 4599990 грн. Питома вага податку у прогнозному обсязі загального фонду власних надходжень міського бюджету  становить 4,6 %.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами житлової та нежитлової нерухомості запланований на 2019 рік у сумі 2225460 грн.. Питома вага податку  у  прогнозному обсязі загального фонду міського бюджету становить 2,2%.

Земельний податок та орендна плата за землю заплановано на 2019 рік у сумі 10738370 грн.. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету об`єднаної територіальної громади міської  ради становить 10,8%.

Єдиний податок на 2019 рік запланований у сумі 24999158 грн.. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради становить 25,1 %.

Туристичний збір на 2019 рік запланований  у сумі 1700  грн. з врахуванням фактичних надходжень цих доходів у 2018 році. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради становить 0,002 %.

Транспортний податок на 2019 рік запланований у сумі 83900  грн. з врахуванням фактичних надходжень у 2018 році. Питома вага від прогнозного обсягу власних надходжень загального фонду бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради становить 0,09 %.

         Розрахунок решти доходів загального фонду місцевого бюджету (неподаткові надходження, адміністративні штрафи, плата за надання адміністративних послуг, державне мито, доходи від власності та підприємницької діяльності ), які становлять  1141950  грн., обраховано відповідно  до чинного законодавства з врахуванням фактичних надходжень цих доходів у 2018 році. Питома вага податків у прогнозному обсязі  загального фонду міського бюджету становить  1,1 %.

       По загальному фонду виділено трансфертів на 2019 рік – 63926586  грн., з них:

 • Базова дотація - 1954600  грн;
 • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4991638  грн.;
 • Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 14463100  грн.;
 • Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41211500  грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 582448 грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 245500  грн.;
 •   інші  субвенції (Чорнобильські ліки) – 477800  грн...

 

       Розрахунок екологічного податку проведено з урахуванням ставки податку, які визначені ст. 243, 245, 246 розділу VІІІ Податкового кодексу України, а також ст.69-1 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої до бюджету об’єднаної територіальної громади зараховується 25 % екологічного податку. Прогнозна сума надходжень податку до спеціального фонду місцевого бюджету у 2019 році становить 78500  грн..

        Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту планується на 2019 рік в сумі – 300000  грн..

        Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу планується на 2019 рік в сумі – 1000000  грн..

Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ, які підпорядковані міській раді, визначений на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів у обсязі 2480974  грн..

Загальні підходи до формування видатків

 бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради на 2019 рік

Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України,  бюджет об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради на 2019 рік складено із застосуванням  програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

При формуванні видаткової частини бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2019 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (освітньої та медичної субвенцій), визначені у законі про Державний бюджет України на 2019 рік та власні ресурси бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради.

Обсяг освітньої субвенції спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних установ.

Обсяг медичної субвенції визначено для спрямування на поточні видатки галузі, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

З урахуванням вищезазначеного, загальний обсяг видатків бюджету об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради в бюджеті на 2019 рік складає 167562438 грн.

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2019 рік обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням:

- запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня – 4173 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1921 грн.;

- встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 22%.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням спожитих натуральних показників у 2018 році, діючих тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2019 році за обрахунками МФУ.

Видатки на харчування враховані згідно діючих нормативів пільговим категоріям населення, іншим категоріям населення. Відповідно в цілому видатки на харчування у порівнянні з 2018 роком не змінено.

 

 

 

Видатки в розрізі бюджетних програм бюджету

об`єднаної територіальної громади Тетіївської міської ради.

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (0110150)

 Розрахунками бюджету на 2019 рік на утримання органу місцевого самоврядування у загальному фонді бюджету передбачено
28 883 628 грн.

 Бюджет на 2019 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, видатки на енергоносії та інші поточні видатки.

У  показниках на 2019 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 16 234 280грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 643 748 грн;

- інші видатки – 10 005 600 грн. (придбання канцтоварів, паперу, придбання ПММ, запчастини, сплата послуг зв’язку, Інтернет та періодичні видання, заправка картриджів, відрядження та інші).

 

          Інша діяльність у сфері державного управління (0110180)

Розрахунками бюджету на 2019 рік на реалізацію програм передбачено кошти  в сумі 650 000 грн., а саме:

-міська програма інформаційної політики та зв’язків з громадськістю на 2016-2020 роки – 200 000 грн;

            - міська програма «Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат,здійснення представницьких та інших заходів Тетіївської міської ради на 2019-2020р.»- 250 000 грн.;

           - міська програма «Захисник Вітчизни» на 2016-2020роки – 200 000грн.

 

                   Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

                                                           (0112010)

            Розрахунками бюджету на 2019 рік передбачено передача медичної субвенції на утримання Центральної районної лікарні в сумі 14 463 100грн.

 

               Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (0112111)

           На оплату енергоносіїв та придбання оргтехніки на ЦПМСД у бюджеті на 2019

рік передбачено 1302731 грн.

 

                              Оздоровлення та відпочинок дітей (0113140)

           Розрахунками бюджету на 2019 рік на оздоровлення та відпочинок дітей передбачено 300000 грн.

                    Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

                                              забезпечення (0113242)

           У  показниках на 2019 рік на забезпечення функціонування міської програми соціального захисту жителів Тетіївської територіальної громади «Турбота» на 2016-2020 роки плануються видатки в обсязі 1000000грн. (на матеріальну допомогу, продуктові набори, коробку новонародженого).

 

                   Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування

                                        окремих захворювань (0112146)

           Розрахунками до бюджету на 2019 рік передбачено відшкодування вартості доступних ліків на суму 245500 грн.

 

                  Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (0113050)

           Розрахунками до бюджету на 2019 рік передбачено відшкодування вартості ліків особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 477800 грн.

Забезпечення  діяльності

водопровідно–каналізаційного господарства (0116013)

           У 2019 році на утримання водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок бюджету передбачено 3170000грн. на реалізацію міської програми по поліпшенню водопостачання та водовідведення міста Тетієва на 2015-2020 роки.

 

Організація благоустрою населених пунктів (0116030)

У 2019 році на благоустрій  сіл та міста Тетієва за рахунок бюджету  на  реалізацію  «Програми по розвитку благоустрою та інфраструктури Тетіївської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» на КП «Дібрівка-Обрій» передбачено 5853285, в тому числі:

- проведення вуличного освітлення по селах- 600000грн;

- оплату електроенергії вуличного освітлення сіл ОТГ – 120000грн;

- встановлення бетонної огорожі на кладовищах сіл- 150000грн;

         - придбання контейнерів – 170000грн;

         - встановлення та ремонт зупинок- 90000грн;

         - придбання запчастин, ПММ та інших матеріалів - 3330000грн.;

         - загортання смітників- 300000грн.(села Дібрівка,Горошків,Степове,Скибинці);

         - Громадські бюджети- 1093285грн.

         На КП «Благоустрій» передбачено- 9062365грн.(оплата вуличного освітлення, придбання ламп, ліхтарів вуличного освітлення, придбання солі, посипкового матеріалу, утримання міського полігону, ландшафтний дизайн, придбання фандомата,

відеокамер, динаміків, додаткового обладнання для спецмашини, виконання громадських бюджетів та інше).

               

    Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури (0117442)

         Розрахунками до бюджету на 2019 рік передбачено витрати по КП «Благоустрій» 3000000грн., а саме: на поточний ремонт доріг – 2600000грн.,поточний ремонт автобусної зупинки по вул.Володимирській-50000грн., на кап. ремонт тротуару по вул.

Цвіткова-350000грн.

 

          

 

 

                Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-

                                    комунального господарства (0116017)

         Для реалізації міської Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Тетієва на 2019-2020роки для КП «Благоустрій» передбачено 499000 грн. на

капітальний ремонт покрівлі по вул.Соборній,25, та капітальний ремонт фасаду будинку по вул.Цвіткова,18.

 

                              Здійснення заходів із землеустрою (0117130) 

         Розрахунками до бюджету на 2019 рік передбачено 289000 грн. на виготовлення технічної документації на земельні ділянки та інвентаризацію земель.

 

             Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (0117350)

        На виготовлення проектно-кошторисної документації і виготовлення та коригування генеральних планів старостинських округів у розрахунках до бюджету

на 2019 рік передбачено 1600000 грн.

 

            Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (0117680)

         Розрахунками до бюджету на 2019 рік передбачено 56000 грн. для реалізації міської програми «Співробітництва з організаціями Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування та іншими організаціями» на 2017-2019 роки.

 

         На фінансування територіального центру у розрахунках до бюджету на 2019 рік передбачено 2305900 грн.

        На фінансування діяльності Агенції регіонального розвитку у розрахунках до бюджету на 2019 рік передбачено 700000 грн.

        Для утримання муніципальної варти передбачено 500000 грн.

 

Надання дошкільної освіти (0611010)

Розрахунками бюджету на 2019 рік на утримання дитячих дошкільних закладів освіти у загальному фонді бюджету передбачено 10172619 грн. У 2019 році будуть утримуватися 15 дошкільних закладів, в т. ч. 8 дитячих садків в складі НВО.

У  показниках на 2019 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 7043600 грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1325848грн.;

- медикаменти – 3500 грн.;

- харчування – 1692041 грн.,

- інші видатки – 107630 грн.

 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами  (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (0611020)

 Розрахунками бюджету на 2019 рік на утримання загальноосвітніх шкіл у загальному фонді бюджету передбачено 60538688 грн., (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції – 41211500 грн., яка спрямовується на оплату праці з нарахуваннями на неї педагогічним працівникам ).

 

 Бюджет на 2019 рік забезпечує згідно чинного законодавства видатки на оплату праці, нарахування на неї, медикаменти, харчування, видатки на енергоносії.

У  показниках на 2019 рік враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 52258445 грн.;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5816210 грн.;

- медикаменти – 4000грн.;

- харчування – 2048433 грн., видатки на харчування враховані згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» відповідно до денних норм на одну дитину;

- інші видатки – 411600грн.  (придбання канцтоварів, паперу, сплата послуг зв’язку, Інтернет , сплата за вивіз сміття та інші).

 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 

                       позашкільної роботи з дітьми (0611090)

Розрахунками бюджету на 2019 рік у загальному фонді бюджету передбачено

1096842 грн. на фінансування позашкільної освіти.

            У показниках на 2019 рік враховані видатки на:

            - заробітну плату з нарахуваннями – 906956 грн.;

            - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 181238 грн.;

            - інші видатки – 8648 грн.(придбання канцтоварів, відрядження та ін.).

 

           Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (0611150)

           На фінансування методичного кабінету розрахунками бюджету на 2019 рік у загальному фонді бюджету передбачено 1000590 грн.

           У показниках на 2019 рік враховані видатки на:

            - заробітну плату з нарахуваннями – 572560 грн.;

            - інші видатки- 428030 грн.

          

           Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (0611161)

           Розрахунками бюджету на 2019 рік передбачено 1391154 грн. на утримання бухгалтерії та господарчої групи.

           У показниках на 2019 рік враховані видатки на:

           - заробітну плату з нарахуваннями – 919794 грн.;

           - інші видатки – 471360 грн.

 

                                 Інклюзивно-ресурсний центр (0611161)

На функціонування ІРЦ розрахунками бюджету на 2019 рік передбачено 1903051 грн.,в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 665318 грн. та на капітальний ремонт частини будівлі – 1237733 грн.

 

Інші програми та заходи у сфері освіти (0611162)

 Розрахунками бюджету на 2019 рік у загальному фонді бюджету передбачено 76610грн. на виплату стипендій, допомоги дітям-сиротам та фінансування програми

«Геній вироста з дитини».

 

                  Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (0615030)

          Розрахунками бюджету на 2019 рік передбачено 246815 грн., в тому числі на:

          - заробітну плату з нарахуваннями – 237415 грн.;

          - відрядження – 9400 грн.

       

 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,   селах, об’єднаних територіальних громадах (3710160)

Розрахунками бюджету на 2019 рік на утримання фінансового управління передбачено 1129700грн.

    У  бюджеті на 2019 рік враховані видатки на придбання програмного забезпечення

для розпорядників бюджетних коштів і одержувачів, придбання серверного обладнання, оргтехніки, на виплату заробітної плати, на придбання паперу та канцтоварів, на відрядження та на оплату послуг Укртелекому.

 

 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними,

художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)(1011100)

          У 2019 році на утримання музичної школи передбачено 2117470 грн.

          У бюджеті на 2019 рік враховані видатки :

          - на заробітну плату з нарахуваннями – 1856300 грн.;

          - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 238560 грн.;

          - на інші видатки – 22610 грн.

           

                          Інші заходи та заклади молодіжної політики (1013133)

          У 2019 році на утримання КП «Креатив» передбачено 100000 грн.

                 

Забезпечення діяльності бібліотек (1014030)

У 2019 році на утримання установ передбачено 3861080грн.

У  бюджеті на 2019 рік враховані видатки:

  - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2793200 грн.;

  - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -198480 грн.;

  - інші видатки – 869400 грн. (в т. ч. капітальні видатки - 340000).

 

                      Забезпечення діяльності музеїв і виставок (1014040)

У 2019 році на функціонування музею передбачено 255460 грн.

У  бюджеті на 2019 рік враховані видатки:

          - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 139400 грн.;

          - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 47880 грн.;

          - інші видатки – 68180 грн. (в т. ч. капітальні видатки – 18000 грн. по громадському бюджету).

 

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (1014060)

У 2019 році на утримання установ передбачено 6384180грн..

У  бюджеті на 2019 рік враховані видатки:

          - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 3164600 грн.;

          - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 690100 грн.;

- інші видатки – 2529480 грн.(в тому числі 2087000 грн. на кап. ремонт будинку культури, проектно-кошторисну документацію, заміну вікон та інше).

 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (1014081)

         У 2019 році на утримання бухгалтерії відділу культури Тетіївської міської ради

передбачено 632960 грн.

У  бюджеті на 2019 рік враховані видатки:

               - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 592360 грн.;

-інші видатки – 40600 грн.(придбання паперу, канцелярських товарів, відрядження, податки та збори, та інше).

      Інші  заклади та заходи в галузі культури і мистецтва ( 1014082)

У  показниках на 2019 рік на проведення культурних та святкових заходів  заплановано видатки в обсязі 220000грн.

   Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (1015041)

У 2019 році на утримання стадіону «Колос» передбачено 1351600 грн.

У  бюджеті на 2019 рік враховані видатки:

          - на заробітну плату з нарахуваннями на неї – 212300 грн.;

          - оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 69800 грн.;

- інші видатки – 1069500 грн.(в тому числі 885000 грн. на кап. ремонт стадіону

та  проектно-кошторисну документацію).

 

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (0115032)

 Розрахунками бюджету на 2019 рік на фінансування ДЮСШ «Колосок» передбачено 469300грн.

В місцевому бюджеті враховані видатки на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 348700 грн.;

- інші видатки – 120600 грн.(придбання лиж, лижних палиць, байдарок, весел, ботінок, кріплень).

 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад)      всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (1015053)

Розрахунками бюджету на 2019 рік на фінансування ТРО ВФСТ «Колос» передбачено 125410грн.

 

 Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної

                                та спортивної роботи(1015051)

Розрахунками бюджету на 2019 рік на фінансування ТТРО ВФСТ «Колос» передбачено 24600грн.

 

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (1015062)

Розрахунками бюджету на 2019 рік на перевезення учасників спортивних олімпіад і змагань передбачено 106000грн.

 

Начальник фінансового управління                                        Є.В.Ліщук

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                        РІШЕННЯ

 

 «20» грудня  2018 року  №  159

м Тетіїв

 

Про розгляд Програм на 2019 -2020 роки

 

       Розглянувши проект Програм на 2019 -2020 роки , враховуючи пропозиції та зауваження членів  виконкому, керуючись п. а  пп.1 ст. 27 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні," виконавчий комітет міської ради

 

                                   В И Р ІШ И В:

 

   1. Схвалити проекти  Програм на 2019 - 2020 роки (додаються):

 

        1.1. По забезпеченню культурного розвитку Тетіївської ОТГ

               на 2019-2022 роки

 

        1.2Відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових

               дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток

               Тетіївської ОТГ на 2019-2020 роки

 

        1.3. «Громадський бюджет Тетіївської ОТГ на 2019 рік»

 

1.4. Фінансової підтримки комунальних підприємств Тетіївської ОТГ

        на 2019-2020 роки

 

1.5. По розвитку благоустрою  та інфраструктури Тетіївської об’єднаної  

       територіальної громади  на 2019 р.

 

1.6.  Про затвердження Програми відшкодування частини суми кредиту,

        залученого фізичними  особами,  власниками квартир в                   

        багатоквартирних будинках на перехід на індивідуальне опалення

        шляхом придбання енергоефективних котлів та комплексу робіт по 

        встановленню енергоефективних котлів на 2019-2020 роки

 

 

1.7. Розвитку освіти Тетіївської  об’єднаної  територіальної 

       громади на 2018-2020 роки

 

1.8. Надання одноразової  допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим

              батьківського піклування міста Тетієва та старостинських округів, 

              яким у 2018 році виповнюється 18 років

 

1.9. Поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей 

         позбавлених батьківського піклування на 2019-2023 роки.

 

1.10. Впровадження добровільного медичного страхування працівників 

         бюджетної сфери  міста Тетієва  та старостинських округів на

         2018-2019 роки.

 

   2. Подати  проекти Програм  на розгляд та затвердження  сесії Тетіївської 

       міської ради сьомого скликання   ( додається). 

 

               Міський голова                                             Р.В.Майструк

Начальник юридичного відділу                                                      Н.М.Складена

 

                                                                           Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

 від 20.12.2018 р. № 159  

 

ПРОГРАМА

по забезпеченню культурного розвитку

Тетіївської ОТГ на 2019-2022 роки

Зміст

І. Паспорт Програми

ІІ. Загальна частина

ІІІ. Мета Програми

IV. Основні завдання Програми

V. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми Програми

VI. Очікувані результати виконання Програми

VII. Фінансування Програми

VIІI. Координація та контроль за виконанням Програми

 Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми 

І. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ культури, релігії, молоді та спорту Виконавчого комітету Тетіївської міської ради  

2.

Розробник програми

Відділ культури, релігії, молоді та спорту Виконавчого комітету Тетіївської міської ради  

3.

Відповідальний виконавець програми

Відділ культури, релігії, молоді та спорту Виконавчого комітету Тетіївської міської ради  

4

Учасники програми

Відділ культури, релігії, молоді та спорту Виконавчого комітету Тетіївської міської ради , Тетіївська міська рада, заклади культури Тетіївської ОТГ

5.

Термін реалізації програми

2019-2022 роки

 

ІІ. Загальна частина

Програма по забезпеченню культурного розвитку Тетіївської ОТГ на 2019 - 2022 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення розвитку культури та мистецтва в ОТГ.

 1. У цій Програмі враховані завдання, визначені законами України "Про культуру", Стратегією розвитку Тетіївської ОТГ, іншими законами України, указами Президента України та урядовими документами, а також рекомендаціями постійної комісії Тетіївської міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,  культури, молоді і спорту.

Програма передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу  в ОТГ, розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого  формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

 

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення організаційних та економічних умов для подальшого розвитку культосвітньої сфери ОТГ.

 

ІV.Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- вдосконалення реалізації державної політики в сфері культури, поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті ОТГ;

- створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;

- відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій ОТГ;

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань ОТГ, проведення та участь в різноманітних культурних проектах, фестивалях і конкурсах, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів, відродження, збереження та розвиток народних та художніх промислів;

- організація дозвілля громади Тетіївської ОТГ;

- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

- проведення заходів які б сприяли гармонійному розвитку як окремої людини, так і суспільства в цілому;

- організація, проведення та участь у різноманітних міських, районних, регіональних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках, всіх мистецьких заходах;

- збільшення обсягів видатків на розвиток культури.

V. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми Програми.

Для досягнення мети Програми необхідно вжити заходів щодо:

 • Надання можливості жителям ОТГ колективно відзначати державні та міські свята та свята в старостинських округах;
 • Забезпечення вільного доступу всіх верств населення Тетіївської ОТГ до всіх культурних надбань громади;
 • Сприяння розвитку творчих здібностей населення, виявлення талановитої особистості, росту активності громадян у підвищенні культурного іміджу Тетіївської ОТГ;
 • Формування високомистецького культурного середовища ОТГ;
 • Підтримка діяльності закладів культури, митців, громадських організацій, творчих спілок;
 • Розвиток різних напрямків аматорської творчості;
 • Сприяння розвитку нових яскравих форм культурної діяльності з інноваційним підходом та збереженням досягнень розвитку рівня культури та художній самодіяльності;
 • Забезпечення гарантій свободи творчості, доступ до культурних надбань.

 

VI. Очікуванні результати виконання Програми

Реалізація Програми сприяє:

- Підвищенню ролі культури та духовності у суспільному життя громади;

 • Підвищення рівня культурного обслуговування населення, забезпечення доступу населення до культурних надбань громади;
 • Розширення культурно – дозвілевих послуг в ОТГ;

- Рокращенню матеріально-технічної бази закладів культури;

- Здійснення значного обсягу робіт в проведенні капітальних ремонтів закладів культури;

 - Забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери.

VII. Фінансування Програми

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

VIII. Координація та контроль за виконанням Програми

        Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Відділ культури, релігії, молоді та спорту Виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

         Заходи Програми затверджуються щорічно розпорядженням міського голови до 20 грудня поточного року.

 

                    Керуюча справами

                   (секретар) виконкому                                     І.Погоріла

                                                 Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

 від 20.12.2018 р. № 159  

 

 

ПРОГРАМА

 відзначення державних

та професійних свят, ювілейних

та святкових дат, відзначення осіб,

які зробили вагомий внесок у розвиток

Тетіївської ОТГ на 2019-2020 роки

 

                                                          1.ПАСПОРТ

 

відзначення державних та професійних свят,

ювілейних та святкових дат, відзначення осіб,

 які зробили вагомий внесок у розвиток

Тетіївської ОТГ на 2019-2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Тетіївська міська рада

2.

Назва розпорядчого документа при розробленні Програми

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України  від 14.09.2010  N 1026

3.

Розробник  Програми

Загальний відділ виконавчого апарату Тетіївської  міської ради

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальні виконавці Програми

Фінансове управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради

Відділ обліку і звітності виконавчого комітету Тетіївської  міської ради

Загальний відділ виконавчого комітету Тетіївської  міської ради

Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності

6.

Учасники Програми

Фінансове управління виконавчого комітету Тетіївської міської ради

Відділ обліку і звітності виконавчого комітету Тетіївської  міської ради

Загальний відділ виконавчого комітету Тетіївської  міської ради

Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності

7.

Термін реалізації Програми

2018-2020 рік

8.

Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський   бюджет

 2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

 

ВК Тетіївської міської ради відповідно до встановленого порядку бере участь у відзначенні свят, подій державного, обласного, районного значення.

 В Тетіївській громаді здійснюються заходи, пов'язані із заохоченням, відзначенням та стимулюванням жителів Тетіївської територіальної громади, колективів, підприємств та організацій, громадських організацій, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій,  меценатській, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед Тетіївщиною та Україною, виконанням представницьких функцій відповідних міських  структур тощо.

Це потребує систематизації таких заходів та виділення бюджетних асигнувань з міського бюджету відповідному розпорядникові на виконання заходів  Програми відзначення  заходів з відзначення державних та професійних свят,

ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Тетіївської ОТГ (далі - Програма).

Дана Програма розроблена відповідно до  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України,  Указів Президента України щодо відзначення загальнодержавних та професійних свят.

 

3. Мета програми

Метою Програми є:

 • забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам’яті та інших заходів;
 • суспільне визнання  особистого внеску жителів Тетіївської територіальної громади, колективів, підприємств та організацій, громадянських організацій у створення матеріальної та духовної культури міської  громади;
 • організація, проведення та інформаційний супровід представницьких заходів Тетіївської  міської ради  в громаді, районі, області, Україні та за її межами;
 • створення відповідного іміджу при налагодженні ділових та культурних зв'язків, популяризації потенціалу Тетіївської територіальної громади;
 • зміцнення авторитету органів місцевого самоврядування та органів державної влади.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- вшанування пам’яті видатних осіб, відзначення  пам’ятних дат, ювілеїв та професійних свят;

- проведення тематичних семінарів щодо покращення взаємодії органів місцевого самоврядування,  державного управління  та територіальної  громади  у вирішенні питань соціального, економічного та культурного розвитку території та покращення законодавчої бази;

- участь міської ради в діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування;

- відзначення та нагородження громадян чи колективів за досягнуті результати;

- здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного транскордонного та міжнародного співробітництва, вирішення питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування;

- здійснення депутатських повноважень та проведення видатків, пов’язаних із  діяльністю міської ради;

- необхідні умови для участі представництва керівництва та депутатів міської ради в заходах загальнодержавного і місцевого значення, суспільно-політичних подіях.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяги фінансових ресурсів міського бюджету та напрями їх використання визначаються в залежності від їх потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.

          Строк  реалізації програми  до 31 грудня 2020 року.

 

5.Напрями діяльності та заходи Програми

1. Організація проведення на території Тетіївської міської ради заходів загальнодержавного, обласного, районного та міського, пов’язаних із відзначенням:

- державних свят;

- пам’ятних дат (в тому числі святкування дат, пов’язаних з    утворенням територіальної громади, міста, тощо);

 - ювілеїв;

 - річниць;

 - професійних свят.

Здійснення робочих поїздок, візитів, а також прийом:

- народних депутатів України;

- керівництва обласної ради та обласної державної адміністрації;

- іноземних делегацій.

2. Пропагування історичних досягнень Тетіївщини та соціально- економічного розвитку громади, а саме :

 - культурних традицій;

 - історичної спадщини;

 - краєзнавства;

 - наукового та соціального-економічного потенціалу;

 - роботи органів місцевого самоврядування та діяльності територіальної громади.

3. Сприяння:

3.1. у поширенні:

 - позитивного досвіду, інформації про роботу міської ради та її виконавчого комітету, органів самоорганізації населення, громадських формувань, підтримки діяльності комунальних підприємств та установ;

 - друкованої та іншої продукції з символікою територіальної громади.

3.2. в організації та проведенні:

 - конкурсів на здобуття звання у сфері економічного, соціального та культурного розвитку кращого населеного пункту(будинку) територіальної громади, кращого підприємства, установи, організації та колективу;

 -  виставок – продажу за участю товаровиробників Тетіївської територіальної громади;

3.3. вступі, членстві та діяльності міської ради в громадських організаціях, асоціаціях, конгресах та інших добровільних об’єднаннях органів  місцевого самоврядування.

3.4. підтримці дитячого, шкільного та молодіжного самоврядування, обдарованої молоді.

4. Запровадження :

- премій, Почесних грамот міської ради,  Подяки міського голови, нагрудного знака «Почесного громадянина», «За заслуги перед містом», Книги пошани та інше.

5. Забезпечення участі міської ради в діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування.

6. Забезпечення відзначення депутатів міської ради в зв’язку з ювілейними та пам’ятними датами  (придбання квітів, цінних подарунків та інше).

7. Видатки на привітання видатних осіб, керівників установ та організацій з нагоди пам’ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання квітів, цінних подарунків та інше).

8. Вшанування пам’яті видатних осіб, депутатів місцевих рад, в т. ч. колишніх, керівників міських,  районних та обласних установ та організацій в т. ч. колишніх (придбання ритуальних вінків, квітів та інше).

9. Проведення урочистих заходів з нагоди   Дня місцевого самоврядування, Дня міста, Днів села.

10. Представницькі витрати, пов’язані з прийомом і обслуговуванням іноземних представників і делегацій, партнерів, представників підприємств, установ, організацій інших районів та областей із метою здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного міжнародного, транскордонного співробітництва та вирішення питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування:

- заходи культурної програми;

- придбання сувенірної продукції для представників іноземних делегацій;

- буфетне обслуговування під час переговорів;

- інші випадки.

Для оформлення представницьких видатків потрібні документи:

- наказ або розпорядження про проведення офіційного прийому делегації;

- наказ або розпорядження про склад делегації  та визначення кола осіб,    причетних до прийому делегації та інших представників;

 • програма проведення  офіційного прийому делегації.

11. Проводити відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Тетіївської ОТГ згідно календарного плану, затвердженого розпорядженням міського голови на кожний рік.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання  Програми

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми  здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у даній Програмі.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

 

             Керуюча справами

             ( секретар) виконкому                                         І.В.Погоріла

 

                                             Додаток № 3

до рішення виконавчого комітету

 від 20.12.2018 р. № 159  

 

                                             ПРОГРАМА

«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ТЕТІЇВСЬКОЇ ОТГ

НА 2019 рік»

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Міська програма «Громадський бюджет Тетіївської ОТГ на 2018 рік» (далі - Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Тетіївської міської ради та жителів Тетіївської громади щодо реалізації проектів поданих останніми за рахунок коштів міського бюджету.

 Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для  задоволення потреб мешканців Тетіївської ОТГ.

 

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 Основними завданнями програми є:

 - створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів Тетіївської міської ради та жителів Тетіївської ОТГ в бюджетному процесі;

- залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;

- формування довіри громадян до місцевої влади;

- підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;

- підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям Тетіївської ОТГ можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику громади; 

- вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів Тетіївської громади.

 

ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету (загальний та спеціальний фонди) за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, визначених в рішенні міської ради про міський бюджет на відповідний бюджетний період. Фінансування заходів може здійснюватися і за рахунок інших джерел, якщо це не суперечить чинному законодавству.

 

Керуюча справами

(секретар) виконкому                                    І.В.Погоріла

 

                                                                    ДОДАТОК

                                                         до Програми «Громадський бюджет

                                                       Тетіївської ОТГ на 2019 рік»

 

 

                                     ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Реалізація проектів-переможців.

Проекти, які перемогли за підсумками голосування в поточному році, фінансуються в рамках громадського бюджету Тетіївської ОТГ після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік. 

 

№ п/п

Напрями використання коштів

Виконавець

Обсяг коштів, 

тис. грн.

2019 р.

Реалізація Проектів-переможців Громадського бюджету м. Тетіїв

1

Облаштування дитячого майданчика громадської вбиральні біля храму "Різдва Христового" на Слободі

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

2

Капітальний ремонт пішохідної доріжки вул. Вишнева – вул. Шевченка «Крок вперед»

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

3

Упорядкування прибудинкової території по вул. Коцюбинського 1 та Соборна 68

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

4

Осучаснення приміщення Тетіївського районного народного історико – краєзнавчого музею

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

5

Благоустрій зони відпочинку біля водосховища «Порхун» на р. Роська

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

6

Встановлення інформаційних стендів поряд із історичними та туристичними місцями у м. Тетієві

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

7

Вуличний годинник в міському парку

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

8

Облаштування зони відпочинку на правому березі р. Роськи та очищення «Арехтового джерела»

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

45

 Всього:

745

 

№ п/п

Напрями використання коштів

Виконавець

Обсяг коштів, 

тис. грн.

2019 р.

Реалізація Проектів-переможців Громадського бюджету старостинські округи

1

Освітлення вулиць в селі Бурківці: вул. Зацерква, вул. Старинці, вул. Надворського, вул. Козуба, пров. Драмарецького (с. Бурківці)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

2

Відновлення вуличного освітлення по вулицях Цвіткова й Вишнева (с. Голодьки)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

3

Ремонт будинку культури (с. Горошків)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

4

Облаштування спортивним обладнанням стадіону (с. Дзвеняче)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

5

Дитячий майданчик – місце щасливого дитинства (с. Дібрівка)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

6

Вуличне освітлення на сонячних батареях по вул. Центральній (с. Михайлівка)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

7

Облаштування дитячого майданчика «Відпочиваємо разом» (с. Ненадиха)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

8

Відновлення вуличного освітлення по вулиці Перемоги (с. Росішки)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

9

Парк сімейного відпочинку (с. Скибинці)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

10

Облаштування дитячого майданчику вуличними тренажерами (с. Стадниця)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

11

Здорова дитина – здорова країна (с. Степове)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

12

Ремонт будівлі і благоустрій території ФАПу (с. Тайниця)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

13

Літній танцювальний майданчик (с. Черепин)

Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

100

 Всього:

1 300

 

 

Керуюча справами

      (секретар) виконкому                                    І.В.Погоріла

                                                 Додаток № 4

до рішення виконавчого комітету

                                                        від 20.12.2018 р. № 159  

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунальних підприємств

міста Тетієва на 2019-2020 роки

 

                                     1. Загальні положення.

 

          Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств

та здійснення внесків  на 2019-2020 роки (надалі Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги»,  Постановою Кабінетів Міністрів України від 05.05.1997 р. № 409 «Про забезпечення надійності й безпечності експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж».

         В місті діють  комунальні підприємства,які надають житлово-комунальні послуги – ВУ ВКГ «Тетіївводоканал», КП «Благоустрій», КП «Тетіївський міський ринок», КП «Креатив», КП «БТІ».  Діючі тарифи на комунальні послуги не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, не скорочують розміри заборгованості населення за надані послуги, скорочуються обсяги послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами, зростає відсоток втрат тепла і питної води.

        Все це призвело до того, що комунальним підприємствам не вистачає обігових коштів на придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів. Потребує оновлення матеріальна база підприємств за рахунок капітальних вкладень.

       Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай негативно вплине на соціальний стан громади міста, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходяться комунальні підприємства та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, функціональних призначень, виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки з міського бюджету комунальним підприємствам для забезпечення виконання вищезазначених заходів.

 

                                            2. Мета Програми.

 

        Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста відповідно до  їх функціональних призначень, виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж шляхом фінансової підтримки господарських суб’єктів які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Тетієва.

 

               3. Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми.

 

            Надання фінансової підтримки комунальних підприємств буде здійснюватись на поточні видатки підприємств за рахунок  загального фонду міського бюджету При цьому підприємство  отримує кошти на рахунок, відкритий в банку та використовує їх відповідно до  рішення про виділення бюджетних коштів за їх цільовим призначенням.

 

                        4. Основні завдання Програми.

 

4.1.Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде

      надаватися фінансова допомога:

      -     придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки житлового  

            фонду комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період;

      -     придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності

            експлуатації інженерних мереж (водопроводів, доріг та тротуарів,

            тощо);

      -     забезпечення освітлення вулиць міста;

      -     погашення заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуванням

             працівникам;

      -     погашення заборгованості по податках;

      -     проведення технічної інвентаризації комунального майна;

      -     повірка по будинкових приладів обліку;

      -     придбання малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу, 

            тощо;

      -     подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

      -    виконання зобов’язань по  заробітній платі;

      -    оплата податків та зборів, оплата за спожиті енергоносії.

 

                  5.  Організація реалізації Програми та

                     здійснення контролю за її виконанням

 

5.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Тетіївської 

       міської ради у партнерстві з комунальними підприємствами. У випадку 

       необхідності корегування даної Програми відповідні зміни до неї

       вносяться рішенням міської ради.

5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює

       відповідний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням

       коштів – виконавчий комітет міської ради та постійні депутатські комісії.

 

                      6. Фінансова забезпеченість Програми

 

       Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням про міський бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до міського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету.

       Розпорядником коштів на виконання Програми є виконавчий комітет Тетіївської міської ради.

 

 

                   7. Очікувані результати виконання Програми

 

       Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

 

-  стабільну роботу комунальних підприємств відповідно до  їх

   функціональних призначень щодо надання послуг мешканцям міста

   відповідно до економічно обґрунтованих тарифів;

-  збільшення обсягів  виробництва та надання послуг за рахунок зміцнення

   матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки;

-  зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого

   обладнання;

-  покращення якості послуг.

             

             Керуюча справами

             ( секретар) виконкому                                         І.В.Погоріла

                                                                                            

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь