Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 14.04.2022

Дата: 03.06.2022 14:26
Кількість переглядів: 26

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

14 квітня 2022 року                                                                             №  57

 

Про організацію надання соціальних

послуг та визначення потреб у соціальних

послугах  в Тетіївській міській

територіальній громаді

 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Тетіївської міської ради Погорілої І.В. про організацію надання соціальних послуг та визначення потреб у соціальних послугах  в Тетіївській міській територіальній громаді з метою реалізації положень щодо забезпечення надання соціальних послуг територіальними громадами відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 « Про організацію надання соціальних послуг», №449 «Про затвердження Порядку  проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», а також положень Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України №28 від 20.01.2014р., керуючись статтею 34, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   задля якісної організації надання соціальних послуг в Тетіївській міській територіальній громаді, виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 1. Інформацію начальника відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Тетіївської міської ради Погорілої І.В. про організацію надання соціальних послуг та визначення потреб у соціальних послугах  в Тетіївській міській територіальній громаді взяти до уваги.
 2. Відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Тетіївської міської ради (начальник відділу Погоріла І.В.):

2.1. Продовжувати роботу  щодо визначення потреб населення територіальної громади в отриманні соціальних послуг. (постійно)

2.2. Проводити моніторинг надання та оцінки якості соціальних послуг КП   «Соціальний центр» та КУ «Тетіївський центр соціальних  служб» (щорічно до 01.06.)

2.3. Вивчити питання щодо можливостей надання соціальних послуг:

       - денного догляду дітей з інвалідністю;

       - послуги супроводу під час інклюзивного навчання.

2.4. Посили інформаційно - роз’яснювальну  роботу серед населення громади щодо соціальних послуг які надаються в громаді.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань Дячук Н.А.

 

 

Перший заступник міського голови                                                  Василь КИЗИМИШИН

                                                                                                                                           

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

14 квітня 2022 року                                                                           № 59

 

Про затвердження Положення

про службу у справах дітей та сім’ї

виконавчого комітету Тетіївської

міської ради у новій редакції

 

       Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26, пункту 6 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», відповідно до абзацу 9 пункту 3 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, наказу Міністерства соціальної політики України від 16.09.2021 № 518 «Про затвердження примірних положень про службу у справах дітей», виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                                               В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити Положення про Службу у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради в новій редакції (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань Надію ДЯЧУК.

 

            Перший заступник міського голови                                           Василь КИЗИМИШИН

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Тетіївської міської ради 

14.04.2022 р.  №   59

ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей
та сім’ї

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

 

І. Загальні положення

1. Служба у справах дітей та сім’ї є структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – служба) утворюється виконавчим комітетом Тетіївської міської ради та є підзвітною, підконтрольною та підпорядкованою виконавчому комітету Тетіївської міської ради та міському голові.

2. Служба має права юридичної особи, в межах, визначених законодавством України, приймає самостійні рішення, які оформляються актами та наказами за підписом керівника Служби, має печатку зі своїм найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації, рішеннями Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Тетіївського міського голови, іншими нормативними актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

ІІ. Основні завдання та повноваження служби

4. Основними завданнями та повноваженнями служби є:

1) реалізація на території Тетіївської міської територіальної громади державної політики з питань захисту прав дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей у територіальній громаді, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку;

2) розроблення і проведення самостійно або разом з виконавчими органами міської ради, відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими об’єднаннями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

         3) організація і проведення разом з виконавчими органами міської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

4) координація діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Тетіївської міської територіальної громади, у розв’язанні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, надання їм у межах компетенції практичної, методичної та консультаційної допомоги в цій сфері;

5) розроблення та подання пропозицій до проєктів місцевих, обласних програм, планів і прогнозів щодо соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, у тому числі в частині бюджетних асигнувань на виконання відповідних програм і проведення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

6) ведення державної статистики щодо дітей; організація та проведення разом з виконавчими органами міської ради, науковими установами досліджень у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів про причини та умови вчинення дітьми правопорушень; вивчення і поширення міжнародного досвіду з питань соціального захисту дітей, дотримання їхніх прав та інтересів; підготовка та подання в установленому порядку статистичної звітності;

7) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що належать до компетенції служби, зокрема, через засоби масової інформації;

8) надання організаційної і методичної допомоги притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, центрам соціальної підтримки дітей та сімей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячим містечкам), в яких отримують соціальні послуги діти, які походять з територіальної громади, здійснення в межах компетенції безпосереднього контролю за діяльністю таких закладів;

9) вжиття заходів із виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування; у разі необхідності забезпечення їх тимчасового влаштування, надання необхідної допомоги з урахуванням їхніх потреб;

10) забезпечення безпеки дітей, стосовно яких надійшла інформація про жорстоке поводження з ними або загрозу їхньому життю чи здоров’ю, шляхом:

- невідкладного проведення оцінки рівня безпеки дитини спільно з уповноваженим підрозділом територіального органу Національної поліції, який діє у межах своїх повноважень, фахівцем із соціальної роботи, представником закладу охорони здоров’я, у разі необхідності із залученням інших фахівців;

- вжиття в разі необхідності заходів щодо організації надання дитині необхідної медичної допомоги, її тимчасового влаштування;

- підготовка клопотання до органу опіки та піклування про невідкладне відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, у разі підтвердження факту загрози її життю та здоров’ю;

11) підготовка за участю виконавчих органів міської ради документів для звернення органу опіки та піклування до суду про позбавлення, відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав;

12) підготовка документів та проєктів рішень органу опіки та піклування для реєстрації народження підкинутих, знайдених дітей, дітей, покинутих у пологових будинках, інших закладах охорони здоров’я, дітей, мати яких померла чи місце проживання матері яких встановити неможливо, подання таких документів та рішень органам реєстрації актів цивільного стану;

13) підготовка висновків про доцільність (недоцільність) повернення дитини, щодо якої було прийняте рішення про тимчасове влаштування, до батьків або інших законних представників;

14) збір документів, необхідних для надання дитині статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, підготовка проєктів відповідних рішень органу опіки та піклування;

15) вжиття заходів щодо повернення в Україну дітей, позбавлених батьківського піклування, які є громадянами України та походять із Тетіївської міської територіальної громади;

16) ведення обліків дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, включаючи дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, які залишились без батьківського піклування, включаючи дітей, розлучених із сім’єю, дітей, які є іноземцями або особами без громадянства та виявили бажання особисто чи через інших осіб набути статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту (далі – діти, розлучені із сім’єю), дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, які можуть бути усиновлені; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій; усиновлених дітей, за умовами проживання та виховання яких здійснюється нагляд; потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; кандидатів в усиновлювачі; нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

17) участь у межах компетенції у судовому розгляді за участю неповнолітнього обвинуваченого з метою забезпечення прав та найкращих інтересів дітей;

18) забезпечення в межах компетенції ведення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

19) вжиття вичерпних заходів для влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України із дотриманням пріоритету сімейного виховання (усиновлення, опіка, піклування, влаштування у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу), у тому числі:

підготовка та видання висновків про можливість бути усиновлювачами особам, які бажають усиновити  дитину;

підготовка проєктів рішень органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, влаштування їх до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

20) здійснення у межах компетенції контролю за дотриманням законодавства з питань соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень, у тому числі щодо умов утримання і виховання:

дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, у тому числі до спеціальних виховних установ;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у сім’ях патронатних вихователів;

21) підготовка висновків та звітів про стан виховання, утримання і розвитку дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, усиновлених дітей;

22) розгляд звернень власників підприємств, установ або організацій усіх форм власності щодо звільнення працівників віком до 18 років та надання відповідних письмових дозволів;

23) проведення передбачених законодавством заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству стосовно дітей та за участю дітей, у тому числі:

- розроблення та проведення заходів щодо захисту прав і законних інтересів дітей, які постраждали від домашнього насильства, та дітей, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

 • прийом та розгляд заяв і повідомлень про домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, у тому числі повідомлень, що надійшли до кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;
 • інформування дітей, які постраждали від домашнього насильства, їхніх батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дітей, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі, їхніх батьків, інших законних представників про права дітей, заходи, у яких вони можуть узяти участь, та послуги, якими вони можуть скористатися;
 • проведення з батьками, іншими законними представниками дітей профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням у разі необхідності інших суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю в межах їхньої компетенції;
 • порушення перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питань про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб за невиконання або неналежного виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;
 • взаємодія з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відповідно до статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

24) забезпечення соціального захисту дітей, які постраждали від торгівлі людьми, у тому числі інформування про таких дітей територіального органу Національної поліції, структурного підрозділу місцевої державної адміністрації, відповідального за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, для проведення відповідних заходів згідно із законодавством;

25) забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема:

- ведення обліку нерухомого майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- складання опису майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, за місцем знаходження такого майна;

- підготовка проєктів рішень органу опіки та піклування за місцем знаходження майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, про встановлення опіки над майном; призначення особи, яка буде представляти інтереси дітей вказаної категорії на час здійснення права на спадкування; укладення договору оренди житла, яке належить дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, на праві власності; погодження зняття з реєстрації дітей зазначеної категорії;

- вжиття заходів щодо передання житла, яке належить на праві користування дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, у власність дитини;

- подання органу опіки та піклування необхідних документів для взяття дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, після досягнення нею 16-річного віку на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і на соціальний квартирний облік у разі наявності правових підстав для цього;

- забезпечення контролю за виконанням рішень міської, районної у місті ради та її виконавчих органів щодо захисту житлових та майнових прав дітей;

26) забезпечення захисту прав дітей при вчиненні правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким вони мають, шляхом:

- надання консультацій фізичним особам з питань підготовки необхідних документів щодо вчинення відповідних правочинів;

- перевірка документів, поданих на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини, з’ясування наявності / відсутності обставин, що можуть бути підставою для відмови у наданні дозволу на вчинення таких правочинів;

- підготовка проєктів рішень органів опіки та піклування про надання (відмову в наданні) дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина;

- подання міському голові клопотання про необхідність звернення до суду з метою захисту майнових та житлових прав дитини, якщо батьки, опікуни / піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі не виконують рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

- підготовка для подання до суду письмових висновків органу опіки та піклування щодо виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання такою, що втратила право користування житловим приміщенням, управління батьками майном дитини;

27) збір матеріалів, підготовка письмових висновків органів опіки та піклування для подання до суду або проєктів рішень органу опіки та піклування щодо розв’язання спорів між батьками стосовно прізвища, імені, місця проживання дитини, участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї;

28) підготовка висновків та проєктів рішень органу опіки та піклування про підтвердження місця проживання дітей для їх тимчасового виїзду за межі України;

29) підготовка для подання до суду висновків органу опіки та піклування щодо позбавлення та поновлення батьківських прав; побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав; відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду; про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним; з інших питань, що стосуються прав дитини, які вирішуються із залученням або за ініціативою виконавчого комітету Тетіївської міської ради як органу опіки та піклування;

30) складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частин п’ятої, шостої статті 184 (невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини) та статті 18850 (невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

31) розгляд питань, пов’язаних із доцільністю відрахування неповнолітніх здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти першого року навчання, здобувачів фахової передвищої та вищої освіти першого року навчання (далі – здобувач освіти), що передбачає:

-отримання від закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти повідомлення, у тому числі в електронній формі та за допомогою телефонного зв’язку, про заплановане відрахування неповнолітнього здобувача освіти із зазначенням підстав для такого відрахування за один місяць до прийняття відповідного рішення;

-вивчення у взаємодії із законними представниками неповнолітнього здобувача освіти (протягом 10 робочих днів з дня отримання такого повідомлення) підстав запланованого відрахування на предмет їх відповідності законодавству у сфері захисту прав дітей; встановлення причин відрахування, визначення доцільності та можливості їх усунення;

-у разі встановлення факту невідповідності підстав запланованого відрахування неповнолітнього здобувача освіти законодавству у сфері захисту прав дітей подання закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти аргументованого заперечення щодо такого відрахування;

32) сприяння в межах компетенції поверненню дітей-іноземців, виявлених на території Тетіївської міської територіальної громади, до місць їхнього постійного проживання та забезпечення їх соціального захисту до моменту повернення;

33) представництво від імені органу опіки та піклування інтересів дітей, розлучених із сім’єю, виявлених на території Тетіївської міської територіальної громади;

34) здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

35) забезпечення організації діяльності Комісії з питань захисту прав дитини;

36) розгляд в установленому порядку звернень громадян, зокрема звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, іншими законними представниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

37) здійснення видачі, продовження терміну дії посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім’ї;

38) опрацювання документів щодо присвоєння почесного звання України «Мати героїня»;

39) здійснення заходів щодо оздоровлення та відпочинку дітей, в тому числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

40) виконання інших функцій, покладених на службу відповідно до законодавства.

 

ІІІ. Права служби

5. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами, фізичними особами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих службою рішень;

3) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до компетенції служби; від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання визначених для неї завдань;

4) звертатися щодо фактів порушення прав та інтересів дітей до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в разі виявлення таких фактів;

5) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, стан виховної роботи з дітьми у закладах освіти за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників віком до 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

6) представляти в разі необхідності інтереси дітей у судах, у їх взаємодії з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їхніх прав та інтересів;

7) запрошувати для бесіди батьків, інших законних представників дітей, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів щодо усунення причин;

8) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою, Нацсоцслужбою;

9) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

10) укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з науковими установами, громадськими об’єднаннями і благодійними організаціями з питань, які належать до компетенції служби;

11) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції служби;

12) проводити особистий прийом дітей, а також їхніх батьків, інших законних представників, розглядати їхні звернення з питань, що належать до компетенції служби;

13) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту дітей;

14) відвідувати дітей, які перебувають в службі на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів щодо соціального захисту дітей;

15) проводити інспекційні відвідування одержувачів аліментів із метою контролю за цільовим витрачанням аліментів.

 

 

ІV. Організація роботи служби

6. Служба під час виконання визначених для неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, службами у справах дітей районної та обласної державних адміністрацій, депутатами міської, районної у місті ради, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями та фізичними особами.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади згідно з розпорядженням міського голови, з дотриманням вимог Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про місцеве самоврядування в Україні”.

8. Начальник служби може мати заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади згідно з розпорядженням міського голови, голови районної у місті ради.

9. Начальник служби:

1) здійснює керівництво службою, відповідає за виконання визначених для неї завдань, за роботу підпорядкованих службі закладів;

2) планує роботу служби і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи;

3) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

4) подає на затвердження міському голові, кошторис і штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

5) затверджує положення про структурні підрозділи та функціональні обов’язки працівників служби, визначає завдання працівникам служби і розподіляє між ними обов’язки;

6) аналізує показники роботи служби, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи служби, забезпечує підвищення кваліфікації працівників;

7) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису служби.

10. Якщо в службі на обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, або якщо діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, проживають у територіальній громаді, у такій службі для виконання функцій щодо забезпечення їх влаштування у різні форми виховання утворюється окремий підрозділ. Штатна чисельність працівників служб, які забезпечують провадження діяльності з усиновлення, установлюється в межах граничної чисельності працівників (не менше ніж дві особи) з розрахунку один працівник на 50 дітей, які перебувають у такій службі на обліку дітей, що можуть бути усиновлені.

11. Для прийняття узгоджених рішень з питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), його заступників, керівників виконавчих органів міської ради, органів Національної поліції, представників підприємств, установ, громадських об’єднань.

Склад колегії затверджується виконавчим комітетом Тетіївської міської ради за поданням начальника служби.

Рішення колегії оформляються наказами начальника служби.

12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та розв’язання інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради та комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

13. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

 

Секретар міської ради                                                   Наталія ІВАНЮТА

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

14 квітня 2022 року                                                                    № 60

 

Про затвердження Положення

про відділ по роботі в старостинських

округах управління адміністративних послуг

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

       У відповідності до рішення Тетіївської міської ради № 604-14-VIII від 01.02.2022 року «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2022 рік» у зв’язку з необхідністю затвердження положення про відділ по роботі в старостинських округах управління адміністративних послуг виконавчого комітету Тетіївської міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                                           В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити Положення про відділ по роботі в старостинських округах управління адміністративних послуг виконавчого комітету Тетіївської міської ради ( додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кизимишина В.Й.

 

          Перший заступник міського голови                                             Василь КИЗИМИШИН                                                                                     

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Тетіївської міської ради 

від 14.04.2022 р. №   60

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ по роботі в старостинських округах управління адміністративних послуг виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

Загальні положення

1.1. Відділ по роботі в старостинських округах управління адміністративних послуг виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі - відділ) є виконавчим органом Тетіївської міської ради.

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним виконавчому комітету Тетіївської міської ради, міському голові, підпорядкований начальнику управління адміністративних послуг, старості відповідного старостинського округу.

1.3. Відділ та його посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

1.4. Положення про відділ затверджується виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

1.5.Відділ не має статусу юридичної особи.

1.6.Відділ має скорочену назву – «Відділ по роботі в старостинських округах».

 

2. Завдання та повноваження відділу

2.1. Основними завданнями і повноваженнями відділу є:
2.1.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень у відповідному населеному пункті відповідного старостинського округу.

2.1.2. Сприяння жителям округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування.

2.1.3.  Прийом від суб'єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснення їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг.

2.1.4. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб'єктами надання адміністративних послуг.

2.1.5. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг.
2.1.6. Організація роботи зі зверненнями громадян відповідно до чинного законодавства України у відповідному населеному пункті старостинського округу.

2.1.7.Складання актів обстеження побутових умов жителів відповідного населеного пункту необхідних для призначення житлових субсидій, пільг, допомог, тощо.

2.1.8.видача довідок по земельних питаннях в межах компетенції, відповідного зразку.

2.1.9. Здійснення моніторингу за станом благоустрою відповідного населеного пункту старостинського округу, своєчасне реагування та інформування старости щодо необхідності вирішення питань благоустрою, забезпечення чистоти на порядку, очищення території округу, вчасного вивезення побутових відходів.

2.1.10. На відділ можуть покладатися і інші обов’язки та надаватись повноваження на виконання діючого законодавства України.

 

3. Права відділу

3.1. Відділ має право:
3.1.1 Отримувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.
3.1.2. Залучати у встановленому порядку фахівців за погодженням з їх керівниками, підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

3.1.3. Отримувати від суб'єктів надання послуг інформацію, пов'язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю.

3.1.4. Відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб'єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою - шляхом письмового повідомлення суб'єкта звернення).

3.1.5. Інформувати керівників суб'єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

3.1.6. Може мати і інші права, що виникають при виконанні покладених на відділ обов’язків і повноважень.

 

4. Керівництво відділом

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства України.
4.2. Начальник відділу:
4.2.1. Здійснює загальне керівництво відділом.
4.2.2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань.
4.2.3. Планує роботу відділу та розподіляє обов’язки між його працівниками.
4.2.4. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі.
4.2.5. Представляє відділ у відносинах з іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

5. Права і обов’язки працівників відділу

      5.1. Працівники відділу мають право:

      5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

      5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

      5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

       5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

       5.1.5. На соціальний і правовий захист.

       5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

       5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

       5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

      5.2. Працівники Відділу зобов’язані:

      5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

      5.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

      5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

      5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

     5.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

     5.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

     5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

     5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

     5.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

     5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

     5.2.11. Підтримувати авторитет міської ради та її виконавчих органів.

     5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян,  що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

      5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

      5.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

      5.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

      5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України та посадових інструкцій.

 

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами

6.1. Відділ може виконувати зазначені завдання та функції самостійно, або разом з іншими структурними підрозділами Тетіївської міської  ради та її виконавчих органів, а у випадках, передбачених законодавством – з територіальними підрозділами органів державної виконавчої влади, державними органами, іншими юридичними особами, незалежно від форми власності, та фізичними особами.

 

7. Заключні положення

7.1. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.
7.2. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджуються міською радою, відповідно до штатного розпису і кошторису витрат.

7.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
7.4. Ліквідація, реорганізація та припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

Секретар міської  ради                                            Наталія ІВАНЮТА

                                                                                                                                           

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

14 квітня 2022 року                                                                        № 61

 

Про затвердження Положення про

відділ організаційно- інформаційного

забезпечення  та діловодства виконавчого

комітету Тетіївської міської ради

 

 Відповідно до рішення 14 сесії Тетіївської міської ради 8 скликання №604-14-VIII від 01.02.2022 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2022 рік», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення роботи апарату виконавчого комітету міської ради, впорядкування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективності роботи міської ради, виконавчий комітет Тетіївської  міської ради

                                               В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити Положення про відділ організаційно-інформаційного забезпечення та діловодства виконавчого комітету Тетіївської міської ради згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кизимишина В.Й.

 

          Перший заступник міського голови                                                  Василь КИЗИМИШИН

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Тетіївської міської ради  

14.04.2022 р.  №  61 

 

ПОЛОЖЕННЯ

   про відділ організаційно-інформаційного забезпечення

 та діловодства виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про відділ організаційно-інформаційного забезпечення та діловодства виконавчого комітету Тетіїської міської ради (надалі «відділ») встановлює єдині засади діяльності, завдання, обсяг посадових обов’язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність працівників відділу.

1.2. Відділ  є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету  Тетіївської міської ради, який утворюється міською радою, є підзвітним міській раді, підконтрольним та підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, керуючому справами виконавчого комітету, секретарю міської ради, заступнику міського голови   згідно з розподілом функціональних повноважень.

1.3. Відділ не має статусу юридичної особи.

1.4. Положення про відділ затверджується виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

1.5. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Інструкцією з діловодства в органах місцевого самоврядування,  рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, та цим Положенням.

1.6. Відділ має скорочену назву – «Організаційний відділ».

 

2. Основні завдання, повноваження та функції відділу

Основними завданнями відділу є організаційно - інформаційне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, ведення діловодства та документообігу, ведення архівної справи, а також виконання інших функцій, передбачених законодавством України та цим Положенням.

Відповідно до покладених завдань та функцій відділ:

2.1. Готує та опрацьовує проекти рішень міської ради та розпоряджень міського голови з питань місцевого самоврядування, основної діяльності в межах здійснення власних повноважень;

2.2. Готує проекти розпоряджень про скликання сесій міської ради;

2.3.Здійснює реєстрацію проектів рішень, які надаються для формування порядку денного сесій міської ради;

2.4.Здійснює роботу щодо підготовки необхідних матеріалів та проектів рішень з питань, які виносяться на розгляд сесії міської ради;

2.5. Забезпечує депутатів міської ради сесійними матеріалами (порядок денний сесії, проекти рішень) та інше;

2.6. Повідомляє депутатів міської ради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради та питань, які виносяться на її розгляд;

2.7. Спільно з іншими відділами, управліннями виконавчого комітету міської ради приймає участь, відповідно до компетенції, у підготовці та проведенні культурно-масових заходів у громаді, бере участь в організації та проведенні громадських слухань, зустрічей міського голови;

2.8.Здійснює прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

2.9.Розглядає звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції відділу;

2.10. Здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

2.11. Забезпечує взаємодію із засобами масової інформації в межах повноважень;

2.12. Отримує та опрацьовує листи, які надходять на офіційну електронну адресу міської ради та забезпечує своєчасне отримання відповідної інформації керівництвом міської ради;

2.13. Здійснює роботу в автоматизованій системі управління документами в межах повноважень;

2.14. Здійснює взаємодію з структурними підрозділами міської ради через автоматизовану систему управління документами;

2.15. Здійснює, в межах повноважень, організаційні заходи щодо підготовки та проведення Всеукраїнських референдумів, виборів Президента України, депутатів Верховної Ради України, депутатів місцевих рад, міського голови;

2.16. Забезпечує публікацію в пресі, на офіційному веб-сайті міської ради офіційних документів, рішень ради та виконавчого комітету, розпоряджень голови, матеріалів про роботу сесій, постійних комісій, депутатську діяльність;

2.17. Спільно з іншими відділами забезпечує підготовку матеріалів для доповідей, виступів міського голови, його заступників перед аудиторією, в засобах масової інформації, висвітлення, у тому числі, на порталі міської ради офіційних документів ради та виконавчого комітету, рішень, розпоряджень голови, матеріалів про роботу сесій;

2.18. Готує пропозиції голові міської ради щодо інформаційної політики міської ради та діяльності засобів масової інформації в громаді, проводить опитування громадської думки щодо діяльності органу місцевого самоврядування; на підставі повідомлень інформаційних агентств готує інформаційно-аналітичні огляди найважливіших подій в області і державі;

2.19. Вивчає та узагальнює діяльність органів самоврядування через моніторинг публікацій в ЗМІ, аналізує форму і зміст роботи засобів масової інформації, вносить пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

2.20. Організовує і проводить прес-конференції, брифінги, «круглі столи» з керівництвом органу місцевого самоврядування, керівниками комунальних підприємств та установ, засновником яких є міська рада;

2.21. Здійснює інформаційно-технічне забезпечення офіційного сайту міської ради, готує до випуску інформаційно-аналітичні вісники, інформаційні довідники, офіційні вітання у пресі з нагоди державних і професійних свят, вітальні телеграми, поздоровлення;

2.22. Залучає до висвітлення діяльності міської ради журналістів недержавної преси, власкорів національних видань;

2.23.Відповідає за своєчасне висвітлення (друкування) нормативних документів міської ради в засобах масової інформації;

2.24. Вживає заходів до розвитку національної складової мережі Інтернет, розширення спектра засобів і вдосконалення методів оприлюднення у мережі Інтернет об'єктивної соціально-політичної, економічної, освітньої, правової, науково-технічної та інших видів інформації про область та місто;

2.25.Вживає заходів до забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;

2.26.Вносить пропозиції до проектів нормативно-правових актів, що розробляються міською радою, з основних напрямів державної інформаційної політики, проектів програм підтримки місцевих засобів масової інформації, забезпечення їх інформаційного супроводу;

2.27. Здійснює інформаційне забезпечення участі керівництва міської ради у проведенні «круглих столів», «гарячих ліній», інших виступів у засобах масової інформації, підготовку відповідних інформаційно-аналітичних довідок (матеріалів);

2.28. Готує тексти прес-релізів, інших повідомлень про основні заходи, що проводяться міською радою або за її участі.

2.29. Здійснює технічне обслуговування та супровід комп»ютерної техніки, забезпечення технічної готовності та безперебійної роботи комп’ютерного, серверного, мережевого та периферійного обладнання;

2.30. Забезпечує адміністрування веб-сторінок з висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету;

2.31. Забезпечує створення та обслуговування інформаційних баз даних структурних підрозділів міської ради;

2.32. Здійснює розробку і впровадження планів та програм розвитку електронного урядування;

2.33. Забезпечує організацію роботи локальних мереж міської ради;

2.34. Здійснює профілактичні заходи та поточний ремонт комп'ютерної техніки;

2.35. Вносить керівництву міської ради пропозиції щодо встановлення, модернізації комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

2.36. Організовує діловодство, забезпечує єдиний порядок роботи з документами в  Тетіївській міській раді та виконавчому комітеті відповідно до Інструкції з діловодства, надає практичну і методичну допомогу працівникам з питань ведення діловодства;

2.37. Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, у тому числі ту, що надійшла електронною почтою, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію, веде облік документів з контрольним терміном виконання;

2.38. Забезпечує роботу з документами в режимі електронного документообігу;

2.39. Здійснює реєстрацію, друкування та тиражування розпоряджень міського голови, забезпечує своєчасне доведення їх до відповідних структурних підрозділів Тетіївської міської ради;

2.40. Здійснює підготовку проектів рішень міської ради, її виконавчих органів та розпоряджень міського голови в межах компетенції відділу;

2.41. Розробляє Інструкцію з діловодства в Тетіївській міській раді та її виконавчих органах, та складає зведену номенклатуру справ;

2.42. Забезпечує правильність формування, оформлення і зберігання документів, що підлягають здачі до архівного сектору міської ради;

2.43. Забезпечує проведення перевірок щодо організації роботи з питань діловодства та організації документообігу в структурних підрозділах Тетіївської міської ради;

2.44. Готує аналітичні та інформаційні матеріали для міського голови, секретаря та керуючого справами виконкому щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласної та міської рад;

2.45.Надає необхідні матеріали для зустрічей міського голови із представниками засобів масової інформації, організовує проведення прес-конференцій, зустрічей в «прямому ефірі» посадових осіб місцевого самоврядування з метою інформування населення щодо важливих питань в громаді;

2.46. Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.

2.47. Здійснює організаційний супровід роботи щодо оприлюднення та розгляду петицій;

2.48. Здійснює своєчасне опрацювання заяв, скарг, запитів на інформацію та надання відповідей на них в порядку та в терміни, визначені Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» та іншими;

2.49. Здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян та запитів на інформацію;

2.50. Надає необхідну методичну та практичну допомогу в організації роботи із зверненнями громадян, запитами на інформацію в структурних підрозділах міської ради, підприємствах, закладах, установах, що належать до комунальної власності територіальної громади;

2.51.Узагальнює стан роботи із звернення громадян у виконавчому комітеті та подає на розгляд керівництву відповідну інформацію, готує і подає звіти з цих питань.

2.52. Забезпечує упорядкування документів, підготовку їх для передачі в архів;

2.53. Забезпечує формування та централізоване зберігання архівних документів;

2.54. Здійснює видачу відповідних архівних довідок, копій архівних документів, а також, в разі службової необхідності, забезпечує надання в тимчасове користування посадовим особам міської ради архівних документів для тимчасового користування;

2.55.Складає і подає на затвердження міському голові номенклатуру справ виконавчого комітету міської ради, забезпечує єдиний порядок відбору, обліку, комплектування, збереження, якості опрацювання та використання документів, які утворюються в діяльності виконавчого комітету міської ради, передає документи на зберігання до архіву згідно з вимогами законодавства.

2.56. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом міської ради, виконує доручення міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами міськвиконкому в межах завдань покладених на відділ.

 

3. Права відділу

В межах своїх повноважень відділ має право:

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших державних органів, структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

3.2. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами виконавчих органів міської ради, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

3.3. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до  компетенції відділу;

3.4. Залучати спеціалістів структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

3.5. Проводити аналіз стану виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних доручень, а також законодавчих та інших нормативних актів з питань, віднесених до компетенції відділу;

3.6. Вносити на розгляд міського голови пропозиції з питань роботи з персоналом та ведення діловодства у виконавчому комітеті міської ради, поліпшення роботи відділу;

3.7. Брати участь у роботі пленарних засіданнях міської ради, її постійних комісій, засіданнях виконавчого комітету, у нарадах і семінарах, що проводяться міською радою, з питань, віднесених до компетенції відділу.

3.8. Представляти відділ в установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності, громадських організаціях з питань, пов»язаних з діяльністю відділу;

         3.9. На обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на відділ повноважень.

         3.10. Відділ може мати і інші права під час виконання покладених на нього обов»язків і функцій.

 

4. Організація роботи відділу

4.1. До структури відділу входять:

- начальник ;

- головний спеціаліст відділу;

- сектор організаційно-інформаційного забезпечення;

- сектор діловодства;

- архівний сектор;

4.2. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою згідно з чинним законодавством України.

4.3. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, правовий статус яких визначається Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Структура та чисельність відділу затверджується сесією міської ради. Працівники відділу виконують покладені на них обов’язки та функції згідно затверджених посадових інструкцій, Положень про відділ та сектори, цього Положення.

4.4. Виконавчий комітет Тетіївської міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити їх приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами та сприяти у належному виконанні працівниками відділу покладених на них повноважень.

          4.5. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу начальника відділу.

               5. Правовий статус начальника відділу, його права і обов'язки

5.1.На посаду начальника відділу може бути призначена особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі на керівних посадах не менше 2-х років, або, виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій, стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3-х років, вільно володіє українською мовою.  

5.2. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний   та ефективний розподіл посадових обов'язків між працівниками відділу з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання  зловживанням;

- забезпечує підготовку посадових інструкцій працівників відділу;

- погоджує (візує, підписує) документи та звітність, що відносяться до компетенції відділу;

- організовує роботу, складає плани роботи та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

- має право підпису на бланках відділу, що створюються за необхідності.

- здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, посадової інструкції, а також покладених на нього завдань рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови;

5.3. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

5.3.1. не виконання покладених на відділ завдань і здійснення своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення та Посадової інструкції;

5.3.2.  не виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, контроль за виконанням яких покладено на відділ, а також за виконання розпоряджень і доручень міського голови;

5.3.3. своєчасну і достовірну підготовку та подачу інформації, звітів з питань, що входять до компетенції відділу;

5.3.4. дотримання у відділі Інструкції з діловодства в Тетіївській міській раді, її виконавчих органах.

5.4. На період відсутності начальника відділу (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки виконує посадова особа відділу визначена розпорядженням міського голови.

 

6. Права та обов’язки працівників відділу

6.1. Працівники відділу мають право:

- користуватися правами і свободами,  передбаченими Конституцією України, Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими актами законодавства на соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу;

- за дорученням міського голови представляти інтереси міської ради в підприємствах, установах та організаціях, органах влади з питань, що належать до його компетенції;

- отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов'язків та завдань;

- в установленому в міській раді порядку отримувати від працівників структурних підрозділів міської ради інформацію, необхідну для виконання посадових обов'язків;

- за погодженням з керівництвом міськради залучати інших працівників міської ради з метою забезпечення виконання покладених на нього завдань;

 - вносити в межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення своєї роботи.

6.2. Працівники відділу наділені і іншими правами, визначеними посадовими Інструкціями.

6.3. Працівники відділу зобов'язані:

- забезпечувати організацію, своєчасне і якісне виконання дорученої їм роботи;

- дотримуватись вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Правил внутрішнього трудового, службового розпорядку Тетіївської міської ради, вимог етичної поведінки, норм, правил (положень, інструкцій) з цивільного захисту (Кодекс цивільного захисту України), охорони праці, протипожежної безпеки, техніки безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях, використання комп'ютерної техніки;

- не розголошувати персональні дані, інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову), які стали відомі в процесі виконання службових обов'язків, опрацювання документів;

- дотримуватись встановлених правил ведення діловодства;

- використовувати комп'ютерну техніку та засоби оргтехніки з метою підвищення ефективності та якості своєї роботи, міської ради в цілому;

- постійно підвищувати свій професійний рівень та ділову кваліфікацію.

 

7. Відповідальність

7.1. Працівники відділу відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», антикорупційного законодавства України, несуть відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики, поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування та обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу та її проходженням.

8. Прикінцеві положення

8.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету. Граничну чисельність відділу затверджує міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує міський голова.

8.2. Керівництво міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними робочими місцями, місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

8.3. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Секретар міської ради                                       Наталія ІВАНЮТА             

 

                                                                                                                                            

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

14 квітня 2022 року                                                                       № 62

 

Про затвердження Положення про

відділ економіки, інвестицій та

гропромислового розвитку виконавчого

комітету Тетіївської міської ради

 

Відповідно до рішення 14 сесії Тетіївської міської ради 8 скликання №604-14-VIII від 01.02.2022 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2022 рік», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення роботи апарату виконавчого комітету міської ради, впорядкування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективності роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради, виконавчий комітет Тетіївської  міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити Положення про відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку виконавчого комітету Тетіївської міської ради згідно додатку.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кизимишина В.Й.

 

     Перший заступник міського голови                                                Василь КИЗИМИШИН

                                                                                    

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

від 14.04.2022 р.  №  62 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку виконавчого комітету Тетіївської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом виконавчого комітету Тетіївської міської ради та реалізує повноваження у сфері економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

1.2. Відділ утворюється та ліквідовується Тетіївською міською радою. Положення про Відділ затверджується виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

1.3. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови, секретарю ради, керуючому справами виконавчого комітету.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про інвестиційну діяльність», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», актами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови Тетіївської міської ради, рішеннями Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, та цим Положенням.

1.5. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Тетіївської міської територіальної громади.

1.6. У процесі службової діяльності, відповідно до покладених на нього завдань, функцій та повноважень, Відділ взаємодіє з структурними підрозділами виконавчих органів Тетіївської міської ради, представницькими органами, постійними комісіями Тетіївської міської ради, депутатами.

 

ІІ. Основні завдання та функції

         Основними завданнями Відділу є:

          2.1. реалізація державної політики у межах Тетіївської міської територіальної громади з питань економічного розвитку та інвестиційної діяльності;

          2.2. забезпечення виконання стратегічних цілей, завдань, проектних пропозицій Стратегії розвитку ТГ, що відносяться до компетенції Відділу та  координує виконання решти цілей, готує звіти про її виконання;

 

          2.3. здійснює розробку проекту стратегії розвитку ТГ, здійснює моніторинг реалізації стратегії;

2.4. розробляє проекти рішень сесій, виконавчого комітету, а також відповідних цільових програм з питань реалізації галузевих повноважень;

2.5. здійснює розрахунок прогнозних показників економічного розвитку ТГ;

          2.6. бере участь в семінарах, нарадах, інших заходах на міському рівні з питань економічного розвитку ТГ;

2.7. бере участь у методичних і науково-практичних семінарах, конференціях, інших заходах з обміну досвідом в галузях економіки;

2.8. бере участь у підготовці інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу Тетіївської міської територіальної громади (далі Тетіївської міської ТГ);

2.9. координує діяльність підприємств комунальної власності Тетіївської міської ТГ з економічних питань (в межах повноважень);

2.10. здійснює моніторинг та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності;

2.11. забезпечує надання консультативно-дорадчої підтримки мешканцям Тетіївської міської ТГ, підприємствам, установам та організаціям з питань, віднесених до повноважень сектора;

2.12. готує спільно з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційні матеріали для подання Київській обласній державній адміністрації;

2.13. вносить пропозиції (в межах повноважень)  до міського бюджету;

2.14.надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

2.15. вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими  для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

2.16. забезпечує організацію  виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

2.17. здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу;

2.18. розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо-, енергозберігаючих технологій;

2.19. забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва,  бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

2.20. виконує інші завдання та функції покладені на нього відповідними рішеннями Тетіївської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, прийнятими та виданими у межах компетенції та чинного законодавства.

          2.21. сприяє залученню наукового потенціалу Тетіївської міської ТГ до розробки інвестиційних проектів та внесення пропозицій щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності;

2.22. здійснює аналіз фінансової, ринкової, транспортної, телекомунікаційної інфраструктури міста для здійснення інвестиційних програм;

2.23. сприяє налагодженню міжнародних зв’язків Тетіївської міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганди інвестиційної привабливості ТГ, цільового пошуку та встановленню контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування;

2.24. здійснює розробку та сприяння реалізації інвестиційних проектів і програм;

2.25. сприяє залученню позабюджетних коштів для реалізації стратегічних проектів, направлених на соціально-економічний розвиток Тетіївської міської ТГ.

2.26. у встановленому порядку вносить пропозиції на ім’я Тетіївської міської ради, виконавчого комітету та міського голови щодо можливостей залучення позабюджетних та інвестиційних коштів на соціально-економічний розвиток Тетіївської міської ТГ;

2.27. визначає і проводить оцінку потенційних зовнішніх та внутрішніх джерел (міжнародні донори та проекти тощо), в тому числі умов отримання фінансування для реалізації інвестиційних проектів;

2.28. проводить інформування зацікавлених юридичних та фізичних осіб щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності, адміністрування інформаційних послуг для потенційних інвесторів;

2.29. забезпечує вивчення, узагальнення та впровадження передового іноземного і вітчизняного досвіду в сфері інвестиційної діяльності;

2.30. здійснює моніторинг доступних джерел залучення грантів та коштів міжнародної і внутрішньодержавної технічних допомог;

2.31. у співпраці з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, іншими установами та організаціями, за погодженням з міським головою, готує заявки на отримання грантів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів в сфері соціально-економічного розвитку Тетіївської міської ТГ;

2.32. сприяє для прийняття участі Тетіївської міської ТГ в розподілі коштів державних цільових фондів та програм, готує відповідні проекти, запити, концепції;

2.33. координує співпрацю міської ради, громадських організацій, органів виконавчої влади, інших фізичних та юридичних осіб з питань реалізації на території Тетіївської міської ради інвестиційних програм і проектів;

2.34. здійснює енергомоніторинг та енергоменеджмент по всім об’єктам комунальної власності, забезпечує наповнення даних в автоматизованій системі енергомоніторингу;

2.35. розробляє та подає запити, інвестиційні проекти та заявки до міжнародних фондів, всеукраїнських і регіональних цільових програм для реалізації заходів у сфері енергозбереження;

          2.36. координує співпрацю Тетіївської міської ради у сфері сталого енергоефективного розвитку з міжнародними та вітчизняними профільними структурами, забезпечує реалізацію спільних проектів;

2.37. координує та контролює, в межах своїх повноважень, міжнародні та міжрегіональні зв’язки міської ради;

2.38. співпрацює, в межах своєї компетенції, з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, донорськими організаціями, відповідними органами та організаціями іноземних держав, їхніми дипломатичними та іншими представництвами;

2.39. сприяє веденню переговорів з інвесторами з питань створення суб’єктів підприємницької діяльності з іноземними інвестиціями, розвитку інвестиційної діяльності;

2.40. сприяє іноземним інвесторам у визначенні перспективних об’єктів та напрямків інвестування;

2.41. надає консультаційну та методичну допомогу суб’єктам інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності;

2.42. надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу  управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам міськвиконкому, комунальним підприємствам  а також в межах своєї компетенції забезпечує підготовку та написання програм, проектів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів грантових програм в т.ч. в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної допомоги;

2.43. забезпечує розробку рекламних матеріалів (в тому числі на іноземних мовах), презентацій інвестиційних проектів, оприлюднення їх через засоби масової інформації;

2.44. веде постійне адміністрування бази даних інвестиційних проектів;

 2.45. бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 2.46. здійснює супровід та підтримку пріоритетних інвестиційних проектів, що мають стратегічне значення для Тетіївської міської ТГ;

2.47. виконує інші завдання та функції покладені на нього Законами України, відповідними рішеннями Тетіївської міської ради, її виконавчого комітету,  розпорядженнями міського голови.

 

ІІІ. Основні права

          Посадові особи відділу економіки, інвестицій та агропромислового розвитку мають право:

          3.1. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції;

         3.2. одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності Відділу;

          3.3. брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань;

          3.4. брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів;

          3.5. приймати участь у розгляді питань, що стосуються їх компетенції, а також прийняття ними, в межах визначених повноважень, відповідних рішень;

          3.6. одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, віднесених до повноважень Відділу;

          3.7. вносити на розгляд міського голови пропозиції з питань, віднесених до повноважень Відділу;

          3.8. вносити міському голові від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, з метою виконання покладених на Відділ завдань;

3.9. за дорученням міського голови брати участь у роботі семінарів, нарад з питань, віднесених до компетенції Відділу.

        3.10. на здорові, безпечні  та належні для високопродуктивної роботи умови праці, на повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян, на соціальний і правовий захист відповідно  до їх статусу;

       3.11.захищати свої законні права та інтереси у відповідних державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.

 

ІV. Організація роботи Відділу

 4.1. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, правовий статус яких визначається ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Посадові обов»язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

4.3.Працівники відділу, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

4.4. Відділ очолює начальник, який одноосібно здійснює загальне керівництво роботою Відділу.

4.5. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою і стажем роботи в органах місцевого самоврядування не менше трьох  років,  на посаду спеціаліста відділу призначається особа з вищою освітою.

 4.6. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує спеціаліст відділу відповідно до розпорядження міського голови (першого заступника міського голови).

            4.7. Виконавчий комітет Тетіївської міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами та іншим.

           4.8. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи органу місцевого самоврядування зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу працівників відділу.

 

V. Керівництво Відділом

5.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Тетіївський міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.2. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо міському голові (першому заступнику міського голови).

5.3. Начальник Відділу у межах компетенції:

5.3.1. очолює Відділ та здійснює безпосереднє керівництво його роботою.

5.3.2. забезпечує виконання завдань та функцій покладених на Відділ відповідно до цього Положення.

5.3.3. здійснює повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України та постанов Верховної Ради України, актів та доручень Кабінету Міністрів України;

5.3.4. представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Відділу перед міським головою.  

5.3.5. бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету міської ради, роботі постійних депутатських комісій ради, дорадчих органів виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

5.3.6. готує проект рішення міської ради про затвердження Положення про Відділ, змін до нього.

5.3.7. вносить міському голові пропозиції щодо структури та штатного розпису Відділу.

5.3.8. надає міському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення на посадах посадових осіб Відділу.

5.3.9. організовує та координує роботу з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу.

          5.3.10. забезпечує та контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил техніки безпеки та протипожежного захисту, стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.      

5.3.11. організовує поточне та перспективне планування роботи Відділу, готує звіти про виконання запланованих заходів та результати роботи Відділу.

5.3.12. організовує та контролює ведення діловодства у Відділі.

5.3.13. вносить міському голові пропозиції про застосування до працівників Відділу заохочень та накладення на них дисциплінарних стягнень.

         5.3.14. узагальнює практику застосування законодавства з питань,  що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд міському голові.

       5.3.15. організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності  у визначеній сфері, та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи.

5.3.16. здійснює інші повноваження відповідно до покладених на відділ завдань та посадової інструкції.

5.4. У разі відсутності начальника Відділу з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо), виконання його обов'язків тимчасово покладається на одного з посадових осіб відділу відповідним розпорядженням міського голови .

 

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

    6.1. Працівники відділу мають право:

      6.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

      6.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

      6.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

       6.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

       6.1.5. На соціальний і правовий захист.

       6.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

       6.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

      6.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

6.2. Працівники Відділу зобов’язані:

      6.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

      6.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

      6.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

      6.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

     6.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

     6.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

     6.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

     6.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

     6.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

     6.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

     6.2.11. Підтримувати авторитет міської ради та її виконавчих органів.

     6.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян,  що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

      6.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

      6.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

      6.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

      6.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України та посадових інструкцій.

 

VІ. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

Відділ у своїй роботі взаємодіє зі структурними підрозділами виконавчого комітету Тетіївської міської ради на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед Відділом.

 

VІІ. Відповідальність посадових осіб Відділу

7.1. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

7.2. Посадові особи з вини яких допущено порушення законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

VІІІ. Прикінцеві положення.

          8.1.Покладання на Відділ завдань та обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до напрямку діяльності Відділу -  не допускається.

          8.2.Ліквідація і реорганізація  Відділу здійснюється за рішенням сесії Тетіївської міської ради у встановленому законом порядку.

 

Секретар міської ради                                              Наталія ІВАНЮТА

 

                                                                                                                                            

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

  14 квітня 2022 року                                                                           № 64

 

Про затвердження Положення

про Управління правового забезпечення,

комунального майна, закупівель та

кадрової політики виконавчого

комітету Тетіївської міської ради

 

 Відповідно до рішення 14 сесії Тетіївської міської ради 8 скликання №604-14-VIII від 01.02.2022 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2022 рік», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення роботи апарату виконавчого комітету міської ради, впорядкування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективності роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради, виконавчий комітет Тетіївської  міської ради

 

                                               В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити Положення про Управління правового забезпечення,  комунального майна, закупівель та кадрової політики виконавчого комітету Тетіївської міської ради згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  першого заступника міського голови Кизимишина В.Й.

 

 

Міський голова                                              Богдан БАЛАГУРА

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

14.04.2022 р. №  64

         

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління правового забезпечення, комунального майна,  закупівель та кадрової політики виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про управління правового забезпечення,  комунального майна, закупівель та кадрової політики виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі - Положення) визначає єдині засади діяльності, завдання, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність працівників управління правового забезпечення,  комунального майна, закупівель та кадрової політики виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі - Управління).

1.2. Управління є виконавчим органом Тетіївської міської ради, є підзвітним міській раді, підконтрольним та підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків.

1.3. Положення про Управління  затверджуються виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Інструкцією з діловодства в органах місцевого самоврядування, Регламентом Тетіївської міської ради, Регламентом роботи виконавчого комітету міської рад, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.5. Управління не має статусу юридичної особи.

1.6. Управління має скорочену назву  – «Управління правового  

       забезпечення».

 

                              2. Завдання Управління

 

2.1.Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Організація правової роботи, яка спрямована на правильне застосування, неухильне додержання вимог чинного законодавства України міською радою, виконавчими органами міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань і функціональних  обов'язків, у тому числі делегованих повноважень органів виконавчої влади,

 

а також: представництво (самопредставництво органу місцевого самоврядування) прав та законних інтересів Тетіївської міської ради, її виконавчих органів, міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

2.1.2.Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради

2.1.3. Здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальної громади міста, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням об’єктами комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством та цим Положенням. Забеспечення захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів.

2.1.4. Забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» із змінами (далі – Закон).

2.1.5. Координація планування протягом року здійснення міською радою закупівель відповідно до затвердженого кошторису шляхом надання пропозицій щодо визначення предмету закупівлі, а також вибору процедури закупівлі у відповідності до вимог Закону.

2.1.6. Забезпечення проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону.

2.1.7. Забеспечує збереження персональних даних, які стали відомі працівникам відділу при здійсненні своїх повноважень.

 

                                  3. Завдання та функції  Управління

 

3.1. Основні завдання та функції Управління у сфері правового забезпечення:

3.1.1. Забезпечення правильного застосування законодавства України міською радою та її виконавчими органами, інформує керівництво про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

3.1.2. Підготовка  проектів рішень, в межах повноважень, які виносяться на розгляд сесії міської ради, засідання виконавчого комітету міської ради.

3.1.3. Проведення перевірки на відповідність діючому законодавству проектів рішень, розпоряджень і інших документів нормативно-правового характеру, які виносяться на розгляд міської ради, виконкому, міського голови, а також візування їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими підрозділами виконкому та ради.

3.1.4. Здійснення договірно-правової роботи, претензійно-позовної роботи,  здійснює аналіз наслідків розгляду претензій, позовів і судових справ та вносить пропозиції міському голові щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності.

3.1.5. Участь у засіданнях сесій міської ради, засіданнях виконавчих органів та роботі комісій, створених при міській раді.

3.1.6. Проведення аналізу актів виконавчих органів Тетіївської міської ради, її структурних підрозділів з питань їх відповідності законодавству.

3.1.7. Надання працівникам Тетіївської міської ради консультацій з правових питань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків.

3.1.8. На вимогу керівництва здійснює підготовку та надання правових висновків до проектів рішень Тетіївського міської ради в порядку, передбаченому Регламентом міської ради.

3.1.9. Підготовка спільно з відповідними постійними депутатськими комісіями Тетіївської міської ради проектів рішень.

3.1.10. Надання пропозицій керівництву Тетіївської міської ради  щодо приведення у відповідність до законодавства України рішень Тетіївської міської ради, розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету міської ради.

3.1.11. Опрацювання проектів угод (договорів) та змін до них, стороною в яких  виступає Тетіївська міська рада та виконавчий комітет. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

3.1.12. Представляє інтереси (здійснює самопредставництво) Тетіївської міської ради,  виконавчого комітету Тетіївської міської ради та міського голови в судах усіх юрисдикцій і всіх інстанцій та інших державних, комунальних, приватних органах, органах місцевого самоврядування під час розгляду правових питань і спорів з правом підпису необхідних для цього документів. )

 3.1.13.Організовує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників міської ради та виконкому, інформує про законодавство, необхідне працівникам для виконання своїх обов'язків, роз’яснює існуючу практику його застосування;

 3.1.14. Надає юридичну допомогу постійним комісіям міської ради, комісіям, утвореним при виконкомі, а також депутатам ради при здійсненні ними своїх повноважень;

3.1.15. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами міської ради вимог антикорупційного законодавства;

3.1.16. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлення правопорушень;

3.1.17. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату, відділами, управліннями і іншими службами.

          3.1.18. Здійснює інші повноваження відповідно до покладених на Управління завдань.

3.2. Основні завдання та функції Управління у сфері комунального майна:

3.2.1. Розробка нормативно – правових документів щодо ефективного та раціонального використання майна комунальної власності, внесення їх на розгляд Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету у порядку, встановленому регламентом роботи міської ради та її виконавчого комітету (надалі – у встановленому порядку).

3.2.2. Здійснює оперативний облік (веде реєстр) майна (основних засобів) комунальної власності, забезпечує контроль за його використанням, збереженням, відслідковує його рух, проводить або погоджує списання, обмін та передачу з балансу на баланс майна комунальної власності, знаходиться на правах господарського відання або оперативного управління, на балансі комунальних підприємств, організацій та установ Тетіївської міської ради.

3.2.3. Готує та виносить на розгляд Тетіївської міської ради у встановленому порядку проекти рішень щодо прийняття чи придбання у комунальну власність Тетіївської міської територіальної громади підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально - побутових і соціально - культурних потреб Тетіївської міської територіальної громади в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.2.4. Розробляє проекти рішень та забеспечує проведення процедури прийняття майна в комунальну власність, передачі майна з комунальної власності до інших форм власності відповідно до чинного законодавства України.

3.2.5. Укладає договори користування майном комунальної власності відповідно до чинного законодавства України, контролює їх виконання.

3.2.6. Здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі – продажу, оренди майна комунальної власності.

3.2.7. За дорученням керівництва, аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ щодо коммунального майна, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

3.2.8. Формує та подає на затвердження міської ради перелік об’єктів приватизації, що перебувають у комунальній власності і підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом чи шляхом викупу.

3.2.9. На управління можуть покладатися інші функції та завдання у сфері коммунального майна.

3.3.Основні завдання та функції Управління у сфері закупівель:

3.3.1. Здійснення вибору процедури закупівлі.

3.3.2. Проведення процедури закупівель/спрощених закупівель

3.3.3. Забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

3.3.4. Забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом.

3.3.5. Забезпечення оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

3.3.6. Аланування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель щодо здійснення закупівель відповідно до затверджених кошторисів.

3.3.7. Забеспечення своєчасного оприлюднення необхідної інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог ст.10 Закону.

3.3.8. Розгляд тендерних пропозицій/пропозицій учасників, поданих для участі у тендерах/спрощених закупівлях, на відповідність вимогам тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

3.3.9. Розробка проектів тендерної документації та змін до неї.

3.3.10. Здійснення  контролю за строками укладання договорів про закупівлі.

3.3.11. Надання роз’яснень та консультацій працівникам структурних підрозділів міської ради щодо застосування законодавства у сфері публічних закупівель та правового забезпечення закупівель.

3.3.12. Здійснення інших дій, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».

3.4. Основні завдання та функції Управління у сфері кадрової політики:

3.4.1. Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

          3.4.2.Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

          3.4.3.Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах виконавчого комітету Тетіївської міської ради та їх ефективне використання.

3.4.5. Документальне оформлення приймання, переведення, переміщеня і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням.

3.4.6.Організація обліку особового складу підрозділів і звітності по кадрах, облік військовозобов’язаних і оформлення їх на спец облік.

3.4.7.Забезпечення діяльності працівників, які виконують кадрову роботу в структурних підрозділах, надання їм методичної допомоги.

3.4.8. На Управління покладаються і інші повноваження у сфері кадрової політики .                                         

         4. Права

4.1. Управління має право:

4.1.1. Брати участь у роботі пленарних засідань міської ради,  комісій, робочих груп, що утворюються виконавчим органом Тетіївської міської ради.

4.1.2. Знайомитись з інформацією та документами, що опрацьовуються у постійних комісіях, структурних підрозділах Тетіївської міської ради, виконавчого комітету Тетіївської міської ради, а також запитувати та одержувати від них матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління функцій.

 4.1.3. За погодженням із керівниками відповідних структурних підрозділів Тетіївської міської ради,  виконавчих органів Тетіївської міської ради залучати їх працівників для підготовки проектів актів та інших документів, а також для розробки та реалізації заходів, що проводяться Управлінням згідно з виконуваними функціями.

4.1.4. Брати участь у засіданнях, нарадах, що проводяться керівниками Тетіївської міської ради, постійними  комісіями Тетіївської міської ради, виконавчим комітетом Тетіївської міської ради, та скликати наради з питань, віднесених до компетенції Управління.

4.1.5. Готувати та надсилати  запити, листи з питань, що стосуються діяльності Управління у встановленому порядку.

4.1.6. Вносити міському голові пропозицiї з питань удосконалення  роботи Управління, пiдвищення ефективностi служби в органах місцевого самоврядування.

4.1.7.Управління може мати і інші права під час виконання покладених на нього обов»язків і функцій.

 

5. Організація роботи Управління

5.1. До складу Управління входять:

- начальник управління;

- уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель;

- відділ правового забезпечення;

- сектор комунального майна та закупівель;

- сектор кадрової політики;

5.2. Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою згідно з чинним законодавством України.

5.3. Працівники Управління є посадовими особами місцевого самоврядування, правовий статус яких визначається ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування». Структура та чисельність Управління затверджується сесією міської ради. Працівники Управління виконують покладені на них обов’язки та функції згідно затверджених посадових інструкцій, Положень про відділ та сектори, цього Положення.

5.4. Виконавчий комітет Тетіївської міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечити їх приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами та сприяти у належному виконанні працівниками Управління покладених на них повноважень.

          5.5. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу начальника Управління.

  6.Правовий статус начальника Управління, його права і обов’язки

6.1.На посаду начальника Управління може бути призначена особа, яка має вищу освіту в галузі юриспруденції за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі на керівних посадах не менше 2-х років, або, виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій, стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3-х років, вільне володіння українською мовою.  

6.2. Начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує раціональний   та ефективний розподіл посадових обов'язків між працівниками Управління з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання  зловживанням;

- забезпечує підготовку посадових інструкцій працівників Управління;

- погоджує (візує, підписує) документи та звітність, що відносяться до компетенції Управління;

- представляє інтереси Тетіївської міської ради, її виконавчих органів в судах всіх інстанцій та юрисдикцій, державних органах, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, органах місцевого самоврядування  при розгляді правових питань та спорів пов»язаних з покладеними на Управління повноважень або визначає з цією метою працівника Управління;

- організовує роботу, складає плани роботи та забезпечує виконання завдань, покладених на Управління;

- має право підпису на бланках Управління, що створюються за необхідності;

- здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, посадової інструкції , а також покладених на нього завдань рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови;

6.3. Начальник Управління несе персональну відповідальність за:

6.3.1. не виконання покладених на Управління завдань і здійснення своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення та Посадової інструкції;

6.3.2.  не виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, контроль за виконанням яких покладено на Управління, а також за виконання розпоряджень і доручень міського голови;

6.3.3. своєчасну і достовірну підготовку та подачу інформації, звітів з питань, що входять до компетенції Управління;

6.3.4. дотримання у відділі Інструкції з діловодства в Тетіївській міській раді, її виконавчих органах.

6.4. На період відсутності начальника Управління (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки виконує посадова особа Управління визначена розпорядженням міського голови.

                        7. Права та обов’язки працівників Управління

7.1. Працівники Управління мають право:

- користуватися правами і свободами,  передбаченими Конституцією України, Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими актами законодавства на соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу;

- за дорученням міського голови представляти інтереси міської ради в підприємствах, установах та організаціях, органах влади з питань, що належать до його компетенції;

- отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов'язків та завдань;

- в установленому в міській раді порядку отримувати від працівників структурних підрозділів міської ради інформацію, необхідну для виконання посадових обов'язків;

- за погодженням з керівництвом міськради залучати інших працівників міської ради з метою забезпечення виконання покладених на нього завдань;

 - вносити в межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення своєї роботи.

7.2. Працівники Управління наділені і іншими правами, визначеними посадовими Інструкціями та законами України.

7.3. Працівники Управління зобов'язані:

- забезпечувати організацію, своєчасне і якісне виконання дорученої їм роботи;

- дотримуватись вимог Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Правил внутрішнього трудового, службового розпорядку Тетіївської міської ради, вимог етичної поведінки, норм, правил (положень, інструкцій) з цивільного захисту (Кодекс цивільного захисту України), охорони праці, протипожежної безпеки, техніки безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях, використання комп'ютерної техніки;

- не розголошувати персональні дані, інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову), які стали відомі в процесі виконання службових обов'язків, опрацювання документів;

- дотримуватись встановлених правил ведення діловодства;

- використовувати комп'ютерну техніку та засоби оргтехніки з метою підвищення ефективності та якості своєї роботи, міської ради в цілому;

- постійно підвищувати свій професійний рівень та ділову кваліфікацію.

                                        8. Відповідальність

8.1. Працівники Управління, відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», антикорупційного законодавства України несуть відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики, поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування та обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

9. Прикінцеві положення

9.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність працівників Управління затверджує міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує міський голова.

9.2. Керівництво міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечує їх приміщеннями, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними робочими місцями, місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

9.3. Ліквідація і реорганізація Управління, внесення змін до цього Положення проводиться міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Секретар міської ради                                       Наталія ІВАНЮТА

                                                                                                                                           

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

14 квітня 2022 року                                                                          № 65

 

Про затвердження Положення

про відділ правового забезпечення

Управління правового забезпечення,

комунального майна, закупівель та

кадрової політики виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

 

 Відповідно до рішення 14 сесії Тетіївської міської ради 8 скликання №604-14-VIII від 01.02.2022 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2022 рік», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення роботи апарату виконавчого комітету міської ради, впорядкування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективності роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради, виконавчий комітет Тетіївської  міської ради

 

                                               В И Р І Ш И В:

 

 1. Затвердити Положення про відділ правового забезпечення Управління правового забезпечення,  комунального майна, закупівель та кадрової політики виконавчого комітету Тетіївської міської ради  згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кизимишина В.Й.

 

 

          Перший заступник міського голови                                                  Василь КИЗИМИШИН

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

від 14.04.2022 р. № 65

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ правового забезпечення Управління правового забезпечення,

             комунального майна, закупівель та кадрової політики

                       виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення регулює питання діяльності відділу правового забезпечення Управління правового забезпечення, комунального майна, закупівель та кадрової політики виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – відділ). Відділ у відповідності до ст.11 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» є виконавчим органом Тетіївської міської ради.

1.2. Відділ є підзвітний Тетіївській міській раді, підконтрольний виконавчому комітету Тетіївської міської ради, підпорядкований міському голові,  заступнику міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків, начальнику Управління правового забезпечення.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

1.4. Положення про відділ затверджуються виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

1.5.Оплата праці працівників відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

            1.6.Відділ не має статусу юридичної особи.

            1.7.Відділ має скорочену назву – «Відділ правового забезпечення».

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основним завданням відділу правового забезпечення є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання вимог чинного законодавства України та запобігання невиконанню вимог актів чинного законодавства, інших нормативно-правових документів у діяльності міської ради та її виконавчих органів, а також їх посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, у тому числі делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.2. Відділ правового забезпечення:

1) забезпечує правильне застосування законодавства міською радою та її виконавчими органами, інформує керівництво про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

2) проводить правову експертизу проектів рішень, розпоряджень і інших документів нормативно-правового характеру, які виносяться на розгляд міської ради, виконкому, міського голови, а також візує їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими підрозділами виконкому та ради. Відділ бере участь у розробленні проектів нормативно-правових та індивідуально-правових актів. У разі невідповідності проекту нормативного документа законодавству та якщо внесені до нього відділом зауваження не враховано, відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органом;

Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта міській раді, виконкому, міському голові для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з відділом правового забезпечення не допускається;

3) інформує міського голову про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

4) бере участь у підготовці і здійсненні заходів, які проводяться міською радою та її виконавчими органами по забезпеченню дотримання законодавства;

5) проводить інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до виконавчих органів міської ради інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, готує керівництву міської ради довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам структурних підрозділів міської ради консультації з правових питань;

6) представляє у встановленому законом порядку інтереси міської ради та її виконавчих органів в підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності. Здійснює самопредставництво Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету в судах всіх юрисдикцій та інстанцій;

7) здійснює претензійно-позовну роботу, аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ та вносить пропозиції міському голові щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;

8) сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами, рішеннями суду;

9) організує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників міської ради та виконкому, інформує про законодавство, необхідне працівникам для виконання своїх обов'язків, роз’яснює існуючу практику його застосування;

10) надає юридичну допомогу постійним комісіям міської ради, комісіям, утвореним при виконкомі, а також депутатам ради при здійсненні ними своїх повноважень;

11) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

12) здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами міської ради вимог антикорупційного законодавства;

13) готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження ради та її посадових осіб;

14) бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлення правопорушень;

15) відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату, відділами, управліннями і іншими службами.

 

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ правового забезпечення має право:

1) за дорученням міського голови та його заступників проводити перевірки стану додержання Конституції України, законів України, інших актів законодавства управліннями, відділами, структурними підрозділами міської ради та їх посадовими особами, а також підприємствами, установами та організаціями комунальної власності. Вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків.

2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради та її виконавчих органів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

3) інформувати міського голову у разі покладення на відділ виконання роботи, що не належить до функцій відділу чи виходить за межі його повноважень, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

4) залучати за згодою керівників відділів, управлінь та служб міської ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього обов'язків;

5) брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, засіданнях депутатських комісій міської ради, нарадах, які проводяться у виконкомі у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства;

3.2. Пропозиції відділу правового забезпечення щодо приведення у відповідність з законодавством проектів рішень, розпоряджень, наказів, інших актів, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду міським головою.

3.3. У разі виявлення невідповідності проекту документу актам законодавства відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту документу не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, відділ готує юридичний висновок.

3.4. Покладення на начальника та спеціалістів відділу обов’язків не передбачених цим Положенням і які не відносяться до правової роботи не допускається.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

4.1. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, правовий статус яких визначається ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

4.3.Працівники відділу, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

4.4. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою згідно з чинним законодавством України.

4.5. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою юридичною освітою і стажем роботи в органах місцевого самоврядування не менше п’яти  років,  на посаду спеціаліста відділу призначається особа з вищою юридичною освітою.

4.6. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує спеціаліст відділу відповідно до розпорядження міського голови (першого заступника міського голови).

            4.7. Виконавчий комітет Тетіївської міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

          4.8. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи органу місцевого самоврядування зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу працівників відділу.

 

5. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

           5.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Тетіївський міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.2. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо міському голові (першому заступнику міського голови).

          5.3. Начальник Відділу відповідно до покладених завдань:

       5.3.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний відділ.

       5.3.2. Здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємств, що належить до сфери управління органів місцевого самоврядування. 

       5.3.3. Подає пропозиції  міському голові щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного відділу, керівників і

працівників юридичних служб підприємств, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із чинним законодавством. 

       5.3.5. Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з  прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

        5.4. Начальник відділу має право:

        5.4.1. Представляти за дорученням міського голови раду та виконавчий комітет в органах державної та виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності з питань, що відносяться до відання ради та її виконавчого комітету, що відносяться до його компетенції. Представляти інтереси міської ради та виконавчого комітету в судах всіх інстанцій та юрисдикцій.

        5.4.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради,підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю.

       5.4.3. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції.

       5.4.4. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

       5.5. На начальника відділу покладаються  інші права та обов’язки встановлені посадовою інструкцією.

 

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

      6.1. Працівники відділу мають право:

      6.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

      6.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

      6.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

       6.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

       6.1.5. На соціальний і правовий захист.

       6.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

       6.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

      6.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Працівники Відділу зобов’язані:

      6.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

      6.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

      6.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

      6.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

     6.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

     6.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

     6.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

     6.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

     6.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

     6.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

     6.2.11. Підтримувати авторитет міської ради та її виконавчих органів.

     6.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян,  що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

      6.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

      6.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

      6.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

      6.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України та посадових інструкцій.

      6.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

      6.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

      6.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

        6.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

        6.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

        6.4.5. Брати участь у страйках.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

7.1. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

7.2. Посадові особи з вини яких допущено порушення законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

           8.1. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи не допускається.

8.2. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджуються міською радою, відповідно до штатного розпису і кошторису витрат.

          8.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

Секретар міської  ради                                              Наталія  ІВАНЮТА

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 14 квітня  2022 року                                                                          №  66

 

Про затвердження Положення про

сектор комунального майна

управління правового забезпечення,

комунального майна, закупівель та

кадрової політики Виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

      

        Відповідно до рішення 14 сесії Тетіївської міської ради 8 скликання №604-14-VIII від 01.02.2022 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2022 рік»,  статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення роботи апарату виконавчого комітету Тетіївської міської ради, впорядкування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективності роботи Виконавчого комітету Тетіївської міської ради, виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про сектор комунального майна Управління правового забезпечення, комунального майна, закупівель та кадрової політики Виконавчого комітету Тетіївської міської ради згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кизимишина В.Й..

 

          Перший заступник міського голови                                                  Василь КИЗИМИШИН

 

Додаток

до рішення  виконавчого комітету 

Тетіївської міської ради

14.04.2022 р.  №  66

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор комунального майна

Управління правового забезпечення, комунального майна, закупівель

та кадрової політики Виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

                 1.Загальні положення

 

 1.1.Це Положення визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  сектору комунального майна Управління правового забезпечення, комунального майна, закупівель та кадрової політики виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі по тексту – «Сектор» ).   

1.2.Сектор є структурним підрозділом Управління правового забезпечення, комунального майна, закупівель та кадрової політики  Виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – «Управління»).

1.3.Сектор діє без створення юридичної особи.

1.4. Положення про сектор та внесення змін до нього затверджується рішенням виконавчого комітету Тетіївської міської ради. Структура сектору, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку рішенням Тетіївської міської ради, а штатний розпис розпорядженням Тетіївського міського голови.

1.5.Сектор підзвітний і підконтрольний виконавчому комітету Тетіївської міської ради, підпорядковується Тетіївському міському голові, першому заступнику міського голови , начальнику Управління.

1.6. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного і комунального майна», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законодавчими  та підзаконними актами, рішеннями Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,  цим Положенням.

1.7.Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Сектору здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

1.8. Сектор забезпечується приміщенням, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань ведення діловодства та організаційної роботи в органах місцевого самоврядування.

 

 

              2. Основними завданнями  Сектору є:

2.1. Реалізація повноважень Тетіївської міської ради та виконавчого комітету у сфері управління (володіння,  користування, розпорядження) комунальним майном, крім земельних ділянок, за винятком тих, на яких розташовані об’єкти нерухомості комунальної власності, відповідно до цього Положення.

2.2. Проведення організаційних заходів щодо управління майном комунальної власності в межах, визначених законодавством України.

2.3. Здійснення повноважень щодо приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, згідно з рішеннями міської ради та відповідно до чинного законодавства.

2.4. Проведення організаційних заходів щодо використання комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам.

2.5. Підготовка проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови щодо питань, що належать до компетенції Сектору.

2.6. Виявлення безхазяйного майна на території Тетіївської територіальної громади та надання пропозицій щодо доцільності прийняття його до комунальної власності.

2.7. Здійснення інших повноважень, визначених чинним законодавством та нормативно – правовими актами.

3. Сектор, відповідно до покладених на нього завдань та в межах наданих повноважень,  виконує такі функції:

3.1. Готує та вносить на розгляд сесії міської ради проєкти рішень щодо переліку комунального майна, яке пропонується до приватизації та переліку об'єктів, що не підлягають приватизації.

3.2. Розробляє та подає на розгляд сесії міської ради Положення про  приватизацію майна, що перебуває у комунальній власності.

3.3. Організовує та проводить процедуру продажу комунального майна (приватизацію) відповідно до чинного законодавства.

3.4. Здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу комунального майна протягом зазначеного у договорі терміну дії таких умов.

3.5. За дорученням міського голови здійснює інші дії у сфері приватизації комунального майна у межах повноважень, визначених чиним законодавством України.

3.6. Готує та вносить на розгляд сесії міської ради проєкти рішень щодо переліку комунального майна, яке пропонується до надання в оренду.

3.7. Розробляє та подає на розгляд сесії міської ради проєкти рішень про передачу в оренду майна комунальної власності та затвердження методики розрахунку орендної плати, типового договору оренди.

3.8. Організовує проведення конкурсу на право укладення договору оренди комунального майна.

3.9. Здійснює контроль за надходженням орендної плати відповідно до договорів оренди на підставі інформації балансоутримувачів.

3.10. Здійснює інші дії у сфері  оренди комунального майна у межах повноважень, визначених чиним законодавством України та цим Положенням.

3.11. Формує та подає на затвердження сесії міської ради перелік об'єктів  та майна, транспорту комунальної власності.

3.12. Формує реєстр майна комунальної власності. Веде реєстр договорів оренди майна комунальної власності.

3.13. Розробляє та вносить пропозиції щодо ефективності використання майна комунальної власності.

3.14. Вносить пропозиції щодо закріплення майна, що є власністю територіальної громади, за суб’єктами права комунальної власності, готує відповідні проєкти угод та актів приймання-передачі.

3.15. Здійснює інші дії у сфері організації управління комунальним майном у межах повноважень, визначених чиним законодавством України.

 

      4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. надає консультаційну допомогу іншим структурним підрозділам міської ради та виконавчого комітету з питань управління, приватизації, оренди майна комунальної власності.

4.2. Розглядає  заяви, пропозиції і скарги громадян з питань, що належать до компетенції Сектору.

4.3. Бере участь у підготовці відповідних розділів проєктів бюджету та програм соціально-економічного розвитку міської ради з питань, які належать до компетенції Сектору.

           4.4.Здійснює контроль за використанням і збереженням балансоутримувачами майна комунальної власності шляхом здійснення  контрольних перевірок результатів інвентаризації майна комунальних підприємств, установ, організацій, закладів, перевірки наявності та комплектності основних засобів, щодо яких в установленому порядку подані документи на списання, ініціювання створення комісії для встановлення відповідності використання майна комунальними підприємствами, установами, організаціями, закладами у разі отримання інформації про передачу третім особам в користування майна комунальної власності без достатніх правових підстав.

4.5. Здійснює контроль за використанням майна переданих в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, організацій та виконання умов договорів оренди.

 4.6. Забезпечує прозорість та відкритість діяльності шляхом оприлюднення інформації про приватизацію і в оренду комунального майна в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

 4.7. Надає у встановленому порядку звітну інформацію з питань діяльності Сектору.

 4.8. Здійснює підготовку регуляторних актів у сфері управління та використання майна комунальної власності згідно Закону України «Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.9. Готує пропозиції та матеріали для відповідного реагування у випадку виявлення порушення майнових прав територіальної громади у межах компетенції Сектору.

4.10. Готує проєкти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об'єктами комунальної власності.

4.11. Виступає організатором конкурсів з приватизації об'єктів комунальної власності, з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об'єктів приватизації комунальної власності.

4.12. Подає на затвердження міській раді звіти про оцінку майна, що приватизується.

4.13. Забезпечує систематичне інформування населення територіальної громади про хід приватизації.

4.14. Здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від використання комунального майна.

4.15. Готує програму приватизації майна комунальної власності.

4.16. Здійснює інші повноваження у сфері управління майном комунальної власності територіальної громади відповідно до чинного законодавства України.

 

                                5. Сектор має право:

5.1. У разі потреби для належного виконання покладених на сектор завдань залучати фахівців, спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету  міської ради, підприємств, установ, організацій (за узгодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

5.2. Одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, закладів усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали,  необхідні для виконання покладених на Сектор завдань.

5.3. Ініціювати скликання нарад, утворення консультативних, дорадчих та інші допоміжних органів (комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Сектор завдань з питань, які відносяться до компетенції Сектору.

5.4. Безперешкодного доступу до комунального майна комунальних підприємств, установ, закладів та організацій з метою здійснення покладених на Сектор завдань.

5.5. За дорученням міського голови  представляти Тетіївську міську раду при розгляді питань, що відносяться до компетенції Сектору, в тому числі щодо реєстрації прав власності на майно територіальної громади, у державних, комунальних, виконавчих та правоохоронних органах.

5.6. Проводити претензійну роботу щодо виконання умов договорів купівлі-продажу та оренди комунального майна або їх розірвання із залученням до підготовки претензійно-позовних документів спеціалістів відділу правового забезпечення Управління правового забезпечення, комунального майна, закупівель, кадрової політики Виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

                            6. Організація роботи сектору

6.1. До структури сектору входять:

- завідувач ;

- головний спеціаліст сектору;

6.2. Працівники сектору є посадовими особами місцевого самоврядування, правовий статус яких визначається Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Структура та чисельність сектору затверджується сесією міської ради. Працівники сектору виконують покладені на них обов’язки та функції згідно затверджених посадових інструкцій,  цього Положення.

6.3. Виконавчий комітет Тетіївської міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору, забезпечити їх приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами та сприяти у належному виконанні працівниками сектору покладених на них повноважень.

          6.4. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу завідувача сектором.

          6.5. Керівництво сектором здійснює завідувач сектору,  який є посадовою особою місцевого самоврядування і призначається на посаду на конкурсній основі Тетіївським міським головою у порядку, визначеному законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та звільняється з посади міським головою відповідно до законодавства про працю  України.

           6.6.На посаду завідувача сектору  призначаються особи з повною вищою освітою   за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стажем роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або з досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

6.7. Завідувач сектором:

- здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, організовує та забезпечує виконання функцій покладених на сектор;

- визначає порядок роботи сектору, підписує (візує) документи, що подаються міському голові та заступникам;

- завідувач сектору має право в межах своїх повноважень давати доручення працівникам сектору, які є обов’язковими до виконання;

- завідувач сектору вносить керівництву пропозиції щодо заохочення працівників сектору, надання їм матеріальної допомого, покладання на них стягнень за порушення трудової та виконавської дисципліни;

- координує взаємодію сектору з управліннями та відділами виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

- має право бути присутнім на засіданнях консультативно-  дорадчих органів, нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться у виконавчому комітеті;

- розробляє посадові інструкції працівників сектору та подає  на затвердження міському голові;

- у межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до сектору;

- підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

         6.8.Місцезнаходження сектору : 09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького,5.

6.9. На час тимчасової відсутності начальника Сектору виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста Сектору.

 

                             5.  Відповідальність

5.1.Працівники сектору несуть відповідальність за невиконання, неякісне виконання покладених на них посадових обов’язків, повноважень, дії чи бездіяльність, або невикористання наданих йому прав.

5.2.За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники сектору притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

5.3.Покладання на працівників сектору обов’язків, що не належать до їх компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері додержання законодавства про працю не допускається.

 

                              6. Взаємодія

     З метою реалізації покладених на сектор завдань, виконання посадових обов’язків працівниками сектору, виконання доручень керівництва у межах своєї компетенції сектор:

6.1. Взаємодіє з постійними депутатськими комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів Тетіївської міської ради,  комунальними підприємствами, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.

6.2.  Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

 

Секретар міської ради                                              Наталія ІВАНЮТА

                                            

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

  14 квітня 2022 року                                                                            № 67

 

Про затвердження Положення про сектор

кадрової політики Управління правового

забезпечення, комунального майна, закупівель

та кадрової політики виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

 

 Відповідно до рішення 14 сесії Тетіївської міської ради 8 скликання №604-14-VIII від 01.02.2022 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2022 рік», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення роботи апарату виконавчого комітету міської ради, впорядкування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективності роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради, виконавчий комітет Тетіївської  міської ради

 

                                               В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про сектор кадрової політики Управління правового забезпечення,комунального майна, закупівель та кадрової політики виконавчого комітету Тетіївської міської радизгідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступник міського голови Кизимишина В.Й.

 

Перший заступник міського голови                                                  Василь КИЗИМИШИН

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

14.04.2022   № 67

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор кадрової політики управління правового забезпечення, комунального майна,

закупівель та кадрової політики  виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

                                             1.Загальні положення

 1.1.Це Положення визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  сектору кадрової політики управління правового забезпечення, комунального майна, закупівель та кадрової політики виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі по тексту – «сектор» .   

1.2.Сектор  є структурним підрозділом Управління правового забезпечення,  комунального майна, закупівель та кадрової політики виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі по тексту – «Управління»), утворюється міською радою відповідно до вимог чинного законодавства,  ліквідується на підставі рішення міської ради.

1.3.Сектор має свою печатку та штамп і діє без створення юридичної особи.

1.4. Положення про сектор затверджується рішенням виконавчого комітету Тетіївської міської ради. Структура сектору, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку рішенням Тетіївської міської ради, а штатний розпис розпорядженням Тетіївського міського голови.

1.5.Сектор підзвітний і підконтрольний виконавчому комітету Тетіївської міської ради, підпорядковується Тетіївському міському голові, заступнику міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків, начальнику Управління.

1.6. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Кодексом законів про працю, законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, постановами i розпорядженнями Кабінету Мiнiстрiв України, цим Положенням та іншими нормативними  актами. У питаннях організації i застосування методики проведення кадрової  роботи, служби в органах  місцевого самоврядування кадрова служба керується відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мiнпрацi, Держпраці, Мiнюсту та Пенсійного фонду та законодавством України, яке регулює порядок обробки та захист  персональних даних фізичних осіб,  рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

1.7.Керівництво сектором здійснює завідувач сектору, який є посадовою особою місцевого самоврядування і призначається на посаду на конкурсній основі Тетіївським міським головою у порядку, визначеному законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування » та звільняється з посади міським головою відповідно до законодавства про працю  України.

 1.8.На посаду завідувача сектору  призначаються особи з повною вищою освітою   за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стажем роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або з досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

           1.9. Завідувач сектором:

- здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, організовує та забезпечує виконання функцій покладених на сектор;

- визначає порядок роботи сектору, підписує (візує) документи, що подаються міському голові та заступникам;

- завідувач сектору має право в межах своїх повноважень давати доручення працівникам сектору, які є обов’язковими до виконання;

- завідувач сектору вносить керівництву пропозиції щодо заохочення працівників сектору, надання їм матеріальної допомого, покладання на них стягнень за порушення трудової та виконавської дисципліни;

- координує взаємодію сектору з управліннями та відділами виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

- має право бути присутнім на засіданнях консультативно-  дорадчих органів, нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться у виконавчому комітеті;

- розробляє посадові інструкції працівників сектору та подає  на затвердження міському голові;

- у межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до сектору;

- за участю керівників виконавчих органів міської ради узагальнює практику роботи з кадрами, вносить міському голові пропозиції щодо її удосконалення.

1.10.Місцезнаходження сектору : 09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5.

 

                                                    2. Завдання сектору

2.1.Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

2.2.Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

2.3.Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах виконавчого комітету Тетіївської міської ради та їх ефективне використання.

2.4.Документальне оформлення приймання, переведення, переміщеня і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням.

2.5.Організація обліку особового складу підрозділів і звітності по кадрах, облік військовозобов’язаних і оформлення їх на спец облік.

2.6.Забезпечення діяльності працівників, які виконують кадрову роботу в структурних підрозділах, надання їм методичної допомоги.

 

                                                    3. Функції сектору

3.1.Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової  роботи в органах місцевого самоврядування, узагальнення практики роботи з кадрами, внесення міському голові  пропозиції щодо її вдосконалення.

3.2.Оформлює документи про прийняття, переведення, переміщення і звільнення працівників, видає їм необхідні довідки та інші документи, пов’язані з роботою.

3.3.Заповнює, зберігає і видає трудові книжки відповідно до діючої інструкції.

3.4.Ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.5.Забезпечує ведення обліку і звітності з особового складу, веде облік розпоряджень з особового складу.

3.6.Організовує ведення табельного обліку працівників.

3.7.Оформлює відпустки  працівників.

3.8.Організовує систематичний контроль за станом трудової дисципліни, оформлює матеріали щодо її порушників для  накладення на них дисциплінарного стягнення.

3.9.Організує  роботу з резервом кадрів виконавчого комітету, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.

3.10.Здійснює приймання та оформлення документів від претендентів на зайняття вакантних посад.

3.11.Вивчає разом з конкурсною комісією міської ради особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в виконавчому комітеті Тетіївської міської ради, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням цієї служби, ознайомлює із загальними правилами поведінки посадової особи.

3.12.Розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування посадових осіб виконавчого комітету Тетіївської міської ради, готує разом з відповідними виконавчими органами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

3.13.Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам виконавчого  комітету Тетіївської міської ради, вносить про це записи до трудових книжок.

3.14.Обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування,  розробляє проекти організаційних документів про встановлення надбавок (доплат) за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості  працівникам виконавчого комітету і складає графіки щорічних відпусток.

3.15.Призначення пенсій працівникам виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

3.16.Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком i зберіганням трудових   книжок та особових справ (особових карток)  працівників виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

3.17.Оформляє i видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівників виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

3.18.У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури  виконавчих органів ради, зберігає один примірник посадових інструкцій виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

3.19.Здійснює організаційне забезпечення i бере участь у роботі атестаційної  комісії міської ради та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого комітету Тетіївської міської ради, покладених на них завдань i обов’язків.

3.20.Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання   посадовими особами виконавчого комітету Тетіївської міської ради, відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та  належне їм майно, в тому числі i за кордоном, щодо себе i членів своєї сім’ї  (декларування доходів).

3.21.Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, з питань,  що належать до компетенції сектору.

3.22.Забезпечує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних. Планує роботу на рік і квартал щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання.

3.23.Проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю  та  службу в органах місцевого самоврядування.

3.24.Виконує інші функції, що випливають з покладених на сектор завдань.

3.25.Одержує в установленому порядку від органів влади, підприємств, установ   та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань згідно з чинним законодавством.

3.26.Розробляє і виносить в установленому порядку пропозиції з питань  удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.                        

                                                              4. Права сектору

4.1.За дорученням міського голови перевіряти i контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

4.2.Одержувати у встановленому порядку від працівників апарату міської ради,  її виконавчих органів, документи, необхідні для виконання покладених на  сектор функцій.

4.3.Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що  проводяться виконавчим комітетом Тетіївської міської ради,   скликати наради з питань, що належать до компетенції сектору.

4.4.Вносити міському голові пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого  самоврядування.

4.5.У межах своєї компетенції здійснювати розробку проектів розпоряджень Тетіївського міського голови, рішень Тетіївської міської ради та виконавчого комітету.

4.6.Приймати участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги тощо), організованих органами державної влади, місцевого самоврядування, асоціаціями тощо.

 

5.  Відповідальність

5.1.Працівники сектору несуть відповідальність за невиконання, неякісне виконання покладених на них посадових обов’язків, повноважень, дії чи бездіяльність, або невикористання наданих йому прав.

5.2.За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники сектору притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

5.3.Покладання на працівників сектору обов’язків, що не належать до їх компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері додержання законодавства про працю не допускається.

 

6. Взаємодія

    З метою реалізації покладених на сектор завдань, виконання посадових обов’язків працівниками сектору, виконання доручень керівництва у межах своєї компетенції сектор:

6.1. Взаємодіє з постійними депутатськими комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів Тетіївської міської ради,  комунальними підприємствами, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.

6.2.  Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

 

Секретар міської ради                                         Наталія ІВАНЮТА

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

14 квітня 2022 року                                                                           № 63

 

Про затвердження Положення про

Управління соціального захисту 

населення Тетіївської міської ради

 

     З метою приведення діяльності виконавчих органів Тетіївської міської ради у відповідність до чинного законодавства України та вимог наказів Міністерства соціальної  політики України, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», рішення 14 сесії Тетіївської міської ради 8 скликання №604-14-VIII від 01.02.2022 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2022 рік», керуючись частиною 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тетіївської  міської ради 

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Положення Управління соціального захисту населення  Тетіївської міської ради (Додаток).

2. Уповноважити  начальника Управління соціального захисту населення Тетіївської міської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи та Положення у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань  Дячук Н.А.

 

Перший заступник міського голови                                                                     Василь КИЗИМИШИН

 

Додаток

до рішення  виконавчого                                                 

комітету    Тетіївської міської ради 

від 14.04.2022    № 63                                                                                           

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління соціального захисту населення

Тетіївської міської ради 

 

1. Загальні положення

1.1. Управління соціального захисту населення Тетіївської міської ради (надалі – Управління) є виконавчим органом Тетіївської міської ради, має статус юридичної особи,  має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням,       є неприбутковою організацією.

1.2. Управління утворюється Тетіївською міською  радою і в межах Тетіївської міської територіальної громади забезпечує виконання визначених повноважень. 

1.3. Управління є підзвітним та підконтрольним Тетіївській міській раді, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з гуманітарних питань.

1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Бюджетним Кодексом України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, розпорядженнями міського  голови, а також цим Положенням.

1.5. Повна назва: Управління соціального захисту населення  Тетіївської міської ради.

Скорочена назва:  УСЗН ТМР або УСЗН Тетіївської міської ради.

1.6. Юридична адреса: 09801, Київська область, Білоцерківський район, місто Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5.

1.7. Положення про Управління затверджується виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

 

2. Основні завдання та функції Управління

Основними завданнями та функціями Управління є:

2.1. Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення, організації надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

2.2. Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, програм та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.

2.3. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканців громади.

2.4. Забезпечення  виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його відання.

2.5. Участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснення підготовки пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту бюджету громади.

2.6. Організація здійснення соціальної роботи в громаді та надання соціальних послуг.

2.7. Організація роботи з визначення потреб жителів громади у соціальних послугах, забезпечення їх планування та визначення обсягів видатків з відповідного місцевого бюджету на надання таких послуг.

2.8. Здійснення моніторингу, контролю та оцінювання якості надання соціальних послуг, інформування  населення про соціальні послуги.

2.9. Здійснення  заходів щодо надання соціальної допомоги та компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету. 

2.10. Здійснення  заходів щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації.

2.11. Здійснення консультування мешканців територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його відання.

2.12. Проведення  інформаційно-просвітницької роботи серед населення спрямованої на підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту.

2.13. Забезпечення захисту прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб цивільна дієздатність яких обмежена.

2.14. Ведення бази даних суб’єктів що надають соціальні послуги, які проводять діяльність на території громади та соціальних послуг, які вони можуть надавати.

2.15. Ведення реєстру отримувачів соціальних послуг.  

        2.16. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

2.17. Забезпечує захист персональних даних.

2.18. Реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства у тому числі організація надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми.

2.19. Здійснення профілактичних та інших заходів з питань попередження бездомності, реінтеграції бездомних осіб, соціального патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі інших негативних явищ в соціальному середовищі територіальної громади.

2.20. Здійснення керівництва діяльності, координацією і контролю за роботою закладів, установ, підприємств комунальної форми власності,  що надають соціальні послуги, в тому числі прийом, аналіз та оцінку звітів про роботу їхніх керівників.

2.21. Сприяння та забезпечення контролю за своєчасним підвищенням кваліфікації працівників сфери соціального захисту територіальної громади.

2.22. Здійснення повідомної реєстрації колективних договорів і угод підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

2.23. Ведення реєстру колективних договорів та угод.

2.24. Складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї для призначення (відновлення) державної соціальної допомоги/соціальних виплат.

2.25. Виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів  з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету.

       2.26. Виступає головним розпорядником бюджетних коштів для комунальної установи «Територіальний центр надання соціальних послуг (соціального обслуговування)»  та комунальної установи «Центр соціальних служб» Тетіївської міської ради.

      2.27. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування.  

      2.28. Здійснення інших повноважень, покладених на Управління відповідно до законодавства України.

 

3. Управління має право

3.1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міській раді та його виконавчому комітету у сфері соціального захисту населення.

3.2. За дорученням керівництва міської ради брати участь у засіданнях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції Управління.

3.3. Своєчасно та належним чином виконувати покладені на Управління завдання і функції.

3.4. Дотримуватись вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на Управління.

3.5. Надавати достовірну звітність та інформацію з питань, що належать до компетенції Управління

3.6. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.7. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

3.8. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

3.9. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку. 

 

4. Структура Управління

4.1. До складу Управління можуть входити відділи та сектори, які очолюють начальники відділів і завідуючі секторів.

4.2. Відділи та сектори у своїй діяльності керуються Положеннями про них, які розроблюються начальниками структурних підрозділів та затверджуються наказом начальника Управління.

4.3. Штатний розпис Управління затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

4.4. Начальники відділів, завідувачі секторів, інші працівники Управління є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою, відповідно до чинного законодавства.

4.5. Посадові обов’язки працівників  Управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Управління. 

 

5. Керівництво Управлінням

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади міським  головою.

5.2. Начальник Управління:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Управління завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни, визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів.

5.2.2. Подає на затвердження міському голові штатний розпис Управління.

5.2.3. Затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників Управління.

5.2.4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

5.2.5. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління.

5.2.6. Організовує та проводить консультації, технічні навчання та семінари із спеціалістами Управління з метою підвищення професійних знань, вмінь та навичок та вжиття відповідних заходів для усунення причин, які викликають скарги від громадян.

         5.2.7. Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, рішень сесії міської ради з питань, віднесених до компетенції управління.

        5.2.8. Бере участь у підготовці звітів міського голови  для їх розгляду на сесії міської ради.

        5.2.9. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету  інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать  до його компетенції.

        5.2.10. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

        5.2.11.Вживає заходів для своєчасної виплати заробітної плати в повному обсязі, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

       5.2.12. На період відсутності начальника Управління (відпустка, відрядження, хвороба, тощо) його обов’язки виконує начальник відділу управління соціального захисту.

 

6. Організація роботи.

6.1. Управління здійснює свою діяльність в межах, визначених цим Положенням та посадовими інструкціями, зміни і доповнення до цього Положення вносяться міською  радою.

6.2. Діловодство в Управлінні ведеться згідно з номенклатурою справ виконавчого комітету міської ради.

7. Фінансування діяльності Управління

7.1. Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету, які виділенні на його утримання.

7.2. Джерелами фінансування Управління є:

- кошти міського бюджету;

- інші кошти, передані Управлінню згідно з чинним законодавством.

 

8. Взаємодія

8.1. Управління, під час виконання покладених на нього функцій та завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Тетіївської міської  ради, органами місцевого самоврядування, управлінням соціального захисту населення Білоцерківської районної державної адміністрації, суб’єктами надання соціальних послуг, управлінням Пенсійного фонду України, робочими органами Фонду соціального страхування України,  органами державної служби зайнятості та Тетіївською ДПІ ГУДПС у Київській області.

9. Заключні положення

 

9.1. Ліквідація і реорганізація  Управління здійснюється за рішенням сесії Тетіївської міської ради у встановленому законом порядку.

9.2.    Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною рішенням міської ради.

9.3.    При реорганізації чи ліквідації Управління працівникам, які вивільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України про працю.

9.4.    У разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача актів одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

9.5.    Управління вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 

Секретар міської ради                                      Наталія ІВАНЮТА

 

                                                                                                                                          

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

14 квітня 2022 року                                                                            № 69

 

Про прийняття артезіанської свердловини

у комунальну власність Тетіївської міської

територіальної громади

 

       Розглянувши заяву фермерського господарства «Надросся» К» від 09.02.2022  № 2 щодо прийняття безоплатно Тетіївською міською радою

на свій баланс артезіанську свердловину, яка рахується за ФГ «Надросся К», керуючись Наказом Білоцерківської районної військової адміністрації від 24.02.2022 року № 02 «Про правовий режим»,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                     В И Р І Ш И В:

 

 1. Прийняти безоплатно до комунальної власності Тетіївської міської територіальної громади артезіанську свердловину, яка рахується на балансі СФГ «Надросся К» і розташована по вулиці Нова в селі Теліжинці Білоцерківського району Київської області.
 2. Балансоутримувачем артезіанської свердловини  визначити комунальне підприємство «Тетіївводоканал».
 3. Тетіївському міському голові створити комісію по прийманню-передачі артезіанської свердловини  від СГ «Надросся К».
 4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на першого заступника  міського голови Кизимишина В.Й.

 

           Перший заступник міського голови                                                  Василь КИЗИМИШИН

 

                                                                                                                                            

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

14 квітня 2022 року                                                                          №  70

 

Про звільнення від сплати частини

чистого прибутку (доходу), що підлягає  

сплаті до бюджету Тетіївської міської

ради на 2022 рік

 

      Розглянувши заяви комунальних підприємств Тетіївської міської ради

щодо звільнення їх від сплати частини чистого прибутку, керуючись Бюджетним кодексом України, на підставі підпунктів 28, 29 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                     В И Р І Ш И В:

 

 1. Звільнити на 2022 рік від сплати частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджету Тетіївської міської ради наступні комунальні підприємства Тетіївської міської ради:

-    Комунальне підприємство «Благоустрій»;

-    Комунальне підприємство «Дібрівка-Обрій»;

-    Комунальне підприємство «Тетіївводоканал»;

-    Комунальне підприємство «Тетіївтепломережа»;

-    Комунальне підприємство «Тетіївське БТІ».

 1. Контроль за виконанням данного рішення покласти на першого заступника 

      міського голови Кизимишина В.Й.

 

           Перший заступник міського голови                                                  Василь КИЗИМИШИН

 

 

                                                                                                                                            

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 РІШЕННЯ

 

14 квітня 2022 року                                                                          №  71

 

Про надання згоди на списання

основних засобів КП «Дібрівка- Обрій»

Тетіївської міської ради

 

      Керуючись Наказом Білоцерківської районної військової адміністрації від 24.02.2022 року № 02 «Про правовий режим»,  відповідно до частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Положенням про порядок відчуження, списання, передачі основних засобів,

що є комунальною власністю територіальної громади міста Тетієва, виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                                                В И Р І Ш И В:

     1. Надати згоду комунальному підприємству «Дібрівка- Обрій» Тетіївської міської ради на списання основних засобів:

- газонокосилка,  інвентарний номер 10600026,  первісною вартістю – 7900,00 грн.,  залишковою вартістю – 5058,18 грн.,  яка  перебуває  на балансі підприємства за адресою: с.П’ятигори.

- бензокоса,  інвентарний номер 10600027,  первісною вартістю – 6380,00 грн.,  залишковою вартістю – 2711,52 грн.,  яка перебуває на балансі підприємства за адресою: с.П’ятигори.

- гойдалка,  інвентарний номер 103000138,  первісною вартістю – 13709,00 грн.,  залишковою вартістю – 10681,50 грн.,  яка перебуває  на балансі підприємства за адресою: с.Клюки.

    2. Списання основних засобів здійснити згідно із зазначеним вище Положенням.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кизимишина В.Й.

 

          Перший заступник міського голови                                                  Василь КИЗИМИШИН

 

                                                                                                                                            

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

14 квітня 2022 року                                                                        № 72

 

Про надання дозволу на

розміщення об’єктів торгівлі


 

      Розглянувши лист КП «Благоустрій» про надання дозволу на розміщення об’єктів торгівлі по  вулиці  Крючкова в місті Тетієві, керуючись статтею 30 пунктом 1 делегованих повноважень  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                                      В И Р І Ш И В :

 1. Надати дозвіл КП «Благоустрій» на розміщення об’єктів торгівлі на земельній ділянці по вул. Крючкова в місті Тетієві.
 2. КП «Благоустрій» забезпечити розміщення об’єктів торгівлі,  виділивши місця для здійснення підприємницької діяльності,  з дотриманням вимог «Правил благоустрою території населених пунктів Тетіївської міської ради» затвердженим рішенням сесії Тетіївської міської ради №257-06-VIII від 25.05.2021року.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Василя КИЗИМИШИНА.

 

          Перший заступник міського голови                                                  Василь КИЗИМИШИН

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь