Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення міста Тетієва Київської області»

Дата: 03.05.2023 16:22
Кількість переглядів: 79

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення міста Тетієва Київської області»

INVITATION FOR TENDERS

«Overhaul of street lighting networks in the city of Tetiiv, Kyiv region»

Проект: ««Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення міста Тетієва Київської області»

Комунальне підприємство "Благоустрій" Тетіївської міської ради – «Замовник», має намір використати частину коштів фінансування, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату витрат по проекту Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення міста Тетієва Київської області.

Замовник  цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання контракту, що фінансуватиметься коштами НЕФКО:

              Розробка проектно-кошторисної документації, в т. ч. проходження експертизи, проведення авторського нагляду, а також поставка матеріалів та виконання робіт для Капітального ремонту мереж вуличного освітлення міста Тетієва Київської області

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту орієнтовно будуть розпочаті у липні 2023 року та повинні бути завершенні у листопаді 2023 року.

Устаткування та супутні роботи, що буде поставлятися за цими лотами, передбачає звільнення від оподаткування у відповідності з порядком, передбаченим Постановою КМУ України від 15.02.2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги». Підрядник з яким буде укладено контракт, буде зобов’язаний щомісячно до 15 числа складати та подавати в НЕФКО (в письмовому та електронному вигляді)  інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги у відповідності до умов та форм Контракту, для подальшої подачі в органи Державної податкової служби.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні мати фінансовий, кадровий та технічний потенціал для виконання зазначених робіт та відповідати наступним мінімальним вимогам:

a) Середній щорічний дохід за останні 3 роки (2019-2021р.р.) становить не менше 500 000 євро. Документація за 2022 рік надається довідково;

b) Досвід підрядника у 3-х контрактах протягом останніх 3-x років із сумарною вартістю не менше 500 000 євро, що були повністю та успішно завершені та які є подібними до пропонованого устаткування та робіт.

c) У разі подання тендеру СПКА провідний партнер повинен демонструвати принаймні 50% відповідності вимогам (а) і (b) вище;

d) Невиконання контракту Учасником тендеру (включаючи членів СПКА, якщо це доречно) не відбулося протягом останніх 3-x років (2020-2022 р.р);

e) Усі судові провадження проти учасника, що очікують на розгляд (включаючи членів СПКА, якщо це доречно), загалом не повинні становити більше 30% від вартості чистих активів учасника;

Замовник залишає за собою право скасувати тендер у разі відсутності надання грантового фінансування по проекту.

Електрона версія тендерної документації у форматі PDF та MS Word буде розміщена на офіційному сайті міської ради. У разі розходження між версіями документів в PDF та MS Word форматах, версія PDF буде переважати. Адреса Замовника, на яку учасники тендеру повинні надіслати тендерні пропозиції зазначена нижче (паперовий варіант і електронна версія).

Всі тендери мають подаватись із декларацією про гарантування тендеру.

Тендери повинні бути надіслані протягом трьох тижнів з дати оголошення тендеру за адресою, вказаною нижче, до 11:00 24 травня 2023 року, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті або онлайн одразу після кінцевого терміну подачі тендерів.  Враховуючи короткий термін подання тендерних пропозицій, на запит Замовника, Учасники тендеру можуть надавати додаткову уточнюючу документацію та інформацію, що за своїм характером не вноситиме жодних змін до поданої тендерної пропозиції.

Посилання для онлайн участі отримають ті учасники тендеру, які подають свої пропозиції. Якщо на момент відкриття матимуть місце будь-які форс-мажорні обставини, відкриття буде відкладено до настання сприятливих обставин, про що учасників буде повідомлено додатково шляхом надсилання електронного повідомлення.

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектного об’єкту та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться об 11:00 10 травня 2023 року за адресою: 09800, Україна, Київська обл., м. Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5, Тетіївська міська рада.

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Карпович Віталій Вікторович

Начальник відділу економіки, інвестицій та агропромислового розвитку

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

вул. Януша Острозького, 5, місто Тетіїв, Київська область

+38 (099) 350 1639

karpovych.vitaliy@gmail.com

Дата: 03 травня 2023 року

 

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

 

Project: «Overhaul of street lighting networks in the city of Tetiiv, Kyiv region »

Municipal enterprise "Blagoustrii" of Tetiiv city council – «Employer», intends to use part of the funding received from the Northern Environmental Finance Corporation (NEFCO) to pay for project costs Overhaul of street lighting networks in the city of Tetiiv, Kyiv region

Employer hereby invites Contractors to submit their sealed tenders for the contract to be funded by NEFCO:

              Development of design and estimate documentation, including examination, author's review, as well as exhibition of materials and execution of works on Capital repair of the network of street educational process in the city of Tetiiv, Kyiv region.

When preparing the tender offer, the Tenderer should take into account that the works under the contract will be tentatively started in July 2023 and should be completed in November 2023.

The equipment and related works that will be supplied under these lots are exempt from taxation in accordance with the procedure provided for by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 153 of 02/15/2002 "On the creation of a unified system of attraction, use and monitoring of international technical assistance". The contractor with whom the contract will be concluded will be obliged to compile and submit to NEFKO (in writing and electronically) information confirmation of the purchase of goods, works and services in a preferential regime with the funds of international technical assistance in accordance with the terms and forms of the Contract by the 15th of each month , for further submission to the bodies of the State Tax Service.

In order to be qualified for the award of the contract, Bidders must have the financial, personnel and technical capacity to perform the specified works and meet the following minimum requirements:

a) The average annual income for the last 3 years (2019-2021) is at least EUR 500,000. Documentation for 2022 is provided for reference;

b) Contractor experience in 3 contracts within the last 3 years with a total value of at least €500,000 that have been fully and successfully completed and that are similar to the proposed equipment and works.

c) In the event of a SPCA tender, the lead partner must demonstrate at least 50% compliance with requirements (a) and (b) above;

d) Non-fulfillment of the contract by the Tenderer (including SPKA members, if applicable) has not occurred during the last 3-x years (2020-2022);

e) All pending legal proceedings against the tenderer (including members of the SPCA, if applicable) must not, in the aggregate, exceed 30% of the net asset value of the participant;

The customer reserves the right to cancel the tender in case of non-grant funding for the project.

The electronic version of the tender documentation in PDF and MS Word format will be posted on the official website of the City Council. In the event of a discrepancy between the versions of documents in PDF and MS Word formats, the PDF version will prevail. The Customer's address to which tenderers must send tenders is indicated below (paper version and electronic version).

All tenders must be submitted with a tender guarantee declaration.

Tenders must be sent within three weeks from the date of tender announcement to the address below by 24 May 2023 11:00, after which they will be opened in the presence of those representatives of the Tenderers who wish to be present at the opening or online immediately after the deadline for submission of tenders . Taking into account the short term of submission of tender offers, at the request of the Customer, Tenderers may provide additional clarifying documentation and information, which by its nature will not make any changes to the submitted tender offer.

The link for online participation will be given to those tenderers who submit their offers. If there are any force majeure circumstances at the time of the opening, the opening will be postponed until favorable circumstances occur, about which the participants will be additionally notified by sending an electronic message.

A pre-tender meeting for tenderers with representatives of the Customer to visit the project site and discuss technical and procedural issues will be held on May 10, 2023 11:00 at the address: 09800, Ukraine, Kyiv Region, Tetiiv, St. 5 Yanusha Ostrozkoho Street, Tetiivska City Council.

Potential Bidders can obtain additional information, as well as review and receive the tender documentation at the address:

Vitaly Viktorovych Karpovich

Head of the Department of Economics, Investments and Agro-Industrial Development

executive committee of Tetiiv City Council

St. 5 Yanush Ostrozkoho, Tetiiv city, Kyiv region

+38 (099) 350 1639

karpovych.vitaliy@gmail.com

Date: May 3, 2023

INVITATION FOR TENDERS

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь