Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 16.06.2022

Дата: 26.07.2022 10:59
Кількість переглядів: 40

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 РІШЕННЯ

 

16 червня 2022 року                                                                               № 127

 

Про стан роботи щодо  соціально- правового

захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, а також захисту

їх житлових та майнових прав

 

       Керуючись Законами “Про місцеве самоврядування в Україні” , “ Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “ Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та  постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866  “ Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини”, заслухавши звіт начальника Служби у справах дітей та сім’ї Панченко Л.В. із зазначеного питання, виконавчий комітет Тетіївської міської ради 

 

                                            В И Р І Ш И В :

 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей та сім’ї Панченко Л.В.                   щодо  соціально- правового  захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених

    батьківського піклування, а також захисту їх житлових та майнових прав

    взяти до уваги.

 

2. Службі у справах дітей і сім’ї  забезпечити постійне неухильне  виконання      вимог законодавства України щодо захисту соціально- правових, майнових, житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на території  Тетіївської територіальної громади.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського     голови з гуманітарних питань Н.А.Дячук.

 

 

 

         Перший заступник

         міського  голови                                                   Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

        РІШЕННЯ

 

    16 червня  2022 року                                                                                 №  130

 

Про затвердження Положення про сектор

організаційно- інформаційного забезпечення

  відділу організаційно-інформаційного

  забезпечення та  діловодства виконавчого

  комітету Тетіївської міської ради

 

Відповідно до рішення 14 сесії Тетіївської міської ради 8 скликання №604-14-VIII від 01.02.2022 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2022 рік», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення роботи апарату виконавчого комітету міської ради, впорядкування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективності роботи міської ради, виконавчий комітет Тетіївської  міської ради

 

                                               В И Р І Ш И В:

    1. Затвердити Положення про сектор організаційно- інформаційного  

забезпечення  відділу організаційно-інформаційного забезпечення та  

         діловодства виконавчого   комітету Тетіївської міської ради згідно з   

     додатком.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника

    міського голови Кизимишина В.Й.

 

 

 

         Перший заступник

         міського  голови                                                   Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           Додаток

                                                                              до рішення виконавчого комітету 

                                                                              Тетіївської міської ради

                                                                               16.06.2022   № 130

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

               про сектор організаційно- інформаційного  забезпечення

      відділу організаційно-інформаційного забезпечення та діловодства  

                          виконавчого   комітету Тетіївської міської ради

 

                                            1.Загальні положення

 

1.1.Це Положення визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  сектору  організаційно - інформаційного   забезпечення  відділу організаційно-інформаційного забезпечення та діловодства виконавчого комітету Тетіївської міської ради .   

1.2.  Сектор організаційно - інформаційного   забезпечення (далі  – Сектор)    є структурним  підрозділом відділу організаційно - інформаційного забезпечення  та діловодства виконавчого комітету Тетіївської міської ради без статусу юридичної особи.  

1.3.Сектор утворюється та ліквідується відповідно до вимог чинного законодавства  на підставі рішення Тетіївської міської ради.

1.4. Свою діяльність Сектор здійснює на основі покладених на нього завдань та функцій у взаємодії з секторами, відділами, управліннями та іншими службами міської ради та її виконавчого комітету, а також організаціями, установами та підприємствами, розташованими на території громади, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.

   1.5.Сектор підзвітний і підконтрольний виконавчому комітету Тетіївської 

   міської ради, підпорядковується Тетіївському міському голові, керуючому

   справами виконавчого комітету міської ради, секретарю міської ради,  

   начальнику Відділу.

1.6. Сектор у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також іншими нормативними актами вищих органів державної влади, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Регламентом міської ради, Регламентом виконкому та цим положенням.

1.7.Положення про сектор затверджується рішенням  Виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

1.8.Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Сектору здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

1.9. Сектор забезпечується приміщенням, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань організаційної та інформаційної роботи в органах місцевого самоврядування.

 

 

                                   2. Завдання Сектору

2.1. Завдання з питань організаційного забезпечення :

2.1.1. Готує та опрацьовує проекти рішень міської ради та виконавчого комітету згідно планів роботи;

2.1.2. Готує проекти розпоряджень про скликання сесій міської ради;

2.1.3.Здійснює реєстрацію проектів рішень, які надаються для формування порядку денного сесій міської ради;

2.1.4.Здійснює роботу щодо підготовки необхідних матеріалів та проектів рішень з питань, які виносяться на розгляд сесії міської ради;

2.1.5. Забезпечує депутатів міської ради сесійними матеріалами (порядок денний сесії, проекти рішень) та інше;

2.1.6. Повідомляє депутатів міської ради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради та питань, які виносяться на її розгляд;

2.1.7. Спільно з іншими відділами, управліннями виконавчого комітету міської ради приймає участь, відповідно до компетенції, у підготовці та проведенні культурно-масових заходів у громаді, бере участь в організації та проведенні громадських слухань, зустрічей міського голови;

2.1.8. Забезпечує взаємодію із засобами масової інформації в межах повноважень;

2.1.9. Здійснює взаємодію зі структурними підрозділами міської ради через автоматизовану систему управління документами;

2.1.10. Здійснює, в межах повноважень, організаційні заходи щодо підготовки та проведення Всеукраїнських референдумів, виборів Президента України, депутатів Верховної Ради України, депутатів місцевих рад, міського голови;

2.1.12. Спільно з іншими відділами забезпечує підготовку матеріалів для доповідей, виступів міського голови, його заступників перед аудиторією, в засобах масової інформації, висвітлення, у тому числі, на порталі міської ради офіційних документів ради та виконавчого комітету, рішень, розпоряджень голови, матеріалів про роботу сесій;

2.1.21. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, регламентом міської ради, виконує доручення міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами міськвиконкому в межах завдань покладених на відділ.

 

2.2. Завдання  з питань інформаційного забезпечення:

2.2.1. Здійснює технічне обслуговування та супровід комп’ютерної техніки, забезпечення технічної готовності та безперебійної роботи комп’ютерного, серверного, мережевого та периферійного обладнання;

2.2.2. Забезпечує публікацію в пресі, на офіційному веб-сайті міської ради офіційних документів, рішень ради та виконавчого комітету, розпоряджень голови, матеріалів про роботу сесій, постійних комісій, депутатську діяльність;

2.2.3. Забезпечує адміністрування веб-сторінок з висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету;

2.2.4. Забезпечує створення та обслуговування інформаційних баз даних структурних підрозділів міської ради;

2.2.5. Здійснює розробку і впровадження планів та програм розвитку електронного урядування;

 

 

2.2.6. Забезпечує організацію роботи локальних мереж міської ради;

2.2.7. Здійснює профілактичні заходи та поточний ремонт комп'ютерної техніки;

2.2.8. Вносить керівництву міської ради пропозиції щодо встановлення, модернізації комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

2.2.9. Здійснює організаційний супровід роботи щодо оприлюднення та розгляду петицій;

2.2.10. Здійснює інформаційне забезпечення участі керівництва міської ради у проведенні «круглих столів», «гарячих ліній», інших виступів у засобах масової інформації, підготовку відповідних інформаційно-аналітичних довідок (матеріалів).

2.2.11. Готує пропозиції голові міської ради щодо інформаційної політики міської ради та діяльності засобів масової інформації в громаді, проводить опитування громадської думки щодо діяльності органу місцевого самоврядування; на підставі повідомлень інформаційних агентств готує інформаційно-аналітичні огляди найважливіших подій в області і державі;

2.2.12. Вивчає та узагальнює діяльність органів самоврядування через моніторинг публікацій в ЗМІ, аналізує форму і зміст роботи засобів масової інформації, вносить пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

2.2.13. Здійснює інформаційно-технічне забезпечення офіційного сайту міської ради, готує до випуску інформаційно-аналітичні вісники, інформаційні довідники, офіційні вітання у пресі з нагоди державних і професійних свят, вітальні телеграми, поздоровлення;

2.2.14. Відповідає за своєчасне висвітлення (друкування) нормативних документів міської ради в засобах масової інформації;

2.2.15. Вживає заходів до розвитку національної складової мережі Інтернет, розширення спектра засобів і вдосконалення методів оприлюднення у мережі Інтернет об'єктивної соціально-політичної, економічної, освітньої, правової, науково-технічної та інших видів інформації про область та місто;

2.2.16.Вносить пропозиції до проектів нормативно-правових актів, що розробляються міською радою, з основних напрямів державної інформаційної політики, проектів програм підтримки місцевих засобів масової інформації, забезпечення їх інформаційного супроводу;

2.2.17. Готує тексти прес-релізів, інших повідомлень про основні заходи, що проводяться міською радою або за її участі.

2.2.18. На сектор покладаються і інші завдання, передбачені законодавством, Регламентом міської ради, Положенням про відділ організаційно-інформаційного забезпечення та діловодства виконавчого комітету Тетіївської міської ради. Сектор також виконує доручення міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами міськвиконкому, заступників міського голови в межах завдань покладених на відділ.

 

 

 

 

        3. Права  Сектору організаційно-інформаційного забезпечення

В межах своїх повноважень сектор має право:

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших державних органів, структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор завдань;

      3.2. Залучати за згодою керівників виконавчих органів міської ради спеціалістів цих виконавчих органів до організації та проведення заходів, підготовки та виконання документів з питань організаційно-інформаційної діяльності виконавчого комітету.

3.3. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами виконавчих органів міської ради, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

3.4. Брати участь у роботі пленарних засіданнях міської ради, її постійних комісій, засіданнях виконавчого комітету, у нарадах і семінарах, що проводяться міською радою, з питань, віднесених до компетенції сектору.

3.5. Брати участь у роботі пленарних засіданнях міської ради, її постійних комісій, засіданнях виконавчого комітету, у нарадах і семінарах, що проводяться міською радою, з питань, віднесених до компетенції сектору.

     3.6. Вимагати від посадових осіб письмові та усні пояснення з питань, що відносяться до компетенції сектору.

         3.7. На обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на сектор повноважень.

         3.8. Сектор може мати і інші права під час виконання покладених на нього обов’язків і функцій.

 

                                       4. Керівництво  сектором:

4.1.Керівництво сектором здійснює завідувач сектору, який є посадовою особою місцевого самоврядування і призначається на посаду Тетіївським міським головою у порядку, визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування » та звільняється з посади міським головою відповідно до законодавства про працю  України.

4.2. На посаду завідувача сектору  призначаються особи з повною вищою освітою  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стажем роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або з досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

4.3.Завідувач сектором:

- здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, організовує та забезпечує виконання функцій покладених на сектор;

- визначає порядок роботи сектору, підписує (візує) документи, що подаються міському голові та заступникам;

- завідувач сектору має право в межах своїх повноважень давати доручення працівникам сектору, які є обов’язковими до виконання;

- завідувач сектору вносить керівництву пропозиції щодо заохочення працівників сектору, надання їм матеріальної допомого, покладання на них стягнень за порушення трудової та виконавської дисципліни;

- координує взаємодію сектору з управліннями та відділами виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

- має право бути присутнім на засіданнях консультативно-  дорадчих органів, нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться у виконавчому комітеті;

- розробляє посадові інструкції працівників сектору, подає  на погодження начальнику Відділу та на затвердження міському голові;

- у межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до сектору;

- підписує та візує документи в межах своєї компетенції та інше.

4.4. Посадові обов'язки завідувача сектору регулюються посадовою інструкцією, яка погоджується начальником відділу організаційно-інформаційного забезпечення та діловодства виконавчого комітету Тетіївської міської ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради та затверджується міським головою.

         4.5.Місцезнаходження сектору : 09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького,5.

 

                                        5. Структура сектору.

5.1.Структура сектору, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку рішенням Тетіївської міської ради, а штатний розпис розпорядженням Тетіївського міського голови.

5.2. Спеціалісти сектору призначаються і звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3.Працівники сектору є посадовими особами місцевого самоврядування, правовий статус яких визначається Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.4. Посадові обов'язки працівників сектору визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються міським головою, цим Положенням, Положенням про відділ організаційно - інформаційного забезпечення  та діловодства виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

5.5. Виконавчий комітет Тетіївської міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору, забезпечити їх приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами та сприяти у належному виконанні працівниками сектору покладених на них повноважень.

 5.6. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу завідувача

5.7.Діловодство сектору ведеться згідно з номенклатурою справ виконавчого комітету.

 

                                                      6.  Відповідальність

6.1.Працівники сектору несуть відповідальність за невиконання, неякісне виконання покладених на них посадових обов’язків, повноважень, дії чи бездіяльність, або невикористання наданих їм прав.

6.2.За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники сектору притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6.3.Покладання на працівників сектору обов’язків, що не належать до їх компетенції не допускається.

 

                                                                7. Взаємодія

    З метою реалізації покладених на сектор завдань, виконання посадових обов’язків працівниками сектору, виконання доручень керівництва у межах своєї компетенції сектор:

7.1. Взаємодіє з постійними депутатськими комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів Тетіївської міської ради,  комунальними підприємствами, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.

7.2.  Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

 

 

    Секретар міської ради                                         Наталія ІВАНЮТА

 

 

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

  РІШЕННЯ

 

16 червня 2022 року                                                                             № 131

 

Про внесення змін в додаток 1 до рішення

виконавчого комітету № 116 від 20.05.2022

«Про затвердження складу робочої групи,

щодо визначення потреб населення у

соціальних послугах та розробки

«Соціального паспорта Тетіївської міської

територіальної громади»

         Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону  України "Про соціальні послуги", на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 №28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах», задля організації та проведення роботи з визначення потреб населення Тетіївської міської територіальної громади у соціальних послугах, виконавчий комітет Тетіївської  міської ради 

В И Р І Ш И В:

 

 

 1. Внести зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету від 20.05.2021 № 116  «Про затвердження складу робочої групи, щодо визначення потреб населення у соціальних послугах та розробки «Соціального паспорта Тетіївської міської територіальної громади» а саме:

       1.1. Вивести зі складу робочої групи, з визначення потреб населення у    

              соціальних послугах: Савлук Олену Юріївну,  Кузьмика Василя 

              Федоровича.

       1.2.Ввести до складу робочої групи, з визначення потреб населення у  

             соціальних послугах Франчук Ларису Андріївну-начальника

             управління соціального захисту населення; Горковлюка Сергія

              Михайловича –в.о. заступника головного лікаря Тетіївської ЦПМСД

             Тетіївської міської ради.

 

2.  Призначити секретарем робочої групи - Перевалову Тетяну Василівну.

 1. Затвердити склад робочої групи з визначення потреб населення у соціальних послугах у новій редакції згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань Надію ДЯЧУК.

 

 

Перший заступник

міського  голови                                                   Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

 

 

                                                        Додаток  

                                                                           до рішення виконавчого комітету

                                                        Тетіївської міської ради

                                                16.02. 2022  № 131

 

Склад

робочої групи щодо визначення потреб населення Тетіївської міської територіальної громади у соціальних послугах

Голова робочої групи:

ДЯЧУК Надія Анатоліївна -

 

заступник міського голови з гуманітарних питань;

Заступник голови робочої групи:

ФРАНЧУК Лариса Андріївна-

 

начальник управління  соціального захисту населення;

Секретар робочої групи:

ПЕРЕВАЛОВА Тетяна Василівна-

 

головний спеціаліст відділу соціальних послуг та допомог;

Члени робочої групи:

 

ПОГОРІЛА Ірина Володимирівна-

начальник відділу соціальних послуг та допомог;

СУХАЦЬКА Наталія Борисівна -

головний спеціаліст відділу соціальних послуг та допомог;

ПОБІРАЙКО Галина Броніславівна -

Директор КУ «Тетіївський Центр соціальних служб» Тетіївської міської ради;

ПАНЧЕНКО Лариса Володимирівна -

Начальник служби у справах дітей та сім`ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

КОРЧАК Галина Василівна-

Директор КП «Соціальний центр» Тетіївської міської ради;

ГОРКОВЛЮК Сергій Михайлович -

В.о.заступника головного лікаря Теіївської ЦПМСД Тетіївської  міської ради (за згодою);

ПРИСЯЖНЮК Юлія Миколаївна -

Директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Тетіївської міської ради (за згодою);

ПАЗЮК Марія Миколаївна -

Голова Тетіївської районної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою);

СКРИПНИК Володимир Степанович-

староста Кашперівського старостинського округу(за згодою);

РОЇК Олег Іванович-

староста П`ятигірського старостинського округу(за згодою);

СЛІПЕНЧУК Людмила Володимирівна-

староста Денихівського старостинського округу(за згодою);

 

Секретар міської ради                                                    Наталія ІВАНЮТА

 

 

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

  РІШЕННЯ

 

16 червня 2022 року                                                                             № 132

 

Про внесення змін в додаток 1 до рішення

виконавчого комітету №5 від 20.01.2022

«Про створення комісії з розгляду заяв

про призначення грошової компенсації

за належні для отримання жилі приміщення

деяким категоріям осіб, які захищали

незалежність, суверенітет та територіальну

цілісність України, а також членів їх сімей»

 

         Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування складу комісії з розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, виконавчий комітет Тетіївської міської ради  

 

                                                      В И Р І Ш И В:

 

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради від 20 січня 2022 року №5 «Про створення комісії з розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей», а саме:

1.1 Вивести зі складу комісії з розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей: Полозюка Дмитра Петровича – начальника 2 відділу Білоцерківського РТЦК та СП; Анцупову Лесю Василівну – начальника відділу – головного бухгалтера відділу обліку та звітності виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

1.2  Ввести до складу комісії  з розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей: Франчук Ларису Андріївну – начальника управління соціального захисту населення Тетіївської міської ради; Касянчук Світлану Іванівну – завідувача сектору  обліку та звітності – головного бухгалтера управління соціального захисту населення Тетіївської міської ради;

 

2. Затвердити склад комісії з розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, в новій редакції (згідно з додатком 1).

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань Дячук Н.А.

 

    Перший заступник

міського  голови                                                   Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

 

     Додаток 1

                                                                           до рішення виконавчого комітету

                                                                           Тетіївської міської ради

                                                                           16.06.2022  № 132

 

 

СКЛАД

комісії  з розгляду заяв про призначення грошової компенсації

за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб,

 які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність

України, а також членів їх сімей

 

Голова комісії:

 • Кизимишин Василь Йосиповичперший заступник міського голови.

 

Заступник голови комісії:

 • Дячук Надія Анатоліївна – заступник міського голови з гуманітарних питань.

 

Секретар комісії:

 • Сухацька Наталія Борисівнаголовний спеціаліст відділу соціальних послуг та допомог управління соціального захисту населення Тетіївської міської ради;

 

Члени комісії:

 • Франчук Лариса Андріївнаначальник управління соціального захисту населення Тетіївської міської ради;
 • Погоріла Ірина Володимирівна начальник відділу соціальних послуг та допомог управління соціального захисту населення Тетіївської міської ради;
 • Касянчук Світлана Іванівназавідувач сектору обліку та звітності – головний бухгалтер управління соціального захисту населення Тетіївської міської ради;
 • Карпович Віталій Вікторович начальник відділу економіки, інвестицій та агропромислового розвитку Тетіївської міської ради;
 • Дем’янчук Петро Володимирович начальник відділу житлово-комунального господарства, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Тетіївської міської ради;
 • Павленко Дмитро Миколайович начальник містобудування та архітектури виконавчого комітету Тетіївської міської ради;
 • Затишний Віктор Володимирович начальник управління фінансів Тетіївської міської ради;
 • Поліщук Олександр Анатолійович учасник антитерористичної операції на Сході України (за згодою).

 

 

Секретар міської ради                                                Наталія ІВАНЮТА

 

 

 

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

  РІШЕННЯ

 

16 червня 2022 року                                                                             № 133

 

Про затвердження графіків особистого

прийому громадян керівниками виконавчого

комітету Тетіївської міської ради та

керівниками комунальних підприємств

Тетіївської міської територіальної громади

 

      Керуючись Законом України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання  вимог Закону України від 2.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування», виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                                                    В И Р І Ш И В :

 

1.  Рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради  від 28.01.2021 року №14 «Про затвердження графіка прийому громадян в виконавчому комітеті Тетіївської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

 

2. Затвердити  графік особистого прийому громадян  керівниками виконавчого комітету Тетіївської міської ради (додаток 1).  

 

3. Затвердити графік особистого прийому громадян керівниками комунальних підприємств  Тетіївської міської територіальної громади (додаток 2).

 

4. В.о. начальника відділу організаційно-інформаційного забезпечення та діловодства оприлюднити графіки прийому громадян на офіційному сайті Тетіївської міської ради.

 

5.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на секретаря міської ради Іванюту Н.Ф.

 

 

        Перший заступник

        міського голови                                          Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

                                                                               Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

                                                         Тетіївської міської ради

                                                  16.06.2022   № 133

 

 

 

ГР А Ф І К

особистого прийому громадян керівництвом

Тетіївської міської ради

 

 

№з/п

Дні

тижня

Прізвище, імя по батькові керівника, який

веде прийом

Посада керівника, який  веде прийом

Адреса за якою проводиться прийом громадян

Години

прийому

 

1

 

Середа

 

Балагура

Богдан

Олегович

 

 

Тетіївський

 міський

голова

м. Тетіїв, вул. Я.Острозького, 5

 

 09.00-12.00

 

2

 

Понеділок

 

Іванюта

Наталія

Федорівна

 

 

Секретар Тетіївської міської ради

 

 

м. Тетіїв, вул. Я.Острозького, 5

 

09.00.-12.00

 

3

 

П’ятниця

 

Кизимишин Василь

Йосипович

Перший заступник Тетіївського

міського голови

 

м. Тетіїв, вул. Я.Острозького, 5

 

 09.00-12.00

 

4

 

 

 

Четвер

     

Дячук

Надія

Анатоліївна

 

Заступник

міського голови

м. Тетіїв, вул. Я.Острозького, 5

 

09.00-12.00

 

 

 

  Секретар міської ради                                                       Наталія ІВАНЮТА

 

 

 

 

                                                                          Додаток 2

                                                                           до рішення виконавчого комітету

                                                          Тетіївської міської ради

                                                  16.06.2022  № 133

 

 

ГР А Ф І К

особистого прийому громадян керівниками

комунальних підприємств Тетіївської міської територіальної громади

 

з/п

Дні

тижня

Прізвище, імя по батькові

керівника, який

веде прийом

Посада керівника, який  веде прийом

Місце  прийому

Години прийому

 

1

Середа

Паламарчук

Андрій

Григорович

Начальник КП «Благоустрій»

м. Тетіїв, вул.  Шевченка, 9

   

09.00-12.00

2

Середа

Затишний

Сергій

Володимирович

Керівник КП

«Дібрівка-Обрій»

с. Дібрівка, вул.Степова, 2

09.00-12.00

3

Середа

Оржехівський Ярослав

Вікторович

Начальник КП               «Тетіїводоканал»

м. Тетіїв, вул. А.Байраківсь-

кого, 1

 

09.00-12.00

4

Середа

Лавренюк

Ярослав

Миколайович

Директор КП

«Тетіївтепломережа»

м. Тетіїв, вул. Соборна,19-А

 

09.00-12.00

5

Середа

Вівденко

Володимир

Петрович

Начальник Тетіївського

КП «БТІ»

м. Тетіїв, вул.

А.Байраківсь-кого, 1

 

09.00-12.00

6

Середа

Поліщук

Олександр

Анатолійович

В.о. головного лікаря КП КНП

«Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги»

м. Тетіїв, вул.  Цвіткова, 26

 

09.00-12.00

7

Середа

Потієнко

Дмитро

Владиславович

Головний лікар

 КНП «Тетіївська центральна лікарня»

м. Тетіїв, вул. Цвіткова,26

 

09.00-12.00

8

Середа

Корчак

Галина

Василівна

Директор КП «Соціальний центр»

м. Тетіїв, вул. Я.Острозького, 5

 

09.00-12.00

 

 

 

  Секретар міської ради                                                       Наталія ІВАНЮТА

 

 

                                                                                                                                       

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   РІШЕННЯ

 

16 травня 2022 року                                                                          №  134

 

Про надання дозволу на безоплатну

передачу  з балансу відділу культури,

молоді та спорту на баланс КУ

«Тетіївський центр соціальних служб» 

вертикальних жалюзей

 

         Розглянувши лист  відділу культури, молоді та спорту Тетіївської міської ради від 14.06.2022 р. № 150/01-12  щодо безкоштовної передачу з балансу відділу культури, молоді та спорту на баланс КУ «Тетіївський центр соціальних служб»  вертикальних жалюзей,   керуючись  Господарським кодексом України та   Законами  України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                                              В И Р І Ш И В:

 

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу  з балансу відділу культури,  молоді та  

    спорту  Тетіївської міської ради на баланс КУ  «Тетіївський центр соціальних  

    служб» Тетіївської міської ради  вертикальних жалюзей в кількості 2-х 

    одиниць балансовою  вартістю 2560,00 грн.

 

2. Начальнику відділу культури, молоді та спорту створити комісію по передачі   

    вказаного майна.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

    міського голови Кизимишина В.Й.

 

 

          

         Перший заступник

         міського голови                                           Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 РІШЕННЯ

 

16 червня 2022  року                                                                     №  138

 

Про надання повноважень

щодо присвоєння адрес

 

Керуючись статтями 221-265 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України «Порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна» від 7 липня 2021 року № 690 в зв’язку з припиненням дії Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. № 367 та створенням автоматизованого робочого місця органу з присвоєння адрес в електронному кабінеті користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Надати відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Тетіївської міської ради повноваження щодо присвоєння, зміни, коригування, анулювання адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна шляхом видачі наказів.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови В.Й.Кизимишина.

 

 

 

        Міський голова                                                Богдан  БАЛАГУРА

 

 

 

 
   

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

16 червня 2022 року                                                                             № 136

 

Про надання дозволу на

видалення зелених насаджень

 

Розглянувши заяви гр. Демків Н.Г. за вх. №190 від 16.02.2022р., гр. Касяненко А.Б. за вх. №348 від 11.05.2022р, гр. Дьомінової С.В. за вх. №151/02-29 від 26.05.2022р., гр. Кропельницької О.Т. за вх. №299 від 08.06.2022р., гр. Савчук В.М. за вх. №304 від 09.06.2022р., головного лікаря КНП «Тетіївська центральна лікарня» Потієнка Д.В. за вх.№370 від 06.06.2022р.  директора КУ «Тетіївського інклюзивно-ресурсного центру №2» Панової Н.І. за вх. 133/02-29 від 23.05.2022р., в.о. головного спеціаліста відділу по роботі в старостинських округах управління адміністративних послуг Сліпенчук Л.В. за вх. № 283 від 26.05.2022р., №293 від 31.05.2022р., №№301, 302, 303 від 09.06.2022р., акти обстеження зелених насаджень за №№4, 5, 6, 7, 8, 9 від 20.06.2022 року, враховуючи висновки комісії по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Постановою Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 року №127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень», наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 року №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», Програми охорони навколишнього природного середовища 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Тетіївської міської ради від 24.12.2020 року №34-02- VIII, виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Надати КП «Благоустрій» дозвіл на видалення зелених насаджень в межах населеного пункту м. Тетіїв за адресою:

- вул. Княгині Ольги, 3 (прибудинкова територія) : вишня – 1 шт.;

- вул. Цвіткова, 9 «А» (прибудинкова територія– під’їзд №2): горіх – 1 шт., абрикос – 1 шт.;

- вул. Соборна, 22 (прибудинкова територія): вишня – 1 шт.;

- вул. Соборна (біля пам’ятного хреста «Героям Небесної Сотні»): вишня – 9 шт. (із них: чотири дерева двійних з розгалуженням нижче 1,3 м);

- вул. Джерельна, 7: тополя – 1 шт.;

вул. Цвіткова, 26 (територія КНП «Тетіївська центральна лікарня»): липа – 4 шт. (одне двійне дерево з розгалуженням нижче 1,3 м), яблуня – 2 шт. (одне двійне дерево з розгалуженням нижче 1,3 м), акація – 1 шт., клен – 5 шт., черешня – 1 шт., тополя – 3 шт., сумах – 2 шт., ясен – 2 шт., верба – 1 шт., катальпа – 1 шт.,

- вул. Цвіткова, 22 (територія КУ «Тетіївського інклюзивно-ресурсного центру №2»: акація – 17 шт..

2. Надати КП «Дібрівка-Обрій» дозвіл на видалення зелених насаджень в межах населеного пункту с. Денихівка за адресою:

- вул. Шевченка (із правої сторони при в’їзді в село): клен – 3 шт.;

- вул. Шевченка (біля магазину): клен – 1 шт.;

- вул. Шевченка (на греблі заводського ставка): горіх – 1 шт.;

- вул. Шевченка (парк біля церкви): береза – 17 шт., груша – 1 шт., клен – 6 шт, слива – 1 шт., горіх – 1 шт., тополя – 1 шт., яблуня – 2 шт., липа – 1 шт., черешня – 8 шт., абрикос – 1 шт.;

- вул. Шевченка (парк «Слави»): горобина – 3 шт. (із них: одне двійне дерево з розгалуженням нижче 1,3 м) .

3. Надати КП «Дібрівка-Обрій» дозвіл на видалення зелених насаджень в межах населеного пункту с. Високе за адресою:

- вул. Центральна (територія навколо Пам'ятника воїнам-односельцям, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни): ялинка – 2 шт.;

- вул. Центральна (територія навколо будівлі бібліотеки): ясен – 1 шт., акація – 1 шт., каштан – 2 шт., липа – 2 шт.;

- вул. Центральна (територія навколо будинку культури): яблуня – 1 шт..

4. Надати КП «Дібрівка-Обрій» дозвіл на видалення зелених насаджень в межах населеного пункту с. Стадниця за адресою:

- територія біля «Пам'ятника воїнам-односельцям, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни»: ялинка – 1 шт., черешня – 1 шт., липа -1 шт., клен – 1 шт.;

- вул. Загребельна (на греблі ставка): верба – 44 шт., клен – 12 шт..

5. Надати КП «Дібрівка-Обрій» дозвіл на видалення зелених насаджень в межах населеного пункту с. Горошків за адресою:

- вул. Центральна (парк біля будинку культури): тополя – 82 шт., ялинка – 4 шт., яблуня – 5 шт., береза – 9 шт..

6. Надати КП «Дібрівка-Обрій» дозвіл на видалення зелених насаджень в межах населеного пункту с. Горошків за адресою:

-  територія парку біля «Пам'ятника воїнам-односельцям, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни»: ялинка – 33 шт.,

- територія навколо ФАПу: ясен – 10 шт., клен – 1 шт., ялинка – 1 шт..

 

 

7. Комунальним підприємствам оприбуткувати деревину видалених дерев та використати для власних потреб або реалізувати за ринковими цінами. Кошти від реалізації деревини використати на покриття витрат та компенсаційне озеленення. Гілки та непридатну деревину утилізувати, про що скласти відповідний акт.

8. Взяти до уваги, що дерева зазначені в пунктах 1 - 6 є аварійними, фаутними та досягли вікової межі і становлять загрозу майну та життю, здоров’ю громадян і сплата відновної вартості у разі їх видалення не проводиться.

9. КП «Благоустрій», КП «Дібрівка Обрій» та КНП «Тетіївська центральна лікарня» провести компенсаційне озеленення в найближчий сезон, сприятливий для висаджування дерев, але не пізніше року з моменту видалення зелених насаджень та забезпечити догляд за приживлюваністю зелених насаджень протягом трьох років.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кизимишина В.Й.

 

 

 

         Перший заступник

         міського  голови                                                   Василь КИЗИМИШИН

 

 

                                                                                                                                       

 
   

 

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

16 червня 2022 року                                                                         № 137

 

Про надання дозволу на прийняття

в комунальну власність Тетіївської

міської ради гуманітарної допомоги


 

      Розглянувши лист КНП «Тетіївська центральна лікарня» про надання дозволу на  прийняття гуманітарної допомоги на баланс, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Бюджетного кодексу України», Закону України «Про гуманітарну допомогу», керуючись ст. 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                                      В И Р І Ш И В :

 

 1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Тетіївська центральна лікарня»  Тетіївської міської  ради на прийняття на баланс гуманітарної допомоги  - автомобіля   швидкої  допомоги  - ідентифікаційний код WDB90663315922633.
 2. Бухгалтерії КНП «Тетіївська центральна лікарня» Тетіївської міської ради забезпечити здійснення бухгалтерського обліку автомобіля, вказаного у пункті 1 даного рішення у встановленому законодавством порядку.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови В.Й. Кизимишина.

 

 

        Перший заступник

        міського голови                                          Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ рада

виконавчий комітет

Рішення

16 червня 2022 року                                                                          № 139

Про передачу майна комунальної власності

з балансу відділу освіти Тетіївської міської

ради на баланс виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

  

      Відповідно до статей 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», керуючись рішенням Тетіївської міської ради від 01 лютого 2022 року №  611- 14 – VІІІ «Про передачу Виконавчому комітету Тетіївської міської ради окремих повноважень щодо управління майном комунальної власності Тетіївської міської територіальної громади», Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Передати безоплатно комунальне майно, вказане в Додатку 1 до цього

рішення, з балансу відділу освіти Тетіївської міської ради на баланс виконавчого комітету Тетіївської міської ради для подальшого його встановлення в адміністративній будівлі Тетіївської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Тетіїв, вул. Академіка Байраківського, 1.

 1. Для документального оформлення приймання-передачі майна створити

комісію виконавчого комітету Тетіївської міської ради згідно з Додатком 2.

 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого

заступника міського голови Кизимишина В. Й.

 

 Перший заступник

 міського голови                                                Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

 

                                                                                        Додаток 1                                         

                                                                         до рішення  виконавчого комітету

                                                                         Тетіївської міської ради         

                                                                         16.06.2022 р.  №   139

 

 

ПЕРЕЛІК

майна для передачі з балансу відділу освіти Тетіївської міської ради на баланс виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

 1. Блок газовий водонагрівний БГВ-50Т заводський № 635.

 

 

 

 

 

   Секретар міської ради                                            Наталія ІВАНЮТА

 

 

                                                                       

                                                                                      Додаток 2                                         

                                                                         до рішення виконавчого комітету

                                                                         Тетіївської міської ради         

                                                                         16.06.2022 р.  №  139

 

 

СКЛАД

комісії виконавчого комітету Тетіївської міської ради

для документального оформлення приймання-передачі комунального майна

 

Голова комісії:  

 • Кизимишин Василь Йосипович - перший заступник  міського голови.

Члени комісії:

 • Богачук Жанна Едуардівна – провідний спеціаліст відділу обліку та

звітності Виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

 • Сподоба Олег Олександрович - провідний спеціаліст відділу

архітектурно-будівельного контролю Виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

 • Васютинський Вадим Володимирович – начальник відділу освіти

Тетіївської міської ради;

 • Кнедик Леся Олексіївна – головний бухгалтер централізованої

бухгалтерії відділу  освіти Тетіївської міської ради;

 • Складаний Іван Іванович  – директор КЗ «Тетіївський заклад

загальної середньої освіти I-III ступенів № 1» Тетіївської міської ради.

 

 

 

  Секретар міської ради                                              Наталія ІВАНЮТА

 

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ рада

виконавчий комітет

Рішення

16 червня 2022 року                                                                           № 140 

Про затвердження звіту суб’єкта

оціночної діяльності про оцінку

ринкової вартості  нерухомого

комунального майна

 

        Відповідно до статей 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», статті 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням Тетіївської міської ради № 308-07-VIII від 24 червня 2021 року, керуючись рішенням Тетіївської міської ради від 01 лютого 2022 року №  611-14-VІІІ «Про передачу виконавчому комітету Тетіївської міської ради окремих повноважень щодо управління майном комунальної власності Тетіївської міської територіальної громади»,  розглянувши Звіт суб’єкта оціночної діяльності фізичної особи-підприємця Шеремета Івана Григоровича про оцінку майна від 30 листопада 2021 року, виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Затвердити Звіт суб’єкта оціночної діяльності фізичної особи -

підприємця Шеремета Івана Григоровича про оцінку ринкової вартості нерухомого майна комунальної власності – нежитлової одноповерхової будівлі котельні, загальною площею 199 кв. м., що розташована за адресою: вул. Сікорського, 3А в селі П’ятигори Білоцерківського району Київської області.

        Ринкова вартість об’єкта оцінки, без ПДВ, складає: 136 710 (сто тридцять шість тисяч сімсот десять) грн. 00 коп.

      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кизимишина В. Й.

 

 

       Перший заступник

       міського голови                                                  Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ рада

виконавчий комітет

Рішення

16 червня 2022  року                                                                          № 141

Про надання дозволу на  передачу майна

комунальної власності з балансу КП

«КНП «Тетіївський  ЦПМСД» на баланс

КНП «Тетіївська центральна лікарня»

 

      Розглянувши лист в. о. директора КП «Тетіївська ЦЛ» Потієнка Д. В. від 01 червня 2022 року № 269, відповідно до статей 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», керуючись рішенням Тетіївської міської ради від 01 лютого 2022 року №  611- 14 – VІІІ «Про передачу Виконавчому комітету Тетіївської міської ради окремих повноважень щодо управління майном комунальної власності Тетіївської міської територіальної громади», Виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Надати дозвіл на  передачу комунального майна, вказаного в Додатку 1 до цього рішення, з балансу Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетіївської міської ради на баланс Комунального підприємства «Тетіївська центральна лікарня» Тетіївської міської ради.
 2. Для документального оформлення приймання-передачі майна створити

комісію згідно з Додатком 2.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника

міського голови Кизимишина В. Й.

 

 

   Перший заступник

   міського голови                                        Василь КИЗИМИШИН

 

 

 

                                                                         Додаток 1                                         

                                                                         до рішення  Виконавчого комітету

                                                                         Тетіївської міської ради         

                                                                         16.06.2022 р.  №    141

 

 

ПЕРЕЛІК

майна для передачі з балансу КП «КНП «Тетіївський ЦПМСД» на баланс КП «Тетіївська ЦЛ»

 

1. Частина будівлі, що включає приміщення другого та третього поверху, загальною площею 1300 кв. м., лікувального корпусу № 1, що знаходиться по вулиці Цвіткова, 26Е в місті Тетієві Білоцерківського району Київської області.

 

 

 

 

   Секретар міської ради                                         Наталія  ІВАНЮТА

 

 

 

                                                                         Додаток 2                                         

                                                                         до рішення Виконавчого комітету

                                                                         Тетіївської міської ради         

                                                                         16.06.2022 р.  №    141

 

 

СКЛАД

комісії для документального оформлення приймання-передачі

комунального майна

 

Голова комісії:  

 • Кизимишин Василь Йосипович - перший заступник  міського голови.

 

Члени комісії:

 • Касянчук Ігор Іванович – головний бухгалтер КП «Тетіївська ЦЛ»;
 • Дукач Анна Дмитрівна – бухгалтер КП «Тетіївська ЦЛ»;
 • Сосунович Віктор Броніславович – головний бухгалтер КП «КНП

«Тетіївський ЦПМСД;

 • Вівсяний Андрій Григорович – завідувач господарством КП «КНП

«Тетіївський ЦПМСД».

 

      Секретар міської ради                                         Наталія  ІВАНЮТА

 

 

 

 

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ рада

виконавчий комітет

Рішення

16  червня 2022 року                                                                              № 142

Про включення до Переліку першого

типу з метою передачі в оренду на

аукціоні нежитлових приміщень –

частини адміністративної будівлі

Тетіївської міської ради за адресою:

вул. Київська, 18 в селі Кашперівка

Білоцерківського району Київської

області

      Розглянувши заяву від 14 червня 2022 року за вх. № 1236/02-32 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта», відповідно до  Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03 жовтня 2019 року № 157-IX, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 № 483, підпунктом 1 пункту «а» статті 29, частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, з метою підвищення ефективності використання об’єктів нерухомого майна комунальної власності Тетіївської міської територіальної громади, виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Включити до Переліку першого типу нежитлові приміщення

комунальної власності Тетіївської міської територіальної громади – частину адміністративної будівлі Тетіївської міської ради, площею 54,72 кв. м., що обліковується на балансі виконавчого комітету Тетіївської міської ради та знаходиться за адресою: вул. Київська, 18 в селі Кашперівка Білоцерківського району Київської області.

 1. Виконавчому комітету Тетіївської міської ради здійснити дії щодо

передачі в оренду на аукціоні об’єкта нерухомого майна, вказаного в пункті 1 цього рішення, строком оренди на 5 років для розміщення відділення поштового зв’язку.

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Кизимишина В. Й.

 

        Перший заступник

        міського голови                                                Василь КИЗИМИШИН

 

 

Описание: https://lh6.googleusercontent.com/kiXEea3pUt3BIj7KM3yT6z3pBvD01DVfhMmYjNAf1F2vwxrj0tJedf2qmWKD9uT-8lOpxFrAxZV5QS2QVjZEfijZ9vgy8vXjjA3T7guCRDW-mhtyASR3W27tjW3Z8inRX8t1G74N

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

      РІШЕННЯ

 

16 червня 2022 року                                                                                       № 143

 

Про надання дозволу комунальному підприємству «Тетіївводоканал»

Тетіївської міської ради  на закупівлю труб

 

     В зв’язку з виробничою необхідністю та з метою  проведення аварійно-відновлювальних робіт комунальним підприємством «Тетіївводоканал», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану»,  керуючись статтями 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тетіївської  міської ради 

 

                                        В И Р І Ш И В:

 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Тетіївводоканал» Тетіївської 

    міської  ради  на придбання труб ф-110 (SDR17 PE 100 питна вода) за

    ДК 021:2015 cpv код  44163100-1 для проведення аварійно відновлювальних 

    робіт  на суму 120 тисяч гривень.

 

2. Уповноважити начальника КП «Тетіївводоканал» Оржехівського Ярослава 

    Вікторовича підписати договір купівлі-продажу.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника

    міського  голови Кизимишина В.Й.

 

 

         Перший заступник

         міського голови                                                 Василь КИЗИМИШИН

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ рада

виконавчий комітет

Рішення

16 червня 2022  року                                                                             №  144

Про надання дозволу на встановлення

дорожнього знаку


 

      Розглянувши заяву гр. Черній Т. С. щодо відсутності вказівних дорожніх знаків на перехресті вулиць Степової та  Центральної в с. Дзвеняче,

керуючись підпунктом 1 пункту а статті 30, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та Правилами дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 10 жовтня 2001 року № 1306, з метою безпеки громадян, виконавчий комітет Тетіївської міської ради

 

                                          В И Р І Ш И В :

 

 1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Благоустрій» на встановлення знаку 4.6. ПДР «Рух праворуч або ліворуч» в с. Дзвеняче по вул. Центральній в місці примикання до вул. Степова.
 2. Начальнику КП «Благоустрій» А. Паламарчуку встановити дорожній знак 4.6 «Рух праворуч або ліворуч» відповідно до вимог чинного законодавства.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови В.Й.  Кизимишина.

 

        Перший заступник

        міського голови                                       Василь КИЗИМИШИН

 

 

Описание: https://lh6.googleusercontent.com/kiXEea3pUt3BIj7KM3yT6z3pBvD01DVfhMmYjNAf1F2vwxrj0tJedf2qmWKD9uT-8lOpxFrAxZV5QS2QVjZEfijZ9vgy8vXjjA3T7guCRDW-mhtyASR3W27tjW3Z8inRX8t1G74N

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

    РІШЕННЯ

 

16 червня 2022 року                                                                                       № 145

 

Про здійснення закупівель

комунальним підприємством

«Благоустрій» в умовах воєнного стану

 

     Розглянувши лист комунального підприємства «Благоустрій»,  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», керуючись статтями 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тетіївської  міської ради 

                                        В И Р І Ш И В:

 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Благоустрій» Тетіївської міської 

    ради на проведення закупівель:

 

    - паливо-мастильних матеріалів на суму в межах кошторисних призначень  

      без проведення відкритих торгів.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника

    міського  голови Кизимишина В.Й.

 

        Перший заступник

        міського голови                                                 Василь КИЗИМИШИН

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь