Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

СТАТУТ ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Дата: 30.01.2021 11:57
Кількість переглядів: 69

СТАТУТ

ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

                                                     ЗМІСТ

 

 1.  

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………..4

Стаття 1. Статут Тетіївської міської територіальної громади…………4

Стаття 2. Символіка територіальної громади…………………………...4

Стаття 3. Місцеві свята…………………………………………………...5

Стаття 4. Почесні відзнаки територіальної громади…………………....5

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ ПРАВ ЖИТЕЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ………………………………………………………………………5

Стаття 5. Права жителів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення…………………………………………………...5

Стаття 6. Обов’язки жителів територіальної громади……………………..6

Стаття 7. Гарантії прав жителів територіальної громади………………....7

РОЗДІЛ ІІІ. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ………… 7

Стаття 8. Форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення………………………………………….………..7

Стаття 9. Місцеві вибори та місцевий референдум………………………...8

Стаття 10. Загальні збори громадян за місцем проживання……………….8

Стаття 11. Місцеві ініціативи…………………………………………….8

Стаття 12. Громадські слухання………………………………………….8

Стаття 13. Звернення громадян та електронні петиції, як особлива форма колективного звернення громадян……………………………………………..9

Стаття 14. Консультації з громадськістю……………………………….9

Стаття 15. Участь жителів територіальної громади в консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування...........................................................................................9

Стаття 16. Участь жителів територіальної громади в роботі контрольно-наглядових органах юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради……………………………………………………………………………..…9

Стаття 17. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету……………..9

Стаття 18. Органи самоорганізації населення…………………….……10

РОЗДІЛ ІV. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ………………………….10

Стаття 19. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади та їх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства…………………………………………….…...10

Стаття 20. Взаємовідносини Тетіївської міської територіальної громади з іншими територіальними громадами…………………………………….…11

Стаття 21. Участь в асоційованих організаціях і міжнародна співпраця……………………………………………………………….…11

РОЗДІЛ V. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ……….12

Стаття 22. Засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб…………………………..12

Стаття 23. Форми здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб…………………12

Стаття 24. Громадська експертиза……………………………………………...13

РОЗДІЛ VІ. ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ……………………………………………...…13

Стаття 25. Засади розвитку територіальної громади………………………13

Стаття 26. Планування розвитку територіальної громади………………...13

Стаття 27. Охорона довкілля………………………………………………...…13

Стаття 28. Застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування розвитку територіальної громади…………………………..…14

Стаття 29. Розвиток науки й освіти, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, культури та мистецтва……………………………………………………….14

РОЗДІЛ VІІ. ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕТІЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ………………………………………..14

Стаття 30. Засади звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, депутатів місцевої ради перед територіальною громадою…14

Стаття 31. Звітування міського голови……………………………………...15

Стаття 32. Звітування депутатів Ради………………………………………...…16

Стаття 33. Звітування старости……………………………………………...16

РОЗДІЛ VІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………….16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕАМБУЛА

 

Тетіївська міська рада Білоцерківського району Київської області, як повноважний представник Тетіївської міської територіальної громади, до якої входять населені пункти: місто Тетіїв; села: Бурківці, Високе, Галайки, Голодьки, Горошків, Денихівка, Дзвеняче, Тарасівка, Дібрівка, Дубина, Кашперівка, Клюки, Кошів, Михайлівка, Перше травня,  Ненадиха, Одайпіль, П’ятигори, Молочне, Росішки, Скибинці, Стадниця, Степове, Тайниця, Теліжинці, Черепин, Черепинка, Григорівка.

 

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статут Тетіївської міської територіальної громади

1. Статут Тетіївської міської територіальної громади (далі за текстом – Статут) є основним локальним нормативно-правовим актом Тетіївської міської територіальної громади, що приймається Тетіївською міською радою (далі за текстом – Рада) від імені та в інтересах територіальної громади на основі Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших актів законодавства України з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей організації та здійснення місцевого самоврядування Тетіївською міською територіальною громадою.

2. Статут є обов’язковим для виконання всіма органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади (державними органами) та/або їхніми територіальними підрозділами, іншими юридичними особами та громадськими формуваннями, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території громади, їх посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на відповідній території.

3. Інші акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади повинні прийматися з урахуванням положень Статуту та відповідати йому.

Стаття 2. Символіка територіальної громади

1. Територіальна громада має власну символіку – герб, прапор та гімн, які відображають історичні, культурні, духовні особливості та традиції територіальної громади.

2. Опис та порядок використання символіки територіальної громади визначається окремим Положенням, яке затверджується рішенням Тетіївської міської ради.

Стаття 3. Місцеві свята

1. День міста Тетієва відзначається щорічно в першу суботу травня.

2. День кожного із сіл Тетіївської міської територіальної громади визначається щорічно у дату, визначену рішенням Ради.

3. Рішенням Ради можуть встановлюватись інші місцеві свята.

 

 

Стаття 4. Почесні відзнаки територіальної громади

1. Особи, які зробили значний внесок у соціально-економічний розвиток територіальної громади, підвищення добробуту її жителів, примноження культурних, духовних надбань та інших цінностей, зміцнення місцевого самоврядування і демократії, нагороджуються почесними відзнаками територіальної громади.

2. Порядок нагородження почесними відзнаками територіальної громади визначаються Положенням про почесні відзнаки Тетіївської міської територіальної громади, яке затверджується рішенням Ради.

РОЗДІЛ ІІ ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ ПРАВ ЖИТЕЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

Стаття 5. Права жителів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення

 

1. Права жителів територіальної громади на участь у вирішені питань місцевого значення, гарантовані Конституцією та законами України, не можуть бути обмежені.

2. Процедури та правила, передбачені цим Статутом, прийняті виключно з метою встановлення загальних, чітких, недискримінаційних і прозорих механізмів реалізації права участі жителів громади у вирішенні питань місцевого значення, забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у громаді.

3. При вирішенні питань місцевого значення жителі територіальної громади мають право:

 1. подавати індивідуальні та колективні звернення органам і посадовим особам місцевого самоврядування, одержувати на них відповіді у встановлені законодавством строки;
 2. бути включеними у встановленому порядку до складу консультативно-дорадчих органів при Тетіївській міській раді та її виконавчих органах;
 3. одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність Ради, міського голови, виконавчих органів Ради та їх посадових осіб у спосіб, передбачений законодавством та іншими нормативно-правовими актами;
 4. одержувати копії актів Ради, міського голови, виконавчих органів Ради та їх посадових осіб у порядку, визначеному законодавством;
 5. брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій у порядку й у формах, встановлених законодавством України;
 6. брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;

 

 

 

 1. брати участь у розподілі частини видатків місцевого бюджету через механізм громадського бюджету;
 2. бути присутніми на засіданнях Ради, її постійних комісій, виконавчого комітету в порядку, встановленому цим Статутом, регламентами Ради та її виконавчого комітету;
 3. на виступ на пленарному засіданні Ради, засіданні постійної комісії у порядку, встановленому Радою, на засіданні виконавчого комітету в порядку, встановленому виконавчим комітетом;
 4. на особистий прийом депутатами Ради, міським головою, іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування;
 5. на ознайомлення з проектами актів органів місцевого самоврядування;
 6. брати участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб, засновниками яких є Рада;
 7. на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
 8. брати участь у реалізації форм участі територіальної громади в місцевому самоврядуванні, визначених цим Статутом, а також іншими рішеннями Ради;
 9. користуватися іншими правами, передбаченими Конституцією та актами законодавства України.

 

Стаття 6. Обов’язки жителів територіальної громади

 

1.Жителі територіальної громади зобов’язані:

 1. проявляти повагу до гідності кожної людини, вірувань, традицій, історії, національної та/або етнічної самобутності осіб та/або груп осіб, сприяти забезпеченню рівності інших прав і свобод осіб та/або груп осіб, які проживають чи на інших законних підставах перебувають у межах територіальної громади;

2) утримуватися від будь-яких форм дискримінації;

3) шанобливо ставитися до традицій, звичаїв територіальної громади, її самобутності, історії такультури;

4) сприятисталомурозвиткутериторіальноїгромадитаїїнаселенихпунктів;

5) шанобливотаощадливоставитисядомайна,коштів,землі,природнихресурсівтериторіальноїгромади,атакожоб’єктівспільноївласностітериторіальнихгромад Білоцерківського району області, розташованих у межа Тетіївської міської територіальної громади;

6) поважатисимволікутериторіальноїгромадиівикористовуватиїїтількизапризначенням;

7) реалізовувати свої права, свободи та законні інтереси з повагою до прав жителів територіальної громади та інших осіб, які на законних підставах проживають (перебувають) у межах територіальної громади, до інтересів держави та територіальної громади.

2. Обов’язки жителів територіальної громади в частині, що не суперечить Конституції та законам України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які проживають (перебувають) у межах територіальної громади.

 

Стаття 7. Гарантії прав жителів територіальної громади

 

1. Рада, її депутати, виконавчі органи та посадові особи забезпечують реалізацію прав та законних інтересів жителів територіальної громади у межах, визначених Конституцією та законами України.

2. Жителям територіальної громади гарантується право на участь у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених до відання територіальної громади та її органів, у порядку і формах, визначених Конституцією та актами законодавства України, цим Статутом та іншими рішеннями Ради.

3. Захист та реалізація прав і свобод людини та громадянина, які закріплені в Конституції та законах України, визначають зміст і спрямованість діяльності органів міського самоврядування територіальної громади.

4. Органимісцевогосамоврядуваннятаїхпосадовіособиусвоїйдіяльностізобов’язані надаватипріоритетнезначенняслужіннюінтересамтериторіальноїгромадитазабезпеченнюусімїїжителямреальноїможливостіреалізуватиїхправа.

5. Рішення та дії органів і посадових осіб місцевого самоврядування не можуть обмежувативстановленихКонституцієютазаконамиУкраїниправісвободлюдинитагромадянина.

6. Реалізація жителями територіальної громади своїх прав, свобод та законних інтересів не повинна призводити до порушення прав і свобод інших осіб, а також інтересів територіальної громади, суспільства чи держави в цілому.

РОЗДІЛ ІІІ ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

Стаття 8. Форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

 

 1. Формами безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:
  1. місцеві вибори;
  2. місцевий референдум;
  3. загальні збори громадян за місцем проживання;
  4. місцеві ініціативи;
  5. громадські слухання;
  6. звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції;
  7. консультації з громадськістю;
  8. участь у консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування;
  9. участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради;

 

 

 1. участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення розвитку територіальної громади та/або голосування за них (громадський бюджет, бюджет місцевих проектів);
 2. участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;
 3. інші форми участі, передбачені законодавством.
 1. Можливість використання особою певної форми участі у вирішенні питань місцевого значення визначається Конституцією та законами України.

 

Стаття 9. Місцеві вибори та місцевий референдум

 

 1. Засади, організація і порядок проведення місцевого референдуму та місцевих виборів визначаються законами України.

 

Стаття 10. Загальні збори громадян за місцем проживання

 

1. Загальнізборигромадянзамісцемпроживанняєформоюїхбезпосередньоїучастіу вирішенні питань місцевогозначення.

2. Порядок ініціювання, організації, проведення загальних зборів громадян за місцем проживання та порядок урахування результатів загальних зборів органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначається Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання.

 

Стаття 11. Місцеві ініціативи

1. Місцева ініціатива – це форма участі жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого самоврядування шляхом ініціювання розгляду Радою будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

2. Порядок ініціювання, організації збору підписів та внесення місцевої ініціативи на розгляд Ради визначається Положенням про місцеві ініціативи в Тетіївській міській територіальній громаді.

 

Стаття 12. Громадські слухання

 

1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких жителі територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

2. Предметом громадських слухань можуть бути будь-які питання, віднесені Конституцією та законами України до відання місцевогосамоврядування.

3. Пропозиції, які вносяться за громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевогосамоврядування.

4. Порядок ініціювання, організації, проведення громадських слухань та врахування їх результатів органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначається Положенням про громадські слухання в Тетіївській міській територіальній громаді.

 

 

 

Стаття13.Зверненнягромадянтаелектронніпетиціїякособливаформаколективного зверненнягромадян

 

1. Порядок звернення громадян України до органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, засновником яких є Рада, їх посадових осіб визначаєтьсязаконом.

2. Особи, які не є громадянами України і законно перебувають у межах територіальної громади, мають таке саме право на подання звернення, як і громадяни України, якщо іншене передбачено міжнароднимидоговорами.

3. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до органів місцевого самоврядування територіальної громади, що здійснюється через офіційний веб-сайт Ради або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, щодо будь-якого питання, котре належить до компетенції Ради та її виконавчих органів.

4. Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до Тетіївської міської ради таїївиконавчихорганів,строкузборупідписівтощовизначаютьсяПоложеннямпропорядок розглядуелектронноїпетиції,адресованоїРаді,їївиконавчиморганам.

 

Стаття 14. Консультації з громадськістю

 

1. Органимісцевогосамоврядуваннятаїхпосадовіособипроводятьконсультаціїзгромадськістюзпитань,щоналежатьдоїхкомпетенції.

2. Порядок проведення консультацій з громадськістю визначається Положенням про консультації з громадськістю в територіальній громаді.

 

Стаття 15. Участь жителів територіальної громади в консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування

 

1. Притаїївиконавчихорганахможутьутворюватисяконсультативно-дорадчіоргани,метоюякихєпідготовкапропозиційщодовдосконаленняроботиорганівмісцевогосамоврядування,участьурозробленніпроектіврішеньзважливихпитаньмісцевогозначення.

2. Порядокутвореннятаформироботиконсультативно-дорадчихорганіввизначаються положеннями, затвердженими відповідним органом місцевого самоврядування, при якому вони створюються.

Стаття 16. Участь жителів територіальної громади в роботі контрольно-наглядових органах юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради

1. Жителі територіальної громади можуть брати участь в роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Ради на умовах, визначених відповідними актами законодавства України, з метою забезпечення прозорості й ефективності їх роботи, здійснення контролю за прийняттям рішень щодо діяльності цих осіб.

2. Порядокучастіувідповіднихконтрольно-наглядовихорганахвизначаєтьсянормами відповідногозаконодавства.

 

 

 

Стаття 17. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету

 

1. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету – це демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення розвитку територіальної громади та/або голосування за них. Це спосіб визначення напрямів використання видаткової частини міського бюджету за допомогою прямого волевиявлення жителів територіальної громади.

2. Форми та порядок безпосередньої участі територіальної громади у розподілі коштів місцевого бюджету визначаються Радою, а результати участі територіальної громади у розподілі коштів місцевого бюджету обов’язково враховуються Радою при плануванні бюджету на відповідний рік.

3. Громадський бюджет територіальної громади (далі – громадський бюджет) – це частина бюджету розвитку місцевого бюджету, за рахунок якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо членами територіальної громади заходів, виконання робіт та на дання послуг відповідно до оформлених в установленому порядку проектів, що стали переможцями конкурсного відбору.

4. Кошти громадського бюджету спрямовуються на реалізацію проектів розвитку територіальної громади, які надійшли до від жителів територіальноїгромади.

5. Порядок проведення конкурсного відбору проектів, які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету, визначається Положенням про громадський бюджет Тетіївської міської територіальної громади, що затверджується Радою.

 

Стаття 18. Органи самоорганізації населення

 

1. Органи самоорганізації населення є елементом системи місцевого самоврядування й однією з форм участі членів Тетіївської міської територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом.

 1. За ініціативою жителів Рада може надавати дозвіл на створення будинкових, вуличних, квартальних та інших органів самоорганізації населення і у порядку, визначеному законодавством, наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

РОЗДІЛ ІV ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ

 

Стаття 19. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади та їхніх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства

 

 1. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства здійснюються шляхом:
 1. сприяння діяльності будь-яким законно сформованим інститутам громадянського суспільства, їх максимального залучення до участі у вирішенні питань місцевого значення;
 2. неупередженій та однаковій підтримці законної діяльності усіх інститутів громадянського суспільства, що зареєстровані чи на інших законних підставах діють у межах територіальної громади;
 3. залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки проекту місцевого бюджету, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій;
 4. забезпечення доступу будь-яких осіб, що на законних підставах перебувають у межах Тетіївської міської територіальної громади, до консультацій та правової допомоги (у тому числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського суспільства;
 5. стимулювання волонтерської діяльності.
 1. Порядок взаємовідносин органів місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади із політичними партіями, органами виконавчої влади та іншими суб’єктами владних повноважень не є предметом регулювання цього Статуту та визначається Конституцією та актами законодавства України.

 

Стаття 20. Взаємовідносини територіальної громади з іншими територіальними громадами

 

1. Взаємовідносини Тетіївської міської територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами здійснюються на принципах добросусідства, партнерства та взаємної вигоди.

2. З метою налагодження взаємовідносин, реалізації спільних проектів між територіальною громадою та іншими територіальними громадами можуть укладатися відповідні договори.

3. Співробітництво територіальних громад здійснюється у визначеному законодавствомУкраїни.

4. Територіальна громада може об’єднуватися з іншими територіальними громадами в порядку, визначеному законом.

 

Стаття 21. Участь в асоційованих організаціях і міжнародна співпраця

 

1. Органи місцевого самоврядування територіальної громади з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади можуть об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання.

2. Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися владні повноваження органів місцевого самоврядування територіальноїгромади.

3. Органи місцевого самоврядування в інтересах територіальної громади можуть брати участь у міжмуніципальній, транскордонній та міжнародній співпраці, організовувати співробітництво з міжнародними організаціями у різних сферах суспільного життя.

4. Співпраця територіальної громади з іншими територіальними громадами, асоціаціями органів місцевого самоврядування та їх добровільними об’єднаннями, міжнародними організаціями тощо реалізовується через обмін офіційними делегаціями, проведення спільних заходів, реалізацію спільних проектів, а також іншими передбаченими актами законодавства України способами.

РОЗДІЛ V ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

 

Стаття 22. Засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 

1. Здійснення громадського контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади ґрунтується на Конституції та актах законодавства України,Європейськійхартіїмісцевогосамоврядування,цьомуСтатутітаіншихактахРади.

2. Громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється з метою захисту прав, свобод та законних інтересів жителів територіальної громади, їїінтересів.

3. Громадськийконтрользадіяльністюорганівтапосадовихосібмісцевогосамоврядування здійснюється на основі такихпринципів:

 1. відкритості та прозорості;
 2. пріоритетності прав людини та громадянина;
 3. законності;
 4. добровільності та безоплатної участі у здійсненні громадського контролю;
 5. неупередженості, об’єктивності та достовірності;
 6. сприяння досягненню балансу приватних та публічних інтересів при вирішенні питань місцевого значення;
 7. сприяння недопущенню перешкоджання здійсненню законного громадського контролю;
 8. професійності та компетентності учасників громадського контролю;
 9. взаємодії жителів територіальної громади та органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 23. Форми здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 

 1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади та їх посадових осіб здійснюється шляхом:
 1. забезпечення органами місцевого самоврядування територіальної громади та їх уповноваженими посадовими особами права кожного на доступ до публічної інформації у обсягах, передбачених актами законодавства України;
 2. звітування міського голови, депутатів Ради, старост про їх роботу згідно з вимогами чинного законодавства;
 3. участі жителів територіальної громади у роботі консультативно-дорадчих органів, що створюються при Раді або її виконавчих органах;

 

 

 1. подання індивідуальних чи колективних звернень громадян України та/або осіб, які не є громадянами України і законно перебувають на її території, із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, заяв або клопотань щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних й особистих прав і законних інтересів та скарг про їх порушення;
 2. громадської експертизи діяльності органів місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади та їх посадових осіб;
 3. використання інших форм, передбачених законодавством.

 

Стаття 24. Громадська експертиза

 

1. Громадська експертиза діяльності органів місцевого самоврядування Тетіївської міської територіальної громади та їх посадових осіб є складовою механізму демократичного управління, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства дослідження, аналізу та оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх урахування цими органами у своїй роботі.

2. Громадська експертиза діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що затверджується рішенням Ради.

РОЗДІЛ VІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 25. Засади розвитку територіальної громади

 

 1. Основні напрями розвитку територіальної громади базуються на концепції сталого та збалансованого розвитку усіх сфер її соціально-економічного, політичного і культурного життя.

 

Стаття 26. Планування розвитку територіальної громади

 

1. Планування розвитку територіальної громади є інструментом управління її розвитком, який визначає бажане майбутнє територіальної громади та способи його досягнення, базується на аналізі зовнішнього оточення та внутрішнього потенціалу територіальної громади і полягає у формуванні узгоджених дій, на реалізації яких концентруються її ресурси.

2. Планування розвитку територіальної громади здійснюється зметою:

 1. підвищення спроможності територіальної громади;
 2. раціонального використання ресурсів територіальної громади;
 3. досягнення бажаного рівня благоустрою території, стану інфраструктури та якості життя жителів територіальної громади;

 

 

 

 1. ідентифікації та інтеграції інтересів жителів територіальної громади, суб’єктів господарювання, інших суб’єктів, органів місцевого самоврядування територіальної громади та держави;
 2. підвищення результативності контролю за досягненням поставлених цілей розвитку.

3. Рада затверджує такі документи з планування розвитку:

1) програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади та її окремих населених пунктів;

2) цільові програми з інших питань місцевого самоврядування;

3) місцеві програмиприватизації;

4) місцеві містобудівні програми та генеральні плани забудови населених пунктів територіальноїгромади;

5) інші документи з планування розвитку територіальної громади.

 

Стаття 27. Охорона довкілля

 

1. Діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування з охорони довкілля і вирішення екологічних проблем територіальної громади спрямовується на захист навколишнього природного середовища через підготовку і реалізацію цільових проектів з метою забезпечення сприятливих екологічних умов для проживання, праці та відпочинку людей, а також формування системи контролю за станом навколишньогосередовища.

2. Рада затверджує цільові програми покращення екологічного стану території територіальної громади, включає екологічні розділи до документів з планування її розвитку, вирішує питання виділення бюджетного фінансування на охоронудовкілля.

3. Рада та виконавчий комітет не менше двох разів на рік розглядають на своїх засіданнях питання щодо екологічної ситуації на території територіальної громади і контролю за ходом виконання запланованих заходів із її покращання.

 

Стаття 28. Застосування гендерно орієнтованого підходу під час планування розвитку територіальної громади

 

1. Під час розроблення документів з планування розвитку територіальної громади, проєкту місцевого бюджету на наступний рік, проектів інших рішень нормативно-правового характеру обов’язково проводиться їх гендерно-правова експертиза.

2. Гендерно-правова експертиза передбачає аналіз проектів актів Ради та її виконавчих органів на відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Стаття 29. Розвиток науки й освіти, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, культури та мистецтва

 

1. Органами місцевого самоврядування забезпечується розвиток соціально-гуманітарної

2. Основні напрями і пріоритети соціально-гуманітарного розвитку територіальної громади визначаються радою при складанні документів з планування розвитку територіальної громади.

РОЗДІЛ VІІ ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕТІЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

 

Стаття 30. Загальні засади звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, депутатів місцевої ради перед територіальною громадою

 

1. Звітуванняорганівмісцевогосамоврядуваннятаїхпосадовихосібздійснюєтьсязметоюзабезпеченняпрозоростідіяльностіорганівмісцевогосамоврядуваннятаїхпосадових осіб,атакожінформуваннянаселенняпровирішенняпитаньмісцевогозначення.

2. Просвоюроботупередтериторіальноюгромадоюзвітують:

 1. міський голова;
 2. депутати Ради;
 3. староста – перед жителями населених пунктів відповідного старостинського округу.

3. Звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою відбувається у порядку, визначеному законодавством.

4. Про час і адомляє не ніж за сім до дня на ва або ним про час у 2 на

5. Відкритазустрічзтериторіальноюгромадоюорганізовуєтьсятаздійснюєтьсяуспосіб, якийдозволяєжителямтериторіальноїгромадипоставитизапитання,висловитиня та податипропозиції.

6. Звітування перед Радою відбувається на її пленарнихзасіданнях.

7. Письмові звіти, надані особами, переліченими у п. 2 цієї статті, оприлюднюються на офіційному сайті (за наявності) та розміщуються у вільному доступі у приміщенні не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати зустрічі з територіальною громадою. звіту має забезпечити його своєчасне подання уповноваженій особі Ради для попереднього оприлюднення.

 

Стаття 31. Звітування міського голови

 

 1. Міський голова звітує перед територіальною громадою на відкритій зустрічі не менше одного разу на рік.
 2. Звіт міського голови перед територіальною громадою включає, крім інформації про його діяльність, відомості про:

 

 

 1. реалізацію стратегічних і програмних документів розвитку територіальної громади;
 2. виконання місцевого бюджету;
 3. план роботи на наступний звітний період;
 4. результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану – відповідні причини;
 5. інші питання місцевого значення.

3. Міський голова звітує про роботу виконавчих органів Ради на пленарному засіданні Ради на вимогу не менше як половини депутатів від загального складу Ради в будь-який визначений ними термін.

4. Звіт міського голови перед Радою включає доповідь про його роботу та роботу виконавчих органів Ради за звітний період, інформацію про хід і результати виконання місцевого бюджету, реалізацію затверджених Радою стратегічних і програмних документів розвитку територіальної громади, а також відомості про роботу його заступників, відповіді на запитання депутатів Ради.

5. За результатами звітування голови Рада може прийняти рішення, яке містить оцінку діяльності міського голови за звітний період, доручення та рекомендації, спрямовані на реалізацію повноважень голови тощо.

 

Стаття 32. Звітування депутатів Ради

 

 1. Депутати Ради не менше одного разу на рік звітують про свою роботу перед територіальною громадою, у тому числі про:
 1. діяльність у Раді та її органах, зокрема, але не виключно, – про присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій Ради;
 2. роботу у виборчому окрузі;
 3. прийняті Радою та її органами рішення, хід їх виконання;
 4. особисту участь в обговоренні, прийнятті та організації виконання рішень Ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.
 1. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців.

 

Стаття 33. Звітування старости

 

1. Старостазвітуєпереджителяминаселенихпунктів,розташованихнатериторіївідповідногостаростинськогоокругу,навідкритійзустрічінеменшеодногоразунарік.

2. Звітстаростипереджителяминаселенихпунктів,розташованихнатериторіївідповідногостаростинськогоокругу,включаєвсебе,крімінформаціїпройогодіяльність,відомості про:

 1. реалізацію документів з планування розвитку територіальної громади в частині, що стосується населених пунктів, розташованих на території відповідного старостинського округу;
 2. виконання місцевого бюджету в частині, що стосується відповідного старостинського округу;
 3. план роботи на наступний звітний період;
 4. результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану – відповідні причини;
 5. інші питання місцевого значення.

3. ЗвітстаростипередРадоювключаєдоповідьпройогороботузазвітнийперіод,інформаціюпрохідівиконаннямісцевогобюджетувчастині,щостосуєтьсявідповідногостаростинськогореалізаціюзатвердженихРадоюдокументівзплануваннярозвиткутериторіальноїгромадивчастині,щостосуєтьсянаселенихпунктів,розташованихна територіївідповідногостаростинськоговідповідіназапитаннядепутатів

4. За результатами звітування старости Рада може прийняти рішення, яке містить оцінку його діяльності за звітний період, доручення та рекомендації, спрямовані на реалізацію повноважень старости, тощо.

РОЗДІЛ VІІІ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього здійснюєтьсяРадою.

2. ПропозиціїщодовнесеннязмінтадоповненьдоСтатутумаютьправоподаватинарозгляд голова, депутати Ради, виконавчий комітет та жителі територіальної громади в порядку внесення місцевоїініціативи.

3. Статут підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

4. Рішення про затвердження цього Статуту, текст Статуту, а також рішення про внесення змін до статуту оприлюднюються у порядку, визначеному ч. 5 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Статут та зміни чи доповнення до нього вводяться у дію з моменту їх державноїреєстрації.

5. Контроль за виконанням Статуту здійснюють Рада та її виконавчі органи, міський голова та жителі територіальноїгромади.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь