Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ КАНДИДАТІВ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ТЕТІЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

Дата: 17.01.2017 00:24
Кількість переглядів: 12

 Фото без опису             

 

 

УКРАЇНА
ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Київська область

м.Тетіїв, вул.Комсомольська, 5 тел. 5-14-62.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Тетіївського міського голови

 

7 лютого 2012 р.                                                                          № 11

 

Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Тетіївській міській раді

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”,  Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668 та з метою об’єктивної оцінки знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:   

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Тетіївської міської ради (  

    далі – Порядок), що додається.

2. Спеціалісту з юридичного забезпечення  Тетіївської міської ради до 15 лютого 2012 року  підготувати та подати на затвердження  відповідні  

    переліки питань для перевірки  знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на  секретаря ради     Погорілу І.В.

 

               В.о. міського голови                                          І.Мащенко

 

 

 

                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови Тетіївської  міської ради 10.02.2012р. № 12

 

                                                                                                                                                                                                                             

П О Р Я Д О К

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних 

                                                                                                        посад посадових осіб місцевого самоврядування

                                                                                                                            в Тетіївській міській раді

 

I. Загальні положення

              1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Тетіївській міській раді (далі – Порядок) розроблено з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 № 930/19668 та відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169.

Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Тетіївській міській раді.

               1.2. Порядок, зміни та доповнення до нього затверджуються розпорядженням міського голови за поданням секретаря ради.

                1.3. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого комітету міської ради (далі - кандидати).

                1.4. Іспит проводиться конкурсною  комісією виконавчого комітету міської ради, утвореною в установленому порядку,  персональний склад якої затверджується  розпорядженням міського голови.

                1.5. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад посадових осіб  на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

                Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм з відповідним обґрунтуванням повідомляється секретарем конкурсної комісії виконавчого комітету міської ради.

                Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

                Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

                1.6. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки знань та здібностей.

                1.7. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України „Про  службу в органах місцевого самоврядування” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету міської ради.

                1.8. Відповідальність за організацію проведення іспиту несе голова конкурсної комісії.

                1.9. Організація підготовки та проведення іспиту покладається на секретаря конкурсної комісії.

 

II. Переліки питань для іспиту та формування екзаменаційних білетів

                2.1. До переліку питань (додаток 1 до Порядку)  для іспиту входять:

                2.1.1. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання для перевірки знання Конституції України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, затверджені наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 №  930/19668.

                2.1.2. Питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету міської ради.

                2.2. Переліки питань, зазначені у пункті 2.1.2. цього Порядку мають бути актуальними, грунтуватися на чинних нормативно-правових актах, при потребі щорічно уточнюються в грудні  місяці  року, який минає.

                2.3. Переліки питань для іспиту  надаються  секретарем конкурсної комісії для ознайомлення під розпис кожному кандидату при поданні ним документів для участі у конкурсі і повертаються ним в день здачі іспиту.

                Переліки питань можуть публікуватися в газеті „Тетіївська земля”, розміщуватися на сайті Тетіївської міської ради.

                2.4. Складання іспиту проводиться за екзаменаційними білетами. Кількість білетів має бути не менше 15.

                2.5. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку  та затверджуються головою конкурсної комісії.

                2.6. Зміни до затверджених екзаменаційних білетів вносяться після затвердження у встановленому порядку змін до переліків питань при зміні положень Конституції України, законів України, інших нормативних актів, які регламентують діяльність виконавчого комітету міської ради.

                2.7. Екзаменаційні білети зберігаються у  секретаря ради.

                2.8. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

 • організаційна підготовка до іспиту;
 • складання іспиту;
 • оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

III. Організація підготовки до іспиту

                3.1. Організація підготовки до іспиту починається з моменту оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого комітету міської ради

                3.2. Конкурсна комісія визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

                3.3. Члени конкурсної комісії, у кількості не менше трьох осіб, які повинні бути присутні під час підготовки письмових відповідей на запитання екзаменаційного білета, визначаються головою конкурсної комісії за день до проведення іспиту. До їх складу обов'язково включається секретар конкурсної комісії.

                3.4. У день проведення іспиту  секретар конкурсної комісії проводить реєстрацію кандидатів, які з'явились, у приміщенні, де буде проводитись іспит, у відомості, форма якої наведена у додатку 3 до Порядку.

                3.5. У приміщенні, де проводиться іспит, мають право бути присутніми члени конкурсної комісії, визначені головою конкурсної комісії (п.3.3. цього Порядку) та кандидати.

                До початку іспиту секретар конкурсної комісії інформує присутніх про тривалість та процедуру складання іспиту, час інформування про результати іспиту, відповідає на запитання кандидатів з цих питань.

                Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку - надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

                3.6. Перед початком іспиту члени конкурсної комісії, які присутні на іспиті, у присутності кандидатів розкривають конверт із екзаменаційними білетами, перевіряють їх комплектацію і придатність для використання та розкладають їх на столі перед собою так, щоб візуально не можна було визначити їх зміст.

IV. Складання іспиту

                4.1. Іспит складається одночасно кандидатами на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

                4.2. Іспит проводиться в приміщенні міської ради, яке визначає голова конкурсної комісії.

                4.3. О годині, на яку призначений іспит, секретар конкурсної комісії оголошує про початок іспиту і запрошує кандидатів вибрати екзаменаційні білети. Якщо в одному приміщенні проводиться іспит на заміщення різних вакантних посад, то спочатку вибирають білети кандидати, які претендують на одну вакантну посаду, а потім кандидати, які претендують на іншу вакантну посаду. Черговість груп для цього визначається секретарем конкурсної комісії. Після оголошення про початок іспиту кандидати не повинні залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення. Кандидат, який достроково закінчив роботу над відповіддю, здає свою роботу конкурсній комісії та за згодою конкурсної комісії може залишити приміщення для іспиту.

                4.4. Кандидат за чергою вибирає екзаменаційний білет, називає номер білета, який він взяв. У відомості видачі екзаменаційних білетів зазначається прізвище, ініціали кандидата, номер білета.

                4.5. Після вибору екзаменаційного білета кандидату видаються аркуші з кутовим штампом  виконавчого комітету міської ради у кількості, необхідній для запису відповідей на питання білета. Кількість виданих аркушів зазначається у відомості видачі білетів. При потребі, на прохання кандидата, йому можуть бути видані  додаткові аркуші, про що робиться запис у відомості, форма якої наведена у додатку 3 до Порядку.

                4.6. Іспит складається письмово, державною мовою.

                4.7. Перед початком викладу відповідей на питання екзаменаційного білета кандидат здійснює на кожному аркуші зі штампом виконавчого комітету міської ради, який використовує, такі записи:

                у верхній частині праворуч від штампа - прізвище, ім'я, по батькові кандидата, номер білета.

                Після цього зазначаються номер питання,  його зміст згідно з білетом та дається відповідь на запитання.

                Після завершення підготовки відповідей кандидат нумерує всі сторінки використаних аркушів і на останньому робить запис  такого змісту: „Відповіді на запитання білета №       викладені мною на _____ сторінках”.

                Під цим записом ставиться підпис кандидата та дата складання іспиту.

                4.8. Під час іспиту кандидати не мають права користуватися будь-якою літературою, технікою у тому числі  матеріалами, підготовленими завчасно, використовувати аркуші без штампа, спілкуватися між собою та іншими особами, присутніми у приміщенні.

                Порушення цього порядку може розглядатися конкурсною комісією як підстава для визнання кандидата таким, що не склав іспит.

Члени конкурсної комісії не мають права надавати консультації, роз'яснення кандидатам щодо відповідей на запитання екзаменаційного білета.

                4.9. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.

                По закінченню відведеного для іспиту часу секретар конкурсної комісії оголошує кандидатам про необхідність здати свої письмові роботи та  повідомляє їм час і місце ознайомлення з результатами іспиту.

                Члени конкурсної комісії приймають екзаменаційні білети, звіряють  відповідність записів про номер білета, кількість сторінок, на яких здійснено відповіді, з фактичною їх кількістю, кількість виданих чистих аркушів із штампами з повернутими.

                Секретар конкурсної комісії заносить ці дані у відомість видачі білетів.  При прийманні відповідей також звіряється відповідність питань, зазначених у білеті, з питаннями, зазначеними на аркушах відповідей.

 

V. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

                5.1. Перевірка відповідей кандидатів та їх оцінювання проводиться у день іспиту на засіданні конкурсної комісії, яке скликається головою конкурсної комісії одразу по закінченню часу, відведеного на складання іспиту.

                5.2. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

                П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про засади запобігання і протидії корупції” та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету міської ради                

               Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування”  та „Про засади запобігання і протидії корупції”, достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету міської ради.

                Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

                Два бали виставляються   кандидатам, які розуміють основні поняття   нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

                Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений  термін або відповіли неправильно.

                5.3. Після ознайомлення з письмовими відповідями, члени конкурсної   комісії відповідно до пункту 5.2. цього Порядку оцінюють їх. Голова конкурсної комісії виносить на розгляд членів комісії відповіді кандидатів у черговості, згідно з якою кандидати отримували екзаменаційні білети.

                Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки  кожної відповіді на кожне питання екзаменаційного білета шляхом голосування. У разі, якщо різні пропозиції щодо оцінки відповіді набрали однакову кількість голосів, перевага віддається пропозиції, за яку проголосував, голова конкурсної комісії.

                5.4. Оцінка відповіді на кожне питання проставляється секретарем конкурсної комісії чорнилом на аркуші з відповідями кандидата.

                Під оцінками ставлять підписи голова та секретар комісії, вказується дата проведення засідання комісії.

                5.5. Підбиття підсумків іспиту здійснюється конкурсною комісією шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість встановленої форми (додаток 4). Секретар конкурсної комісії оголошує загальну суму балів, яку набрав кандидат, і заносить її в екзаменаційну відомість.

                5.6. Про результати іспиту секретар конкурсної комісії під підпис  ознайомлює кандидатів наступного дня після завершення засідання конкурсної комісії у визначений для цього час.

                5.7. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою  50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит. Кандидати, які  набрали менше  50  відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

                5.8. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

                5.9. Результати іспиту можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

                5.10. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у секретаря ради, відповідно до вимог чинного законодавства. Строк зберігання документів, пов'язаних із проведенням іспиту, визначається у встановленому порядку.

 

               Секретар ради                                             І.Погоріла

 

 

                              Додаток 1

                                                                                  до Порядку проведення іспиту кандидатів 

                                                                            на заміщення вакантних посад посадових 

                                                          осіб місцевого самоврядування

                                                                в Тетіївській міській раді

 

 

Перелік

питань на перевірку знання Конституції України, Законів України

«Про  службу в органах місцевого самоврядування», « Про державну службу»,

 «Про засади запобігання і протидії корупції» та « Про звернення громадян»

 

                               

 

                                    П И Т А Н Н Я

                на перевірку знання Конституції України

       1. Основні розділи  Конституції України

 1. Основні риси  Української держави за Конституцією України ( ст. 1, 2)
 2. Форма правління в Україні ( ст. 5)
 3. Визначення найвищої соціальної цінності України ( ст. 3)
 4.  Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10)
 5. Об’єкти права власності Українського народу ( ст. 13, 14)
 6. Найважливіші функції держави ( ст. 17)
 7. Державний символ України ( ст. 20)
 8. Конституційне право на працю ( ст. 43)
 9. Конституційне право на освіту ( ст. 53)
 10. Конституційне право на соціальний захист ( ст. 46)
 11.  Конституційне право на охорону здоров’я ( ст. 49)
 12.  Обов’язки громадянина України (ст. 65-68)
 13. Право громадянина України ( ст. 70)
 14. Повноваження Верховної Ради України ( ст. 85)
 15. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України ( ст. 92)
 16. Державний бюджет України ( ст. 96)
 17. Порядок обрання Президента України ( ст. 103)
 18. Повноваження Президента України ( ст. 106)
 19.  Визначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України ( ст. 107)
 20. Склад Кабінету міністрів України ( ст. 114)
 21. Повноваження Кабінету Міністрів України ( ст. 116, 117)
 22. Повноваження місцевих державних адміністрацій ( ст. 119)
 23.  Статус прокуратури України за Конституцією України ( ст. 121)
 1. Система судів в Україні ( ст. 125)
 2. Основні засади судочинства в Україні ( ст.129)
 3. Система адміністративно-територіального устрою України ( ст. 133)
 4. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим ( ст. 137)
 5.  Повноваження Автономної Республіки Крим ( ст. 137)
 6. Органи місцевого самоврядування в Україні ( ст. 140)
 7. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (ст. 143)
 8. Статус та повноваження Конституційного суду України ( ст..147, 150)
 9.  Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України ( ст. 154).

 

 

                                          ПИТАННЯ

                   на перевірку знань Закону України

         «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи і посад в органах місцевого самоврядування ( ст. 1,2,3)
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування ( ст.5)
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування ( ст.4)
 4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування ( ст.6)
 5. Основні обов»язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8)
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.9)
 7. Обмеження, пов»язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби ( ст.12)
 8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.11)
 9. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.14,15)
 10. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування ( ст.10)
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування ( ст.16)
 12. Проведення атестацій посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.17)
 13. Підстави припинення служби в органах  місцевого самоврядування ( ст.20)
 14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення ( ст.21)
 15. Відповідальність за порушення законодавства при службі в органах місцевого самоврядування ( ст. 23,24).

 

                                   П И Т А Н Н Я

                     на перевірку знання Закону України « Про державну службу»

 1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України « Про державну службу» ( ст. 1, 2 )
 2. Право на державну службу (ст. 4)
 3. Основні принципи державної служби ( ст. 3)
 4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби ( ст. 6)
 5. Основні обов’язки державних службовців ( ст.10)
 6. Основні права державних службовців ( ст.11)
 7. Обмеження, пов’язані з при зняттям на державну службу та її проходження ( ст. 12, 16)
 8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців ( ст. 14)
 9. Присяга державних службовців ( ст. 17)
 10.  відстрочення державного службовця від виконання повноважень за посадою ( ст. 22)
 11. Класифікація посад та ранги державних службовців ( ст. 25, 26)
 12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців ( ст. 15, 18, 19)
 13.  Просування по службі державного службовця ( ст. 27)
 14. Кадровий резерв державної служби ( ст. 28)
 15. Підстави припинення державної служби ( ст. 30)
 16. Підстави для відставки  державного службовця ( ст. 31)
 17. Оплата праці державного службовця ( ст.33)
 18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців ( ст. 35, 36)
 19. Пенсійне забезпечення державних службовців ( ст. 37)
 20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу ( ст.. 38)
 21. Етика поведінки державного службовця ( ст. 5).

 

                                        П И Т А Н Н Я

                         на перевірку знання Закону України « Про засади запобігання і протидії корупції»

 1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода ( ст. 1)
 2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення ( ст. 4)
 3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції ( ст. 5)
 4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності ( ст. 6, 7)
 5. Обмеження щодо одержання дарунків ( пожертв) та роботи близьких осіб( ст. 8, 9)
 6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування ( ст. 10)
 7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування ( ст. 11)
 8. Фінансовий контроль ( ст. 12)
 9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів ( ст. 13, 14)
 10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів ( ст. 15)
 11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції ( ст. 18)
 12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні протидії корупції ( ст. 20)
 13.  Види відповідальності за корупційні правопорушення ( ст. 21)
 14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення ( ст. 22)
 15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення ( ст. 25).

 

 

                                П И Т А Н Н Я

                  на перевірку знання Закону України « Про звернення громадян»

 1. Поняття «звернення громадян»  ( ст. 3)
 2. Рішення, дії ( бездіяльність), які можуть бути оскаржені ( ст. 4)
 3. Вимоги до звернення ( ст. 5)
 4. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення (ст. 7)
 5. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню ( ст. 8)
 6.  Розгляд пропозицій ( зауважень), заяв (клопотань), скарг громадян ( ст.14,15,16)
 7. Права громадян при розгляді заяви чи скарги ( ст. 18)
 8. Обов’язки органів місцевого самоврядування щодо розгляду заяв чи скарг  ( ст. 19)
 9. Термін розгляду звернень громадян( ст. 20)
 10. Особистий прийом громадян( ст. 22)
 11. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян ( ст. 24)
 12. Відшкодування збитків громадянину у зв’язку  з порушенням вимог закону  при розгляді його скарги  (ст. 25)
 13. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру ( ст. 26)
 14. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості ( ст. 27)
 15. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян ( ст.28)

 

Додаток 2

до Порядку проведення іспиту кандидатів         

на заміщення вакантних посад посадових  

осіб місцевого самоврядування

в Тетіївській міській раді

 

Форма екзаменаційного білета Виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

 

 

__________________  __________

(підпис)                       (ПІП)

 

П Е Р Е Л І К

екзаменаційних білетів для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”

3. Питання на перевірку знання Закону України „Про державну службу”.

4. Питання на перевірку знання Закону України „Про засади запобігання і  протидії корупції”.

5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  виконавчого комітету міської ради.

 

 

Додаток 3

до Порядку проведення іспиту кандидатів   

на заміщення вакантних посад посадових  осіб місцевого самоврядування

в Тетіївській міській раді

                                                          ВІДОМІСТЬ

      про реєстрацію кандидатів для проведення іспиту вакантних посад посадових осіб в апараті  виконавчого комітету Тетіївської

                            міської ради  та видачу  їм аркушів з кутовим штампом для підготовки відповідей

 

 

________________________________________  (назва посади )

від "___" ____________ 20__ року

N з/п

Прізвище,

ім'я, по батькові кандидата

 

Підпис про прибуття

на іспит

Номер білета

Видано

аркушів

Додатково видано аркушів

Повернуто

аркушів

Підпис про

отримання аркушів

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

 

_____________

(підпис)

 

______________

(П. І. Б.)

 

Члени комісії:

_____________

(підпис)

______________

(П. І. Б.)

 

_____________

(підпис)

______________

(П. І. Б.)

 

_____________

(підпис)

______________

(П. І. Б.)

 

_____________

(підпис)

______________

(П. І. Б.)

 

Секретар комісії

_____________

(підпис)

______________

(П. І. Б.)

 
                   

 

 

Додаток 4

до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових

осіб місцевого самоврядування в Тетіївській міській раді

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб в апараті виконавчого комітету Тетіївської міської ради, конкурсною комісією

____________________________________________________________________

(найменування державного органу)

 

від „___  „ ____________ 20__    року

№ з/п

Прізвище,  ім'я, по батькові кандидата

 

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує

кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

_____________

(підпис)

______________

(П. І. Б.)

Члени комісії:

_____________

(підпис)

______________

(П. І. Б.)

_____________

(підпис)

______________

(П. І. Б.)

_____________

(підпис)

______________

(П. І. Б.)

_____________

(підпис)

______________

(П. І. Б.)

Секретар комісії

_____________

(підпис)

______________

(П. І. Б.)

 

 

 

                    Секретар ради                                       І.Погоріла                                                      

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь