Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження Положення про проведення конкурсу «Випускник року» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Тетіївської ОТГ та створення оргкомітету

Дата: 05.02.2019 14:38
Кількість переглядів: 16

 

 

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ТЕТІЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

«05» лютого 2019 року                   м Тетіїв                             № 15

 

Про затвердження Положення про проведення конкурсу

 «Випускник року» серед учнів загальноосвітніх навчальних

закладів Тетіївської ОТГ та створення оргкомітету

 

      На виконання програми розвитку освіти Тетіївської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки:

 1. Затвердити Положення про проведення конкурсу «Випускник року» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Тетіївської ОТГ згідно додатку (додаток №1 на 6 аркушах).
 2. Методичному кабінету управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради організувати проведення першого шкільного етапу конкурсу.
 3. Для проведення заключного етапу конкурсу затвердити оргкомітет у складі:

Голова комітету: Подашевська Т.Л. – заступник міського голови з гуманітарних питань.

Члени комітету:

Погоріла І.В. – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

Ільїна Т.І. – в.о. начальника управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

Дідковська А.В. – начальник відділу культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

Гусарчук Л.Д. – завідувач методичним кабінетом виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

Дімова М.С. – директор центру позашкільної освіти;

Мукомел Юлія – голова Молодіжної ради;

Дем’янюк Максим – президент учнівського самоврядування РОСТ

 1.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступник міського голови з гуманітарних питань Т.І. Подашевську.

 

Міський голова                              Р.В. Майструк

Додаток №1

Положення

про проведення  конкурсу «Випускник року»

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Тетіївської ОТГ

  І. Загальні положення

 1. Дане Положення врегульовує питання щодо організації і проведення конкурсу «Випускник року» у загальноосвітніх навчальних закладах Тетіївської ОТГ (далі – Конкурс).
 2. Ініціатором та засновником  Конкурсу є Тетіївська міська рада, управління освіти та Молодіжна рада.
 3. Організаційно – методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Координаційний центр по роботі з обдарованими учнями при методичному кабінеті управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради.
 4. Конкурс проводиться у таких номінаціях:

- «За успіхи в навчальній діяльності»;

- «За успіхи в учнівському самоврядуванні»;

- «За спортивні досягнення»;

- «За мистецькі досягнення».

2.     Мета конкурсу:

- пошук шляхів найбільш повного використання можливостей школи для розкриття здібностей учнів та реалізації творчого потенціалу педагогічного колективу;

- створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її здібностей  та природних задатків;

- стимулювання творчого самовдосконалення учнів;

      3. Завдання Конкурсу:

-   підвищення престижу знань, інтелектуального, творчого і спор­тивного потенціалу учнів;

-   стимулювання учнів, педа­гогів до реалізації творчого під­ходу в навчанні та позакласній діяльності;

-   розвиток класного і шкільно­го самоврядування;

-   формування свідомого ставлення учнів до результатів навчальної діяльності;

-   виховання освіченого, свідомого громадянина, який визнає демократичні, культурно-етичні цінності.

4.  Учасниками Конкурсу є учні 11-х класів закладів освіти ІІІ ступеня  та 9-х класів освітніх закладів ІІ ступеня ОТГ, які досягли 100% якісного рівня навчальних досягнень (10 -12 балів), є активними  в позакласній та позаурочній роботі, відзначаються високим рівнем загальної культури. У шкільному етапі беруть участь всі випускники школи.

Конкурс проводиться у ІІ семестрі навчального року  в межах навчальних закладів протягом січня-березня.  Остаточні результати підбиваються не пізніше 5 квітня та подаються до 10 квітня на розгляд оргкомітету, створеному розпорядженням Тетіївського міського голови, який визначає абсолютного переможця.    

    II. Організація й прове­дення конкурсу

1. Для проведення  I –го шкільного етапу конкурсу створю­ють оргкомітет, до якого входять: директор школи, заступники директора з НВР, представники від педагогічного колективу, учнівського самоврядування, батьківської громадськості.

2. Оргкомітет виконує такі функції:

-  здійснює роз'яснювальну ро­боту серед класних керівників, вчи­телів, учнів школи;

- здійснює моніторинг учас­ників конкурсу, приймає до розгляду матеріали учасників, фіксує кінцеві результати;

- аналізує та узагальнює ре­зультати Конкурсу;

-  за погодженням із шкільною радою виходить з поданням до управління освіти Тетіївської міської ради про переможців шкільного етапу конкурсу.

III.  Критерії здійснення  оцінювання учасників  Конкурсу.

3.1.  Оцінювання  всіх видів діяльності учнів здійснюються  за останній рік навчання в школі (проте враховується загальна діяльність учня й в попередні роки).

З метою здійснення прозорого  й  об’єктивного оцінювання, його проводять за встановленими критеріями рейтингової системи оцінювання діяльності учнів в номінаціях:

 • «За успіхи в навчальній діяльності»;
 • «За успіхи в учнівському самоврядуванні»;
 • «За спортивні досягнення»;

- «За мистецькі досягнення».

3.2.   Рейтингова система оцінювання діяльності учнів  для визначення кандидата на звання «Випускник року» відображає реальні навчальні, творчі, спортивні досягнення та рівень морально-етичної культури, сприяє вихованню в учнів самодисципліни та самовдосконалення особистості.

Компоненти рейтингової системи інтегрують в собі кращі духовні, інтелектуальні та  творчі якості особистості учня.

Переможцем Конкурсу із присвоєнням звання «Випускник року» вважається учень, який за  результатами рейтингової системи набрав найбільшу кількість балів.

Підсумки Конкурсу оформляються підсумковим протоколом організаційного комітету та оголошуються  головою журі на  загальношкільній лінійці в присутності членів оргкомітету, батьків, вчителів, учнівського самоврядування. Оприлюднюються на веб - сайті навчального закладу.

Копія підсумкового протоколу організаційного комітету, копії рейтингових відомостей та подання щодо нагородження випускника подається до управління освіти Тетіївської міської ради не пізніше 10 квітня. Разом з цими документами переможець подає до Тетіївської міської ради презентацію про себе на електронних носіях" (до 10 хвилин) у вигляді мультимедійної чи відео презентації, в якій у довільній формі розповідає про свою сім’ю, основні віхи  шкільного життя, громадську діяльність тощо.

Оргкомітет на основі отриманих матеріалів визначають абсолютного переможця «Випускник року» серед випускників навчальних закладів міста та старостинських округів із присвоєнням звання «Випускник року – абсолютний переможець».

ІV. Нагородження пере­можців Конкурсу 

Усім фіналістам Конкурсу вручаються дипломи  та цінні подарунки від Тетіївської міської ради.

Нагородження проводиться в урочистій обстановці під час щорічного святкування Дня міста.

                Керуючий справами (секретар)  виконавчого комітету                                   І.В. Погоріла

 

Додаток до Положення про проведення  конкурсу «Випускник року»

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Тетіївської ОТГ

РОЗЯСНЕННЯ

ДО РЕЙТИНГОВИХ ТАБЛИЦЬ КОНКУРСУ

 

Таблиця № 1

Рейтингова таблиця № 1 для випускників 11 класу

№ з/п

ПІП учня (повністю)

Середній бал успішності за 10 кл.

Середній бал за І семестр 11 класу

Середній бал тематичних оцінок в ІІ семестрі 11 кл.

Участь в олімпіадах

Участь у МАН

Участь у конкурсах, творчих та інтелектуальних змаганнях

Загальний середній бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтингова таблиця № 1 для випускників 9 класу

№ з/п

ПІП учня (повністю)

Середній бал успішності за 8кл.

Середній бал за І семестр 9 класу

Середній бал тематичних оцінок в ІІ семестрі 9 кл.

Участь в олімпіадах

Участь у МАН

Участь у конкурсах, творчих та інтелектуальних змаганнях

Загальний середній бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Рейтинг номінації  «За успіхи в навчальній діяльності» – становить суму середньоарифметичних балів, що ілюструють навчальні досягнення учня  із загальноосвітніх предметів. Їх виставляють у рейтингову відомість № 1 «За навальні досягнення». Враховується  середній бал навчальних досягнень по предметах за 10 клас (випускникам шкіл ІІІ ступеня), 8 клас (випускникам шкіл ІІ ступеня), середній бал за І семестр та середній бал тематичних оцінок, отриманих у ІІ семестрі. Із загальної суми вираховується середній бал успішності учня у старшій та основній школі.

Результати цієї роботи виставляються  у відомість № 1 та обчислюють на базі наступних даних.

1.   Участь у предметних олімпіадах : за участь у І турі – 1 бал,

 - за участь в ІІ турі – 2 бали, за І місце - 5 балів, за ІІ - ІІІ місця – 4 бали,

 -  за участь в ІІІ турі – 5 балів, за 1-е місце – 10 балів, за призове місце – 8 балів,

 - за участь в ІV турі 15 балів, за призове місце – 20 балів).

2.   Участь у роботі МАН:

- за участь в І етапі – 2 бали,

- за участь в ІІ  етапі – 3 балів, за зайняте  І місце – 5балів, ІІ – ІІІ місця – 4 бали, 

за участь в ІІІ етапі – 7 балів, за І місце – 10, за призове місце в обласному етапі – 8 балів,

- за участь у всеукраїнському етапі – 15 балів, за перемоги в IVетапі - 20.

3.   Участь у предметних конкурсах, творчих та інтелектуальних змаганнях (шкільні: участь -1 бал, перемога – 2 бали;  районні: участь - 3 бали, перемога  – 5 балів; обласні: участь – 6 балів, перемога – 8 балів).

Таблиця № 2

 • Номінація «За успіхи в учнівському самоврядуванні» – враховує життєву активність учня, його плідну роботу в позаурочній, громадській діяльності.

№ з/п

ПІП учня (повністю)

Участь у самоврядуванні класу, школи,  5 балів

Участь у роботі РОСТу, 10 балів

Участь у громадському житті населеного пункту, 10 балів

Участь у роботі молодіжної ради, 10 балів

Порушення Статуту школи

Ставлення до педагогічних працівників та технічного персоналу

Міжособистісні стосунки із школярами

Зовнішній вигляд

Шкідливі звички

Загальний середній бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Активна участь у самоврядуванні классу та школи (по 1 балу).

-    Порушення Статуту (знімається як штраф до 20 балів);

-   Шанобливе чи неетичне ставлення до:

     Педагогічних працівників (додається або віднімається 5 балів);

     Технічного персоналу (додається або віднімається 5 балів).

-   Міжособистісні стосунки, що проявляються в якихось позитивних або негативних вчинках між:

         Учнями в класі (додається або віднімається 3 бали).

         Іншими учнями в школі (додається або віднімається 3 бали).

-   Зовнішній вигляд: шкільна форма, зачіска (додається або віднімається 3 бали).

         -  Відсутність або наявність шкідливих звичок (додається або віднімається 5 балів).

Таблиця № 3

 • Номінація  «За спортивні досягнення»

№ з/п

ПІП учня (повністю)

Участь у роботі спортивних гуртків та секцій (2 бали)

Результативність у місцевих спортивних змаганнях (3 бали)

Результативність у обласних спортивних змаганнях (5 балів)

Нагороди місцевого рівня (3  бали за нагороду)

Нагороди обласного рівня (5 балів за нагороду)

Загальний середній бал

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця № 4

 • Номінація «За творчі успіхи»

№ з/п

ПІП учня (повністю)

Участь у творчих заходах, концертах школи (2 бали)

Участь у творчих заходах, концертах ОТГ, області (3 бали)

Участь у гуртках художньо-естетичного спрямування  (2 бали)

Результативність  роботи (нагороди – місцеві 3 бали та обласні 5 балів за нагороду)

Загальний середній бал

 

 

 

 

 

 

 

                Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                              І.В. Погоріла

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь