Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про заходи з підготовки до організованого початку 2021/2022 навчального року в закладах освіти Тетіївської міської ради

Дата: 29.07.2021 16:48
Кількість переглядів: 26

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14 липня  2021р.                              Тетіїв                                 № 130

 

 

Про заходи з підготовки до організованого початку 2021/2022 навчального року в закладах освіти Тетіївської міської ради

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указів Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», від 25 травня 2020 року № 195 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та  від 29 квітня 2020 року № 508-р «Про затвердження плану заходів на 2020-2027 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року», розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 06 липня 2021 року №410 та з метою створення в закладах освіти  Тетіївської міської ради безпечного освітнього середовища і належних умов для організації та проведення освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році:

 

  1. Затвердити План заходів з підготовки до організованого початку 2021/2022  навчального року в  закладах освіти Тетіївської міської ради (далі – заходи) (додаток 1).

 

2. Керівникам закладів освіти:

1) забезпечити виконання заходів;

2) надавати відділу освіти Тетіївської міської ради інформацію про хід виконання заходів до 26 липня, 25 серпня, 27 вересня та 25 жовтня 2021 року.

3. Відділу освіти Тетіївської міської ради до 05 листопада 2021 року узагальнити інформацію про виконання заходів та підготувати довідку про стан готовності закладів  освіти до нового 2021/2022 навчального року.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань Дячук Н.А.

 

 

 

 

Міський голова                                        Богдан БАЛАГУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови

з гуманітарних питань                                                 Дячук Н.

 

Начальник відділу освіти                                            Васютинський В.

 

Начальник управління фінансів                                  Затишний В.

 

Спеціаліст юридичного відділу                                  Волянюк Н.

 

Спеціаліст загального відділу                                     Гебултівська Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Додаток 1

                                                                                                                         до розпорядження

                                                                                                              міського голови

                                                                                                                       14.07.2021 року №130

 

П Л А Н     З А Х О Д І В

з підготовки до організованого початку

2021/2022 навчального року в закладах освіти Тетіївської міської ради

 

1. Забезпечити підготовку закладів освіти Тетіївської міської ради до 2021/2022 навчального року відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, зокрема продовжити роботу над створенням сучасного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти.

 

Відділ  освіти Тетіївської міської ради

 

До 31 серпня 2021 року

 

2. Продовжити роботу над удосконаленням, трансформацією та оптимізацією мережі закладів освіти:

1) привести мережу закладів освіти Тетіївської міської ради у відповідність до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

2) розширити (у разі потреби) мережу класів (груп) з інклюзивним навчанням та вихованням у закладах освіти;

3) забезпечити збереження та розвиток мережі комунальних закладів позашкільної освіти без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду, концесію, відчуження (продажу) землі, майна;

4) ужити заходів щодо створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти, у тому числі особами з особливими освітніми потребами;

5) створити умови для належного функціонування інклюзивно-ресурсних центрів та укомплектувати їх штати відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12 липня 2017 року № 545.

 

Відділ  освіти Тетіївської міської ради

 

До 20 серпня 2021 року

 

3. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» та вжити заходів для повного охоплення дітей і молоді дошкільного та шкільного віку різними формами навчання.

 

Служба у справах дітей,

відділ  освіти Тетіївської міської ради

 

У встановлені законодавством терміни

 

4. Забезпечити неухильне виконання з урахуванням принципів бюджетної системи України:

1) постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», зокрема:

забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

забезпечити під час виконання відповідних бюджетів проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості з таких виплат;

здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, стипендій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплекс заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед загального фонду місцевих бюджетів;

 

Управління фінансів, відділ  освіти Тетіївської міської ради

 

Протягом року

 

 

2) постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

 

Управління фінансів, відділ  освіти Тетіївської міської ради

 

До 31 серпня 2021 року

 

5. Провести організований набір учнів до 1-х класів та добір на вакантні місця учнів 2-11 класів відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016, а також забезпечити

ефективне комплектування класів у закладах загальної середньої освіти. Про результати проведеної роботи  поінформувати відділ освіти Тетіївської міської ради.

 

  Заклади освіти

 

  До 31 серпня 2021 року

 

6. Забезпечити безоплатним гарячим харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та у частині десятій статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Розмістити на вебсайті відділу освіти інформацію про організацію харчування, його вартість, перелік пільгових категорій дітей, яким надається право на безкоштовне харчування.

 

Відділ  освіти Тетіївської міської ради, заклади освіти

 

До 10 вересня 2021 року

 

7. Ужити заходів для забезпечення осіб, які здобувають повну загальну середню освіту, проживають у сільській місцевості і потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку, та педагогічних працівників підвезенням за кошти місцевих бюджетів, у тому числі із забезпеченням доступності відповідного транспорту для осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

 

Відділ  освіти Тетіївської міської ради

 

До 01 вересня 2021 року

 

 

8. Забезпечити дотримання вимог доступності, згідно з державними будівельними нормами і стандартами, будівель, споруд і приміщень закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів.

 

                                                                         Відділ  освіти Тетіївської міської ради, заклади освіти.

 

Протягом року

 

9. Забезпечити проходження обов'язкового медичного огляду педагогічними працівниками та здобувачами освіти відповідно до вимог законодавства України.

 

Відділ  освіти Тетіївської міської ради, заклади освіти.

 

До 31 серпня 2021 року

 

10. Вжити (в разі потреби) заходи щодо:

1) підготовки приміщень і будівель закладів освіти до початку 2021/2022 навчального року, у тому числі необхідні ремонтні роботи;

 

Відділ  освіти Тетіївської міської ради, заклади освіти.

 

До 20 серпня 2021 року

 

2) проведення ремонтних робіт на харчоблоках закладів освіти, оновлення технологічного обладнання та посуду;

 

Відділ  освіти Тетіївської міської ради, заклади освіти.

 

До 20 серпня 2021 року

 

3) підготовки закладів освіти до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 навчального року та забезпечити стовідсоткову готовність до опалювального сезону;

 

Відділ  освіти Тетіївської міської ради, заклади освіти.

 

До 20 вересня 2021 року

 

4) забезпечення закладів освіти твердим паливом в обсягах, необхідних для їх безперебійного функціонування в осінньо-зимовий період; проведення перевірки приладів обліку тепла і газу відповідно до нормативно-правових актів, завершення встановлення  приладів дистанційного обліку газу.

 

Відділ  освіти Тетіївської міської ради, заклади освіти.

 

До 01 жовтня 2021 року

 

11. Організувати та провести серпневий захід (конференцію, стратегічну сесію, педагогічну раду тощо) для працівників освіти Тетіївської територіальної громади з урахуванням епідеміологічної ситуації, із дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), інших нормативно-правових актів, прийнятих з метою подолання наслідків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

 

Відділ  освіти Тетіївської міської ради, заклади освіти.

 

До кінця серпня 2021 року.

 

12. Організувати та провести День знань у закладах освіти з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах, із дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), інших нормативно-правових актів, прийнятих з метою подолання наслідків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також рішень Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

 

Відділ  освіти Тетіївської міської ради, заклади освіти.

 

01 вересня  2021 року

 

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь