Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про розгляд проекту Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель Тетіївської об’єднаної територіальної громади.

Дата: 30.09.2019 10:22
Кількість переглядів: 12

      УКРАЇНА

        ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                              РІШЕННЯ

 

 «24» вересня  2019 року  №  147

м Тетіїв

 

Про розгляд  проекту Положення про

самоврядний  контроль за використанням

та  охороною земель Тетіївської

об’єднаної територіальної громади.

 

З метою запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасного їх виявлення та усунення, визначення порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади, відповідно до ст. ст. 12, 83,189 Земельного кодексу України, п. в) ч. 1 ст. 19 Закону України «Про землеустрій», абз. 4 ст. 12 Закону України «Про охорону земель», п. ї) ч. 1 ст. 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», керуючись  Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  ст. 25, п. 34 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Винести на обговорення  проект Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель Тетіївської об’єднаної територіальної громади (додається).

2. Відділу електронного урядування та зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Тетіївської міської ради (Дубін А.) забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Тетіївської міської ради в мережі Інтернет.

 

         Міський голова                                               Р.В. Майструк

 

Начальник юридичного відділу                                                       Н.М. Складена

 

 

 

             Додаток

  до рішення виконавчого комітету від 24.09.2019р. № 147

 

Положення

про самоврядний контроль за використанням та охороною земель Тетіївської об’єднаної територіальної громади

 

 І. Загальні положення

1.1. Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель Тетіївської об»єднаної територіальної громади (далі — Положення) визначає порядок здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади з метою запобігання порушенням земельного законодавства на території об»єднаної громади, своєчасного їх виявлення та усунення, спрямоване на забезпечення раціонального використання земель комунальної власності.

1.2. Положення поширюється на всі підприємства, установи та організації, фізичних осіб-підприємців, а також громадян, які використовують земельні ділянки, зазначені у пункті 1.3 розділу 1 цього Положення.

1.3. Об’єктом самоврядного контролю за використанням та охороною земель є всі землі на території об»єднаної громади.

1.4. Основними завданнями самоврядного контролю є:

- забезпечення реалізації повноважень Тетіївської міської ради у сфері охорони та раціонального використання земель територіальної громади;

- забезпечення додержання фізичними, юридичними та фізичними особами - підприємцями земельного законодавства України при використанні земель Тетіївської об»єднаної територіальної громади;

- запобігання порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

- вжиття разом з іншими уповноваженими органами відповідно до закону заходів, спрямованих на раціональне використання земель, розташованих в межах об»єднаної громади, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного і лісового фонду;

- забезпечення додержання фізичними, юридичними та фізичними особами - підприємцями умов використання земель територіальної громади, що визначені у документах, які посвідчують речові права на земельні ділянки;

- забезпечення контролю за проведенням землеустрою, виконанням запроектованих заходів із землеустрою і дотриманням вимог, встановлених законами України та іншими нормативно-правовими актами, при розробці документації із землеустрою.

II. Організація здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Тетіївської об’єднаної територіальної громади.

2.1. Забезпечення організації та здійснення самоврядного контролю за додержанням вимог законодавства щодо раціонального використання та охорони земель покладається на Комісію із самоврядного контролю за використанням та охороною земель Тетіївської об’єднаної територіальної громади (далі - Уповноважений орган) .

2.2. Уповноважений орган у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оренду землі», закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

2.3. Самоврядний контроль за виконанням вимог земельного законодавства щодо використання та охорони земель територіальної громади здійснюється шляхом проведення обстежень стану та дотримання умов використання земельних ділянок територіальної громади, розгляду звернень фізичних, юридичних та фізичних осіб - підприємців, виявлення самовільно зайнятих земель та вжиття інших заходів, передбачених цим Положенням.

2.4. Уповноважений орган здійснює обстеження стану та виконання умов використання земельних ділянок територіальної громади щодо дотримання фізичними, юридичними та фізичними особами - підприємцями умов користування землями територіальної громади за наявності однієї з таких обставин:

2.4.1. Отримання заяв, скарг чи звернень фізичних, юридичних, фізичних осіб - підприємців, у яких наведена інформація про порушення земельного законодавства чи можливість виникнення ситуацій, що негативно вплинуть на стан земельних ресурсів територіальної громади;

2.4.2. Отримання інформації від органів державної виконавчої влади та структурних підрозділів органів місцевого самоврядування про порушення земельного законодавства;

2.4.3. Отримання інформації щодо самовільного зайняття землі або використання її без оформленого у встановленому законом порядку відповідного речового права на земельну ділянку;

2.4.4 Отримання інформації про нецільове використання земель територіальної громади;

2.4.5. Надходження інформації про неналежне виконання умов договорів оренди земельних ділянок територіальної громади;

2.4.6. У разі публікації у засобах масової інформації матеріалів, що свідчать про порушення земельного законодавства;

2.4.7. За дорученням міської ради та міського голови.

2.5. Результати обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок оформлюються Актом обстеження земельної ділянки (додаток 1 до Положення).

III. Повноваження Уповноваженого органу

3.1. До повноважень Уповноваженого органу належать:

3.1.1. Організація та здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у частині:

- дотримання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами вимог земельного законодавства України та нормативно-правових актів ради щодо використання земель, передбачених пунктом 1.3 розділу 1 цього Положення;

- виконання умов договорів оренди землі та виконання орендарями (користувачами) обов’язків відповідно до укладених договорів оренди землі, у тому числі своєчасного та повного внесення орендної плати (плати за користування земельними ділянками);

- аналізу стану своєчасності та повноти сплати земельного податку за використання земельних ділянок, передбачених п. 1.3 розділу 1 цього Положення, та надання пропозицій відповідним органам щодо збільшення надходжень до бюджету від плати за землю;

- виконання вимог щодо використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням;

- дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель водного і лісового фонду;

- здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;

- додержання встановленого законодавством порядку визначення та відшкодування збитків, завданих міській раді власниками та користувачами земельних ділянок, у т. ч. тими фізичними, юридичними та фізичними особами - підприємцями, які використовують земельні ділянки комунальної власності за відсутності зареєстрованого у встановленому законом порядку відповідного речового права на земельну ділянку;

- дотримання строків своєчасного повернення міській раді земельних ділянок після припинення у встановленому порядку права користування земельною ділянкою та обов’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для подальшого використання за цільовим призначенням.

3.1.2. Участь у формуванні пропозицій при розміщенні, проектуванні, будівництві та введенні в дію об’єктів, що негативно впливають або можуть вплинути на стан земель, передбачених п. 1.3 розділу 1 цього Положення.

3.1.3. Підготовка та направлення для розгляду визначеним законодавством органам пропозицій щодо тимчасової заборони (призупинення) у встановленому законом порядку використання земель громадянами, юридичними та фізичними особами- підприємцями у разі порушення ними вимог законодавства в галузі використання та охорони земель.

3.1.4. Внесення пропозицій міській раді про перегляд прийнятих рішень ради у разі виявлення фактів користування землями територіальної громади за відсутності укладеного договору оренди земельної ділянки та за наявності відповідного рішення ради про передачу в оренду земельної ділянки.

3.1.5. Одержання у встановленому законодавством порядку від виконавчих органів та посадових осіб міської ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, фізичних осіб - підприємців, громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, у власності чи в користуванні яких перебувають земельні ділянки, документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для виконання покладених на Уповноважений орган завдань.

3.1.6. Здійснення контролю за дотриманням обмежень (обтяжень) використання земельних ділянок.

3.1.7. Розгляд заяв, скарг та інших звернень юридичних, фізичних та фізичних осіб - підприємців з питань користування та охорони земель, передбачених пунктом 1.3 розділу 1 цього Положення.

3.1.8. Участь у збиранні, зведенні та аналізі інформації щодо стану, деградації та забруднення земельних ділянок, іншої інформації, необхідної для здійснення контролю за використанням та охороною земель.

3.1.9. Участь у розробці та виконанні програм, виконанні рішень ради з використання та охорони земель в межах територіальної громади; внесення пропозицій раді з цих питань.

3.1.10. Участь у підготовці та розгляді питань, пов’язаних з використанням та охороною земель, на засіданнях міської ради, постійних комісіях ради.

3.1.11. Виявлення самовільно зайнятих земель на території територіальної громади;

3.1.12. Підготовка матеріалів для проведення засідань Уповноваженого органу по визначенню збитків власникам землі та землекористувачам.

3.1.13. Передача в установленому законодавством порядку до відповідних державних органів матеріалів обстежень земельних ділянок щодо недотримання вимог земельного законодавства при використанні земель територіальної громади з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

3.1.14. Забезпечення взаємодії з територіальними органами Держгеокадастру з питань використання та охорони земель комунальної власності.

3.1.15. Залучення у встановленому порядку фахівців наукових, навчальних закладів, установ, підприємств, організацій усіх форм власності для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

3.1.16. Надання методичної допомоги та рекомендацій власникам земельних ділянок та землекористувачам з питань використання та охорони земель.

3.1.17. Проведення семінарів й інших заходів з питань використання та охорони земель комунальної власності.

3.1.18. Вирішення інших питань щодо самоврядного контролю відповідно до законодавства України.

3.2. При здійсненні самоврядного контролю за використанням та охороною земель посадові особи Уповноваженого органу мають право:

3.2.1. Безперешкодно обстежувати земельні ділянки, передбачені пунктом 1.3 розділу 1 цього Положення, щодо дотримання умов їх використання та охорони відповідно до чинного законодавства України, укладених договорів оренди земельних ділянок або набутих на праві постійного користування.

3.2.2. Складати Акти обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок та за фактом виявлення порушень законодавства подавати матеріали до відповідних державних органів для вжиття необхідних заходів та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до закону.

3.2.3. Одержувати у встановленому порядку від фізичних та юридичних осіб усну або письмову інформацію з питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства України та необхідністю виконання покладених на Уповноважений орган повноважень.

3.2.4. Вимагати від фізичних, юридичних та фізичних осіб - підприємців усунення виявлених порушень земельного законодавства в добровільному порядку, привести земельну ділянку у попередній стан.

3.2.5. Проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства України та фіксації відповідних порушень.

3.2.6. Готувати матеріали для подання позову до суду щодо повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився, а також щодо розірвання договору оренди земельної ділянки (договору тимчасового користування) у разі порушення орендарем (користувачем) умов договору.

3.2.7. Передавати до правоохоронних органів матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки злочину.

3.3. Посадові особи Уповноваженого органу під час виконання покладених на них завдань зобов’язані додержуватись Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів.

3.4. За невиконання чи неналежне виконання обов’язків посадові особи Уповноваженого органу несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

IV. Порядок проведення обстежень земельних ділянок

4.1. Уповноважений орган проводить обстеження земельної ділянки з метою визначення її стану та дотримання умов її використання в присутності користувачів земельної  ділянки або уповноважених ними осіб, а також, за можливістю осіб, які вчинили порушення земельного законодавства. У разі відсутності при обстеженні земельної ділянки користувачів або уповноважених ними осіб, обстеження проводиться за наявності двох свідків.

4.2. При проведенні обстеження Уповноважений орган:

- встановлює особу, яка є користувачем земельної ділянки;

- при встановленні факту зміни власника чи користувача об’єкта нерухомості вживає заходів для з’ясування особи фактичного власника чи користувача;

- встановлює правомірність використання земельних ділянок іншими землекористувачами, яким вони не надані у власність чи користування;

- перевіряє наявність документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою або факт реєстрації речового права;

- перевіряє дотримання режиму використання земельної ділянки відповідно до цільового призначення;

- уточнює відповідність місця розташування та меж земельної ділянки, мір ліній, визначених у документах, які посвідчують право користування земельною ділянкою, фактичним мірам ліній на місцевості (за необхідності).

4.3. Акт обстеження складається у двох примірниках, один з яких залишається у справах Уповноваженого органу, а другий — вручається або надсилається особі, яка вчинила порушення земельного законодавства (у разі наявності інформації щодо місця знаходження такої особи). При проведенні спільних обстежень з іншими органами контролю, копія акта надається цим органам.

4.4. В акті обстеження стану та дотримання умов використання земельної ділянки зазначається: дата та місце складання акта, прізвища членів Комісії, які проводили обстеження; посади та прізвища осіб, які були залучені до обстеження, посаду та прізвище представника юридичної особи чи прізвище фізичної особи, які були присутні при обстеженні, місце розташування земельної ділянки, її площа згідно з документацією із землеустрою (у разі наявності) та фактична площа, яка використовується; цільове призначення та фактичний стан використання (освоєння) земельної ділянки, наявність документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою або факт реєстрації речового права; обставини порушення земельного законодавства, суть порушення.

4.5. Акт підписується посадовими особами Уповноваженого органу, які проводили обстеження, представником юридичної особи чи фізичною особою, що використовують земельні ділянки, свідками (за їх наявності).

4.6. В акті наводиться план-схема місця розташування земельної ділянки (схематичний абрис чи викопіювання з картографічних матеріалів планів земельної ділянки із зазначенням суміжних землекористувачів). На план-схемі вказується загальна площа земельної ділянки та площа, на якій виявлено порушення (забруднення, самовільне зайняття тощо).

4.7. У разі виявлення порушень земельного законодавства керівник Уповноваженого органу (або особа, яка виконує повноваження керівника) направляє особі, яка їх вчинила, вимогу (додаток 2 до Положення) про їх усунення в добровільному порядку у строк, визначений у вимозі.

4.8. Вимога складається у двох примірниках. Перший примірник вимоги залишається в Уповноваженого органу, другий — вручається або надсилається поштою керівнику юридичної особи чи фізичній особі, які вчинили порушення земельного законодавства.

4.9. У разі невиконання особою, яка допустила порушення земельного законодавства, вимоги у строк, визначений у ній, керівник Уповноваженого органу (або особа, яка виконує повноваження керівника) направляє матеріали про порушення земельного законодавства до органів державної влади для відповідного реагування та притягнення винних осіб до відповідальності.

V. Заключні положення

5.1. Зміни до цього Положення вносяться рішеннями сесії Тетіївської міської ради.

5.2. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

 

Секретар ради                                              С.М.Денисюк

 

 

 

 

Додаток 1 до

Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель Тетіївської об»єднаної територіальної громади

 

 

А К Т

обстеження земельної ділянки

 

 

“     ” _____________  р.

 

 

Нами (мною),  ____________________________________________________

(повні назви посад, прізвища, ім’я та по батькові осіб, що проводили обстеження)

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

за участю ___________________________________________________________________

(повні назви посад, прізвища, ім’я та по батькові  осіб, що приймали участь у обстеженні)

_____________________________________________________________________________

у присутності  ___________________________________________________

(назва посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи чи прізвище,

ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, що присутні при обстеженні, або їх представника, свідків)

_________________________________________________________________________________________________________

 

Проведено обстеження земельної ділянки, яка знаходиться:

                    (найменування населеного пункту, адреса місцезнаходження земельної ділянки)

________________________________________________________________

 

Обстеження земельної ділянки проведено у зв’язку з:________________________

_________________________________________________________________

 

Загальна площа земельної ділянки: _______;

 

Площа, на якій вчинено правопорушення (чи яку необхідно обстежити):________;

 

Форма власності: ____________________________________________________________

(зазначити, якщо земельна ділянка надана у постійне користування чи оренду/ або приватна)

Категорія земель ___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове призначення: ______________________________________________

________________________________________________________________

Наявність документів які посвідчують право користування або власності:

(назва правовстановлюючого документа, номер та дата видачі (укладення) ____________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________

інформація про власника чи користувача земельної ділянки)

Результати обстеження земельної ділянки:____________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________

            (зазначити результати перевірки, при виявленні порушення земельного законодавства вказати його суть)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

План – схема земельної ділянки, додається на окремому аркуші.

Підписи осіб, які склали акт:

__________________________________________  підпис _______________

                                                                    (прізвище та ініціали)

______________________________________________________  підпис _______________

                                                                    (прізвище та ініціали)

 

Підписи осіб, які були присутні при перевірці:

 

_______________________________________                            підпис _______________

                                                                    (прізвище та ініціали)

_______________________________________                               підпис _______________

                                                                    (прізвище та ініціали)

Копію акта отримав:

______________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові громадянина, керівника юридичної чи фізичної особи-підприємця чи їх представника,

_____________________________________________________________________________

які отримали копію акта)

Дата _______________                                                підпис ____________

 

Копія акта в одному примірнику відправлена поштою (у разі відмови від отримання акта)

__________________________________________________________________

(прізвище та ініціали особи, яка відправила копію акта)

  

Дата _______________                                                підпис _____________

 

 

 

 

Додаток 2 до

Положення про самоврядний контроль

за використанням та охороною

земель Тетіївської об»єднаної територіальної громади

 

 

Вимога

“     ” _____________ р.                                         Реєстраційний      №

 

 

Вручено:  _________________________________________________________

         (посада, прізвище, ім’я та по батькові громадянина, представника юридичної особи

__________________________________________________________________

чи прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

 

При обстеженні земельної ділянки __________________________________

_________________________________________________________________   (місцезнаходження земельної ділянки, адреса, категорія земель)

  ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

ВСТАНОВЛЕНО:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                               

 

Враховуючи зазначене та керуючись статтями 12, 189 Земельного кодексу України, статтями 12 та 20 Закону України “Про охорону земель», статтями 33, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про самоврядний контроль за використанням та охороною земель Тетіївської об»єднаної територіальної громади вимагаю:_____

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати  заходи, які необхідно здійснити,  та термін їх виконання)

_______________________________________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ця вимога підлягає обов’язковому виконанню.

 

 

 

 

 

 

Про виконання вимоги повідомити письмово до        ”     __________ року

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (адреса та повне найменування)

 

 

Вимогу вручив (ла ):______________________________________________________

                                                                  (посада, прізвище, ім’я та  по батькові особи, яка видала вимогу)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

“     ”                     20 ___ р.                                                        ____________

                                                                                                    (підпис)

                                    

 

 

Відмітка про вручення (надсилання) вимоги

 

 

Вимогу отримав (ла) особисто:

«___» __________________ 20 ___ року

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

                                    _________________

                                               (підпис)

Вимогу надіслано поштою:

«___» __________________ 20 ___ року

Квитанція № __________ від ___________

______________________________________

            (посада, прізвище та ініціали особи

____________________________________

            яка відправила припис)

                                   ________________

                                               (підпис)

 

Аналіз регуляторного впливу проекту

рішення Тетіївської міської ради «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель Тетіївської об»єднаної територіальної громади»

           

Регуляторний орган: Тетіївська міська рада.

Розробник документа: відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

Поштова адреса: 09800, м. Тетіїв, вул. Я. Острозького, 5

Відповідальна особа: Литвин Сергій Петрович

Контактний телефон: (04560) 5-27-44

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Тетіївської міської ради «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель Тетіївської об»єднаної територіальной громади» (надалі Аналіз), розроблений згідно вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 (зі змінами).

1. Визначення проблеми

Згідно з Конституцією України земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Землеохоронний аспект у земельній державній політиці носить імперативний характер, тобто підлягає безумовному виконанню. Погіршення якості земель, зниження їх продуктивності, порушення вимог користування землею є неприпустимим.

Положеннями Земельного кодексу України визначено загальні засади здійснення контролю за використанням та охороною земель. Так, відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. контроль за використанням та охороною земель в Україні поділяється на державний, самоврядний та громадський.

При цьому виникає певна правова порожнеча щодо питання про порядок здійснення самоврядного контролю. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель встановлюється законом (Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»). Громадські інспектори діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з земельних ресурсів. Що стосується самоврядного контролю за використанням та охороною земель, то порядок його здійснення чинним законодавством України не врегульований.

Після введення в дію Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. кількість земельних ділянок, що надаються в користування юридичним та фізичним особам постійно збільшується. Пропорційно до цього збільшується кількість випадків порушення норм чинного законодавства у сфері земельних відносин, самовільного зайняття земельних ділянок,

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, порушення умов договорів оренди земельних ділянок тощо. Разом з тим, на сьогодні територіальна громада фактично позбавлена можливості здійснювати повноцінний контроль за використанням та охороною земель, якими відповідно до Земельного кодексу України розпоряджається міська рада.

У зв’язку з цим виникла нагальна потреба у визначенні механізму здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Тетіївської об»єднаної територіальної громади.

Неможливість розв’язання вище зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів обумовлена тим, що для їх існування має бути створена відповідна правова основа. Як вже зазначалося, механізм здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель чинним законодавством не визначений.

Суб’єктами, на яких проблема справляє негативний вплив, є органи місцевого самоврядування, що застосовують норми чинного законодавства з питань земельних відносин та які від імені територіальної громади розпоряджаються землями громади, і суб’єкти господарювання, інші юридичні та фізичні особи, у користуванні яких перебувають землі громади.

Таким чином, зазначена проблема потребує негайного вирішення шляхом прийняття рішення міської ради про затвердження відповідного Положення.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Органи місцевого самоврядування

+

-

Суб’єкти господарювання – орендарі

+

-

2. Цілі регулювання

Метою прийняття рішення Тетіївської міської ради «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель Тетіївської об»єднаної територіальної громади» є:

- створення впорядкованої та прозорої системи контролю за використанням та охороною земель громади;

- створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам законодавства, стимулювати та зобов’язувати землекористувачів до дотримання норм чинного законодавства у сфері земельних відносин;

- забезпечення своєчасного надходження до міського бюджету орендної плати за земельні ділянки шляхом здійснення контролю за дотриманням умов договорів оренди земельних ділянок орендарями;

- врегулювання питань, пов’язаних з:

а) можливістю виявлення самовільно зайнятих земельних ділянок, додержанням вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття та реалізації права на землю;

б) наданням методичної допомоги та рекомендацій власникам земельних ділянок та землекористувачам з питань використання та охорони земель;

в) захистом прав власників земельних ділянок та землекористувачів шляхом вирішення земельних суперечок у межах територіальної громади і додержанням правил добросусідства;

г) визначенням повноважень органів, що беруть участь у здійсненні самоврядного контролю.

3. Альтернативні способи досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

не прийняття рішення Тетіївської міської ради «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель Тетіївської об»єднаної територіальної громади» буде призводити до збільшення випадків порушення норм чинного законодавства у сфері земельних відносин, самовільного зайняття землі, використання її не за цільовим призначенням, тощо.

Така альтернатива є неприйнятною

Альтернатива 2

прийняття рішення «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель Тетіївської об»єднаної територіальної громади» стимулюватиме та зобов’язуватиме землекористувачів дотримуватися вимог земельного законодавства України, сприятиме охороні та раціональному використанню земель, своєчасному оформленню (переоформленню) користувачами документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

 

4. Механізми розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу пропонується прийняти міською радою рішення «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель Тетіївської об»єднаної територіальної громади».

          Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості та передбачуваності.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дозволить встановити єдиний та прозорий порядок здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель на території Тетіївської об»єднаної територіальної громади. Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

(аналіз вигод та витрат)

Сфера

впливу/внутрішня

підгрупа

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

Місцеве самоврядування

- Економічне  стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок.

- Спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, інвентаризації земель Тетіївської об»єднаної територіальної громади.

- Покращання стану навколишнього середовища

-

Суб’єкти господарювання

- Здійснення чіткої взаємодії з органами місцевого самоврядування, вирішення земельних спорів, виявлення вільних від забудови земель, що надасть можливість їхнього раціонального використання та майбутньої вигоди, покращення стану навколишнього середовища, належне оформлення земельних правовідносин

- Обов’язкові платежі за землю податкового характеру (земельний

податок або орендна плата за землю). Витрати на виготовлення технічної документації або проекту із землеустрою (у разі необхідності)

 

Населення

- Здійснення чіткої взаємодії з органами місцевого самоврядування, вирішення земельних спорів, виявлення вільних від забудови земель, що надасть можливість їхнього раціонального використання та майбутньої вигоди, покращення стану навколишнього середовища

- Обов’язкові платежі за землю податкового характеру (земельний

податок або орендна плата за землю). Витрати на виготовлення технічної документації або проекту із землеустрою (у разі необхідності)

 

7. Строк дії акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта – постійний.

У разі необхідності, зокрема, у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві України, будуть вноситися зміни до вказаного регуляторного акта.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Показники результативності дії рішення Тетіївської міської ради:

а) кількість самовільно зайнятих земельних ділянок на території територіальної громади;

б) своєчасність надходження до міського бюджету орендної плати за використання земельних ділянок шляхом здійснення контролю за дотриманням умов договорів оренди земельних ділянок орендарями;

в) кількість осіб, притягнутих до відповідальності за порушення земельного законодавства;

г) рівень поінформованості суб’єктів господарювання.

У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. №1160-IV рівень інформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

- ознайомляться із зазначеним рішенням в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Тетіївської міської ради (www.tetiivmiskrada.gov.ua).

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування.

 

9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу статистичних даних, що включають в себе: виявлення кількості порушень земельного законодавства при використанні земель територіальної громади, на яких поширюється дія регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через пів року з дня набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через два роки після прийняття, у формі звіту.

Періодичні відстеження будуть проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження.

 

Начальник відділу земельних

відносин та охорони навколишнього

середовища виконавчого комітету

Тетіївської міської ради                                                        С.П. Литвин

 

 

 

 

 

 

 

             Секретар ради                                     С.М.Денисюк

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь