Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг

Дата: 25.05.2021 16:24
Кількість переглядів: 24

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14 травня 2021р.                           Тетіїв                                             № 97         

Про проведення зовнішньої оцінки

 якості соціальних послуг

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 11 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013     № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» та з метою визначення відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам та потребам отримувачів, удосконалення організації наданих послуг:

 

1. Створити робочу комісію з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг в Тетіївській міській територіальній громаді (далі - комісія).

2. Затвердити склад робочої комісії (додаток 1).

3. Затвердити Положення про робочу комісію з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються в Тетіївській міській територіальній громаді (далі - Положення) (додаток 2).

4. Комісії до 30 червня 2021 року провести зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються в Тетіївській міській територіальній громаді.

5. Відділу соціального захисту населення виконкому Тетіївської міської ради ( начальник відділу І. Погоріла ) узагальнити та провести аналіз результатів зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, що надаються в Тетіївській міській територіальній громаді.

6. Затвердити план зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг в Тетіївській міській територіальній громаді (додаток 3).

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань Н. Дячук.

 

Міський  голова                                             Богдан БАЛАГУРА

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

14.05.2021 №97

 

 

 

СКЛАД

робочої комісії з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються в Тетіївській міській територіальній громаді

 

Голова робочої комісії:

 

 • Дячук Надія Анатоліївна – заступник міського голови з гуманітарних питань.

 

Заступник голови робочої комісії:

 

 • Погоріла Ірина Володимирівна – начальник відділу соціального

захисту населення виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

Секретар робочої комісії:

 

 • Перевалова Тетяна Василівна – головний спеціаліст відділу

соціального захисту населення виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

Члени комісії:

 

 • Корчак Галина Василівна – директор КП «Соціальний центр» Тетіївської міської ради;
 • Побірайко Галина Броніславівна –  директор КУ «Тетіївський центр соціальних служб» Тетіївської міської ради, депутат міської ради;
 • Панченко Лариса Володимирівна – начальник служби у справах дітей

та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

 • Савлук Олена Юріївна – головний спеціаліст (інспектор з питань

праці) відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

 • Сухацька Наталія Борисівна – головний спеціаліст відділу

соціального захисту населення виконавчого комітету Тетіївської міської ради;

 • Пазюк Марія Миколаївна – голова Тетіївської районної організації

Товариства Червоного Хреста України;

 • Присяжнюк Юлія Миколаївна – директор КУ «Інклюзивно-ресурсний

центр» Тетіївської міської ради. 

 

 

Міський  голова                                                   Богдан БАЛАГУРА

 

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

    14.05.2021 №97

                                                                                                      

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу комісію з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються в Тетіївській міській територіальній громаді

 

І. Загальні положення

 

1. Положення про робочу комісію з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються в Тетіївській міській територіальній громаді (далі — комісія) розроблено відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», від 01.06.2020 № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб», Державних стандартів надання соціальних послуг, наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг».  

2. Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності комісії з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються в Тетіївській міській територіальній громаді.

 

ІІ. Основні завдання і повноваження

 

1. У процесі роботи комісія дотримується наступних етапів проведення оцінки якості соціальних послуг :

1) планування та проведення оцінки якості соціальних послуг;

2) проведення аналізу результатів оцінки якості соціальних послуг;

3) розміщення результатів проведеної оцінки якості соціальних послуг на офіційному веб-сайті Тетіївської міської ради;

4) розроблення рекомендацій щодо підвищення якості наданих соціальних послуг, організації роботи КУ «Тетіївський центр соціальних служб» Тетіївської міської ради, КП «Соціальний центр» Тетіївської міської ради.

2. Комісія обирає методи проведення оцінки якості (опитування/анкетування, спостереження, бесіда/співбесіда, вивчення документації).

3. За результатами проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг комісією складається звіт та подається в електронному вигляді міському голові.

4. По закінченню 30 - денного строку з дня оприлюднення результатів зовнішньої оцінки комісія розглядає зауваження, скарги КУ «Тетіївський центр соціальних служб» Тетіївської міської ради, КП «Соціальний центр» Тетіївської міської ради щодо проведення оцінки та складає остаточний звіт про проведення зовнішньої оцінки, який містить інформацію стосовно досягнень, недоліків та рекомендації щодо підвищення якості наданих соціальних послуг, організації роботи КУ «Тетіївський центр соціальних служб» Тетіївської міської ради, КП «Соціальний центр» Тетіївської міської та надсилається в електронному вигляді КУ «Тетіївський центр соціальних служб» Тетіївської міської ради та КП «Соціальний центр» Тетіївської міської ради.

5. Результати оцінки якості соціальних послуг, у тому числі остаточний звіт про проведення зовнішньої оцінки, комісія доводить до відома персоналу КУ «Тетіївський центр соціальних служб» Тетіївської міської ради, КП «Соціальний центр» Тетіївської міської ради, отримувачів соціальних послуг, жителів Тетіївської міської територіальної громади шляхом розміщення в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Тетіївської міської ради, веб-сторінках КУ «Тетіївський центр соціальних служб» Тетіївської міської ради та КП «Соціальний центр» Тетіївської міської ради.

 

ІІІ. Порядок створення та організації діяльності комісії

 

1. Персональний склад комісії, Положення про неї затверджуються розпорядженням міського голови.

2. До складу комісії включаються представники: відділу соціального захисту населення виконкому Тетіївської міської ради,  служби у справах дітей та сім’ї виконкому Тетіївської міської ради, КУ «Тетіївський центр соціальних служб» Тетіївської міської ради, КП «Соціальний центр» Тетіївської міської ради, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Тетіївської міської ради, Тетіївської районної організації Товариства Червоного Хреста України, а також депутати міської ради, представники громадських та благодійних організацій.

3. Комісія має право залучати до участі у своїй роботі старост населених пунктів Тетіївської міської територіальної громади.

Організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які скликаються головою комісії за необхідністю, та правомочні, якщо в них беруть участь не менше двох третин від загального складу її членів.

4. Рішення комісії приймаються більшістю голосів від числа членів, які присутні на засіданні.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

5. Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування.

 

ІV. Повноваження голови та інших членів робочої комісії

 

1. Голова робочої комісії:

 • скликає комісію;
 • головує на засіданнях;
 • підписує протокол та інші документи.

 

 

2. Заступник робочої комісії ( у разі відсутності голови комісії):

 • скликає комісію;
 • головує на засіданнях;
 • підписує протокол та інші документи.

 

3. Секретар робочої комісії:

 • організує діловодство;
 • веде протоколи засідань;
 • підписує разом з головою комісії протоколи засідань.

 

4. Члени комісії:

 • приймають рішення щодо організації роботи комісії;
 • вивчають матеріали надані для проведення перевірки;
 • аналізують результати проведеної оцінки якості;
 • вносять пропозиції щодо покращення якості наданих соціальних послуг.

 

        Начальник відділу

соціального захисту населення                                              І. Погоріла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження

міського голови

14.05.2021 № 97

 

ПЛАН

заходів щодо проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг,

які надаються комунальними закладами та установами

Тетіївської міської територіальної громади

№ з/п

Заходи

Відповідальний

Термін виконання

Відмітка

про виконання

1

Розробити анкету (опитувальник) для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг.

Головний спеціаліст відділу соціального захисту населення

Травень 2021року

 

2

Провести вибірку отримувачів соціальних послуг, які будуть охоплені внутрішньою оцінкою якості.

Директори установ, що надають соціальні послуги

 Травень 2021 року

 

3

Розробити та затвердити графік проведення спостереження за процесом надання соціальних послуг.

Комісія

Травень 2021 року

 

4

Проведення анкетування отримувачів соціальних послуг.

Комісія

Червень

2021 року

 

5

Аналіз анкетування отримувачів соціальних послуг.

Голова

комісії

Червень 2021 рік

 

6

Бесіда/співбесіда з персоналом комунальних закладів.

Комісія

Червень 2021 рік

 

7

Вивчення документації, у тому числі, звернень отримувачів соціальних послуг.

Комісія

Червень 2021 рік

 

8

Здійснення оцінки показників якості соціальних послуг та критеріїв дотримання цих показників.

Голова

комісії

Червень 2021 рік

 

9

Скласти звіт зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, розробити заходи з покращення якості соціальних послуг та удосконалення діяльності комунальних закладів.

Комісія

 Липень 2021рік

 

10

Підбити підсумки проведеної роботи на зборах колективу комунальних закладів.

Директори комунальних закладів

Липень 2021 рік

 

 

Начальник відділу соціального захисту населення                              І.Погоріла

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь