Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА ТЕТІЄВА ТА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА ТЕТІЄВА

Дата: 21.01.2017 23:41
Кількість переглядів: 25

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Шістдесята сесія шостого скликання

 

м. Тетіїв                                                  25 вересня 2014 року

 

РІШЕННЯ   № 855

 

Про проведення громадського обговорення проекту Генерального плану міста Тетієва та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Генерального плану міста Тетієва

 

   Відповідно до статті 25, пункту 42 частини першої статті 26, частини першої статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 17, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від

25 травня 2011 року № 555 зі змінами № 532 від 24.07.2013р. «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ст. 3.7 Статуту територіальної громади міста Тетієва, затвердженого рішенням Тетіївської міської ради від 25.08.2011 р. № 177, з метою врахування громадських інтересів під час розроблення Генерального плану міста Тетієва,  міська рада

в и р і ш и л а:

1. Провести громадське обговорення проекту Генерального плану міста Тетієва в період з 01.10.2014 року по 31.10.2014 року.

2. Оприлюднити шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Тетіївської міської ради та шляхом розміщення у вільному доступі протягом робочого часу автентичних копій в загальнодоступних місцях – в актовому залі Тетіївської міської ради: 

2.1. Проекту Генерального плану міста Тетієва (графічну і текстову частину, крім частини, що становить державну таємницю та належить до інформацз обмеженим доступом відповідно до законодавства).

3. Затвердити Порядок надання та розгляду пропозицій громадськості до проекту Генерального плану міста Тетієва (додаток 1), та Зразок заяви пропозиції до проекту Генерального плану міста Тетієва, (додаток 2).

4. Виконавчому комітету Тетіївської міської ради, забезпечити реєстрацію в окремому журналі письмових пропозицій громадськості з проставлянням відбитку штампу та вхідного номеру на примірниках пропозицій заявників та їх передачу до відділу містобудування,  архітектури та розвитку інфраструктури Тетіївської районної державної адміністрації не пізніше наступного робочого дня від дня надходження. 

5. Відділу земельних відносин та економічного розвитку Тетіївської міської ради  спільно з розробником проекту Генерального плану  міста Тетієва  ДП  «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування»опрацювати пропозиції громадськості до проекту Генерального плану міста Тетієва згідно  з порядком (додаток 1) 

6. Оприлюднити в газеті «Тетіївська земля» повідомлення про проведення громадського обговорення, про початок, строки,  процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості до проекту Генерального плану міста Тетієва.

7. Доручити Тетіївському міському голові в період з 03.11.2014 року по 14.11.2014 року в порядку, встановленому Статутом територіальної громади м. Тетієва, скликати громадські слухання щодо обговорення проекту рішення Тетіївської міської ради «Про затвердження Генерального плану міста Тетієва». 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з  питань будівництва, благоустрою, транспорту, зв’язку.

 

 

Міський голова                                   Р.Майструк

Спеціаліст з юридичного забезпечення                                             Н.Складена

 

 

   Додаток 1

                                                      до рішення 60 сесії Тетіївської

                                                      міської ради  від  25.09.2014р. №  855

 

 

ПОРЯДОК 

надання та розгляду пропозицій громадськості до

проекту Генерального плану міста  Тетієва

 

 

1. Пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника до виконавчого комітету Тетіївської міської ради за адресою :

      - Тетіївська міська рада, 09800, Київська обл., м. Тетіїв,  вул. Комсомольська, 5

2. Пропозиції подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місцезнаходження, посади і особистого підпису керівника.

3. Пропозиції повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. 

4. Пропозиції до проекту Генерального плану міста Тетієва мають право подавати:

   1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території міста Тетієва;

   2) юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території   міста Тетієва;

   3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих  на території міста Тетієва;

  4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких  поширюється на територію міста;

  5) народні депутати України, депутати Київської обласної та  Тетіївської районної ради.

5. Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 4 цього Порядку, або подані після 31.10.2014 року, залишаються без розгляду.

6. Відділ містобудування,  архітектури та розвитку інфраструктури Тетіївської районної державної адміністрації спільно з розробником Генерального плану міста Тетієва ДП  «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» опрацьовують  пропозиції громадськості до проекту Генерального плану та приймають спільні рішення по кожній пропозиції протягом місяця з дати її реєстрації. За результатами розгляду пропозиції кожному заявнику надається відповідь про її врахування або обґрунтована відмова. Спільні рішення за результатами розгляду всіх без виключення пропозицій громадськості оприлюднюються на офіційному веб-сайті Тетіївської міської ради та в газеті «Тетіївська земля» із зазначенням реєстраційних номерів пропозицій.

   У разі  наявності  пропозицій  громадськості, рішення про врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно або мають місце спірні питання, виконавчий комітет Тетіївської міської ради за відповідним повідомленням відділу містобудування,  архітектури та розвитку інфраструктури Тетіївської РДА у  тижневий термін приймає рішення про утворення погоджувальної комісії.

 7. Склад погоджувальної комісії встановлює виконавчий комітет Тетіївської міської ради у кількості не менш як 25 та не більш як  55 осіб.

 8. Головою комісії є заступник міського голови.

     До складу комісії входять

-   посадові особи відділу земельних відносин та економічного розвитку Тетіївської міської ради, інших виконавчих органів ради; 

-  представники органу у сфері земельних ресурсів, природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших органів державної влади;

-    представники професійних об'єднань та спілок, архітектори і науковці  

-    уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань.

   Кількість представників громадськості повинна становити не менш як 50 і не більш як 70 відсотків загальної чисельності членів комісії, з них не менш як 30 відсотків - представників всеукраїнських громадських організацій та професійних об'єднань.

 9. Комісія у двотижневий строк розглядає спірні питання та приймає рішення про врахування або мотивоване відхилення таких пропозицій.

  10. Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини - представників громадськості).

Рішення комісії приймається більшістю присутніх на її засіданні членів та оформлюється відповідним протоколом.  

Урегульовані комісією спірні питання між сторонами є підставою для внесення змін до проекту Генерального плану міста Тетієва. 

   У разі неспроможності комісії врегулювати спірні питання між  сторонами остаточне рішення приймає Тетіївська міська рада під час затвердження Генерального плану міста Тетієва.

11. Матеріали щодо розгляду пропозицій громадськості є невід'ємною складовою частиною проекту Генерального плану міста Тетієва.

          

Секретар ради                                        І.В.Погоріла

 

                                                                                 

                                                                    

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

пропозиції громадськості до

проекту Генерального плану міста Тетієва

 

 

                                                               Тетіївська міська рада

 

                                                 від _______________________________

                                                       _______________________________

                                                       _______________________________

                                                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання

                                                                    громадянина, або найменування, або 

                                                                    місцезнаходження  організації, номер тел.)

 

ЗАЯВА

про надання пропозиції до проекту

Генерального плану міста  Тетієва

Пропоную в проекті Генерального плану міста Тетієва:

 

(зміст пропозиції)

  

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________

 

___________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

(обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил)

  

 

«____» _________ 20___г.       _______________ /_____________________/

(особистий підпис)              (прізвище, ініціали)

 

(*) від юридичних осіб заява подається на їхньому бланку

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

 до рішення 60 сесії міської ради VІ скликання «Про проведення громадського обговорення проекту Генерального плану міста Тетієва та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Генерального плану міста Тетієва

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання

   Проектом змін передбачається удосконалення планування та використання земель в межах населеного пункту міста Тетієва, сприяння врахуванню пропозицій громадськості в розташуванні і розміщенні об’єктів соціальної та іншої інфраструктури.

 2. Визначення цілей регулювання

   Метою прийняття проекту є актуалізація потреб територіальної громади в генеральному плані населеного пункту, шляхом внесення змін до нього в порядку, встановленому чинним законодавством в сфері містобудування.

 3.  Альтернативні способи досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

   Альтернативним способом є залишення тексту нормативно-правого акту у діючій редакції, що не забезпечить досягнення цілей, оскільки може виникнути ситуація, що унеможливить відображення реальних потреб громади. З урахуванням викладеного запропонований спосіб є єдино можливим та найбільш ефективним способом.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання  проблеми, і відповідні заходи

     Для розв’язання проблеми пропонується проходження процедури внесення змін до містобудівної документації, враховуючи проведення громадських слухань, під час яких можуть подаватися пропозиції громадськості про внесення відповідних змін до генерального плану.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у  разі прийняття регуляторного акта

      Враховуючи законодавче обмеження строку, під час якого можливо переглядати генеральний план населеного пункту в п’ять років, прийняття регуляторного акта уможливить відображення нагальних потреб громади в містобудівній документації на поточну перспективу.

 6. Очікувані результати прийняття акта

 Прийняття проекту акту сприятиме реалізації інтересів територіальної громади, врахування їх під час планування містобудівної діяльності.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

      Регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Строк дії регуляторного акта – постійно з дня набрання чинності.

8.  Показники результативності акта

 До прогнозної оцінки результатів регуляторного акта відноситься показники:

  - розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів і

    державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

  - кількості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких

    поширюватиметься дія акта; рівня поінформованості суб'єктів

    господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 9.  Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

     Базове відстеження буде здійснюватись через рік після набрання чинності цим актом шляхом аналізу зауважень та пропозицій, які надходитимуть від учасників відбору після оприлюднення зазначеного акту на офіційному сайті Тетіївської міської ради.

     Повторне відстеження буде проведене через рік після проведення базового відстеження.

     Періодичне відстеження результативності – кожних три роки після повторного відстеження.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь