Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про організацію роботи консультаційних пунктів на території міської територіальної громади з організації інформування громадян про надзвичайні ситуації

Дата: 11.11.2021 21:59
Кількість переглядів: 14

 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06 жовтня 2021 р.                             Тетіїв                                               № 176

Про організацію роботи консультаційних пунктів на території

міської територіальної громади з організації інформування громадян 

про надзвичайні ситуації та поведінку, якої слід дотримуватися

у разі їх загрози або виникнення

 

Відповідно до статтей 39, 42 Кодексу цивільного захисту України, пункту 28 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» для забезпечення належної організації та якісного проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій з непрацюючим населенням Тетіївської міської територіальної громади за місцем проживання та керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до «Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах» затверджених наказом ДСНС України від 07.06.2011 № 587:

 

 1. Затвердити Положення про Консультаційний пункт на території Тетіївської міської територіальної громади з організації інформування громадян про надзвичайні ситуації та поведінку, якої слід дотримуватися у разі їх загрози або виникнення (далі – Консультаційний пункт) (додаток 1).

 2. Затвердити мережу   Консультаційних   пунктів   на   території Тетіївської міської територіальної громади (додаток 2).

 3. Призначити осіб, відповідальних за роботу Консультаційних пунктів на території Тетіївської міської територіальної громади (додаток 3).

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Кизимишина В.Й..

 

 

 

Міський голова                                                   Богдан БАЛАГУРА

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

06 жовтня  2021 року  № 176

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Консультаційний пункт при Тетіївській міській 

територіальній громаді

 

 1. Загальні положення

 2. Це Положення визначає мету утворення, завдання за сферою діяльності, форми роботи та матеріально-технічне забезпечення Консультаційного пункту при Тетіївській міській територіальній громаді               (далі - Консультаційний пункт).

 3. Консультаційний пункт утворюється з метою забезпечення права громадян на отримання від органів місцевого самоврядування інформації про надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце їх проживання, а також про способи захисту від  впливу небезпечних факторів, викликаних такими надзвичайними ситуаціями.

 4. Через Консультаційний пункт забезпечується консультування населення у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, діяльності     аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру.

 5. Діяльність Консультаційного пункту організовується відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444, інших нормативно- правових та організаційно-методичних документів, що регламентують навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

 6. Перелік приміщень, які виділені для розташування Консультаційного пункту, особа відповідальна за організацію його роботи, порядок забезпечення Консультаційного пункту необхідним майном, літературою, навчальними посібниками і технічними засобами визначається відповідним розпорядженням  міського голови  (далі – голова).

 7. Надання консультацій здійснюється в межах повноважень посадовими особами місцевого самоврядування, які залучаються до роботи у Консультаційному пункті розпорядженням міського голови та які пройшли навчання на обласних курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Київської області.

 8. Діяльність Консультаційного пункту ґрунтується на принципах верховенства права, законності, відкритості, забезпечення якості безоплатної консультаційної допомоги.

 

 1. Основні завдання та форми роботи Консультаційного пункту

 2. Консультаційний        пункт         забезпечує         виконання

Тетіївською міською територіальною громадою таких завдань:

інформування населення про методи реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

створення умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само - та взаємодопомоги.

 1. Відповідно до мети та завдань за сферою діяльності основними формами роботи Консультаційного пункту є:

доведення через локальні засоби оповіщення та інші технічні засоби передавання (відображення) інформації до населення конкретних повідомлень щодо їх участі у заходах цивільного захисту у повсякденних умовах та у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій та проявів терористичних актів.

надання інформаційної допомоги по телефону та під час особистого прийому особами місцевого самоврядування згідно з графіком чергувань, а також через мережу Інтернет особами, відповідальними за організацію роботи Консультаційного пункту;

організація розповсюдження на електронних носіях та у друкованому вигляді навчального, довідкового та інформаційного матеріалу про надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце проживання громадян;

організація і проведення на постійної основі показів та практичних занять у формі тренінгів з оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само - та взаємодопомоги.

 1. Консультаційний пункт, як осередок інформаційно-просвітницької роботи з непрацюючим населенням, сприяє у розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки, бере участь у заходах з             пропаганди знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та рятувальної справи.

 

 1. Організація роботи Консультаційного центру

 2. Загальне керівництво Консультаційним пунктом здійснює

особа, яка призначена  міським головою, далі  староста в межах територіальної одиниці.

 1. Особа, відповідальна за організацію роботи Консультаційного   пункту забезпечує планування роботи пункту, організацію, здійснення та облік заходів, проведених з навчання непрацюючого населення, створення та удосконалення матеріально-технічного забезпечення Консультаційного пункту, у тому числі, придбання навчального приладдя, технічних засобів навчання, літератури, ведення їх обліку, зберігання та своєчасного списання.

Особа, відповідальна за організацію роботи Консультаційного пункту в рік призначення і періодично один раз на три роки зобов’язана проходити функціональне навчання у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області.

 1. Консультаційний пункт працює відповідно до річного плану роботи та графіку чергувань Консультаційного пункту.

Річний план роботи Консультаційного пункту містить завдання щодо консультування та проведення просвітницько-інформаційної роботи з непрацюючим населенням, а також заходи з удосконалення навчального і матеріально-технічного забезпечення пункту, строки виконання та    інформацію про відповідальних за реалізацію кожного завдання або заходу, відмітки про виконання.

Річний   план    роботи    Консультаційного    пункту    затверджується міським головою. Графік чергувань Консультаційного пункту визначає порядок     надання      консультацій  та проведення показів і практичних занять-тренінгів.

Графік чергувань Консультаційного пункту підписується особою, відповідальною за його роботу та оприлюднюється на веб-сайті та інформаційному стенді старостату.

 1. Реєстрація обліку громадян, які звертаються до Консультаційного пункту, здійснюється за допомогою журналу обліку консультацій та          проведених занять, що ведеться особою, яка здійснює такий прийом та надає консультацію (інформаційну допомогу).

 2. Інформаційно-методична підтримка Консультаційному пункту надається навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області.

 3. Суб’єкти господарювання, що мають в управлінні об’єкти підвищеної небезпеки можуть надавати через Консультаційний пункт постійну та оперативну інформацію населенню, яке проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захисту та методи й способи дій при ймовірних аваріях.

 4. Документація Консультаційного пункту:

Розпорядження міського голови про створення Консультаційного пункту; положення про Консультаційний пункт; функціональні обов’язки особи, відповідальної за роботу Консультаційного пункту; відомості про громадський актив Консультаційного пункту; річний план роботи Консультаційного пункту;

графік чергувань Консультаційного пункту; журнал обліку консультацій та проведених занять.

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення консультаційного пункту

 2. Локальні засоби оповіщення та інші технічні засоби передавання (відображення) інформації.

 3. Навчальні приладдя, технічні засоби навчання та зразки навчального майна (засобів індивідуального захисту дихання і шкіри, вогнегасників, засобів домедичної допомоги тощо).

 4. Спеціальна навчальна література рекомендована ДСНС України, рекомендації щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, пам’ятки, буклети, флаєри, періодичні видання з питань безпеки у надзвичайних ситуаціях.

 5. Наочна інформація - інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту розроблений на основі аналізу особливостей місцевих умов та ймовірних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації.

 6. Стенди за тематикою загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. 

 7. Матеріальні та фінансові витрати, пов’язані з виділенням приміщень, їх обладнанням та оснащенням навчальними засобами, організацією роботи Консультаційного пункту, здійснюються за рахунок                             місцевого бюджету.

 

 

Міський голова                                               Богдан БАЛАГУРА

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

06 жовтня  2021 року  № 176

 

Мережа

консультаційних пунктів Тетіївської міської територіальної громади

№ з/п

Найменування підприємства, установи, організації

Місце розташування

Контактний телефон

1

Приміщення старостату с. Бурківці

09811, с. Бурківці, Білоцерківського району

2-44-42

2

Приміщення старостату с. Високе

09851, с. Високе, Білоцерківського району

3-07-31

3

Приміщення старостату с. Галайки

09840, с. Галайки, Білоцерківського району

3-71-41

4

Приміщення старостату с. Голодьки

09833, с. Голодьки, Білоцерківського району

2-91-92

5

Приміщення старостату с. Горошків

09852, с. Горошків, Білоцерківського району

2-12-33

6

Приміщення старостату с. Денихівка

09832, с. Денихівка, Білоцерківського району

3-55-16

7

Приміщення старостату с. Дзвеняче

09820, с. Дзвеняче, Білоцерківського району

2-04-39

8

Приміщення старостату с. Дібрівка

09831, с. Дібрівка, Білоцерківського району

2-51-72

9

Приміщення старостату с. Кашперівка

09812, с. Кашперівка, Білоцерківського району

2-63-35

10

Приміщення старостату с. Клюки

09853, с. Клюки, Білоцерківського району

3-94-69

11

Приміщення старостату с. Кошів

09810, с. Кошів, Білоцерківського району

2-33-44

12

Приміщення старостату с. Михайлівка

09821, с. Михайлівка, Білоцерківського району

2-05-24

13

Приміщення старостату с. Ненадиха

09843, с. Ненадиха, Білоцерківського району

3-62-25

14

Приміщення старостату с. Одайпіль

09842, с. Одайпіль, Білоцерківського району

4-25-31

15

Приміщення старостату с. П’ятигори

09841, с. П`ятигори, Білоцерківського району

4-22-89

16

Приміщення старостату с. Росішки

09830, с. Росішки, Білоцерківського району

2-74-21

17

Приміщення старостату с. Скибинці

09813, с. Скибинці, Білоцерківського району

3-31-70

18

Приміщення старостату с. Стадниця 

09834, с. Стадниця, Білоцерківського району

3-43-43

19

Приміщення старостату с. Степове

09844, с. Степове, Білоцерківського району

3-11-47

20

Приміщення старостату с. Тайниця

09850, с. Тайниця, Білоцерківського району

2-53-71

21

Приміщення старостату с. Теліжинці

09822, с. Теліжинці, Білоцерківського району

2-81-30

22

Приміщення старостату с. Черепин

09814, с. Черепин, Білоцерківського району

3-81-34

 

 

Міський голова                                                   Богдан БАЛАГУРА

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

П.І.Б.

Місце роботи, посада

Місце розташування

консультаційного пункту

Хоменко Анатолій Вікторович

староста села Бурківці,

консультант консультаційного пункту

09811, с. Бурківці, Білоцерківського району

Корнійчук

Тетяна  Степанівна

староста села Високе, консультант консультаційного

пункту

09851, с. Бурківці, Білоцерківського району

Король Меланія Олександрівна

староста села Галайки,  консультант консультаційного

пункту

09840, с. Галайки, Білоцерківського району

Франчук Володимир Тарасович

староста села Голодьки, консультант консультаційного

пункту

09833, с. Голодьки, Білоцерківського району

Пущик Олександр Іванович

староста села Горошків, консультант консультаційного

пункту

09852, с. Горошків, Білоцерківського району

Самозван Віталій Дмитрович

староста села Денихівка, консультант консультаційного

пункту

09832, с. Денихівка, Білоцерківського району

Руденко Володимир Йосипович

В.о. старости села Дзвеняче, консультант консультаційного

пункту

09820, с. Дзвеняче, Білоцерківського району

Денисюк Сергій Михайлович

староста села Дібрівка, консультант консультаційного

пункту

09831, с. Дібрівка, Білоцерківського району

Скрипник Володимир Степанович

староста села Кашперівка, консультант консультаційного

пункту

09812, с. Кашперівка, Білоцерківського району

Клевцов Євген Миколайович

староста села Клюки, консультант консультаційного

пункту

09853, с. Клюки, Білоцерківського району

Чалова Діна Петрівна

староста села Кошів, консультант консультаційного

пункту

09810, с. Кошів, Білоцерківського району

Руденко Володимир Йосипович

староста села Михайлівка, консультант консультаційного

пункту

09821, с. Михайлівка, Білоцерківського району

Сліпенчук Людмила Володимирівна

староста села Ненадиха, консультант консультаційного

пункту

09843, с. Ненадиха, Білоцерківського району

Рабенко Дмитро Петрович

староста села Одайпіль, консультант консультаційного

пункту

09842, с. Одайпіль, Білоцерківського району

Роїк Олег Іванович

староста села П`ятигори, консультант консультаційного

пункту

09841, с. П`ятигори, Білоцерківського району

Щербюк Валентина Павлівна

староста села Росішки, консультант консультаційного

пункту

09830, с. Росішки, Білоцерківського району

Грабовенко Василь Сергійович

староста села Скибинці, консультант консультаційного

пункту

09813, с. Скибинці, Білоцерківського району

Сидорчук Юрій Іванович

староста села Стадниця, консультант консультаційного

пункту

09834, с. Стадниця, Білоцерківського району

Коваль Олег Іванович

староста села Степове, консультант консультаційного

пункту

09844, с. Степове, Білоцерківського району

Стоматюк Надія Захарівна

староста села Тайниця, консультант консультаційного

пункту

09850, с. Тайниця, Білоцерківського району

Дорошук Ігор Васильович

староста села Теліжинці, консультант консультаційного

пункту

09822, с. Теліжинці, Білоцерківського району

Радзівіло Людмила Миколаївна

староста села Черепин, консультант консультаційного

пункту

09814, с. Черепин, Білоцерківського району

 

Міський голова                              Богдан БАЛАГУРА

 

 

 

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь