Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дата: 23.05.2019 14:03
Кількість переглядів: 43

 

I. Загальні положення
 

1.1. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

1.2. Цей Порядок не поширюється на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на землях із особливим режимом використання.
     1.3. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без
улаштування фундаменту.

1.4. Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому значенні:

     архітектурний тип ТС (далі - архітип) – зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються. При розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення ТС застосовуються типові ТС;

     замовник - суб'єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив'язки ТС;

     комплексна схема розміщення ТС - схема розміщення ТС на території населеного пункту або його частині;

     паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;

     пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

     схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);

     стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв.м.;

     типові ТС - види ТС, виконані за проектами повторного використання.
 

     1.5. Комплексна схема розміщення ТС в межах вулиці (скверу, бульвару, провулку, узвозу, проїзду, площі, майдану тощо), мікрорайону (кварталу), населеного пункту - текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського
устрою.
     1.6. Комплексна схема розміщення ТС та архітип розробляються за рішенням сільської, селищної, міської, районної ради суб'єктом господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, та затверджуються рішенням (розпорядженням, наказом) виконавчого органу відповідної ради, районної державної адміністрації.
Розроблення комплексної схеми розміщення ТС та архетипу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
     1.7. Розміщення окремих ТС здійснюється згідно з цим Порядком.

1.8. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого дозволу. При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25% площі цієї ТС, а обладнання має розміщуватися поряд з ТС.

1.9. Дообладнання (переобладнання) приміщень усередині будинків та споруд здійснюється на частині їх площі залежно від функціонального  призначення та бажаного місця розміщення ТС, а також комплексної схеми розміщення ТС на підставі договору оренди з власником (користувачем) приміщення будинку, споруди за погодженням з органами державного нагляду,  необхідність отримання яких передбачено законами України, з дотриманням будівельних, санітарних та пожежних норм. При дообладнанні (переобладнанні) приміщень усередині будинків та споруд IV або V категорій складності розміщення таких приміщень здійснюється відповідно до комплексної схеми розміщення ТС.

     Розміщення ТС на території ринку як торговельного об'єкта визначається  планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди.

1.10. Для розміщення групи ТС (але не більше п'яти) розробляється єдиний  паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з відображенням  благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).

1.11. Розміщення ТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів  здійснюється  у  порядку,  встановленому  органами місцевого самоврядування.

1.12. При розміщенні ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.

II. Порядок отримання паспорта прив'язки ТС

2.1. Підставою для розміщення ТС є паспорт прив'язки ТС (додаток 1).

2.2. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС.

2.3. До заяви додаються:

     графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

     реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

Цей перелік документів є вичерпним.

2.4. Відповідність намірів щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам визначає відповідний  орган з питань містобудування та архітектури, який утворено у складі виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації, протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

     У разі відсутності у складі відповідного виконавчого органу сільської,  селищної, міської ради органу з питань містобудування та архітектури відповідність намірів щодо місця розташування ТС на території сільської,  селищної, міської ради визначає орган з питань містобудування та архітектури   відповідної районної державної адміністрації за територіальною належністю. У  такому випадку строк розгляду заяви становить п'ятнадцять робочих днів.

2.5. Про відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС  комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам замовник повідомляється відповідним органом з питань містобудування та архітектури письмово протягом трьох робочих днів з дня такого визначення відповідності намірів або замовнику надається аргументована відмова щодо  реалізації намірів розміщення ТС.

2.6. Для оформлення паспорта прив'язки замовник звертається до органу з питань містобудування та архітектури із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

     схему розміщення ТС (додаток 1);

     ескізи фасадів  ТС  у кольорі М 1:  50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (додаток 1);

     схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який  має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України  "Про благоустрій населених пунктів України" ( 2807-15 );

     технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані  замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

     Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

2.7. Паспорт прив'язки ТС оформлюється органом з питань містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

2.8. Час, витрачений на підготовку та подачу до органу з питань містобудування та архітектури схеми розміщення ТС, ескізів фасадів ТС та отримання технічних  умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), схеми благоустрою прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив'язки ТС.

2.9. Для підготовки паспорта прив'язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.

2.10. Паспорт прив'язки ТС оформлюється органом з питань містобудування та архітектури за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

2.11. Паспорт прив'язки включає:

     схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;

     ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);

     технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж;

     реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

Цей перелік документів є вичерпним.

2.12. Паспорт прив'язки підписується керівником (заступником керівника) відповідного органу з питань містобудування та архітектури виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації.

2.13. При оформлені паспорта прив'язки ТС забороняється вимагати від  замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, непередбачених законом та цим Порядком.

2.14. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:

     подання неповного пакета документів, визначених пунктом 2.6 цього Порядку;

     подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 2.6 цього Порядку.

     Ненадання паспорта прив'язки з інших підстав не допускається.

2.15. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.

2.16. Паспорт прив'язки підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів  прив'язки або електронному журналі органом, який його видав, з подальшим  внесенням інформації про ТС до містобудівного кадастру.

2.17. Строк дії паспорта прив'язки визначається органом з питань   містобудування та архітектури виконавчого органу відповідної ради або районної державної адміністрації відповідно до генерального плану, плану  зонування та детального плану територій та з урахуванням строків реалізації їх положень.
     2.18. Продовження строку дії паспорта прив'язки здійснюється за заявою замовника, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив'язки органом з питань містобудування та архітектури виконавчого органу   відповідної ради.

2.19. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні,  будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних  мереж або з ініціативи суб'єкта господарювання, паспорт прив'язки може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив'язки або на новий строк.

2.20. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив'язки.

2.21. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.

2.22. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим.

2.23. Після розміщення ТС замовник подає до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або відповідної районної державної адміністрації письмову заяву за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки.

2.24. Паспорт прив'язки виготовляється у двох примірниках.

Один примірник зберігається у замовника ТС, другий - у відповідному органі з питань містобудування та архітектури.

2.25. Відомості паспорта прив'язки вносяться органом з питань містобудування  та архітектури виконавчого органу відповідної ради або відповідної районної державної адміністрації в інформаційну базу містобудівного кадастру (для стаціонарних ТС).

2.26. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:

     необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на  якій розміщена ТС, з обов'язковим попередженням власника ТС за 1 місяць та  наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС;

     необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, без попередження.

2.27. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:

    недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні;

     невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;

    надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 2.6 цього Порядку, під час підготовки паспорта прив'язки ТС.

2.28. У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику ТС надається  тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС (у тому числі з  перенесенням на попереднє місце) за рахунок балансоутримувача цих мереж у  місячний строк (при аварійних роботах - тижневий строк) з дати прийняття рішення (розпорядження, наказу) виконавчим органом відповідної ради або районної державної адміністрації про призупинення дії паспорта прив'язки.

     На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС така ТС  розташовується в межах місця проведення ремонтних робіт.

2.29. Підставами для відновлення дії паспорта прив'язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

2.30. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки,   самовільного   встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу.

2.31. Розміщення ТС самовільно забороняється.

2.32. Власники (користувачі) ТС зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

2.33. У разі коли власник (користувач) має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до відповідного органу з питань містобудування та архітектури з  письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив'язки у частині ескізів фасадів. Орган з питань містобудування та архітектури розглядає нові ескізи фасадів ТС впродовж десяти робочих днів з дня подання такої заяви та за
відсутності обґрунтованих заперечень керівник (заступник) органу з питань містобудування та архітектури візує нові ескізи фасадів ТС.

2.34. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання відповідно до законодавства.
2.35. Документація щодо встановлення ТС, видана до набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.

 

Начальник відділу містобудування

та архітектури виконавчого комітету

Тетіївської міської ради Д.М. Павленко

 

 

 

  Додаток 1                                  до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

 

                        ПАСПОРТ ПРИВ'ЯЗКИ

                 _______________________________
                            (назва ТС)

 

 Замовник ________________________________________________________
                   (найменування, П.І.Б., реквізити замовника)
 

 Примірник N * ______________
 

 Реєстраційний N _____________
 

 Паспорт прив'язки виданий

__________________________________________________________________ (керівник (заступник керівника) органу з питань містобудування та архітектури виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації)
 

 Паспорт прив'язки дійсний до "__" _____ 20___ року
 

 Паспорт прив'язки продовжено до "__" _____ 20___ року
 

 _________________     _______________        ____________________
    (посада)              (підпис)            (прізвище, ініціали)
 

 М.П.
 

 Дата видачі  ____  ____________ 20____ року

 

                        ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС
             у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС)

 

                              М 1:50
                 ---------------------------------

                 |                               |

                 |                               |

                 |        Місце креслення        |

                 |                               |

                 |                               |

                 ---------------------------------
                       СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС
 

     Площа земельної   ділянки    згідно    з    документами    на
 землекористування ____ га
                             М 1:500
 

                 ---------------------------------

                 |                               |

                 |                               |

                 |        Місце креслення        |

                 |                               |

                 |                               |

                 ---------------------------------
     Експлікація:

     1) місце розташування ТС;

     2) червоні лінії;

     3) лінії регулювання забудови;

     4) місця підключення до інженерних мереж.
     Умовні позначення:

__________________________________________________________________

_______________
 

     * Паспорт прив'язки складається у 2-х примірниках. Перший примірник  надається замовнику, другий примірник зберігається в органі містобудування та  архітектури, який видав паспорт прив'язки.
------------------------------------------------------------------

|________   _____________________________________________        |

|(підпис)    (прізвище, ініціали керівника (заступника)          |

|               підприємства, установи, організації              |

|                           розробника)                          |

|                                                                |

|М.П.                                                            |

|                                                                |

|Дата складання  ____ ____________ 20____ року                   |

------------------------------------------------------------------

 

                                      Додаток 2
                                      до Порядку розміщення
                                      тимчасових споруд
                                      для провадження
                                      підприємницької діяльності

 

                              ЗАЯВА

 

     Заявник (суб'єкт господарювання) ____________________________
 

     Цією заявою   повідомляю,   що   вимоги   паспорта  прив'язки
 тимчасової споруди для  провадження  підприємницької  діяльності,
 виданого  ______________  від  _____ N _____,  виконані у повному
 обсязі.
 

 _________________________________________________________________
            (П.І.Б. керівника підприємства, установи, організації або П.І.Б. фізичної особи - підприємця, підпис, дата, печатка (за наявності))

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь