Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади

Дата: 21.02.2019 16:18
Кількість переглядів: 43

                                                                                                    

 1. Загальні положення

1.1 Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади (далі - Порядок) розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист прав споживачів», на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (із змінами і доповненнями).

1.2. Цей Порядок регулює відносини у сфері розміщення зовнішньої реклами між Комунальним підприємством «Агенція регіонального розвитку» та фізичними і юридичними особами, незалежно від форми власності, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами та визначають порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

робочий орган  – Комунальне підприємство «Агенція регіонального розвитку»;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Тетіївської  міської ради;

дозвіл - документ установленої форми, виданий КП «Агенцією регіонального розвитку», розповсюджувачу зовнішньої реклами який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в «Законі України «Про рекламу».

3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та відповідно до цього Порядку.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів забороняється.

4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників, уповноважених ними органів (осіб), або самими власниками, з урахуванням пунктів даного положення, а також архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та додержанням Правил благоустрою міста Тетіїв та старостинських округів.

5. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами здійснюється Комунальним підприємством «Агенція регіонального розвитку» (далі – робочий орган).

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які проводять діяльність у сфері реклами.

6. До повноважень робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету на час видачі або відмови у видачі дозволу (10 робочих днів);

- підготовка документів щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 9 цього Порядку) чи про відмову у його наданні;

- видача дозволу;

        -  ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

- підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Для одержання дозволу заявник звертається у Центр надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) з заявою до якої додаються:

- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

8. За наявності документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, відомості про заяву у той же день вносяться адміністратором ЦНАП до внутрішнього реєстру заяв.

Заява та пакет документів передається адміністратором ЦНАП робочому органу на виконання.

Робочий орган реєструє заяву та пакет документів в журналі вхідної документації.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 1.

У разі відмови робочим органом у видачі дозволу заявникові надсилається вмотивована відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

9. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

- Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

- Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - третьому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - третьому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

10. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

11. Робочий орган приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

12.Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

13. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

14. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

15. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

16. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

17. Переоформлення дозволу.

17.1. Дозвіл підлягає переоформленню у разі:

1) зміни найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

2) зміни місцезнаходження розповсюджувача зовнішньої реклами;

3) інші підстави, встановлені законом для переоформлення документів дозвільного характеру.

17.2. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами, розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати в ЦНАП заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з оригіналом зареєстрованого дозволу, що підлягає переоформленню. Адміністратор того ж робочого дня направляє робочому органу отримані від розповсюджувача зовнішньої реклами документи про переоформлення дозволу.

Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, зобов’язаний видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу.

Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строку дії дозволу, що переоформлявся.

У разі переоформлення документа дозвільного характеру робочий орган не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення документа дозвільного характеру приймає рішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що переоформлявся, з внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом. Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.

18. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається до ЦНАП не пізніше, ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу разом із оригіналом зареєстрованого дозволу.

Разом із заявою на продовження строку дії дозволу розповсюджувач реклами надає:

- висновок (виданий підприємством, установою чи організацією, які мають відповідні ліцензії) щодо відповідності встановленого РЗ вимогам безпеки його розміщення та використання протягом строку, на який продовжується дозвіл, а також завірену належним чином копію ліцензії розробника цього висновку, що підтверджує право останнього надавати такі послуги (роботи);

- документ (акт звірки взаєморозрахунків), який підтверджує відсутність заборгованості у розповсюджувача зовнішньої реклами, на розміщення РЗ якого раніше було надано дозвіл за договором на право тимчасового користування місцем.

18.1. Робочий орган розглядає та приймає відповідне рішення про продовження строку дії дозволу або про відмову у його продовженні.

18.2. Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення про отримання дозволу робочий орган передає у ЦНАП дозвіл оформлений згідно з діючим законодавством.

18.3.       У разі не прийняття відповідного рішення робочий орган надає вмотивовану відмову у продовженні дозволу.

18.4. Адміністратор ЦНАП наступного робочого дня з дня отримання відповідних документів повідомляє заявника про час і місце їх видачі.

Рішення про відмову у продовженні може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

18.5. У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу розповсюджувач реклами оформляє новий дозвіл згідно з вимогами цього Порядку.

19. Скасування дозволу.

19.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення КП «Агенція регіонального розвитку», або судового рішення за таких підстав:

1) за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у довільній формі, до якої долучено підтвердження відсутності рекламного засобу на заявленому місці (фотофіксація);

2) припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом;

3) припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

4) інші підстави, встановлені законом для скасування документів дозвільного характеру.

19.2. Рішення про скасування дозволу є підставою для дострокового припинення терміну дії договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.

Дія документа дозвільного характеру припиняється через десять робочих днів із дня прийняття (винесення) КП «Агенцією регіонального розвитку» рішення про анулювання такого документа, якщо інше не передбачено законом.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

19.3. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який було скасовано, протягом 10-ти днів з дати прийняття відповідного рішення.

20. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.

У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється.

Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

21. Плата за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності, для розташування рекламних засобів здійснюється на підставі договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу відповідно до Порядку визначення розміру плати за право тимчасового використання місць для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Тетієва (додаток 3), а місцями, що перебувають у державній або приватній власності – на договірних засадах з їх власником або уповноваженим ним органом (особою).

 При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

23. Плата за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності, справляється з дати підписання договору тимчасового користування місцем розміщення зовнішньої реклами між уповноваженим власником місця розташування рекламного засобу та розповсюджувачем зовнішньої реклами. Відсутність рекламного засобу на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користування місцем.

24. Несплата або неповна сплата за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності Тетіївської міської ОТГ, у термін більше двох місяців є підставою для припинення (розірвання) договору з порушником зобов’язань в односторонньому порядку.

25. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

26. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 30-33 цього Порядку;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами,

зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

27. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття,

- якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

28. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

29. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 27-29 цього Порядку, є вичерпним.

30. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

31. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

32. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

33. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

34. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

35. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

36. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

37. Контроль за додержанням цього Порядку здійснюють КП «Агенція регіонального розвитку» та інші органи відповідно до законодавства.

38. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цього Порядку, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

39. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно із законодавством.

40. Вивіски чи таблички:

- повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

- не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

- не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

- площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

41. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Порядку, здійснюється у разі:

- припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

- невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

- порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

 

Додаток 1

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий Комунальним підприємством «Агенція регіонального розвитку»

Тетіївської міської ради реєстраційний  № ___     від ___  _____________р.

_____________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
__________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу:
__________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу:
__________________________________________________________                                                                              (вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

_______________________________________________________________________________________________________

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______ __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище) 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

             М.П.

____________________
(ініціали та прізвище)

       

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

              М.П.

____________________
(ініціали та прізвище)

 

 

                                             

Додаток 2

 

 

 

 

Договір № ___

на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу

                                                                                                          «____»__________ 20___р.

 

Комунальне підприємство «Агенція регіонального розвитку», в особі директора Козела Максима Володимировича, який діє на підставі Статуту,  надалі іменується «Уповноважений орган» (і далі за текстом) з однієї сторони, та ___________________________

________________________________________________________ (надалі –«Користувач»), в особі ____________________________________________________________________, що діє на підставі __________________________________, другої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 

Терміни вживаються в даному договорі у значенні, передбаченому Законом України «Про рекламу», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, та Порядком розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської територіальної громади (далі – Порядок).

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 

2.1. «Уповноважений орган» надає «Користувачу» для розміщення зовнішніх рекламних засобів місце, що перебуває на території права комунальної власності, а саме:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


2.2. «Користувач» використовує це місце для розташування зовнішніх рекламних засобів та здійснює плату за користування місцем згідно з розрахунком (Додаток 1.1).

 

3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 

3.1. «Уповноважений орган» має право:


         3.1.1. Вимагати від «Користувача» додержуватися Закону України «Про рекламу» та «Порядку розміщення зовнішньої реклами».

3.1.2. Використовувати рекламну поверхню спеціальних конструкцій «Користувача» для розміщення соціальної рекламної інформації на безкоштовній основі.

3.1.3. Здійснювати перевірки додержання «Користувачем» положення цього договору.

3.1.4. При несплаті «Користувачем» платежу за користування місцем протягом 3 місяців з дня закінчення строку платежу «Уповноважений орган» порушує справу в господарському суді про дострокове розірвання договору та примусового демонтажу спеціальної конструкції і приведення території місця «Користувачем» у належний стан.

 

3.2. «Користувач» зобов’язаний:
 

          3.2.1. Утримувати місце згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, містобудівних, санітарних норм та інших вимог, підтримувати його в належному стані. За свій рахунок усувати можливі пошкодження місця рослинності, що на ньому розташована. У випадку псування або приведення в непридатність спеціальної конструкції, своєчасно проводити її заміну.

         3.2.2. Про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів письмово повідомляти «Уповноважений орган» в 10-денний термін.

3.2.3. Своєчасно і у повному обсязі відповідно до розділу 3 цього договору сплачувати платежі за користування місцями.

3.2.4. На вимогу «Уповноваженого органу» проводити звіряння взаєморозрахунків по платежах за користування місцем і оформляти відповідні акти звірки, щорічно брати участь в інвентаризації розрахунків за станом на 01 січня.

3.2.5. Не розміщувати рекламні сюжети, які суперечать Закону України «Про рекламу».

3.2.6. Відшкодувати у повному обсязі «Уповноваженому органу» матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування спеціальної конструкції з вини «Користувача».

3.2.7. Після закінчення дії договору звільнити місце і передати його в належному стані «Уповноваженому органу» в порядку, визначеному розділом 4 цього договору.

3.2.8. Передача місця, наданого «Користувачу», іншим особам (фізичним, юридичним) на будь-якій підставі (суборенда, спеціальна діяльність) не допускається.

3.2.9. За несвоєчасну оплату платежів за користування місцем «Користувач» зобов’язаний сплатити на користь «Уповноваженого органу» пеню в розмірі 0,5 % від розміру несплачених платежів за користування місцем за кожний день прострочення, але не більше розміру, встановленого законодавством України.

У випадку примусового стягнення несвоєчасної сплати платежів за користування місцем, у порядку, встановленому законодавством України, з «Користувача» також стягується у повному обсязі втрати, пов’язані з таким стягненням.

 

4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 

4.1. Розмір плати за всі надані у користування місця визначається відповідно до Порядку визначення розміру платежів за користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, з дня надання «Уповноваженим органом» дозволу на розташування рекламоносія №_____ і складає__________________________________________ гривень на місяць.

4.2. Умови внесення плати – щомісячно, або за згодою сторін, один раз на рік при отриманні дозволу.

4.3. Внесення плати за користування місцями здійснюється «Користувачем» шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок «Уповноваженого органу» у встановленні цим договором строки.

4.4. Платіж за користування місцем сплачується «Користувачем» незалежно від наслідків господарської діяльності «Користувача» щомісячно не пізніше 25 числа за поточний місяць на рахунок «Уповноваженого органу».

 

5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ У КОРИСТУВАННЯ
 

5.1. Протягом 10-ти днів після припинення дії цього договору «Користувач» зобов’язаний звільнити надане у користування місце. При цьому демонтаж спеціальної конструкції та приведення території місця у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття, відновлення газонів тощо) проводиться «Користувачем» за його рахунок.

У разі не виконання даного пункту «Користувачем» «Уповноважений орган» має право демонтувати спеціальну конструкцію та привести територію місця у належний стан з наступною вимогою до «Користувача» на відшкодування затрачених коштів.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, РОЗГЛЯД СТОРІН
 

6.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання «____»______________    20__ р. і діє до «____»________________20__ р.

6.2. Цей договір може бути продовжений на той же термін і на тих же умовах тільки за письмовою згодою сторін, укладеною сторонами цього договору не пізніше ніж за 20-ть днів до закінчення дії цього договору.

6.3. Дострокове припинення дії цього договору за ініціативою «Уповноваженого органу» у встановленому законодавством порядку може мати місце у випадках, якщо «Користувач» несвоєчасно або в неповному обсязі сплачує платежі за користування місцями, визначенні розділом № 3 цього договору протягом 3-х місяців після закінчення встановленого терміну сплати.

6.4. Всі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в порядку, визначеним законодавством України.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

7.1. Цей договір укладений у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін договору.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

 «УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН»

 

 Комунальне підприємство

«Агенція регіонального розвитку»

 Тетіївської міської ради

09800, Київська область, Тетіївський район

вул. Януша Острозького, будинок 5

р/р 26005300857650 відкритий в філії –

Головному управлінні по м.Києву та

Київській області АТ «Ощадбанк»

Код установи банку: 322669

Код ЄДРПОУ: 42725030

призначення платежу «Плата за тимчасове користування місцем розміщення рекламного засобу» згідно договору №_____ від «__» «______»  20____ р.

Директор КП «Агенція регіонального розвитку»

 

____________________ М.В.Козел

«____» «_________» 20___р.

 

М.П

 

 

«КОРИСТУВАЧ»

 

 

________________________________

Реквізити, адреса та номер телефону користувача

 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

 

 

 

 

_____________________________

(прізвище та ініціали)

«____» «_________» 20___р.

          

  М.П          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Додаток 1.1

до Договору

на тимчасове користування

місцем розташування

рекламного засобу

 

                                                                                                 

 

Розрахунок плати за тимчасове користування

площею поверхні для розташування рекламного засобу

 

Місце розташування

Базовий тариф (грн. за м2),

Тб

Вид рекламного засобу

Площа поверхні для розташування рекламного засобу (м2), S

Плата за місяць без врахування ПДВ, грн.,

Вмр

Плата за місяць на період встановлення пріоритету, 25%,

Впр

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Формула розрахунку:

Вмр = Тб х S

 

Плата за місяць становить:______________________________________________

 

На період встановлення пріоритету оплата за місце розташування рекламного засобу становить:

Вмр : 4 = Впр (25% від загальної суми вартості)

 

 

 

 

 

  

 

Директор КП «Агенція

регіонального розвитку»

 

 

 

____________________  М.В.Козел

 

«____» «_________» 20___р.

 

М.П

 Юридична особа

 /Фізична особа– підприємець

 

__________________________

 

___________________________

(прізвище та ініціали)

 

«____» «_________» 20___р.

          

  М.П

 

 

 

Додаток 3

 

 

Порядок визначення розміру плати

за право тимчасового використання площі поверхні

для розташування рекламних засобів

 

1. Плата за право тимчасового використання площі поверхні (для розташування рекламних засобів), які перебувають у комунальної власності територіальної громади           м. Тетіїв (далі – плата), складаються з базових тарифів (табл. 1,2).

2. Плата не враховує податок на додану вартість та податок на рекламу, які мають бути обчислені додаткова відповідно до законодавства, та вартість послуг госпрозрахункового підрозділу при робочому органі.

 

Табл. 1. Базові тарифи

№ п/п

         Типи рекламного засобу

Базові тарифи за 1кв.м/місяць

1.

 Дахові конструкції

24.00

2.

Щит на головних фасадах будинків; торцях будинків; панелі на стінах будівлі; банери; рекламні кронштейни; панелі; троли; кронштейн на стовпі, опорі освітлення

14.00

3.

Щит, що стоїть окремо ( біг-борд)

«Сіті-лайт», «лайт-бокс»

10.00

14.00

4.

Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території будмайданчика

6.00

 

5.

Інформаційні вказівки, що розміщуються на будівлях і спорудах за межами займаних приміщень не в якості вивіски над входом, або в’їздом на територію

10.00

6.

Спеціальна окрема конструкція ( об’ємно-просторова конструкція, тумба)

16.00

7.

Штендери, виносна наземна конструкція рекламою площею до 2.0 кв.м. типу «скоба», за одиницю

10.00

8.

Щитова реклама на мостах, естакадах, шляхопроводах та інших спеціальних конструкціях

20.00

9.

Щит, плакат для розміщення реклами на зупинках міського транспорту та на об’єктах чи елементах малих архітектурних форм ( для здійснення підприємницької діяльності і елементів благоустрою)

10.00

10.

Телевізійний екран,

електронне табло, «рядок, що біжить», за одиницю

50,00

30.00

11.

Торгівельний намет, тентовий навіс, урна, прапор, прапорець, парасоля, які використовуються як рекламо носії, за одиницю з площею поверхні до 5 кв.м. ( понад 5 кв.м.)

10 (20)

12.

 Аеростати, повітряні кулі, які використовуються як рекламо носії за одиницю

100

13.

Торгівельний кіоск, павільйон, які використовуються як рекламо носії, з площею поверхні за одиницю

до 50 кв.м.

понад 50 кв.м.

 

 

50

100

14.

Аудіо-рекламна акція з використанням міського середовища за день

40.00

15.

Рекламні акції з демонстрацій зразків продукції за день

50.00

16.

Концертна, театральна, гастрольна зовнішня реклама та реклама виставок товарів та послуг, за день

20.00

 

 •  У випадку розміщення рекламних засобів складної конфігурації, розрахунок оплачуваної рекламної площі здійснюється у межах описаного прямокутника ( зовнішні габарити)

 

КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ

                           

Табл . 2. Коефіцієнт в залежності від району розташування рекламного

     засобу на території м. Тетієва

Коефіцієнт до базових тарифів

 

           Район розташування рекламного засобу

   1,0

за тимчасове  користування  місцем розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності м. Тетієва ( використовується і після укладання договору оренди земельної під розміщення рекламного засобу)

   1,0

Всі інші

 

                                                                                              

 

Табл.3.  Інші коригуючи коефіцієнти

№ п/п

Зміст коригуючи обставин

коефіцієнт

1.

Світлова реклама

1,5

2.

Реклама з зовнішнім підсвічуванням

1,6

3.

Соціальна рекламна інформація, розміщена на замовлення Тетіївського міськвиконкому, міська некомерційна інформація, святкове оформлення

0,0

4.

Інша соціальна реклама

0,0

 

 

Табл.4. Базові тарифи

№ зп

Вид рекламного засобу

Одиниця виміру

Плата за добу, грн.

1.

Рекламна конструкція, яка переміщається фізичною особою

За одиницю

10

2.

Аудіо рекламна акція з використанням міського середовища

 • без переміщення по місту
 • з переміщенням по місту

За одиницю

10

3.

Рекламна акція з демонстрацією зразків продукції

 • без переміщення по місту
 • з переміщенням по місту

За одиницю

10

 

3. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового використання місць для розташування рекламного засобу при відсутності рекламного засобу.

 

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник уповноваженої особи

_____________________      ПІБ

«     »  ______________  20     р

 

АКТ

виявлення порушення порядку розміщення

зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ОТГ

 

Ми, представники уповноваженої особи___________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

представник відділу муніципальної варти _______________________________________ _____________________________________________________________________________

розповсюджувач (власник місця) _________________________________________________ _____________________________________________________________________________

склали цей акт про те, що засіб зовнішньої реклами  ________________________________ _____________________________________________________________________________

                                                                                       характеристика ЗЗР

_____________________________________________________________________________

                                                                                      місце розташування

не відповідає вимогам Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ОТГ:

1) ___________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________

3) ___________________________________________________________________________

4) ___________________________________________________________________________

 

Необхідно: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

що засвідчуємо своїми підписами.

 

Від уповноваженої особи                              __________________     ____________________

     адреса                                                                                                      підпис,                                                          ПІБ

     телефон                                                      __________________     ____________________

                                                                                                                      підпис,                                                         ПІБ

 

 

від відділу муніципальної варти                __________________     ____________________

                                                                                                                      підпис,                                                         ПІБ

 

 

розповсюджувач (власник місця)                  __________________     ____________________

                                                                                                                      підпис,                                                         ПІБ

 

 

від інших організацій                                    __________________     ____________________

                                                                                                                      підпис,                                                         ПІБ

 

 

 

Додаток 5

ВИМОГА №_____

про усунення порушень порядку

розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ОТГ

 

м. Тетіїв                                                                                            „_____”_________20____ р.

 

Видано розповсюджувачу зовнішньої реклами____________________________________

____________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи)

 

Місце знаходження (місце проживання):__________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

На спеціальні конструкції: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адреси розташування спеціальних конструкцій: ___________________________________

_____________________________________________________________________________

(якщо перелік великий – згідно з додатком до вимоги)

 

Під час розміщення Вами засобу зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ОТГ встановлено такі порушення :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(вказати конкретні порушення з посиланням на відповідні документи, що регламентують порядок розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ОТГ)

 

            Пропоную у _________________ термін усунути зазначені у цій вимозі порушення шляхом: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 (вказати конкретні заходи, що необхідно здійснити для усунення виявлених порушень)

Про усунення порушень письмово інформуйте уповноважену особу по контролю КП «Агенція регіонального розвитку» (адреса) до _____________________________.

            У випадку невиконання цієї вимоги у зазначений термін спеціальні конструкції будуть демонтовані спеціалізованим підприємством, що може проводити демонтаж, з покладанням на Вас (Вашу організацію) витрат, пов’язаних з демонтажем ЗЗР та їх зберіганням.

 

 

Директор КП «Агенція

регіонального розвитку»                                                    П І Б        ______________

                                                                                              М.П.

 

 

Вимогу одержав                _______________________________________________________

_______________                                                                ______________

                Дата                                                                                                                    Підпис

                                                                           МП

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Тетіївської міської ради

 «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами

на території Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади»
 

Аналіз регуляторного впливу розроблений у відповідності і з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р.№ 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Кабінетом Міністрів України від 11.03.2004р.№ 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Тетіївської міської ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади».


       1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

          В умовах ринкової економіки і рівноправності різних форм власності Законом України від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР «Про рекламу» позначені основні засади рекламної діяльності в Україні, що регулюють правові відносини, що виникають у процесі створення, розповсюдження, одержання реклами. З метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами відповідно до Закону України «Про рекламу» постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 затверджено «Типові правила розміщення зовнішньої реклами», в яких рекомендувалося органам місцевого самоврядування забезпечити єдиний підхід до всіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від видів під час надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Законом України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009р.№ 526 «Про заходи щодо упорядкування віддачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» затверджено порядок прийому та видачі документів дозвільного характеру.
            У зв'язку зі змінами, що відбулися в законодавчій базі, виникла необхідність прийняття нового рішення для впорядкування механізму розміщення реклами, прозорості проходження процедури отримання дозволу суб'єктами господарювання.

 

 2. Цілі державного регулювання.


Цілі, які плануються досягти з прийняттям даного регуляторного акту:

 1. підвищення прозорості дій КП «Агенції регіонального розвитку» шляхом встановлення чітких умов надання дозволів на розміщення реклами;
 2. впорядкування місць розміщення спеціальних конструкцій;
 3. впорядкування фінансових відносин між КП «Агенція регіонального розвитку» та розповсюджувачем зовнішньої реклами;
 4. збільшення обсягів надходжень грошових коштів до КП «Агенції регіонального розвитку» за користування місцями розміщення спеціальних конструкцій, що знаходяться в комунальній власності;
 5. приведення механізму розміщення реклами, плати за тимчасове користування місцями розташування спеціальних рекламних конструкцій, порядок демонтажу, встановлених в місцях, що знаходяться в комунальній власності Тетіївської міської ОТГ у відповідності до чинного законодавства.
 6. надання пріоритету заявника на місце розташування спеціальних конструкцій.
   

 3.Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

 

Альтернативні способи досягнення визначених цілей:

 1. Залишити ситуацію без змін. Невідповідність вимогам діючого законодавства , що призведе до посилення проблеми розвитку підприємництва, зробить процедуру отримання дозволу непрозорою і призведе до ускладнення контролю з боку КП «Агенція регіонального розвитку».
 2. Коригування діючих Правил розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ОТГ неможлива так, як відбулася зміна повноважень.
 3. Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть можливість вирішення актуальних проблем, пов'язаних з рекламними конструкціями, сприяння розвитку підприємництва та приведення у відповідність до діючого законодавства.


4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Принципи та способи досягнення цілей регулювання :

 1. впорядкування місць розміщення спеціальних конструкцій;
 2. збільшення обсягів надходжень грошових коштів до бюджету КП «Агенція регіонального розвитку» за користування місцями розміщення спеціальних конструкцій, що знаходяться в комунальній власності;
 3. приведення у відповідність діючих нормативно-правових актів місцевого значення;

5. Можливість досягнення визначених цілей

 

У разі прийняття регуляторного акта досягнення визначених цілей можлива за умови чіткого виконання положень запропонованого регуляторного акта суб'єктами підприємницької діяльності, посадовими особами КП «Агенція регіонального розвитку» та дозвільними органами.


 6.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян, інтереси суб'єктів господарювання, інтереси КП «Агенція регіонального розвитку».


7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

 

Термін дії даного регуляторного акта необмежений. Регуляторний акт може бути переглянутий у раз потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та при внесенні змін до чинних законодавчих актів України, що регулюють Порядок розміщення реклами.


8.Визначення показників результативності регуляторного акта.

 

До показників даного регуляторного акту можна віднести:

-  Кількість суб'єктів господарювання, які уклали договори на розміщення реклами;

- Сума коштів, що надійшла від сплати за тимчасове користування місцем розміщення спеціальних конструкцій;

-  Кількість, встановлених рекламних конструкцій.

 

 

 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде виконуватися відстеження результативності регуляторного акта.

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися комісією з питань Регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету, КП «Агенція регіонального розвитку», дотримання законності та правопорядку на підставі статистичних даних виходячи із зазначених показників результативності. Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності  буде проведено до набрання ним чинності, розробниками цього проекту.

 

 

 

Зауваження і пропозиції до проекту рішення міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді на адресу: kp_arr@ukr.net

- КП «Агенція регіонального розвитку» Тетіївської міської ради: 09800, м. Тетіїв, вул.Януша Острозького,5.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь