Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Тетіївської міської ради

Дата: 02.10.2018 10:51
Кількість переглядів: 36

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті  Тетіївської  міської ради.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі Комісія), створюється при виконавчому комітеті  міської ради та виконує дорадчі функції.

            Основною функцією Комісії є надання рекомендацій виконавчому комітету міської ради, як органу опіки та піклування в його роботі, попередній розгляд питань, що стосуються дотримання прав та інтересів дітей, які будуть виноситися на розгляд виконавчого комітету.

          1.2. Кількісний та персональний склад Комісії встановлюється виконавчим комітетом міської  ради. До складу Комісії можуть входити:

міський голова, начальник відділу  соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді міської  ради , секретар комісії та інші її члени.

1.3. Комісія в своїй роботі керується Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України: "Про охорону дитинства", "Про попередження насильства в сім'ї", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", ''Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей'', "Про освіту» ,"Про соціальніпослуги",  актами  Президента  України  та  Кабінету  Міністрів України, Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, а також положенням про неї, рішеннями міської  ради та виконавчого комітету,  іншими нормативно-правовими актами.

          1.4. Основною формою роботи Комісії є її засідання. У разі потреби засідання можуть бути виїзними.

Засідання Комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в місяць.

1.5. Члени Комісії виконують свої функції на громадських засадах.

1.6. У випадку коли хтось із членів Комісії вибуває, відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради на його місце призначається інша особа.

1.7. Комісія з питань захисту прав дитини має таку структуру: голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії та члени комісії.

            1.8. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється відділом соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету міської  ради.

2. ГОЛОВА КОМІСІЇ.

            2.1. Очолює Комісію - голова комісії з питань захисту прав дитини, який за посадою є міським головою.

            2.2. Комісія з питань захисту прав дитини працює під безпосереднім керівництвом її голови або заступника у разі його відсутності.

3. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІСІЇ.

3.1. При відсутності голови Комісії засідання скликає і проводить заступник голови Комісії, підписує протокол, витяги з протоколу та порядок денний.

4. СЕКРЕТАР КОМІСІЇ.

          4.1. Секретар Комісії веде протоколи засідань та готує витяги з протоколу засідання. Рішення Комісії, протоколи засідань, витяги з протоколів та порядки денні зберігаються у секретаря.

4.2. Секретар Комісії  реєструє документи, які надходять на розгляд Комісії.

4.3. Викликає громадян, які подали документи на засідання комісії.

4.4. Обов'язки секретаря Комісії покладаються на спеціаліста  відділу соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді міської ради, на якого покладено обов'язки ведення питань опіки, піклування та усиновлення.

4.5. У разі тимчасової відсутності секретаря Комісії виконання його обов'язків покладається головуючим на засіданні Комісії на одного з членів комісії з питань захисту прав дитини.

5. РЕГЛАМЕНТ.

          5.1. Матеріали, що надходять до Комісії, розглядаються у строки передбачені чинним законодавством України.

           5.2. Питання про влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, не мають засобів до існування та місця проживання, розглядаються в 15-ти денний термін за умови наявності всіх необхідних документів.

5.3. Документи, які мають розглядатися на засіданні Комісії, подаються секретарю за 5 днів до засідання з метою ознайомлення і формування порядку денного.

5.4. Заяви громадян приймаються до розгляду тільки з переліком необхідних документів, які потрібні для вирішення даного питання.

5.5. Засідання Комісії протоколюється.

            Протокол підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії. Рекомендації або загальна думка більшості членів Комісії, присутніх на засіданні, чітко формулюються в протоколі.

           5.6. Комісія з питань захисту прав дитини може прийняти рішення про направлення на додаткове вивчення питання у відділ соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, яка готувала дане питання з подальшим розглядом на наступному засіданні Комісії (оформлюється витягом з протоколу засідання Комісії).

5.7. Засідання комісії є правомочним, якщо на засіданні присутні 2/3 членів від загального складу Комісії.

5.8. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного  розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

5.9. Окрема думка члена Комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

6. НАПРЯМКИ РОБОТИ.

            Комісія розглядає питання про:

            6.1. Вирішення майнових та особистих немайнових питань, що стосуються дітей.

            6.2. Влаштування дітей на повне державне утримання, які за станом здоров'я потребують догляду.

            6.3. Встановлення опіки над малолітніми дітьми у віці до 14 років, які залишилися без батьківського піклування.

            6.4. Встановлення піклування над неповнолітніми віком від 14 до 18 років.

            6.5. Встановлення опіки над майном підопічної особи.

            6.6. Доцільність перегляду раніше прийнятого рішення виконкому міської ради про призначення опікуна (піклувальника) над особою або майном.

            6.7. Повернення належного дітям майна, яким незаконно заволоділи рідні або сторонні особи, стягнення збитків, заподіяних цими особами.

            6.8. Стан утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів (піклувальників), прийомних сім'ях та виконання останніми покладених на них обов'язків, як опікунів (піклувальників), прийомних батьків.

            6.9. Надання батькам допомоги у вирішенні сімейних конфліктів, що стосуються дітей.

7. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА КОМІСІЇ.

7.1. Основним завданням Комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

7.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

7.3. Розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

- реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

- надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

- позбавлення та поновлення батьківських прав;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

- участь одного з батьків у вихованні дитини;

- побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- встановлення і припинення опіки, піклування;

- утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

- збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

- надання дозволів на передачу житла, яке належить дітям в іпотеку;

- укладення батьками договорів від імені дітей;

- інші питання, пов'язані із захистом прав дітей.

7.4. Комісія має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від управлінь і відділів міської ради;

- подавати пропозиції  щодо  вжиття заходів до посадових осіб у разі  недотримання ними законодавства про захист прав дітей,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; утворювати робочі групи, залучати до них представників відділів і управлінь міської ради, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає Комісія;

- залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єктів підприємницької діяльності (за згодою).

7.5. До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники відділів міської ради, підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

7.6. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення та організовує їх виконання.

7.7. У випадку неможливості забезпечення виконання свого рішення Комісія може рекомендувати заявникові звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів.

8. ПОВНОВАЖЕННЯ.

8.1. Представники відділу соціальних служб для  сім’ї ,  дітей та молоді  виконавчого комітету міської  ради:

- здійснюють діяльність з питань виявлення, обліку та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку (піклування), усиновлення, передачі на виховання до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та до будинків дитини і шкіл-інтернатів;

- готують документи щодо вирішення майнових питань, які пов’язані з інтересами дітей, що стосуються позбавлення батьківських прав та ін;

- готують службові записки, клопотання та висновки на розгляд Комісії з інформацією про попереднє вивчення питання (у випадках передбачених Порядком провадження діяльності органами опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою КМУ від 24.09.2008 р. №866);

- проводять комісійно обстеження матеріально-побутових умов та сімейних обставин заявників, інших осіб у сім’ях яких можуть порушуватися права дітей та складають відповідні акти;

- представляють інтереси Комісії в суді.

8.2. Представники управління праці та соціального захисту населення здійснюють діяльність щодо забезпечення своєчасної виплати соціальної допомоги на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням та соціального забезпечення дітям з прийомних сімей та прийомним батькам.

8.3. Представники Тетіївського районного центру первинної медико-санітарної допомоги   здійснюють діяльність (діагностичну, лікувальну, експертну) щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням, в прийомних сім’ях та щодо дітей, які направляються до інтернатних закладів.

8.4. Представники відділу освіти міської ради вживають заходів для подолання соціального сирітства. Здійснюють контроль за дотриманням пільг дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у школах та дошкільних навчальних закладах. Відповідають за своєчасну виплату коштів дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування при виповненні повноліття.

Забезпечують охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування позакласним навчанням.

9. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИДАЄ КОМІСІЯ

9.1. Комісія може приймати рішення згідно своєї компетенції, які оформлюються на бланку рішення (про затвердження взірців заяв громадян, примірного переліку документів необхідних для вирішення майнових питань, що стосуються дітей та інші питання).

9.2 Якщо питання потребує вирішення виконавчим комітетом, як органом опіки та піклування , Комісія подає витяг з протоколу із своєю рекомендацією щодо можливого вирішення порушеного питання.

9.3. Рішення комісії з питань захисту прав дитини, витяги з протоколу засідання можуть надсилатися відділам і громадським організаціям, установам, організаціям та підприємствам різних форм власності з метою забезпечення прав та інтересів дітей, та реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей пільгових категорій та забезпечення прав дітей.

9.4. Рішення, витяги з протоколів засідання Комісії надсилаються з супровідним листом.  

9.5. Усі необхідні запити для отримання інформації, яка потрібна членам Комісії для керівництва в роботі, готуються членами Комісії від імені відділів і служб, в яких вони працюють.

 

           Секретар ради                                                  С.М.Денисюк

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь