Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ОБГОВОРЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ОДИНИЦІ СТВОРЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ В МІСТІ ТЕТІЄВІ НА 2017 РІК

Дата: 21.01.2017 23:49
Кількість переглядів: 50

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Рішення

 

Від 27.12.2016 р. № 150                                   м. Тетіїв

 

Про винесення на обговорення нормативної одиниці створеної потужності будівництва об’єктів в місті Тетієві на 2017 рік

 

На виконання п. 2 додатку № 2 до Порядку розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Тетієва у разі будівництва об'єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена або не відповідає одиниці створеної потужності в м. Тетієві, затвердженого рішенням 45 сесії міської ради шостого скликання від 29.08.2013р. № 626, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» , керуючись Законом України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в :

  • Винести на обговорення норматив для одиниці створеної потужності будівництва об'єкта в м. Тетієві у розмірі 8 000 гривень.
  • Відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики міської ради оприлюднити дане рішення на сайті міської ради та в районній газеті «Тетіївська земля»
  • Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови І.В.Мащенка.

 

Міський голова Р.Майструк

Спеціаліст з юридичного забезпечення Н.Складена

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Тетіївської міської ради «Про винесення на обговорення нормативної одиниці створеної потужності будівництва об’єктів в місті Тетієві на 2017 рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту Тетіївської міської ради «Про винесення на обговорення нормативної одиниці створеної потужності будівництва об’єктів в місті Тетієві на 2017 рік» підготовлено відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

Згідно зі ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування.

Відповідно до законодавства пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури полягає у відрахуванні замовником до місцевого бюджету відповідних коштів.

Рішенням Тетіївської міської ради від 29.08. 2013 р. № 626 було затверджено Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури

міста Тетієва, Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку

інфраструктури м. Тетієва у разі будівництва об'єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена або не відповідає одиниці створеної потужності

в м. Тетієві, Примірна форма договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури території Тетіївської міської ради з розрахунком величини пайової участі.

Законодавством передбачено , що величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з будівельними нормами,
державними стандартами і правилами. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

Діючим на теперішній час Порядком розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури території Тетіївської міської ради у разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена, встановлений розмір нормативу для одиниці створеної потужності будівництва об’єкта на території Тетіївської міської ради у розмірі 2500,00

( дві тисячі п’ятсот) гривень». Розмір нормативу не змінювався з 2013 року.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 02.10.2015р. №252 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2016 рік » затверджено показник опосередкованої вартості спорудження житла у Київській області станом на 01 січня 2016 року у розмірі 8538,00 грн. за 1 кв.м. загальної площі.

Кошти, отримані як пайова участь (внесок) від замовників (забудовників) об’єктів містобудування, будуть використовуються виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, що надасть можливість виконавчому органу міської ради спрямувати зазначені кошти на фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури , визначених пріоритетними у Програмі соціально-економічного розвитку на відповідний рік

Суть проблеми полягає в необхідності приведення діючого положення про порядок пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів у відповідність до вимог чинного законодавства України та забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету.

2. Цілі регулювання.

Цілі проекту регуляторного акта полягають у:

- забезпеченні виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- забезпечення надходження коштів до бюджету Тетіївської міської ради

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання є можливість залишення усього без змін. Однак, такий підхід лише заглиблює проблему і жодним шляхом не сприяє її рішенню, а саме призведе до:

- зменшення надходжень від пайової участі у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури території Тетіївської міської ради;

Перевагами обраного регулювання є:

- забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- забезпечення зростання обсягу надходжень до міського бюджету за рахунок сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури території Тетіївської

міської ради.

4. Механізм розв’язання проблеми

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення міською радою.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

На сьогоднішній день діє Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури території Тетіївської міської ради , Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури території Тетіївської міської ради у разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена та Примірна форма договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури території Тетіївської міської ради з розрахунком величини пайової участі та графіком внесення коштів , затверджені рішенням Тетіївської міської ради від 29.08.2013 р. № 626.

На виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» для урегулювання відносин між органами місцевого самоврядування та забудовниками, необхідно привести ці нормативні документи у відповідність до вимог чинного законодавства.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Територіальна громада

- збільшення обсягу надходжень до місцевого бюджету;

- розширені можливості для створення і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури м. Тетієва

відсутні

Суб’єкти господарювання

- урегулювання відносин , що виникають у зв’язку з сплатою пайової участі у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури м. Тетієва;

витрати на сплату пайового внеску для участі у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури території

Органи місцевого самоврядування

- забезпечення надходжень від пайової участі у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури до міського бюджету.

відсутні

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, внесення змін та його відміна можлива у разі зміни чинного законодавства чи в інших особливих випадках.

8. Показники результативності регуляторного акту

Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є:

- Кількість укладених Договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури м. Тетієва;

- Сума надходжень до міського бюджету від пайової участі у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури м. Тетієва.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту:

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості укладених договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури м. Тетієва;

У відповідності з процедурою, передбаченою чинним законодавством, буде проведено базове відстеження до вступу в дію цього рішення, повторне через рік та періодичне через три роки з часу закінчення заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

 

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь