Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Дата: 16.11.2023 15:30
Кількість переглядів: 110

ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Начальник відділу

Карпович Віталій Вікторович

Провідний спеціаліст

Зубченко Катерина Андріївна

Провідний спеціаліст

Калашник Борис Васильович

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку виконавчого комітету Тетіївської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Відділ економіки, інвестицій та агропромислового розвитку виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом виконавчого комітету Тетіївської міської ради та реалізує повноваження у сфері економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

1.2. Відділ утворюється та ліквідовується Тетіївською міською радою. Положення про Відділ затверджується виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

1.3. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови, секретарю ради, керуючому справами виконавчого комітету.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про інвестиційну діяльність», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», актами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голови Тетіївської міської ради, рішеннями Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, та цим Положенням.

1.5. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Тетіївської міської територіальної громади.

1.6. У процесі службової діяльності, відповідно до покладених на нього завдань, функцій та повноважень, Відділ взаємодіє з структурними підрозділами виконавчих органів Тетіївської міської ради, представницькими органами, постійними комісіями Тетіївської міської ради, депутатами.

 

                              ІІ. Основні завдання та функції

         Основними завданнями Відділу є:

          2.1. реалізація державної політики у межах Тетіївської міської територіальної громади з питань економічного розвитку та інвестиційної діяльності;

          2.2. забезпечення виконання стратегічних цілей, завдань, проектних пропозицій Стратегії розвитку ТГ, що відносяться до компетенції Відділу та  координує виконання решти цілей, готує звіти про її виконання;

 

          2.3. здійснює розробку проекту стратегії розвитку ТГ, здійснює моніторинг реалізації стратегії;

2.4. розробляє проекти рішень сесій, виконавчого комітету, а також відповідних цільових програм з питань реалізації галузевих повноважень;

2.5. здійснює розрахунок прогнозних показників економічного розвитку ТГ;

          2.6. бере участь в семінарах, нарадах, інших заходах на міському рівні з питань економічного розвитку ТГ;

2.7. бере участь у методичних і науково-практичних семінарах, конференціях, інших заходах з обміну досвідом в галузях економіки;

2.8. бере участь у підготовці інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу Тетіївської міської територіальної громади (далі Тетіївської міської ТГ);

2.9. координує діяльність підприємств комунальної власності Тетіївської міської ТГ з економічних питань (в межах повноважень);

2.10. здійснює моніторинг та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності;

2.11. забезпечує надання консультативно-дорадчої підтримки мешканцям Тетіївської міської ТГ, підприємствам, установам та організаціям з питань, віднесених до повноважень сектора;

2.12. готує спільно з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційні матеріали для подання Київській обласній державній адміністрації;

2.13. вносить пропозиції (в межах повноважень)  до міського бюджету;

2.14.надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

2.15. вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими  для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

2.16. забезпечує організацію  виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

2.17. здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу;

2.18. розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо-, енергозберігаючих технологій;

2.19. забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва,  бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

2.20. виконує інші завдання та функції покладені на нього відповідними рішеннями Тетіївської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, прийнятими та виданими у межах компетенції та чинного законодавства.

          2.21. сприяє залученню наукового потенціалу Тетіївської міської ТГ до розробки інвестиційних проектів та внесення пропозицій щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності;

2.22. здійснює аналіз фінансової, ринкової, транспортної, телекомунікаційної інфраструктури міста для здійснення інвестиційних програм;

2.23. сприяє налагодженню міжнародних зв’язків Тетіївської міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганди інвестиційної привабливості ТГ, цільового пошуку та встановленню контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування;

2.24. здійснює розробку та сприяння реалізації інвестиційних проектів і програм;

2.25. сприяє залученню позабюджетних коштів для реалізації стратегічних проектів, направлених на соціально-економічний розвиток Тетіївської міської ТГ.

2.26. у встановленому порядку вносить пропозиції на ім’я Тетіївської міської ради, виконавчого комітету та міського голови щодо можливостей залучення позабюджетних та інвестиційних коштів на соціально-економічний розвиток Тетіївської міської ТГ;

2.27. визначає і проводить оцінку потенційних зовнішніх та внутрішніх джерел (міжнародні донори та проекти тощо), в тому числі умов отримання фінансування для реалізації інвестиційних проектів;

2.28. проводить інформування зацікавлених юридичних та фізичних осіб щодо пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності, адміністрування інформаційних послуг для потенційних інвесторів;

2.29. забезпечує вивчення, узагальнення та впровадження передового іноземного і вітчизняного досвіду в сфері інвестиційної діяльності;

2.30. здійснює моніторинг доступних джерел залучення грантів та коштів міжнародної і внутрішньодержавної технічних допомог;

2.31. у співпраці з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, іншими установами та організаціями, за погодженням з міським головою, готує заявки на отримання грантів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів в сфері соціально-економічного розвитку Тетіївської міської ТГ;

2.32. сприяє для прийняття участі Тетіївської міської ТГ в розподілі коштів державних цільових фондів та програм, готує відповідні проекти, запити, концепції;

2.33. координує співпрацю міської ради, громадських організацій, органів виконавчої влади, інших фізичних та юридичних осіб з питань реалізації на території Тетіївської міської ради інвестиційних програм і проектів;

2.34. здійснює енергомоніторинг та енергоменеджмент по всім об’єктам комунальної власності, забезпечує наповнення даних в автоматизованій системі енергомоніторингу;

 

2.35. розробляє та подає запити, інвестиційні проекти та заявки до міжнародних фондів, всеукраїнських і регіональних цільових програм для реалізації заходів у сфері енергозбереження;

          2.36. координує співпрацю Тетіївської міської ради у сфері сталого енергоефективного розвитку з міжнародними та вітчизняними профільними структурами, забезпечує реалізацію спільних проектів;

2.37. координує та контролює, в межах своїх повноважень, міжнародні та міжрегіональні зв’язки міської ради;

2.38. співпрацює, в межах своєї компетенції, з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, донорськими організаціями, відповідними органами та організаціями іноземних держав, їхніми дипломатичними та іншими представництвами;

2.39. сприяє веденню переговорів з інвесторами з питань створення суб’єктів підприємницької діяльності з іноземними інвестиціями, розвитку інвестиційної діяльності;

2.40. сприяє іноземним інвесторам у визначенні перспективних об’єктів та напрямків інвестування;

2.41. надає консультаційну та методичну допомогу суб’єктам інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності;

2.42. надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу  управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам міськвиконкому, комунальним підприємствам  а також в межах своєї компетенції забезпечує підготовку та написання програм, проектів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів грантових програм в т.ч. в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної допомоги;

2.43. забезпечує розробку рекламних матеріалів (в тому числі на іноземних мовах), презентацій інвестиційних проектів, оприлюднення їх через засоби масової інформації;

2.44. веде постійне адміністрування бази даних інвестиційних проектів;

 2.45. бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 2.46. здійснює супровід та підтримку пріоритетних інвестиційних проектів, що мають стратегічне значення для Тетіївської міської ТГ;

2.47. виконує інші завдання та функції покладені на нього Законами України, відповідними рішеннями Тетіївської міської ради, її виконавчого комітету,  розпорядженнями міського голови.

 

ІІІ. Основні права

          Посадові особи відділу економіки, інвестицій та агропромислового розвитку мають право:

          3.1. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції;

         3.2. одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності Відділу;

          3.3. брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань;

          3.4. брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів;

          3.5. приймати участь у розгляді питань, що стосуються їх компетенції, а також прийняття ними, в межах визначених повноважень, відповідних рішень;

          3.6. одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, віднесених до повноважень Відділу;

          3.7. вносити на розгляд міського голови пропозиції з питань, віднесених до повноважень Відділу;

          3.8. вносити міському голові від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, з метою виконання покладених на Відділ завдань;

3.9. за дорученням міського голови брати участь у роботі семінарів, нарад з питань, віднесених до компетенції Відділу.

        3.10. на здорові, безпечні  та належні для високопродуктивної роботи умови праці, на повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян, на соціальний і правовий захист відповідно  до їх статусу;

       3.11.захищати свої законні права та інтереси у відповідних державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.

 

                                ІV. Організація роботи Відділу

 4.1. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, правовий статус яких визначається ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Посадові обов»язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

4.3.Працівники відділу, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

4.4. Відділ очолює начальник, який одноосібно здійснює загальне керівництво роботою Відділу.

4.5. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою і стажем роботи в органах місцевого самоврядування не менше трьох  років,  на посаду спеціаліста відділу призначається особа з вищою освітою.

 4.6. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує спеціаліст відділу відповідно до розпорядження міського голови (першого заступника міського голови).

            4.7. Виконавчий комітет Тетіївської міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами та іншим.

           4.8. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи органу місцевого самоврядування зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу працівників відділу.

 

V. Керівництво Відділом

5.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Тетіївський міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.2. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо міському голові (першому заступнику міського голови).

5.3. Начальник Відділу у межах компетенції:

5.3.1. очолює Відділ та здійснює безпосереднє керівництво його роботою.

5.3.2. забезпечує виконання завдань та функцій покладених на Відділ відповідно до цього Положення.

5.3.3. здійснює повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України та постанов Верховної Ради України, актів та доручень Кабінету Міністрів України;

5.3.4. представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Відділу перед міським головою.  

5.3.5. бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету міської ради, роботі постійних депутатських комісій ради, дорадчих органів виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

5.3.6. готує проект рішення міської ради про затвердження Положення про Відділ, змін до нього.

5.3.7. вносить міському голові пропозиції щодо структури та штатного розпису Відділу.

5.3.8. надає міському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення на посадах посадових осіб Відділу.

5.3.9. організовує та координує роботу з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу.

          5.3.10. забезпечує та контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил техніки безпеки та протипожежного захисту, стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.      

5.3.11. організовує поточне та перспективне планування роботи Відділу, готує звіти про виконання запланованих заходів та результати роботи Відділу.

5.3.12. організовує та контролює ведення діловодства у Відділі.

5.3.13. вносить міському голові пропозиції про застосування до працівників Відділу заохочень та накладення на них дисциплінарних стягнень.

         5.3.14. узагальнює практику застосування законодавства з питань,  що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд міському голові.

       5.3.15. організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності  у визначеній сфері, та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи.

5.3.16. здійснює інші повноваження відповідно до покладених на відділ завдань та посадової інструкції.

5.4. У разі відсутності начальника Відділу з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо), виконання його обов'язків тимчасово покладається на одного з посадових осіб відділу відповідним розпорядженням міського голови .

 

                           6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

      6.1. Працівники відділу мають право:

      6.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

      6.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

      6.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

       6.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

       6.1.5. На соціальний і правовий захист.

       6.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

       6.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

      6.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Працівники Відділу зобов’язані:

      6.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

      6.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

      6.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

      6.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

     6.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

     6.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

     6.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

     6.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

     6.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

     6.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

     6.2.11. Підтримувати авторитет міської ради та її виконавчих органів.

     6.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян,  що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

      6.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

      6.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

      6.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

      6.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України та посадових інструкцій.

 

VІ. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

Відділ у своїй роботі взаємодіє зі структурними підрозділами виконавчого комітету Тетіївської міської ради на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед Відділом.

 

VІІ. Відповідальність посадових осіб Відділу

7.1. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

7.2. Посадові особи з вини яких допущено порушення законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

VІІІ. Прикінцеві положення.

          8.1.Покладання на Відділ завдань та обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до напрямку діяльності Відділу -  не допускається.

          8.2.Ліквідація і реорганізація  Відділу здійснюється за рішенням сесії Тетіївської міської ради у встановленому законом порядку.

 

 

Секретар міської ради                                              Наталія ІВАНЮТА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь