Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

Дата: 16.11.2023 15:24
Кількість переглядів: 123

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

Начальник відділу

Павленко Дмитро Миколайович

Провідний спеціаліст

Заборська Оксана Вікторівна

В.о.провідного спеціаліста

Барикіна Лілія Андріївна

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

Розділ І.Загальні положення

          1.1. Це Положення регулює питання діяльності відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі по тексту «Відділ»), є нормативним актом, який визначає завдання, обов»язки, права, відповідальність і організацію роботи відділу.Положення діє до моменту його відміни або затвердження нового документа.

1.2. Відділ утворюється Тетіївською міською радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері містобудування та архітектури на території об’єднаної територіальної громади. Відділ є підзвітним Тетіївській міській раді, підконтрольний та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови. Відділ не має статусу юридичної особи.

1.3. Місце знаходження та юридична адреса Відділу: 09800, Україна, Київська область, місто Тетіїв, вул.Януша Острозького, 5.

1.4. Посадові особи, що працюють у відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства, рішеннями  Тетіївської  міської ради та виконавчого комітету , розпорядженнями міського голови, , прийнятими в межах їх компетенції, вимогами Державного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2009, Міжнародного стандарту ISO 9001:2008, а також даним Положенням.

 

              Розділ ІІ. Юридичний статус та майно відділу

2.1. Відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївською міської ради. Штатний розпис Відділу затверджується Тетіївською міською радою.

 2.2. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальну чисельність, фонд оплати праці працівників та структуру відділу затверджує сесія міської ради. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням та бланк структурного підрозділу виконкому.

2.3. Відділ володіє та користується закріпленим за ним майном, яке є комунальною власністю.

2.4. Тетіївська міська рада створює умови для повноцінної роботи та підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, обладнаними місцями схоронності документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань охорони праці, бухгалтерської роботи і служби в органах місцевого самоврядування.

.

                           Розділ ІІІ. Мета та завдання відділу

3.1. Метою діяльності  відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт, збереження та забезпечення порядку у будівельній галузі, комфорту та безпеки громадян, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально-побутового й комунального обслуговування, здійснення контролю за містобудівною діяльністю та будівництвом, організацією будівництва, ремонту та реконструкції об»єктів будівництва на території Тетіївської міської ради об»єднаної територіальної громади.

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- аналізує стан містобудування, організовує розроблення та подання на затвердження, в установленому порядку містобудівної документації;

 - координує діяльність суб`єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови населених пунктів об’єднаної територіальної громади, поліпшення їх архітектурного вигляду;

 - забезпечує дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації;

 - замовляє розроблення містобудівної документації міста та сіл об»єднаної територіальної громади і подає її на затвердження в установленому порядку; - розглядає пропозиції та подає до міської ради інформацію про можливі види використання земельних ділянок відповідно до затвердженої містобудівної документації та генеральних планів населених пунктів об’єднаної територіальної громади із встановленням для кожної ділянки умов та обмежень, забезпечує контроль за здійсненням на них запланованої містобудівної діяльності;

 - розглядає заяви про надання забудовникам містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для проектування, будівництва, реконструкції будинків і споруд з благоустроєм території та внесення змін до них;

 - розглядає заяви про надання забудовникам будівельних паспортів забудови земельної ділянки, внесення змін до будівельних паспортів забудови земельної ділянки;

 - розглядає заяви від фізичних та юридичних осіб щодо присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомого майна та готує проекти рішень виконавчого комітету про присвоєння поштових адрес;

 - готує проекти договорів про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, які укладаються між виконавчим комітетом міської ради та замовниками (забудовниками);

 - розглядає заяви про наміри замовників щодо місця розташування стаціонарних тимчасових споруд, щодо погодження розміщення СТС;

 - розглядає заяви про наміри замовників щодо місця розташування відкритих майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади;

 - готує проекти рішень Тетіївської міської ради та виконавчого комітету, що стосуються діяльності відділу;

 - координує виконання науково-дослідних і проектно-розвідувальних робіт, що стосуються роботи відділу, які здійснюються на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади;

 - організовує розгляд звернень громадян з питань, що належить до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг, надає відповіді;

 - вирішує, відповідно до законодавства, спори з питань містобудування; - погоджує місця розміщення об`єктів зовнішньої реклами;

 - здійснює містобудівний моніторинг;

 - веде архів містобудівної документації; - видає довідки по питанням, що належать до компетенції відділу;

 - інформує через засоби масової інформації громадськість міста про містобудівні програми, проводить громадські обговорення містобудівної документації;

 - веде облік, зберігання та використання матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави;

 - виготовляє в межах своєї компетенції дозвільну та іншу документацію з питань будівництва та архітектури.

 

3.3. Відділ має право:

 - одержувати в установленому порядку від відділів, управлінь та інших виконавчих органів Тетіївської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від міських органів державної статистики статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою); - вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи;

 - скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

 - направляти відповідним державним органам листи про притягнення у встановленому порядку до відповідальних осіб, винних у порушенні законодавства у сфері містобудування.

 

Розділ ІV. Структура відділу та організація роботи

 4.1. До складу відділу входять :

 - начальник відділу, головний архітектор Тетіївської міської ради ОТГ - 1 шт.од;

 - спеціаліст відділу - 2 шт.од.

4.2. Посадові особи та службовці призначаються на посаду міським головою на конкурсних засадах або відповідно з іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

 4.3. Діяльність працівників відділу регламентується посадовими обов'язками, які затверджуються заступником міського голови, та окремих доручень начальника відділу архітектури та містобудування.

4.4. Методичне та нормативне забезпечення діяльності відділу здійснює профільне міністерство Кабінету Міністрів України, а також управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

 

Розділ V. Керівництво відділом

5.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади Тетіївським міським головою відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування». Начальник відділу підпорядковується безпосередньо Тетіївському міському голові , першому заступнику міського голови.

 

 

Начальник відділу архітектури та містобудування відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором ОТГ. У межах закону Начальник відділу архітектури та містобудування може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з розробленням містобудівної документації відповідної території, проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

 

5.2. Начальник відділу:

 

1)Здійснює керівництво відділом, відповідно до посадової інструкції та чинного законодавства України, розподіляє обов’язки у відділі.
2)Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;
3)Візує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що стосуються діяльності відділу;
4)Планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови;
5)Вносить пропозиції міському голові щодо структури і штату працівників відділу.
6)Подає пропозиції щодо проходження стажування, призначення та звільнення з посади працівників відділу;
7)Розробляє та подає на затвердження в установленому порядку положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу;
8)Готує, у межах своєї  компетенції  проекти розпорядження, організовує і контролює їх виконання;
9)Організовує  виконання доручень працівниками відділу;
10)Організовує контроль за виконанням рішень міської ради та виконавчого комітету, що відносяться до компетенції відділу;
11)Розглядає рекомендації постійних комісій міської ради, повідомляє про наслідки з прийнятих заходів;
12)Звітує про проведену роботу відділу перед міською радою та виконавчим комітетом в порядку, визначеному законодавством України;
13)Від імені відділу та в межах завдань, покладених на відділ, підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;
14)Діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджується міським головою;
15) У підпорядкуванні начальника відділу перебувають працівники відділу, які діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються міським головою;

16) здійснює інші повноваження, покладені на нього міським головою та  чинним законодавством України.

        5.3. Начальник Відділу має право:

        5.3.1. Представляти за дорученням міського голови раду та виконавчий комітет в органах державної та виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності з питань, що відносяться до відання ради та її виконавчого комітету, що відносяться до компетенції Відділу.

        5.3.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали що стосуються діяльності Відділу.

       5.3.3. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до компетенції Відділу.

       5.3.4. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи.

5.4. Для розгляду містобудівної та проектно-кошторисної документації, наукових рекомендацій, пропозицій щодо поліпшення містобудівної діяльності та вирішення інших питань при відділі може створюватися архітектурно- містобудівна рада. Склад архітектурно-містобудівної ради визначається начальником відділу, а положення про неї затверджується рішенням виконавчого комітету Тетіївською міської ради.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

      6.1. Працівники Відділу мають право:

 

      6.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

      6.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

      6.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

       6.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

       6.1.5. На соціальний і правовий захист.

       6.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

       6.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

      6.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

7.2. Працівники Відділу зобов’язані:

 

      7.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

 

 

      7.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

      7.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

      7.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

     7.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

     7.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

     7.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

     7.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

     7.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

     7.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

     7.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

     7.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян,  що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

      7.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

      7.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

      7.2.15. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

      7.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

 

      7.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

      7.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

      7.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

      7.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

       7.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

       7.4.5. Брати участь у страйках.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ

8.1. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8.2. Посадові особи з вини яких допущено порушення законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

           9.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до правової роботи не допускається.

9.2. Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджуються міською радою, відповідно до штатного розпису і кошторису витрат.

          9.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом роботи Тетіївської міської ради.

 

 

        Секретар  ради                                                    С.М. Денисюк

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь