Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Дата: 16.11.2023 15:05
Кількість переглядів: 122

ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Литвин Сергій Петрович

 Начальник відділу

 ВАКАНТНЕ

 Провідний спеціаліст

 Гудзь Василь Володимирович

 Головний спеціаліст з питань екології

 Журба Галина Петрівна

  Провідний спеціаліст

 Яворський Олег Олександрович

  Провідний спеціаліст

 Калько Людмила Михайлівна

 Спеціаліст

 Касянчук Тетяна Олексіївна

 Спеціаліст

 Олійник Галина Іванівна

 Спеціаліст І категорії (КОНТРАКТ)

 Чайковська Світлана Петрівна

 Спеціаліст І категорії (КОНТРАКТ)

 

ПОЛОЖЕННЯ
 про відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища 
 виконавчого комітету   Тетіївської міської ради

  1.  Загальні положення
 
1.1 Положення про відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища (далі – Положення)  - нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність і організацію роботи  відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі – Відділ).    
1.2 Відділ  є структурним підрозділом виконавчого комітету Тетіївської міської ради, утворюється міською радою відповідно до вимог чинного законодавства,  ліквідовується або реорганізовується на підставі рішення міської ради. 
1.3 Структура відділу, чисельність його працівників затверджуються в установленому порядку  сесією міської ради.
1.4 Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та звільняється з посади міським головою. 
1.5 На посаду начальника Відділу призначаються особи з повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років. 
1.5.1 Начальник Відділу:
? Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;
? розробляє посадові інструкції працівників Відділу та подає на затвердження міському голові;
? межах компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до Відділу;
? за участю керівників виконавчих органів міської ради узагальнює практику роботи у сфері земельних відносин та охорони навколишнього середовища, вносить міському голові пропозиції щодо її удосконалення. 
1.6 Працівники відділу здійснюють свої  функції на підставі посадових інструкцій, затверджених  міським головою.
1.7 Підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету, міському голові, безпосередньо підпорядковується заступникам міського голови, секретарю ради, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
1.8 Зміни та доповнення до Положення вносяться за пропозицією міського голови, його заступників, секретаря міської ради та керівника відділу рішенням міської ради, постійних комісій міської ради.
1.9 У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Земельним кодексом України, ЗУ «Про землеустрій»,  нормативно-правовими документами Міністерства екології та  природних ресурсів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
                                                                                                                               2.Завдання
2.1 Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища на землях комунальної власності у межах повноважень органів місцевого самоврядування.
2.2 Здійснення ефективного управління землями комунальної власності  об?єднаної територіальної громади, та іншими землями, які перебувають у віданні Тетіївської міської ради.
2.3 Здійснює контроль за раціональним використанням природних ресурсів та охорону навколишнього середовища на землях комунальної власності.
2.4 Проводить підготовку проектів рішень Тетіївської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Тетіївського міського голови з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 
                                                                                                                               3. Функції.
3.1 Здійснює землеустрій та контроль за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою, координує здійснення землеустрою та контроль за використанням і охороною земель комунальної власності, інформує населення про заходи, передбачені землеустроєм,  вирішує інші питання відповідно до закону.
3.2 Здійснює підготовку та виносить на розгляд сесії міської ради, після розгляду на депутатській комісії з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та охорони навколишнього середовища, проекти рішень  в галузі земельних відносин.
3.3 Розробляє пропозиції для розгляду встановленим порядком щодо встановлення і зміни меж населених пунктів, вилучення (викупу) земельних ділянок для потреб громади, надання під забудову або для інших потреб земель, що перебувають у комунальній власності Тетіївської міської ради.
3.4 Спільно із комісією міської ради вирішує земельні спори у порядку, встановленому чинним законодавством.
3.5 Розробляє Програми в галузі земельних відносин та охорони навколишнього середовища та подає їх на затвердження міської ради, організовує їх виконання та подає міській раді звіти про хід і результати виконання зазначених програм.
3.6 Організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок податку та орендної плати.
3.7 Здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам 
3.8 Веде банк даних договорів оренди земельних ділянок, укладених з міською радою, проводить аналітичну роботу з питань, пов'язаних з строками користування земельними ділянками та повнотою надходження коштів від користувачів.
3.9 Проводить контроль за повнотою надходжень коштів від продажу землі.
3.10 Здійснює ведення облікової земельно-кадастрової документації відповідно рішень сесії міської ради;
3.11 Надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіксальної служби стосовно користувачів земельних ділянок.
3.12 Представляє Тетіївську міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності у Державному земельному кадастрі та прав на них в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
3.13 Надає консультаційні та інші послуги підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.
3.14 Координує діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, в галузі охорони навколишнього природного середовища незалежно від форм власності та підпорядкування. 
3.15 Здійснює контроль за дотриманням порядку збирання, зберігання, перевезення, утилізації і захоронення відходів на території об?єднаної громади.
3.16 Подає  пропозицій екологічній інспекції щодо покращення екологічного стану річок, водних об'єктів, природних джерел, заповідних територій та інших природних об'єктів.
3.17 Готує необхідні документи для оформлення та видачі дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території міської ради.
3.18 Подає пропозиції по ресурсозбереженню, використанню відходів і вторинної сировини.
3.19 Подає пропозицій та висновки  стосовно проведення екологічної експертизи щодо об'єктів чи виду діяльності, організація проведення екологічної експертизи на підставі відповідного рішення .
3.20 Погоджує поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.
3.21 Подає пропозиції в межах своєї компетенції щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
3.22 Здійснює контроль за утриманням територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо.
3.23 Подає пропозиції щодо визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища.
3.24 Забезпечує проведення єдиної політики в об?єднаній громаді щодо організації робіт з озеленення, підготовка та реалізація екологічних програм.
3.25 Здійснює та погоджує попередній розгляд планів, узгодження використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, вносить пропозиції щодо розміщення, спеціалізації і розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності.
3.26 Розглядає звернення громадян, інших суб'єктів з питань, що належать до його компетенції.
3.27 Вирішує інші питання у галузі земельних відносин та охорони навколишнього середовища міста, керуючись чинним законодавством України, виконує інші доручення міського голови та керівництва.
 
                                                                                                                          4.  Права 
4.1 Відділ  має право:
? Отримувати від виконавчих органів влади, районних у місті рад та їх органів, підприємств, установ і організацій міста інформацію з питань, що належать до компетенції Відділу;
? представляти  Відділ у відносинах з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та в судах загальної юрисдикції;
? у разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для розгляду питань, що належать до його компетенції;
? скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Відділу;
? вносити пропозиції міській раді, виконавчому комітету міської ради щодо освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які ведуться з порушенням земельного законодавства;
? перевіряти на відповідність землевпорядній документації межі земельних ділянок.
4.2 Працівники Відділу   зобов’язані:
? діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені  Конституцією і законами України;
? додержуватися Конституції і законів України, інших нормативно – правових актів, забезпечувати ефективну діяльність Відділу;
? зберігати інформацію про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із  законом не підлягає розголошенню;
? постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.
                                                                                                                      5.  Відповідальність 
5.1 Працівники Відділу несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.
5.2 За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
                                                                                                                      6. Взаємодія
З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків працівниками Відділу, доручень керівництва у межах своєї компетенції Відділ:
6.1 Взаємодіє постійними комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо. 
6.2 Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.


                                                                                     Секретар  ради                                                                        С.М.Денисюк


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь