Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА,  ЗАКУПІВЕЛЬ  ТА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Дата: 16.11.2023 14:37
Кількість переглядів: 146

УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА,  ЗАКУПІВЕЛЬ  ТА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Начальник відділу 

                     Лошак  Галина Василівна              

Головний спеціаліст -уповноважена особа з питань закупівель 

Павлунько Сергій Вікторович

ВІДДІЛ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Начальник відділу Складенна Наталія Михайліна
Головний спеціаліст Волянюк Неоніла Іванівна
   

СЕКТОР  КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Завідувач сектору Пересада Інна Вікторівна
Головний спеціаліст  Сподоба Олег Олександрович

СЕКТОР КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Завідувач сектору Стасюк Людмила Василівна
Головний спеціаліст Ковальчук Юлія Петрівна

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління правового забезпечення, комунального майна,  закупівель та кадрової політики виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про управління правового забезпечення,  комунального майна, закупівель та кадрової політики виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі - Положення) визначає єдині засади діяльності, завдання, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність працівників управління правового забезпечення,  комунального майна, закупівель та кадрової політики виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі - Управління).

1.2. Управління є виконавчим органом Тетіївської міської ради, є підзвітним міській раді, підконтрольним та підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків.

1.3. Положення про Управління  затверджуються виконавчим комітетом Тетіївської міської ради.

1.4. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Інструкцією з діловодства в органах місцевого самоврядування, Регламентом Тетіївської міської ради, Регламентом роботи виконавчого комітету міської рад, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.5. Управління не має статусу юридичної особи.

1.6. Управління має скорочену назву  – «Управління правового  забезпечення».

 

2. Завдання Управління

2.1.Основними завданнями Управління є:

2.1.1. Організація правової роботи, яка спрямована на правильне застосування, неухильне додержання вимог чинного законодавства України міською радою, виконавчими органами міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань і функціональних  обов'язків, у тому числі делегованих повноважень органів виконавчої влади, а також: представництво (самопредставництво органу місцевого самоврядування) прав та законних інтересів Тетіївської міської ради, її виконавчих органів, міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

2.1.2.Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради

2.1.3. Здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальної громади міста, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням об’єктами комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством та цим Положенням. Забеспечення захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів.

2.1.4. Забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» із змінами (далі – Закон).

2.1.5. Координація планування протягом року здійснення міською радою закупівель відповідно до затвердженого кошторису шляхом надання пропозицій щодо визначення предмету закупівлі, а також вибору процедури закупівлі у відповідності до вимог Закону.

2.1.6. Забезпечення проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону.

2.1.7. Забеспечує збереження персональних даних, які стали відомі працівникам відділу при здійсненні своїх повноважень.

 

3. Завдання та функції  Управління

3.1. Основні завдання та функції Управління у сфері правового забезпечення:

3.1.1. Забезпечення правильного застосування законодавства України міською радою та її виконавчими органами, інформує керівництво про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

3.1.2. Підготовка  проектів рішень, в межах повноважень, які виносяться на розгляд сесії міської ради, засідання виконавчого комітету міської ради.

3.1.3. Проведення перевірки на відповідність діючому законодавству проектів рішень, розпоряджень і інших документів нормативно-правового характеру, які виносяться на розгляд міської ради, виконкому, міського голови, а також візування їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими підрозділами виконкому та ради.

3.1.4. Здійснення договірно-правової роботи, претензійно-позовної роботи,  здійснює аналіз наслідків розгляду претензій, позовів і судових справ та вносить пропозиції міському голові щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності.

3.1.5. Участь у засіданнях сесій міської ради, засіданнях виконавчих органів та роботі комісій, створених при міській раді.

3.1.6. Проведення аналізу актів виконавчих органів Тетіївської міської ради, її структурних підрозділів з питань їх відповідності законодавству.

3.1.7. Надання працівникам Тетіївської міської ради консультацій з правових питань, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків.

3.1.8. На вимогу керівництва здійснює підготовку та надання правових висновків до проектів рішень Тетіївського міської ради в порядку, передбаченому Регламентом міської ради.

3.1.9. Підготовка спільно з відповідними постійними депутатськими комісіями Тетіївської міської ради проектів рішень.

3.1.10. Надання пропозицій керівництву Тетіївської міської ради  щодо приведення у відповідність до законодавства України рішень Тетіївської міської ради, розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету міської ради.

3.1.11. Опрацювання проектів угод (договорів) та змін до них, стороною в яких  виступає Тетіївська міська рада та виконавчий комітет. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

3.1.12. Представляє інтереси (здійснює самопредставництво) Тетіївської міської ради,  виконавчого комітету Тетіївської міської ради та міського голови в судах усіх юрисдикцій і всіх інстанцій та інших державних, комунальних, приватних органахорганах місцевого самоврядування під час розгляду правових питань і спорів з правом підпису необхідних для цього документів. )

 3.1.13.Організовує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників міської ради та виконкому, інформує про законодавство, необхідне працівникам для виконання своїх обов'язків, роз’яснює існуючу практику його застосування;

 3.1.14. Надає юридичну допомогу постійним комісіям міської ради, комісіям, утвореним при виконкомі, а також депутатам ради при здійсненні ними своїх повноважень;

3.1.15. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами міської ради вимог антикорупційного законодавства;

3.1.16. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлення правопорушень;

3.1.17. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату, відділами, управліннями і іншими службами.

3.1.18. Здійснює інші повноваження відповідно до покладених на Управління завдань.

3.2. Основні завдання та функції Управління у сфері комунального майна:

3.2.1. Розробка нормативно – правових документів щодо ефективного та раціонального використання майна комунальної власності, внесення їх на розгляд Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету у порядку, встановленому регламентом роботи міської ради та її виконавчого комітету (надалі – у встановленому порядку).

3.2.2. Здійснює оперативний облік (веде реєстр) майна (основних засобів) комунальної власності, забезпечує контроль за його використанням, збереженням, відслідковує його рух, проводить або погоджує списання, обмін та передачу з балансу на баланс майна комунальної власності, знаходиться на правах господарського відання або оперативного управління, на балансі комунальних підприємств, організацій та установ Тетіївської міської ради.

3.2.3. Готує та виносить на розгляд Тетіївської міської ради у встановленому порядку проекти рішень щодо прийняття чи придбання у комунальну власність Тетіївської міської територіальної громади підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально - побутових і соціально - культурних потреб Тетіївської міської територіальної громади в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.2.4. Розробляє проекти рішень та забеспечує проведення процедури прийняття майна в комунальну власність, передачі майна з комунальної власності до інших форм власності відповідно до чинного законодавства України.

3.2.5. Укладає договори користування майном комунальної власності відповідно до чинного законодавства України, контролює їх виконання.

3.2.6. Здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі – продажу, оренди майна комунальної власності.

3.2.7. За дорученням керівництва, аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ щодо коммунального майна, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

3.2.8. Формує та подає на затвердження міської ради перелік об’єктів приватизації, що перебувають у комунальній власності і підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом чи шляхом викупу.

3.2.9. На управління можуть покладатися інші функції та завдання у сфері коммунального майна.

3.3.Основні завдання та функції Управління у сфері закупівель:

3.3.1. Здійснення вибору процедури закупівлі.

3.3.2. Проведення процедури закупівель/спрощених закупівель

3.3.3. Забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

3.3.4. Забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом.

3.3.5. Забезпечення оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

3.3.6. Аланування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель щодо здійснення закупівель відповідно до затверджених кошторисів.

3.3.7. Забеспечення своєчасного оприлюднення необхідної інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог ст.10 Закону.

3.3.8. Розгляд тендерних пропозицій/пропозицій учасників, поданих для участі у тендерах/спрощених закупівлях, на відповідність вимогам тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

3.3.9. Розробка проектів тендерної документації та змін до неї.

3.3.10. Здійснення  контролю за строками укладання договорів про закупівлі.

3.3.11. Надання роз’яснень та консультацій працівникам структурних підрозділів міської ради щодо застосування законодавства у сфері публічних закупівель та правового забезпечення закупівель.

3.3.12. Здійснення інших дій, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі».

3.4. Основні завдання та функції Управління у сфері кадрової політики:

3.4.1. Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової роботи виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

3.4.2.Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

3.4.3.Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах виконавчого комітету Тетіївської міської ради та їх ефективне використання.

3.4.5. Документальне оформлення приймання, переведення, переміщеня і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням.

3.4.6.Організація обліку особового складу підрозділів і звітності по кадрах, облік військовозобов’язаних і оформлення їх на спец облік.

3.4.7.Забезпечення діяльності працівників, які виконують кадрову роботу в структурних підрозділах, надання їм методичної допомоги.

3.4.8. На Управління покладаються і інші повноваження у сфері кадрової політики .

 

4. Права

4.1. Управління має право:

4.1.1. Брати участь у роботі пленарних засідань міської ради,  комісій, робочих груп, що утворюються виконавчим органом Тетіївської міської ради.

4.1.2. Знайомитись з інформацією та документами, що опрацьовуються у постійних комісіях, структурних підрозділах Тетіївської міської ради, виконавчого комітету Тетіївської міської ради, а також запитувати та одержувати від них матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління функцій.

 4.1.3. За погодженням із керівниками відповідних структурних підрозділів Тетіївської міської ради,  виконавчих органів Тетіївської міської ради залучати їх працівників для підготовки проектів актів та інших документів, а також для розробки та реалізації заходів, що проводяться Управлінням згідно з виконуваними функціями.

4.1.4. Брати участь у засіданнях, нарадах, що проводяться керівниками Тетіївської міської ради, постійними  комісіями Тетіївської міської ради, виконавчим комітетом Тетіївської міської ради, та скликати наради з питань, віднесених до компетенції Управління.

4.1.5. Готувати та надсилати  запити, листи з питань, що стосуються діяльності Управління у встановленому порядку.

4.1.6. Вносити міському голові пропозицiї з питань удосконалення  роботи Управління, пiдвищення ефективностi служби в органах місцевого самоврядування.

4.1.7.Управління може мати і інші права під час виконання покладених на нього обов»язків і функцій.

 

5. Організація роботи Управління

5.1. До складу Управління входять:

- начальник управління;

- уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель;

- відділ правового забезпечення;

- сектор комунального майна та закупівель;

- сектор кадрової політики;

5.2. Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою згідно з чинним законодавством України.

5.3. Працівники Управління є посадовими особами місцевого самоврядування, правовий статус яких визначається ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування». Структура та чисельність Управління затверджується сесією міської ради. Працівники Управління виконують покладені на них обов’язки та функції згідно затверджених посадових інструкцій, Положень про відділ та сектори, цього Положення.

5.4. Виконавчий комітет Тетіївської міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечити їх приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами та сприяти у належному виконанні працівниками Управління покладених на них повноважень.

5.5. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу начальника Управління.

 

6.Правовий статус начальника Управління, його права і обов’язки

6.1.На посаду начальника Управління може бути призначена особа, яка має вищу освіту в галузі юриспруденції за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі на керівних посадах не менше 2-х років, або, виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій, стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3-х років, вільне володіння українською мовою.  

6.2. Начальник управління:

- здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує раціональний   та ефективний розподіл посадових обов'язків між працівниками Управління з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання  зловживанням;

- забезпечує підготовку посадових інструкцій працівників Управління;

- погоджує (візує, підписує) документи та звітність, що відносяться до компетенції Управління;

- представляє інтереси Тетіївської міської ради, її виконавчих органів в судах всіх інстанцій та юрисдикцій, державних органах, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, органах місцевого самоврядування  при розгляді правових питань та спорів пов»язаних з покладеними на Управління повноважень або визначає з цією метою працівника Управління;

- організовує роботу, складає плани роботи та забезпечує виконання завдань, покладених на Управління;

- має право підпису на бланках Управління, що створюються за необхідності;

- здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, посадової інструкції , а також покладених на нього завдань рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови;

6.3. Начальник Управління несе персональну відповідальність за:

6.3.1. не виконання покладених на Управління завдань і здійснення своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення та Посадової інструкції;

6.3.2.  не виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, контроль за виконанням яких покладено на Управління, а також за виконання розпоряджень і доручень міського голови;

6.3.3. своєчасну і достовірну підготовку та подачу інформації, звітів з питань, що входять до компетенції Управління;

6.3.4. дотримання у відділі Інструкції з діловодства в Тетіївській міській раді, її виконавчих органах.

6.4. На період відсутності начальника Управління (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки виконує посадова особа Управління визначена розпорядженням міського голови.

 

7. Права та обов’язки працівників Управління

7.1. Працівники Управління мають право:

- користуватися правами і свободами,  передбаченими Конституцією України, Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими актами законодавства на соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу;

- за дорученням міського голови представляти інтереси міської ради в підприємствах, установах та організаціях, органах влади з питань, що належать до його компетенції;

- отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов'язків та завдань;

- в установленому в міській раді порядку отримувати від працівників структурних підрозділів міської ради інформацію, необхідну для виконання посадових обов'язків;

- за погодженням з керівництвом міськради залучати інших працівників міської ради з метою забезпечення виконання покладених на нього завдань;

 - вносити в межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення своєї роботи.

7.2. Працівники Управління наділені і іншими правами, визначеними посадовими Інструкціями та законами України.

7.3. Працівники Управління зобов'язані:

- забезпечувати організацію, своєчасне і якісне виконання дорученої їм роботи;

- дотримуватись вимог Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Правил внутрішнього трудового, службового розпорядку Тетіївської міської ради, вимог етичної поведінки, норм, правил (положень, інструкцій) з цивільного захисту (Кодекс цивільного захисту України), охорони праці, протипожежної безпеки, техніки безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях, використання комп'ютерної техніки;

- не розголошувати персональні дані, інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову), які стали відомі в процесі виконання службових обов'язків, опрацювання документів;

- дотримуватись встановлених правил ведення діловодства;

- використовувати комп'ютерну техніку та засоби оргтехніки з метою підвищення ефективності та якості своєї роботи, міської ради в цілому;

- постійно підвищувати свій професійний рівень та ділову кваліфікацію.

                                       

8. Відповідальність

8.1. Працівники Управління, відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», антикорупційного законодавства України несуть відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики, поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування та обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

9. Прикінцеві положення

9.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність працівників Управління затверджує міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує міський голова.

9.2. Керівництво міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечує їх приміщеннями, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними робочими місцями, місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

9.3. Ліквідація і реорганізація Управління, внесення змін до цього Положення проводиться міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

Секретар міської ради                                       Наталія ІВАНЮТА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь