Тетіївська міська рада
Київська область, Білоцерківський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА №ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

Кількість переглядів: 12
Скликання: РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ
Сесія: ПРИЙНЯТІ НА СЕСІЇ ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Тип документу: РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
Дата: 17.11.2023
Номер документу: ПОЛОЖЕННЯ
Назва документу: ПРО ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Прикріплені файли:

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1 Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Тетіївської міської ради (далі - Порядок) розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист прав споживачів», на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 (із змінами і доповненнями).

1.2. Цей Порядок регулює відносини у сфері розміщення зовнішньої реклами між Комунальним підприємством «Агенція регіонального розвитку» та фізичними і юридичними особами, незалежно від форм  власності, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами та визначають порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

робочий орган  – Комунальне підприємство «Агенція регіонального розвитку»;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Тетіївської  міської ради;

дозвіл - документ установленої форми, виданий КП «Агенцією регіонального розвитку», розповсюджувачу зовнішньої реклами який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою;

соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей,  популяризацію  загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

 

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в «Законі України «Про рекламу».

3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та відповідно до цього Порядку.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів забороняється.

4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників, уповноважених ними органів (осіб), або самими власниками, з урахуванням пунктів даного положення, а також архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та додержанням Правил благоустрою міста Тетіїв та старостинських округів.

5. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами здійснюється Комунальним підприємством «Агенція регіонального розвитку» (далі – робочий орган).

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які проводять діяльність у сфері реклами.

6. До повноважень робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету на час видачі або відмови у видачі дозволу (10 робочих днів);

- підготовка документів щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 9 цього Порядку) чи про відмову у його наданні;

- видача дозволу;

        -  ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

- підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Для одержання дозволу заявник звертається до КП «Агенція регіонального розвитку», з 01.07.2019 року реєстрація заяв буде проводитися у Центрі надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) з заявою до якої додаються:

- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

8. За наявності документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, відомості про заяву у той же день вносяться адміністратором ЦНАП до внутрішнього реєстру заяв.

Заява та пакет документів передається адміністратором ЦНАП робочому органу на виконання.

Робочий орган реєструє заяву та пакет документів в журналі вхідної документації.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 1.

Заява погоджується з Відділом містобудування та архітектури.

У разі відмови робочим органом у видачі дозволу заявникові надсилається вмотивована відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

9. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

- Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

- Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - третьому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - третьому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

10. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

11. Робочий орган приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

12.Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

13. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

14. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

15. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

16. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

17. Переоформлення дозволу.

17.1. Дозвіл підлягає переоформленню у разі:

1) зміни найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

2) зміни місцезнаходження розповсюджувача зовнішньої реклами;

3) при оновленні або зміні рекламного засобу;

4) інші підстави, встановлені законом для переоформлення документів дозвільного характеру.

17.2. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами, розповсюджувач зовнішньої реклами зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати в ЦНАП заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з оригіналом зареєстрованого дозволу, що підлягає переоформленню. Адміністратор того ж робочого дня направляє робочому органу отримані від розповсюджувача зовнішньої реклами документи про переоформлення дозволу.

Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, зобов’язаний видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу.

Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строку дії дозволу, що переоформлявся.

У разі переоформлення документа дозвільного характеру робочий орган не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення документа дозвільного характеру приймає рішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що переоформлявся, з внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом.

Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.

18. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається до ЦНАП не пізніше, ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу разом із оригіналом зареєстрованого дозволу.

Разом із заявою на продовження строку дії дозволу розповсюджувач реклами надає:

- висновок (виданий підприємством, установою чи організацією, які мають відповідні ліцензії) щодо відповідності встановленого РЗ вимогам безпеки його розміщення та використання протягом строку, на який продовжується дозвіл, а також завірену належним чином копію ліцензії розробника цього висновку, що підтверджує право останнього надавати такі послуги (роботи);

- документ (акт звірки взаєморозрахунків), який підтверджує відсутність заборгованості у розповсюджувача зовнішньої реклами, на розміщення РЗ якого раніше було надано дозвіл за договором на право тимчасового користування місцем.

18.1. Робочий орган розглядає та приймає відповідне рішення про продовження строку дії дозволу або про відмову у його продовженні.

18.2. Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення про отримання дозволу робочий орган передає у ЦНАП дозвіл оформлений згідно з діючим законодавством.

18.3.    У разі не прийняття відповідного рішення робочий орган надає вмотивовану відмову у продовженні дозволу.

18.4. Адміністратор ЦНАП наступного робочого дня з дня отримання відповідних документів повідомляє заявника про час і місце їх видачі.

Рішення про відмову у продовженні може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

18.5. У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу розповсюджувач реклами оформляє новий дозвіл згідно з вимогами цього Порядку.

19. Скасування дозволу.

19.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення КП «Агенція регіонального розвитку», або судового рішення за таких підстав:

1) за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у довільній формі, до якої долучено підтвердження відсутності рекламного засобу на заявленому місці (фотофіксація);

2) припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом;

3) припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

4) інші підстави, встановлені законом для скасування документів дозвільного характеру.

19.2. Рішення про скасування дозволу є підставою для дострокового припинення терміну дії договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.

Дія документа дозвільного характеру припиняється через десять робочих днів із дня прийняття (винесення) КП «Агенцією регіонального розвитку» рішення про анулювання такого документа, якщо інше не передбачено законом.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

19.3. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який було скасовано, протягом 10-ти днів з дати прийняття відповідного рішення.

20. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.

У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється.

Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

21. Плата за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності, для розташування рекламних засобів здійснюється на підставі договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу відповідно до Порядку визначення розміру плати за право тимчасового використання місць для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Тетієва (додаток 3), а місцями, що перебувають у державній або приватній власності – на договірних засадах з їх власником або уповноваженим ним органом (особою).

 При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

23. Плата за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності, справляється з дати підписання договору тимчасового користування місцем розміщення зовнішньої реклами між уповноваженим власником місця розташування рекламного засобу та розповсюджувачем зовнішньої реклами. Відсутність рекламного засобу

 

на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користування місцем.

24. Несплата або неповна сплата за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності Тетіївської міської ради, у термін більше двох місяців є підставою для припинення (розірвання) договору з порушником зобов’язань в односторонньому порядку.

25. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

26. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 30-33 цього Порядку;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами,

зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

27. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття,

- якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

28. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

29. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 27-29 цього Порядку, є вичерпним.

30. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

31. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

32. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

33. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

34. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

35. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

36. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

37. Контроль за додержанням цього Порядку здійснюють КП «Агенція регіонального розвитку» та інші органи відповідно до законодавства.

38. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цього Порядку, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

39. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно із законодавством.

40. Вивіски чи таблички:

- повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

- не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

- не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

- площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

Вивіска  чи  табличка  з  інформацією  про  зареєстроване найменування  особи,  знаки  для товарів і послуг, що належать цій особі,  вид  її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування  особи),  час  роботи,  що  розміщена  на  внутрішній  поверхні  власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній  поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на  поверсі,  де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою. 
Тимчасові рекламні вивіски, таблички, які рекламують такі заходи як приїзжі концерти,  цирки, зоопарки, та інші заходи з комерційною ціллю, площа розрахунку обчислюється від 1м.кв.

 

41. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Порядку, здійснюється у разі:

- припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

- невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

- порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

 

 

 

 

  Секретар ради                                                    С.М. Денисюк


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь