Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНО ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

            Природно заповідний фонд Тетіївської міської ради (ОТГ) має у своєму складі 9 одиниць територій та об'єктів. Фактична площа природно-заповідного фонду – 443,5999 га. Відношення площі ПЗФ до адміністративної площі ОТГ («показник заповідності») становить 1,0 %. Існуюча мережа ПЗФ представлена заповідними територіями різних категорій, що створені для охорони рідкісних та типових, унікальних та мальовничих територій та ландшафтів, популяцій рослин та тварин, водних джерел. На цих землях встановлений обмежений режим природокористування, заборонено втручання, яке може призвести до руйнації природних комплексів та їх компонентів.

        Ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення  «Круглик»  площею 14 га знаходиться у підпорядкуванні Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс» Тетіївське агролісництво. Оголошена Указом Президента України від 20.08.96 № 715/96. Географічні координати Пам’ятки природи 49.3429079, 29.6168833.

Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

Пам'ятку природи створено з метою збереження еталонної ділянки флористично багатих листяних лісів, де зростають види рослин, занесені до Червоної книги України - сон чорніючий, скополія карніолійська, підсніжник білосніжний та місця оселення цінних видів комах. Ліс овальної форми займає одне із відгалужень розораної балки.

  

  

Ландшафтний заказник місцевого значення  «Попів хутір» площею  80 га знаходиться у підпорядкуванні Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс» Тетіївське агролісництво. Оголошений рішенням 16 сесії ХХІ скликання Київської обласної ради народних депутатів від 10.03.1994 р., рішенням 16 сесії Київської обласної ради 21 скликання від 10.03.94 р. та розширений рішенням 24 сесії Київської обласної ради V скликання від 02.04.2009 р. № 447-24-V. Кадастрові номера: 3224610100:06:011:0001, 3224610100:06:011:0002.

Схили балки здебільшого заліснені. Тут переважає середньовіковий порослевий грабовий ліс з участю дуба, осики, клена польового, ясена, липи, черешні. Багато цінних лікарських рослин – звіробій, петрові батоги, виявлені великі популяції оману високого. Тут трапляються рідкісні види комах – махаон та стрічкарка блакитна, що занесені до Червоної книги України.

   

Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дубовий Гай» площею 29,8 га  знаходиться у підпорядкуванні Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс» Тетіївське агролісництво, кв. 23 вид. 12 на території Тетіївської міської ради. Об’єкт оголошено рішенням 25 сесії Київської обласної ради V скликання від 23.07.2009 р. № 490-25-V. Географічні координати парку 49.356117, 29.737239.

 

В деревному ярусі більшу частину складають різновікові дуби 25—80 років, граб та сосна з домішками акації білої, що є цінною медоносною та лікарською рослиною. У трав’яному покриві трапляються лікарські рослини – медунка темна та пшінка весняна. Також ростуть такі ранньоквітучі види, як анемона жовтецева та зірочки малі. На території урочища добре представлений характерний для дубово-грабових лісів комплекс лісових птахів.

Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище Мазепинці»

площею 15 га  знаходиться у підпорядкуванні Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс» Тетіївське агролісництво, кв. 21 вид. 1, 2 в адміністративних межах Тетіївської міської ради. Оголошений рішенням 25 сесї Київської обласної ради У скликання від 23.07.2009 р №490-25-У. Географічні координати заказника 49.355082, 29.690634.

Деревний ярус представлений переважно різновіковими насадженнями дуба та граба віком 45-80 років, а також ясена, клена, акаціїбілої, осики. У підліску трапдяються рослини-ефемероїди: ряст, анемона жовтецева, зірочки малі, пшінка весняна та медунка темна.

 

Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище Кремез» площею 72 га  знаходиться у підпорядкуванні Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс» Тетіївське агролісництво, кв. 18 (всі виділи) в адміністративних межах Тетіївської міської ради. Оголошено рішенням 25 сесії Київської обласної ради У скликання від 23.07.2009 р. №490-25-У. Географічні координати заказника 49.398856, 29.626203.

Деревний ярус урочища представлений переважно різновіковими насадженнями дуба та граба, а також ясена та клена. Частина території має добре збережений підлісок, до якого входять молоді клени, граб та бруслина. В підліску трапляються деякі види-ефемероїди: ряст, анемона дібровна, зірочки малі, пшінка весняна, медунка темна.

Тут представлений характерний для дубово-грабових лісів комплекс лісових птахів: сойка, сорока, крук, низка видів дятлів, славок та вівчариків, дрозди чорний та співочий, велика, чорна та блакитна синиці, повзик, шпак. Фауна земноводних представлена ропухою сірою та жабою трав’яною. Серед плазунів звичайним видом є вуж звичайний. На узліссях можна також зустріти ящірку прутку. Наявність серед лісової рослинності дубів сприяє поширенню тут рідкісного жука-оленя, занесеного до Червоної книги України.

  

Орнітологічний заказник місцевого значення «Стадницький став» знаходиться у підпорядкуванні Стадницького старостинського округу № 10 та займає площу в 71,6 га. Оголошений рішенням 16 сесії ХХІ скликання Київської обласної Ради народних депутатів від 10.03.1994 р. Кадастровий номер: 3224686600:02:011:0001.

Став у заплаві р. Гнилий Тікич, на якому концентрується значна більшість водоплавних птахів – чорношиїй норець, чомга, лиска, крижець, лебідь-шипун та кулик-травник, що занесений до Червоної книги України.

  

Гідрологічний заказник місцевого значення «Бабині лози» знаходиться у підпорядкуванні Стадницького старостинського округу № 10 та замає площу в 19.9999 га. Оголошений рішенням 16 сесії ХХІ скликання Київської обласної ради народних депутатів від 10.03.1994 р. Кадастровий номер:3224686600:03:015:0001.

Типовий водно-болотний ландшафт в заплаві р. Гнилий Тікич, яка є притокою р. Тікич. В рослинному покриві переважають вербнякові зарості та високотравне болото, яке становить основну частину заплави. Зарості складають декілька видів верб – попеляста, тритичинкова, ламка. На болоті зростає флористичне ядро болотних видів, таких як чистець болотний, водяний перець, вербозілля звичайне, ранник тіньовий, жовтець повзучий, слабник водяний та ін. Болото має велике гідрологічне значення – на ньому багато природних джерел, з нього починається р. Гнилий Тікич.

  

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Чагари» площею 33,9 га  знаходиться у підпорядкуванні ДП «Білоцерківське лісове господарство» Тетіївське лісництво – кв. 13 вид. 2, кв.14 вид. 7 в адміністративних межах Тетіївської міської ради. Оголошено рішенням 25 сесії Київської обласної ради У скликання від 23.07.2009 р. №490-25-У. Географічні координати парку 49.372274, 29.703951.

Деревна рослинність представлена насадженнями дуба звичайного віком 50-75 років, подекуди віком до 115 років, сосни звичайної та ялини. У трав’яному покриві трапляються лікарські рослини, такі як пшінка звичайна та медунка темна, також трапляються ранньовесняні квіти, як зірочки малі та ряст.

  

Ландшафтний заказник місцевого значення «Лебединий» площею 108,8 га знаходиться в заплаві річок Роська та Дубравка, на землях запасу Тетіївської міської ради в межах населеного пункту м. Тетіїв Київської області. Земелкористувач – Тетіївська міська рада. Створений рішенням Київської обласної ради від 24.10.2011 р. № 234-12-VІ. Кадастровий номер: 3224610100:01:209:0001

Водна рослинність дуже різноманітна. Ряски мала та трироздільна, жабурник звичайний є типовими видами водяних поверхонь. Із занурених рослин звичайними є елодея канадська, кушир занурений, різак алоевидний. Високу цінність мають поширені тут угруповання глечиків жовтих. Добре розвиненою є прибережно-водна рослинність: тут зростають куга озерна, плакун лозний, чистець болотяний, вовконіг європейський, чихавка звичайна, частуха подорожникова, стрілолист, сусак зонтичний. На вологих луках зростають типово заплавні види: цибуля гранчаста, жовтець їдкий, подорожник середній; на заболочених ділянках – гірчак почечуйний, верболіззя звичайне та рідкісні півники болотні і лепеха.

Багатим є світ комах, серед яких трапляються і червонокнижні види: дозорець-імператор та вусач мускусний. Великим є різноманіття водних м’якунів, серед яких низка видів жабурниць та скойок. Із дрібніших м’якунів поширені численні види ставковиків, катушок, лужанок, а також кульки та річкові чашечки. На території заказника виявлено 10 видів земноводних, з яких ропуха звичайна, жаба гостроморда, квакша звичайна, кумка червоночерева, а також звичайний та гребінчастий тритони охороняються Бернською конвенцією. З плазунів тут мешкають вуж звичайний та ящірка прудка, теж охороняються Бернською конвенцією, а також є черепаха болотяна . Територія заказника є місцем розмноження та тимчасового перебування на міграції багатьох видів навколоводних птахів. У заплаві постійно мешкають лелеки білі, чаплі сірі, бугай, бугайчик, кілька видів качок. Великим є різноманіття горобиних птахів: плиски жовта й біла, вивільга, соловейко східний, ластівки сільська, міська і берегова та багато інших. Поширені крячки чорний та річковий. Регулярно трапляються мартини звичайний та сріблястий. Із ссавців зустрічаються ондатра, тхір лісовий, кріт звичайний.

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація