Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Положення про відділ

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

друга сесія міської ради сьомого скликання

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення про відділ

житлово-комунального господарства,

транспорту та благоустрою виконавчого

комітету Тетіївської міської ради

 

         Розглянувши проект Положення про відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тетіївської міської ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку, керуючись ст. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                              в и р і ш и л а :  

 

  1. Затвердити Положення про відділ житлово-комунального господарства,

     транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тетіївської міської ради

    ( додається).  

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв"язку.

            

               Міський голова                                                     Р. Майструк

 

м. Тетіїв

15 лютого 2018 року

№  44 -02- VII   

 

   Спеціаліст з юридичного забезпечення                                                             Н.Складена

 

 

 

 

ДОДАТОК

                                                                      до рішення  2 сесії міської ради  сьомого 

                                                                      скликання  № 44-02-VII   від 15.02.2018  р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тетіївської міської ради

                       1. Загальні положення

  1. Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі - Відділ) утворюється за рішенням Тетіївської  міської ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради.
  2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Тетіївській  міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Тетіївської міської ради, Тетіївському міському голові, першому заступнику міського голови.
  3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Тетіївської  міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Тетіївського міського голови, цим Положенням.
  4.  

        2. Завдання та повноваження Відділу:

  1. Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального господарства,транспорту та благоустрою є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціноутворення, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), поводження з побутовими відходами, транспорту та благоустрою на території Тетіївської міської ради;

- забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

2.2.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту міського бюджету;

2.2.2.  Координує роботу, пов’язану з наданням населенню на території Тетіївської міської ОТГ житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

 

   2.2.3.Розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства міста в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації їх наслідків;

  1. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, благоустрою і об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

2.2.5.Вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

2.2.6. Розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

  1. Розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання та енергозбереження;
  2. Здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;
  3. Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
  4. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;
  5. Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
  6. Бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;
  7. Здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами;

2.2.14.Надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення;

2.2.15.Здійснює контроль за станом благоустрою території Тетіївської міської ради ;

2.2.16.Проводить  рейди  та  перевірки  територій  та  об’єктів  території Тетіївської міської ради щодо стану їх благоустрою;

2.2.17.Проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою;

 

 

2.2.18. Контролює та сприяє в забезпеченні чистоти і порядку в громаді, очищенню територій та об’єктів від відходів, безхазяйних відходів, самовільно розміщених об’єктів та елементів;

2.2.19.Здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою громади;

2.2.20.Забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг;

2.2.21.Аналізує рівень тарифів на  послуги житлово-комунального господарства;

 2.2.22.Сприяє прискоренню передачі об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

2.2.23.Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів;

2.2.24.Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

2.2.25.Вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, установах та організаціях житлово-комунального господарства на території Тетіївської міської ОТГ ;

2.2.26.Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою відповідно до законів.

 

3. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції ;

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції ;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

 

 

- вимагати від керівників та інших посадових осіб державних установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти міської інфраструктури, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей тощо;

- проводити рейди та перевірки території , об’єктів міста щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою;

- відвідувати підприємства, установи, організації , суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою;

- відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою території;

- здійснювати відповідно до чинного законодавства фото-, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;

- здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою;

- надавати приписи щодо приведення об’єктів та елементів благоустрою міста до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів.

 

3.2.Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими об’єднаннями та громадянами.

 

4. Керівництво Відділом

  4.1.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

  4.2.Начальник Відділу:

        -  здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу;

-  узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу;

-  координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами міської ради;

-  забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері  діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

 

 

-  підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих  

комітетів інших міських рад з питань обміну досвідом;

 

-  бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу;

-  розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх     

    роботу;

-  контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі;

- виконує інші доручення міського голови та першого заступника міського 

   голови, пов’язані з діяльністю Відділу.

 

5. Заключні положення

5.1.Виконком міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації , забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

5.2.Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим  Положенням, не допускаються.

  5.3.Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії Тетіївської міської ради у встановленому законом порядку.

 

 

          Секретар ради                                              С.Денисюк

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація