Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ЗВІТ

Інформація

про проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості та моніторингу

соціальних послуг у Комунальному підприємстві «Соціальний центр» Тетіївської міської ради

 

            При Комунальному підприємстві «Соціальний центр» Тетіївської міської ради функціонують  такі структурні підрозділи:

 • відділення соціальної допомоги вдома;
 • відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання м. Тетіїв вул.. Цвіткова 26П ( на 25 ліжко-місця );

На  виконання  наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних  рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості         соціальних послуг», наказу директора КП «Соціальний центр» від 31.10.2019 № 23-г «Про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг у КП «Соціальний центр»» та наказ № 22-г «Про проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у КП «Соціальний центр»» у листопаді 2019 року була розпочата робота  з проведення внутрішньої  та зовнішньої оцінки якості ( далі оцінка). Робота проводилась  в період з 01 листопада по 2 грудня 2019 року.

Для забезпечення даного напряму роботи було здійснено наступні заходи:

 • призначено відповідальним за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення  та аналізу  заступника директора територіального центру Поліщук С.І.;
 • затверджено склад комісії з проведення оцінки якості соціальних послуг  до складу якої включені працівники  КП «Соціальний центр», отримувачі  соціальної послуги догляду вдома, соціальної послуги стаціонарного догляду та представник від Тетіївської міської ради, загалом 5 осіб;
 • директором затверджено  порядок проведення внутрішньої  та зовнішньої оцінки якості  соціальної послуги догляду вдома та  послуги стаціонарного догляду ;
 • затверджено план засідань комісії з оцінки якості соціальних послуг.

Внутрішньому та зовнішньому проведенню оцінки підлягають:

 • дотримання вимог встановлених у Державному стандарті догляду  вдома , який затверджений  наказом Мінсоцполітики  від 13.11.2013         № 760;
 • дотримання вимог встановлених у Державному  стандарті соціальної адаптації, який затверджений  наказом  Мінсоцполітики   від 18.05.2015   № 514;
 • дотримання вимог Державного стандарту стаціонарного догляду  за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, який затверджений наказом Мінсоцполітики від 29.02.2016 № 198.

 

Для проведення зовнішньої оцінки якості надання  соціальної послуги  догляду вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведені  у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома.

КП «Соціальний центр» використовував такі методи оцінки: опитування шляхом відвідування підопічних вдома з метою отримання  відгуків стосовно організації послуги догляду вдома, співбесіди, телефонне опитування, аналіз звернень. В опитуванні взяли участь 39 отримувачів  соціальної послуги догляду  вдома. Проаналізовано характер  звернень, які реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян. За  період проведення оцінки зареєстровано 36 звернень,  скарг не зареєстровано.

Внутрішню оцінку якості соціальної послуги догляду вдома  працівниками КП «Соціальний центр» здійснено шляхом самооцінки.  За результатами самооцінки 32% соціальних робітників одержали «високу» оцінку, 68% - «добру».

Оцінка якості соціальних послуг визначається  із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої  оцінки якості надання соціальної послуги  догляду вдома застосовувались показники якості соціальної послуги :

адресність та індивідуальний  підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

          Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян  визначено індивідуальні потреби  у  соціальних послугах .  Особові справи                   підопічних ( 100%)   містять  індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома,  що відповідає визначеним  індивідуальним потребам отримувачів  соціальної послуги.  Але не у всіх справах  проведено  повторне визначення індивідуальних потреб та не здійснено перегляд індивідуальних планів  один раз на пів року.

          Результативність: згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного,  92% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані  отримувача  соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась.

Письмових скарг  із сторони підопічних не було. Відповідальних працівників нагороджено до Дня працівника соціального захисту.

Своєчасність:  рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається  директором КП «Соціальний центр» протягом  10 календарних  днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача (ем)  соціальної послуги або його законного (им) представника (ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюється протягом  5 календарних днів з дати  звернення отримувача (чем) соціальної послуги або його законного представника (законним представником).

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання  соціальної послуги догляду вдома.

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником (за потреби)  проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача  соціальної послуги  вдома здійснюється  один раз на півроку.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги  догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: розташування відділення соціальної допомоги вдома є вдалим, приміщення  знаходиться в центрі міста  в будівлі Тетіївської міської ради на першому поверсі,  Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик, а також є пандус та кнопка виклику, що  є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Вся зона надання соціальної послуги догляду вдома  розташована у кабінеті, що відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи відділення. На дверях розташовані таблички з написом  назви кабінету/посадової особи.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення зовнішнього моніторингу (згідно Порядку проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг у КП «Соціальний центр») та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі соціальної послуги догляду вдома  задоволені роботою соціальних робітників.

Працівники КП «Соціальний центр» ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків (п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до   законодавства з урахуванням спеціалізації.

Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги»

Всі працівники відділення соціальної допомоги вдома  ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього  трудового розпорядку для працівників КП «Соціальний центр» (колективний договір  від 04.03.2019 р.).

В особовій справі працівників містяться документи працівників про освіту державного зразка.

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Щопонеділка проводяться оперативні наради з працівниками м. Тетієва, на яких проходить ознайомлення з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг з працівниками сіл щокварталу.

Всі соціальні робітники, які надають соціальну послугу догляду вдома, 100% забезпечені спецодягом (халати – 100%) але не забезпечені господарськими сумками та засобами захисту ( рукавицями ).

При проведенні внутрішньої  оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались кількісні   показники соціальної послуги догляду вдома.

Від отримувачів соціальних послуг письмових  скарг не надходило.

Всі звернення про отримання соціальної послуги догляду вдома задоволені 100%.

Працівники відділення соціальної допомоги вдома КП «Соціальний центр» не проходили підвищення кваліфікації у 2019 році.

Атестація соціальних працівників відбудеться у 2020 році.

Моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється  один раз на рік згідно графіка моніторингу якості надання соціальних послуг.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг  працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання  соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовано отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання  соціальних послуг.

Засідання комісії оформлялися протоколом 100%. Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома  визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг ( узагальнювались статуси, які переважали ).

 

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

 

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

 

-

 

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

-

-

«добре»

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

догляду вдома

-

-

«добре»

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

-

-

«добре»

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

         

Згідно шкали оцінки  якісних та кількісних показників соціальної послуги догляду вдома показники відповідають  встановленому рівню – «Добре».

          Однак недостатнє матеріально-технічне забезпечення працівників відділення соціальної допомоги вдома КП «Соціальний центр» не дає в повному обсязі надавати якісні послуги. Необхідне забезпечення  працівників господарськими сумками та засобами захисту. Тому для ефективної роботи потрібно придбати  для соціальних робітників засоби захисту та господарські сумки.

 

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення соціальної допомоги вдома

 КП «Соціальний центр»

 • підвищити рівень кваліфікації соціальних працівників протягом            2020 року;
 • підвищити рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів;
 • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома в частині забезпечення соціальних робітників господарськими сумками та засобами захисту;
 • продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян  та осіб з обмеженими  фізичними можливостями з метою надання  їм необхідної допомоги;
 • своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, забезпечувати оформлення  відповідно вимог законодавства;
 • проводити відповідну роботу з надавачами  соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;
 • своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;
 • проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг.
 •  переглянути  справи осіб, які перебувають на обслуговуванні відділення  та провести  повторне визначення індивідуальних потреб  один раз на пів року;
 • згідно карт визначення індивідуальних потреб здійснити перегляд індивідуальних планів один раз на пів року.

Проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання  соціальної послуги  стаціонарного догляду.

Важливою ділянкою роботи  є забезпечення в умовах стаціонарного перебування належного рівня життя осіб, які втратили здатність до самообслуговування  і  потребують постійного стороннього догляду та допомоги.    

У відділенні стаціонарного  догляду для постійного або тимчасового проживання  , яке розраховано на 25 ліжко-місць, для підопічних створені належні умови  проживання, організовано побутове і медичне обслуговування,   постійно здійснюються заходи щодо покращення житлових та безпечних умов перебування.  У 2019  році у відділенні  проведено косметичний ремонт кімнати для роздачі їжі, міні-ресторану, зали відпочинку та зроблено накриття бокового входу  приміщення

Для проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання  соціальної послуги  стаціонарного догляду застосовувалися показники якості соціальної послуги стаціонарного догляду, наведені  у додатку 4 Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

КП «Соціальний центр» використовував такі методи оцінки: опитування шляхом відвідування проживаючих у відділенні стаціонарного догляду з метою отримання  відгуків стосовно організації послуги стаціонарного догляду, співбесіди, анкетування, аналіз звернень. В опитуванні взяли  участь 8  отримувачів  послуги м. Тетіїв.   Проаналізовано характер  звернень, які реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян. За  період проведення оцінки  звернень та скарг не зареєстровано.

Внутрішню оцінку якості соціальної послуги стаціонарного догляду працівниками відділення стаціонарного догляду здійснено шляхом самооцінки. За результатами самооцінки 29% працівників відділення одержали «високу» оцінку, 71% - «добру».

Оцінка якості соціальних послуг визначається  із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої та зовнішньої  оцінки якості надання соціальної послуги  стаціонарного догляду  застосовувались показники якості соціальної послуги :

адресність та індивідуальний  підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

          Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян  визначено індивідуальні потреби  у  соціальних послугах . Всі особові справи                   підопічних ( 100%)   містять  індивідуальні плани надання соціальної послуги стаціонарного догляду,  що відповідає визначеним  індивідуальним потребам отримувачів  соціальної послуги.  Своєчасно проводиться повторне визначення індивідуальних потреб.

          Результативність: згідно проведеного опитування 35% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою стаціонарного догляду, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані  отримувача  соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга стаціонарного догляду  не надавалась. Письмових скарг із сторони підопічних не було. Відповідальних працівників нагороджено До Дня соціального працівника.

Своєчасність:  рішення про надання соціальної послуги стаціонарного догляду  чи відмову у її наданні приймається   директором КП «Соціальний центр» протягом 10 календарних  днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача (ем)  соціальної послуги або його законного (им) представника (ом) та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюється протягом  5 календарних днів з дати   надання директором КП «Соціальний центр»   путівки.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання  соціальної послуги стаціонарного догляду.

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги стаціонарного догляду  проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача  соціальної послуги  стаціонарного догляду здійснюється  один раз на півроку.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги  стаціонарного догляду укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: розташування відділення стаціонарного догляду є вдалим, знаходяться в м. Тетіїв, на території центральної лікарні, віддалене від центральної  автотраси на 500м. Житловий корпус розташований на земельній ділянці загальною площею 0,85 га. Вся зона надання послуги стаціонарного догляду розташована у приміщенні загальною площею 449,5 кв. м., в якому знаходяться:

 • кімнати для проживання – 10;
 • кімнати для санітарно-гігієнічних процедур – 4 (ванна кімната, 3 туалетні кімнати);
 • кімната для прийому їжі – 1;
 • кухня – 1;
 • кімната для дозвілля – 1;
 • кімната  для персоналу – 1;
 • кімната завідуючої та медичної сестри – 1;
 • кімната для роздачі їжі – 1;
 • кімната для прання – 1;
 • кімната для зберігання продуктів – 1;
 • кімната для зберігання матеріальних цінностей – 2;
 • харчоблок (кухня) -1.

Приміщення забезпечене гарячим і холодним безперебійним водопостачанням, освітленням, центральним опаленням.

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно Порядку проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг КП «Соціальний центр» Тетіївської міської ради) та згідно проведеного анкетування, отримувачі соціальної послуги стаціонарного догляду  задоволені роботою персоналу відділення стаціонарного догляду.

Працівники відділення стаціонарного догляду ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків ( п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до   законодавства з урахуванням спеціалізації.

Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги».

В особовій справі працівників містяться документи працівників про освіту державного зразка.

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Щокварталу  проводяться оперативні наради, на яких проходить ознайомлення з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг. Завдяки благодійному фонду Let's help молодший медичний персонал відділення стаціонарного догляду пройшли курс навчання «Гідна старість».

.

При проведенні внутрішньої  оцінки якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду застосовувались кількісні показники соціальної послуги стаціонарного догляду.

Від отримувачів соціальних послуг скарг не надходило.

Всі звернення про отримання соціальної послуги стаціонарного догляду  задоволені 100%.

Працівники відділення стаціонарного догляду КП «Соціальний центр» пройшли підвищення кваліфікації на курсах «Гідна старість»у 2019 році.

Моніторинг якості надання  послуги стаціонарного догляду здійснюється  один раз на рік згідно графіка моніторингу якості надання соціальних послуг.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг  працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання  соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовані отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання  соціальних послуг.

Засідання комісії оформлялися протоколом 100%. Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду   визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг ( узагальнювались статуси, які переважали ).

 

 

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

 «добре»

-

-

Результативність

«добре»

 

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

 

-

 

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

Кількість задоволених

звернень про отримання

 послуги стаціонарного догляду

«добре»

-

-

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

         

Згідно шкали оцінки  якісних та кількісних показників соціальної послуги стаціонарного догляду показники відповідають  встановленому рівню – «Добре».

          Однак недостатнє матеріально-технічне забезпечення працівників відділення стаціонарного догляду територіального центру не дає в повному обсязі надавати якісні послуги.

          Проблемним питанням являється  необхідний проведення ремонту 7 жилих кімнат,  харчоблоку (кухні), коридору та двох туалетних  кімнат.    

           

Заплановані заходи  

для покращення роботи відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру

 

 • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення стаціонарного догляду в частині проведення ремонту 7 жилих кімнат,  харчоблоку (кухні), коридору та двох туалетних  кімнат;
 •  продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян  та осіб з обмеженими  фізичними можливостями з метою надання  їм необхідної допомоги;
 • своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, забезпечувати оформлення  відповідно вимог законодавства;
 • проводити відповідну роботу з надавачами  соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;
 • своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;
 • проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг.

 

Отже, у Комунальному підприємстві «Соціальний центр» Тетіївської міської ради  проведено внутрішню  та зовнішню оцінку якості  надання соціальних послуг та моніторинг соціальної послуги догляду вдома та соціальної послуги  стаціонарного догляду.

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників усі вищевказані соціальні послуги, що надаються КП «Соціальний центр» відповідають встановленому рівню – «добре».

Однак,  під час проведення  моніторингу та оцінки якості   соціальних послуг були виявлені недоліки, для усунення яких заплановано здійснити наступні заходи:

 • підвищити рівень кваліфікації  працівників відділення соціальної допомоги вдома протягом 2020 року;
 • підвищити рівень кваліфікації працівників відділення соціальної допомоги вдома за допомогою навчальних семінарів протягом 2020 року;
 • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома в частині забезпечення соціальних робітників господарськими сумками та засобами захисту;
 • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення стаціонарного догляду в частині проведення ремонту 7 жилих кімнат,  харчоблоку (кухні), коридору та двох туалетних  кімнат.   
 • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення  стаціонарного догляду в частині забезпечення оргтехнікою;
 • продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян  та осіб з обмеженими  фізичними можливостями з метою надання  їм необхідної допомоги;
 • своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, забезпечувати оформлення  відповідно вимог законодавства;
 • проводити відповідну роботу з надавачами  соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;
 • своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;
 • проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг.
 • провести нараду  із працівниками КП «Соціальний центр» з метою оприлюднення результатів проведення  моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг;
 • оприлюднити на сайті Тетіївської міської ради результати проведення моніторингу та внутрішньої і зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у КП «Соціальний центр».

 

Директор КП «Соціальний центр»                                         Г.Корчак

 

 

.

 

 

 

 

 

ЗВІТ
про результати організації та проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляд вдома
Комунального підприємства «Соціальний центр» Тетіївської міської ради
за період з 01 липня 2020 по 21 липня 2020 року

На виконання статті 11 Закону України «Про соціальні послуги» та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 з. №449 Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг та на виконання наказу директора КП «Соціальний центр» від 01.07.2020 №15-Г комунальне підприємство «Соціальний центр» Тетіївської міської ради провили внутрішню оцінку якості надання соціальної послуги догляду вдома. Підставою для внутрішнього моніторингу та оцінки якості є здійснення планового контролю, підвищення рівня професійної компетенції працівників відділення та додержання Державного стандарту соціальної послуги догляду вдома. Об’єктами внутрішнього моніторингу є громадяни, які перебувають на обліку у відділенні соціальної допомоги вдома та обслуговуються соціальними робітниками. Предметом моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є послуга «догляд вдома». Для проведення моніторингу було затверджено склад комісії, призначено відповідальну особу за організацію та проведення оцінки якості соціальних послуг, узагальнення даних та подачі звіту, затверджено план проведення оцінювання. Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома проводилась в період з 01.07.2020 р. по 21.07.2020 р. за сьома показниками якості:
- адресність та індивідуальний підхід;
- результативність;
- своєчасність;
- доступність та відкритість;
- повага до отримувача соціальної послуги;
- професійність.
Під час проведення моніторингу застосовувався затверджений наказом директора КП «Соціальний центр» план проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг та застосовувалися наступні методи оцінки якості соціальних послуг:
- опитування/анкетування отримувачів та надавачів соціальних послуг «догляд вдома» згідно Державного стандарту та індивідуального плану;
- вибіркове телефонне опитування підопічних;
- спостереження за процесом надання соціальних послуг (планові та позапланові перевірки соціальних робітників);
- співбесіди з надавачами соціальних послуг ( соціальними робітниками);
- перевірка та аналіз документації.
Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляд вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. Опитування проводили члени комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. Спостереження за процесом надання соціальної послуги догляд вдома відбувалося шляхом планових та позапланових перевірок роботи соціальних робітників в населених пунктах Тетіївської ОТГ. Результати роботи соціальних робітників регулярно (щомісячно) обговорювалися на виробничих нарадах.
Таким чином, проведений аналіз результатів опитування отримувачів соціальної послуги догляд вдома показав позитивну тенденцію у процесі покращення якості надання соціальної послуги догляд вдома, але показник покращення психологічного та емоційного стану підопічних відділення склав 86 % відгуків з числа опитаних.
Станом на 01 липня 2020 року відділенням соціальної допомоги вдома обслужені 331 особа. Для вивчення думки щодо якості надання соціальних послуг та реального стану соціального обслуговування, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома взяли участь 30 отримувачів соціальних послуг:

- 20 осіб взяли участь в анкетуванні;
- 10 осіб було опитано в телефонному режимі;
.
У рамках співпраці Мінсоцполітики із Національною мережею продуктових магазинів АТБ було передбачено надання продуктових наборів у період карантину у зв’язку із коронавірусною інфекцією COVID-19 для одиноких та одинокопроживаючих осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які потребують догляду. Працівниками установи отримано 360 продуктових наборів , які були розподілені по територіях Тетіївської ОТГ, зазначені набори отримали одинокі громадяни похилого віку, які потребують догляду, особи з інвалідністю, які перебувають на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома КП " Соціальний центр" Тетіївської міської ради.
Проаналізувавши результати за показниками, які були отримані в ході проведення моніторингу, члени комісії зробили висновок, що:
Показник адресність та індивідуальний підхід задовольняє потреби отримувачів на 91 %.

Відділенням соціальної допомоги вдома проведено та визначено індивідуальні плани всіх отримувачів соціальних послуг, та згідно до Державного стандарту, за потреби переглядаються. Під час перевірок виявлено, що всі підопічні ознайомлені з договорами та індивідуальними планами надання соціальних послуг. Незадоволеними залишились підопічні, які виявили бажання отримувати значно більшу кількість послуг, але згідно чинного законодавства послуги, які надаються понад норму, надаються на платній основі. Для покращення даного показника якості передбачено вчасно забезпечити та перевірити наявність другого примірника договору та індивідуального плану в отримувачів послуги догляду вдома.

Показник результативність становить 95%. В ході перевірок з’ясовано, що 95 % задоволені послугами, які їм надаються. Решта вважають, що соціальні робітник частково враховують їхні інтереси, тому послугами задоволені не в повній мірі. Такому результату є декілька причин. По перше, для забезпечення емоційного, психологічного, та задоволення абсолютно всіх потреб підопічних згідно Державного стандарту догляду вдома, враховуючи групу рухової активності не можливо. По друге, беручи до уваги вікові зміни отримувачів соціальних послуг, даний фактор також впливає на нерозуміння механізму надання послуг. Для покращення даного показника є потреба здійснювати моніторинг постійно шляхом опитування по телефону та співбесід з отримувачами послуг для вивчення рівня задоволення підопічних.
У період проведення перевірки якості надання соціальних послуг скарг зі сторони підопічних не надходило. В ході опитування отримувачів соціальної послуги догляд вдома та перевірок соціальних робітників були отримані позитивні відгуки щодо роботи соціальних робітників відділення. Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед підопічних щодо якості соціального обслуговування. Усі звернення громадян розглядаються у встановлені законодавством терміни. Телефонні звернення оперативно вирішуються шляхом позапланових перевірок.
Показник своєчасність становить 100% і повністю задовольняє потребу отримувачів соціальних послуг «догляду вдома». Рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб, укладання договору про соціальне обслуговування приймаються у встановлені терміни.

Показник доступність та відкритість становить 100%. КП «Соціальний центр» знаходиться в центрі міста в приміщенні Тетіївської міської ради, будівля обладнана пандусом для безперешкодного доступу отримувачів з обмеженими можливостями. КП «Соціальний центр» постійно співпрацює з місцевими ЗМІ, має свою сторінку у Фейсбуці, де постійно висвітлюється робота установи, також розробленні буклети та переданні старостам Тетіївської ОТГ. На дверях кабінету є табличка з надписом кабінету. Є графік особистого прийому громадян директором КП «Соціальний центр» . Але, все ж зважаючи на невелику площу яку займає підприємство ( 1 кабінет), не має можливості організувати роботу директорові та відділення окремо, що є не дуже позивним фактором для відвідувачів, а саме не має можливості спеціалістам приймати підопічних індивідуально.

Критерій повага до отримувача соціальної послуги – 100%
За результатами опитування (телефонного та співбесід) отримувачів соціальних послуг соціальні працівники ввічливо та коректно ставляться до громадян під час виконання службових обов’язків, фактів негуманних чи дискримінаційних дій зі сторони соціальних робітників зафіксовано не було. Зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі надання соціальних послуг. Випадків порушення умов договору з боку соціальних робітників не виявлено.

Критерій професійність – 100 %
Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій. В особових справах працівників містяться документи про освіту державного зразка. Що понеділка та в останню середу і четвер проводяться робочі наради, на яких соціальні робітники проходять ознайомлення з питань чинного законодавства у сфері надання соціальних послуг, вирішуються нагальні питання тощо. Графіки проведення виробничих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг складено та затверджено директором територіального центру. Всі соціальні робітники відділення забезпечені спецодягом, та засобами захисту .
Оцінка якості соціальних послуг в цілому:
Узагальнений статус Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу
«добре» продовжувати роботу
«задовільно» -
«незадовільно» -

Всі кількісні показники згідно шкали оцінки свідчать про перевагу статусу “Добре”.
Комісія з моніторингу працювала поетапно: збиралися та оброблялися дані та показники щодо надання соціальних послуг, проводилося анкетування, за результатами перевірки було визначено заходи з покращення стану надання соціальних послуг. Всі засідання комісії 100 % оформлялися протоколами. Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг визначалися із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників. Узагальнювалися показники, які набирали найбільшу кількість балів.
Підсумки моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома розглянуто та затверджено на засіданні комісії 20 липня 2020 року протокол № 6.
Незважаючи на узагальнений статус «добре» відділення соціальної допомоги вдома працює в напрямку, спрямованому на вдосконаленні процесу обслуговування та підвищення якості надання соціальної послуги догляду вдома. А саме:

№ п/п Зміст Виконавець Термін Примітка
1 Підвищити рівень кваліфікації працівників за допомогою навчальних семінарів (за наявності курсів) Поліщук С.І. протягом року
2 Продовжувати роботу по виявленню одиноких громадян та осіб з обмеженими можливостями з метою надання їм соціальних послуг Поліщук С.І., Гринюк Т.В. постійно
3 Продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті догляду вдома Поліщук С.І., Гринюк Т.В. постійно
4 В межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази (придбання , спец.одягу) Поліщук С.І. за потреби
5 Постійно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців району з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома Поліщук С.І., Гринюк Т.В. постійно
7 Проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг Поліщук С.І., Гринюк Т.В. постійно
8 Внести пропозиції на розгляд директору КП «Соціальний центр» щодо надання соціальним робітникам першочергово обслуговування в, банках «Ощадбанк» та «Приватбанк» та інших установах. Поліщук С.І., протягом року
9 Запровадити соціальним робітникам проходження супервізії Поліщук С.І., Гринюк Т.В. 1 раз на квартал

Директор КП «Соціальний центр» Г.КОРЧАК

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація