Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

СТАТУТ

          « Затверджено »

                                                                                         рішенням першої сесії

        Тетіївської мійської ради

        від 30.01.2018 № 35-01-VII

                                                                  

                                                            

 

СТАТУТ 

комунального підприємства  «Дібрівка-Обрій»

Тетіївської міської ради

 

м. Тетіїв

2018 р.

 

                                                1.Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «Дібрівка-Обрій» Тетіївської міської ради є комунальним унітарним підприємством.

1.2. Власником та засновником Комунального підприємства «Дібрівка-Обрій» Тетіївської міської ради (далі Підприємство) є Тетіївська територіальна об’єднана громада в особі Тетіївської міської ради.

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Тетіївській міській раді.

Функції органу управління Підприємством виконує виконавчий орган ради – виконавчий комітет Тетіївської міської ради в межах та обсягах визначених ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України (далі - Орган управління).

1.3. Повна назва підприємства:

Повна назва українською мовою: Комунальне підприємство «Дібрівка-Обрій» Тетіївської міської ради;

Скорочена назва українською мовою: КП «Дібрівка-Обрій» Тетіївської міської ради.

1.4. Місцезнаходження Підприємства: Київська область, Тетіївський район, с.Дібрівка, вулиця Степова, 2.

1.8. У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та нормативно-правовими актами України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями і розпорядженнями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, рішеннями сесії та виконавчого комітету Тетіївської міської ради, а також цим Статутом.

                               2. Юридичний статус Підприємства

2.1. Підприємство є юридичною особою, права та обов'язки якої набуває з дня його державної реєстрації.

2.2. Підприємство діє за принципом повного госпрозрахунку, самофінансування, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

2.3. Підприємство забезпечує фінансування витрат по організації своєї діяльності, соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників.

2.4. Підприємство, за погодженням з Органом управління, встановлює форми, системи і розмір оплати праці.

2.5. Створення будь-яких спільних підприємств, за участю Підприємства, здійснюється за згодою Засновника.

2.6. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, фірмові бланки тощо. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

2.7. Підприємство має право укладати угоди, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах всіх юрисдикцій, третейському суді.

2.8. Підприємство діє за принципом належності до комунальної власності територіальної громади.

2.9. Підприємство має цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність). Підприємство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Підприємство здійснює цивільні права та обов’язки через свої органи управління, які діють відповідно до Статуту та чинного законодавства. Особисті немайнові права Підприємства захищаються відповідно до чинного законодавства.  

            3. Мета, основні завдання та предмет діяльності Підприємства

3.1. Підприємство створено з метою отримання прибутку внаслідок задоволення законним шляхом інтересів та потреб фізичних і юридичних осіб, а також задоволення на підставі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів Власника і членів трудового колективу Підприємства, забезпечення сталого розвитку територіальної громади за рахунок удосконалення комунального господарства, забезпечення відповідного рівня функціонування комунальної системи територіальної громади та створення належних умов для життєдіяльності населення Тетіївської об’єднаної територіальної громади. Отримання прибутку під час участі у ринкових взаємовідносинах та на основі задоволення потреб громадян, колективних, державних та інших підприємств у виробництві продукції і товарів, виконання робіт та надання послуг у сферах, що обумовлені предметом діяльності Підприємства. Забезпечення зайнятості населення, створення умов для працевлаштування мешканців громади за умови ефективного використання трудових ресурсів та реалізації програм підвищення кваліфікації.

3.2. Основними завданнями Підприємства є:

- проведення робіт з благоустрою населених пунктів сільських старостатів, утримання (покращення) об’єктів благоустрою, надання послуг з благоустрою членам громади, надання підтримки окремим групам населення (ветеранам Великої вітчизняної війни, багатодітним матерям, інвалідам, одиноким членам громади);

- надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів підприємств, установ, організацій та населення сільських старостатів Тетіївської об’єднаної територіальної громади;

- облаштування, утримання та обслуговування окремих територій, майданчиків, стоянок автомобілів, місць вигулу домашніх тварин, торгівельних та розважальних майданчиків;

- утримання нерухомого та рухомого майна, обладнання та приладів, які знаходяться на балансі підприємства, в належному стані;

- забезпечення нерухомого майна, яке знаходиться на балансі Підприємства електроенергією, теплом, водопостачанням;

- забезпечення безперервної та раціональної експлуатації нерухомого майна, обладнання, інвентарю, приладів та майна наданого в оренду;

- здійснення фінансово-господарського і матеріально-технічного забезпечення об’єктів майна, яке знаходиться на балансі Підприємства;

- здійснення фінансових та розрахункових операцій, пов’язаних з експлуатацією майна, в тому числі: при сплаті обов’язкових та комунальних платежів, при здачі майна в оренду, іншому користуванні майном та при здійсненні виконання зобов’язань;

- здійснення видачі необхідних довідок та інших документів, які пов’язані із використанням майна, яке знаходиться на балансі Підприємства;

- розробка і подання на розгляд Засновника пропозицій щодо раціонального використання та розпорядження майном, яке знаходиться на балансі Підприємства;

- проведення господарської діяльності для отримання джерел фінансування своєї основної діяльності з надання різних послуг членам громади;

- підприємство здійснює свою діяльність на основі господарського розрахунку і зацікавленості членів його колективу в економічно-ефективній роботі.

3.3. Предметом діяльності Підприємства є господарська діяльність по наданню послуг та виконанню робіт, яка здійснюється з метою основних завдань Підприємства, зокрема:

3.3.1. Здійснення робіт з ремонту та реконструкції нерухомого майна, а також робіт з перепланування та облаштування приміщень. Виконання проектних робіт.

3.3.2. Надання послуг з обслуговування та ремонту інженерних мереж, в тому числі: мереж каналізації, водопроводу, теплопостачання, електричних та телефонних мереж.

3.3.3. Надання послуг щодо облаштування та прибирання вулиць комунального значення та  провулків, приміщень спільного користування у будинках та спорудах.

3.3.4. Надання послуг по збиранню сміття та організації його вивезення, в тому числі із кладовищ, з берегів річок, узбіч всіх доріг, а також інші послуги з прибирання та підтримання порядку на вулицях та у будинках (спорудах).

3.3.5. Проведення поточного та капітального ремонту вулиць комунального значення та  провулків. Утримання автомобільних доріг та тротуарів на території територіальної громади (старостинських округів).

3.3.6. Заготівля, обробка та переробка деревини та виготовлення виробів із дерева, розпиловка та доставка дров для організацій, підприємств і установ, для громадян, в тому числі і доставка вугілля для них.

3.3.7. Впровадження та експлуатація енергозберігаючих технологій та приладів.

3.3.8. Оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами.

3.3.9. Надання послуг в сфері громадського харчування, відкриття та експлуатація торгівельних павільйонів, ринків. 

3.3.10. Закупка у населення, сільськогосподарських підприємств, інших суб’єктів господарювання сільськогосподарської продукції, у тому числі молока, молочних продуктів, м’яса, овочів та фруктів, як свіжих, так і оброблених.

3.3.11. Надання транспортних, в тому числі і автотракторних, послуг юридичним та фізичним особами у відповідності до чинного законодавства. Надання в оренду, під фрахт та в прокат автомобільного транспорту та інших видів транспорту.

3.3.12. Оренда, фрахтування та прокат різних видів транспорту. Імпорт та реалізація вантажних та легкових автомобілів, запчастин до них.

3.3.13. Видача довідок, планів, інших документів та документації, які стосуються майна Підприємства, а також користування та володіння майном.

3.3.14. Виробництво та (або) реалізація продукції з дерева, металопластику, пластмаси, резини, тканини, скла та кераміки, будівельних матеріалів, інших матеріалів, в тому числі і виготовлення столярних виробів, будівельних матеріалів і їх реалізація.

3.3.15. Матеріально-технічне забезпечення, постачання і збут продукції виробничо-технічного призначення, матеріально-технічних ресурсів, в тому числі сировини, матеріалів, комплектуючих, енергоносіїв, устаткування, обладнання, техніки та інших товарів для виробничих та власних потреб юридичних осіб та споживачів.

3.3.16. Комп’ютеризація (торгівля комп’ютерами та їх складовими), програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів зв’язку. Ремонт та сервісне обслуговування комп’ютерної, копіювальної та інших видів оргтехніки.

3.3.17. Надання представницьких послуг (за дорученням), послуг з розробки та розміщення зовнішньої реклами, послуг з обробки інформації та ведення обліку, розрахунку та моніторингу тарифів, надання побутових та житлово-комунальних послуг.

3.3.18. Виготовлення товарів народного споживання і їх реалізація.

3.3.19. Виконання будівельних, будівельно-монтажних, налагоджувальних та ремонтних робіт в промисловому, сільськогосподарському та житловому будівництві, в тому числі виконання спеціальних видів робіт у проектуванні, інженерні вишукання, проектні роботи, спеціальні роботи у ґрунтах, спорудження несучих та огороджувальних конструкцій будинків і споруд, роботи, пов’язані з улаштуванням систем і мереж, роботи, пов’язані з захистом конструкцій та обладнання, монтаж технологічного обладнання, пусконалагоджувальних робіт.

3.3.20. Надання торгівельних послуг (оптова, роздрібна, закупівельна, постачальницько-збутова та посередницька діяльність).

3.3.21. Надання брокерських, дилерських, рекламних, транспортних, інформаційних, маркетингових, комісійних, консалтингових, лізингових послуг юридичним та фізичним особам.

3.3.22. Підприємство є самостійним суб’єктом зовнішньо-економічної діяльності, яка здійснюється у відповідності до ЗУ «Про зовнішньо-економічну діяльність». Отримані в результаті зовнішньо-економічної діяльності валютні кошти використовуються Підприємством у встановленому законом порядку.

3.3.23. Безкоштовне виконання робіт можливе в благодійних цілях, але не більше десяти відсотків місячного об'єму робіт.

3.3.24. Вирощування рослин: квітів, овочів, кущів, дерев (в т.ч. фруктових) та інших.

3.3.25. Ведення тепличного господарства.

3.3.26. Утримання кладовищ.

3.3.27. Послуги з озеленення.

3.3.28. Створення комунальних ринків.

3.4. Види діяльності, які згідно з законодавством України підлягають ліцензуванню або потребують спеціального дозволу відповідних державних органів, а також, які виникають з приводу володіння і користування природними ресурсами, здійснюються Підприємством після одержання відповідних ліцензій та дозволів, в порядку та на умовах, передбачених законодавством України.

 3.5. Для виконання основних завдань у порядку передбаченому діючим законодавством Підприємство має право:

- виступати учасником громадсько-правових відносин, набувати майнові та не майнові права, бути позивачем у суді;

- залучати громадян, підприємства, установи і організації для фінансової, матеріальної, організаційної підтримки діяльності Підприємства, згідно укладених з ними договорів;

- звертатись та отримувати від органів державної влади інформацію для реалізації статутної мети та основних завдань Підприємства;

3.5. Забезпечення нормальної, на договірній основі, експлуатації основних засобів та споруд, відповідно до технічних умов та правил експлуатації.

                                                4. Майно підприємства.

4.1. Майно Підприємства становлять основні виробничі та невиробничі фонди та обігові кошти, які є власністю Тетіївської ОТГ, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Статутний фонд Підприємства утворюється Органом управління до реєстрації його як субєкта господарювання. Розмір статутного фонду Підприємства складає 380000 тис. грн.

4.2. Все майно підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади Тетіївської міської ОТГ і закріплюється за ним на праві повного господарського відання.

Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном згідно чинного законодавства України та цього Статуту.

Відчуження майна, закріпленого за Підприємством, здійснюється з дозволу Засновника у встановленому законом порядку.

Одержані, в результаті відчуження зазначеного майна, кошти (за врахуванням плати за послуги та сплати податків) зараховуються: за нерухоме майно та об'єкти незавершеного будівництва – до громадського бюджету; за індивідуально-визначене майно – на рахунок Підприємства і направляється на інвестиції Підприємства.

4.3. Джерелами формування майна є:

- комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення Засновника;

- майно, отримане підприємством в результаті фінансово-господарської діяльності;

- грошова вартість продукції, виробленої Підприємством у результаті господарської діяльності;

- одержані доходи від реалізації виробленої продукції;

- кредити банків та інших кредиторів за згодою засновника;

- благодійні внески і пожертвування юридичних і фізичних осіб.

4.4. Підприємство має право, за погодженням із Засновником (Органом управління), здавати в оренду (найм)  юридичним та фізичним особам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, рухоме та нерухоме майно, які йому належать, а також списувати його з балансу у порядку, встановленому законодавством України.

4.5. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

4.6. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є комунальною власністю територіальної громади, несе Підприємство.

4.7. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків передбачених законом. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за згодою Власника, на конкурсних засадах.

4.8. Кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів Підприємства, використовуються відповідно до чинного законодавства України.

5. Права та обов’язки Підприємства

5.1. Підприємство за погодженням із Засновником, Органом управління планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.2. Підприємство для здійснення статутної діяльності має право:

- від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести цивільні права та обов’язки;

- на підставі рішення Засновника Підприємство може вступати в об’єднання з іншими суб’єктами господарської діяльності (за умови дотримання вимог законодавства), виступати учасником (засновником) товариств (установ), у тому числі господарських товариств та господарських об’єднань, союзів, спілок, асоціації підприємств;

- вступати у взаємовідносини із юридичним та фізичними особами на договірних засадах для виконання робіт, спільної діяльності;

- здійснювати розрахунки за виконані роботи на підставі державних розцінок на відповідні роботи та базових показників вартості робіт по наданню платних послуг замовникам, а також на підставі договірних цін, погоджених із замовником;

- за терміновість виконання робіт застосовувати договірні коефіцієнти, але не вищі 3-ї частини вартості робіт;

- самостійно здійснювати господарську діяльність виходячи із виробничих потреб та в межах повноважень, передбачених цим статутом;

- здійснювати технічну експлуатацію приміщень, будинків та споруд, а також експлуатацію технічного обладнання, яке знаходиться на балансі Органу управління, вирішувати питання про роботу (експлуатацію) технологічного обладнання та інженерних комунікацій такого майна;

- розробляти графіки і здійснювати заходи щодо проведення поточного та капітального ремонту майна, яке знаходиться на балансі Підприємства;

- передавати іншим підприємствам, організаціям і установам, обмінювати, надавати в тимчасове користування майно, яке знаходиться на балансі Підприємства за погодженням із Засновником;

- у встановленому порядку звертатись до органів державної влади і місцевого самоврядування та отримувати від них інформацію, необхідну для реалізації статутної мети та основних завдань Підприємства;

- з дозволу Засновника одержувати на договірних засадах, від будь-яких фінансово-кредитних установ, кредити;

- для реалізації статутних завдань Підприємство має право за погодженням із Засновником створювати філії представництва відділення та інші відокремлені структурні підрозділи без права юридичної особи з правом відкриття поточних рахунків, та затверджувати Положення про них, які попередньо погоджуються із Засновником.

5.3. Підприємство здійснюючи статутну діяльність має такі обов'язки:

- забезпечує своєчасну сплату платежів та інших відрахувань згідно з чинним законодавством  України;

- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

- проводить закупівлю необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

- здійснює заходи по вдосконаленню організації та нарахування заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумкових роботах, забезпечувати економічне та раціональне використання фонду споживання та своєчасно розраховується з працівниками підприємства, створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
 - надає статистичну та всю необхідну для Органу управління інформацію.

5.5. Підприємство здійснює бухгалтерський, податковий, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

5.6. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюється на підставі укладених договорів та законодавства України.

5.7. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності згідно з чинним законодавством.

5.8. Підприємство самостійно планує свою виробничо-господарську, фінансову та іншу діяльність на основі договорів або інших форм зобов’язань і вільне у виборі предмета таких зобов’язань та порядку й умов господарських взаємовідносин з іншими особами, у визначені видів та розмірів відповідальності договірних сторін за прийнятими зобов’язаннями.


                                            6. Управління Підприємством

6.1. Засновник Підприємства – Тетіївська міська рада, здійснюючи управління Підприємством:

- приймає рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності Підприємства;

- затверджує статут Підприємства та зміни до нього;

- приймає рішення про передачу у повне господарське відання підприємства відповідного майна, що є власністю Тетіївської міської ОТГ;

- вирішує питання відчуження майна, що перебуває у повному господарському віданні Підприємства;
 - погоджує передачу в оренду та умови договорів оренди майна, що перебуває у повному господарському віданні Підприємства;

- надає дозвіл на списання майна, що перебуває у повному господарському віданні Підприємства;

- встановлює показники ефективності використання майна і прибутку, заслуховує звіт керівника про результати виконання показників;

- погоджує тарифи на послуги, що реалізуються Підприємством;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями міської ради та цим Статутом.

6.2. Очолює та здійснює управління (керівництво) Підприємством його керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови з часу державної реєстрації Підприємства із подальшим укладанням з ним контракту, який укладає міський голова. Керівник Підприємства є підзвітний Органу управління. (відповідно до ст.78 Господарського Кодексу України)

6.3. Керівник Підприємства у межах своїх повноважень, на основі та на виконання законодавства України видає накази та організовує й контролює їх виконання.

6.4. Керівник  Підприємства відповідно до покладених на нього завдань:

- самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника чи Органу управління;

- діє на засадах єдиноначальності;

- затверджує за погодженням з Органом управління структуру та штати підприємства;

- приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє працівників підприємства, у тому числі заступників директора, керівників відокремлених підрозділів, філій, головного бухгалтера;

- розпоряджається у межах своїх повноважень майном підприємства, у тому числі і його коштами, відповідно до чинного законодавства та норм цього статуту;

- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- відповідно до умов колективного договору Підприємства застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;

- забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, подачу квартальної та річної фінансової звітності;

- забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за який несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях та судових органах;

- укладає, підписує від імені Підприємства угоди та договори всіх видів, видає доручення (довіреності) від імені Підприємства, є розпорядником належних Підприємству коштів, які згідно цього Статуту можуть вільно використовуватись Підприємством, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- проводить розподіл функціональних обов’язків керівників структурних підрозділів Підприємства;

- розробляє штатний розклад і чисельність працівників Підприємства, розробляє Положення про структурні підрозділи, призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства і керівників структурних підрозділів;

- установлює розпорядок робочого дня, змінність роботи, обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок відрядних розцінок посадових окладів, здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників Підприємства;

- забезпечує здорові і безпечні умови роботи працівників Підприємства;

- забезпечує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

- забезпечує дотримання норм пожежної безпеки дотримання санітарних та екологічних норм і правил дотримання трудового законодавства України;

- організовує бухгалтерський облік та звітність Підприємства в установленому порядку;

- несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків Підприємства;

- виконує будь-які інші дії, які необхідні для виконання Підприємством статутних завдань, які не віднесені до компетенції Органу управління.

6.5. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи.

6.6. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються за участю трудового колективу та уповноваженого ним органу і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.7. Право укладення колективного договору від імені адміністрації надається керівнику, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним органу.

6.8. Орган управління здійснює контроль за використанням та збереженням майна Підприємства в порядку, встановленому діючим законодавством України.

6.9. Підприємство зобов’язане зареєструватись в податкових органах і вносити в бюджет відповідні платежі.

6.10. Державний контроль  за діяльністю Підприємства здійснюється державними органами у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

7. Господарська, економічна і соціальна діяльність.

Прибуток Підприємства та його використання, відшкодування збитків.

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток (доход). Чистий прибуток підприємства поступає у повне його розпорядження.

7.2. Підприємство може утворити цільові фонди, призначенні для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю:

- фонд розвитку виробництва;

- фонд споживання;

- резервний фонд;

- фонд матеріальної допомоги;

- фонд соціально-культурних заходів.

7.3. Кошти підприємство використовує на:

- організацію, розвиток та розширення матеріальної бази;

- оплату праці працівників підприємства;

- розв'язання питань соціального розвитку, а також поліпшення умов праці, життя і здоров'я працівників;

- сплату податків та інших обов'язкових платежів.

7.4. Підприємство самостійно визначає форми організації праці та системи її оплати і здійснює оплату праці за рахунок частки доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності.
 7.5. Розмір оплати праці максимальними розмірами не регламентується і залежить від складності виконуваних робіт, кваліфікації працівника, а також наявності відповідних коштів на рахунку підприємства. Мінімальна заробітна плата не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

7.6. Розрахунки за своїми зобов'язаннями підприємство проводить у безготівковому порядку через установи банків відповідно до правил виконання розрахункових операцій затверджених Національним банком України.

7.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

7.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

7.9. Підприємство здійснює зовнішньо-економічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

7.10. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

7.11. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

7.12. Збитки, заподіяні внаслідок провадження господарської діяльності Підприємства, відшкодовуються за рахунок коштів Підприємства, а у разі їх недостатності – у порядку, що визначається директором Підприємства за погодженням із Органом управління. Збитки, завдані Підприємству у результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

7.13. Держава та Орган управління не несуть відповідальності за зобов’язання Підприємства. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Органу управління.

7.14. Узагальнюючим показником ефективності діяльності Підприємства є прибуток, що визначається, відповідно до чинного законодавства України, шляхом зменшення сум валового доходу Підприємства за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.

7.15. Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття витрат, що відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг). З балансового прибутку Підприємства сплачується до бюджету передбачені законодавством України податки та інші обов’язкові платежі.

7.16. Порядок використання прибутку підприємства визначається  Органом управління.

7.17. Прибуток, що є в розпорядженні підприємства, спрямовується на здійснення його статутної діяльності.

7.18. Згідно з рішенням керівника Підприємства за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженні, можуть утворюватися фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне заохочення працівників, в тому числі і директора, та для вирішення різних питань.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                           8. Трудовий колектив Підприємства

8.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Підприємства, на основі трудового договору, становлять трудовий колектив Підприємства.

8.2. Рішення, що стосуються соціально-економічних питань діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його Органом управління, а у випадках, передбачених законодавством, за участю трудового колективу та уповноважених ним органів, і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання щодо охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з керівництва Підприємства.

8.3. За участю директора підприємства трудовим колективом вирішуються питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов оплати праці, життя, здоров’я, житлових умов, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, якщо інше не передбачено законодавством та/або колективним договором.

                                                  9. Облік і звітність

9.1. Облік і звітність Підприємства здійснюються згідно до вимог ст.19 Господарського кодексу України, ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативних актів.

9.2. Підприємство здійснює бухгалтерський та податковий облік результатів своєї виробничо-господарської діяльності, а також веде статистичну звітність та подає їх у встановленому порядку і обсязі органам державної статистики, податковим органам та іншим уповноваженим органам влади.

9.3. Питання організації бухгалтерського обліку на Підприємстві регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів. Підприємство самостійно обирає форми організації та ведення бухгалтерського обліку.

9.4. Обов’язок по забезпеченню дотримання на Підприємстві встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

9.5. На основі даних бухгалтерського обліку Підприємства складається фінансова звітність.

             10. Реорганізація, припинення діяльності і ліквідація підприємства

10.1. Діяльність Підприємства припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Засновника – Тетіївської міської ради, суду, а також в інших випадках встановлених законом.

10.2. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для заяви претензій кредиторами визначаються Органом управління.

10.3. При реорганізації і ліквідації підприємства звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

10.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Органу управління, який її призначив.

10.5. Кошти, одержані внаслідок реорганізації майна Підприємства після задоволення вимог кредиторів та оплати праці працівників, переходять у власність Органу управління або визначеного ним правонаступника.

10.6. Діяльність Підприємства вважається припиненою, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про його ліквідацію.

11. Внесення змін та доповнень до статуту

11.1. Статут підприємства, затверджується Засновником.

11.2. Положення Статуту можуть змінюватися чи доповнюватися на підставі рішення Засновника. Всі зміни та доповнення до Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках встановлених законом – з моменту повідомлення органу реєстрації про такі зміни.

      Тетіївська міська рада, що є юридичною особою за законодавством України.

Місце знаходження:  Київська область, Тетіївський район, місто Тетіїв, вулиця Януша Острозького, 5, зареєстроване Ставищенською районною державною адміністрацією від 16 лютого 2018 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 26.06.1996, 15.02.2018, 1 349 120 0000 000760, код ЄДРПОУ 42096329, в особі керівника Майструка Руслана Володимировича, що діє, на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

       Міський голова                                                     Р.В.Майструк

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація