Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

СТАТУТ

                                                                                                  

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ»

ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

                                   ТЕТІЇВ

                                 2019

 

 

Розділ І.

Загальні положення

Стаття 1. Комунальне підприємство «Агенція регіонального розвитку» Тетіївської міської ради (надалі за текстом - Підприємство) засновано на власності територіальної громади Тетіївської ОТГ та за своєю організаційно-правовою формою є комунальним комерційним унітарним підприємством.

Стаття 2. Засновником Підприємства та власником його майна є територіальна громада в особі Тетіївської міської ради (надалі за текстом — Засновник). Уповноваженим органом Засновника є виконавчий комітет Тетіївської міської ради.

Стаття 3. Підприємство створено для сприяння соціально-економічному розвитку Тетіївської ОТГ шляхом створення сприятливих умов для залучення інвестицій, підтримки й розвитку підприємництва на території регіону, забезпечення виконання міських та загальнодержавних заходів з реформування та розвитку ринкової діяльності, підвищення ефективності використання майна комунальної власності: будівлі, споруди, цілісні майнові комплекси, обладнання, транспортні засоби, тощо (надалі - об'єкти права комунальної власності), а також утримання цього майна в належному технічному та санітарному стані, сприяння реалізації міської програми приватизації.

Стаття 4.     Комунальне       підприємство       «Агенція            регіонального        розвитку»

Тетіївської міської ради є органом господарського розвитку і управління спеціальної економічної зони «Тетіїв».

Стаття 5.     Підприємство    підпорядковане і підзвітне           Засновнику,  підконтрольне  виконавчому комітету Тетіївської міської ради (орган управління майном).

Стаття 6.     Підприємство    здійснює свою      діяльність згідно Конституції, Законів

України та інших нормативно-правових актів, рішень Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, а також цього Статуту.

Розділ II.

Найменування та місцезнаходження підприємства Стаття 7. Повне найменування Підприємства:

 • українською мовою:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

 • англійською мовою:

COMMUNAL ENTERPRISE «REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY». Скорочене найменування:

 • українською мовою: КП «АРР»;
 • англійською мовою: СЕ «RDA».

Стаття 8. Місцезнаходження Підприємства:

09801, Україна, Київська область, м. Тетіїв, Януша Острозького, 5.

Розділ III.

Мета та предмет діяльності підприємства

Стаття 9. Підприємство створене з метою сприяння соціально-економічному розвитку Тетіївської ОТГ, забезпечення виконання міських та загальнодержавних заходів з реформування та розвитку ринкової діяльності, формування сприятливих умов для залучення інвестицій та розвитку підприємництва, забезпечення ефективного використання майна, що знаходиться на балансі Підприємства.

Стаття 10. Предметом діяльності Підприємства є:

 1. Розробка програм та проектів соціально-економічного розвитку Тетіївської ОТГ.
 2. Здійснення діяльності щодо залучення інвестицій, в тому числі іноземних, кредитів.
 3. Розробка та реалізація державних та міжнародних проектів та програм соціально- економічного розвитку.
 4. Розробка та реалізація інвестиційних програм і проектів.
 5. Управління проектною діяльністю та супровід реалізації міжнародних та національних проектів соціально-економічного розвитку Тетіївської ОТГ.
 6. Удосконалення існуючої інфраструктури підтримки підприємництва шляхом створення промислового бізнес-інкубатору, інноваційного технопарку, тощо.
 7. Консультування з питань комерційної діяльності й керування.
 8. Діяльність в сфері права. Надання юридичних послуг суб’єктам господарювання та населенню.
 9. Діяльність в сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. Надання послуг з бухгалтерського супроводу суб’єктів підприємницької діяльності.
 10. Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.
 11. Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності.
 12. Надання в користування (оренду) власного чи орендованого нерухомого майна (суборенда).
 13. Надання в оренду іншого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого).
 14. Укладання договорів оренди майна та договорів про відшкодування витрат орендодавця.
 15. Створення та ведення єдиної бази даних об’єктів права комунальної форми власності.
 16. Ведення реєстру об’єктів права комунальної форми власності, що можуть бути запропоновані для здачі в оренду суб'єктам підприємницької діяльності на конкурсних умовах.
 17. Проведення щорічної інвентаризації майна.
 18. Надання консультативних послуг підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам з питань оренди, приватизації та інше.
 19. Формування поточних та перспективних планів проведення будівельних робіт на об’єктах права комунальної форми власності.
 20. Здійснення діяльності щодо впровадження у будівництво прогресивних проектних рішень, нових технологій, будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.
 21. Проведення технічного обстеження будівель, споруд, приміщень.
 22. Розробка й упорядкування кошторисів на виконання будівельно-монтажних робіт.
 23. Формування політики енергоменеджменту на території Тетіївської ОТГ, планування та забезпечення реалізації заходів з енергозбереження з метою досягнення оптимального соціально-економічного та екологічного ефекту.
 24. Сприяння впровадженню конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження та використання ресурсозберігаючих технологій.
 25. Організація робіт з проведення енергетичних обстежень, розроблення проектів з енергоефективності та енергозбереження, здійснення енергоефективних і енергозберігаючих заходів з метою зменшення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями, комунальними підприємствами та об’єктами житлово- комунальної сфери, а також для ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів міста.
 26. Проведення аналізу використання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах комунальної форми власності;
 27. Популяризація ефективного і ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;
 28. Збір статистичних даних щодо енергоспоживання на об’єктах комунальної форми власності та підготовка звітів;
 29. Надання консультацій з питань організації і ведення підприємницької діяльності суб’єктам підприємницької діяльності та населенню.
 30. Надання послуг щодо розробки ескізу печатки, надання права користування юридичною адресою для державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності як місцезнаходження керівного органу.
 31. Розробка бізнес-планів.
 32. Розробка інвестиційних проектів.
 33. Розробка техніко-економічних обґрунтувань.
 34. Проведення маркетингових досліджень.
 35. Проведення фінансового аналізу діяльності підприємств.
 36. Розробка та проведення тренінгових програм.
 37. Розробка планів розвитку підприємств та організацій різних форм власності.
 38. Проведення експертної оцінки майна, майнових прав, бізнесу, нематеріальних активів, обладнання, устаткування, землі.
 39. Розробка програм організаційної та кадрової перебудови.
 40. Розробка та реалізація грантових проектів.
 41. Проведення навчань та практичних стажувань волонтерів.
 42. Надання послуг бізнес-інкубатора.
 43. Надання підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності послуг по підбору та тестуванню персоналу.
 44. Проведення технічної інвентаризації майна незалежно від його приналежності (облік нерухомого майна та надання послуг з технічної інвентаризації).
 45. Оформлення документів по приватизації житла Тетіївської ОТГ.
 46. Зберігання, оновлення та поповнення технічної документації по основним фондам житлово-комунального господарства.
 47. Формування іміджу Тетіївської ОТГ та реалізація політики просування його ресурсних можливостей
 48. Здійснення рекламної та видавничої діяльності.
 49. Організація та проведення виставок, презентацій, ділових зустрічей, семінарів, симпозіумів, конференцій, навчальних курсів, лекційних занять тощо, як в Україні так і за її межами.
 50. Розробка Інтернет-сторінок та забезпечення ефективного функціонування місцевих сайтів.
 51. Розробка інформаційних, рекламних та презентаційних матеріалів, аналітичних брошур та тематичних буклетів.
 52. Надання допомоги у проведенні зустрічей та налагодженні ділових контактів для залучення клієнтів, пошуку партнерів, постачальників та інвесторів.
 53. Організація, проведення та участь у заходах по просуванню Тетіївської ОТГ на різних рівнях (обласному, регіональному, всеукраїнському, міжнародному).
 54. Надання послуг по розробці та виготовленню фірмових бланків, брошур, буклетів, візиток тощо.
 55. Діяльність туристичних агентств.
 56. Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність.
 57. Супровід інвестиційних проектів, що реалізуються на території Тетіївської ОТГ.
 58. Надання інжинірингових та інформаційних послуг.
 59. Розробка модульних та дистанційних програм професійного навчання
 60. Надання допомоги в реалізації науково-технічних розробок та програмного забезпечення.
 61. Надання митно-брокерських послуг.
 62. Договірна діяльність.
 63. Торгово-закупівельна діяльність.
 64. Комерційно-посередницька діяльність.
 65. Інвестиційна та страхова діяльність.
 66. Зовнішньоекономічна діяльність.

67)      Організація та створення на території ринку передбачених чинним законодавством

         України умов суб`єктам господарювання та громадянам для оптової та роздрібної

         торгівлі.

68)      Діяльність ринків.

69)      Надання продавцям (фізичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності,

         юридичним особам незалежно від форм власності) місць для здійснення торгівлі.

70)      Надання платних послуг, у тому числі консультаційних, маркетингових,

         посередницьких, облікових, побутових;

71)      Створення необхідних умов населенню, підприємствам та організаціям всіх форм власності для оптової торгівлі та посередництво в оптовій торгівлі, роздрібна торгівля сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, деревиною та будівельними матеріалами, меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами, текстильними виробами, іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; комісійна торгівля;

 1. Економічне оцінювання та регулювання туристичної привабливості території

        Тетіївської ОТГ.

 1. Надання дозволів на виїзну та виносну торгівлю.
 2. Проведення технічної інвентаризації, паспортизації і оцінки житлових і нежитлових будівель, споруд будь- якої форми власності, інженерних мереж та споруд, та інше.

75) Сприяння громадянам, які мають особисті підсобні господарства, дачі садово – городні ділянки, а також одержують сільськогосподарські продукти в рахунок оплати, в реалізації на ринку цієї продукції;

76) Організація завезення с/г продукції на ринок, надання необхідної допомоги колективним с/г підприємствам, іншим підприємствам і населенню в зберіганні та реалізації продукції, яка надійшла на ринок;

77) Організація продажі промислових товарів, садово-городнього інвентаря, мінеральних добрив, насіння овочевих і баштанних культур, квітів та інших товарів народного споживання;

78) Проведення заходів по зниженню ринкових цін шляхом збільшення організованого привозу на ринок сільськогосподарської продукції організаціями, підприємствами всіх форм власності та населенням, розвитку договірних відносин із ними, а також розширення торгівлі кустарно-промисловими виробами;

79) Розвиток матеріально – технічної бази ринків, забезпечення його сучасним обладнанням, інвентарем й іншими засобами;

80) Розробка спільно з виконкомом міської ради планів будівництва, реконструкції, ремонту та благоустрою ринків, розширення мережі фірмових магазинів, підприємств громадського харчування, з затвердженням цих планів виконкомом;

81) Здійснення разом з органами санітарного та ветеринарного нагляду контролю за утриманням ринків в належному санітарному стані, забезпечення протипожежної та сторожової охорони;

82) Організація проведення на ринку ярмарків та базарів по продажу сг продукції та інших товарів з залученням до участі населення, колективних сг підприємств, підприємств торгівлі всіх форм  власності;

83) Проведення роботи по встановленню договірних зв’язків з населенням, колективними сг підприємствами та іншими господарствами та підприємствами області та за її межами по збільшенню виробництва і реалізації чз ринок сг продукції та інших товарів широкого вжитку;

84) Організація продажі автотранспорту та запасних частин до нього;

85) Сприяння активізації діяльності молодіжних організацій, спілок, об’єднань та встановлення і зміцнення культурних зв’язків з молодіжними установами на території України та за кордоном;

86) Організація, проведення конференцій, з’їздів, ділових зустрічей, семінарів, фестивалів, конкурсів, театрально-видовищних заходів, виставок, тощо.

87) Надання правової, інформаційної, методичної та консультативної допомоги молоді, молодіжним громадським організаціям, установам по роботі з молоддю.

88) Широке проведення заходів щодо збереження й розвитку національних й духовних надбань молоді;

89) Організація й проведення культурно-мистецьких, спортивних заходів (концертні вечори, творчі зустрічі, конкурси, фестивалі, змагання з інтелектуальних ігор тощо);

90) Здійснення міжрегіонального та міжнародного співробітництва з проблем молоді;

91) Сприяння створенню та розвитку в Тетіївській ОТГ системи пошуку та відбору талановитої творчо – обдарованої молоді, забезпечення умов для їхнього розвитку та підтримки;

92) Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

93) Видання газет;

94) Фотокопіювання, підготування документів таінша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;

95) Функціювання атракціонів і тематичних парків;

96) Організування поховань та надання суміжних послуг;

97) Прокат товарів для спорту та відпочинку;

98) Організування інших видів відпочинку та розваг;

99) Обслуговування напоями;

100) Діяльність у сфері фотографії;

101) Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;

102) Функціювання музеїв;

103) Діяльність спортивних клубів;

104) Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

105) Роздрібна торгівля з лотків і на ринках;

106) Надання в оренду вантажних автомобілів;

107) Купівля та продаж власного нерухомого майна.

Стаття 11. Підприємство здійснює й інші види діяльності, які не заборонені чинним

законодавством України та не перешкоджають досягненню основної мети підприємства.

Стаття 12. Види діяльності, для здійснення яких необхідно отримати спеціальний дозвіл (ліцензію, сертифікат, тощо), Підприємство здійснює лише за умови отримання необхідного дозволу (ліцензії, сертифікату, тощо).

Розділ IV.

Юридичний статус підприємства

Стаття 13. Підприємство є юридичною особою. Права й обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з моменту його державної реєстрації.

Стаття 14. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах за погодженням із Засновником, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативно- правовим актам України.

Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за згодою Засновника.

Стаття 15. Підприємство має самостійний баланс, відокремлене майно, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, печатку зі своєю назвою, бланки, кутові та інші штампи, а також інші реквізити, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства.

Стаття 16. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету, а також за зобов’язаннями інших юридичних осіб.

Розділ V.

Статутний капітал та майно Підприємства

Стаття 17. За даними бухгалтерського обліку статутний капітал Підприємства становить 1000,00 ( одна тисяча гривень 00 копійок).

Стаття 18. Майно Підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші товарно-матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

Стаття 19. Майно Підприємства є комунальною власністю Тетіївської територіальної громади і закріплене за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном у відповідності з чинним законодавством України.

Стаття 20. Підприємству можуть належати придбані в результаті господарської діяльності будівлі, споруди, устаткування, машини, транспортні засоби, цінні папери, інформація, технологічні, наукові, конструкторські розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на інтелектуальну власність, тощо. Майно Підприємства придбане в результаті його господарської діяльності є комунальною власністю та перебуває на балансі Підприємства.

Стаття 21. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • грошові та матеріальні внески Засновника,
 • міжнародна фінансова та технічна допомога;
 • капітальні вкладення;
 • доходи, одержані від надання послуг та реалізації продукції, а також інших видів господарської діяльності;
 • доходи від цінних паперів;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • майно, придбане у інших суб’єктів господарювання та громадян у встановленому порядку;
 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

Стаття 22. Підприємство має право за згодою власника майна продавати або будь-яким іншим чином відчужувати, передавати у тимчасове користування, у позику, під заставу, обмінювати, здавати в оренду, в тому числі надавати у лізинг іншим юридичним особам будь-яких форм власності, а також фізичним особам у встановленому законодавством порядку належне йому на праві господарського відання майно, а також списувати його з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Стаття 23. Кошти, одержані від продажу комунального майна, що знаходилося в господарському віданні підприємства, спрямовуються на інвестування діяльності Підприємства.

Стаття 24. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, а також органами державного управління та місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству в добровільному порядку або за рішенням суду.

Розділ VI.

Права та обов'язки підприємства Стаття 25. Підприємство має право:

 1. Планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки своєї діяльності відповідно до державної та місцевої політики щодо підтримки й розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, програм соціально- економічного розвитку Тетіївської ОТГ та програм приватизації.
 2. Здійснювати самостійну господарську діяльність відповідно до законодавства України.
 3. Відкривати рахунки в банківських установах.
 4. Укладати господарські договори з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами у встановленому законодавством порядку.
 5. Виступати позивачем та відповідачем у судах різної юрисдикції.
 6. Брати участь у здійсненні спільних інвестиційних проектів, іншої спільної діяльності з юридичними особами різних форм власності, а також з фізичними особами.
 7. Встановлювати прямі господарські, комерційні, інформаційні зв’язки з українськими та закордонними підприємствами, організаціями, установами різних форм власності та фізичними особами з усіх напрямків своєї діяльності. За власні кошти купувати у юридичних та фізичних осіб, відповідно до чинного законодавства, будинки, споруди, обладнання та матеріали, транспортні засоби, обчислювальну техніку, тощо.
 8. Отримувати інвестиції у порядку, передбаченому законодавством України, а також залучати, за згодою Засновника, фінансові кошти у вигляді кредитів з урахуванням відповідальності за цільове їх використання і своєчасне повернення.
 9. Виконувати роботи, надавати послуги за цінами та тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а також за погодженням із відповідними структурами, якщо це передбачено законодавством України.
 10. Брати участь у публічних торгах та аукціонах.
 11. Отримувати безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб.
 12. Здійснювати спільну науково-технічну, виробничу, комерційну та соціальну діяльність з іншими юридичними та фізичними особами.
 13. Самостійно розпоряджатися доходами, одержаними у результаті господарської діяльності.
 14. Створювати філії, представництва, відділення та затверджувати положення про них за згодою Засновника.
 15. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.
 16. Здійснювати рекламу своєї діяльності через засоби масової інформації та іншим шляхом відповідно до чинного законодавства, в тому числі шляхом проведення виставок, презентацій, семінарів, круглих столів, тощо.
 17. Вживати необхідних заходів для збереження комерційної таємниці Підприємства.
 18. Направляти у відрядження в межах України та за її межі працівників Підприємства та інших осіб, що виконують завдання Підприємства.
 19. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка відповідає предмету діяльності і правам Підприємства та не заборонена чинним законодавством України.
 20. Затверджувати структуру та штатний розпис Підприємства.
 21. Самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види стимулювання працівників згідно з чинним законодавством.
 22. Затверджувати положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників Підприємства.
 23. Залучати суб’єктів підприємницької діяльності для виконання зазначених у цьому статуті видів діяльності.
 24. Страхувати майнові інтереси підприємства.
 25. Затверджувати фірмовий знак (логотип) підприємства.
 26. Користуватись іншими правами, наданими законодавством України.

Стаття 26. Обов’язки підприємства:

 1. Своєчасне та якісне виконання робіт та надання послуг відповідно до Статуту Підприємства.
 2. Забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
 3. Забезпечення цільового використання коштів, спрямованих на фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів.
 4. Вжиття заходів з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників, забезпечення раціонального використання фонду споживання (оплати праці), своєчасних розрахунків із працівниками Підприємства.
 5. Створення належних умов для високопродуктивної праці, дотримання правил і норм охорони праці, соціального страхування, тощо.
 6.  Здійснення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання відповідним органам звітності з усіх видів діяльності за затвердженими формами в установленому законодавством порядку.
 7.  Утримання об’єктів права комунальної власності в належному санітарно- технічному стані.
 8. Забезпечення пожежної безпеки на підпорядкованих об’єктах.
 9. Виконання інших обов’язків, передбачених законодавством.

Розділ VII.

Управління підприємством

Стаття 27. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання майна та участі в управлінні Підприємством трудового колективу.

Стаття 28. Вищою посадовою особою Підприємства є директор.

Стаття 29. Директор Підприємства призначається на посаду розпорядженням міського голови на умовах трудового договору (контракту) та звільняється з посади з підстав, що передбачені у контракті або відповідно до чинного законодавства.

Стаття 30. Директор самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту, за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника.

 

Стаття 31.  Директор Підприємства:

 1. Без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях.
 2. Має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах.
 3. Розпоряджається коштами та іншим майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та положень цього Статуту.
 4. Укладає договори, угоди і контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, видає довіреності (доручення), відкриває в банківських установах розрахункові та інші рахунки.
 5. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та зберігання майна, яке закріплене за Підприємством.
 6. Має право передавати в оренду, списувати та відчужувати майно, яке є на балансі Підприємства згідно з чинним законодавством України.
 7. Затверджує організаційну структуру, чисельність та штатний розпис Підприємства, положення про його структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, розподіл обов’язків між працівниками, вживає заходів щодо заохочення та накладення стягнень на працівників Підприємства у встановленому порядку.
 8. В межах наданих повноважень встановлює працівникам Підприємства посадові оклади, премії, грошові надбавки до посадових окладів, тощо, а також інші доплати і надбавки до заробітної плати згідно з законодавством України.
 9. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Підприємства.
 10. В межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Підприємства.
 11. Організовує ведення бухгалтерського обліку та складання статистичної звітності, підготовку річного звіту Підприємства, розглядає матеріали ревізій і перевірок та приймає відповідні рішення.
 12. Вчиняє інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

Стаття 32. Директор Підприємства самостійно вирішує інші питання діяльності

Підприємства в межах та порядку, визначених Статутом та законодавством України.

Стаття 33. Відповідальність за правильність ведення, відповідність діючому

законодавству України та достовірність бухгалтерського та податкового обліку, а також

статистичної звітності Підприємства покладається на головного бухгалтера

Підприємства (бухгалтера).

Розділ VIII.

Самоврядування трудового колективу

Стаття 34. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники Підприємства, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту (відповідно до штатного розпису).

Стаття 35. Трудовий колектив Підприємства:

 1. Розглядає та погоджує колективний договір.
 2. Заслуховує інформацію про виконання сторонами колективного договору.
 3. Бере участь в розгляді пропозицій щодо морального та матеріального стимулювання працівників підприємства.
 4. Ставить перед адміністрацією Підприємства питання про надання працівникам Підприємства соціальних пільг, передбачених чинним законодавством.

 

Стаття 36. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами або Представником трудового колективу.

Стаття 37. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються й приймаються адміністрацією за участю трудового колективу або Представника трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини колективу з адміністрацією Підприємства.

Стаття 38. Право укладання колективного договору від імені власника надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним Представнику.

 

Розділ IX.

Господарська та соціальна діяльність, облік та звітність підприємства

Стаття 39. Підприємство здійснює господарську діяльність від свого імені, в інтересах Тетіївської міської територіальної громади на засадах госпрозрахунку, а також фінансування з місцевого бюджету.

Стаття 40. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

Стаття 41. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (витрат на оплату праці, оплату відсотків по кредитах банків, витрат, передбачених законодавством України, податків та інших платежів до бюджету, тощо), залишається в повному його розпорядженні.

Стаття 42. Підприємство здійснює відрахування частини свого прибутку до місцевого бюджету в розмірі та порядку, встановленому рішенням Тетіївської міської ради.

Стаття 43. Для фінансування заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази Підприємства, покриття та компенсації можливих збитків від його господарської діяльності, заходів для соціального забезпечення і матеріального заохочення працюючих за рахунок відрахувань з чистого прибутку на Підприємстві створюються фонди, які передбачені чинним законодавством.

Стаття 44. Підприємство використовує кошти, отримані від оренди комунального майна, відповідно до затвердженої Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна та рішень Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету.

Стаття 45. Підприємство самостійно планує свою поточну діяльність і визначає перспективи розвитку.

Стаття 46. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний та статистичний облік, складає звітність та подає її у встановлений строк відповідним державним органам України.

Стаття 47. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України за власною ініціативою Підприємства, а також на замовлення Засновника.

Стаття 48. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюється у відповідності з чинним законодавством України.

Стаття 49. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового та добровільного медичного страхування працівників Підприємства та членів їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю керівництва Підприємства згідно з чинним законодавством України.

Розділ X.

Ліквідація та реорганізація підприємства

Стаття 50. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

Стаття 51. Реорганізація Підприємства відбувається за рішенням Засновника. При реорганізації Підприємства вся сукупність прав та обов’язків Підприємства переходить до його правонаступників.

Стаття 52. Підприємство ліквідується:

 • за рішенням Засновника;
 • на підставі рішення суду у разі неплатоспроможності Підприємства або грубого порушення ним законодавства;
 • за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством України.

Стаття 53. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яку призначає Засновник, а у разі банкрутства та ліквідації підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

Стаття 54. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Підприємства. Ліквідаційна комісія у триденний строк із моменту її призначення повідомляє в засобах масової інформації про початок ліквідації Підприємства та про строк прийняття претензій.

Стаття 55. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно підприємства, виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Засновнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Стаття 56. Претензії кредиторів Підприємства, що ліквідується, задовольняються з майна Підприємства, при цьому дотримується черговість задоволення претензій кредиторів, установлена законодавством України.

Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням Засновника.

Стаття 57. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство ліквідованим, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Стаття 58. При реорганізації й ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

Розділ XI.

Порядок внесення змін до цього статуту

Стаття 59. Внесення змін до цього статуту належить до виключної компетенції Засновника.

Стаття 60. Зміни підлягають державній реєстрації згідно з вимогами чинного законодавства

Стаття 61. У разі прийняття Засновником рішення про зміну назви Підприємства, його організаційно-правової форми чи форми власності, на якій воно засноване, проводиться державна перереєстрація Підприємства відповідно до законодавства України.

 

 

                Міський голова                                               Р. В. Майструк

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація