Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

СТАТУТ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII СКЛИКАННЯ

 

ЧЕТВЕРТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ  

15.01.2021 р.                                                                                 №  77 – 04 - VIII

 

Про зміну назви та затвердження Статуту

комунального некомерційного підприємства

«Тетіївська центральна лікарня»  

Тетіївської міської ради

 

     Керуючись статтями 25, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», рішенням Тетіївської міської ради від 22 грудня 2020 року № 20-01-VIII « Про прийняття у комунальну власність Тетіївської міської територіальної громади в особі Тетіївської міської ради комунальних підприємств і установ, структурних підрозділів відділу освіти, установ Тетіївської районної державної адміністрації», враховуючи рекомендації депутатської комісії  з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв’язку,  з метою приведення Статуту комунального некомерційного підприємства «Тетіївська центральна лікарня»  Тетіївської міської ради у відповідність, Тетіївська міська рада

                                              В И Р І Ш И Л А:

 

1. Змінити назву  комунального некомерційного підприємства

«Тетіївська центральна  районна лікарня»  Тетіївської районної ради на  комунальне некомерційне підприємство  «Тетіївська центральна лікарня»   Тетіївської міської ради.

2. Затвердити у новій редакції статут комунального некомерційного підприємства «Тетіївська центральна лікарня»   Тетіївської міської ради. (додаток 1). 

3. Головному лікарю  комунального некомерційного підприємства  «Тетіївська центральна лікарня»   Тетіївської міської ради провести необхідні зміни в реєстраційних документах  згідно з чинним законодавством України. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську комісію з питань торгівлі, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, управління комунальною власністю, благоустрою, транспорту, зв’язку.

                       

                     Міський голова                                        Б. БАЛАГУРА

 

                                                                                            Додаток 1

                                                                            до рішення четвертої позачергової

                                                                            сесії Тетіївської міської ради

                                                                            VIII скликання  від  15 січня 2021 р.   

                                                                            № 77 - 04 - VІІІ        

 

 

                              С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

                        «ТЕТІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА  ЛІКАРНЯ»

ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

 

І. Загальні положення

 

 1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕТІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі по тексту - Підприємство) є лікарняним (амбулаторним) закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послугу вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах встановлених законодавством України та цим Статутом.
 2. Підприємство створено за рішенням Тетіївської районної ради від 18.12.2018 року № 446-37-VII, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основним законодавством України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», шляхом перетворення комунальної організації «Тетіївська центральна районна лікарня» у КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕТІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ТЕТІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ.
 3. На виконання ЗУ «про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», у відповідності до рішення Тетіївської міської ради № 1008-38-VII від 19.11.2020 року «Про прийняття в комунальну власність Тетіївської міської територіальної громади в особі Тетіївської міської ради комунальних закладів, установ, підприємств та їх майна із спільної власності територіальних громад Тетіївського району» змінено Засновника та назву Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Тетіївська центральна районна лікарня»» Тетіївської районної ради на Комунальне некомерційне підприємство «Тетіївська центральна лікарня» Тетіївської міської ради.
 4. Підприємство є юридичною особою публічного права та є неприбутковим підприємством.
 5. Підприємство є правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків Комунальної організації «Тетіївська центральна районна лікарня». Майно Підприємства є комунальною власністю Тетіївської міської територіальної громади в особі Тетіївської міської ради.
 6.   Засновником, власником та органом управління Підприємства, є Тетіївська міська рада (надалі Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

1.7. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та КМ України, розпорядженнями, наказами та інструкціями МОЗ України, національної Служби здоров’я України, центральних органів виконавчої влади, Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Тетіївської міської ради, рішеннями Тетіївської міської ради та її виконавчого комітету та цим Статутом.

 

                          ІІ. Найменування та місцезнаходження

 1. Найменування:

- повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕТІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

- скорочене найменування підприємства: КНП «ТЕТІЇВСЬКАЦЛ».

 1. Місце знаходження: 09801, Київська область, Білоцерківський район,      м.Тетіїв, вул. Цвіткова, 26.

ІІІ. Мета та предмет діяльності.

 1. Основною метою діяльності Підприємства є реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає медичне обслуговування населення Тетіївської територіальної громади Київської області, але не обмежуючись її населеними пунктами, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.
 2. Відповідно до   поставленої мети предметом діяльності Підприємства  є: 

- створення разом із Засновникомумов, необхідних для забезпечення

доступного та якісного медичного обслуговування населення, організації неминучого управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги;

- надання медичного обслуговування населення, необхідного для забезпечення належної профілактики діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігомвагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній і платній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги;

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам високоспеціалізованої медичної допомоги на базі інших медичних закладів шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку встановленому законодавством;

- планування, організація, участь та контроль за проведеннями профілактичних медичних оглядів;

- відбір хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листів непрацездатності;

- направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

- участь у державних та регіональнихпрограмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами;

- надання рекомендації органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги населенню Тетіївського району;

- визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення громади в лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

- залучення медичних працівників для надання вторинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних медичних послуг;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема засобів (у тому числі наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

- координація діяльності лікарів із надання вторинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

- надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

- надання паліативноїдопомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

- інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань;

- медична практика за спеціальностями вказаними в ліцензії;

- ліцензована у встановленому порядку діяльність, пов’язана з придбанням, зберіганням, перевезенням, знищенням, використанням, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- забезпечення попиту населення громади в кваліфікованій вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі;

- організація та надання кваліфікованої планово-консультативної медичної допомоги населенню району;

- вивчення, впровадження у практику роботи стаціонару Підприємства та поліклінічних структурних підрозділів сучасних методів і засобів діагностики і лікування, створення умов для творчої праці лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу;

- вивчення, узагальнення, розповсюдження досвіду роботи передових лікувально-профілактичних закладів;

- за необхідності, своєчасне та обґрунтоване направлення хворих на стаціонарне лікування в обласні заклади та інші провідні клініки України (спеціалізовані центри);

- координація та спрямування зусиль районних організацій, установ підприємств на усунення або максимальне зменшення факторів, що шкідливо впливають на здоров’я і працездатність населення, а також на найповніше задоволення потреб населення у медичній допомозі;

- організація роботи по охороні материнства і дитинства;

- проведення заходів по захисту населення у разі виникнення екстремальних ситуацій;

- забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами, матеріально-технічними та медикаментозним забезпеченням, транспортом;

- правовий, соціальних і професійний захист медичних працівників;

- ліцензована у встановленому порядку діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання;

- огляд на стани сп’яніння алкогольного та наркотичного походження;

- профілактичні медичні огляди населення, в т.ч. наркологічні профілактичні огляди, медико-психологічні огляди водіїв та працівників інших професій, в т.ч. попередні, періодичні, позачергові;

- організація і надання платних послуг населенню міста та району відповідно до цін та тарифів, затверджених Засновником у встановленому чинним законодавством порядку, а також на підставі укладених договорів підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

- експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продовження листків непрацездатності, надання трудових рекомендацій хворим, що потребують переводу та інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих до медико-соціальних експертних комісій;

- проведення різноманітних заходів, спрямованих на зміцнення і захист здоров’я населення, запобігання захворювань, забезпечення надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги;

- залучення до консультацій хворих висококваліфікованих спеціалістів обласний лікувально-профілактичних закладів та працівників науково-дослідницьких інститутів;

- організація постійного проведення, підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу;

- організація статистичного обліку лікувально-профілактичної роботи;

- аналіз стану фінансового забезпечення Підприємства і його структурних підрозділів та розробка фінансових планів;

- здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування Підприємства та його підрозділів;

- утримання будівель, споруд і технічних засобів Підприємства та його підрозділів у належному стані;

- право підприємства утворювати об’єднання підприємств з іншими ЗОЗ, за згодою Засновника, які діють у статусі підприємств з метою

перерозподілу функцій між ними та спеціальної оптимізації використання матеріальних, людських та фінансових ресурсів ЗОЗ – членів об’єднання;

-належна експлуатація та функціонування медичного обладнання у підрозділах Підприємства;

- контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах Підприємства;

- облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю;

- планування ремонтно-будівельних робіт, оснащення медичним обладнанням та інвентарем;

- надання майна в оренду за погодженням Засновника;

- прийом та розгляд власних звернень громадян в межах компетенції;

- організація проходження навчально-виробничої та переддипломної практики студентами медичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації;

- Організація закупівлі сільськогосподарської продукції з метою поліпшеного харчування хворих;

- підприємство здійснює також інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України і відповідають меті та предмету діяльності, що передбачені даним статутом.

   3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

 1. Правовий статус
  1. Підприємство є юридичною особою.
  2. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
  3. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є комунальною власністю Тетіївської територіальної громади  на праві оперативного управління.
  4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством та погодженими Засновником.
  5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів

державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

 1. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
 2. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
 3. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
 4. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність, затверджує штатний розпис за погодженням із Засновником.
 5. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
 6. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), та інших пов’язаних з ними осіб.
 7. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п.4.11 Статуту, використання Підприємством власних доходів виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених Статутом.
 1. Статутний капітал

Майно та фінансування

 1. Майно Підприємства є комунальною власністю Тетіївської територіальної громади і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
 2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до

основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно трет особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством та рішеннями Засновника. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходяться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

 1. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
  1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
  2. Кошти місцевого бюджету;
  3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації медичних послуг);.
  4. Цільові кошти;
  5. Кредити банків;
  6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
  7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, надходження коштів на рахунок Підприємства, виконання програм соціально-економічного розвитку регіональних програм розвитку медичної галузі.
  8. Майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
  9. Інші джерела, не заборонені законодавством. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках передбачених чинним законодавством України та відповідним рішеннями Засновника.
 2. Статутний капітал Підприємства становить:  1920 (одна тисяча дев`ятсот двадцять) гривень 00 копійок.
 3. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань.
 4. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним в праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та за відповідними рішеннями Засновника.
 5. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її

органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідниминапрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

 1. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Права та обов’язки
  1. Підприємство має право:
   1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

 1. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначити основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
 2. Укласти господарські угоди з підприємствами, установам організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
 3. Самостійно визначити напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку за згодою Засновника.
 5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
 6. Співпрацювати з центрами первинної медико-санітарної допомоги, з лікувально-профілактичними закладами вторинного та третинного рівнів, науковими установами.
 7. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.
 8. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до

чинного законодавства України за погодженням із Засновником.

 1. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
 2. Підприємство:
  1.   Створює належні умови для високопродуктивної праці забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці техніки безпеки, соціального страхування.
  2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

 

 1. Обов’язки підприємства:
  1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законам України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Засновника, іншими  нормативно-правовими актами та цим Статутом.
  2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в Тетіївському районі.
  3.   Забезпечувати своєчасну сплату податкових та iнших обов'язкових платежiв з урахуваням своєї статутної дiяльностi та вiдповiдно до чинного законодавства України.
  4.  Розробляти та реалiзовувати кадрову полiтику, контролювати

пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.

 1.  Акумулювати власнi надходження та витрачати їx в iнтepecax

Пiдприємства вiдповiдно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

7. Управлiння пiдприємством та громадський контроль

за його діяльністю

 

7.1. Управлiння Пiдприємством здiйснює Тетіївська міська рада (Засновник).

7.2.  Поточне керiвництво (оперативне управлiння) Пiдприємством здiйснює керiвник Пiдприємства – Головний лікар (директор), який призначається на посаду та звiльняється з посади Засновником вiдповiдно до дiючого

законодавства. Строк найму,  права, обов'язки i відповідальність головного лікаря (директора), умови його матерiального забезпечення, інші  умови  найму визначаються контрактом, який укладає, розриває вiд іменi Засновника голова Тетіївської міської ради.

7.3.   Засновник:

7.3.1. Визначає головнi напрямки дiяльностi Пiдприємства, затверджує плани дiяльностi та звiти про його виконання;

7.3.2. Затверджує статут Пiдприємства та змiни до нього.

7.3.3. Затверджує фiнансовий план Пiдприємства та контролює його виконання;

7.3.4. Погоджує Пiдприємству договори про спiльну дiяльнiсть, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлiннi, кредитнi договори та договори застави.

7.3.5. Погоджує створеня фiлiй, представництв, вiддiлень та інших вiдокремлених пiдроздiлiв Пiдприемства (надалi - Фiлii). Taкi Фiлii дiютъ вiдповiдно до положення про них, погодженого iз Засновником та затвердженого наказом керiвника Пiдприємства.

7.3.6. Здiйснює контроль за ефективнiстю використання майна, що є комунальною власнiстю Тетіївської територіальної громади та закрiплене за Пiдприємством на правi оперативного управлiння;

7.3.7. Приймає рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю Пiдприємства, призначає лiквiдацiйну комiсiю, комiсiю з припинення, затверджує лiквiдацiйний баланс.

7.3.8. Погоджує визначену Пiдприємством органiзацiйну структуру, чисельнiсть та штатний розпис.

7.3.9. Погоджує цiни (тарифи) на медичні послуги Пiдприємства.

7.4.  Мiсцевий  орган виконавчої влади укладає з Пiдприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.

7.5. Керiвник Пiдприємства:

7.5.1. Дiє без довiренностi вiд iмeнi Пiдприємства, представляє його інтереси в органах Державної влади i органах мiсцевого самоврядування, інших органах, у вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами,

пiдписує вiд його iмeнi документи, видає довiренностi та делегyє право пiдпису документiв iншим посадовим особам Пiдприємства, укладає договори, вiдкриває в органах Державної казначейської слyжби України та установах банкiв поточнi та iншi рахунки.

7.5.2. Самостiйно вирiшує питання дiяльностi Пiдприємства за винятком тих, що вiднесенi законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника. Керiвник пiдзвiтний та пiдконтрольний Засновнику.

7.5.3. Органiзовує роботу Пiдприємства щодо медичного обслуговування населення, згiдно з  вимогами нормативно-правових aктів медичної допомоги.

7.5.4. Несе вiдповiдальнiстъ за формування та виконання фiнансового плану i плану розвитку Пiдприємства, результати його господарської дiяльностi, виконання показникiв ефективностi діяльності Пiдприємства, якiсть послуг, що надаються Пiдприємством, використання наданого на правi оперативного управлiня Пiдприємству майна спiльної власностi

територiальних громад i згiдно з вимогами законодавства, цього Статyту та укладених Пiдприємством договорiв.

7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Пiдприємства вiдповiдно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання i збереження закрiпленого за Пiдприємством на правi оперативного управлiння майна.

7.5.6. У межах своєї компетенцiї видає накази та iншi акти, дає вказiвки, обов'язковi для Bcix пiдроздiлiв та працiвникiв Пiдприємства.

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберiганням медичної та іншої документацii.

7.5.8. У строки i в порядку, встановленi законодавством, повідомляє вiдповiднi органи про будь-якi змiни в даних про Пiдприємство, внесення яких є обов'язковим до єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань.

7.5.9.Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, рiчну,

фiнансову та iншу звiтнiсть Пiдприємства, зокрема щорiчно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звiтнiсть, iнформацiю про рух основних засобiв, за запитом Засновника надає звіт про Оренду майна, а також iнформацiю про наявнiсть вільних площ, придатних для надання в оренду та iншу iнформацiю.

7.5.10 Приймає рiшення про прийняття на роботу, звiльнення з роботи працівників Пiдприємства, а також iншi, передбаченi законодавством

про працю рiшення в сферi трудових вiдносин, укладає трудові  договори з працiвниками Пiдприємства. Забезпечує раціональний  добір кадрів, дотримання працiвниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови пiдвищення фахового i  кваліфікаційного рiвня працiвникiв згiдно iз затвердженим в установленому порядку  штатним розписом.

7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорiв, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.5.12. Призначає нa посаду та звiльняє з посади своїх заступникiв i головного бухгалтера Пiдприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівникiв.

7.5.13. Забезпечує дотримання на Пiдприємствi вимог законодавства про охорону працi, санiтарно-гiгiенiчних та протипожежних норм i правил, створення належних умов працi.

7.5.14. Вживає заходи до своєчасної та в повному обсязi виплати заробiтної плати, а також передбачених законодавством податкiв, зборiв та інших обов'язкових платежiв.

7.5.15. Несе вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Пiдприемству з вини керiвника Пiдприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.5.16. Затверджує положення про cтpyктypнi пiдроздiли Пiдприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

     -  положення про премiювання працiвникiв за пiдсумками роботи Пiдприємства;

     - порядок надходження i використання коштiв, отриманих як благодiйнi внески, гранти та дарунки за погодженням Засновника;

     - порядок приймання, зберiгання, вiдпуску та облiку лiкарських засобів та медичних виробiв.

7.5.17. За погодженням iз Засновником та вiдповiдно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.5.18. Вирiшує iншi питання, вiднесенi до компетенцiї керівника Пiдприємства згiдно iз законодавством, цим Статyтом, контрактом мiж Засновником i керiвником Пiдприємства.

7.6.  Керiвник Пiдприємства та головний бухгалтер несуть персональну вiдповiдальнiсть за додержання порядку ведення i достовiрнiстъ облiку та статистичної звiтностi у встановленому законодавством порядку.

7.7. У разi вiдсутностi керiвника Пiдприємства або неможливостi виконувати свої обов'язки з iнших причин, обов'язки виконує заступник керiвника чи iнша особа згiдно з функцiональними (посадовими) обов'язками.

8 .Органiзацiйна структура підприємства

8.1. Структура Підприємства включає:

8.2.Адмiнiстративно-управлiнський вiддiл.

8.3. Лiкувальнi пiдроздiли

8.4. Допоміжні пiдроздiли, у тому числi господарчi.

До  амбулаторно-полiклiнiчної служби входять :

 - полiклінiчне вiддiлення;

- стоматологiчне вiддiлення;

- зубопротезне вiддiлення госпрозрахункове;

-протитуберкульозний кабінет;

-кабінет «Довіра».

-жіноча консультація.

 До лiкувально-дiагностичної служби входять:

- клiнiко-дiагностична лабораторiя;                                                     

- рентгенологічне відділення;

- відділення відновного лікування;

- Кабiнети: функцiональноiї дiагностики, ультразвукового та ендоскопічного дослiдження;

До стацiонару входять:

- приймальне вiддiлення;

-  хірургічне вiддiлення з травматологiчними лiжками;

- терапевтичне вiддiлення;

- неврологiчне вiддiлення

- педiатричне вiддiлення;

- iнфекцiйне вiддiлення;

- акушерсько-гiнекологiчне вiддiлення;

- вiддiлення анестезiологiї з лiжками для iнтенсивноi терапii;

Допоміжні служби в тому числі господарчі:

- патолого-анатомiчне вiддiлення,

- центральне  стерилізаційне  вiддiлення,

- аптека;

- гаражі;

- пральня;

- харчоблок;

- складські приміщення;

- насосна станція.

 1. Функціональні обов'язки та посадовi iнструкцii працівників Пiдприємства затверджуються його керiвником.
 2. Штатну чисельність Пiдприсмства керiвник визначає на підставі  кошторису Пiдприемства, затвердженому в порядку встановленому  цим Статутом з урахуванням необхiдностi створенні відповідних умов для забезпечення належної доступностi та якостi медичної допомоги.

 

 1. Повноваженя трудового колективу

9.1. Працiвники Пiдприємства мають право брати участь в управлiннi Пiдприємством через загальнi збори трудового колективу, професiйнi

спiлки, якi дiють у трудовому колективi, iншi органи, уповноваженi трудовим  колективом на представництво, вносити  пропозицii щодо полiпшення роботи Пiдприємства, а також з питань соцiально-культурного i побутового обслуговування.

    Засновник затверджує положення « Про загальні збори трудового колективу» Представники первинної профспiлкової органiзацiї, представляють iнтepеcи працiвникiв в органах управлiння Пiдприємства відповідно до законодавства.

Пiдприємство зобов'язане створювати умови, якi б забезпечували  участь працiвникiв у його управлiннi.

 1. Трудовий колектив Пiдприємства складається з ycix громадян, якi своєю працею берутъ участь у його дiяльностi на ocнoвi трудового договору (кoнтpaктy, угоди) або iнших форм, що регулюють трудовi відносини працiвника з Пiдприємством.
 2. До складу органiв, через якi трудовий колектив реалiзує своє право на участь в управлiннi Пiдприємством, не може обиратися керівник

Пiдприємства. Повноваження цих органiв визначаються законодавством.

 1. Виробничi, трудовi та соцiальнi вiдносини трудового колективу з адмiнiстрацією Пiдприємства регулюються колективним договором.
 2. Право укладання колективного договору надаєтъся керiвнику Пiдприємства, а вiд iмeнi трудового колективу - уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звiтуютъ на загальних зборах колективу не менш нiж один раз на piк.
 3. Питання щодо полiпшення умов працi, життя i здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працiвникiв Пiдприємства та їх сiмей, а також iншi питання соцiального розвитку вирiшуються трудовим  колективом вiдповiдно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
 4. Джерелом коштів на  оплату працi працiвникiв Пiдприємства є кошти, отримані в  результатi його господарської некомерцiйної діяльності та дотації з бюджетів. Форми і системи  оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi ставки, схеми посадових окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат, премій винагород та iнших заохочувальних, компенсацiйних гарантійних виплат встановлюються у колективному договорi з дотриманням  норм i гарантiй, передбачених законодавством, Генеральною  та Галузевою угодами. Мiнiмальна заробiтна плата працівників не може бути нижчою вiд встановленого законодавством мінімального розміру  заробiтної плати. Умови оплати працi та мінімального  зебезпечення керiвника Пiдприсмства визначаються контрактом  укладеним iз Засновником.
 5. Оплата працi працiвникiв Пiдприємства здiйснюсться у першочерговому  порядку. Уci iншi платежi  здiйснюються Пiдприємством пiсля виконання зобов'язань щодо оплати працi.
 6. Працiвники Пiдприємства провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до  Статуту, колективного договору та посадових iнструкцiй згiдно з законодавством.

 

                     10. Контроль та перевiрка діяльності

10.1. Контроль якocтi надання медичної допомоги хворим на Пiдприємствi  здiйснюєтся шляхом експертизи вiдповiдностi якостi наданої медичної  допомоги мiжнародним принципам доказової медицини, вимогам

 галузевим  стандартам в сферi охорони здоров'я та дiючому  законодавству.

 

                             11. Припинення діяльності

11.1. Припинення дiяльностi Пiдприємства здiйснюетъся шляхом його  реорганiзації (злиття, приєднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацii – за рiшення Засновника, а у випадках, передбачених законодавством. 

України  - за рiшенням суду або вiдповiдних органiв державної влади.

11.2. У разi реорганiзацiї Пiдприємства вся сукупнiсть його прав та обов'язкiв переходитъ до його правонаступникiв.

11.3. Лiквiдація Пiдприємства здiйснюється лiквiдацiйною комiсiєю, яка утворюється Засновником  або за рiшенням суду.

11.4. Порядок i строки проведення лiквiдацiї, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим нiж два мiсяцi з дня опублікування  рiшення про лiквiдацiю, визначаються органом, який прийняв рішеня про лiквiдацiю.

11.5. Ліквiдацiйна комiсiя розмiщує у друкованих засобах масової інформації повiдомлення про припинення юридичної особи та про порядок i строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (вiдомих) кредиторів пoвідомляє особисто в письмовiй формi у визначенi законодавством строки. Одночасно лiквiдацiйна комiсiя вживає ycix необхiдних заходiв

зi стягнення дебiторської заборгованостi Пiдприємства.

11.6. З моменту призначення лiквiдацiйної кoмiciї до неї переходять повноваження з управлiння Пiдприємством. Лiквiдацiйна комісія складає ліквідаційний  баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність  та повнота лiквiдацiйного балансу, повинні бути перевiренi в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна

комiсiя виступає в судi вiд iмeнi Пiдприємства, шо ліквідується.

11.7. Черговiсть, та порядок задоволення вимог кредиторiв визначаються вiдповiдно до законодавства.

11.8 Працiвникам Пiдприємства, якi звiльняютъся у зв'язку з його реорганiзацiєю чи лiквiдацiєю, гарантується дотримання їx прав та iнтepeciв вiдповiдно до законодавства про працю.

11.9. У разi припинення Пiдприємства (лiквiдацiї, злиття, подiлу, приєднання  або  перетворення) yci активи Пiдприємства передаютъся однiй або  кільком неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду або  зараховується до доходу бюджету.

11.10. Пiдприємство є таким, що припинило свою дiяльнiстъ, iз дати внесення  до єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення  юридичної особи.

Засновник Тетіївська міська рада, що є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: Київська область, Білоцерківський район м. Тетіїв, вул. Я.Острозького, 5, зареєстрована Тетіївською районною державною адміністрацією від 15.02.2018 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 349 120 0000 000760, код ЄДРПОУ 42096329, в особі  міського голови, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 

 

         Міський голова                                           Б.БАЛАГУРА

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація