Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВІД 26.04.2018 РОКУ

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 «26» квітня 2018 року №   35

м Тетіїв

Про стан  проведення весняного 

двомісячника благоустрою міста

та сіл ОТГ

Заслухавши інформації начальника КП «Благоустрій» Поліщука І.П.,  начальника КП «Дібрівка-Обрій» Фармагея О.В.  про проведення двомісячника благоустрою Тетіївської ОТГ, керуючись пп.7 п.а ст.. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

 

1.Інформації начальників КП «Благоустрій» та КП «Дібрівка-Обрій» взяти до відома.

2. Керівникам комунальних підприємств «Благоустрій» та «Дібрівка-Обрій» :

-тримати на контролі питання щодо забезпечення належного санітарного стану території Тетіївської ОТГ;

- завершити роботи щодо підготовки меморіалу «Курган Слави» в м. Тетієві та пам’ятників загиблим воїнам в старостинських округах до святкування Перемоги у другій світовій війні над німецько-фашистськими загарбниками.

3. Спеціалісту виконавчого комітету щодо зв’язків з громадськістю на сайті міської ради оприлюднити подяку міського голови всім мешканцям громади, керівникам та працівникам підприємств, установ та організацій міста, які взяли активну участь у проведенні двомісячника з благоустрою.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  першого заступника міського голови Мащенка І.В..

 

        Перший заступник міського голови                                                І.В. Мащенко

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 «26» квітня 2018 року №  36

м Тетіїв

 

Про внесення змін до Плану діяльності

з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

           З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності,   відповідно до ст. 27 ч.1,2 ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 7 Закону України « Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  виконавчий комітет міської ради  

                                                    В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни  до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, затверджених  рішенням виконавчого комітету №  129 від 30.11.2017р., доповнивши пунктами № 3-8( додається).

2.Керуючій справами ( секретарю ) виконкому  Погорілій І.В. забезпечити публікацію данного рішення в засобах масової інформації.

3.Координацію роботи щодо виконання данного рішення покласти на спеціаліста з юридичного забезпечення міської ради Складену Н.М., контроль на першого заступника міського голови Мащенка І.В..

        Перший заступник міського голови                                                І.В. Мащенко

                                                                

                                                                                    Додаток

                                                                   до рішення виконавчого комітету 

                                                                   від 26.04.2018 р.  №  36

 

                                            П Л А Н

                        діяльності з підготовки проектів

                          регуляторних актів на 2018 рік

№ п/п

Вид та назва проекту регуляторних актів

Цілі його прийняття

1

Про встановлення місцевих податків та зборів

Приведення у відповідність до нормативно-правової бази, наповнення бюджету міста

2

Про розгляд нормативної одиниці створеної потужності будівництва об’єктів в місті Тетієві на 2018 рік.

Приведення містобудівної документації у відповідність до містобудівного законодавства

3

Про затвердження 

Правил   благоустрою міста

та сіл ОТГ.

Встановлення єдиного порядку благоустрою та утримання територій об'єктів Тетіївської ОТГ

4

Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами комунальної власності Тетіївської міської  об’єднаної територіальної громади

Приведення у відповідність єдиного порядку управління об’єктами комунальної власності Тетіївської ОТГ

5

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Тетіївської міської  об’єднаної територіальної громади

Забезпечення  прозорості в проведенні експертної оцінки об’єктів комунальної власності Тетіївської ОТГ

6

Про затвердження Положення про порядок відчуження ( приватизації) комунального майна Тетіївської міської ОТГ

Забезпечення ефективного використання майна комунальної власності

7

Про оренду майна комунальної власності Тетіївської міської ОТГ

Забезпечення ефективного використання майна комунальної власності

8

Про винесення на обговорення Правил   з організації збирання, перевезення та  утилізації відходів на території м. Тетієва  та сіл ОТГ затвердження  норм   їх  накопичення.

 

Встановлення єдиного порядку благоустрою та утримання територій об'єктів Тетіївської ОТГ


 

Секретар ради                                            С.М.Денисюк

 

    УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   РІШЕННЯ

 

 «26» квітня 2018 року №   37

м Тетіїв

Про винесення на обговорення

Правил   благоустрою міста

та сіл ОТГ

         Відповідно до Закону України та  пп. 44 ст. 26,  пп. 7 п.а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України « Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет міської ради

                                            В И Р І Ш И В:

 

1. Винести на обговорення  Правила   благоустрою міста та сіл ОТГ.

2. Дане рішення опублікувати на сайті міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника  

    міського голови І.В.Мащенка.

        Перший заступник міського голови                                                І.В. Мащенко

 

                                                                                  Додаток

                                                                   до рішення виконавчого комітету 

                                                                   від 26.04.2018 р.  №  37

 

П Р А В И Л А

БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ

Тетіївської    О Т Г 

ЗМІСТ

 

     Розділ  1. Загальні положення.

     Розділ 2. Порядок громадського обговорення проекту Правил благоустрою території Тетіївської ОТГ.

     Розділ  3. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території Тетіївської ОТГ.

     Розділ  4. Визначення термінів.

     Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання території і елементів благоустрою Тетіївської ОТГ

     Розділ 6. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють окремі види діяльності.

     Розділ 7. Контроль у сфері благоустрою території Тетіївської ОТГ.

     Розділ 8. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території Тетіївської ОТГ.

 

Розділ 1. Загальні положення

     1.1. Правила благоустрою території Тетіївської ОТГ (далі – Правила) є місцевим регуляторним актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою Тетіївської О Т Г регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території ОТГ.

     Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території ОТГ виконавчими органами Тетіївської ОТГ, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками, приватними підприємцями та громадянами.

     1.2. Об'єкти благоустрою Тетіївської ОТ Г використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

     1.3. Організацію благоустрою Тетіївської ОТГ забезпечує виконавчий комітет міської ради відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території обєднаної територіальної громади.

     1.4. Тетіївська ОТГ забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

     1.5. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, “Про автомобільний транспорт”, “Про дорожній рух”, Правил забудови  та інших документів чинного законодавства України.

     1.6. Правила містять загальнообов'язкові на території Тетіївської ОТГ норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

     1.7. Учасниками правовідносин з питань благоустрою згідно з цими Правилами є власники, керівники та інші посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, фізичні особи, приватні підприємці, громадяни, а також посадові особи уповноваженні здійснювати контроль за дотриманням цих Правил.

 

Розділ 2. Порядок громадського обговорення проекту Правил благоустрою

 території Тетіївської О Т Г або змін до них

     2.1.  Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси шляхом їх врахуванням під час розроблення та реалізації. На етапі розроблення Правил, виконавчий комітет Тетіївської ОТГ оприлюднює їх проект на громадських слуханнях, у місцевих засобах масової інформації, у тому числі на Інтернет-сайті, для забезпечення громадського обговорення та отримання пропозицій і зауважень від підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських організацій і громадян.

     2.2. Суб’єкти у сфері благоустрою мають подавати власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати публікації та розміщення у мережі Інтернет зазначених Правил до Тетіївської ОТГ за адресою : 09800,  м. Тетіїв, вул. Я.Острозького 5, міському голові.

Розділ 3. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою

території Тетіївської ОТГ.

     3.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення міською радою.

Розділ  4. Визначення термінів

      4.1. Виробнича територія-це територія, де розташовані підприємства, установи, організації, що обмежена огорожею, зеленими насадженнями або іншими умовними позначеннями.

      4.2. Прилегла територія - це територія, що прилягає до виробничої території, території землеволодінь суб'єктів господарювання по всьому периметру (зі сторони вулиць до проїжджої частини включно бордюр і 1 м за ним (на дорогах з м’яким покриттям – до осьової лінії), а з інших сторін на відстані 10 м для індивідуальних житлових будинків та 20 м для інших будівель  від межі землеволодіння) для її благоустрою та утримання в чистоті і порядку.

      4.3.     Закріплена  територія  -  це територія  громадського користування закріплена рішенням виконавчого комітету Тетіївської ОТГ  за суб’єктом господарювання для її благоустрою та утримання в чистоті і порядку.

     4.4. Вулиця – автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населеного пункту.

     4.5. Балансоутримувач - власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та їх утримання. 

     4.6. Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

     4.7. Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

     4.8. Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

     4.9. Елементи благоустрою:

     1) площі, вулиці, дороги, проїзди, алеї, бульвари, тротуари, пішохідні зони і доріжки;

     2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

     3) фасади будинків та споруд ;

     4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

     5) території будівель та споруд системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

     6) комплекси та об'єкти монументального мистецтва, пам’ятники культурної і історичної спадщини ;

     7) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики ;

     8) місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;

     9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

     10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів,  покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки, будинки-пости;

     11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

     12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам'ятників;

     13) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору ;

     14) малі архітектурні форми некомерційного призначення і для провадження підприємницької діяльності;

     15) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

     16) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

     17) прибудинкові території ;

     18) вуличні годинники, меморіальні дошки, садові лави ;

     19) громадські вбиральні, пляжі;

     20) кладовища ;

     21) інші елементи благоустрою Тетіївської ОТГ.

     4.10. Замовник будівельних робіт – особа що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.

     4.11. Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

     4.12. Користувачі дорожніх об'єктів - учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

     4.13. Лісопарк – лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення.

     4.14. Майданчик для відпочинку – об’єкт благоустрою, на якому здійснюється короткочасний відпочинок мешканців житлових масивів.

     4.15. Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

     4.16. Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (бесідки, ротонди, перголи, трельяжі, арки, павільйони, знаки та ін.).

     4.17. Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності - це невелика (площею до 30 кв. м) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

     4.18. Санітарне очищення - комплекс заходів, які забезпечують належний санітарний стан території міста у відповідності до вимог чинного законодавства.

     4.19. Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.

     4.20. Міст – споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. За класами мости підрозділяються на: малі – довжиною до 25 м, середні – довжиною до 100 м, великі – довжиною більше ніж 100 м, позакласові – довжиною більше ніж 500 м.

     4.21. Місце для організації ярмарку - об’єкт благоустрою міста з визначенням меж земельної ділянки в натурі, яка використовується для проведення ярмарків та/або улаштування майданчиків сезонної торгівлі.

     4.22. Набережна – озеленена та благоустроєна транспортна та пішохідна магістраль уздовж берега річки або водоймища.

     4.23. Об'єкти благоустрою – сукупність територій міста (території загального користування, прибудинкові території, території будівель та споруд інженерного захисту територій, території підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності) та об’єкти, що розташовані на територіях загального користування.

     4.24. Парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

     4.25. Прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

     4.26. Проїзна частина - частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

     4.27. Рекламні засоби (з обладнанням) - це елементи благоустрою міста, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та підземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.

     4.28. Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів - комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.   

     4.29. Ручне прибирання - прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

     4.30. Сквер - упорядкована й озеленена ділянка з вертикальними насадженнями, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення об’єктів Тетіївської ОТГ та призначена для короткочасного відпочинку населення.

     4.31. Спортивні споруди - окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту, а також території, на яких вони розташовані.

     4.32. Суб'єкти у сфері благоустрою Тетіївської ОТГ - учасники відносин у сфері благоустрою Тетіївської ОТГ а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, приватні підприємці та громадяни.

     4.33. Утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до Генерального плану Тетіївської ОТГ та округів ОТГ іншої містобудівної документації, місцевих Правил забудови, графічної частини Правил благоустрою території міста та цих Правил в цілому, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою.

     4.34. Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

     4.35. Фасад – обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна) з боку вулиці та/або головного входу.

 

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання території і елементів благоустрою Тетіївської ОТГ.

                  5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

     5.1.1. Балансоутримувача об'єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

     5.1.2. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт з утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом, або обов’язок по утриманню якої закріплено даними Правилами чи рішенням виконавчого комітету міської ради. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

    5.1.3. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

      5.1.4. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства.

     5.1.5. Фінансування заходів з благоустрою міста, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

     Фінансування заходів з благоустрою міста може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел передбачених законом.

     5.1.6. Використання земель громадського використання для тимчасового складування будівельних та інших матеріалів дозволяється тільки на платній основі з дотриманням вимог безпечного руху автомобільного транспорту та пішоходів.

                  5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування .

     На об’єктах благоустрою заборонено :

5.2.1    - здійснювати несанкціоноване підключення до інженерних мереж ;

5.2.2    - очищати дахи від снігу та льоду, виконувати земляні, будівельні та інші роботи без встановлення тимчасової огорожі на прилеглих територіях ;

5.2.3    - залишати транспорті засоби, машини, механізми у не відведених для цього місцях ;

5.2.4.    - захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;

5.2.5.    - захаращувати балкони, лоджії, вікна, під’їзди будівель, території предметами і матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів ;

5.2.6.     - наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;

5.2.7.- робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах тротуарах, шляхах, набережних тощо без погодження в установленому законодавством порядку;

  • 5.2.8.паління тютюнових виробів у місцях масового перебування людей на  територіях громадського користування: парки, сквери, площі, зупинки маршрутних транспортних засобів (за винятком спеціально відведених для цього місць);    
  • 5.2.9.торгівля за межами ринків у невстановлених для цього місцях, без погодження   

     Тетіївської О Т Г;

  • 5.2.10 розпиття спиртних  напоїв в громадських місцях (крім ресторанів, кафе, барів, що мають відповідну ліцензію та дозвіл);
  • 5.2.11.виїзна торгівля алкогольними та тютюновими виробами у Тетіївській ОТГ

5.2.12.- продаж алкогольних напоїв на територіях міського парку відпочинку, Кургану  Слави,  на зупинках маршрутних транспортних засобів (в тому числі на прилеглих до них територіях);

  • 5.2.13 гральні автомати на об’єктах комунальної власності, або надавати землю в оренду під розміщення споруд (об'єктів) грального бізнесу.

     1) Парків (парків культури і відпочинку, парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі - парків), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку.

     Благоустрій та утримання у належному стані територій вищевказаних об’єктів здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

     Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

     - санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та, по мірі наповнення, очищення урн, утримання контейнерів для сміття та відходів, сміттєзбірних майданчиків (майданчиків для тимчасового накопичення відходів),  укладення договорів на їх очищення;

     - освітлення територій;

     - озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

     - відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

     - утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

     - встановлення та утримання у належному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

     - забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

     - забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку.

     Утримання в належному стані зелених насаджень парків, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення (аварійних), висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів.

     Благоустрій даних території здійснюється відповідно до затверджених планів.

     На територіях парків, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою, зелених насаджень, збір квітів.

     Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

     2) Пам'яток культурної та історичної спадщини.

     Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати території пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам'яток у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

     Використання пам’яток культурної та історичної спадщини  повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення, тощо згідно з паспортом пам’ятки та визначеним предметом її охорони.

     Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

     3) Площ, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок.

     Благоустрій та утримання вищевказаних об’єктів благоустрою Тетіївської О Т Г здійснюється відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, вулиць, умов цих Правил, інших нормативних актів.

     Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН В.2.3.-5-2001.

     Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

     - своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

     - постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити - невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

     - контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

     - вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами  та за погодженням з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

     - разом з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

     - сповіщати виконавчі органи Тетіївської ОТГ та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;

     - забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

     Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїжджої частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря, не допускати перевезення сипучих матеріалів без накриття тентами, якщо дані матеріали не зволожені.

       Проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів дозволяється лише за умови погодження з компетентними органами та з дотриманням вимог , встановлених постановою Кабінету Міністрів України №30 від 18.01.01. У випадку перевищення вагових критеріїв власники транспортних засобів зобов’язані сплачувати в  бюджет Тетіївської ОТГ кошти на відновлення дорожнього покриття.   

     Забороняється заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензо-газозаправників, займатися торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїжджій частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

     Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з „червоними лініями” вулиць і доріг Тетіївської ОТГ зобов'язані:

     - утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

     - установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти;

     - у місцях розміщення споруд побутово-торгового призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти за погодженням з уповноваженим органом виконавчої влади.

     Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах „червоних ліній” вулиць і доріг Тетіївської ОТГ, зобов'язані :

     - утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів  та інші елементи дорожніх об'єктів;

     - забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

     - забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

     - у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважених ними органів, а також Державну службу безпеки дорожнього руху МВС України;

     -   дотримувати вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів;

     - істотною умовою для договорів оренди землі або об’єктів нерухомості, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, що здійснює Тетіївська О Т Г є визначення прилеглої території, яка підлягає благоустрою та дотримання Правил благоустрою. Недосягнення згоди по зазначених пунктах договору є підставою для відмови від укладення вище вказаних договорів. Договір на благоустрій території може бути укладено у формі окремого документу.

     У межах „червоних ліній” вулиць Тетіївської ОТГ і доріг забороняється:

     - розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

     - розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених містобудівною документацією, сміттєзбірників біля об’єктів дорожнього сервісу;

     - смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

     - спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

     - скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

     -  встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку без відповідного дозволу ;

     -   випасати худобу та свійську птицю;

     - виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України.

     Відкриття нових автобусних  маршрутів проводиться замовником перевезень після вивчення пасажиропотоків і моделювання маршрутних кореспонденцій, обстеження доріг та дорожніх об’єктів на маршрутах за погодженням з власниками цих дорожніх об’єктів або їх уповноваженими особами.

     Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх

 об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища. Всі дорожні об'єкти згідно з їх класифікацією та призначенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об'єктів або уповноваженими ними органами.

     Якість робіт по ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

     Питання виробничої діяльності комунальних служб, пов'язані із закриттям або обмеженням руху, погоджуються з відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.

     4) Пляжів.

     Території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вказані території передані згідно з договорами оренди, відповідно до умов цих Правил, інших нормативних актів. Території пляжів, що не передані у користування згідно з договорами оренди, утримуються уповноваженим виконавчим комітетом  міської ради органом. Території пляжів повинні бути обладнані приладами освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування на території пляжів у вечірні та нічні часи громадян.

     Утримання територій пляжів включає санітарне очищення, очищення дна акваторії, вживання заходів щодо запобігання забрудненню річок та водоймищ, охорону зелених насаджень, огородження відповідної території, у тому числі декоративне.

     Особи або організації, які утримують пляжі:

     - забезпечують громадян питною водою;

     - забезпечують належний санітарний стан території пляжу;

     - забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан туалетів;

     - встановлюють урни, які необхідно очищувати по мірі наповнення;

     - забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби.

     На території пляжів в обов’язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства.

     5) Кладовищ.

     Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

     Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечує Тетіївська ОТГ у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України.

     Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

     6) Місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту).

     На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

     Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом виконавчого органу Тетіївської ОТГ.

     У випадку розміщення місць для паркування на проїжджій частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов’язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов’язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом виконавчого органу Тетіївської ОТГ.

     У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

     - засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;

     - розпалювати вогнища;

     - торгівля без дозволу власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу, без погодження з зацікавленими службами в установленому порядку та без погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України;

     - зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;

     - псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

     Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням. Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо, за виключенням випадків, встановлених законодавством.

     7) Майданчиків для дозвілля та відпочинку.

     Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики відповідно до договору.

     Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання,

спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

     Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

     8) Місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.

     Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

     Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам Правил торгівлі на ринках міста, санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативних актів.

     Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані:

     - забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення;

     - укласти договір на вивезення твердих побутових відходів;

     - встановити сміттєзбірники (урни) для збирання відходів та сміття;

     - забезпечити встановлення біотуалетів біля торгових точок, які здійснюють   торгівлю розливним пивом;

     - забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.

     Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі здійснює Тетіївська О Т Г.

          5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови.

     5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

     5.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

     5.3.3. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

     5.3.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться комунальними підприємствами міста.   

    5.3.5. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати їх, що заважає руху спеціальних машин „швидкої допомоги”, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо.

     5.3.6. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови без відповідного дозволу.

     5.3.7. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення відходів.

     5.3.8. Власникам індивідуальних будівель приватного сектору :

5.3.8.1.- дозволяється висадка дерев не ближче 3 м, а кущів 1 м від спільної огорожі, чи 0,7 м від краю тротуару;

5.3.8.2.     -  за наявності домашніх тварин, біля хліва обладнується місце для складування гною, так щоб не було витоку рідких нечистот за територію присадибної ділянки. Забороняється складувати гній за територію присадибної ділянки, на берегах річок, струмків та інших водойм ;

5.3.8.3     - туалет розташовується з таким розрахунком, щоб він був віддалений від житлових приміщень (15 м від вікон, дверей), суміжних будинків, громадських споруд, майданчиків для ігор, відпочинку, річок і струмків та в 20 м від криниць з урахуванням напрямку схилу ділянки ;

5.3.8.4     - власники собак  зобов’язані утримувати їх на прив’язі і спускати з прив’язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі, про наявність собак застерігати табличкою з відповідним написом;

5.3.8.5.     - забороняється захаращувати відкриту зливову каналізацію будь-яким сміттям;

5.3.8.6.     - у випадку проходження зливової водовідвідної системи по приватній території (та прилеглій) – власники цих земельних ділянок зобов’язані регулярно та своєчасно прочищати їх і підтримувати в робочому стані ;

5.3.8.9.     - забороняється самовільно змінювати русло зливової водовідвідної системи на приватній та території загального користування без погодження з органами Тетіївської ОТГ ;

5.3.8.     - забороняється здійснювати водовідведення на територію сусідів без їхньої згоди ;

     5.3.9. Забороняється витрушувати білизну, ковдри, килими з балконів, лоджій та на сходах багатоквартирних  будинків чи кидати будь-які речі з них.

     5.3.10. Забороняється здійснювати мийку, ремонт автомобілів, мотоциклів, та інших транспортних засобів, купання тварин, прання білизни на подвір'ях громадського житлового фонду, на дорогах, тротуарах, газонах, біля озер та штучних водойм, на берегах річок, водозабірних колонок, зливати в дощоприймальні колодязі рідкі побутові відходи, підключати до них відвідні каналізаційні труби.

      5.3.11. Забороняється утримувати на балконах, лоджіях тварин птицю, бджіл, мити балкони зливанням води, виливати з балконів, вікон, лоджій воду, чи будь-які інші рідини та нечистоти.

     5.3.12. Забороняється висаджувати городні культури, пасти худобу, птицю на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, вулицях, площах, скверах, парках, пляжах, в санітарних зонах об'єктів водопостачання.

      5.3.13. Керівники організацій, що займаються обслуговуванням багатоквартирних будинків повинні забезпечити входи до під’їздів будинків дошками оголошень.

             5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених (прилеглих) територій.

     5.4.1. Підприємства (приватні підприємці), установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

     5.4.2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами та прилеглої (закріпленої) території, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою.

     5.4.3. Посадові особи підприємств, установ, організацій, приватні підприємці несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених (прилеглих) за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємствами територіях, відповідно до законодавства.

      5.4.4. Керівники (власники) підприємств, установ, організацій усіх форм власності, власники індивідуальних садиб забезпечують вивіз побутового сміття зі своєї прилеглої (закріпленої) території  шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами міста. У разі самостійного вивезення побутового (вуличного) сміття керівники (власники) підприємств, установ, організацій усіх форм  власності, укладають договір з відповідними спеціалізованими підприємствами на утилізацію сміття на міському полігоні по знешкодженню твердих побутових відходів.

     5.4.5 Керівники (власники) підприємств, установ, організацій усіх форм власності, приватні підприємці зобов'язані не допускати захаращування територій, забезпечити утримання їх в належному санітарно - епідеміологічному стані та естетичному вигляді.

     5.4.6. Зупинки маршрутних транспортних засобів та прилегла до них територія закріплюються рішенням виконавчого комітету міської ради за суб'єктами господарювання для утримання та прибирання.

    5.4.7. Суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи), що діють на територіїТетіївської ОТГ які не мають прилеглих територій, укладають договори з виконавчим комітетом Тетіївської ОТГ на дольову участь в благоустрої міста шляхом внесення грошових коштів, або за ними можуть закріплюватися для утримання території місць загального відпочинку, міських пляжів, парків, скверів та інші території.

     5.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд.

     5.5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

     5.5.2. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.

     5.6. Порядок санітарного очищення території Тетіївської ОТГ.

     5.6.1. Санітарне очищення території Тетіївської ОТГ здійснюється на підставі узгодженої та затвердженої в установленому порядку схеми, включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міста відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень виконкому Тетіївської О Т Г, чинного законодавства.

     Формування системи поводження з відходами здійснюється шляхом використання найбільш ефективних і безпечних технологій за мінімальних економічних витрат, найбільш вигідних для того чи іншого населеного пункту схем і методів збирання, перевезення та знешкодження цих відходів з урахуванням щільності забудови, типів та наявного парку сміттєвозів, сміттєзбірників у порядку, визначеному законодавством. 

     Власники будинковолодінь (наймачі) зобов'язані забезпечувати санітарне очищення власних, прилеглих (закріплених) територій шляхом укладання договорів на вивіз та утилізацію, або лише з відповідними підприємствами (організаціями) та своєчасну оплату наданих послуг.

     При укладенні договорів суб’єктами підприємницької діяльності  повинна враховуватись вся площа належної, прилеглої (закріпленої) території суб'єкта господарювання.

     5.6.2 Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

     1) покриття проїжджої частини  вулиць, провулків,Тетіївської ОТГ, а також покриття тротуарів, площ, за кошти  бюджету Тетіївської ОТГ – покладається на уповноважені виконавчим комітетом  Тетіївської ОТГ органи;

     2) тротуарів, покриття проїжджої частини місцевих (внутрішньоквартальних) доріг, територій, закріплених (прилеглих) з приватними домоволодіннями  – покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на виконавчий комітет Тетіївської ОТГ, або уповноважені ним органи;

     3) дворів, тротуарів, покриття проїжджої частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, - покладається на балансоутримувача будівель;

     4) дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїжджої частини, інших прилеглих (закріплених)  територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, – покладається на відповідні підприємства,

установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

     5) тротуарів, територій, прилеглих до торгових центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі, а також палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

     6) охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач - покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

     7) прилеглих до АЗС - покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;

     8) прилеглих до гаражів та МАФів 10 метрів по периметру - покладається на гаражно-будівельні кооперативи, власників (користувачів) МАФів.

індивідуальних гаражів;

     9) прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 20 м від межі території даних об’єктів - покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

     10) лісопосадок - покладається на виконком Тетіївської ОТГ або уповноважений ним орган;

     11) зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок (місць відстою) маршрутних таксі - покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані зупинки (далі - підприємства транспорту) або на власників торгівельних кіосків, що розташовані на їх території та у радіусі 20 метрів від території зупинки, стоянки ;

     12) парковок та автостоянок - покладається на осіб, які є їх балансоутримувачами, та осіб, яким вказані території надані у користування згідно з договором та у радіусі 20 метрів від території зупинки, стоянки ;

     13) зелених насаджень парків та скверів, меморіальних, та санітарно-захисних зон, та інших зон, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку - покладається на їх балансоутримувачів, якщо інше не передбачено угодами на здійснення благоустрою;

     14) вокзалів - покладається на відповідні підприємства, що утримують майно вокзалів на балансі;

     15) мостів - покладається на їх балансоутримувачів.

    Рішенням виконавчого комітету міської ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах міста. У випадку відсутності прилеглої території між двома об’єктами господарювання менше подвійної норми вказаної у підпунктах даного пункту – прилегла територія ділиться пропорційно.

     5.6.3. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

     1) регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари та прилегла територія прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю (включно і 1 м за ним) ;

     2) забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище.

     3) регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;

     4) регулярне прибирання урн, місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

     5) вивезення сміття з території загального користування, ринків здійснювати один раз на день, а від населення, що мешкає у багатоквартирних будинках, з домоволодінь приватного житлового фонду згідно з укладеними договорами. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не менше ніж одного разу на тиждень (у випадку їх наявності);

     6) щомісячно проводити заходи „чиста п”ятниця” на закріплених та прилеглих територіях, єдиний санітарний день – п”ятниця;

     7) встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, незалежно від наявності урн, що знаходяться на входах до підприємств, установ, організацій, магазинів та інших ;

     8) очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об'яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

     9) контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

     10) регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні та аварійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення, спалювання категорично забороняється ;

     11) регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

     12) проводити заходи, що забезпечують збереження та утримання насаджень, квітників, газонів;

     13) проводити заходи по боротьбі з гризунами, синантропними комахами та безпритульними тваринами;

     14) проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

     15) проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев, шляхом садіння нових ;

     16) не допускати пошкодження елементів благоустрою Тетіївської ОТГ розташованих на прилеглих територіях;

     17) з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

     18) належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

     5.6.4. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

     1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

     2) підприємства, організації, фізичних осіб - підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, - біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;

     3) підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об’єктів з інтервалом не більше 40 м;

     4) транспортні та інші підприємства - відповідно до вимог цих Правил.

     5.6.5. Особи, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

     5.6.6. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

     5.6.7. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій забезпечує нормальний рух пішоходів та

транспорту і включає:

     1) підмітання та зсув снігу : роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під'їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення;

     2) видалення снігу та снігово-льодяних утворень : забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїжджу частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки, визначені наказом по управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Тетіївської ОТГ, або на міське сміттєзвалище.

     3) усунення слизькості : під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїжджій частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском, шлаком або піщано-соляною сумішшю. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

     5.6.8. Зимове прибирання :

     1) Тротуари, доріжки у парках, скверах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані проти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства, підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

     2) Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та обробка іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїжджої частини, вулиць, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів  проводиться в порядку, визначеному виконавчим комітетом Тетіївської ОТГ.  

     3)  Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані:

     - мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби);

   - мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, сіль) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

     - прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

     4) Прибирання в зимовий період і посипання піском тротуарів повинні закінчуватись до 7.00 год., але у разі необхідності здійснюється протягом всього дня, а в період снігопадів, відлиг і обледеніння цілодобово.

    5.6.9. Літнє прибирання :

           Водостічні прийомні колодязі, зливостоки очищаються навесні після прибирання з лотків технологічних матеріалів, пісочно-сольової суміші. Повторюють цю операцію до початку зимового сезону або в разі потреби. Мул і сміття, вибрані з водостічних прийомних колодязів, вивозяться протягом дня.

     5.6.10. Полив проїжджої частини тротуарів, вулиць, площ, бульварів проводиться в плановому порядку із застосуванням спеціальних машин та механізмів.

     5.6.11. Балансоутримувачі, житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

     5.6.12. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про відходи”.

     5.6.13. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені рішенням Тетіївської ОТГ місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів, або здійснення інших операцій з відходами.

     5.6.14. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

     5.6.15. Визначення територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, громадян, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови, ліквідація стихійних звалищ покладається на виконавчий комітет Тетіївської ОТГ, якщо інше не визначене цими правилами.

     5.6.16. Проектами землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань необхідно передбачати заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів, процесів підтоплення та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування, а також заходи по водовідведенню дощових вод.

     5.7. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій.

     5.7.1. Впорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

     5.8. Утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, за газонами, квітниками, садовими доріжками, за садовим обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених насаджень від шкідників та хвороб, охорону природної фауни.

     5.8.1. Засівання газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об'єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

     5.10. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.

     5.10.1. Будівельні організації  (підрядники) повинні огороджувати зелені насадження, окремі дерева брати в короби, щоб запобігти їх пошкодженню.

     5.10.2. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

     5.10.3. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших

робіт, замовник після завершення робіт зобов'язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню.

     5.10.4. На території зелених насаджень забороняється:

     1) складувати будь-які матеріали;

     2) влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;

     3) використовувати роторні снігоочищувальні машини для викидання снігу на зелені насадження. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу;

     4) обладнувати стоянки або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів;

     5) будь-яке будівництво, у тому числі і павільйонів для торгівлі, розміщення малих форм архітектури без наявності рішення Тетіївської О Т Г;

     6) використовувати малі форми архітектури не за призначенням;

     7) влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські площадки на газонах та зелених зонах;

     8) ходити, кататися на ковзанах, санчатах та влаштовувати ігри на газонах ;

     9) випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

     10) підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

     11) добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;

     12) пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;

     13) знищувати мурашники, ловити птахів і звірів ;

     14) складати неокорену і непротруєну від шкідників та хвороб деревину в період з 15 квітня до 15 вересня;

     15) засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;

     16) висаджувати зелені насадження без погодження з власниками підземних комунікацій;

     17) заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, берегах рік і заток, озер, у парках та скверах, інших зелених зонах;

     18) збирати квіти, плоди, насіння та інші частини об’єктів рослинного світу, які виростають на об’єктах благоустрою ;

     19) зносити, пересаджувати зелені насадження без отримання дозволу у встановленому порядку.

     5.10.5. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, аварійних, пошкоджених

хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

     1) щодо насаджень, що належать до комунальної власності  - на виконавчий комітет міської ради.

     2) на прилеглих (закріплених) територіях – на балансоутримувачів житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я ;

     3) на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

     4) на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, - з дня початку робіт на замовників будівництва;

     5) на пустирях, берегах водоймищ та річок - на підприємства, згідно з рішеннями виконавчого комітету Тетіївської ОТГ;

     6) на приватних садибах та прилеглих ділянках - на їх власників.

     5.10.6. Посадка молодих дерев, кронування старих дерев проводиться лише за рішенням уповноваженого виконавчим комітетом Тетіївської ОТГ органом.

     5.10.7. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватись підприємствами, установами, організаціями, або громадянами в разі, якщо стан таких зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, їх майну, з обов’язковим повідомленням не пізніше одного робочого дня виконавчого комітету Тетіївської ОТГ.

     5.11. Порядок  утримання будинків та споруд, їх фасадів.

     5.11.1. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.

     5.11.2. Можливість вторинного використання раніше погодженої проектної документації для проведення ремонтних робіт визначає виконавчий комітет  Тетіївської ОТГ у кожному конкретному випадку.

     5.11.3. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, приватні підприємці а також громадяни зобов’язані:

     1) проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженим у відділі будівельної політики, містобудування та архітектури Тетіївської ОТГ;

     2) забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;

     3) змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі погодженої у встановленому порядку проектної документації  та передбачених чинним законодавством дозволів;

     4) розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень за проектом, погодженим з виконавчим органом Тетіївської ОТГ.

     5) при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

     5.11.4. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

     5.11.5. Будівництво в житлових районах фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів здійснюється відповідно до встановлених нормативів за рахунок коштів, що спрямовуються на житлове будівництво, та коштів організацій - забудовників житла, спортивних організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, коштів населення або їх самоврядних структур.

 5.12. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин.

     5.12.1. Підприємства, установи організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

     5.12.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

     5.12.3. На головних магістралях та вулицях Тетіївської ОТГ має бути забезпечене освітлення вітрин.

     5.12.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху або жителів квартир житлових будинків.  

     5.12.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого виконавчим комітетом Тетіївської ОТГ графіка, в залежності від

пори року та природних умов.

     5.13.  Балансоутримувачі, на території яких розміщено обладнання та елементи благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку, повинні утримувати їх  в справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати та щорічно фарбувати.

     5.14. Порядок утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності.

     5.14.1. Самовільне встановлення малих архітектурних форм заборонене.

     5.14.2. Утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (далі у цьому параграфі – малих архітектурних форм) здійснюється їх балансоутримувачами або власниками.

     5.14.3. Біля кожної малої архітектурної форми повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства,прибирання закріпленої території 10 метрів по периметру від наданої земельної ділянки.

     5.14.4. Біля кожної малої архітектурної форми встановлюється урна для сміття.

     5.14.5. Підключення малих архітектурних форм до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об'єктів.

     5.14.6. Забороняється користуватися малими архітектурними формами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні мережі централізованого каналізаційного водовідведення, не допускається встановлення нових малих архітектурних форм без врахування цих вимог.

     5.14.7. Під час експлуатації малих архітектурних форм не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень, якщо інше не передбачено узгодженим проектним рішенням та розрахунком відшкодування втрат озеленення, відповідною угодою. 

              5.15. Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами.

     5.15.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому виконкомом Тетіївської ОТГ порядку.

     5.15.2. Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на території Тетіївської ОТГ здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт, наданих виконавчим органом Тетіївської ОТГ.

     5.15.3. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на  території Тетіївської ОТГ, виконуються з обов'язковим відновленням  або проведенням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом термін. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

     5.15.4. У разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.

     5.15.5. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі, проведення інших  робіт з відновлення благоустрою Тетіївської ОТГ у відповідності до погодженої проектної документації.

     5.15.6. Великорозмірні рекламні засоби розташовуються відповідно до комплексного плану благоустрою площі, проспекту, вулиць Тетіївського ОТГ на одному рівні від горизонтальної поверхні ґрунту (дорожнього покриття) та на однаковій відстані від доріг.

     5.15.7. Розташування всіх видів рекламних засобів в оновлених частинах міста обмежено збереженням просторового сприйняття реконструйованих площ, проспектів та вулиць міста.

     5.15.8. Дистанція між великорозмірними рекламними засобами, встановленими вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, повинна бути не менше двократної відстані між сусідніми опорами контактної мережі (зовнішнього освітлення) і не менше однократної відстані для конструкцій міського (сіті) формату.

     5.15.9. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 2 м від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску.

     5.15.10. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхніх фасадів.

     5.15.11. Забороняється розташування рекламних засобів:

     1) на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

     2) на територіях пам’яток садово-паркового мистецтва, природних заповідників, парків, на квітниках та деревах;

     3) великорозмірних конструкцій у центральній історичній частині міста, за винятком територій транспортних магістралей, які входять до її складу і характеризуються малою забудованістю.

     5.15.12. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

     5.15.13. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з КП „Благоустрій” для забезпечення прибирання території.

     5.15.14. Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.

     5.15.15. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

     5.15.16. Фундаменти рекламних засобів не повинні виступати за рівень ґрунту, а у випадку розміщення на поверхні повинні бути  декоративно оформленими.

     5.15.17. Великорозмірні рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію (місця з'єднань, частини конструкції, силові елементи, опори, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з'єднання з фундаментом закрито обшивним матеріалом) з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону.

     5.15.18. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

      5.15.19. У випадках укладення договору щодо використання елементів благоустрою на місці розташування рекламного засобу між власником рекламного засобу та утримувачем елементу благоустрою Тетіївської О Т Г відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу благоустрою Тетіївської О Т Г несе його утримувач (крім безпосередньо місця розташування рекламного засобу).

     5.15.20. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконавчим комітетом Тетіївської ОТГ щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

     5.15.21. Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями Правил благоустрою Тетіївської ОТГ (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах.

     5.15.22. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

     5.15.23. Контроль за додержанням Правил благоустрою Тетіївської ОТГ при розміщенні зовнішньої реклами здійснюють уповноважені виконавчим комітетом Тетіївської ОТГ органи та інші органи відповідно до законодавства. 

                                5.16. Порядок утримання мостів.

     5.16.1. До складу робіт по прибиранню мостів та шляхопроводів у літній період входять: видалення пилу, сміття та бруду з проїжджої частини та тротуарів, при необхідності проводиться миття проїжджої частини та тротуарів, перил, декоративних та огороджуючих елементів. Роботи, як правило, повинні виконуватися механізованим способом, лише важкодоступні місця прибираються вручну. Прибиральні роботи проводять не менше ніж один раз на десять днів та в залежності від конкретних умов.

     5.16.2. До складу робіт по прибиранню мостів та шляхопроводів у зимовий період включаються збір та видалення снігу та льоду, боротьба з ожеледицею. Вказані роботи необхідно проводити механізованим способом, очищення вузьких тротуарів проводиться вручну. Проїзна частина та тротуар повністю очищуються від снігу. Не допускається обледеніння бордюрних огорож та накопичення вздовж них снігових та льодових валків, що зменшують проїзд. Обов’язково очищуються від снігу та льоду водовідні пристрої (трубки, лотки), що попереджують потрапляння води у деформаційні шви. Прибирання снігу та льоду на стальних конструкціях повинні забезпечувати збереження офарблення металу. Боротьба з ожеледицею на проїжджій частині та тротуарах мостів та шляхопроводів здійснюється шляхом посипання їх піском, шлаком, пісчано-соляною сумішшю.

     5.16.3. Скидання бруду, відходів, снігу та льоду із штучних інженерних споруд забороняється.

     5.16.4. Відповідальність за якість виконання робіт по прибиранню та утриманню у належному стані штучних споруд несуть особи, які виконують такі роботи.

     5.16.5. Забороняється рух на мостах транспортних засобів що забруднюють проїжджу частину та тротуари, включаючи автомобілі, які перевозять сміття та відходи з відкритими люками.

                   5.17. Порядок утримання інших елементів благоустрою.

(малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дошок та інших).

     5.17.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дошок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

     5.17.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території Тетіївської ОТГ, що належать до комунальної власності, покладається на виконавчий орган Тетіївської ОТГ.

     5.17.3. Керівники виконавчих органів міської ради, житлово-експлуатаційних підприємств, домоуправлінь, підприємств, організацій, закладів освіти, які утримують будинки, власники будинків та споруд, зобов’язані забезпечити наявність на кожному будинку однотипних, погоджених з органом архітектури номерних знаків, їх освітлення в нічний час.

     5.17.4. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон за погодженням з органами архітектури, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

5.18. Правила утримання тварин.

     5.18.1.Власники собак зобов'язані утримувати їх на прив'язі і спускати з прив'язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі. Про наявність собак застерігати табличкою з відповідним написом.

    5.18.2. Забороняється заводити собак у приміщення магазинів, об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, культури, на територію дитячих майданчиків, пляжів, скверів та в місця масового відпочинку.

    5.18.3. Відлов,  бродячих тварин, котів та собак здійснюється за рішенням виконавчого органу Тетіївської ОТГ підприємством або особою на договірних засадах за встановленими правилами.

     5.18.4. Власники, які розшукують зниклих домашніх тварин (собак, котів) зобов’язані негайно повідомити про розшук в управління житлово-комунального господарства міської ради з метою недопущення відлову цих тварин як бродячих.

     5.18.5. Вигул собак дозволяється тільки у встановлених для цього місцях, визначених рішенням виконавчого комітету міської ради.   

Розділ 6. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють окремі види діяльності

         6.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів.

     6.1.1. Поряд з місцем зупинки або пасажирським майданчиком підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. У разі призначення зупинки для одного виду транспорту - 1 урна. У разу призначення зупинки для двох та більше видів транспорту - не менше ніж 2 урни. Прибирання сміття з цих урн вказані підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу.

     6.1.2. Залізниця здійснює утримання та прибирання залізничних колій, що проходять через місто, в межах зон відчуження, залізничних мостів, відкосів, насипів, переїздів, переходів через колії, що знаходяться в межах міста, виїмок (до верхніх кромок в обидва боки).

     6.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

     6.2.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

     6.2.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається:

     1) будівництво прохідних каналів (тунелів) для прокладки інженерних комунікацій та комунікацій зв’язку ;

     2) комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;

     3) розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю місць для машин відповідно до чинних державних будівельних норм;

     4) організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.

    6.2.3. Замовники, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов'язані:

     1) утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки в межах землекористувань, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

     2) здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу виконавчого комітету Тетіївської ОТГ у встановленому порядку. Забороняється прийняття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;

     3) виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі дозволу (ордера) уповноваженого органу. Забороняється закриття вказаних робіт та закриття дозволу (ордера) без належного та якісного відновлення благоустрою території. Зазначена вимога розповсюджується на випадки проведення робіт без траншейним способом. Про закінчення робіт замовником робіт в обов’язковому порядку повідомляється уповноважені виконкомом Тетіївської ОТГ органи ;

     4) проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов’язковим використанням заходів безпеки та проти пилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);

     5) у встановленому порядку отримувати дозвіл (ордер) на встановлення риштування, каркасно-плівкових та інших легких огорож під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд, що пов’язано з погіршенням благоустрою, виконувати умови такого дозволу (ордера) та проводити роботи відповідно до вимог цих Правил та чинного законодавства;

     6) на період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на об’єктах благоустрою у встановленому порядку отримувати відповідний дозвіл (ордер) на проведення робіт, пов’язаних з тимчасовим погіршенням благоустрою;

     7) негайно не більше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних

матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;

     8) не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;

     9) організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на

проїзну частину вулиць;

     10) здійснювати реконструкцію будинків у частині зміни деталей фасаду виключно на підставі:

     -  позитивного висновку відділу містобудування та архітектури .

     -  рішення виконавчого комітету на здійснення відповідної реконструкції

     - погодженого в установленому порядку проекту, виконаного проектною організацією, яка має відповідну ліцензію;

     - дозволу Інспекції держаного архітектурно-будівельного контролю на проведення будівельних робіт ;

     11) не допускати позанормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях (будівельне сміття належить вивозити не менше, як один раз на тиждень), виконувати заходи по запобіганню запилювання повітря;

     12) не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;

     13) при здачі в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій відповідної території у відповідності до погодженої проектної документації ;

     14) не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об'єктів;

     15) не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;

     16) на вулицях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час;

     17) улаштування паркувальних місць на тротуарі, автостоянок, нових доріг, в’їздів, перекриття, зменшення (звуження) проїжджої частини дороги здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, оформленого у встановленому порядку.

     6.2.4. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового дозволу (ордера) на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається управлінням житлово-комунального господарства та комунальної власності Тетіївської ОТГ на наступних умовах :

     1) підприємство, установа, організація або її керівник, що виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених у дозволі (ордері) та правилах ведення робіт. Таку ж відповідальність несе субпідрядна організація;

     2) дозвіл (ордер) повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи;

     3) особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов'язана до їх початку:

     - обгородити місце перекопу стандартними бар'єрами, пофарбованими в яскраві кольори;

     - при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або обгородити місце перекопу світловим сигналом червоного кольору;

     - встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу;

     - на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити чіткий покажчик об'їзду;

     - у випадках передбачених будівельними нормами та правилами, встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією;

     4) з метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов'язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого відповідальна особа зобов'язана вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників;

     5) керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов'язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій;

     6) організація і особа, яка відповідає за виконання робіт, несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили;

     7) забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження з зацікавленими організаціями;

     8) доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт.

     Матеріали повинні складатися з таким розрахунком, щоб не загромаджувати шляхів і переходів, зелених насаджень;

     9) при виконанні перекопу в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт;

     10) місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками стандартного типу, до будмайданчиків влаштовані під'їзні дороги з твердим покриттям;

     11) в місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка;

     12) для найменшого загромадження вулиць вийнятий з траншеї ґрунт повинен прибиратись з місця робіт негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки водоканалізаційних, телефонних та інших колодязів;

     13) відновлення благоустрою, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі (ордері) терміни з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки;

     14) проводити зворотну засипку при виконанні робіт на твердому покритті, що проводиться з шаровим утрамбуванням на всю глибину з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та типу покриття такого ж дорожнього одягу проїжджої частини;

     15) відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на головних магістралях, бульварах, проспектах, набережних, у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб, і закінчується в терміни, вказані в дозволі (ордері);

     16) виконання робіт включає відновлення благоустрою; відновлення благоустрою включає відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою;

     17) виконання робіт без отримання дозволу (ордера) або по закінченню вказаних у дозволі (ордері) термінів (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) – забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу (ордера), повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої рішеннями міської ради, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами;

     18) при аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного перекопу вулиць, організація, яка веде роботи, може розпочати їх після повідомлення про початок робіт телефонограмою виконавчі міської ради, пожежної інспекції, швидкої медичної допомоги, комунальних органів, всіх організацій, які мають підземні комунікації на ділянці перекопу, з подальшим оформленням (не більше доби) аварійного ордера. Термін дії аварійного ордера не більше трьох діб. При відсутності дозволу (ордера) уповноваженого виконкомом міської ради органом, збільшення строку або об’єму проведення робіт, перекоп вважається самовільним.

     6.2.5. Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та ін.), та відновлення благоустрою здійснюють виконавчий комітет міської ради через уповноважені ним органи  та інші органи відповідно до законодавства.  

 6.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів.

     6.3.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

     6.3.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники встановлюють самостійно, або укладають договори відповідної форми із спеціалізованою організацією про встановлення необхідної кількості біотуалетів, контейнерів для збору сміття, своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Кількість встановлених урн та біотуалетів повинна забезпечувати додержання чистоти та санітарних норм. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.

     6.3.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає Тетіївська ОТГ в особі її управлінь і відділів, розпорядженням  голови або рішенням виконавчого комітету Тетіївської ОТГ призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

     6.3.4. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

     6.3.5. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на вулицях і дорогах Тетіївської ОТГ допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів. 

           6.4. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів  благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг.

     6.4.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші) та прилеглу (закріплену) територію. 

    6.4.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

     6.4.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїжджої частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

     6.4.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

 

Розділ 7. Контроль у сфері благоустрою території Тетіївської ОТГ.

     7.1. Контроль у сфері благоустрою міста  Тетієва  спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

     7.2. Контроль за станом благоустрою Тетіївської ОТГ виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, водоймищ, пам`ятників культури, археології та історичної спадщини, створення міст відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій міська рада покладає на уповноважений нею орган, про що приймає відповідне рішення.

     7.3. Контроль за станом благоустрою Тетіївської ОТГ  здійснюється шляхом:

     1) проведення перевірок території;

     2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

     3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян Тетіївської ОТГ.

     4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території Тетіївської ОТГ.

     7.4. Контроль у сфері благоустрою міста здійснюється інспекторами благоустрою міста згідно з положенням, яке затверджується у відповідності із законодавчими нормами.

     7.5. Громадський контроль у сфері благоустрою Тетіївської ОТГ здійснюється громадськими інспекторами благоустрою  згідно з положенням, яке затверджується у відповідності із законодавчими нормами.

     7.6. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

Розділ 8. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території Тетіївської ОТГ.

     8.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Тетіївської міської ради.

      Посадові особи підприємств, установ, організацій, приватні підприємці несуть відповідальність за невиконання Правил благоустрою території Тетіївської ОТГ а також за дії чи бездіяльність що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених (прилеглих) за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до законодавства.

     8.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

     1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

     2) проектуванні об'єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

     3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

     4) порушенні Правил благоустрою території міста Тетіївської ОТГ.

     5) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

     6) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;

     7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою міста;

     8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

     9) забрудненні (засміченні) території міста;

     10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій Тетіївської ОТГ-тощо;

     11) за порушення Правил додержання тиші в громадських місцях Тетіївської О Т Г.

     8.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

     8.4. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний термін.

     8.5. У випадку, якщо особа систематично не виконує вимог Правил благоустрою, або здійснює благоустрій власної, прилеглої (закріпленої) території неналежним чином, зазначена обставина є підставою для розірвання договорів користування земельною ділянкою або майном в односторонньому порядку.

     8.6. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

     8.7. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

     Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

     1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

     2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

     - ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

     - здійсненні ремонту інженерних мереж;

     - видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

     - прокладанні нових інженерних мереж;

     - виконанні інших суспільно необхідних робіт.

     8.8. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

     8.9. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

     8.10. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням виконкому міської ради, з розрахунку на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

     8.12. Відповідальність за порушення Правил утримання тварин винні особи несуть відповідно до статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

     8.13.4. Контроль за виконанням Правил утримання тварин покладено на уповноважені виконкомом міської ради органи.

     8.14. Відповідальність за порушення Правил додержання тиші в громадських місцях Тетіївської О Т Г.

    8.14.1.Правила є загальнообов’язковими на території Тетіївської ОТГ норми порушення яких тягнуть за собою відповідальність передбачену статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

     8.14.2. Контроль за виконанням Правил додержання тиші в громадських місцях Тетіївської ОТГ покладено на уповноважені виконавчим комітетом  міської ради органи.

   

           Секретар ради                                                        С.М.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 «26» квітня 2018 року №    38

м Тетіїв

Про винесення на обговорення

Правил   з організації збирання, перевезення

та  утилізації відходів на території м. Тетієва

та сіл ОТГ затвердження  норм  їх  накопичення

         Відповідно до Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

                                            В И Р І Ш И В:

1. Винести на обговорення  Правила  з організації збирання, перевезення  та  утилізації відходів на території м. Тетієва та сіл ОТГзатвердження  норм  їх  накопичення (додається).

2. Дане рішення опублікувати на сайті міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника  

    міського голови І.В.Мащенка.

 

        Перший заступник міського голови                                                І.В. Мащенко

 

 

 

                                                                 Додаток  № 1

                                                               до рішення виконавчого комітету

                                                               Тетіївської міської ради

                                                                від 26. 06.18 р.  № 38

                                                                                          

                                                                                                                                                                                           

     Правила з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації  відходів  на  території  Тетіївської ОТГ.

 

      1.Дія Правил з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів ( далі - Правила ) поширюється на діяльність, пов'язану зі збиранням, перевезенням, переробленням, утилізацією твердих побутових відходів ( далі- ТПВ ), з  метою утримання  в належному санітарному стані території Тетіївської ОТГ.

         Правила  встановлюють  та  регулюють права  і обов’язки  учасників  правовідносин  у  сфері поводження  з  відходами, визначають комплекс  заходів , необхідних  для  забезпечення  чистоти і порядку на території ОТГ.

2. Терміни,    що використовуються у Правилах, вживаються у значеннях, які наведені в Законах України " Про житлово-комунальні послуги", "Про благоустрій населених пунктів" та "Про відходи".

Основні терміни, що використовуються в цих Правилах:

відходи — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем

утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;виробник відходів — фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;

збирання відходів— діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;

роздільне збирання твердих побутових відходів - це метод збирання, за яким ресурсоцінні компоненти ТВП збираються окремо у спеціальні контейнери для подальшого надходження на перероблення чи повторне використання;

зберігання відходів — тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення);

перевезення відходів— транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;

видалення відходів — здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

об'єкти поводження з відходами — місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів;

спеціально відведені місця чи об'єкти— місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами;

операції поводження з відходами— збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

 розміщення відходів — зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;

тверді побутові відходи - відходи, які утворюються в процесі життя і діяльності людини і накопичуються у житлових будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах (це харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя, відходи від прибирання і поточного ремонту квартир, макулатура, скло, метал, полімерні матеріали тощо) і не мають подальшого використання за місцем їх утворення;

негабаритні відходи - тверді побутові відходи, розміри яких перевищують 50 х 50 х 50 см і не дають змоги збирати їх у контейнери місткістю до 1,1 куб.м;

Утворювач побутових відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення побутових відходів, або, якщо ці особи невідомі, власник чи орендар території, на якій вони знаходяться.

Габаритні відходи - великі за розміром відходи, такі як побутові пристрої, меблі, дерева та гілля, поводження з якими з використанням звичайних методів обробки ТПВ є неможливим.

 Дворові відходи - листя, скошена трава, обрізки дерев і інші природні органічні матеріали, які виносяться з дворів і садів.

 Система збирання та вивезення твердих побутових відходів уключає такі операції

- збирання та тимчасове зберігання твердих побутових відходів на території споживача до прибуття сміттєвоза;

- завантаження твердих побутових відходів у сміттєвоз і прибирання засміченої під час завантаження території;

- вивезення  твердих   побутових відходів на полігон .

3.  На території Тетіївської ОТГ збирання, перевезення, перероблення, утилізація ТПВ проводяться за єдиною планово-регулярною системою відповідно до  встановлених  чинним  законодавством  норм і правил, а також локальних нормативних актів прийнятих виконавчим комітетом Тетіївської ОТГ.

4.  Методи та засоби збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізації ТПВ визначаються віконавчим комітетом Тетіївської ОТГ з  урахуванням складу та властивостей твердих побутових відходів, їх річного обсягу утворення, кліматичних умов регіону, потреби у вторинних енергетичних та матеріальних ресурсах, органічних добривах, економічних факторів та інших вимог.

5.   Кількісним показником споживання послуг із вивезення ТПВ є норми утворення ТПВ, що затверджуються виконавчим комітетом Тетіївської ОТГ (згідно додатку 2). Норми утворення ТПВ дійсні на протязі поточного року і підлягають коригуванню при плануванні обсягів і вартості вивезення ТПВ в кожному наступному році, або розрахунковому періоді (кварталі).

6.    Відповідно до затверджених правил благоустрою виконавчим комітетом Тетіївської ОТГ, власники приватних житлових будинків, організації, установи, приватні підприємці -  зобов'язані укласти договори  на видалення ТПВ з підприємством, що здійснює діяльність по видаленню та утилізації ТПВ до 01.02. поточного року.

7.     Підприємства, організації, установи Тетіївської ОТГ незалежно від форм власності зобов'язані транспортувати ТПВ тільки на об'єкти поводження з ТПВ та мати звітну документацію, що підтверджує факт повного збирання та перевезення ТПВ на встановлені для цих цілей об’єкти. Замовники відповідно до укладених договорів заздалегідь, при  покупці  талонів на  вивезення  сміття , або  під  час  укладання  договору, сплачують вартість перевезення певного об'єму ТПВ.

8. Під час збирання, зберігання, перероблення, знешкодження, утилізації та
захоронення ТПВ, слід керуватися положенням чинних санітарних правил « СанПиН  42-128-4690-88».

9. На  території Тетіївськї ОТГ збирання ТПВ може здійснюватись контейнерним та безконтейнерним способами.

10.  Збирання ТПВ здійснюється:

за унітарною ( валовою ) системою - коли ТПВ збирають в один сміттєзбірник (контейнер);

роздільною - коли окремі компоненти ТПВ збирають в різні   контейнери.

11.    На контейнери для збирання ТПВ та їх компонентів  наноситься  інформація способом, що забезпечує її наочність, механічну стійкість, стійкість до різних погодних умов, про:

назву організації, у власності якої знаходиться контейнер, - у лівому верхньому куті фронтальної стінки контейнера;

вид ТПВ - в середині на фронтальній стінці контейнера: на контейнері для збирання скла - на контейнері для збирання змішаних ТПВ - " Змішані відходи" (у дві стрічки).

12.   Встановлення урн . На території ТетіївськоїОТГ на всіх площах,  парках, на вокзалах, ринках, зупинках громадського транспорту  за  рахунок  власників  об’єктів  встановлюються урни для  збору  сміття. В обов'язковому порядку урни встановлюють при входах у магазини, підприємства харчування ( бари, кафе, їдальні, ресторани тощо), побутового обслуговування, культурно-видовищні підприємства й установи, навчальні заклади, лікувально-профілактичні установи, у місцях організації вуличної торгівлі.

Урни встановлюють й очищають за рахунок підприємств, організацій  і  установ, власників об'єктів, на території яких вони знаходяться ( будуть  знаходитися).

12.1  Урни  очищують від ТПВ протягом дня по мірі їх наповнення, але не рідше одного разу на добу. Фарбування урн проводиться не рідше одного разу на рік у колір, що не порушує загальної естетики об'єктів благоустрою території житлової забудови.

13.    Видалення ТПВ з контейнерів  повинно проводитися щоденно  у   часи затверджені графіком підприємства, що здійснює видалення відходів.   Миття та дезінфекцію контейнерів слід проводити відповідно до вимог чинних санітарних правил та норм.

14.   Стінки і кришки металевих контейнерів для збирання ТПВ та їх компонентів, слід фарбувати стійкими барвниками. Фарбування контейнерів необхідно виконувати не рідше одного разу на рік - навесні чи восени.

15.   Вимоги до розміщення контейнерних майданчиків та їх розмірів регламентуються чинними санітарними правилами і нормами.

16.  Спалювання ТПВ у контейнерах та на контейнерних майданчиках забороняється.

17. Забороняється встановлення контейнерів ТПВ на тротуарах, проїздах та
інших, не відведених для цього місцях, без  погодження  з УЖКГ та виконавчим комітетом Тетіївської ОТГ. Забороняється використовувати не за призначенням контейнери для збирання ТПВ.

18.  Під'їзди до майданчиків мають бути освітлені і мати тверде покриття з урахуванням маневрування транспортних засобів і випуску стріли підйому або маніпулятора. Вільний під'їзд до майданчиків забезпечує споживач послуг.

19.   Відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерів несуть їхні власники або балансоутримувачі.

У випадку утворення звалища ТПВ на контейнерному майданчику, що виникло через зрив графіка перевезення ТПВ, ліквідацію звалища здійснює виконавець послуг з перевезення ТПВ.

20.    Підприємства невиробничої сфери та  власники  малих архітектурних форм повинні мати контейнери для збирання ТПВ, у разі, якщо об'єм утворення відходів на  даному  об’єкті перевищує 0,35м3 на добу. Розмір  добового накопичення  ТПВ розраховується  відповідно до затверджених у встановленому порядку норм утворення ТПВ для даного  типу споживачів.

Якщо об'єм утворення ТПВ менше 0, 35 м3/ на добу, допускається використання на договірній основі контейнерів інших споживачів  або застосування  заявочної  чи планово-регулярної  системи вивезення ТПВ.

21.  Після вивантаження ТПВ з контейнерів у сміттєвоз працівник спеціалізованого автотранспортного підприємства, що проводить ці роботи, зобов'язаний прибрати місце завантаження ТПВ.

22.  В разі встановлення окремого режиму роздільного  збирання  відходів колір контейнерів має бути:

сірий-      для збирання змішаних ТПВ;

жовтий-   для збирання полімерних відходів;

зелений - для збирання скла;

синій -     для збирання паперу;

коричневий - для збирання харчових відходів;

червоний - для збирання небезпечних відходів;

помаранчевий - для збирання негабаритних відходів;

блакитний - у разі збирання ресурсоцінних складових ТПВ (паперу,скла,   пластмаси ) у одному контейнері.

Для збирання окремих складових ТПВ  використовуються контейнери із спеціальними отворами для складування ресурсоцінних складових ТПВ. Контейнери мають бути з кришкою, що замикається, або закритого типу.

Перевезення окремих компонентів ТПВ, які не псуються ( не розкладаються ), допускається здійснювати рідше, ніж ТПВ, зібраних за унітарною системою. Режим перевезення окремих компонентів ТПВ визначається виконавцем послуг з перевезення та узгоджується із замовником.

23. Тетіївська ОТГ ,через відповідні служби – інформаційний  відділ виконавчого  комітету Тетіївської ОТГ, управління  житлово-комунального  господарства  та  капітального  будівництва,  засоби масової інформації ТетіївськоїОТГ має організовувати проведення постійної агітаційної роботи щодо безпечного, в санітарному та екологічному відношенні, поводження з ТПВ та необхідності свідомої активної участі усіх верств населення у впровадження роздільного збирання компонентів ТПВ.

24.   Обов'язково слід здійснювати роздільне або унітарне збирання компонентів ТПВ на пляжах, ринках, у парках, скверах, площах, садах, на вокзалах.

25. Небезпечні відходи   збираються  роздільно від інших видів ТПВ, а також відокремлювати на стадії сортування та передавати спеціалізованим підприємствам, які одержали ліцензії на здійснення операції .у сфері поводження з небезпечними відходами.

Підприємства, організації та установи, які є виробниками небезпечних відходів, зобов'язані вести облік об'ємів утворення таких відходів, забезпечити їх видалення через спеціалізовані підприємства.

26.  Власники або орендарі житлових та не житлових приміщень , під час виконання ремонтних робіт повинні не пізніше, ніж за три  дні до  початку  проведення  ремонтних  робіт, попередити житлово-експлуатаційне підприємство, що обслуговує даний будинок, про намір виконання ремонтних робіт, погодити місце тимчасового розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в спеціально відведені місця,  мати документи, що підтверджують видалення ТПВ на полігон  (талон або квитанцію)

27. На територіях садівничих, гаражних і дачних об'єднань, товариств і  кооперативів   збирання ТПВ здійснюється у контейнери на спеціально обладнаних майданчиках. Забороняється зберігати і складувати ТПВ в будь-якому іншому місці.

27.1. Перевезення і захоронення ТПВ, що утворилися на території дачного об'єднання, здійснюється на основі обов'язкового укладання сезонних договорів з виконавцями послуг з перевезення ТПВ.

28. Спеціально обладнані майданчики мають відповідати наступним вимогам:

 - розміщення і будівництво майданчиків  здійснюється  відповідно до проекту організації і забудови території дачних об'єднань; майданчики повинні бути бетонованими й огородженими з усіх боків;

  - майданчики повинні бути обладнані контейнерами;

- майданчики слід розміщувати на відстані від 20 метрів  до  100 метрів від границі садових ділянок; питомий розмір земельних ділянок, зайнятий під майданчики для збирання і тимчасового зберігання ТПВ, повинний складати 0,1 м2 на одну садову ділянку на території дачних об'єднань.

29. Правління об'єднання відповідає за організацію будівництва,
ремонту і утримання майданчиків, де розташовані контейнери для збирання і
тимчасового зберігання ТПВ, та самих контейнерів, а також за своєчасне
вивезення ТПВ.

30.Перевезення ТПВ дозволяється тільки спеціально обладнаними для цього транспортними засобами за наявності  дозволу  на  здійснення  послуг .

31.Транспортні засоби для перевезення ТПВ мають бути пофарбовані у помаранчевий колір. На транспортних засобах допускається розміщення логотипу перевізника та напису виду ТПВ, що перевозиться.

32.  ТПВ, зібрані за унітарною або роздільною системами, перевозять за планово-регулярною або заявочною системами.

32.1. Планово-регулярна система передбачає регулярне перевезення ТПВ з території обслуговування на договірних засадах без спеціальних замовлень з встановленою періодичністю, за чітким маршрутним графіком із закріпленням транспортних засобів за певним районом обслуговування.

32.1.2 Планово-регулярна система поділяється на планово-подвірну та планово - побудинкову системи збирання ТПВ. Планово-подвірна  система  застосовується  для  мешканців  приватного сектору, а  планово - побудинкова  для  мешканців  багатоквартирних будинків.

32.1.3  За планово-регулярною системою усі замовники укладають з виконавцями послуг із вивезення ТПВ договір, в якому наведені об'єми ТПВ, які необхідно перевозити, відображаються умови розрахунків замовника з виконавцем послуг за перевезені відходи. Учасники договору періодично уточнюють обсяги робіт з перевезення ТПВ.

32.2.За заявочною системою перевозять негабаритні відходи, будівельні відходи та вуличний змет.

За заявочною системою власник житла або представник підприємства невиробничої сфери звертається до послуг спеціалізованого  підприємства кожного разу, коли в них накопичується певна кількість незапланованого договором об'єму ТПВ. При цьому розрахунки за перевезення проводяться одноразово, в цілому за перевезений обсяг ТПВ.

33. Для правильної організації роботи з перевезення ТПВ треба мати вичерпні відомості про об'єкти обслуговування. Для їх одержання представники виконавця разом з замовниками проводять обстеження цих об'єктів.

34.  Представники виконавця перевіряють наведені у спеціальних   дані про типи покриття проїздів та їх стан, відповідність місць розміщення контейнерів ТПВ та мережі проїздів умовам роботи сміттєвозів. Підприємства, що здійснюють видалення ТПВ,  заносять відомості зі спеціальних паспортів до журналу реєстрації об'єктів обслуговування, в якому відображаються можливі подальші зміни. Спеціальний паспорт додається до договору.

35.  В залежності від об'єму ТПВ, що утворюється на дільниці обслуговування та способу збирання ТПВ ( контейнерного або безконтейнерного ), встановлюють режим роботи  сміттєвозів.

36.  Основною для встановлення режиму роботи з перевезення є: загальна кількість ТПВ, що утворюється, відстань до місць обслуговування, наявна кількість, тип транспортних засобів та їх продуктивність, необхідність обов'язкового додержання графіків перевезення ТПВ з дотриманням чинних санітарних норм і правил.

37. Виконавець послуг з вивезення ТПВ за узгодженням із замовником для кожного сміттєвоза розробляє маршрут - послідовний порядок руху від одного до іншого об'єкта обслуговування в межах одного виробничого циклу, тобто до повного завантаження сміттєвоза.

38. Підприємствам, що надають  послуги  зі  збирання  та  видалення відходів, під час розробки маршрутів руху транспортних засобів для збирання ТПВ, необхідно враховувати:

- докладну характеристику об'єктів, що підлягають обслуговуванню;

   -      об'єми утворення ТПВ на кожному об'єкті;

-       кількість і місткість контейнерів, місця їх розташування;

- стан під'їздів і освітленості;

- докладну характеристику району обслуговування, інтенсивність руху по вулицях, планування кварталів і дворових територій.

38.1.Розроблений маршрут руху спецавтотранспорту по дільниці обслуговування перевіряється на місці, після чого в нього вносять відповідні корективи, після погодження з УЖКГ та виконавчого  комітету Тетіївської ОТГ.

38.2.Маршрут відображається у вигляді маршрутного графіка або маршрутної картки сміттєвоза, де послідовно перелічені адреси домоволодінь або підприємств невиробничої сфери, кількість пунктів збирання кількість контейнерів, встановлених у цих пунктах, періодичність перевезення за днями тижня, а також докладний розклад руху за часом.

39. З метою  найбільш   ефективного  використання  транспортних  засобів для перевезення ТПВ   і   забезпечення   своєчасного  та   якісного  усунення   порушень   нормальної    роботи Виконавцеві  слід   забезпечити  оперативне   управління   роботою  транспортних  засобів для перевезення ТПВ.

40. У  разі  перевезення ТПВ за заявочною системою зі збиранням ТПВ безпосередньо в спеціалізований автотранспорт , і перевезенням відразу ж після збирання, -  воно має відбуватися за погодженими і доведеними до всіх  замовників днем, маршрутом і графіком.

41. Виконавці, що здійснюють лише функції перевізника, повинні представляти Замовнику документ, що підтверджує факт  передачі  ТПВ на об'єкти поводження з ТПВ.

42.   Негабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження спеціалізованого автотранспортного засобу, слід вивозити спеціальним автотранспортом за окремими заявками виробників цих відходів.

43.  Перевезення ТПВ не повинно призводити до забруднення навколишнього середовища

       Секретар  ради                                                        С.М.Денисюк

 

 

                                                                                                  Додаток  № 2 

                                                               до рішення виконавчого комітету

                                                               Тетіївської міської ради

                                                                від 26. 06.18 р.  № 38

 

МІНІМАЛЬНІ НОРМИ

надання послуг з вивезення побутових відходів

Найменування об'єкта 

Мінімальна добова норма надання послуг з вивезення побутових відходів, кілограмів (літрів) 

Тверді побутові відходи 

 

Житлові будинки 

1. Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою, на одну людину 

0,77 (3,56) 

2. Багатоквартирні будинки за відсутності одного або двох з видів благоустрою, на одну людину: 

 

каналізації 

0,96 (3,84) 

центрального опалення 

1 (3,85) 

каналізації і центрального опалення (використання твердого палива) 

1,15 (3,86) 

3. Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою, на одну людину: 

 

з наявністю усіх видів благоустрою 

1,26 (3,94) 

за відсутності каналізації 

1,45 (4,03) 

за відсутності центрального опалення 

1,52 (4,09) 

за відсутності центрального опалення (використання твердого палива), водопостачання, каналізації 

 

1,59 (4,14) 

Підприємства, установи та організації 

4. Готель, на одне місце 

0,5 (2,74) 

Гуртожиток, на одне місце 

0,35 (1,65) 

Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку, на одне місце 

0,7 (3,84) 

Лікувально-профілактичні заклади: 

 

лікарня, на одне ліжко 

0,35 (2,19) 

поліклініка, на одне відвідування 

0,01 (0,06) 

Склад, на 1 кв. метр площі 

0,1 (0,22) 

Адміністративні і громадські установи таорганізації, на одне робоче місце 

0,3 (1,3) 

Навчальні заклади: 

 

вищий і середній спеціальний, на одного студента 

0,09 (0,48) 

школа, на одного учня 

0,08 (0,4) 

школа-інтернат, на одного учня 

0,45 (2,2) 

профтехучилище, на одного учня 

0,4 (2) 

дитячий дошкільний заклад, на одне місце 

0,28 (1,4) 

Підприємства торгівлі, на 1 кв. метр торговельної площі: 

 

промтоварний магазин 

0,15 (0,82) 

продовольчий магазин 

0,3 (1,5) 

ринок 

0,31 (1,1) 

Заклади культури і мистецтва, на одне місце 

0,08 (0,7) 

Підприємства побутового обслуговування, на одне робоче місце 

0,75 (3,4) 

 

Вокзал, аеропорт, на 1 кв. метр площі залу очікування 

 

0,37 (1,7) 

Кемпінг, автостоянка, на 1 кв. метр площі 

0,03 (0,11) 

Пляж (курортний сезон), на 1 кв. метр території 

0,04 (0,25) 

Підприємства громадського харчування, на одне місце: 

 

1) ресторан: 

 

з відбором харчових відходів 

1 (5) 

без відбору харчових відходів 

1,4 (6) 

2) кафе, їдальня: 

 

з відбором харчових відходів 

0,43 (2,2) 

без відбору харчових відходів 

0,5 (2,6) 

Великогабаритні відходи, на одну людину 

0,08 кілограма 

Ремонтні відходи, на одну людину 

0,11 кілограма 

Рідкі відходи, на одну людину 

25 літрів 

 

Дані норми підлягають коригуванню при плануванні обсягів і вартості з вивезення побутових відходів у кожному наступному році, або кварталі.

 

        Секретар  ради                                                        С.М.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 «26» квітня 2018 року №   39

м Тетіїв

 
Про затвердження Положення про методичний 
кабінет управління освіти виконавчого комітету
Тетіївської міської ради (ОТГ), штатного розпису 
та графіка роботи методичного кабінету
 
   Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту»,  «Про загальну  середню освіту», « Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради (ОТГ), затвердженого рішенням І сесії міської ради VІІ скликання від 30.01.2018 року № 39-01-VІІ, враховуючи Типове Положення про районний методичний кабінет,затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року №1119 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 року №1239/15930, з  метою  вдосконалення організації діяльності методичних кабінетів, надання педагогічним працівникам закладів освіти кваліфікованої методичної, консультативної допомоги, виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:

1.     Затвердити Положення про методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради (ОТГ) (додаток №1).
2.     Затвердити штат методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради (ОТГ) згідно з додатком 1 та штатний розпис працівників методичного кабінету згідно з додатком 2. 
3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань Подашевську Т.Л.
 

                  Перший заступник міського голови                                                І.В. Мащенко

 

                                                          Додаток 1
                                                                                 до рішення виконавчого комітету
                                                                                Тетіївської міської ради 
                                                                                 26.04 2018 р.   № 39

 
ПОЛОЖЕННЯ    
     про методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради ( ОТГ)  
I. Загальні положення 
     1.1. Методичний   кабінет управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради ОТГ (далі – методкабінет) є науково-методичною    установою,   яка   відповідно   до   чинного законодавства  здійснює  науково-методичне  забезпечення   системи загальної середньої та дошкільної освіти Тетіївської ОТГ,  підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  що проводиться не рідше одного разу на  п'ять  років,  у  період  між  курсами підвищення кваліфікації відповідно  до  статті 57 Закону України "Про освіту"
(1060-12) (міжкурсовий період).
     1.2. Засновником  методкабінету є  управління освіти виконавчого комітету
Тетіївської міської ради ОТГ.
     1.3. У  своїй  діяльності  методкабінет    керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ),  "Про загальну  середню  освіту"  (  651-14  ),  "Про дошкільну освіту"   (   2628-14   ),   "Про   позашкільну  освіту" ( 1841-14 ),  "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 ), "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами  законодавства  в галузі освіти,  в тому числі Міністерства освіти і науки України,  місцевих  органів  виконавчого комітету Тетіївської міської ради ОТГ 
та цим Положенням.
     1.4. Методкабінет  підпорядковується засновнику з усіх питань діяльності,  а в частині  науково-методичного  забезпечення системи  загальної  середньої  та дошкільної освіти - КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».
     1.5. Методкабінет  є структурним підрозділом управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради ОТГ, має  печатку, штамп, бланки із відповідними реквізитами.
II. Мета, основні принципи  та функції діяльності методкабінету 
     2.1. Метою     діяльності     методкабінету      є науково-методичне забезпечення  системи  загальної  середньої  та дошкільної    освіти,  організація   науково-методичної   роботи, підвищення   кваліфікації,   професійного    рівня    педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні  заклади)  і  розвиток  їхньої  творчої 
ініціативи у міжкурсовий період.
     2.2. Організація     діяльності     методкабінету    ґрунтується на принципах, визначених статтею 75 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 р. 
№2145-VІІІ.
     2.3. Функції методичного кабінету:
     2.3.1. Цільові:
     - прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і  спрямована  на  використання  в  педагогічній практиці сучасних наукових   психолого-педагогічних   досягнень   та    інноваційних технологій;
     - компенсаторна - передбачає надання  педагогічним  працівникам інформації,  яка  не  була  отримана  ними  під час здобуття вищої педагогічної освіти;
    - інформаційно-коригувальна -    спрямована   на   корекцію   й оновлення  інформації,  яка  постійно  змінюється   у   результаті розвитку   науки   та   впровадження   інформаційно-комунікаційних технологій.
     2.3.2. Організаційні:
    - трансформаційна - відбір  і  методичне  опрацювання  сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
    - діагностична -  систематичний  моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості,  а також професійного рівня педагогічних працівників;
    - моделююча -  моделювання  змісту,  форм  і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;
    - інформаційно-аналітична -     вивчення     й     узагальнення перспективного  педагогічного  досвіду  для  його  застосування  у навчально-виховному процесі  та  удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
     - організаційно-координувальна -     координація     діяльності циклових методичних комісій (об'єднань) навчальних закладів;
    - соціальна -  створення  належного   психологічного   клімату, вивчення   і   розв'язання  конфліктних  ситуацій  у  педагогічних колективах навчальних закладів. 
III. Основні напрями і завдання діяльності методкабінету 
     3.1. Діяльність методкабінету здійснюється за такими основними напрямами:
     - науково-методичне забезпечення    системи    закладів дошкільної освіти   та закладів загальної середньої освіти;
    - трансформування наукових   ідей   у   педагогічну   практику, науково-методична підтримка  інноваційної  діяльності  в  освітній галузі,  наукові пошуки та експериментальна робота,  яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів Тетіївської ОТГ;
    - інформаційно-методичний супровід    навчальних   закладів   і педагогічних працівників;
    - консультування педагогічних  працівників  з проблем сучасного розвитку   освіти,   організації   навчально-виховного    процесу, досягнень психолого-
педагогічних наук.
     3.2. Основними  завданнями  діяльності методкабінету є:
     3.2.1 створення   умов  розвитку  педагогічної  майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників,  удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації,  в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
     3.2.2 координація   діяльності   методичних   кабінетів   при навчальних  закладах,   циклових   методичних комісій   (об'єднань),   методичних   комісій  (об'єднань)та інших методичних формувань  при навчальних закладах;
     3.2.3 моніторинг  якості  загальної  середньої освіти,  рівня навчальних досягнень учнів,  у тому числі тих,  що  навчаються  за альтернативними   підручниками   і   навчальними  посібниками,  їх відповідності Державному стандарту  початкової  загальної  освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87   (далі  -  Державний  стандарт початкової загальної  освіти),  та  Державному  стандарту  базової  і  повної загальної  середньої  освіти,  затвердженому  постановою  Кабінету Міністрів  України  від 23.11.2011 №1392  (далі - Державний стандарт базової і повної загальної  середньої  освіти); моніторинг  умов  забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;
     3.2.4 моніторинг  стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку,  набуття ними життєвого  досвіду  та  вироблення вмінь   і  навичок,  необхідних  для  подальшого  навчання;  стану організації педагогічного процесу і  науково-методичної  роботи  в цих закладах;
     3.2.5 здійснення  організації  апробації  та   моніторингових досліджень  навчально-методичного  забезпечення дошкільної освіти, підручників,  навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;
     3.2.6 вивчення  потреб  і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам,  у  тому  числі  в період  підготовки  їх до атестації;  участь у роботі атестаційних комісій,  надання на звернення управління освіти  оцінки якості  навчально-виховної  роботи  педагогічних  працівників,  що атестуються;
     3.2.7 впровадження сучасних  освітніх  систем  і  технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
     3.2.8 проведення I етапу Всеукраїнського  конкурсу  "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання  переможцям  допомоги  щодо  підготовки  їх  до  участі  в наступних етапах змагань;
     3.2.9 взаємодія    з    науковими відділеннями  Малої  академії  наук  України та іншими учнівськими товариствами,  участь у проведенні олімпіад з  базових  дисциплін, конкурсів-захистів  науково-дослідницьких  робіт,  турнірів; організація підготовки команд та окремих  учнів  до  участі  їх  у наступних етапах змагань;
     3.2.10 організація інформаційно-комунікаційного обслуговування  та    використання   інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому- виховному процесі та діяльності  закладів освіти;
     3.2.11 вивчення,  узагальнення та впровадження в  педагогічну практику  досвіду  використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітньо-виховного процесу;
     3.2.12 формування  електронної бази даних щодо перспективного педагогічного  досвіду  та  інноваційної  діяльності  педагогічних колективів    і    окремих    працівників,    створення   сучасних науково-методичних  матеріалів,  фондів  навчальної,   довідкової, методичної,  психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
     3.2.13 проведення  масових заходів,  спрямованих на поширення інформації  щодо   дослідно-експериментальної,   науково-пошукової роботи  та  інноваційної  діяльності закладів освіти і окремих педагогічних працівників;
     3.2.14 висвітлення  в засобах масової інформації інноваційної діяльності  педагогічних  колективів   та   окремих   педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в Тетіївській ОТГ. 
     3.3. Методкабінет  у процесі реалізації покладених на нього  завдань  взаємодіє  з  центром  практичної   психології   і соціальної  роботи, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,  закладами вищої освіти,   творчими   спілками,
громадськими установами та організаціям.
     3.4. Колегіальним    органом    керівництва    методкабінетом  є методична рада. 
IV. Кадрове забезпечення методкабінету  
     4.1. Відповідно  до Державного стандарту початкової загальної освіти та освітніх  галузей  Державного  стандарту базової  і повної загальної середньої освіти в штаті методкабінету є такі посади методистів:
     1) завідувач методкабінетом;
     2) методист з навчально-виховної роботи;
     3) методист з початкової освіти;
     4) методист з дошкільної освіти;
     5) методист з бібліотечних фондів шкільних підручників;
     6) методист з інформаційно-комунікаційних технологій;
     7) методист з психологічної служби;
8) методист з виховної роботи;
9) бібліотекар;
10) секретар.
     4.2. Напрями  і  зміст   діяльності   методистів   та   інших працівників   методкабінету     визначаються   посадовими інструкціями та функціональними  обов'язками  залежно  від  їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць. 
     4.3. При   методкабінеті   створюється електронна бібліотека. 
     4.4. Методкабінет  очолює завідувач,  який призначається  на  посаду  та звільняється з посади засновником за погодженням з  КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».
   4.5.1. Завідувач:
     здійснює загальне    керівництво   діяльністю   методкабінету ,  готує  план  роботи,  погоджує  і  затверджує  його   в установленому порядку;
     затверджує структуру   методкабінету, посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників;
     представляє інтереси методкабінету  у  відносинах  з управлінням  освіти Тетіївської ОТГ, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»,   департаментом освіти і науки КОДА, юридичними   і   фізичними особами;
     - вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності  та  фонду оплати праці працівників;
     - видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;
    -  приймає на   роботу   і   звільняє   з   роботи   працівників методкабінету;
     - розпоряджається майном і коштами методкабінету;
     - заохочує працівників   і   накладає   на   них  дисциплінарні стягнення;
     - звітує перед    засновником, КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», департаментом освіти і науки КОДА про  результати   діяльності методкабінету.
     4.5.2. Завідувач  є членом колегії (ради  з  питань освіти) управління освіти Тетіївської ОТГ.
     4.6. Працівникам   методкабінету   встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників  установ, закладів   та   організацій   окремих   галузей  бюджетної  сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від  30.08.2002 № 1298 ( 1298-2002-п ), відповідно до чинного законодавства. 
V. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення методкабінету  
     5.1. Матеріально-технічне забезпечення методкабінету здійснюється   засновником,   який   забезпечує  його  необхідними будівлями,   обладнанням, канцелярським приладдям,  організовує   будівництво   і   ремонт  приміщень, 
їх господарське обслуговування, тощо.
     5.2. Фінансування    методкабінету   здійснюється засновником за рахунок коштів місцевих бюджетів,  а також з  інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
VI. Міжнародне співробітництво методкабінету  
     6. Методкабінет  за     наявності     належної матеріально-технічної   та   соціально-культурної   бази: 
     6.1 організовує  та проводить міжнародні науково-методичні семінари,  конференції,   практикуми,   наради,   виставки, здійснює обмін і взаємне стажування працівників, бере участь у міжнародних науково-методичних заходах; 
     6.2 укладає  угоди  про  співпрацю  та  реалізацію  спільних програм і проектів,  установлює прямі зв'язки з  партнерами  за кордоном,  міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими  установами  зарубіжних  країн  у  встановленому  чинним законодавством порядку. 

 

             Секретар ради                                             С.М.Денисюк

 

                                                          Додаток 2
                                                                                 до рішення виконавчого комітету
                                                                                Тетіївської міської ради 
                                                                                 26.04 2018 р.   № 39   

 

Штатний розпис методичного кабінету

 управління освіти виконавчого комітету

Тетіївської міської ради ( ОТГ)

Посада

К-ть один.

Завідувач методкабінету

1

Секретар

1

Методист з дошкільної освіти

1

Методист з початкової освіти

1

Методист з бібліотечних фондів

1

Методист з навчально-виховної роботи

1

Методист з психологічної служби

1

Методист з інформаційних технологій

1

Методист з виховної роботи

1

Бібліотекар

1

ВСЬОГО:

10

 

Графік роботи методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Тетіївськї міськї ради (ОТГ):

Початок роботи                                   8.00

Перерва на обід                                12.00-12.45

Кінець роботи                                     17.00

П’ятниця                                              8.00-15.45

 

           Секретар ради                                             С.М.Денисюк

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

 

 «26» квітня 2018 року №    40

м Тетіїв

 

Про встановлення одиниці

створеної потужності будівництва на

території Тетіївської ОТГ

 

         Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» , керуючись Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та  ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

                                            В И Р І Ш И В:

1. Встановити норматив для одиниці створеної потужності будівництва на території  Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади в розмірі 2500 грн. з 01.01.2018 р.

2. Дане рішення опублікувати на сайті міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови І.В.Мащенка.

 

        Перший заступник міського голови                                                І.В. Мащенко

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

    РІШЕННЯ

 

 «26» квітня 2018 року №  41 

м Тетіїв

Про затвердження Положення

про стипендію міського голови

   З метою стимулювання інтелектуального і творчого розвитку учнів міських загальноосвітніх навчальних закладів, активізації їх потенційних пізнавальних можливостей, забезпечення економічних і соціальних гарантій самореалізації особистості, керуючись статтями 26, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про стипендію міського голови, що додається.

2. Затвердити форму Сертифіката на отримання стипендії міського голови, що додається.

3. Витрати на виплату стипендій міського голови здійснювати за рахунок коштів із міського бюджету.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ обліку та звітності виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

 

        Перший заступник  міського голови                                                І.В. Мащенко


E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація