Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТЕТІЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ ЗА 2011 РІК

У 2011 році Тетіївською міською радою та її виконавчим комітетом особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. З метою усунення суперечностей, що виникають в ході погодження проектів регуляторних актів, посилено роботу з підготовки проектів регуляторних актів у відповідності до принципів державної регуляторної політики.

Ця робота здійснювалась в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV та інших нормативно-правових актів щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

У загальному реєстрі діючих регуляторних актів прийнятих Тетіївською міською радою та її виконавчим комітетом значиться 21 регуляторний акт.

Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік затверджені рішенням виконкому від 30.12.2010 р. № 184

На виконання вимог ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом 2011 року вносились відповідні доповнення до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів № 41 від 03.03.2011 р., № 44 від 29.03.2011 р., № 107 від 31.05.2011 р., № 132 від 26.07.2011 р..

Всього в 2011 році  прийнято 19 регуляторних актів, з них 7 - рішень виконавчого комітету, 12 - рішень міської ради, які пройшли  процедуру та витримали терміни прийняття і були оприлюднені на офіційному сайті Тетіївської міської ради.

При розробці планів вивчались проблеми господарських відносин, які потребують державного регулювання на рівні місцевих органів самоврядування.

8 квітня 2011 року в газеті «Тетіївська земля» було надруковано повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів:

- «Про погодження тарифів на пасажирські перевезення по місту Тетієву»;

- «Правила надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в м. Тетієві».

Після місячного обговорення даних регуляторних актів 19 травня 2011 року рішенням № 133 десятої сесії шостого скликання було затверджено Правила надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі в місті Тетієві. Повідомлення про погодження даного регуляторного акту надруковано в газеті «Тетіївська земля»  від 27.05.2011 р. та на сайті міської ради.

Рішенням виконавчого комітету № 70 від 27.04.2011 р. затверджено тарифи на пасажирські перевезення по місту Тетієву, про що надруковано в газеті «Тетіївська земля» від 07.06.2011 р.

В 2011 році відповідно до повідомлення Тетіївської міської ради про оприлюднення регуляторних актів, що надруковано в газеті «Тетіївська земля» № 48 від 24 червня 2011 р. проведено місячне обговорення:

- Статуту територіальної громади міста Тетієва;

- Положення про порядок  викупу земельних ділянок в місті Тетієві.

Повний текст Статуту та Положення викладено на сайті міської ради. Офіційне оприлюднення даних регуляторних актів зроблено на сайті міської ради після прийняття їх на ХІІІ сесії міської ради шостого скликання 25 серпня 2011 року.

Рішенням виконавчого комітету № 132 від 26.07.2011р. внесено доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік і винесено на громадське обговорення проекти рішень:

-         Про внесення змін в рішення дев’ятої сесії міської ради від 21.04.2011 року № 108 «Про встановлення місцевих зборів» та « Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в місті Тетієві». Після місячного обговорення регуляторний акт Про внесення змін до місцевих зборів прийнято на ХІІІ сесії міської ради, рішенням № 180 від 25.08.2011 р. був затверджений.

В жовтні 2011 року рішенням виконавчого комітету № 161 винесено на обговорення територіальної громади міста тариф на водопостачання в розмірі 7 грн. 50 коп. для споживачів І групи. Після місячного обговорення даний тариф затверджено на засіданні виконкому рішенням № 183 від 29.11.2011 р.

В 2011 році  винесено на обговорення тарифи на послуги по утриманню багатоквартирних житлових будинків- рішеня виконавчого комітету № 184 від 29.11.2011 р. надруковано в газеті «Тетіївська земля» 6 грудня 2011 року.

7 грудня 2011 р. на сімнадцятій сесії міської ради розглядався регуляторний акт «Про затвердження ставок єдиного податку на 2012 рік» З метою обговорення територіальною громадою дане рішення № 249 було надруковане в газеті «Тетіївська земля» 16 грудня 2011 р.

На вимогу Тетіївської МДПІ дані ставки єдиного податку були затверджені рішенням сесії № 281 від 30.12.2011р.

На виконання вимог Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» від 14.12.2010 №2784-VI та  «Методичних рекомендацій щодо формування та організації діяльності робочих комісій з питань

прискореного перегляду регуляторних актів», затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 13.01.2011 № 2, розпорядженням міського голови  від 14.01.2011 року № 4 було утворено робочу групу із прискореного перегляду регуляторних актів. До її складу увійшли депутати міської ради, приватні підприємці, представники преси, громадськості.

Відповідно до цього Закону всі регуляторні акти, прийняті міською радою до 14 грудня 2010 року були переглянуті протягом 90 днів.

В результаті роботи було переглянуто 14 регуляторних актів, всі вони приведені у відповідність до нормативно - правової бази.

Повідомлення Тетіївської міської ради про  оприлюднення регуляторних актів, що переглядались, надруковано в газеті «Тетіївська земля» № 37 від 17.05.2011 р. та на офіційному сайті міської ради.

Рішенням виконавчого комітету № 182 від 29.11.2011 р. затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік.

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація