Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ ОТГ

Згідно рішення виконавчого комітету Тетіївської міської ради №116 від 28 вересня 2018р. проводиться громадське обговорення положення "Про порядок утримання та функціонування кладовищ міста Тетієва та старостинських округів" (текст положення та аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта додається)

 УКРАЇНА

        ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

          ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                    РІШЕННЯ

 

 «28» вересня 2018 року № 116

м. Тетіїв

Про винесення на обговорення Порядку

функціонування та утримання кладовищ

міста Тетієва та старостинських округів

Тетіївської міської ОТГ

          Розглянувши лист комунального підприємства «Дібрівка-Обрій» про необхідність прийняття Положення про порядок функціонування та утримання кладовищ в старостинських округах, відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» (ст.8 ч.6, ст..23), керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пп.2 п.а ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

                                          В И Р І Ш И В:

 1. Винести на обговорення територіальної громади міста Положення про порядок функціонування та утримання кладовищ міста Тетієва та старостинських округів Тетіївської міської ОТГ (додається).
 2. Розмістити дане Положення на сайті міської ради, оголошення про проведення обговорення надрукувати в районній газеті «Тетіївська земля».
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконкому І.В.Погорілу.

 

Міський голова                                                                            Р. В.Майструк

Начальник юридичного відділу                                                Н.М. Складена

                                              Додаток 
                                         до рішення виконавчого комітету
                                                          Тетіївської міської ради від 28.09.2018 р.
                                                          №116

 ПОРЯДОК

функціонування та утримання кладовищ

м.Тетієва та старостинських округів ОТГ

Порядок розроблено з метою реалізації положень Закону України «Про поховання та похоронну справу» та відповідно до Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України №193 від 19.11.2003р.

 1. Вимоги до розміщення та облаштування кладовищ
  1. Для розміщення кладовищ, здійснення поховань, надання ритуальних та похоронних послуг, комунальним підприємствам «Житлокомунсервіс» та «Дібрівка-Обрій» надаються в м.Тетієві та старостинських округах земельні ділянки у постійне користування відповідно до вимог земельного законодавства та гігієнічних вимог щодо облаштування і утримання кладовищ у населених пунктах України (ДсанПІН 2.2.2.028.99).
  2. Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під'їзні шляхи, бути забезпеченими транспортним зв'язком з населеним пунктом.
  3. Функціонування кладовищ м.Тетієва забезпечує комунальне підприємство «Житлокомунсервіс», в старостинських округах ОТГ комунальне підприємство «Дібрівка-Обрій».
  4. Територія кладовищ повинна бути обов'язково огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами шириною 3,5м з розрахунку одностороннього руху. Місця для роз'їзду автотранспорту повинні розташовуватися на перехресті доріг і мати радіус повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна бути шириною від 6,5м до 9м.

Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути один метр, між ділянками поховань в ряду - 0,5м.

Сектори можуть мати розміри 30x30, 30x40, 40x40, 40x50 метрів з розташуванням від 200 до 500 могил для забезпечення перенесення труни на руках від катафалка до місця поховання.

Згідно зі схемою планування кладовища визначається нумерація секторів, яка наноситься на показник у кутку сектора поблизу дороги.

 1. Кладовище облаштоване:
 2. господарським двором, на якому розташовані допоміжні будівлі, ритуальні майданчики;
 3. водопостачанням для поливання зелених насаджень, водою, яка передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу;
 4. освітленням: біля входу, на головних алеях, доріжках, що поділяють кладовища на окремі сектори;
 5. спеціальними місцями для розміщення контейнерів зі сміттям, тощо; туалетами з водонепроникним вигребом, до якого забезпечено вільний під'їзд асенізаційного транспорту.

На території місць поховань не можуть бути розміщені об'єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.

 1. Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.
 2. Вимоги щодо експлуатації кладовищ, реєстрації поховань та перепоховань, обліку намогильних споруд на місці поховань
 3. На вході до кладовища на спеціальному щиті вивішуються для населення основні положення Закону України «Про поховання та похоронну справу», інші нормативно-правові акти та режим роботи кладовища. Установлюється щит із зображенням схематичного плану кладовища, із зазначенням секторів з номерами, місць почесного поховання, напрямку головної алеї та основних доріг, розташування будівельних споруд, допоміжних будівель, громадського туалету тощо.
 4. Поховання померлих чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання (далі договір-замовлення).

Доставка труни з тілом померлого на кладовищах міста Тетієва та старостинських округів ОТГ здійснюється спеціальним автотранспортом з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

Оформлення договору-замовлення та здійснення поховання проводиться відповідно до необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 08.09.2004р. за №1112/9711.

 1. За зверненням виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого.

На бажання виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, для поховання двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання. Виконання волевиявлення померлого на поховання його тіла (останків) або праху на вказаному місці поховання, поряд з раніше померлими гарантується за наявності на вказаному місці поховання вільної ділянки землі або могили раніше померлого близького родича. У інших випадках можливість виконання волевиявлення померлого про поховання його тіла на вказаному ним місці поховання визначається з урахуванням заслуг померлого перед суспільством і державою.

 1. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.
 2. Довжина могили для дорослого повинна бути не менше двох метрів, ширина – 1м, глибина не менше 1,5м. від поверхні землі до кришки труни, з урахуванням місцевих ґрунтових кліматичних умов. У разі поховання померлих дітей розміри могили можуть бути відповідно зменшені.

Відстань від дна могили до рівня стояння ґрунтових вод повинна бути не менше 0,5м, висота намогильного гробка – 0,5м. У разі поховання тіла померлого в сидячому положенні, товщина ґрунту над тілом померлого від поверхні землі має бути не меншою за 1 метр.

 1. Поховання урн з прахом здійснюється в спеціально побудованих
  колумбаріях чи пристосованих для цього огороджувальних стінах
  кладовищ, конструкція яких повинна передбачати не більш трьох
  рядів ніш по вертикалі та забезпечувати вільний доступ до них.

Для поховання урни з прахом у землю виділяється місце розміром 0,8х0,8м, де можливе розташування декількох урн, виходячи з розрахунку встановлення їх по вертикалі. Глибина поховання не нормується.

На території кладовищ допускається улаштування, в межах місця поховання, відведеного у встановленому порядку, сімейних склепів. Виділення ділянок під будівництво, архітектурно-планувальні рішення та умови поховання в кожному конкретному випадку узгоджується з місцевими закладами санепідемслужби. Поховання померлих у сімейних склепах повинно здійснюватись у металевих, герметично запаяних трунах.

 1. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

Назва поховання

Розмір земельної ділянки

Розмір могили

 

 

Площа, кв.м

Довжина, м

Ширина, м

Довжина, м

Ширина, м

Родинне

6,6

2,2

3,0

2,0

1,0

Подвійне

4,8

2,2

2,2

2,0

1,0

Одинарне

3,3

2,2

1,5

2,2

1,0

Урна з прахом

0,64

0,8

0,8

0,8

0,8

Примітка: у разі поховання померлого в нестандартній труні виконується могила залежно від довжини труни.

 1. Рішенням виконавчого комітету Тетіївської міської ради у місцях поховань відведені сектори для почесних поховань. Рішення про почесне поховання приймається в кожному конкретному випадку.
 2. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна ділянка під одинарне поховання.
 3. Кожне поховання та перепоховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (далі - Книга реєстрації), форма якої затверджена Наказом Держжитлокомунгоспу України №193 від 19.11.2003р.

Запис до Книги реєстрації здійснюється за роками, у цілому по кладовищу чи, де це необхідно, окремо за кожним сектором. Усі графи Книги реєстрації обов'язково заповнюються чорним або фіолетовим чорнилом. Виправлення написаного в Книзі реєстрації не допускається. Книга реєстрації має бути прошнурованою, пронумерованою та скріпленою печаткою. Книга реєстрації зберігається на кладовищі постійно, в разі ліквідації кладовища, передається на зберігання до міського архіву.

Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, як користувачу місця поховання видається відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення під поховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

 1. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини. Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого користувач місця поховання подає до КП «Житлокомунсервіс» та КП «Дібрівка-Обрій» такі документи:
 2. заяву користувача з обґрунтованими причинами перепоховання;
 3. висновок місцевого закладу санепідемслужби про можливість ексгумації;
 4. лікарське свідоцтво про смерть;
 5. дозвіл виконавчого  комітету Тетіївської міської ради  на  поховання  останків  на іншому кладовищі.

За результатами розгляду поданих документів КП «Житлокомунсервіс» виноситься рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, надається користувачу обґрунтована письмова відмова.

КП «Житлокомунсервіс» та КП «Дібрівка-Обрій» забезпечують оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення.

Ексгумація здійснюється як правило у зимовий період, через рік після поховання в піщаних ґрунтах і через три роки – при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах. Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач. Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно із статтею 192 Кримінально-процесуального кодексу України.

Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою. Роботи по облаштуванню могили після ексгумації виконуються на підставі договору-замовлення з користувачем.

Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці робиться новий запис до Книги реєстрації.

 1. На могилах (місцях родинного поховання) у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Для установлення намогильної споруди користувач місця поховання подає в м.Тетієві до КП «Житлокомунсервіс», в старостинських округах до КП «Дібрівка-Обрій» такі документи:

 • оригінал свідоцтва про смерть похованого;
 • свідоцтво про поховання;
 • документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну та дату реалізації;
 • реквізити виконавця намогильної споруди, гарантійний талон.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов'язаний забезпечити прибирання біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі. Установлені намогильні споруди реєструються КП «Житлокомунсервіс» та КП «Дібрівка-Обрій» в Книзі обліку намогильних споруд (далі – Книга обліку).

Термін зберігання Книги обліку намогильних споруд постійний. Записи до Книги обліку проводяться по мірі встановлення. Заповнюється Книга обліку в одному примірнику.

Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати стандартам та технологіям.

3Утримання місць поховань

3.1. КП «Житлокомунсервіс» та КП «Дібрівка-Обрій» забезпечують:

 • на підставі договору-замовлення безперешкодний проїзд на території кладовища транспорту, який організовує та здійснює поховання померлого;
 • постійне прибирання алей, проїздів, доріжок та систематичне вивезення сміття;
 • справність водопроводу, дотримання чистоти та порядку в місцях загального користування;
 • проведення поточного та капітального ремонтів зовнішньої огорожі, будівель і споруд, замощення алей, доріг, доріжок та інших елементів благоустрою;
 • покіс трав;
 • охорону території кладовища, за рахунок коштів місцевого бюджету здійснює спецслужба, яка має дозвіл на охорону об'єктів.

3.2. На території кладовища забороняється:

 • порушувати тишу і порядок;
 • кататися на санках, ковзанах і лижах;
 • проводити обрізування, посадку та пересадку дерев без погодження з адміністрацією кладовища;
 • вигулювати та випасати тварин;
 • накопичення сміття не на визначеному для цього місця збирання;
 • встановлення столів і лав не в місцях виділеної ділянки для поховання.

              3.3. Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується підприємствами, визначеними виконавчим комітетом Тетіївської міської ради, за рахунок коштів міського бюджету.

Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об'єкти культурної спадщини, забезпечується спеціалізованим підприємством, визначеним виконавчим комітетом Тетіївської міської ради, із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх повноважень.

Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

3.4. Озеленення проводиться комунальними підприємствами «Житлокомунсервіс» та «Дібрівка-Обрій» навколо території кладовищ, всередині секторів поховання, в місцях, які не пов'язані з наступним порушенням ґрунтів, створюються зелені групи.

Озеленення на ділянках могил здійснюється користувачами могил з погодженням адміністрації кладовища для уникнення глибокого порушення ґрунтового покриву та намогильних споруд. Для отримання погодження до КП «Житлокомунсервіс»  та КП «Дібрівка-Обрій» подається відповідна заява.

3.5. У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навколишнього руйнування чи викрадення намогильних споруд та склепів адміністрації комунальних підприємств «Житлокомунсервіс» та «Дібрівка-Обрій» повідомляє правоохоронні органи.

3.6. У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок користувача.

3.7. Відшкодування власникам матеріальних збитків здійснюється у разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильної споруди тільки якщо вона зареєстрована в установленому порядку.

Керуюча справами

(секретар) виконкому                                                            І.В.Погоріла

Аналіз

                   Регуляторного впливу проекту регуляторного акта –

                               рішення Тетіївської міської ради:

               «Положення про порядок утримання та функціонування   

                      кладовищ міста Тетієва та старостинських округів

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка  важливості цієї проблеми.

Діяльність у галузі поховання здійснюється відповідно до Закону  України «Про поховання та похоронну справу», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193  «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу».

На теперішній час ритуальні послуги на території міста надають  комунальне підприємство «Житлокомунсервіс», комунальне підприємство «Дібрівка-Обрій» та інші суб’єкти господарювання.

З метою впорядкування відносин при наданні послуг, а саме: чіткому визначенні прав, обов’язків, відповідальності КП «Житлокомунсервіс», КП «Дібрівка-Обрій» та суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, порядків організації поховань і ритуального  обслуговування населення, утримання кладовищ та інших місць поховань, пропонується прийняти регуляторний акт – проект рішення міської ради „Положення про порядок утримання та функціонування кладовищ міста Тетієва та старостинських округів Тетіївської міської ОТГ”

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Ринковий механізм не в повній мірі визначає сферу дії КП «Житлокомунсервіс», КП «Дібрівка-Обрій» та суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг. Тому пропонується прийняти регуляторний акт–проект рішення міської ради „Положення про порядок утримання та функціонування кладовищ міста Тетієва та старостинських округів Тетіївської міської ОТГ”, яким буде чітко визначено права,  обов’язки, відповідальність КП «Житлокомунсервіс», КП «Дібрівка-Обрій», суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування та населення щодо організації та здійснення поховань на території міста.

3. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта.

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є:

Сфера інтересів  

Вигоди      

Витрати

Територіальна громада

Урегулювання відносин при наданні ритуальних послуг, покращення обслуговування населення в галузі похоронної діяльності

Суб’єкти господарювання    

Урегулювання відносин при наданні ритуальних послуг   

Часові - пов’язані з укладенням договору про надання ритуальних послуг з КП «Житлокомунсервіс» та КП «Дібрівка-Обрій», грошові – з наданням ритуальних послуг

Органи місцевого самоврядування

Урегулювання відносин при наданні ритуальних послуг   

Пов’язані з утриманням, ремонтом та охороною кладовищ, перевезенням тіл до судмедекспертизи, похованням невідомих та самотніх осіб.

4. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей.

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є врегулювання  відносин при наданні ритуальних послуг, а саме:

- визначення прав, обов’язків, відповідальності КП «Житлокомунсервіс», КП «Дібрівка-Обрій», суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;

- затвердження порядку:

 • організації поховання та надання населенню ритуальних послуг;
 • розміщення, облаштування, утримання та охорони місць поховань.

 5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

- упорядкування відносин між КП «Житлокомунсервіс», КП «Дібрівка-обрій»  та суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, шляхом укладення відповідних договорів;

- покращення обслуговування населення в галузі похоронної діяльності  шляхом інформування про суб’єктів господарювання, які працюють на ринку  ритуальних послуг, а також визначення обов’язків надавачів цих послуг та прав замовника ритуальних послуг;

- визначення порядку організації поховання та надання послуг;

- затвердження порядку розміщення, облаштування, утримання та охорони місць поховань.

6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття  запропонованого регуляторного акта.

Досягнення зазначених цілей можливе завдяки прийняттю регуляторного акта «Положення про порядок утримання та функціонування кладовищ міста Тетієва та старостинських округів Тетіївської міської ОТГ», у результаті чого будуть залучені суб’єкти господарювання, які надають ритуальні послуги в місті.

7. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної  громади та органів місцевого самоврядування.

При досягненні визначених цілей суб’єкти господарювання, територіальна громада, органи місцевого самоврядування не несуть додаткових витрат.

8. Обґрунтування щодо вигід, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати  у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

Не всі вигоди, які виникатимуть внаслідок дії регуляторного акта, можуть бути визначені кількісно, серед них є якісні:

-  покращення обслуговування населення у галузі похоронної діяльності;

-  проведення ефективних заходів щодо узгодженості дій сумісної роботи в галузі похоронної справи між суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;

- урегулювання правових відносин між КП «Житлокомунсервіс», КП «Дібрівка-Обрій», суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами.

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

 10. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

11. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Показниками результативності дії затвердженого регуляторного акта є кількість:

- укладених договорів між КП «Житлокомунсервіс», КП «Дібрівка-Обрій» та суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг;

- звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо порушень їхніх прав, які передбачені чинним законодавством та цим регуляторним актом.

12. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття.

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних шляхом підрахунку кількості укладених договорів між КП «Житлокомунсервіс», КП «Дібрівка-Обрій» і суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг та звернень громадян і суб’єктів господарювання щодо порушень їхніх прав.

 

 

 


E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація