Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Інформація про стан навколишнього природного середовища на території Тетіївської міської ради (ОТГ) за 2018 рік.

 

                                                  «Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я

                                                   довкілля та на відшкодування завданої порушенням

цього права шкоди. Кожному гарантується право

    вільного доступу до інформації про стан довкілля…

  Така інформація ніким не може бути засекречена.»

ст. 50 Конституції України

 

Відповідно до вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» громадяни України мають право на повну і достовірну інформацію про стан довкілля.

З цією метою для забезпечення більш широкого доступу громадськості до екологічної інформації спеціалістами Тетіївської міської ради підготовлено інформацію про стан довкілля за 2018 рік.

 

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

Площа земель в адміністративних межах Тетіївської міської ради (ОТГ) становить - 44217,7983 га, в тому числі: земель державної власності – 11276,1976 га, земель комунальної власності – 4030,8095 га, земель приватної власності – 28910,7912 га. Забудовані землі 1916,5 га. Сільськогосподарські угіддя складають 35573 га, з яких 30363,43 га займає рілля. Основне призначення земель (80%) – сільськогосподарське. Площа лісових насаджень складає - 3142,7 га. Загальна площа земель зайнятих водними об’єктами складає - 1469,979 га.

 

НАДРА

Надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

На території Тетіївської міської ради (ОТГ) знаходиться 4 глиняних кар’єри. Розробку цих кар’єрів здійснюють: ТОВ «Черепинський цегельний завод» (ЄДРПОУ: 33159372) в с. Черепинка; ТОВ «Агро-Дібрівка» (ЄДРПОУ: 31970357) в с. Ненадиха; ТОВ «Горошків-Агро» (ЄДРПОУ: 31364426) в с. Горошків.

Розробка глиняних кар’єрів в селах Степове та Черепинка в 2018 році не проводилась.

Підземними водами користується 37 водокористувачів, які здійснюють забір води із 81 підземних свердловин. Основним водокористувачем підземних вод є ВУ ВКГ «Тетіївводоканал», централізоване водопостачання здійснює із 10 артезіанських свердловин, річний забір води складає 192 тис. м3.

 

ВОДНІ РЕСУРСИ

В адміністративних межах Тетіївської міської ради (ОТГ) протікають такі річки як Роська, Росішка, Гнилий Тікич, Дубравка, які відповідно до класифікації річок України відносяться до малих річок, на яких створено 116 ставків та 4 водосховища Тетіївське №1(234,0 га), №2 (69,8787 га), №3 (95,6951 га) та Скибинецьке (98,469 га).

Для потреб виробництва забір води із поверхневих водних об’єктів здійснює Стадницьке МПД ДП «Укрспирт». Велику економію води дають системи оборотного і повторного водопостачання. Так, Стадницьке МПД ДП «Укрспирт» має в системах оборотного водопостачання 278,8 м3/добу.

В м. Тетіїв діють каналізаційні очисні споруди з біологічною очисткою і подальшим скидом стічних вод в річку Роська. Проектна потужність очисних споруд 4.2 тис. м3/добу, фактичне навантаження становить 4,1%.

 

Загальна кількість водних об’єктів в межах Тетіївської міської ради (ОТГ)

 

Кількість річок

Довжина в межах Тетіївської ОТГ

Загальна

кількість,(шт.)

Великі,

(шт.)

Середні,

(шт.)

Малі,

(шт.)

Всього,

тис.км

Великі,

тис.км

Середні,

тис.км

Малі,

тис.км

1

2

3

4

5

6

7

8

4

-

-

4

0,04476

-

-

0,04476

 

Озера

Ставки

Водосховища

Загальна кількість,

(шт.)

Площа

Дзеркал,

га

Загальна

кількість,

(шт.)

Площа

дзеркала, га

Обсяг води при НПР, млн.куб.м

Загальна

кількість,

шт.

Площа

дзеркала, га

Обсяг

води

при НПР, млн.куб.м

9

10

11

12

13

14

15

16

-

-

116

1053,8551

10,919

4

416,1239

7,780

 

 

 

Середньорічні концентрації забруднюючих речовин у контрольних створах водних об’єктів регіону за звітний рік (мг/л)

 

 

Місце спостереження за якістю води

Показники складу та властивостей

завислі

 речовини

БСК5

мінералізація

сульфати

хлориди

амоній сольовий

нітрати

нафтопродукти

ХСК

розчинений кисень

фосфати

цинк

марганець

фториди

залізо

нітрити

мідь

 

№ 165 р. Роська, на межі з Вінницькою обл., с. Теліжинці

6,6

3,1

819

13,8

42,543

1,8

2,5

0

27,0

5,2

‹0,01

0,38

0,012

0,76

0,08

0,12

0,04

№166 р. Роська, 100м вище Кашперівського цукрозаводу

6,3

3,0

578

16,5

44,670

0,99

2,8

0

28,0

5,1

‹0,01

0,39

0,012

0,74

0,13

0,092

0,04

№167 р. Роська, 100м нижче Кашперівського цукрозаводу

6,4

2,9

701

15,8

45,212

1,1

4,1

0

27,0

6,4

‹0,01

0,37

0,009

0,74

0,13

0,082

0,03

№168 р. Роська, 500м вище випуску стічних вод очисних споруд м. Тетієва

6,5

2,9

805

15,1

38,211

1,21

3,9

0

28,0

5,9

‹0,01

0,37

0,012

0,74

0,12

0,079

0,04

№170 р. Роська,  м. Тетіїв, пляж

6,6

3,1

872

15,8

45,379

1,15

3,9

0

26,0

5,6

‹0,01

0,37

0,009

0,74

0,13

0,079

0,03

№171 р. Роська,  м. Тетіїв, гирло стр. Безіменний

6,2

3,0

612

13,8

43,961

1,21

3,6

0

26,0

5,9

‹0,01

0,38

0,012

0,74

0,11

0,075

0,04

№172 р. Роська,  біля випуску стічних вод очисних споруд м. Тетіїв

6,3

2,9

842

115,8

46,088

1,38

3,9

0

27,0

5,4

‹0,01

0,32

0,008

0,78

0,11

0,079

0,06

№173 р. Роська,  500м нижче випуску стічних вод очисних споруд м. Тетієва

6,8

3,0

621

14,5

46,797

1,2

3,7

0

28,0

5,6

‹0,01

0,38

0,012

0,74

0,11

0,082

0,04

№174 р. Роська,  500м вище гирла р. Роська с. Скибинці

6,5

2,9

805

15,1

45,379

1,21

3,9

0

28,0

5,9

‹0,01

0,32

0,012

0,78

0,13

0,079

0,05

№72 р. Рось , на межі з Тетіївським районом

6,5

3,1

812

14,58

46,318

0,6

3,9

0

27,0

5,7

‹0,01

0,36

0,011

0,72

0,11

0,069

0,05

Державна установа «Київський обласний лабораторний цент Міністерства охорони здоров’я України»

 

 

 

 

РОСЛИННИЙ СВІТ

Поняття лісу визначено в ст. 1 Лісового кодексу України, відповідно до якої ліс – тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище. Ліс – величезне національне багатство. Він відіграє значну господарську, економічну й екологічну роль. Екологічна функція лісів полягає в тому, що вони є джерелом поліпшення клімату, захищають ґрунти від вітрової і водної ерозії, є місцем перебування звірів і птахів, використовується в рекреаційних, естетичних та культурно-оздоровчих цілях. З економічної сторони ліс є основним джерелом деревини, технічної, лікарської сировини, що використовуються для різних галузей господарства. Ліс – основа паперової, меблевої та інших галузей промисловості.

Загальна площа лісових насаджень в адміністративних межах Тетіївської міської ради (ОТГ) складає 3142,7 га, із них:

- 1440,0 га Тетіївського лісництва ДП «Білоцерківське лісове господарство» (Тетіївська міська рада – 357,0 га, Ненадихівський старостинський округ №7 – 120,0 га, Росішківський старостинський округ №8 – 435,0 га, Черепинський старостинський округ №13 – 528,0 га). Останнє базове лісовпорядкування земель Тетіївського лісництва проведено у 2014 році. Середній вік насаджень становить 59 років, запас деревини всього 720,9 тис.м³, в тому числі стиглих та перестійних – 84,58 тис.м³, середня зміна запасу на 1 га – 3,9 м³, середній клас пожежної безпеки – 3,01. Основними лісоутворюючими породами є дуб звичайний (72%), ясен звичайний (17%), граб звичайний, сосна звичайна (по 3%), інші породи (5%).

- 1702,7 га Тетіївського агролісництва ДП «СЛП «Київоблагроліс» (Тетіївська міська рада – 435,0 га; Бурковецький старостинський округ №1 – 155,3 га; Голодьківський старостинський округ №2 – 189,3 га; Горошківський старостинський округ №3 – 18,7 га; Дзвеняцький старостинський округ №4 – 77,6 га; Дібрівський старостинський округ № 5 – 36,8 га; Михайлівський старостинський округ №6 – 88,5 га; Ненадихівський старостинський округ №7 – 9,7 га; Росішківський старостинський округ №8 – 40,2 га; Скибинецький старостинський округ №9 – 248,4 га; Стадницький старостинський округ №10 – 67,8 га; Степівський старостинський округ №11 – 41,0 га; Черепинський старостинський округ №13 – 294,4 га. Останнє базове лісовпорядкування земель Тетіївського агролісництва проведено у 2006 році. Середній вік насаджень становить 51 років, запас деревини всього 361,42 тис.м³, в тому числі стиглих та перестійних – 122,12 тис.м³, середня зміна запасу на 1 га – 3,2 м³, середній клас пожежної безпеки – 3,13. В лісовому фонді переважають насадження слідуючих деревних порід: граб звичайний 905,8 га (41.0%), акація біла – 586,7 га (26,6%); дуб звичайний 337,2 га (15,3%), ясен звичайний – 110,9 га (5,0%).

Лісистість об’єднаної територіальної громади становить 7,1%.

Парки та сквери є важливою складовою інфраструктури населених пунктів. Численні дослідження доводять, що парки та сквери сприяють моральному вихованню людей, дають їм можливості для повноцінного сімейного відпочинку, позитивно впливають на стан здоров’я дітей та підлітків. Парки та сквери поліпшують якість повітря, є середовищем, яке сприяє розвитку різноманітної фауни і флори, послаблюють спеку.

На території Тетіївської міської ради (ОТГ) знаходиться 26 парків загальною площею 18,73 га, 6 скверів загальною площею 2,67 га. Із них, в межах міста Тетіїв знаходиться 4 парки: парк «Слави» площею 3,2 га, парк «Центральний» площею 1,0 га, парк «Казковий» площею 1,07 га, парк по вулиці Віктора Гуменюка площею 2,2 га.

 

ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНО ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Природно заповідний фонд Тетіївської міської ради (ОТГ) має у своєму складі 9 одиниць територій та об'єктів. Фактична площа природно-заповідного фонду – 445,0999 га. Відношення площі ПЗФ до адміністративної площі ОТГ («показник заповідності») становить 1,0 %. Існуюча мережа ПЗФ представлена заповідними територіями різних категорій, що створені для охорони рідкісних та типових, унікальних та мальовничих територій та ландшафтів, популяцій рослин та тварин, водних джерел. На цих землях встановлений обмежений режим природокористування, заборонено втручання, яке може призвести до руйнації природних комплексів та їх компонентів.

 

Перелік

територій та об’єктів природно-заповідного фонду

в адміністративних межах Тетіївської міської ради (ОТГ)

 

п/п

Серійний номер

 

Назва, категорія, тип

Площа (га)

Місце знаходження

Підприємства, установи та організації у віданні яких перебуває дана територія, об’єкт

№ рішення

1

21-к/з-0-КО

Ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення (ППБЗД) «Круглик»

14,0

В адміністративних межах Тетіївської міської ради

Географічні координати Пам’ятки природи 49.3429079, 29.6168833

Державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс» Тетіївське агролісництво

Указ Президента України від 20.08.96р. №715/96

2

38-к/м-0-КО

Ландшафтний заказник місцевого значення (ЗЛандМ) «Попів хутір»

 

80,0

В адміністративних межах Тетіївської міської ради

Кадастровий номер:

3224610100:06:011:0001 (пл. 25,0046 га)

Кадастровий номер:

3224610100:06:011:0002 (пл. 54,9954 га)

Державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс» Тетіївське агролісництво

Рішення Київської обласної ради від 10.03.94р. № -16-ХХІ

3

192-к/м- III-KO

Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення (ПСММ) «Дубовий Гай»

29,8

В адміністративних межах Тетіївської міської ради

Географічні координати парку 49.356117, 29.737239.

Державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс» Тетіївське агролісництво

Рішення Київської обласної ради від 23.07.2009р. №490-25-V

4

39-к/м-0-КО

Ландшафтний заказник місцевого значення (ЗЛандМ) «Урочище Мазепинці»

15,0

В адміністративних межах Тетіївської міської ради

Географічні координати заказника 49.355082, 29.690634.

Державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс» Тетіївське агролісництво

Рішення Київської обласної ради від 23.07.2009р. №490-25-V

5

40-к/м- III-KO

Ландшафтний заказник місцевого значення (ЗЛандМ) «Урочище Кремез»

72,0

В адміністративних межах Тетіївської міської ради

Географічні координати заказника 49.398856, 29.626203.

Державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс» Тетіївське агролісництво

Рішення Київської обласної ради від 23.07.2009р. №490-25-V

6

82-к/м-0-КО

Орнітологічний заказник місцевого значення (ЗОМ) «Стадницький став»

 

71,6

В адміністративних межах Тетіївської міської ради Стадницького старостинського округу № 10

3224686601:01:010:0001 (пл. 1,5 га)

3224686600:02:011:0001 (пл. 70,1 га)

Тетіївська міська рада

Рішення Київської обласної ради від 10.03.94р. № -16-ХХІ

7

105-к/м-0-КО

Гідрологічний заказник місцевого значення (ЗГМ) «Бабині лози»

 

19,9999

В адміністративних межах Тетіївської міської ради Стадницького старостинського округу № 10

Кадастровий номер:

3224686600:03:015:0001

Тетіївська міська рада

Рішення Київської обласної ради від 10.03.94р.

№ -16-ХХІ

8

191-к/м- III-KO

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення (ПСММ) «Чагари»

33,9

В адміністративних межах Тетіївської міської ради

Географічні координати парку 49.372274, 29.703951.

ДП «Білоцерківське лісове господарство» Тетіївське лісництво

Рішення Київської обласної ради від 23.07.2009р. №490-25-V

9

50-к/м-0-КО

Ландшафтний заказник місцевого значення (ЗЛандМ)  «Лебединий»

 

108,8

В адміністративних межах Тетіївської міської ради

Кадастровий номер:

3224610100:01:209:0001

Тетіївська міська рада

Рішення Київської обласної ради від 24.11.2011р. №234-12-VI

Загальна площа:

445,0999

Що становить 1,0 % від площі (44217,7983 га) Тетіївської міської ради (ОТГ).

 

 

 

ТВАРИННИЙ СВІТ

Мисливське господарство як галузь - сфера суспільного виробництва, основними завданнями якого є охорона, регулювання чисельності диких тварин, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання, розвиток мисливського собаківництва.

Одним з видів біотехнічних заходів є охорона диких тварин, яка поділена на боротьбу з хижими тваринами та охорону від браконьєрів.

На території Тетіївської міської ради (ОТГ) мисливські угіддя закріплені за двома мисливськими господарствами:

- ТОВ «Тетіївська спілка мисливців та рибалок» має в користуванні 19974 га мисливських угідь, у тому числі: лісові угіддя 1684 га, польові 17615,6 га, водно-болотні 674,4га.

- Київське обласне мисливсько-рибальське виробниче об’єднання Київської обласної ради УТМР в Тетіївському районі має в користуванні 42,0 тис. га мисливських угідь, у тому числі: лісові угіддя 4,06 тис. га, польові 35,15 тис. га, водно-болотні 1,61тис. га, інші угіддя 0,68 тис. га.

В мисливських угіддях мешкають із копитних тварин (козуля, кабан), із хутрових звірів (заєць русак, лисиця, куниця, ондатра, видра, борсук), із пернатої дичини (качки, гуси, сіра куріпка та інші).

 

 

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Серед актуальних екологічних проблем сучасного суспільства важливе місце займає знешкодження та утилізація відходів, кількість котрих постійно збільшується під впливом зростання міського населення, покращення умов життя та інших факторів. Протягом багатьох років кількість відходів неухильно зростає. Людина порушує один з основних екологічних законів – кругообіг речовин в природі, вводячи зовсім новітні, чужі природі речовини.

У кожному домі утворюється велика кількість непотрібних матеріалів і виробів, починаючи зі старих газет, порожніх консервних бляшанок, пляшок, харчових відходів, паперу і закінчуючи зношеним одягом, розбитим посудом і побутовою технікою, яка вийшла з ладу. Традиційно все це викидають в навколишнє середовище. Ми на межі кризи: кількість сміття постійно зростає, а місця для звалищ стає все менше. Однак існують шляхи вирішення цих проблем, і в низці випадків вони успішно запроваджуються в практику.

Пріоритетним напрямком є організація у населених пунктах майданчиків для роздільного збирання ТВП зі встановленням на них спеціальних контейнерів.

В місті Тетіїв на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків встановлюються модулі для роздільного сміттєвидалення (пет-бутилка, макулатура, скло, відпрацьовані елементи живлення та органічні рештки).

В закладах освіти і закладах громадського харчування міста встановлені 30 шт. контейнерів для збору ПЕТ-пляшки. Викидати у контейнери можна пластикові та пляшки з побутової хімії, а от одноразовому посуду та пакетам у контейнері не місце. Також в закладах освіти та торгівлі встановлені контейнери для збирання відпрацьованих елементів живлення.

Завдяки такому сортування вдається бодай трохи зменшити навантаження на полігон твердих побутових відходів.

До Тетіївської міської об’єднаної територіальної громади входить 20 населених пункти, де санітарне очищення територій населених пунктів здійснюють спеціалізовані комунальні підприємства – КП «Благоустрій» та КП «Дібрівка-Обрій».

Видалення побутових відходів проводиться на Тетіївське міське сміттєзвалище площею 2,1 га, яке експлуатується із 1975 року і знаходиться на балансі КП «Благоустрій». Проектний обсяг видалення відходів складає 61700 т. За даними паспорта місця видалення відходів – обсяг видалення відходів складає станом на 01.01.2019р. – 53110 т, що становить 86 % заповнення. Обсяг видалення відходів за 2018 рік складає 391 т. Сміттєзвалище утримується в задовільному стані, обладнане локальною мережею спостережних свердловин для контролю за впливом на підземні води.

Обсяги захоронення відходів на полігоні в м. Тетіїв:

 

Період, роки

Змішані тверді побутові відходи, т

2015

265

2016

250

2017

467

2018

391

 

 

 

Суб’єкти господарювання, що здійснюють збирання, заготівлю відходів як вторинної сировини

№ з/п

Назва

Місцезнаходження

Контактні дані

(веб-адреса, телефон, електронна пошта)

Спеціалізація (види вторинної сировини)

1

2

3

4

5

1

ФОП Шляхтиченко О.І.

Київська обл., м. Тетіїв, вул. Ак. Байраківського, 83 «А»

тел. 096 376 36 68

електронна пошта: shop_vsktoria@ukr.net

КВЕД 38.11 Збирання безпечних відходів (макулатура)

2

ФОП Гринюк С.В.

Київська обл., м. Тетіїв, вул. Володимирівська, 1 «А»

тел. 066 635 12 14

електронна пошта: roma_grin83@bigmir.net

КВЕД 38.11 Збирання безпечних відходів (склобій, пластик, картон, мішки біг беги, стрейч-плівка, пляшки скляні, пластикова тара з під ЗЗР)

3

ТОВ «Преміум АВТ Груп»

08720, Київська обл., Обухівський район, місто Українка, вул. Промислова, 59 Фактична адреса приймального пункту:

Київська обл.,

м. Тетіїв, вул. Володимирівська, 69

 

тел.: 068 843 57 46
електронна пошта: premiumavtgrup@

gmail.com

КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом (основний)

 

 

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища.

Згідно із Законом України «Про охорону атмосферного повітря» забруднення атмосферного повітря – змінення складу і властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища.

Згідно статистичних даних Головного управління статистики у Київській області викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по Тетіївському районі у 2018 році становить:

 

Обсяг викидів, т

у % до 2017р.

у тому числі

діоксиду сірки

діоксиду азоту

т

у % до 2017р.

т

у % до 2017р.

299,9

154,3

51,5

3636,8

22,5

159,1

 

Основними забруднювачами атмосферного повітря на території Тетіївської міської ради (ОТГ) є такі підприємства: Стадницьке МПД ДП «Укрспирт» , КП КОР «Тетіївтепломережа», ПрАТ «Тетіївське ХПП», ТОВ «Тетіївський пряник», філія ТОВ «СП «Володар», ТОВ «Агро-Дібрівка», ТОВ «Горошків-Агро».

Проте, головним джерелом забруднення атмосферного повітря є автотранспорт.

Автотранспорт є вагомим джерелом забруднення довкілля. В даний час на частку автомобільного транспорту припадає більше половини усіх шкідливих викидів у навколишнє середовище, які є головним джерелом забруднення атмосфери. У середньому при пробігу 15 тис. км за рік кожен автомобіль спалює 2 т палива і близько 26 – 30 т повітря, у тому числі 4,5 т кисню, що в 50 разів більше потреб людини. При цьому автомобіль викидає в атмосферу: чадного газу – 700 кг/рік, діоксиду азоту – 40 кг/рік, незгорілих вуглеводнів – 230 кг/рік і твердих речовин – 2 - 5 кг/рік.

 

 

ПЛАНУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Перелік місцевих природоохоронних програм

№ з/п

Назва програми

 

№ та дата прийняття

Кількість коштів у звітному році за програмою

виділено, грн

фактично профінансовано, грн

%

1

2

3

4

5

6

1

Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в м. Тетіїв  на 2016-2020 роки

№31-ІІІ-VІІ 24.12.2015

143968,00

143197,50

99,46

2

Міська програма поводження з твердими побутовими відходами в місті Тетієві на 2015-2020 роки

№ 921-LXV-VII

14.01.2015

-

-

-

3

Міська програма розвитку та збереження зелених насаджень в місті Тетієві на 2016-2020 роки

№ 107-VII-VII

21.04.2016

-

-

-

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація