Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

Положення про відділ

 

 

УКРАЇНА

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 м Тетіїв

Про внесення змін до  Положення про відділ

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

          Розглянувши  зміни до Положення про відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради, враховуючи рішення першої сесії від 18.01.2018 р. №  06-01-VII  «Про затвердження структури апарату виконавчих органів Тетіївської міської ради», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань  соціального захисту, охорони здоров"я, освіти,   культури, молоді і спорту , керуючись ст. 25,26, 54  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                              В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Внести зміни до  Положення про відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради , затвердженого рішенням другої сесії міської ради 7 скликання від 15.02.2018 р.  № 50-04-VII виклавши його в новій редакції ( додається).

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального захисту, охорони здоров"я, освіти, культури, молоді і спорту.

            

 Міський голова                                                     Р.В. Майструк

 

Начальник юридичного відділу                                                      Н.Складена

 

12 квітня 2018 року

№ 120 -05- VII   

 

 

 

     Додаток

                                                                          до рішення  5 сесії міської ради 7 скликання

                                                                          від 12.04.2018 р. № 120 - 05-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

  І.Загальні положення

 

1.1.Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – відділ) – розроблює і здійснює заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Найменування повне - відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, скорочене - відділ.

1.2. Відділ утворюється, реорганізується та ліквідовується Тетіївською міською радою і належить до сфери її управління.

Координує діяльність відділу заступник голови  Тетіївської міської ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

1.3 Положення про відділ  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради, штатний розпис відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується Тетіївською міською радою.

1.4. Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики,, розпорядженнями голови Тетіївської міської ради, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим  положенням.

1.5. Основними принципами діяльності відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради є:

- законність;

- соціальна справедливість;

- раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах (виключено на підставі Постанови КМ № 495 від 17.07.2015);

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

- доступність та відкритість;

- додержання і захист прав людини;

- адресність та індивідуальний підхід;

- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

1.6. Місцезнаходження Відділу : 09800, м. Тетіїв, вул. Януша Острозького, 5.

 

 

2. Завдання відділу

 

Основними завданнями відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей;

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

- організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей; { доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 528 від 19.07.2017}

- забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних і місцевих програм;

- забезпечення взаємодії з структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

      3. Функції відділу

Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. здійснює заходи щодо:

 • розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень
 • оформлення документів на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
 • нагляду за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;
 • обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного типу;

 

 • перевірки умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.
 • захисту дітей від усіх форм фізичного та психічного насильства, образи, недбалого та жорстокого поводження, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;
 • запобігання втягнення дітей в злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин;
 • надання дитині та особам, які піклуються про неї, необхідної допомоги у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною, передання інформації про такі випадки для розгляду до відповідних уповноважених законом органів для проведення розслідування та вжиття заходів щодо припинення насильства;
 • тимчасове влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-біженців і дітей, які потребують додаткового або тимчасового захисту, розлучених із сім’ями
 • проведення заходів щодо влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання
 •  сприяння усиновленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ведення обліку кандидатів в усиновлювачі;
 •  вжиття заходів щодо захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • забезпечення представництва інтересів дітей у суді; забезпечення підготовки рішення органу опіки та піклування про негайне відібрання дитини (в разі виникнення загрози життю та здоров’ю дитини) та забезпечує його виконання і встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
 • виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;
 • соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб (виключено № 528 від 19.07.2017}
 • соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;
 • соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;
 • інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства.

 

3.2. проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

 

3.3. надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

- соціального супроводу;

- консультування;

- соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:

- соціальної інтеграції та реінтеграції;

- соціальної адаптації;

- соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

- кризового та екстреного втручання;

- представництва інтересів;

- посередництва (медіації);

 

3.4. забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту виконавчого органу міської ради;

3.5. складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

3.6. впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

3.7. узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;

3.8. співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції;

3.9. організовує оздоровлення та відпочинок дітей, в тому числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, забезпечує розроблення та виконання відповідних регіональних і місцевих програм;

3.10. здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування, розташованих на території громади.

 

 

 

 

 

  4. Права відділу

       Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради має право:

 • вносити Тетіївській міській раді пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
 • залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 •  в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
 • вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.

5. Керівництво

5.1. Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому  законом порядку головою Тетіївської міської ради.

5.2. Начальник відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Тетіївської міської ради:

- здійснює загальне керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, законність прийнятих ним рішень;

- представляє відділ у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.

 

  5.  Відповідальність

 1. Працівники Відділу несуть відповідальність за невиконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.
 2. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники Відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Взаємодія

З метою реалізації покладених завдань, виконання посадових завдань та обов’язків працівниками Відділу, доручень керівництва у межах своєї компетенції Відділ:

 1. Взаємодіє з постійними депутатськими комісіями, депутатами міської ради, з працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації, силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.
 2.  Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

 

           Секретар  ради                                                    С.М.Денисюк

 

 

 

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація