Телефони довіри Контакти Версія для людей з обмeженими можливостями

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СЛУЖБИ

Додаток

до наказу служби у справах дітей

та сім’ї виконавчого комітету

Тетіївської міської ради

від 11 лютого 2019 № 2

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор соціальної підтримки

служби у справах дітей та сім’ї

виконавчого комітету Тетіївської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Сектор соціальної підтримки служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради (далі - Сектор) є структурним підрозділом служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

1.3. Сектор утворюється, реорганізується та ліквідується Тетіївською міською радою. Координацію, контроль за діяльністю Сектору здійснює служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради.

1.4. Сектор діє на підставі положення, яке затверджується наказом начальника служби у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Тетіївської міської ради. Організаційну структуру та штатний розпис Сектору затверджує Тетіївська міська рада.

1.5. Основними принципами діяльності Сектору є: законність; соціальна справедливість; раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; доступність та відкритість; конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм; додержання і захист прав людини; адресність та індивідуальний підхід; добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг; комплексність та системність під час надання соціальних послуг; дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг; максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

IIОсновні завдання

2.1. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді.

2.2. Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2.3. Здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

2.4. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

2.5. Профілактика негативних проявів (пияцтво, наркоманія, насильство в сім’ї, асоціальна поведінка) серед населення.

2.6. Організація та проведення заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

2.7. Забезпечення взаємодіїі з структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

IIIФункції

3.1. Здійснює виявлення та веде облік: сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; осіб з числа випускників інтернатних закладів; осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників; осіб з інвалідністю; осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці.

3.2. Проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи.

3.3. Здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема: забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми; забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей; здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань; здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя; інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам; здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів.

3.4. Здійснює соціальну та/або психологічну підтримку учасників антитерористичної операції, та внутрішньо переміщених осіб, організовує надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб.

3.5. Здійснює профілактику негативних проявів (пияцтво, наркоманія, насильство в сім’ї, асоціальна поведінка) серед населення;

3.6. Організовує та проводить заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

3.7. Інформує населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства.

3.8. Проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій.

3.9. Впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства.

3.10. Узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи.

3.11. Дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

3.12. Забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних”.

3.13. Впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин.

VI. Права

4.1. Надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

4.2. Подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих програм з питань, що належать до їх компетенції; залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

4.3. В установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

4.4. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

4.5. Здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

VКерівництво та організація діяльності

5.1. Сектор очолює завідувач, що призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови, працює відповідно до посадової інструкції, здійснює виконання покладених на Сектор завдань та несе відповідальність за їх виконання.

5.2. В секторі працюють спеціалісти з соціальної роботи, які призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням голови Тетіївської міської ради.

5.3. Обов’язки завідувача Сектору, у разі його відсутності, виконує спеціаліст з соціальної роботи.

VI. Відповідальність

6.1. Сектор соціальної підтримки міськвиконкому несе колективну відповідальність згідно з діючим законодавством за невиконання покладених на сектор завдань і неналежне виконання своїх функціональних обов’язків. 

VІІ. Прикінцеві положення 

7.1. Положення про сектор затверджується наказом начальника служби у справах дітей та сім’ї.

7.2. Зміни та доповнення у положення вносяться з пропозиції завідуючого сектору та затверджуються згідно пункту 7.1.

 

Начальник служби у справах

дітей та сім’ї                                                               П.В.Корнієнко

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація